امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

بسمه تعالی

 

 

روشهای مختلفی برای تخمین هزینه وجود دارد.

 

مهمترین روش تخمین بر اساس روز استفاده و ابتناء بر میزان عملیات جنگی است که باید انجام شود.

 

نمونه دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا برای اجرای جنگ عراق البته در 2006 که بصورت کلی و برای یک ارتش کامل در دو سناریوی شدید و ضعیف، در زمان جنگ پس از جنگ هست.

 

 

airforce-cost-0.jpgairforce-cost.jpg

 

 

 

اینم برای موشک البته از منبعی دیگر

 

cruisemissile_cost~0.jpg

 

 

 

سعی کنیم در این تاپیک فقط اطلاعات مربوط به هزینه و تعداد و سناریوهای مقداری بررسی شوند. راهبردها و موضوعات مربوط به جنگ هوایی و عملیات فنی در جایی دیگر.

 

 • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

US Air Force EQUIPMENT

Aircraft

F/A-22: ~$220 million – $136 million flyaway cost

F-15SE: ~$120-140 million, depending on options

F-15E: $110-130 million, depending on variant - ($120 million or so based on F-15K, $120+ million for the SG, Israeli F-15I purchase plus inflation suggests $110 million per, and that’s with Israel providing some components)

F-35B: $150 million

F-35C: $139.5 million

F-35A: $122 million

EA-18G: $68.2 million

A1F- stealth fighter 2020 16.8 billion

F/A-18E/F: $55.2 million

F-16V : $126.3 million

2017-trainer class 1 $100,000

2017-trainer class 2 250,00

2017-trainer class 3 500,000

F-16E/F Block 60: $90 million

(next generation) STRAT bomber 450 million

F-16C/D Block 50/52+: $78 million

F-16C/D Block 50/52: $60 million licensed production, $10 million to upgrade older models

P-8A MMA: $256.5 million

E-767 AWACS: $600-700+ million

E-737 AWACS: $425 million

E-2D AWACS: $176 million

E-2C Hawkeye 2000: $200 million

E-2C Hawkeye v2.0 2019 600 million

KC-767: $225 million

C-17A: $400 million

C-130J-30: $62 million

KC-130J: $71.07 million

C-27J: $35 million

HC-144A/CN-235 MPA: $40 million

AH-64D Block : $33 million

AH-64E Block II: $35.5 million

AH-1Z: $31 million

Bell 407 ARH: $15 million with modest munition package, $20+ million with full munitions

AH-6i: ~$10 million

H-92: $62 million

MH-60R: $55 million

S-70B: $43 million, depending on variant

MV-22: ~$130 million

CH-47F: ~$70-80 million

MH-60S: $45 million base, $125 million with Mine countermeasures equipment

UH-60M: $44 million

UH-60L/S-70A: $25-35 million, depending on variant

AH-60L Battlehawk: $45 million

UH-1Y: ~$20 million as remanufacture, ~$30 million new

Bell 412EP: $13 million

UH-1N: ~$10 million

Avenger UCAV System: ~$110-120 million for 4 aircraft & ground control

MQ-9 Reaper UCAV: $110 million per 4-unit system

MQ-5B Hunter UCAV: $100 million per 6-unit system

MQ-1 Predator: $90 million per 4-unit system

MQ-8B Fire Scout UCAV: ~$15 million for 3 aircraft & ground control

RQ-4E Global Hawk UAV: $120+ million per aircraft

RQ-4B Global Hawk UAV: $280 million per 2-unit system + $90 million per extra aircraft

-$200-300 million additional for secure comm systems

RQ-4A Global Hawk UAV: $220 million per 2-unit system + $60 million per extra aircraft

RQ-7B Shadow 200 UAV: $16 million for 4 aircraft & 2 ground stations

ScanEagle UAV System: $7 million

RQ-16 T-Hawk UAV System: $450-700,000, depending on payload

Maveric UAV System: $550,000 for 3 aircraft & ground control

RQ-11B UAV System: $500,000 per 3-unit system

Desert Hawk UAV System: $300,000 for 6 aircraft & ground control

RQ-14 Dragon Eye UAV System: $150,000 for 3 aircraft & ground control

NGB(next generation bomber): ~$350-$400 million export, assuming use of the FB-22 concept as a basis. First flight in 2016, planned service in 2018

AC-27J: ~$125 million based on unit price estimate. IOC in 2014-5. Replaces AC-130

CH-53K Super Stallion: ~$70 million

Pwnager: ~Fuggedah boud it (Est service date in 3 years, give or take a few millenia)

 

Munitions

SM-3 Block IA: $10 million

THAAD Missile: $12 million

PAC-3 Missile: $4.5 million, $4 million for reloads

Patriot GEM-C/T: ~$2.5 million new, $600,000 as upgrade of existing missiles

MIM-104D Patriot: ~$2 million

SM-2ER Block IV: ~$2.5 million

SM-2MR Block IIIA/B: $1.7-1.8 million

SLAMRAAM: $1.55 million per missile, including provisions to mount system on fixed or mobile launch units

