azimikia

سرهنگ محمد رایان "شاهین آسمان"

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[center][size=3][color=#FF0000]((به نام خدا ))[/color][/size]


[color=#0000FF]با سلام خدمت تمامی کاربران انجمن میلیتاری ، اول از همه درود می فرستم به روح پر فتوح شهیدان از جان گذشته و آزادمردان حقیقی ایران زمین و امام امت و تمامی جانبازان و اسرای جنگ تحمیلی . مقاله ی پیش رو مربوط به خلبان تک خال عراقی سرهنگ محمد رایان است که بخشی کوتاه از حضور این خلبان و همچنین آمار هواپیماهای ایرانی ساقط شده به دست این خلبان در طول جنگ تحمیلی و کشته شدنش به دست خلبانان قهرمان ایران زمین می باشد و صرفا جنبه ی اطلاع رسانی دارد و حدالامکان سعی بر بی طرفی بوده است .امیدوارم مورد توجه کاربران گرانقدر و محترم مجموعه ی وزین میلیتاری قرار گیرد .[/color][/center][right][size=3][color=#333333][font=Tahoma][color=#FF0000]سرهنگ محمد رایان [/color][/font][/color][/size][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]سرهنگ محمد رایان با نام مستعار "شاهین آسمان" خلبان جنگنده ی نیروی هوایی عراق در طول جنگ این کشور با ایران بود. طبق بازی رسانه ای خبرگزاری های عراقی ادعا شده است که این خلبان در مبارزه با جنگنده های ایرانی صاحب 12 پیروزی هوایی شده است که این رقم (بنا بر ادعای عراقی ها) از او یک خلبان تک خال و همچنین موفق ترین خلبان جنگنده های عراق در طول دوران جنگ تحمیلی یاد می شود.[/size][/font][/color][/right]


[center][color=#333333][font=Tahoma][size=3][img]http://up.arteshi.com/uploads/138237948229462_640px-Mig-21.jpg[/img][/size][/font][/color][/center]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]محمد رایان در زمانی که تنها یک ستوان در نیروی هوایی عراق به شمار می آمد و با جنگنده ی MiG-21MF پرواز می کرد در برابر دو فروند از جنگنده های F-5 فریدام فایتر ایران در سال 1980 به پیروزی رسید (تایید شده ) که البته مشخص نیست که خلبانان ایرانی جنگنده ها چه کسانی بودند و دچار چه سرنوشتی شده اند . پس از این پیروزی ها، با ارتقای درجه و انتخاب شدن به خلبانی جنگنده های MiG-25P در سال 1981 به هشت پیروزی هوایی دیگر دست یافت (بر طبق ادعای نیروی هوایی عراق) که تنها 4 مورد از آن مبارزات توسط منابع غربی به تایید رسیده است .[/size][/font][/color][/right]


[center][color=#333333][font=Tahoma][size=3][img]http://up.arteshi.com/uploads/138237948334417_640px-Russian_Air_Force_MiG-25.jpg[/img][/size][/font][/color][/center]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]بیشترین پیروزی این خلبان در مقابل جنگنده های F-4 فانتوم ایران بود. البته با توجه به پرواز با جنگنده ی MiG-25 ،نیروی هوایی عراق شاهد ارائه ی مهارت های قابل توجهی از سوی این خلبان شد . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مشاوران و مستشاران نیروی هوایی اتحاد جماهیر شوروی در عراق برای محدود کردن دسترسی به این جت های پیشرفته (MiG-25) و ارائه ی این جنگنده تنها به بهترین خلبانان عراقی دست بازی داشتند و تقریبا اکیپ خلبانان جنگنده ی (MiG-25) به دست این افراد انتخاب می شدند زیرا با توجه به برتری خلبانان ایرانی چه به لحاظ تاکتیکی و چه به لحاظ انگیزه ای و استفاده بهتر از امکانات ، اجازه ی حضور خلبانان عادی و معمولی عراقی را به حضور در این اکیپ نمی دادند . برای کشوری با ایدئولوژی کمونیستی و مخالف غرب ، رقابت با جنگنده های امریکایی و پیروزی بر آنان حتی از فروش سلاح و جنگنده به کشور عراق نیز مهمتر بود و شکست خلبانان عراقی را به نوعی شکست تکنولوژی و مهندسی خود در مقابل امریکا می دانستند. [/size][/font][/color][/right]


