امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل خوانده می شود.
به بیان ساده‌تر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به حداقل میزان خود برسد.
هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل كاستن از آسیب‌پذیری نیروی انسانی و مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم كشور علیرغم حملات خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی و تامین نیازهای حیاتی و تداوم اداره كشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است.
به عنوان مثالی ساده، از پدافند غیرعامل می توان به استتار، اختفا و ایجاد سرپناه برای تاسیسات مهم و استراتژیک اشاره کرد.
در پدافند عامل مثل سیستم های ضد هوایی و هواپیماهای رهگیر، فقط نیروهای مسلح مسئولیت دارند. در حالی که در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان ها، صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش مؤثری بر عهده گیرند.
تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه یکی از کارخانجات مهم هواپیماسازی در امریکا (متعلق به شرکت لاکهید) در جریان جنگ جهانی دوم برای در امان ماندن از تیررس هواپیماهای ژاپنی مورد اختفا قرار گرفته به طوری که از بالا شبیه یک دهکده متروک به نظر می رسد:
کارخانه هواپیماسازی قبل از استتار:
تصویر
همان کارخانه پس از استتار:
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
با توجه به حجم تهدیداتی که ایران در عرصه بین الملل با آن مواجه است، در زمینه پدافند غیرعامل هنوز در ابتدای راه هستیم و باور هر چه بیشتر مدیران و کارشناسان به این مقوله مهم می‌تواند ضریب ایمنی کشور را در برابر تهاجم‌های احتمالی بیگانگان افزایش دهد.

آنچنانکه جلالی رئیس پیشین كمیته دائمی پدافند غیر عامل كشور اذعان داشته، پس از انقلاب به دلیل عدم دركی واحد از تهدیدات و تردید در اولویت تهدیدات، حجمی از سازندگی در مناطق مورد تهدید صورت گرفت و در اجرای پروژه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی به موضوع پدافند غیرعامل توجه نشده است و به عنوان مثالی از این دست جایی مثل منطقه عسلویه در تیررس آمریكا است و موارد پدافندی در آن رعایت نشده است.

با توجه به وجود تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی، استقلال، و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته، بحث پدافند غیرعامل در طول سالهای اخیر از سوی مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری، مورد توجه فراوان قرار گرفته است. به طوری که با توجه به مصوبه مقام معظم رهبری (که کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها را موظف می نماید که در اعتبارات عمرانی پروژه های حساس و مهم، اعتبار مورد نیاز پدافند غیر عامل را نیز منظور نمایند) و همچنین بر اساس بند 11 ماده 121 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی این بند در سال های اخیر اعتبارات ویژه ای جهت اجرای پدافند غیر عامل در لایحه بودجه گنجانده شده است، که در این جا به طور خاص به بند مربوط به پدافند غیرعامل در قانون بودجه 1386 اشاره می شود.:
تبصره 20 بند ر، بخش ششم از قانون بودجه سال 86

ر ـ در اجراء طرحهای پدافند غیرعامل و انسداد مرزها با اولویت مرز شرقی اجازه ‏داده می‌شود حداکثر مبلغ دوهزاروهشتصدوهفتادوچهارمیلیارد (2.874.000.000.000) ‏ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پیوست شماره یک این قانون ‏براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور ‏در خصوص اعتبار ردیف 503918 پدافند غیرعامل در اختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ‏قرارگیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور به مصرف برسد. این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات ‏کشور مستثنی می‌باشد.‏

تبصره 17 بند د، بخش ششم از قانون بودجه 86

د ـ در اجرای طرحهای پدافند غیر عامل موضوع آئین‌نامه اجرایی بند (11) ماده (121) ‏قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه ‏داده می‌شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد (440.000.000.000) ریال اعتبار ‏ردیف 503918 قسمت چهارم این قانون، براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب ‏کمیته دائمی پدافند غیرعامل کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد ‏تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‏به مصرف برسد.‏

برخی از روشهای پدافند غیرعامل روشهایی مانوس و شناخته شده هستند نظیر اختفا. ولی بعضی دیگر نیازمند خلاقیت و ابتکار بوده و با توجه به ویژگی های محیطی و تهدید های بالقوه باید طراحی شوند.

در اینجا به بک نمونه از این روش های نامتعارف به اختصار اشاره می شود.