RIM-116B RAM Block IA: $950,000

ESSM: $800,000

FIM-92A Stinger: ~$2.7 million for launcher & 10 missiles

AIM-120D: $1.5 million

AIM-120C7: $850,000

AIM-120C5: $550,000

AIM-9X: $550-650,000

AIM-9M-2: $200,000 for new users, $110,000 for current users

AGM-88E AARGM: ~$1.2 million

AGM-88D HARM: ~$0.9-1 million

BGM-109: $3 million

AGM-84K SLAM-ER: $3.5 million

AGM-158 JASSM: $2-3 million

A/R/UGM-84L Harpoon Block II: $3.2 million

AGM-154A/C JSOW: $375,000

M39 ATACMS Block IA: $1.5 million

AGM-65H Maverick: $375,000

AGM-65G2 Maverick: $350,000

AGM-65D Maverick: $300,000

AGM-65H Maverick: ~$325,000

AGM-65E Maverick: ~$200,000

AGM-114L: $425,000

AGM-114M: $125,000

AGM-114K: $100,000

APKWS II Guided 70mm Rocket: $30-40,000

M30 GMLRS Rocket Pod: $100,000

FGM-148 Javelin: ~$100-120,000 per missile, $400,000 per CLU

TOW-2B: ~$55,000 basic, ~$60,000 RF, $80,000 to upgrade older launcher, $200,000 launcher

TOW-2A: $50,000 basic, $55,000 RF, $80,000 to upgrade older launcher, $200,000 launcher

GBU-39 SDB: $77,000

GBU-15(V)2: ~$550,000

GBU-15(V)1: ~$375,000

GBU-28: ~$350,000

EGBU-27 Paveway III 2000-lb: ~$160,000

BGM-r rockets 10 1.1 million

GBU-27 Paveway III 2000-lb: ~$125,000

EGBU-24 Paveway III 2000-lb: ~$160,000

GBU-24 Paveway III 2000-lb: ~$125,000

EGBU-10 Paveway II 2000-lb: ~$110,000

GBU-10 Paveway II 2000-lb: ~$75,000

EGBU-16 Paveway II 1000-lb: ~80,000

GBU-16 Paveway II 1000-lb: ~50,000

EGBU-12 Paveway II 500-lb: ~$65,000

GBU-12 Paveway II 500-lb: ~$35,000

JDAM: $70-80,000, depending on variant

M395 Guided 120mm mortar shell: $5000

Mk.48 Mod 7AT 21" Torpedo: ~$4-4.5 million new, $3.75 million upgrade of existing weapons

Mk.48 Mod 6 21" Torpedo: ~$3.5-4 million

Mk.54 Torpedo: $1.1 million

SM-3 Block IIB: $15+ million

SM-3 Block IIA: $15 million

SM-3 Block IB: $13 million

PAC-3 MSE: $5 million (rough estimate

RIM-116C RAM Block II: $0.8-1 million

JAGM ATGM: $250-300,000

GBU-53 SDB II: $200,000

 • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

RUSSIAN Air Force EQUIPMENT

Aircraft

Fighters (multirole, air superiority, strike)Edit

Su-35BM: $57+ million

Su-27SKM: $27-30 million

Su-30MK series: $37,5 million

Su-33: ~$40 million

Su-34: ~$36 million

MiG-35: $40 million

MiG-29K: ~$20 + million

MiG-29M: ~$24,5 - 27 million

MiG-29SMT: $24,5 - 27 million

MiG-35: $40 million

PAK-FA: Russia claims $80 million, Insiders say easily $100-120+, maybe even as high as $135 million. I’ll assume that the higher ones are export price, though even that very well may not be. First flight in 2010, and based on delays, we’re probably looking at service in 2014-2016.

Il-214: $40 million rough estimate. Joint venture with India, IOC expected around 2016.

MiG Skat UCAV: $30 million [individual], $90-100 million [system]

 

Helicopters and ground attack aircraft

Ka-52: ~$35 million *2011 g

Ka-50N: ~$16 million

Mi-28: ~$15-16 million

Mi-35: $12 million

Ka-60/64: $10 million

Mi-17/Mi-8: $9 million

Ka-27: $12 million -

Mi-38: $15-16 million

Mi-26M: $18 million

Su-25T: $11 million

Su-25TM/Su-39/Su-25SM: $15+ million

 

Transports, tankers, AEW&C aircraft and trainers

A-50 AEW&C: ~$50 million as upgrade of existing Il-76, +$30+ million for Il-76 aircraft

Il-78M Tanker: $50 million

Il-76MF: $0,8 million sekond hand

Il-76MD-90: $30+ million

An-124-102: $70 -100million

An-124-200: $125 million

An-124-100M: $150 million

Tu-214: $40+ million

Il-112V: $20 million

Sukhoi Superjet 100: $30 million

Yak-130: $15 million

 

UAVs

Yakolev Pchela UAV: $22 million per system (mobile ground control station, technological truck, loader/transporter, 10 Pchela with expendables)

ZALA 421-12 UAV: $340,000

ZALA 421-06 helicopter UAV: $380,000

ZALA 421-8 micro UAV: $172,000 per system (2 UAV, portable ground station, 2 spare power supply, backpack)

Dozor 600 UAV: $4 million per system (mobile ground control station/truck, 6 UAVs)

 

Aircraft Upgrades

MiG-21-93: $4.5 million as an upgrade of existing stocks. Adds a new radar (MiG-29 class), upgraded avionics, improved cockpit egonomy, and the capability to fire Vympel R-27 (NATO: AA-10 'Alamo') and Vympel R-77 (NATO: AA-12 'Adder') missiles, along with airframe life extension.

