امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[size=4][font=Mangal]واحد [/font][b]United States Naval Special Warfare Development Group[/b] [font=Mangal]یا به اختصار [/font][b]NSWDG [/b][font=Mangal][b]که معمولا با نام دِوگرو [/b][/font][b]Devgru[/b] [font=Mangal]شناخته میشود یکی از واحدهای زیر مجموعه ی فرماندهی مشترک عملیات ویژه ی ایالات متحده ی امریکا هست[/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]این نام همچنین به گروه نیوی سیل سیکس [/font](neavy seal six) یا سیل تیم شش [font=Mangal]که در سال [/font]1987 [font=Mangal]منجل گشت نیز اشاره میشود[/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]از نظر اداری این گروه از طرف واحد فرماندهی نیروی دریایی ایالات متحده[/font]([b]United States Naval Special Warfare Command)[/b] [font=Mangal]ساپورت میشود و از نظر فرماندهی فرمانهای خود را از فرماندهی مشترک عملیات ویژه [/font]([b]Joint Special Operations Command) [/b][font=Mangal][b]دریافت میکند[/b][/font][b].[/b][/size]
[center]
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/50401992468345489271.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/thumb_50401992468345489271.jpg[/IMG][/url][/center]

[size=4][font=Mangal]اکثر اطلاعات درباره ی دِوگرو طبقه بندی شده و سری میباشد و جزئیات فعالیت این گروه حتی در کاخ سفید و یا در وزارت دفاع نیز منتشر نمیشود[/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]با وجودی که نام رسمی این گروه تغییر یافته اما اسم نیوی سیل شش تا اکنون نیز به طور گسترده در منابع رسمی و غیر رسمی برای این گروه استفاده میشود[/font].[font=Mangal]در رسانه های امریکا گاهی اوقات نیز از این نام برای واحد ماموریت ویژه نیز استفاده میشود[/font].[/size]


[size=4][font=Mangal]واحد دِوگرو و نیروهای مسلح مربوط به این گروه با گروه دلتا فورس واحدهای اولیه ی ضد تروریسم در ارتش ایالات متحده میباشد[/font]. [font=Mangal]با وجودی که دِوگرو به عنوان یک واحد ضد تروریست نیروی دریایی تشکیل شد اما امروز این گروه به یک واحد چند منظوره ی عملیات ویژه با نقش های مختلف همچون قرار گرفتن افراد در موقعیت های بالقوه خطرناک در ماموریتهای گوناگون همچون رهایی گروگان تبدیل شده است [/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]بخش مخفی اژانس ضد جاسوسی یعنی بخش فعالیتهای ویژه [/font]( [b]Special Activities Division[/b] [font=Mangal]یا به اختصار [/font][b]SAD)[/b] [font=Mangal]و به طور خاص گروه نخبگان عملیاتهای ویژه ی این بخش [/font](Special Operations Group) [font=Mangal]اکثر اوقات با واحد دِوگرو همکاری میکند و از این واحد نیروهای مخصوص استخدام میکند[/font].[/size]


[size=4][font=Mangal]ترکیب این واحدها منجر به مهمترین موفقیت عملیات ویژه در جنگ جهانی علیه ترور یعنی کشته شدن اسامه بن لادن شد[/font].[/size]


[b][size=4][font=Mangal]تاریخچه ی واحد دِوگرو[/font]:[/size][/b]
[size=4][font=Mangal]ریشه های دِوگرو در یگان نیوی سیل شش است واحدی که پس از عملیات پنجه ی عقاب در بحبوحه ی بحران گروگانگیری سال [/font]1979 [font=Mangal]ایران ایجاد گشت[/font].([font=Mangal]گروگانگیری کارمندان سفارت امریکا به وسیله ی نیروهای انقلابی[/font]).[/size]