دستگاههای میکروفیلم
دستگاه های میکرو فیلم می توانند عنوان یک ابزار مهم در طرح های پدافند غیرعامل پیشنهاد شوند.

میکرو فیلم در مقایسه با سایر روشهای ضبط و نگهداری اطلاعات (مکتوب یا دیجیتالی) آسیب پذیری کمتری در مقابل حملات نظامی احتمالی داشته و پس از تهاجم نظامی راحت تر قابل بازیابی است.
در ادامه به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت:

در هنگام وقوع سوانح غیر طبیعی نظیرجنگ، نگهداری از اطلاعات یکی از از ارکان اصلی مدیریت بحران و پیروزی به شمار می‌رود. این اطلاعات می تواند شامل اطلاعات فرماندهی، پرسنلی، مواضع نیروهای داخلی، لجستیک و ... بوده و حتی اطلاعات صنعتی را نیز شامل شود.
این مورد اخیر در مورد ایران اهمیت فوق العاده‌ای دارد. توضیح آنکه در سالهای اخیر با تلاش و همت متخصصین و کارشناسان صنایع دفاعی، دستاوردهای قابل توجهی در زمینه تکنولوژی دفاعی حاصل شده است. به همین جهت مدارک و مستندات مربوط به این تسلیحات دفاعی از اهمیت والایی برخوردارند.
چرا که در صورت بروز هر نوع تهاجم، اولا ایران مشمول تحریم بوده و به ناچار لازم است خود نیازمندیهای دفاعی خود را برطرف سازد. ثانیا دشمن با وقوف به این مسئله انهدام صنایع دفاعی را در صدر لیست اهداف مورد تهاجم خود قرار خواهد داد. بنابراین باید به گونه ای از اطلاعات محافظت نمود که حتی در صورت از دست دادن نیروی انسانی متخصص و نیز تاسیسات و تجهیزات، بتوان آنها را مجددا بنا نهاد و اقدام به تولید تجهیزات دفاعی لازم نمود.

تصور سنتی بر آن است که باید برای حفاظت از اطلاعات، بانک های اطلاعاتی را پشت دیوارهای سخت بتونی با حفاظت های شدید نگهداری کرد. در حالی که امروزه روش های حفاظت اطلاعات به طور عمده دچار تغییرات ماهیتی شده است. و همگام با تغییر روش های تهاجم، روش های حفاظت نیز تغییر یافته اند.
یکی از روشهای نوین تهاجم به اطلاعات استفاده از بمب های الکترومغناطیس است که در نبردهای یوگسلاوی و نیز عراق به دفعات مورد استفاده قرار گرفت.
نور شدیدی ساطع می شود، در یک لحظه همه چیز در خاموشی فرو می رود. بوی سوختن وسایل الکتریکی در فضا می پیچد. پوشش سیم ها سوخته و خطوط نازک تلفن قطع می شوند ومهم تر از همه، درون هیچ کدام از رایانه‌ها، حتی یک بیت اطلاعات باقی نمانده، در حالی که هیچ کس کوچیکترین آسیبی ندیده است.
این به معنای از بین رفتن تمام اطلاعات فرماندهی، نقشه ها و اطلاعات فنی و ... است که به صورت دیجیتالی نگهداری می شده است.
دستگاه های میکرو فیلم قادرند حجم عظیمی از اطلاعات را به دور از چنین تهدید هایی در خود جای داده و در مواقع ضروری جهت بازخوانی و بازیابی در اختیار مسئولین امر قرار دهند.

سخن آخر:

با توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته ضرورت عقلی دفاع کاملا مشهود می باشد .آمار و سوابق جنگهای گذشته نشان می دهد پدافند عامل در حال حاضر به تنهایی قادر به مقابله با سلاح های مدرن و مخرب آفندی جهت جلوگیری از اثرات ویرانگر آنها بر مراکز حیاتی و حساس و نیروی انسانی نیستند و لذا به کار گیری اصول و معیارهای پدافند غیرعامل می تواند به تکمیل زنجیره دفاعی کمکی موثر و قابل توجه نماید که این امر به طور شایسته ای از جانب مقام معظم رهبری نیز مورد تاکیر قرار گرفته است. به جاست این موضوع به ویژه از سوی وزارتخانه ها و سازمان های عمرانی مورد اهتمام جدی تری قرار گیرد.