MiG-21-97: $5.5 million as an upgrade of existing stocks. Includes the MiG-21-93 package, plus the Klimov RD-33 engine. Evaluations place this in the F-16 class.

MiG-23-98: $6 million as an upgrade of existing stocks. Adds a new radar, new self-defense suite, new avionics, improved cockpit ergonomy, helmet-mounted sight, and the capability to fire Vympel R-27 (NATO: AA-10 'Alamo') and Vympel R-77 (NATO: AA-12 'Adder') missiles, along with airframe life extension.

MiG-29SMT: $21 million as an upgrade of existing stocks.

Su-27SM2: $37 million as an upgrade of existing stocks. Avionics and weapons upgrades to Su-35 class, plus the Salyut AL-31F-M1 engine.

MiG-31BM: $7 million as an upgrade of existing stocks. Avionics upgrade, HOTAS, cockpit update, upgrade to the NIIP Zaslon radar. Adds ability to use R-77/RVV-AE (AA-12 ‘Adder’) missiles, and the full range of air-to-ground weapons. Price based on 2007 contract to upgrade Kazakh MiG-31s

Su-30MKIB Super 30: $12 million as an upgrade to existing Su-30MKI. Adds the Zhuk ASE AESA radar, modernizes the onboard computers and ECM to Su-35 standards, adds the ability to use the BrahMos missile.

Su-25SM: $15+ million as an upgrade of existing stocks - (rough estimate)

 

Munitions

R-77 RVV-SD (AA-12): ~$800,000

R-77 RVV-AE (AA-12): $600,000

R-73M2 (AA-11): ~$300-350,000

R-73M1 (AA-11): ~$250-300,000

P800 Yakhont: - $2.5-3 million

Kh-31AM: ~$1.5 million

Kh-31PM: ~$1.3 million

Igla-S (SA-24) MANPADS: ~$1.6-1.8 million for 1 launcher and 10 missiles

Igla (SA-18) MANPADS: $1.4 million for 1 launcher and 10 missiles

Kornet-E (AT-14) ATGM: $875,000 for 1 launcher and 10 missiles

Metis-M (AT-13) ATGM: ~$500,000 for 1 launcher & 10 missiles

 

 

 

CHINESE Air Force EQUIPMENT

Aircraft

J-10A: $45 million

JF-17 Block II: $30-35 million

JF-17: $25-30 million

F-7NI: $15 million

F-7BG: $10 million

KJ-2000 AEW: ~$160-180 million

ZDK-03 AEW: ~$80-100 million

KJ-200 AEW: ~$80-100 million

L-15 Trainer: $14-15 million

FTC-2000 (JL-9): $14-15 million

K-8E: ~$4.5-5 million

K-8: ~$3.5-4 million

WZ-10: ~$35 million

Z-15C: ~$35-40 million

Z-15 (EC 175): ~$20 million

WZ-19: ~$25-35 million

WZ-9: ~$20-25 million

Z-9D: ~$20-25 million

Z-9C: ~$15-20 million

Z-9B: ~$10-12 million

J-20: ~$125 million

J-10B: ~$50-55 million

Y-9: ~$40 million

 

Munitions

PL-12 MRAAM: ~$250-300,000

PL-9C SRAAM: ~$150,000

FN-6 SAM: ~$75-90,000

QW-2 SAM: ~$75-90,000

HJ-10 IIR/MMW: ~$200,000

LJ-7 ATGM: ~$80,000

HJ-10 ATGM: ~$75,000

AKD-10 AGM: ~$60,000

HJ-9 ATGM: ~$60,000

HJ-8 ATGM: ~$500,000 for 1 launcher & 8 missiles

PL-21: ~$750,000

 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

صحت این آمار رو تایید نمی کنم چون از منبع معتبری نمی باشد. ولی دید کلی داشتن بهتر از نبود هیچ آماری هست.

 

بقیه آمار نیروهای زمینی و دریایی و همچنین آمار دیگر کشورها رو از لینک زیر مطالعه کنید.