[size=4][font=Mangal]ریچارد مارسینکو [/font](Richard Marcinko) [font=Mangal]یکی از دو نمایندگان نیروی دریایی امریکا در یکی از یگانهای رزمی ضد تروریست ستاد مشترک ارتش با نام [/font]Terrorist Action Team [font=Mangal]یا به اختصار [/font]TAT [font=Mangal]بود [/font].[font=Mangal]هدف این یگان یعنی [/font]TAT [font=Mangal]طراحی و پی ریزی طرحی برای ازادسازی گروگانهای امریکایی بود که در ایران اسیر شده بودند[/font]. [font=Mangal]با توجه به فاجعه ی این عملیات در صحرای طبس نیروی دریایی دریافت که به یک واحد ضد تروریستی تمام وقت نیاز دارد و مارسینکو برای طراحی و پی ریزی این واحد وظیفه یافت[/font].[/size]
[center]
[size=4]ریچارد مارسینکو[/size]
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/12415779958419907743.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/thumb_12415779958419907743.jpg[/IMG][/url][/center]

[size=4][font=Mangal]مارسینکو اولین افسر فرماندهی این واحد جدید التاسیس بود که با نام [/font]MOB 6 (Mobility 6) ad Sixth Platoon [font=Mangal]نامیده میشد [/font]. [font=Mangal]در نهایت این واحد نام نیوی سیل شش را به خود گرفت در حالی که در ان زمان فقط دو واحد وجود داشت [/font].[font=Mangal]مارسینکو بر اساس یک فرمان نام واحد را نیوی سیل شش گذاشت تا دستگاه اطلاعاتی شوروی را درباره ی تعداد واقعی واحدهای نیوی سیل موجود به اشتباه بیاندازد[/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]نیوی سیل شش تبدیل به واحد برتر ضد تروریستی نیروی دریایی امریکا شد[/font].[font=Mangal]این واحد در مقایسه برابر با واحد دلتا فورس در ارتش ایالات متحده میباشد[/font]. [font=Mangal]مارسینکو فرماندگی این واحد را بر خلاف رویه ی معمول دو سال فرماندهی در نیروی دریایی به مدت سه سال یعنی از سالهای [/font]1980 [font=Mangal]تا [/font]1983 [font=Mangal]در دست داشت [/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]این واحد در واقع در ماه اکتبر سا ل[/font]1980 [font=Mangal]تشکیل شد ولی با فعالیت و تمرینهای سخت و به طور پیوسته واحد را پس از شش ماه اماده ی انجام ماموریت کرد[/font]. [font=Mangal]در ابتدا این واحد با [/font]75 [font=Mangal]پرسنل عملیاتی شروع به کار کرد[/font]. [font=Mangal]بر طبق گفته های مارسینکو کمک سالیانه ی این واحد از کمک های سالیانه ی تفنگ داران دریایی ایالات متحده بیشتر بود و دارای منابع تقریبا نامحدودی بود[/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]سرانجام در سال [/font]1987 [font=Mangal]این واحد منحل شد و واحد جدیدی به نام [/font]Naval Special Warfare Development Group [font=Mangal]به جای واحد نیوی سیل شش تشکیل شد و نام نیوی سیل شش پس از ان برای اشاره به دِوگرو به کار میرود[/font].[/size]