[center][color=#333333][font=Tahoma][size=3][img]http://up.arteshi.com/uploads/138237948740867_iraf_tu-22u_destroyed_at_al-taqaddum_rear_view.jpg[/img][/size][/font][/color][/center]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]کاپیتان محمد رایان در سال 1986 و پس از کسب پیروزی های دیگر در مقابل چند جنگنده ی F-4 فانتوم ایران به رتبه سرهنگی ارتقاء درجه یافت و سر انجام در همان سال در جنگ هوایی با جنگنده ی F-14 تامکت مورد اصابت موشک شلیک شده قرار گرفت و کشته شد . او با کسب 8 پیروزی هوایی با جنگنده ی MiG-25 موفق ترین خلبان این جنگنده برای همیشه به حساب می آید . البته آماری که از سوی منابع غربی مورد تایید قرار گرفته اند و بیشتر به واقعیت نزدیک است ،به شرح زیر می باشد:[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]میگ-۲۱ام اف : در مقابل اف-۵خبری از سر نوشت خلبانان ایرانی در دست نیست .[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]میگ-۲۱ام اف :در مقابل اف-۵ خبری از سر نوشت خلبانان ایرانی در دست نیست .[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]میگ-۲۵ :در مقابل اف-۴دی که با شلیک موشک R-40 خلبان حسین خلعتبری (شهید شد) و عیسی محمدزاده (اجکت کرد)[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]میگ-۲۵:در مقابل اف-۴ئی خبری از سر نوشت خلبانان ایرانی در دست نیست .[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]میگ-۲۵: در مقابل آراف-۴ئی که با شلیک موشک R-40 خلبانان ذوالفقاری و نوروزی (هر دو شهید شدند)[/size][/font][/color][/right][right][size=3][color=#333333][font=Tahoma][color=#FF0000]مشخصات خلبان [/color][/font][/color][/size][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]نام :محمد رایان [/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]نام مستعار: شاهین آسمان[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]متولد: ؟[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]مرگ : در سال 1986 و توسط خلبان ایرانی اف 14 تامکت و با شلیک موشک فونیکس[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]خدمات : شاخه نیروی هوایی عراق[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]رتبه: سرهنگ [/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]شرکت در جنگ ها: جنگ ایران و عراق[/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]تعداد پیروزی اعلام شده : با میگ 21 چهار پیروزی و با میگ 25 هشت پیروزی [/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]تعداد پیروزی تایید شده : با میگ 21 دو پیروزی و با میگ 25 سه پیروزی [/size][/font][/color][/right]


[right][size=3][color=#333333][font=Tahoma][color=#FF0000]سخن پایانی [/color][/font][/color][/size][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]در آخر هم ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اکثر خلبانان عراقی و بعثی شرکت کننده در جنگ با ایران از سلاح های خود بر ضد مردم عادی کوچه و بازار استفاده می کردند و باعث شهادت بسیاری از هم میهنان ما در طول جنگ تحمیلی شدند و در مقابل این شیرمردان ایرانی بودند که هیچگاه جز برای ضربه زدن به ارکان حکومت بعثی و پایگاههای آنان آتش سلاح خود را نگشودند و مثالهای فراوانی مانند عبور مینی بوس حامل مردم عادی از روی پل و هدف قرار دادن پل بعد از عبور آن با وجود خطر حمله به جنگنده ی ایرانی از جمله مردانگی های درخشان خلبانان ایرانی است. این حقیر در گردآوری این مقاله از منابع بی طرف نهایت استفاده را برده ام و البته این نوشته را خالی از اشتباه نمی دانم و البته و با عرض معذرت عکسی نیز از خلبان عراقی نیافتم و عکس های بالا نیز صرفا برای زیبا تر کردن این مقاله استفاده شده است و مربوط به حوادث شرح داده شده نیست ....... [/size][/font][/color][/right]


[right][color=#333333][font=Tahoma][size=3]منابع : total war / wiki / acig.info[/size][/font][/color][/right]


[right][size=3][color=#333333][font=Tahoma][color=#DDA0DD]گردآوری: مجتبی کیا[/color][/font][/color][/size][/right]
 • Upvote 14

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
به درک واصل شد

[img]http://8pic.ir/images/39259895947914748331.jpg[/img]

[img]http://8pic.ir/images/48740291117537339786.jpg[/img]

فقط 4 تا از ادعاهاش تایید شده هست به گفته ی ویکی و حتی سرچی که به عربی کردم ([color=#444444][font=arial, sans-serif][size=1]صاحب 10 اصابات ضد العدو منهم اربع اصابات مؤكده[/size][/font][/color][size=4])[/size]
 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
آخ.این خلبانه حسین خلعتبری رو شهید کرد؟خدا لعنتش کنه.
راستی چرا اینقدر آمار اعلام شدشون با آمار غربیا فرق داره؟
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام

جالبه ... شروع کردیم در رابطه با کشته شده های عراقی حرف میزنیم در حالیکه هنوز خیلی از شهدای خودمون گمنام موندند ....

با عرض معذرت میگم ولی:


به خدا خیانت هست به شهدا که وقتی هنوز خیلی از حماسه ها و رشادت های شهدای خودمون نقل نشده بریم سراغ عراقی هاش .... حالا باز اگر فایده ای میداشت یک چیزی .... ولی ....