 

https://nation-creation.fandom.com/wiki/Modern_Day_Military_Pricing_List

 

 • Like 1
 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

قرار داد مصر و روسیه در مورد 24 فروند سوخوی 35 حدود 2 میلیار دلار، تقریبا 84 میلیون دلار برای هر جنگنده البته آپشن ها به دقت اعلام نشده؛


On March 18, 2019, the Egyptian Air Force inked a US$2 billion deal to buy 24 Russian-made Su-35 fighter jets, including related equipment, according to Egypt’s State Information Service (SIS).

https://asiatimes.com/2020/08/egypt-openly-taunts-us-with-russian-jet-fighter-purchase/

 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام خدمت دوستان عزیز میلیتاریست :

بنده هم تعدادی از قیمت های جنگنده ها رو در این پست خدمت دوستان ارائه میدم :

 

جنگنده های چینی

Chaina_Fighter_cost~5.png

 

جنگنده های روسی

Russian_Fighter_cost.png

 

پی نوشت : در صورت تمایل دوستان ، لیست قیمت های جنگنده های سایر کشورها را هم می توان در تاپیک خدمت دوستان ارائه داد.

ویرایش شده در توسط mehran55
 • Like 1
 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بر 21 آذر 1399 در 00:33 , worior گفت:

روشهای مختلفی برای تخمین هزینه وجود دارد.

 

اوایل مهرماه که قرار بود تحریم های ایران برداشته بشه 

لیستی از خریدهای نظامی مورد انتظار برخی دوستان شامل صدها فروند سوخو 35 و پکفا و سوخو 34 منتشر می شد 

در صورتی که هزینه نگهداری یک همچین نیروی هوایی با اقتصاد الان ایران کمر شکن می شد

---------------------------------------------------------------------

هزینه تربیت خلبان در نیروی هوایی آ»وریکا(( اگر امکان دارد هر کدام از مدیرات تو گالری بزارن))

https://www.statista.com/chart/17661/estimated-total-cost-of-training-a-basic-qualified-pilot-by-platform/

17661.jpeg

اینقیمت ها را بیایید در کنارهزینه هرساعت پرواز جنگنده های آمریکایی بزارید 

اونوقت دست آمدم میاد یک نیروی هوایی چقدر هزینه دارد ( البته تاثیر گذار ترین نیرو هم هست ))

Costs-per-flight-hour-of-Militarys-Fight

https://www.statista.com/chart/17661/estimated-total-cost-of-training-a-basic-qualified-pilot-by-platform/

فرضا هواپیمایی مقل اف 16 که ارزان تر هست 

اگر هر خلبان سالی 200 ساعت پرواز کنه 

بادلار 25000 تومن هزینه هر هواپیما سالانه میشه 41350000000 تومن 

تازه اگر سلاحی شلیک کنه که دیگه ....

----------------

دو مقاله پی دی اف بسیار کامل درموره هزینه نگهداری تسلیحات آمریکایی ( ار تانک گرفته تا جنگنده و ... همه را داره)

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2020/fy2020_Weapons.pdf

این قدیمی تره و لی کامل تره

https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2015/fy2015_Weapons.pdf

 ----------------------

 

با عرض پوزش از مدیران و اساتید گرامی که پست پشت سر هم میزام 

هزینه هر ساعت چنگنده روسی میگ 29 و سوخو 30 

For a Mig the estimates are $20,000 per hour and $35,000 for the Su-30.منبع

یعنی هواپیمایی مثل سوخو 30 روسی از f22  هزینش بشتره 

هواپیمایی مثل سوپر هورنت با رادار ارایه فازی فعال و تکنولوژِی بسیار پیشرفه جنگ الکترونیکیش هزینه هر ساعتش حدود 10 هزار دلار هست یعنی سوخو 30 حدود 3.5برابر هزینه تعمیر و نگهداریش بیشتر از سوپر هونت هست 

  3 hours قبل , worior گفت:

قرار داد مصر و روسیه در مورد 24 فروند سوخوی 35 حدود 2 میلیار دلار، تقریبا 84 میلیون دلار برای هر جنگنده البته آپشن ها به دقت اعلام نشده؛

 

 شاید جنگنده روسی نصف جنگنده ای مثل اف 16 بلاک 70 قیمت داشته باشه اما هزینه نگهداریش به مراتب بیشتر می شه 

 

ویرایش شده در توسط majid363
 • Like 3
 • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

همین الان هم هزینه های نهاجا بسیار بالا است چون تنوع زیادی در پرنده های نهاجا وجود دارد و همه هم فرسوده هستند. تامین قطعات و سرپا نگه داشتن این پرنده ها هزینه های بالایی دارد. همین تنوع باعث افزایش هرینه میشود. اف 4 اف 5 اف 14 میراژ میگ سوخو....شاید 8 نوع جنگنده یا بیشتر در نهاجا وجود دارد. قطعات انها هم از بازارهای ازاد تامین میشود و یا در داخل ساخته میشود. انچه من شنیده ام یکی از اهداف نهاجا کاهش تنوع این جنگنده ها برای کاهش هزینه است. مثلا اگر سوخو 30 وارد نهاجا شود احتمالا فانتوم ها میراژ ها حتی شاید سوخو 24 بازنشسته شود.  گفته میشود هدف این است که یک جنگنده چند منظوره در کشور تولید شود. اگر تولید شود قطعات اصلی ان در کشور تولید و هزینه های ارزی کاهش می یابد. علت هزینه های بالای هواپیماهای روسی عمر پایین موتورهای انها است که باید بعد از یک مدت تعویض شوند. این هزینه را بر سال های عمر ان تقسیم کنیم هزینه سالانه بسیار بالا میرود. اگر موتور در کشور تولید شود این هزینه تا حدی ریالی میشود. به هر حال یک مسئله این است و مسئله دوم این است که کلا بعدا به روس ها برای تامین قطعه و موتور اعتمادی نیست

 • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

فکر کنم این مقاله در خصوص گام ها و اولویت بندی مراحل ساخت جنگنده مفید باشه

 

اولویت بندی در توسعه دانش ساخت هواپیما

 

انتخاب ها

 

بر 6 آذر 1399 در 22:29 , arminheidari گفت:

جنگنده هایی که در اختیار داشتیم ما را به کجا می برد؟

یک سری متعلق به خرید های زمان شاه بود که شامل اف 5 اف4 و اف 14 بودند و شناخت خوبی روی آنها و تعمیرات مربوطه وجود داشت.

سری دوم مربوط به جنگنده های روسی بود که یا از شوروی گرفته بودیم و یا از عراق به همراه تعدادی میراژ که در مورد این جنگنده ها شناخت بسیار کم بود. از این بابت انتخاب می بایست از جنگنده هایی صورت می گرفت که در طوفان دفاع مقدس خود را اثبات کرده بودند

 

f14_126.jpg 4mtqnkcaaeiywns73mc2.jpg F5E.JPG

 

انتخاب بین جنگنده ها بسیار سخت بود چون تفاوت ها راهبردی است

اف 14 جنگنده برتری هوایی بود بالاترین سطح تکنولوژی ولی گران و پیچیده 

اف 4 ستون فقرات نیروی هوایی بود و سلاح اصلی در تهاجم و بمباران ها 

اف 5 جنگنده ای پر تعداد، ساده و دم دست 

 

نتایج اولین انتخاب

بر 6 آذر 1399 در 22:29 , arminheidari گفت:

شهید ستاری و تیم همراهان در جمع بندی بر روی اف 5 توافق کرده و کارشان را با ساخت آذرخش اجرا کردند؟ 

تاپیک کامل تر در مورد این مسیر در جنگنده چند ماموریته بومی سبک شفق ، برهان ، صاعقه ، آذرخش و تاپیک جت آموزشی - رزمی کوثر 88/ یاسین آمده است. 

و مسیری که طی شد تا اینجا جنگنده کوثر ساخته شد. 

 khwthr2B281429.jpg a2B282229.jpg 20200705_201615.jpg

 

اما باتوجه به اهمیت نگهداری اف 4، اف 14 قطعه سازی چه در سطح اورهال و چه در سطح ارتقا پیگیری شد و ارتقا پیشرانه ها  و دیگر سامانه ها نیز صورت گرفت. 

محدودیت در خرید و نیاز به پرواز پرندگان آهنین باعث شد تفکر تعمیر و ارتقا سراغ میگ و میراژ هم برود. 

 

گام های گسسته 

بر 6 آذر 1399 در 22:29 , arminheidari گفت:

* سوال کاربردی تر : در این مسیر چه اقداماتی انجام شد و چه توانمندی هایی کسب شد؟ 

- ورود به عرصه جمینگ و جنگ الکترونیک هوایی 

- ارتقا سیستم رادار در جنگندها و تولید حداقل یک نمونه راداری داخلی (ژن برتر گرومن)

- ارتقا سیستم ایونیک و کنترل آتش و نیمه بومی کردن آن برای جنگنده ها 

- تولید رنج نسبتا خوبی از موشک های هوا پایه 

- ساخت نمونه های موتور جنگنده اف 5 و اف 14 و مهندسی معکوس انها 

- توانمندی ساخت بدنه جنگنده های موجود بویژه بال اف 14 

- ساخت اجزا جانبی مثل چرخ و متعلقات، چتر نجات، تجهیزات عملیات در شب، تجهیزات سوخت گیری هوایی

و ...

 

 

این همه کار ولی خروجی در جنگنده دیده نمی شود چرا؟ 

آیا بودجه نداریم؟ آیا مدیریت نداریم؟ آیا بحث حفاظت اطلاعات وجود دارد؟ آیا و آیا ....

 

 

بحث ماژول 

بر 6 آذر 1399 در 22:29 , arminheidari گفت:

ماژول

برای تایید این صحبت ها موضوعی به نام ماژول را می توان مطرح کرد که یک جنگنده را به اجزای گسسته تبدیل کرده و همچون ابزارهای خانه سازی کنار هم می چسباند

این اجزا همگی در نقاطی متفاوت ساخته می شوند ولی در یک ساختار واحد مونتاژ و نهایی می شوند. 