[b][size=4][font=Mangal]استخدام [/font], [font=Mangal]انتخاب و اموزش[/font]:[/size][/b]
[size=4][font=Mangal]در مراحل ابتدایی تشکیل نیوی سیل شش به مارسینکو فقط شش ماه زمان داده شده بود تا [/font]ST6 [font=Mangal]را تشکیل و اماده ی انجام ماموریت کند وگرنه این پروژه خاتمه میافت[/font]. [font=Mangal]این به معنای این بود که زمان یکی از مسئله های اصلی بود و مارسینکو زمان کمی برای تشکیل کلاسهای انتخابی داشت شبیه نیروهای دلتا و برای برگزاری فرایند انتخاب مناسب زمان کافی در اختیار نداشت[/font]. [font=Mangal]در نتیجه پس از دست چین کردن افراد و مصاحبه با هر یک از افراد[/font], [font=Mangal]واحد[/font], [font=Mangal]اولین اعضای خود را جذب کرد[/font]. [font=Mangal]همه ی متقاضی ها از نیروهای تخریب زیر اب[/font](Underwater Demolition Teams) [font=Mangal]از سواحل شرقی و غربی می امدند[/font].
[font=Mangal]معیارهای مارسینکو برای استخدام متقاضیان تجربه ی مبارزه بود بنابراین او باید میدانست انها میتوانند زیر اتش گلوله نیز ماموریت خود را انجام بدهند [/font], [font=Mangal]مهارتهای زبانی به عنوان واحدی برای انجام ماموریت در سراسر جهان حیاتی بود همچنین قابلیت برقراری ارتباط با مردم محلی اگر نیاز میشد[/font]. [font=Mangal]مهارت کارهای گروهی و همچنین ظاره شدن به عنوان غیر نظامی در موقع انجام ماموریت از جمله مهارتهای مورد نیاز بود[/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]اعضای نیوی سیل شش تا حدی به خاطر قابلیتهای مختلفی که داشتند انتخاب شدند[/font].[/size]
[size=4][font=Mangal]برنامه های تمرینی بدونه هیچ مقایسه ای شدید بودند[/font].[font=Mangal]یکی از اعضای سابق نیوی سیل شش ادعا میکند نیوی سیل شش در طی یک سال مهمات بیشتری به نسبت سهم تفنگداران دریایی امریکا شلیک کردند به خاطر تاکید بر مهارتهای تیراندازی [/font]. [font=Mangal]برد شلیک [/font]. [font=Mangal]نبرد نزدیک ([/font]close-quarters battle)[font=Mangal] و استرس در شرائط مختلف [/font].[/size]


[size=4][font=Mangal]اطلاعات در مورد این واحد به شدت طبقه بندی شده است و اطلاعات کمی درباره ی استخدام و گزینش در دسترس است[/font].[font=Mangal]انچه که معلوم است انتخاب و اموزش اعضای واحد از ابتدای تشکیل تغییری نکرده است[/font].[font=Mangal]کلیه ی متقاضیان از تیمهای سیل[/font](seal) [font=Mangal]عادی فرستاده میشوند مگر اینکه درخواست برای موقعیتهای پشتیبانی باشد[/font].[/size]

[size=4]کیفیت اعضای نیوی سیل شش را از وضعیت جسمانی ایده ال متقاضیان و داشتن شهرت در بین اعضای جامعه ی رزمی و همچنین از ماموریتهای مختلف انجام شده با تیم سیل داشتند میشود استنباط کرد. در نتیجه داوطلبان به طور معمول سی ساله هستند.[/size]
[size=4]داوطلبان برای اینکه ایا متقاضی مناسبی برای انجام مرحله ی گزینش هستند یا خیر توسط یک هیئت مصاحبه کننده مصاحبه میشودند.کسانی که دوره ی استخدام و گزینش را با موفقیت طی میکنند برای انجام دوره یاموزشی شش تا هشت ماهه انتخاب میشوند. این متقاضیان با نام تیم سبز شناخته میشوند. میزان ریزش طی این دوره ها بسیار بالا است . در طول یک دوره ی انتخابی از بین بیست داوطلب فقط دوازده نفر دوره را کامل میکنند.[/size]
[size=4]تمام داوطلبان به وسیله ی مربیان دِوگرو به دقت تحت نظر قرار میگیرند و برای ورود به گروههای تفکیک شده ارزیابی میشوند.[/size]
[size=4]Howard E. Wasdin یکی از اعضای سابق نیوی سیل شش میگوید در یکی از مصاحبه های اخیر از بین 16 متقاضی فقط دو نفر قبول شدند. کسانی که از مرحله ی گزینش عبور نیمکنند به وظیفه ی قبلی خود برمیگردند و بعید است که در دوره های اینده قبول شوند.[/size]

[size=4]مانند تمام نیروهای عملیات ویژه این واحد نیز برنامه های اموزشی پر خطر و بسیار فشرده دارد که میتواند منجر به صدمات جدی و حتی مرگ شود.[/size]
[size=4]نیوی سیل شش یا دِوگرو در طی دوره های اموزشی تعداد متعددی از اعضای خود را از دست داده است.از جمله این حوادث میتوان به اتفاقات طی دوره ی چتر بازی و یا حوادث طی تمرین نبرد نزدیک (close-quarters battle) نام برد. به خاطر نبود اطلاعات فرض بر این است که فرایند ارزیابی واحد نیوی سیل شش یا دِوگرو برای استخدام جدید کاملا متفاوت با انچه که متقاضیان در واحدهای عملیاتی قبلی خود همچون سیل داشتند میباشد و تستهای اموزشی بسیاری خارج از ظرفیت متقاضی به نسبت تستهای جسمی گرفته میشود همچون اموزشهای قبلی که متقاضی تکمیل کرده است مثل تخریب زیر سطح اب در واحد سیل و اموزشهای خنثی سازی مواد منفجره .[/size]

