Ehsanm4

جنگ های پونیک

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

جنگ های پونیک
روم در تلاشش برای گسترش قلمرو خویش،به مانعی بزرگ در مدیترانه برخورد.امپراتوری بزرگ کارتاژ ،که بنابر روایات در 814 ق.م. به وجود آمده بود،همانند روم درصدد توسعه متصرفات خود برآمد. این موضوع به برخوردی خونین میان دو ملت انجامید که یکی از طولانی ترین جنگهای تاریخ روم را به وجود آورد. جنگ های پونیک به سه دوره تقسیم می شود.
کارتاژ نوعی جمهوری مبتنی بر حکومت اشرافی بود که توسط اقوام فنیقی به عنوان کوچ نشین تاسیس شد. کارتاژ که قلمروش شمال الجزایر کنونی و تونس بود ، پس از مدتی سیسیل را نیز تصرف کرد و از آنجا که نیروی دریایی قدرتمندی داشت، به زودی بر سواحل غربی مدیترانه مسلط گشت.
جنگ اول پونیک
سیسیل در 265 ق.م. به سه ناحیه تقسیم شده بود. ناحیه اول که غرب و مرکز سیسیل را شامل می شد ، در دست کارتاژ بود.شرق این جزیره به دولت سیراکوز تعلق داشت و شمال آن هم در دست مامِرتِن ها ، دولتی مزدور ، بود.
در همان زمان ، جنگی میان مامِرتِن ها و سیراکوز درگرفت. مامرتن ها از روم کمک خواستند و رومیان که فکر گسترش قلمرو خویش را در سر می پروراندند ، به مامرتن یاری رساندند. کارتاژ که ورود روم به سیسیل را برای خود خطرناک تصور می کرد ، در 264 ق.م. به این دولت اعلان جنگ داد.
رومی ها بیش تر سیسیل را فتح نمودند اما در مقابل نیروی دریایی قوی کارتاژ حرفی برای گفتن نداشتند. روم به ساخت ناوگانی قدرتمند اقدام کرد. فرماندهی نیروی دریایی به کنسول دوئیلیوس سپرده شد.وی چنگک مخصوصی را به کشتی هایش متصل کرد که مانع از حرکت دشمن می شد. او با این ابتکار در نبرد میلِه پیروز شد.
از آنجا که نبرد طول کشید ، رومی ها صحنه جنگ را به آفریقا انتقال دادند. فرماندهی این ارتش بر عهده کنسول رِگولوس بود. گرچه در ابتدا جنگ به خوبی پیش می رفت ، سرانجام رومی ها با شکست مواجه شده و رگولوس اسیر گردید.
طی سال های بعد ، هیچ کدام از طرفین به پیروزی قطعی دست نیافتند. سردار کارتاژی هامیلکار با موفقیت رومی ها را از شمال آفریقا بیرون راند اما چون شکست دریایی نصیب کارتاژ گشت ، دو طرف به صلح رضایت دادند. در 241 ق.م. کارتاژی ها پذیرفتند که از سیسیل دست بکشند و به روم غرامت بدهند.
در فاصله ی میان دو جنگ ، رومی ها جزایر کرس و ساردنی را تصرف کرد و برای جلوگیری از حملات پیوسته ی گل ها ، جنوب فرانسه کنونی را نیز فتح کردند. هم زمان کارتاژ که قصد انتقام گیری داشت ، به فرماندهی هامیلکار بخش هایی از اسپانیا را به خود الحاق نمود. کینه ی هامیلکار نسبت به رومی ها به دامادش ، هاسدروبال ، و پسرش هانیبال منتقل شد.

rwm_w_khrtj_dr_astnh_y_dwmyn_jng_pwnykh_


روم و کارتاژ در 218 ق.م.


جنگ دوم پونیک
رومی ها که از پیشرفت کارتاژ در اسپانیا ناراضی بودند ، با دشمنان امپراتوری کارتاژ متحد شدند. یکی از این دشمنان ، شهر ساگونت بود که در 218 ق.م. مغلوب سپاه کارتاژ به فرماندهی هانیبال شد. این واقعه منجر به جنگ دوم پونیک گشت.hnybl.png