این تکنیک اگرچه کمی هزینه را بیشتر کرده و طراحی دوباره را طلب می کند ولی سبب ساده سازی در تولید، نگهداری و ارتقا تجهیزات شده و امکان استفاده از یا در دیگر سیستم ها را ممکن می نماید. در حقیقت این روش نوعی استاندارد سازی برای کاهش تنوع بی حاصل است. شبیه به تولید کابل های استاندارد برای لپ تاپ های یک شرکت

برای مثال یک سیستم کنترل آتش می تواند در همه جنگنده های ما یکسان باشد تا برای حمل تسلیحات مشکل خاصی وجود نداشته باشد. یا سیستم های رادار بر اساس یک پروتکل و قانون ارتباطی مشخص پیروی کنند تا در همه جنگنده ها قابل استفاده باشند (فارغ از ابعاد و توان مصرفی )

 

71wAl6z3LmL__SL1000_.jpgt33.jpg

 

plane-parts.png  USE.png

 

 

 • Like 1
 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام خدمت دوستان عزیز میلیتاریست :

دراین پست قیمت تعدادی دیگر از جنگنده ها رو خدمت دوستان ارائه میدم :

 

جنگنده های یانکی

USA-Fighter_cost.png

 

پی نوشت : در صورت تمایل دوستان قیمت سایر جنگنده ها و همچنین سایر هواپیماهای نظامی رو هم گردآوردی و ارسال می کنم

 • Like 1
 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام خدمت دوستان عزیز میلیتاریست :

دراین پست قیمت تعدادی دیگر از جنگنده ها رو خدمت دوستان ارائه میدم :

 

جنگنده های سایر ملل

Fighter_cost.png

 

پی نوشت 1 : خوب با این لیست ، پرونده قیمت جنگنده ها بسته شد. اماهواپیماهای نظامی دایره بسیار گسترده تری داره ( آواکس -ترابری - سوخترسان - جنگال - پشتیبانی نزدیک - آموزشی و ... ) در صورت تمایل دوستان قیمت سایر هواپیماهای نظامی رو هم گردآوردی و ارسال می کنم

 

پی نوشت 2 : مهمتر از قیمت جنگنده ، هزینه تعمیر نگهداری اون هست.

 • Like 1
 • Upvote 12

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام

در منابع نظامی ، قیمت نگهداری یک جنگنده را 5 برابر قیمت خرید اولیه در طی 30 سال خدمت در نظر میگیرند .

 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
9 hours قبل , 951 گفت:

در منابع نظامی ، قیمت نگهداری یک جنگنده را 5 برابر قیمت خرید اولیه در طی 30 سال خدمت در نظر میگیرند .

 روسی یا غربیش فرق نداره 

 

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
15 hours قبل , majid363 گفت:

 روسی یا غربیش فرق نداره 

 

غربی و با دسترسی استاندارد به پشتیبانی و قطعات

 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مطالب مشابه

  • توسط MR9
   فکور90 ، در اصل ، یک پروژه داخلی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (IRIAF)  بشمار می رفت که تاریخ آغاز آن به اوایل دهه نخست قرن بیست و یکم ( 2000 میلادی ) برمی گردد . به اعتقاد برخی ، در آن زمان هیچ  موشک هوا به هوای عملیاتی AIM-54A فونیکس در فهرست موجودی نیرو وجود نداشت ، در نتیجه  متخصصان نیروی هوایی پیشنهاد دادند  تا قطعات و اجزاء فونیکس ها را با قطعات موشکهای تغییر یافته هاوک ( پروژه سجیل ) بهبود دهند و موشکهای موجود را بحالت عملیاتی بازگردانند .
   با کلید خوردن این پروژه ، به شکل همزمان نیروی هوایی یک قرارداد همکاری را با صنایع شهید بابایی وابسته به وزارت دفاع و پشتبانی نیرو های مسلح با هدف بازگرداندن چند تیر موشک فونیکس بحالت عملیاتی در یک بازه زمانی یکساله (2007-2006) به امضاء رساندند  و برای اطمینان از صحت کار ، چند کارشناس بازنشسته فنی نیروی هوایی ارتش نیز به این پروژه پیوسته و این ایده دنبال شد.
   براساس گزارشهای تایید نشده ، در اوایل کار ، موشکهای از رده خارج فونیکس با استفاده از جستجوگر موشک MIM-23B دوباره عملیاتی شدند . با این حال ، در سالهای بعد (2009-2008) ، زمانی که صنایع شهید بابایی ، یک نسخه بهبود یافته از موشک پدافند هوایی MIM-23B را با رادار و اویونیک جدید برای نیروی هوایی توسعه داد ، این ایده برای کارشناسان بوجود آمد که تمامی موشکهای فونیکس باقی مانده را با اویونیک جدید و رادار موشک شلمچه ، ( نسخه بهبود یافته MIM-23B) به حالت عملیاتی درآورند .
   این موشک با موفقیت کامل مابین سالهای 2009 تا 2010 آزمایش شد ، اما علی الظاهر  در خط تولید انبوه قرار نگرفت . نسخه جدید سجیل / شلمچه  با جستجوگر و اویونیک پیشرفته با شناسه سجیل هوابرد برای تجهیز تامکتهای نیروی هوایی ، فانتوم ومیراژهای اف-یک در حال توسعه است .
   پی نوشت : 
   این تحلیل ، صرفاً یک نظر بشمار می رود و نه تایید و نه رد می گردد . با این حال امیدواریم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بیش از پیش ، از قابلیتهای تدافعی ، تهاجمی برخوردار گردد . 
  • توسط MR9
   موقعیت قرارگاه مرکزی منافقین :
    