[size=4]متقاضیان تحت انواع دوره های اموزشی پیشرفته تحت رهبری مربیان نظامی وغیر نظامی قرار میگیرند. این اموزشها میتواند شامل صعود ازاد , تکنیکهای مبارزه ی بدونه سلاح ,رانندگی تهاجمی و دفاعی , غواصی پیشرفته و اموزش SERE یعنی بقا , گریز , مقاومت و فرار باشد.(Survival, Evasion, Resistance and Escape) باشد.[/size]
[size=4]متقاضیان در طی گزینش باید در سطح بالاترین سطح قرار داشته باشند و همیشه به وسیله ی مربیان ارزیابی میشوند.[/size]
[size=4]متقاضیان پذیرفته شده یا گزینش شده به یکی از دو زیر مجموعه ی تاکتیکهای پیشرفته و ارزیابی تخصیص داده میشوند و بقیه به واحدهای قبلی خود بازگردانده میشوند. [/size]
[size=4]سیل تیم شش بر خلاف بقیه ی تیمهای معمولی سیل , میتواند به هر یک از بهترین اموزشکده ها در هر جایی فرستاده بشود و یا برای تمرین هرجایی که انها بخواهند و نیاز باشد بروند.[/size]
[center]
[size=4]یکی از اعضای دِوگرو اماده برای نبرد نزدیک . [/size]
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/68758988443528217302.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/thumb_68758988443528217302.jpg[/IMG][/url][/center]

[b][size=4]ساختار:[/size][/b]
[size=4]دِوگرو بر اساس رنگ هر اسکادران تقسیم شده است :[/size]

[size=4]جوخه ی طلایی ,تیمی تهاجمی [/size]
[size=4]جوخه ی ابی, تیم تهاجمی[/size]
[size=4]جوخه ی نقره ای , تیم تهاجمی [/size]
[size=4]جوخهقرمز , تیم تهاجمی [/size]
[size=4]جوخه ی سیاه: تیم شناسایی و نظارت [/size]
[size=4]جوخه ی خاکستری : خدمه ی بر روی قایق [/size]
[size=4]جوخه ی سبز: تیم استخدامی جدید[/size]

[size=4]هر تیم تهاجمی به سه دسته تقسیم بندی شده است که از یک فرمانده با درجه ی ستوان دستور میگیرند و هر دسته به نوبه ی خود به تیمهای کوچکتری تقسیم شده است .[/size]
[size=4]هر اسکادران اسکادران دارای یک نام مستعار خاص است . به طور مثال جوخه ی طلایی با نام شوالیه و قرمز با نام سرخپوستها و جوخه ی سیاه با اسم مستعار دزدان دریایی نامیده میشوند. Gold-Knights,) Red-Indians, Black-Pirates ).[/size]
[center]
[size=4]عکس متعلق به جوخه ی قرمز [/size]
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/02571462246078422372.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/thumb_02571462246078422372.jpg[/IMG][/url][/center]
[center]
[size=4]عکسی دیگر متعلق به دِوگرو[/size]
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/13078411153175602484.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10093/thumb_13078411153175602484.jpg[/IMG][/url][/center]

[b][size=4]افسرهای فرماندهی:[/size][/b]
[size=4]فرماندهان دِوگرو دارای رنک کاپیتان میباشد.[/size]

