امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

سلام دوستان.این هم تصاویری از میراژهای جنجالی ایرانی.میراژهایی که چند سال حرفش سر زبون ها افتاده بود تا این که ارتش در سال 88 در طی رزمایشی در بندر عباس اون رو بطور رسمی وارد ناوگانش کرد و فیلم هایی هم ازش نشون داد.
(دوستان توجه کنند که بسیاری از این تصاویر برای اولین بار نمایش داده خواهند شد)
بخش اول :

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=qnnrf49jgosnfp6s2okq.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/qnnrf49jgosnfp6s2okq_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=t3v4gwrzcohoi9g5d3t.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/t3v4gwrzcohoi9g5d3t_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=6xcuwwxk0o2gnm37zjcg.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/6xcuwwxk0o2gnm37zjcg_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=e6r59lfnoz4sojosslw.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/e6r59lfnoz4sojosslw_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=xswu4izqtibclrtiifus.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/xswu4izqtibclrtiifus_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=pvkm11ut611hn3tyfp20.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/pvkm11ut611hn3tyfp20_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=zs7kd8pofek54e8aasno.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/zs7kd8pofek54e8aasno_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=z1qpg3gtnwri6ax7lp.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/z1qpg3gtnwri6ax7lp_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=e47aj3us3v4kmb47ew5b.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/e47aj3us3v4kmb47ew5b_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=qxt0honfs4bxw1240lrq.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/qxt0honfs4bxw1240lrq_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=76r2ml97byqv71577ih.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/76r2ml97byqv71577ih_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=edvkhhunfbvqp2qpbhc.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/edvkhhunfbvqp2qpbhc_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=o0td5ky99k5w4zuc9kog.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/o0td5ky99k5w4zuc9kog_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=b8jqawn9c2nve314c1s.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/b8jqawn9c2nve314c1s_thumb.jpg[/img][/URL]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سری دوم :

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=qdp54wpjf2ghwqp91lyr.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/qdp54wpjf2ghwqp91lyr_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=n38m9y91u1xt6vtvjwr.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/n38m9y91u1xt6vtvjwr_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=g102qml7o1yj64ysfhr9.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/g102qml7o1yj64ysfhr9_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=62r1xzf67c7zg1idq2p3.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/62r1xzf67c7zg1idq2p3_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=gxbloort1n1s6hjl7rq6.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/gxbloort1n1s6hjl7rq6_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=j2bl184wgn0qf2hoq0c.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/j2bl184wgn0qf2hoq0c_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=xwi6poacpildhdkq6e6j.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/xwi6poacpildhdkq6e6j_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=drtt3dixj7ountk1qa7w.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/drtt3dixj7ountk1qa7w_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=dp1wycgg945u8hjtdl22.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/dp1wycgg945u8hjtdl22_thumb.jpg[/img][/URL]

اولین عکس و اولین پرواز میراژهای ایرانی
[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=r2k2audp5cl573scgu46.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/r2k2audp5cl573scgu46_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=zfj8smnjmvqmp1s580yq.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/zfj8smnjmvqmp1s580yq_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=04qszs7dywhi7rvd8pp.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/04qszs7dywhi7rvd8pp_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=fd7lqkxrjj5gvlg2w5uk.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/fd7lqkxrjj5gvlg2w5uk_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=brsuy3srws5n5u1zk8pv.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/brsuy3srws5n5u1zk8pv_thumb.jpg[/img][/URL]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سری سوم :

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=d9l9m1h78v5zv5cf4nx3.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/d9l9m1h78v5zv5cf4nx3_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=lj1i0rc5sd7xnuke3ri.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/lj1i0rc5sd7xnuke3ri_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=a8ae9br85e0l9zta8ya.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/a8ae9br85e0l9zta8ya_thumb.jpg[/img][/URL]

میراژهای ایران با رنگ آبی

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=q77b4fj2scg3tz00zx89.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/q77b4fj2scg3tz00zx89_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=e09cgbl7mrbt9j8fxwh.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/e09cgbl7mrbt9j8fxwh_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=h4x1lwvlnunzszg6uszr.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/h4x1lwvlnunzszg6uszr_thumb.jpg[/img][/URL]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تشکر از ایجاد کننده تاپیک

ولی
نام تاپیک اشتباس
و
عکس های پایین غیر واقعی هستن

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=gxbloort1n1s6hjl7rq6.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/gxbloort1n1s6hjl7rq6_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=j2bl184wgn0qf2hoq0c.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/j2bl184wgn0qf2hoq0c_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=drtt3dixj7ountk1qa7w.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/drtt3dixj7ountk1qa7w_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=04qszs7dywhi7rvd8pp.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/04qszs7dywhi7rvd8pp_thumb.jpg[/img][/URL]