   در 90 کیلومتری شمال بغداد ،پس از عبور از شهر "الخالص" به "قرارگاه  اشرف" خواهید رسید.این پادگان با وسعت6 در 8کیلومتر مربع تا سال 1365 هجری شمسی تحت عنوان "معسگر الخالص الخاص" محل استقرار یکی از تیپ های گارد ریاست جمهوری صدام حسین بود.این پادگان از شمال به انبارهای بزرگ مهمات و تسلیحات و یک روستای کوچک عراقی،از شرق به یک فرودگاه متروکه،از جنوب شرق به روستای "شیخ شنیف" ، از جنوب به یک مرکز مرغداری و از غرب به جاده بغداد- کرکوک محدود شده است."اشرف بزرگ" 12*10 کیلومتر مربع است  که پادگان اشرف و زمین های اطراف آن را شامل می شود.
    
     
    
    
    
    
   پس از اخراج مسعود رجوی به عراق و ملاقات او با صدام حسین ، این پادگان بطور کامل تحویل گروهک منافقین  شد و  آنها پایگاه های خود در سلیمانیه و کرکوک را جمع آوری کرده و از سال 1366 هجری شمسی تحت عنوان به اصطلاح "ارتش آزادیبخش ملی " در این محل تجمع کنند.
   در کیلومتر 90 جاده قدیم بغداد-کرکوک انشعابی از قسمت شرقی، شما را به درب اصلی پادگان اشرف هدایت خواهد کرد.شمال و جنوب این جاده آسفالته و فرعی محل استقرار 2 گردان ارتش صدام حسین ،گروهان رادار،گروهان موشکی پدافند هوایی و مقر سازمان استخبارات صدام حسین است که در نزدیکی ورود به پادگان قرار دارد.از سال 1365 شمسی تا زمان سرنگونی صدام  حسین ،نقش این نیروها پدافند هوایی،حفاظت بیرونی و کنترل ورود و خروج به پادگان اشرف بود .
    
    
     
    
    
   مرصاد ، کمینگاه منافقین 
   ببرها وارد می شوند :
    
   اگر چه نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران ( ارتش  جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  ، بسیج و..)  در جریان عملیات مرصاد ، شکست سنگینی بر پیکره گروهک منافقین وارد آورد ، بازماندگان فرقه رجوی ، مجدداً نیروی های باقی مانده خود را در قرارگاه های  متعدد خود در عراق ، جمع آوری و با حمایت رژیم بعثی ، فعالیتهای خود را از سر گرفتند . اما بدنبال شکست مفتضحانه رژیم بعثی حاکم بر بغداد در مقابل تهاجم گسترده نیروهای ائتلاف به منظور بازپس گیری کویت در ماه مارس 1991 و بغرنج شدن وضعیت در این کشور که همراه با بروز تشنجات و حرکتهای مسلحانه در شمال و جنوب آن گردید ، باعث شد تا گروهک منافقین  با یک بن بست غیر قابل تصور مواجه گردد .
    
    

    
    
   به همین دلیل ، تروریستهای مسلح این گروهک ، دست به تحرکات جدیدی در داخل خاک ایران زده و در یکم آوریل 1991 ، با استفاده از شرایط حاد منطقه ، یکسری اقدامات مسلحانه تروریستی  در غرب ایران ، بویژه ارتفاعات استان کرمانشاه  را رقم زدند که موجبات به شهادت رسیدن صدها نفر از شهروندان کرد ساکن در این منطقه را فراهم آورد .
   بنابراین در پاسخ به شرارتهای این گروهک تروریستی ، در بامداد روز 5 آوریل ، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران  با استفاده از 9 فروند جنگنده- بمب افکن F-4E ، جمعی پایگاه سوم شکاری (TFB-3)  یک ضربت اساسی را به پادگان اشرف که قرار گاه مرکزی این گروهک بشمار می رفت ، وارد آورد که درعمق 80 کیلومتری داخل خاک عراق و در 28 کیلومتری شمال شهر  خالص  قرار داشت . 5 دقیقه بعد از این حمله ، 9 فروند جنگنده- بمب افکن F-5E جمعی پایگاه چهارم شکاری (TFB-4) بقیه تاسیسات این قرار گاه را با مهمات سنگین مورد حمله قرار دادند که براساس اطلاعات منتشر شده ، تلفات گسترده ای را موجب گردید .
    

    
    
   با این حال ، در جریان این حمله غافلگیرانه  ، خدمه یکی از فانتوم های شرکت کننده ( سریال 6688-3) موفق به اجرای صحیح مانور POP-UP نگردید و هر دوخدمه مجبور به اجکت شده و توسط شبه نظامیان مستقر در منطقه  بازداشت و بسرعت به دولت عراق تحویل داده شدند
    
    

    
   بقایای فانتوم ساقط شده نیروی هوایی به سریال 6688-3
    
    
   در شمال عراق ، دولت ترکیه که سالهاست در حال جنگ غیر رسمی با شورشیان حزب کارگران کرد که به شکل محرمانه از حمایتهای اطلاعاتی و تسلیحاتی دولت وقت عراق بهره می برد ، قرار داشت ، به منظور سرکوب این شورشیان ، چندین عملیات رزمی را در امتداد مرز با ایران ، طراحی و اجرا نمود .
    