[size=4]لیست فرماندهان دِوگرو را از ابتدای تشکیل :[/size][list]
[*][size=4]Commander richard marcinko – Nov 1980 to July 1983[/size]
[*][size=4]Captain Robert A. Gormly – 1983 to 1986[/size]
[*][size=4]Captain Thomas E. Murphy – 1986 to 1987[/size]
[*][size=4]Captain Richard T.P. Woolard – 1987 to 1990[/size]
[*][size=4]Captain Ronald E. Yeaw – 1990 to 1992[/size]
[*][size=4]Captain Thomas G. Moser – 1992 to 1994[/size]
[/list][list]
[*][size=4]Admiral Erik T. Olson– 1994 to 1997[/size]
[*][size=4]Vice Admiral alber M. calland III – June 1997 to June 1999[/size]
[*][size=4]Vice Admiral joseph D. kernan – 1999 to 2002[/size]
[*][size=4]Rear Admiral Edward G. Winters, III – 2002 to 2004[/size]
[*][size=4]Captain Scott P. Moore – 2004 to 2008[/size]
[*][size=4]Rear Admiral brian L. losey– 2008 to 2010[/size]
[/list]
[size=4]نقش ها و مسئولیتها :[/size]
[size=4]زمانی که سیل تیم شش تشکیل شد این واحد به طور انحصاری برای مبارزه و فعالیت ضد تروریستی به همراه مسئولیت در همه ی نقاط دریایی جهان اختصاص یافت .[/size]
[size=4]از جمله اهداف این واحد همچون کشتیها سکوهای نفتی پایگاههای دریای . سفارتخانه های در شهر های ساحلی و دیگر پایگاههای نظامی و غیر نظامی که از طریق اب و یا دریا قابل دسترسی بود میتوان نام برد.[/size]
[size=4]برخی از تیمهای کوچک عملیاتی سیل تیم شش وظیفه یافتند تا بر اساس دستورات محوله برای انجام ماموریت های شناسایی و یا ارزیابی های امنیتی از تاسیسات نظامی امریکا و سفارتخانه ها به مناطق بین المللی پر خطر و یا در معرض خطر به طور مخفیانه نفوذ نمیاند وبرای بهبود امنیت به منظور جلوگیری از تلفات در صورت یک حمله ی تروریستی مشاوره بدهند.با وجودی که این واحد به عنوان یک واحد مبارزه با تروریسم دریایی ایجاد شد اما این واحد به یک واحد عملیاتی ویژه ی چند منظوره با نقشهای مختلف و قرارگیری اعضای تیم در نقشهای پر خطر و رهایی گروگان تبدیل شد.[/size]

[size=4]بعضی از عملیاتهای موفق این نیرو عبارتند از :[/size]

[size=4]عملیات نجات جسیکا بوکانان و پاول هاگن زیستد .[/size]
[size=4]تلاش برای نجات لیندا نورگراو.[/size]
[size=4]نجات موفقیت امیز یک دکتر امریکایی به نام دیلیپ جوزف [/size]
[size=4]و در سال 1991 نجات موفقیت امیز رئیس جمهور هائیتی جین برتراند اراستاید به همراه خانواده اش طی یک کودتا [/size]

[size=4][color=#FF0000]کپی برداری فقط با ذکر منبع یعنی military.ir مجاز میباشد .[/color][/size]


[size=4]لطفا عکسها به گالری انتقال داده شود.[/size]
[size=4]ادامه دارد.[/size] ویرایش شده در توسط Electro_officer
: انتقال تصاویر به گالری
  • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این عکس هم نشان سیل تیم شش هست که شبیه نشان دوگرو هستم
[url="http://upload7.ir/images/35796056608553657068.jpg"]http://upload7.ir/images/35796056608553657068.jpg[/url]
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
کسانی که علاقه مند به این واحد هستند و یا اینکه میخواهند بهتر با این واحد و ماموریتها و طرز زندگی این واحد اشنا بشوند من فیلم the unit رو پیشنهاد میکنم . این فیلم یک سریال دنباله دار و حدود فکر کنم 50 قسمت یا بیشتر هست . سریال درباره ی یک واحد ویژه هست که ماموریتهای مختلفی رو منجمله چندین بار در ایران انجام میده و اینکه تمام اعضای این واحد تو سریال قادر به تکلم به زبان فارسی عربی و غیره میباشد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سریال رو میشه به ای‌ام‌دی‌بی لینک کنین که دانلود کنیم؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='senaps' timestamp='1380280443' post='341396']
سریال رو میشه به ای‌ام‌دی‌بی لینک کنین که دانلود کنیم؟
[/quote]

