mahdavi3d

تلسکوپ فضایی غولپیکر ATLAST و نگاه مستقیم به سیارات فراخورشیدی

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم