shagh1094

شرح جنگ دوری لو و حاشیه های آن

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[center][font=tahoma][size=3][b][color=#800080]به نام خدا[/color][/b][/size][/font]


[font=tahoma][size=3][b][color=#ff0000]ویراستار: شقایق[/color][/b][/size][/font][/center]
[font=tahoma][size=3][b]عیلام تا سال 722-705 قبل از میلاد با آسور همسایه نبود زیرا بین این دو دولت مردم کوهستانی قرار داشتند. اما در زمان تیکلات بیلسر چهارم(اصل اسم در آسوری [color=#ff0000]توگول تیه پل[/color] شر است-Tiglathpiliser) آسوری ها با مردمان آنجا جنگیده، آنها را مطیع کردند یا بعضی ها را نیمه مستقل کردند.[/b][/size][/font][font=tahoma][size=3][b]دولت عیلام با صلح با بابل که از تسلط آسور ناراحت بود متحد شدند تا به کمک هم دولت هایشان را از حمله ی آسور حفظ کنند. [color=#ff0000]سارگن[/color] همین که خبر این اتحاد را شنید فرصتی به متحدان نداد و قبل از رسیدن کمکی به عیلامی ها به دولت انها حمله کرد. در این زمان آسور از عیلام بهتر بود چون آسوری ها از عیلامی ها متمدن تر بودند و سواره نظام آسوری از جهت تعداد و تسلیحات و تجریه جنگی از عیلامی ها برتر بود.[/b][/size][/font][font=tahoma][size=3][b]با این وجود عیلامی ها با دلاوری جنگیدند و آسوری ها بدون هیچ پیشرفتی عقب نشینی کردند و شکست خوردند. این جنگ بخاطر محل وقوعش معروف به دوری لو است(بین 705-722 قبل از میلاد). بعد از سارگن دوم، [color=#ff0000]سینّا خریب[/color](Sinnacherib) بر تخت آسور نشست. در این زمان [color=#ff0000]کالّودش[/color](Kulludusch) پادشاه عیلام را محاصره کردند و به قتل رساندند.[/b][/size][/font][font=tahoma][size=3][b]پادشاه آسور از این موقعیت استفاده کرد و از طرف جنوب عیلام(سواحل خلیج پارس) به جلگه ی شوش حمله ور شد و 34 قلعه و برج را تصرف کرد و خراب کرد و اهالی آنجا را به اسارت در آسور برد. در این زمان عیلامی ها [color=#ff0000]کودور ناخونتی[/color](Kudur-Nakhundi) را به پادشاهی انتخاب کردند اما او در کوهستان ماند و اقدامی برای جلوگیری از آسوری ها نکرد. آسوری ها چون وضع را اینگونه دیدند به طرف [color=#ff0000]ماداکتو[/color] که در کوهستان بود حمله کرده اما چون دره ها بخاطر باران و برف قابل عبور نبود آسوری ها عقب نشینی کردند.[/b][/size][/font][font=tahoma][size=3][b]آنها به آسور برگشتند و مردم عیلام، کودورناخونتی را بخاطر بی قیدی اش گرفتند و به قتل رساندند(692 ق.م) و به جای او [color=#ff0000]اوم مان مینانو[/color] را انتخاب کردند. این پادشاه به ارتش عیلام نظم بخشید و به اندازه ای آن را قوی کرد که بابل برای اتحاد با عیلام بر ضد آسور اقدام کرد و خزینه های تسلیحاتی و کمک های دیگر به عیلام داد.[/b][/size][/font][font=tahoma][size=3][b]جنگی که پس از آن درگرفت تلفات زیادی در برداشت چون طرفین جنگ مقاومت میکردند و با وجود کشته شدن سردار عیلامی، باز عیلامی ها انقدر مقاومت کردند که جنگ بی نتیجه ماند و لشگریان به خانه های خود بازگشتند. بعد از سینا خرّیب [color=#ff0000]آسور حیدّون[/color](Assurhiddin) بر تخت آسور نشست.[/b][/size][/font][font=tahoma][size=3][b]پادشاه عیلام [color=#ff0000]خومبان خالداش دوم[/color](Khummban-Khaldasch II) چون آسور را گرفتار دید به دولت بابل تاخت و تا شهر سیپ پار پیشرفت کرد و با غنائم به شوش بازگشت(674 ق.م) و پس از چند روز درگذشت. بعد برادر او [color=#ff0000]ارتاکو[/color](Urtaku) به تخت نشست و با آسور رابطه برقرار کرد. آسور در هر سال به عیلام کمک میکرد و دولت عیلام مجسمه رب النوع [color=#ff0000]سیپ پار [/color]را که جزو غنائم آورده بود برگرداند.[/b][/size][/font][font=tahoma][size=3][b]در زمان آسور حیدون آسور به بیشترین قدرت رسید. غیر از عیلام در آسیای غربی دولتی نمانده بود که تابع آسور نشده باشد.[/b][/size][/font][center][font=tahoma][size=3][b]آبشخور: کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام[/b][/size][/font][/center]
[center][img]http://www.forum.reich-history.com/images/smilies/83249436030803758259.jpg[/img][/center] ویرایش شده در توسط PersianKing
:منتقل شد
  • Upvote 8

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote][color=#282828][font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif]
[font=tahoma][size=3][b]آبشخور: کتاب تاریخ ایران قبل از اسلام[/b][/size][/font][/font][/color]

[/quote]


آبشخور ؟ icon_eek
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='shagh1094' timestamp='1385113840' post='349829']
کلمه جدیدیه براتون عایا؟!
[/quote]

بيشتر كاربرد ديگه اي داره و به اين مفهوم متداول نيست ...

سرچشمه قشنگ تر بود ! :mrgreen:
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.