[url="http://www.imdb.com/title/tt0460690/?ref_=fn_al_tt_1"]http://www.imdb.com/title/tt0460690/?ref_=fn_al_tt_1[/url]

البته من اون زمانا نت فلیکس داشتم و اون زمان این سریال رو دیدم .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با حجم ۴ گیگ رفت برا دانلود! من میرم بیرون بر گشتم دو سه قسمت اولش اماده‌ی تماشاست! :)))))
به نظر میرسه سریال باحالی میباشه!‌:)

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[size=4][font="Mangal"]قسمت دوم[/font]:[/size]


[size=4][font="Mangal"]پس از اینکه نیوی سیل تیم شش منحل و تغییر نام یافت ماموریتهای رسمی گروه جدید یعنی [/font][b][size=1]Naval Special Warfare Development Group ([/size][/b][font="Mangal"][b][size=1]دِوگرو[/size][/b][/font][b][size=1]) [/size][/b][font="Mangal"]تست شدند و تکنولوژی [/font], [font="Mangal"]فعالیاتهای دریایی زمینی و تاکتیکهای هوایی[/font](airborne) [font="Mangal"]قابل اجرا به وسیله ی نیروهای ویژه ی نیروی دریایی همچون تیمهای سیل مورد ارزیابی قرار گرفتند و فرض بر این است که این فعالیتها فقط بخش کوچکی از کارهای منتسب به این گروه است و بیشتر یک پوشش بر فعالیتهای این گروه است[/font].,[/size]
[size=4]ماموریتهای کامل دِوگرو کاملا طبقه بندی شده میباشد ولی گمان میرود ماموریتهای این واحد شامل ماریتهای پیشگیرانه , عملیتهای فعال ضد تروریستی , مبارزه با گسترش سلاح های هسته ای (تلاش برای جلوگیری از گسترش سلاح های متعارف و سلاحهای کشتار جمعی.) حذف و یا نجات اهداف دارای ارزش از کشورهای غیر دوست و غیره باشد.[/size]
[size=4]دوگرو یکی از تعداد انگشت شمار از واحدهای عملیات ویژه ی ایالات متحده است که مجاز به استفاده از اقدامات پیشگیرانه در برابر تروریستها و امکانات انها میباشد.(اگر شما مظنون بودید تمام است . شما کشته شده اید)[/size]
[size=4] [/size]
[size=4]همانطور که گفته شد اکثر عملیاتهای این واحد مخفی و طبقه بندی شده میباشد و شاید هیچگاه نزد عموم منتشر نشود اما جزئیات عمومی بعضی از ماموریتهایی که این واحد در ان شرکت داشته است نزد عموم منتشر شده است . بعضی از این ماموریتها در زیر میاید:[/size]