    
    
   در جریان این عملیات رزمی ، فانتوم های  نیروی هوایی ترکیه بارها و بارها حریم هوایی ایران را مورد تجاوز قرار داده و نقض نمودند و در این سو ، در موارد متعددی  ، رادار مراقبت منطقه ، هشدارهای لازم را به ترکها ارسال نمود ولی علی الظاهر نیروی هوایی ایران هرگز عملیات رهگیری را اجرا ننمود . این مساله  را می توان بدین دلیل تشریح نمود که  تایگرهای مستقر در پایگاه دوم شکاری ،اگر چه بسیار سریع تر از فانتوم های ترک بودند اما بدلیل اینکه  تیم های ضربتی نیروی هوایی ترکیه توسط جنگنده های F-16C این نیرو  اسکورت می شدند ، حضور تایگر عملاً بی اثر بشمار می رفت . به همین علت ، فرماندهی وقت نیروی هوایی ایران تصمیم گرفت تا سازمان رزم پایگاه دوم شکاری را با اعزام جنگنده های MIG-29 که به تازگی از اتحاد شوروی تحویل گرفته شده بودند ، تقویت نماید .
    
    

    
    
   اعزام فالکروم های تهرانی  ، اگر چه در ابتدا به شکل موقت به این پایگاه مامور شده بودند ، اما با تغییر شرایط ، این استقرار به شکل دائمی در آمد و اسکادران 22 تاکتیکی نیروی هوایی (TFS-22) با حضور میگ های روسی تشکیل گردید و از آن سو ، تمامی  تایگرهای موجود در این پایگاه (F-5E) به اسکادارن 21 تاکتیکی (TFS-21) انتقال یافتند .
    
   با فروکش کردن آتش جنگ در آسیای جنوب غربی ، شرایط تقریباً به حالت عادی بازگشت ، اما این آرامش زیاد بطول نیانجامید ، چرا که در سال 1994 ، گروهگ منافقین مجدداً با اعزام تیم های ترورویستی بداخل کشور ، به شکل منظم دست به تخریب ، ترور مردم عادی و شماری از مقامات ارشد نظامی و غیر نظامی  زدند .
    
    

   سپهبد شهید صیاد شیرازی 
    
    
   د رنتیجه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، مجدداً ماموریت یافت تا حملات هوایی خود را علیه قرارگاه مرکزی این گروهک در داخل خاک عراق ، از سر بگیرد .
   این ماموریت کمتر شناخته شده ، توسط یکفروند جنگنده- بمب افکن F-5F و سه فروند جنگنده – بمب افکن F-5E جمعی پایگاه دوم شکاری در 9 نوامبر 1994 اجرا گردید . در این حمله جمعاً 16 تیر مهمات هوا به زمین مارک-82 به روی هدف حمل شد و پرنده های رزمی با موفقیت کامل و بدون خسارت جانبی ، ماموریت خود را به انجام رساندند .
    
    

    
    
   اما بدلیل اینکه این حمله غافلگیرانه  در داخل محدوده موسوم به منطقه پرواز ممنوع (NO FLY ZONE) شمال عراق که توسط ایالات متحده و بریتانیا حفاظت می گردید ، انجام شد ، به محض اطلاع از وقوع این حمله ، 20 فروند جنگنده  متحدین شامل  جنگنده – بمب افکن های F-16  و F-15 نیروی هوایی ایالات متحده به منظور رهگیری این دسته پروازی از پایگاه های خود واقع در خاک ترکیه به پرواز در آمدند که با توجه به پایان ماموریت دسته رزمی نیروی هوایی ایران ، برخوردی میان این دو پیش نیامد . 
    

    
    
    
   پی نوشت :
    
   1- پلان های رزمی ارائه شده در این تاپیک در سطح وب وجود ندارد و توسط مترجم طراحی شده است 
   2-  در این انجمن ، بیشتز از حماسه های گردان های تامکت و فانتوم گفته شده ، باشد که  این تاپیک گوشه ای از حماسه های تایگرهای مظلوم نیروی هوایی که تلفات قابل توجهی را هم در جنگ تحمیلی متحمل شده است ، بیان نماید .
    
    
    
   منبع : با اندکی تصرف ، IRANIAN TIGERS AT WAR  BY BABAK TAGHVAEE
    
    
     این مجموعه با صرف زمان ترجمه  شده است ،
   بنابراین ، هر گونه برداشت با ذکر منبع (MILITARY.IR) خواهد بود . 
   در غیر اینصورت ، برداشت کننده  ، عرفاً و شرعاً ، مسئول خواهد بود .
    
    مترجم : MR9      
 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.