به هرحال

سپاس


یا حق
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]

[color=#333333][font=Tahoma][size=3]میگ-۲۵ :در مقابل اف-۴دی که با شلیک موشک R-40 خلبان حسین خلعتبری (شهید شد) و عیسی محمدزاده (اجکت کرد)[/size][/font][/color]


[color=#333333][font=Tahoma][size=3]میگ-۲۵: در مقابل آراف-۴ئی که با شلیک موشک R-40 خلبانان ذوالفقاری و نوروزی (هر دو شهید شدند)[/size][/font][/color]
[/quote]


آمار جالبی بود .

دو تن از نابغه های نیروی هوایی به دست این خلبان به شهادت رسیدند .

اینجاست که نباید دشمن مون رو تو فیلم ها بی دست و پا و بی عرضه نشون بدیم .

البته اگه اشتباه نکنم ، شهید ذوالفقاری هواپیماش توسط میراژها سقوط کرد .
 • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
شهید ذولفقاری توسط میرژها سرنگون میشه ( رجوع کنید به تایپیک شاهکار های گردان شناسایی ) نه میگ 25

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام

کتاب از معراج برگشتگان را مطالعه بکنید ، اولش ، امام خامنه ای متن تقدیری که نوشته فرمودند این کتاب میشه ازش چند هزار سناریو فیلم سینمایی فقط براساس شخصیت افراد درست کرد توش .... !

و خیلی کتابهای واقعی دیگر که ما هرگز نه نگاهی بهشون انداختیم نه فیلمی از روشون ساختیم


اصولا صدا و سیمای ما یا فیلم جنگی نساخته یا در زمان جنگ بوده که طبیعی هست مضمون فیلم چیز دیگری است .... !


اما در کل : متاسفانه سینمای ایران و کلا صدا و سیمای ایران ضد جنگ هست .... واقعا متاسفم اینو میگم ولی هیچ کسی عراقی ها رو اتفاقا دست و پا چلفتی و ... نشون نداده !

دقیقا این صدا وسیما و سینمای ما بود که تو همون معدود فیلماشونم الکی میساختند وگرنه تمامی جبهه ای های ما همیشه گفتند عراقی ها غولی بودن دومی نداشتند و اگر نبود حماسه های رزمندگان ما هیچ بنی بشری حریف اینها نبود با دست خالی ....


دقیقا با ساخت فیلمایی که عراقیا رو کشک و بادمجان نشان میداد ، اومدیم خودمون رو کوچیک کردیم، اومدیم زحمات اون همه رزمنده رو کم نشون دادیم .... شکست دادن پخمه ها کاری نداره ولی شکست دادن ارتشی که 23 کشور جهان مستقیما و 22 کشور غیرمستقیم بهش کمک میکنند صرفا با رمز : یا زهرا و یا علی و یا حسین و ..... شوخی نیست .... ولی ما شوخی جلوه ش دادیم


خداوند به زمین گرم بزنه تمام فیلمسازان و نویسندگان ضد جنگ و به خصوص دفاع مقدس و سهل انگاران در این زمینه رو انشاالله


یا حق
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با تشکر از دوستان بابت اعلام نظراتشون/ هدف بنده نشان دادن واقعیت جنگ بوده و اینکه عراقی ها هم بی دست و پا نبوده اند ..... بهر حال این خلبان یکی از بهترین خلبانان عراقی به شمار می آمده و باعث شهادت خلبانان نخبه ی کشورمون شده .... راجع به سخن دوستمون ernesto - rommel که فرمودند باید به شهیدان خودمون توجه بیشتری داشته باشیم ،کاملا با سخن ایشان موافقم و این تاپیک هم البته باعث یاد آوری خلبانان شهید و دلاور کشورمان شده است ..... یا علی مدد
[b] [/b]
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام

 

البته با احترام به نظرات عزیزان و دوست عزیزی که زحمت این تاپیک را متقبل شدند

 

مورد نخست : چه کسی هویت سرهنگ دوم ، محمد رایان را با این تصویر تایید کرده ؟؟ ( البته جناب کماندانت بسیار عزیز که تصویر این شخص را زحمت کشیده و در این تاپیک گذاشتند، بفرمایند که از کدام منبع  مستند این مساله تایید شده )

 

مورد دوم :  معاون وقت اطلاعات نیروی هوایی عراق ، ژنرال احمد صدیق رشدی ( در صورتی که هویت این شخص درست باشد ) معتقد است که چنین شخصیتی ، صرفا" یک فانتزی رسانه ای  است .