[size=4]عملیات خشم سریع (operation urgent fury)[/size]
[size=4] مکان گرانادا [/size]
[size=4]در تاریخ 13 مارس 1979 ارتش انقلابی خلق به رهبری موریس بیشاپ (maurice bishop) دولت تازه مستقل شده در جزیره ی کوچک گرانادا را سرنگون کرد و یک رژِم جدید مبتنی بر اصول سوسیالیستی را به وجود اورد . این اقدام خصمانه به عنوان جنگ با ایالت متحده تلقی شد چون دولت ریگان رئیس جمهور امریکا دولت چپ گرای جدید را متحد بسیار نزدیک به دولتهای کوبا و اتحاد جماهیر شوروی قلم داد میکرد.در تاریخ 12 اکتبر 1983 یک جناح تندروی کمیته ی مرکزی دولت انقلابی گرانادا که توسط نخست وزیر سابق گرانادا کنترل و هدایت میشد , کنترل دولت را از موریس بیشاپ گرفت و موریس بیشاپ تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.در عرض چند روز بیشاپ و بسیاری از حامیان او کشته شدند و کشور تحت حکومت نظامی قرار گرفت.[/size]
[size=4]شدت خشونتهای جناح تندرو مارکسیسم که حکومت را در دست گرفته بود باعث نگرانی عمیقی در بین همسایگان گرانادا در بین کشورهای کارائیب شد همچون نگرانی که در واشنگتن به خاطر نزدیک به هزار دانشجوی پزشکی امریکا در گرانادا بود . در 25 اکتبر ایالات متحده طی عملیاتی با نام خشم فوری به گرانادا حمله کرد .[/size]
[size=4]در این عملیات سیل تیم شش گروه تهاجمی سوم چند مایل دورتر از سواحل گرانادا باید با چتر از هواپیما به همراه قایقها میپرید. یکی از دو هواپیمای سی 130 کارگو سیل تیم شش گروه سوم را به نقطه ی مورد نظر برای پرش میرساند.درست قبل از پرش بر روی نقطه ی مورد نظر انها به مشکل بوران باران و باد شدید باعث بر میخورند و چهار نفر از هشت نفری که از هوا پریدند هرگز بعد از ان دیده نشدند.بعد از این اتفاق گروه تهاجمی سوم دستور اماده بودن گرفتند و برای ماموریت بعدی امادگی گرفتند. دستور بعدی گروه رفتن به کاخ فرمانداری و امن کردن کاخ و محافظت از فرماندار کل و خانواده ی او و سپس خارج کردن انها از منطقه ی جنگی بود .ماموریت دوم تصرف کردن و ایمن کردن تنها ایستگاه رادیویی گرانادا تا به وسیله ی ارتش محلی برای تحریک کردن و همانگ کردن اقدامات نظامی قابل استفاده نباشد.تقریبا هیچ اطلاعاتی برای هیچ یک از این عملیاتها وجود ندارد.[/size]
[size=4]در ان صبح برای رسیدن به کاخ فرمانداری سیل تیم شش به وسیله ی هلی کوپتر های بلک هاوک به پرواز درامدند پس از رسیدن به محل به وسیله ی طناب در حالی که زیر اتش مستقیم بودند از هلی کوپتر خارج شدند.همانطور که انها از پشت کاخ نزدیک میشدند تیم شرکت کننده موفق به پیدا کردن فرماندار که مخفی شده بودند شد و سپس سیل ها برای پاک کردن خانه ادامه دادند و پس از ان شروع به ایجاد یک محیط امن کردند. پس از ان کاخ با Ak-47 و ار پی جی مورد حمله قرار گرفت و همانطور که شلیک به طرف کاخ افزایش میافت فرماندار کل اسکون (scoon) به همراه خانواده اش به یک مکان امن در کاخ منتقل شدند. در حالی که شلیک به طرف کاخ کاهش یافته بود سه مرد با یونیفرم کوبایی به کاخ نزدیک شدند در حالی که همه ی انها دارای Ak-47 بودند سیل ها با داد از انها خواستند که همانجا که هستند متوقف شوند. هنگامی که هر سه مرد صدای فریاد سیل ها را شنیدند تفنگهای خود را بلن کردند . سیل ها به طرف انها اتش گشود و انها را تقریبا بلافاصله کشتند.[/size]
[size=4]خیلی زود دو عدد خودروی BTR-60PBS به طرف دروازه های کاخ حرکت کردند . یکی از BRT ها مقابل دروازه ی کاخ شروع به گشودن اتش کرد.سپس سیل ها با ضد تانکهای LAW به طرف بی ار تی ها اتش گشودند بنابر این BRT به همراه دومین بی ار تی انجا را ترک کردند.زمانی که سیل ها به نبرد ملحق شدند رادیوهای برد بلند SATCOM را در هلی کوپتر جا گذاشتند. تنها ارتباط سیل ها به وسیله ی یک رادیوی MX-360 بود . تیم عملیاتی به وسیله ی رادیو با یک پست فرماندهی برای انجام یک حمله ی هوایی ارتباط برقرار کردند.با شروع به اتمام باطری رادیوها ارتباط با پست فرماندگی ضعیف شد.با اتمام باطری رادیو سیل ها به طور مبرم به پشتیبانی هوایی نیاز داشتند انها برای ارتباط با فرماندهی مشترک عملیات ویژه یا [b]Joint Special Operations Command [/b]از یک تلفن معمولی خانگی استفاده کردند. با این کار امکان ساپورت هوایی به وسیله ی یک AC-130 spectra gunship بر روی موقعیت سیل ها میسر شد.[/size]
[size=4]وقتی صبح فرا رسید گروهی از تفنگداران دریایی به موقعیت سیل ها رسیدند و فرمانده و خانواده ی او را به همراه سیل ها تا محلی که انها از هلی کوپتر ها تخلیه شدند اسکورت کردند.[/size]