و همچنین پایین مربوط به ایران نیست

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=h4x1lwvlnunzszg6uszr.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/h4x1lwvlnunzszg6uszr_thumb.jpg[/img][/URL]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]عکس های پایین غیر واقعی هستن[/quote]
ولی جالب بودن
ممنون از زحمتتون icon_smile

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]تشکر از ایجاد کننده تاپیک

ولی
نام تاپیک اشتباس
و
عکس های پایین غیر واقعی هستن

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=gxbloort1n1s6hjl7rq6.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/gxbloort1n1s6hjl7rq6_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=j2bl184wgn0qf2hoq0c.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/j2bl184wgn0qf2hoq0c_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=drtt3dixj7ountk1qa7w.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/drtt3dixj7ountk1qa7w_thumb.jpg[/img][/URL]

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=04qszs7dywhi7rvd8pp.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/04qszs7dywhi7rvd8pp_thumb.jpg[/img][/URL]

و همچنین پایین مربوط به ایران نیست

[URL=http://www.irupload.ir/viewer.php?file=h4x1lwvlnunzszg6uszr.jpg][img]http://www.irupload.ir/images/h4x1lwvlnunzszg6uszr_thumb.jpg[/img][/URL][/quote]
دوست گرامی چند عکس اولی که نشان دادید ماکت هستند و ساخته ی جناب فریبرز شاماس...

در مورد عکس آخری هم خودم شک دارم icon_smile
از توجهتون ممنون

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
الته جناب غاز ، نام این جنگنده Mirage هست نه miraje ،
MIRAGE در انگلیسی به معنی "سراب" هست.
این میراژهای ما عملیاتی هستن یا نه؟ چرا ما با وجود تحریم قطعات اف-4 و اف-5 و اف14 رو میتونیم بدست بیاریم ولی قطعه های هواپیماهای فرانسوی رو نه؟؟؟؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
دوستان این هواپیما دارای ماموریت خاصی هست یا چند منظوره است؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اون ماشين پيكانه توي عكس ششم منو كشته... نابود كرده... اصل تكنولوژي روز...!
از شوخي گذشته دوستان كسي اطلاعي داره كه اين ميراژها به روز شدن يانه؟ وضعيت عملياتيشون چطوره؟ مهمات براشون داريم؟ شنيدم ليبي ميراژهاي سر حالي داره (البته اگه بمباران ناتو چيزي براشون گذاشته باشه). با اين احتمال قوي كه ليبي به زودي به سمت خريد جنگنده هاي جديد غربي ميره نميشه يه جوري گيرشون آورد يا با وضعيت درهمي كه فعلا دارن قطعات و اسلحه ميراژارو ازشون گرفت؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]الته جناب غاز ، نام این جنگنده Mirage هست نه miraje ،
MIRAGE در انگلیسی به معنی "سراب" هست.
این میراژهای ما عملیاتی هستن یا نه؟ چرا ما با وجود تحریم قطعات اف-4 و اف-5 و اف14 رو میتونیم بدست بیاریم ولی قطعه های هواپیماهای فرانسوی رو نه؟؟؟؟[/quote]
بله .درسته.در ضمن آقای دلتا فورس بند اسمم غاز نیست icon_smile
شما از کجا می دونید که ما قطعات میراژ نداریم؟بدون مدرک صحبت نکنید

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]دوستان این هواپیما دارای ماموریت خاصی هست یا چند منظوره است؟[/quote]
بله.چند منظوره هست.هم جنگنده هم بمب افکن.ولی ماموریتش رهگیریه.یک نوع جنگنده تهاجمی محسوب میشه

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]اون ماشين پيكانه توي عكس ششم منو كشته... نابود كرده... اصل تكنولوژي روز...!
از شوخي گذشته دوستان كسي اطلاعي داره كه اين ميراژها به روز شدن يانه؟ وضعيت عملياتيشون چطوره؟ مهمات براشون داريم؟ شنيدم ليبي ميراژهاي سر حالي داره (البته اگه بمباران ناتو چيزي براشون گذاشته باشه). با اين احتمال قوي كه ليبي به زودي به سمت خريد جنگنده هاي جديد غربي ميره نميشه يه جوري گيرشون آورد يا با وضعيت درهمي كه فعلا دارن قطعات و اسلحه ميراژارو ازشون گرفت؟[/quote]
بله به روز هستند و تعداد زیادی هم عملیاتی هستند(متاسفانه بدلیل قوانین و امنیتی از ارائه آمار معذوریم)وقتی توی رزمایش شرکت می کنن یعنی مهمات هم براشون داریم.در مورد لیبی هم نمیدونم icon_smile

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.