 

مورد سوم : اگر این شخص کشته شده ( به هر دلیل )  ، چرا چهره اش مخدوش است ؟ ( مگر اینکه منابعی که این تصویر را منتشر کردند، هدف دیگری داشته باشند . )

 

متاسفانه چنین ادعاهایی ، بدون مدارک مستند ، دچار ابهام بوده و نمی توان بدان استناد کرد

 

این هم نقل قول این بنده خدا  بدون دخل و تصرف :

 

 There was no Lt. Colonel Mohammed Rayyan in the Iraqi Air Force ever. All stories built around this character are shear fantasy

 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

موفق‌ترین خلبان جنگ در نبرد هوایی مرحوم جلیل زندی  بوده با ۱۱ شکار،شامل ۸ تا تأیید شده از طرف منابع غربی و ۳ تا محتمل
ایشون موفق‌ترین تکخال ف‌‌‌ ۱۴ در جهان هم هستند

http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_aerial_victories_during_the_Iran-Iraq_war

تامکت‌های ایران رکورد‌های متعددی رو ثبت کردند از جمله طولانی‌ترین پرواز(مدت زمان)،برد بلندترین شکار(بالای ۱۰۰ کیلومتر با فنیکس) و بیشترین شکار با یک تیر(۳ هدف با فنیکس)

در ارتباط با خلبانان عراقی‌،گویا پس از سقوط صدام تعدادی از  آنهایی که در بمب باران  شهر‌های ایران شرکت داشتند به سزای عملشون رسیدند و به درک واصل شدند

 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام

جالبه ... شروع کردیم در رابطه با کشته شده های عراقی حرف میزنیم در حالیکه هنوز خیلی از شهدای خودمون گمنام موندند ....

با عرض معذرت میگم ولی:


به خدا خیانت هست به شهدا که وقتی هنوز خیلی از حماسه ها و رشادت های شهدای خودمون نقل نشده بریم سراغ عراقی هاش .... حالا باز اگر فایده ای میداشت یک چیزی .... ولی ....


به هرحال

سپاس


یا حق

  چرا  دیگه فیلم دفاع مقدس ساخته نمیشه 

ویرایش شده در توسط gama

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام

دلایل مختلفی داره :

1.بخش اعظم قشر سینمایی کشور کاملا با تفکرات شبه روشنفکری و منورالفکری احاطه شدند

2.از نظر نظامی و تجهیزات امکانات خاصی در اختیار افراد قرار نمیگیرد مگر دیگر خیلی پارتی دار باشند

3.فیلمنامه نویسی مناسبی از جبهه و جنگ نشده

4.مشاور مناسب نظامی و نیز جبهه ای در فیلم ها وجود ندارد که سبب عدم تطابق فضای فیلم ها با حقایق و باورناپذیری فیلمها میشه


و ده ها دلیل دیگر

شما فیلم ربوده شده ، سینمای فرانسه رو که بدون هیچ امکانات خاص جلوه های ویژه و ... نگاه کنید که اکشن هم هست ...سینمای ما حتی در ابعاد نظامی و اکشن هم در حد این فیلم نیست ! چه برسد برای جبهه و دفاع مقدس و....

یا حق
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

دوستانی که به سینمای جنگی علاقه دارن دیدن فیلمهای زیرو پیشنهاد میکنم

Saving Private Ryan 1998 Film
Black Hawk Down 2001 Film
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

سلام

دلایل مختلفی داره :

1.بخش اعظم قشر سینمایی کشور کاملا با تفکرات شبه روشنفکری و منورالفکری احاطه شدند

2.از نظر نظامی و تجهیزات امکانات خاصی در اختیار افراد قرار نمیگیرد مگر دیگر خیلی پارتی دار باشند

3.فیلمنامه نویسی مناسبی از جبهه و جنگ نشده

4.مشاور مناسب نظامی و نیز جبهه ای در فیلم ها وجود ندارد که سبب عدم تطابق فضای فیلم ها با حقایق و باورناپذیری فیلمها میشه


و ده ها دلیل دیگر

شما فیلم ربوده شده ، سینمای فرانسه رو که بدون هیچ امکانات خاص جلوه های ویژه و ... نگاه کنید که اکشن هم هست ...سینمای ما حتی در ابعاد نظامی و اکشن هم در حد این فیلم نیست ! چه برسد برای جبهه و دفاع مقدس و....

یا حق

خیلی از فیلمهای تاریخی با هزینه گزاف به شکل سفارشی ساخته میشن میشد سفارش فیلم دفاع مقدس داده بشه تا بسازن پولشون بگیرن هیچ کس از پول بدش نمیاد فیلمنامه هم خاطرات جنگ میشه روش کار کرد تا فیلمنامه بشه پول باشه میشه ولی بودجه گذاری نمیشه با بودجه یوزارسیف میشد چند تا فیلم جنگ ساخت یه طوریه انگار بخوان فراموش بشه امریکایی ها از تمرینشون فیلم سینمایی میسازن  

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.