هانیبال


هانیبال صحنه ی جنگ را به ایتالیا کشاند. او هاسدروبال را در اسپانیا گذاشت و با 90 هزار سرباز و 37 فیل جنگی از وارد جنوب گل شد. دو کنسول روم ، سیپیون و سِمپرونیوس با دو سپاه به مقابله با هانیبال شتافتند و هردو شکست خوردند. گل های شمال ایتالیا نیز با کارتاژ متحد شدند. اینک روم در وضعیت وخیمی قرار داشت.
در 217 ق.م. هانیبال نیروهایش را وارد اتروریا کرد. رومی ها کنسول جدید ، فلامینوس ، را برای جلوگیری از پیشروی هانیبال گسیل داشتند اما ارتش وی نیز در حوالی دریاچه ترازیمن نابود شد. از این پس ایتالیایی ها با روش جنگ و گریز سعی در خسته کردن سپاه دشمن داشتند.
در 216 ق.م. رومی ها سپاهی 86 هزار نفری را به دو کنسول خود یعنی وارون و پل امیل سپردند. این دو با هم اتفاق نظر نداشتند ؛ در نتیجه در حوالی کان (جنوب گل) بزرگترین شکست روم را متحمل شدند. در این نبرد، هانیبال ارتشش را به صورت هلال در آورد و رومی ها را که به طرفش هجوم می آوردند ، محاصره نموده و اکثریت آنان را قتل عام کرد.

Hmlh_y_fyl_hy_jngy_khrtj_bh_rwmy_h_dr_nb


حمله ی فیل های جنگی کارتاژ به رومی ها


پس از این پیروزی ، سیراکوز و فیلیپ پنجم مقدونیه به متحدان کارتاژ تبدیل شدند.رومی ها که از اراده ای قوی بهره مند بودند ، سپاه جدیدی را به فرماندهی مارسلوس ،که سرداری ماهر بود، آماده کردند. مارسلوس در 215 ق.م. در نولا بر هانیبال پیروز شد. پس از این نبرد ، دامنه ی جنگ به اسپانیا و سیسیل کشیده شد.
در سیسیل رومیان به فرماندهی مارسلوس، سیراکوز را در سال 212 ق.م. فتح کردند. فیلیپ پنجم مقدونی که با شورش یونانی ها مواجه شده بود ، به صلح رضایت داد.در اسپانیا جنگ سختی جریان داشت که به مدت چندین سال بدون نتیجه ای مشخص ادامه یافت. اما هنگامی که سیپیون سردار سپاه اسپانیا شد ، پیروزی نصیب رومی ها شد و آنان کارتاژ را از اسپانیا بیرون راندند.
هانیبال که ایتالیای جنوبی را در دست داشت ، در وضعیت بدی بود. هاسدروبال ، دیگر سردار سپاه کارتاژ ، وارد آلپ (شمال ایتالیا) شد.
دو کنسول روم یعنی لیویوس و نرون برای مقابله با دشمن فرستاده شدند. نرون به جنگ هانیبال و لیویوس به جنگ هاسدروبال شتافت. در نبردی که اطراف رودخانه متور اتفاق افتاد ، هاسدروبال کشته شد و پیروزی نصیب رومی ها گردید. (207 ق.م.)
با این پیروزی ، جنگ در سیسیل و اسپانیا خاتمه یافت. بلافاصله رومی ها برای شکست دادن سپاه هانیبال ارتشی را به فرماندهی سیپیون مامور حمله به آفریقا کردند. او با پادشاه نومیدی متحد شد و به تهدیدی بزرگ برای کارتاژ تبدیل شد. هانیبال مجبور به بازگشت شد ولی در نبرد زاما مغلوب سپاهیان سیپیون گشت. سال بعد،کارتاژ درخواست صلح کرد. از اسپانیا چشم پوشی نمود. همچنین به روم غرامت زیادی پرداخت.
جنگ سوم پونیک
کارتاژ پس از جنگ دوم پونیک به سرزمینی ویران و ضعیف تبدیل شده بود که دائماً با نومیدی در جنگ و کشمکش بود. کارتاژ در 149 ق.م. به نومیدی ، متحد روم ، حمله کرد و این اقدام پای روم را به جنگ کشاند. در ضمن ، سیاستمداری به نام کاتون که طرفدار نابودی کارتاژ بود ، جو روانی جمهوری را به سوی جنگ سوق داد.
سیپیون امیلین ،فرزند پل امیل، فرماندهی ارتش رم را بر عهده گرفت و پس از چندین مدت جنگ بی نتیجه ، شهر کارتاژ پایتخت شکوهمند امپراتوری کارتاژ را محاصره نمود. نیروهای رومی خانه به خانه ی شهر را گرفته و آن را غارت نمودند. (146 ق.م.)
با این پیروزی ، کارتاژ یکی از ایالت های رومی شد و بخشی دیگر از آن به پادشاه نومیدی داده شد. اینک روم آقا و سرور ناحیه غرب مدیترانه شده بود.