[size=4]ادامه دارد....[/size]
  • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ادامه>>>>>

پس از نجات فرماندار کل و خانواده ی او اینک نوبت به تصرف ایستگاه رادیویی رسید.
تیم تهاجمی سوم و دیگر تیمهای نیوی سیل تیم شش به وسیله ی یک هلیکوپتر بلک هاوک به طرف ایستگاه رادیویی پرواز کردند . هنگامی که هلی کوپتر به مقصد رسید , تیمها شروع به خروج از هلی کوپتر کردند در این هنگام به طرف هلی کوپتر از طرف مخالفین اتش گشوده شد و یکی از تیمهای عملیاتی موفق به خروج از هلی کوپتر نشد. به تیم های سیل گفته شده بود تا هنگامی که فرماندر اسکون(Scoon) برای پخش یک اعلامیه به انجا اورده نشده است ایستگاه را در تصرف نگه دارند.زمانی که سیل تیم و گروه تهاجمی سوم ایستگاه را تصرف کردند امکان برقراری تماس با مرکز فرماندهی سیل نبود. در حالی که تیم سیل در حال تلاش برای ایجاد ارتباط رادیویی با مرکز فرماندهی بود با یک موقعیت بد مواجه شدند. یک نفربر BTR-60 به انجا رسیده بود و بیست نفر سرباز گرانادایی در پوشش و لباس کارگران ایستگاه رادیویی نمایان شدند.سربازان مجهز به اسلحه بودند در حالی که خود را به پوشش کارگران دراورده بودند. نیروهای تیم سیل به سربازان دستور دادند تا سلاح های خود را بیاندازند ولی سربازان به طرف تیم سیل اتش گشودند اما بلافاصله تیرباران شدند. در حالی که تیم سیل برای ایجاد خط ارتباطی با مرکز فرماندهی تلاش میکردند , یک BTR دیگر به همراه سه کامیون در حالی که هر کدام یک دو جین سرباز حمل میکردند به ایستگاه رسیدند. سربازها از ساختمان گذشتند و این در حالی بود که BTR ها به وسیله ی KPV 14.5×114 mm machine gun ورودی جلوی ساختمان را پوشش میدادند.اتش گشوده شده به طرف سیل ها تبدیل به اتش سنگین میشد و این در حالی بود که تیمهای سیل با کمبود مهمات مواجه میشدند. تیمهای سیل میدانستند که تنها گزینه ی باقی مانده تغییر طرح و نابود کردن فرستنده ی رادیویی به جای نقشه ی اصلی مبنی بر نگه داشتن ایستگاه رادیویی بود . سپس بر اساس نقشه ی فرار از پیش تعیین شده سر طبق نقشه از پشت ایستگاه به طرف علفزارهای گسترده که بین صخره ها و ساحل قرار داشت به اب بزنند.
علفزار زیر اتش مستقیم سربازان گرانادایی قرار داشت . تیم با پیشروی تاکتیکی ([b]leapfrogging) زیر اتش سنگین از علفزار گذشتند و به حاشیه ی علفزار رسیدند و پس از بریدن سیم خاردار مسیر منتهی به ساحل را دنبال کردند.[/b]
[b]یکی از سیلها در بازو زخمی شد . سربازان گرانادایی همچنان در تعقیب انها بودند بنابراین سیلها به اب زدند و شروع به شنا کردن کردند تا رسیدن به صخره های ساحلی برای مخفی شدن ادامه دادند. تا وقتی که سربازان گرانادایی دست از تعقیب برداشتند , نزدیک شش ساعت بود که سیلها در اب بودند و سپس انها به طرف دریا شنا کردند تا زمانی که یک هواپیمای نجات انها را تشخیص داد و یک کشتی نیروی دریایی انها را از دریا گرفتند.[/b]
  • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.