http://civilizations...gfa.com/post/59

  • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[b][color=#ff0000]باید لینک مستقیم منبع مقاله رو قرار بدید تا منتقل بشه![/color][/b]
[quote]
[size=4][color=#ff0000]15- در صورتی که مایل به ارسال مطلبی از یک سایت دیگر هستید ( اخبار ، مطالب علمی و ... ) حتماً منبع آن را بصورت لینک مستقیم ذکر نمایید. در صورتی که مطلب یا موضوع مذکور نوشته شده توسط شخص خاصی بود نام وی را نیز ذکر نمایید.[/color][/size]
[b][color=#ff0000][url="http://www.military.ir/forums/topic/21925-قوانین-سایت/"]http://www.military....25-قوانین-سایت/[/url][/color][/b]
[/quote]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
رومی ها یه عادت بسیار بدی که داشتند این بود که وقتی شهرهای دشمنانشونو تصرف می کردند بطور کامل آنجا را تخریب و آتش میزدند، این موضوع در مورد شهر کارتاژ پس اشغال نیز صدق میکنه، وقتی که شهر به اشغال نیروهای رومی درآمد شهروندان به اسارت و بردگی گرفته شدند و شهر نیز بطور کامل توسط رومی های به اصطلاح متمدن تخریب و سوزانده شد! در واقع این یک عادت تاریخی در تمدن های غربی به حساب میاد، در مورد پرسپولیس وتخریبش به دست اسکندر مقدونی هم که دیگه نیازی به صحبت کردن نیست! حتی سالها قبل تردر زمان پادشاهی خشایارشا نیز یکی از علل اصلی حمله سپاه خشایارشا به یونان ، کشتارهای وحشیانه و سوزانیدن شهر سارد پایتخت لیدیه توسط یونانیان بود و نکته جالب اینجاست که وقتی آتن اشغال شد به جبران سارد سوزانیده وتخریب نشد! _[b]توکودیدس[/b][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3] مي گويد در روز سوم بعد از اينکه خشايارشا وارد آتن شد، جار زد که هر کس از آتن رفته مراجعت کند و بداند که مال و جانش محفوظ است و چون مردم بی بضاعتی که در آتن بودند غذا نداشتند و در شهر آذوقه به دست نمی آمد، خشايارشا گفت که از گندم ارتش ايران به آنها بدهند که برای خود نان طبخ کنند و در روز پنجم بعد از ورود ايرانيان به آتن دکانهای نانوايی به کار افتاد و شهر آتن وضع جنگی خود را از دست داد. در روز دهم ورود ارتش ایران به آتن خشایارشا به معبد [/size][/font][/color][url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3"]آکروپولیس[/url][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3] رفت و حتی به خدام معبد الهه بزرگ آتن انعام داد. اسناد تاريخی نشان می دهد که ده روز بعد از ورود ارتش ايران به آتن در محله "[/size][/font][/color][b]سراميکم[/b][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3]" چند کارگاه سفال سازی و در محله "[/size][/font][/color][b]کولی توس[/b][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3]" چند کارگاه فلز سازی به کار افتاد و باز از اسناد تاريخی فهميده می شود که ده روز بعد از ورود ارتش ايران به آتن از داخل خانه های آتن صدای نواختن چنگ به گوش می رسيد._در واقع [/size][/font][/color][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3]روزی که ایرانیان از آتن رفتند، تمام عمارتهای شهر باقی بود._در همین متن کوتاه به راحتی میتوانیم به شخصیت صلح طلب خشایارشا پی ببریم اما متاسفانه شاهد تحریف آشکار تاریخ بطور گسترده توسط غربی ها هستیم و در کمال تعجب هیچ واکنش تاثیر گذاری هم از خودمان نشان نمی دهیم! _ به زودی هم قسمت دوم فیلم 300 تحت عنوان Rise of an Empire در ادامه این تحریفها عرضه خواهد شد![/size][/font][/color]

[color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3]تریلر این فیلم جعلی: [url="http://tb22.trainbit.com/files/8689279884/v3482F6330424545496D68754C62635731685A726141783833544E454778434A656A70642B415567443839343D/"]http://tb22.trainbit...5567443839343D/[/url][/size][/font][/color] ویرایش شده در توسط lockheedf-22
  • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.