نويسنده: سید احسان صدر، کارشناس ارشد مهندسی هوافضا
منبع آويا

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]سايت هسته ای ایران به پدافند غیر عامل تجهیز شد

تصویر

رئیس پدافند غیر عامل کشور از پایان تجهیز یکی از سایت های انرژی هسته ای به سیستم پدافند غیر عامل خبر داد و گفت: این سایت مورد بازدید نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور پیش از ظهر امروز درنشستی خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطرشهدای 8 سال دفاع مقدس، به مناسبت روز 4 مهر ماه که « روز آمادگی، ایمنی و دفاع مقدس» نامگذاری شده است به تشریح عملکرد این سازمان و برنامه های آن پرداخت.

سردار جلالی با اشاره به اینکه مأموریت سازمان پدافند غیرعامل در واقع تعمیم سیاست های دفاعی در حوزه های غیر نظامی با استفاده از راهکارهای غیر نظامی است ، معادل فارسی کلمه پدافند غیر عامل را دفاع بدون سلاح دانست و در تعریف آن گفت: مجموعه اقداماتی که موجب کاهش آسیب پذیری و افزایش پایداری در برابر تهدیدات خارجی می شود پدافند غیر عامل است.

وی با بیان اینکه چون تهدید یک عنصر پویا و جامع است به همین نسبت باید دفاع متناسب با آن طراحی شود، خاطر نشان کرد: ما باید این تهدیدات را که با استفاده از تکنولوژی برتر و در عرصه های مختلف نظیر اقتصادی، اجتماعی، پزشکی، بیولوژی و غیره است بشناسیم تا بتوانیم در برابر آن دفاع مؤثر داشته باشیم و یا آسیب پذیری را به حداقل برسانیم.

وی از سیاست خارجی به عنوان یکی دیگر حوزه های پدافند غیر عامل یاد کرد و گفت: ما می توانیم از طریق تولید منافع مشترک بین همسایگان، وابسته سازی کشورها به خطوط انرژی نظیر خط لوله صلح و... در کاهش آسیب پذیری اقدام کنیم.

دکتر جلالی به برخی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقدامات پدافند غیرعامل در طرح های عمرانی اشاره و تأکید کرد : ما عقب ماندگی عمده ای در این حوزه داریم که باید اصلاح شود

وی اقدامات پدافند غیرعامل را مجاهدت خاموش توصیف کرد و گفت: ما در این سازمان اقدامات زیادی انجام می دهیم که بخش عمده ای از آن را به دلیل مسائل امنیتی نمی توانیم بازگو کنیم و باید در شرایط خاص عملکرد خود را نشان دهد.

وی آگاهی، پیش بینی، کاهش آسیب پذیری و پایدار سازی ملی را از اقدامات کلی در پدافند غیر عامل برشمرد و گفت: مجموعه این فعالیت ها منتج به ناکام سازی اقدامات دشمن می شود.

رئیس پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اینکه در بودجه سال 84 و 85 یک درصد از دارایی ها و تملکات برای این منظور پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: تصویب و ابلاغ دستور العمل های خصوصی و عمومی حوزه پدافند غیرعامل به دستگاه های دولت جزء معدود مواردی است که قانون این اختیار را به کمیته پدافند غیر عامل داده است.

وی از ردیف مستقل در قانون بودجه سال 86 برای سازمان پدافند غیرعامل خبر داد و افزود: بر مبنای آن تعامل نزدیکی با دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها صورت گرفته و برنامه سال 86 وزارتخانه ها برای کاهش آسیب پذیری تهیه شده است.

سردار جلالی تصریح کرد: اولین اقدام ما طبقه بندی مراکز و وزارتخانه ها به حیاتی، حساس و مهم است. امسال با توجه به اولویت بندی، تمام مراکز حیاتی جزء برنامه کاهش آسیب پذیری قرار گرفته اند و اعتبار برای آن پیش بینی شده است. در 5 ماهه اول سال توانستیم تمام برنامه های دستگاههای حیاتی و حساس کشور را با وزاری مربوطه تنظیم کنیم و به صورت موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله کردیم و عمده سازمان ها اعتبارات مربوطه را دریافت کردند و شروع به اجرا نمودند.

وی مطالعه پدافند غیرعامل زیر ساختهای حیاتی کشور، مطالعه آسیب پذیری ها، مطالعه تهدیدات ، مطالعه هم افزایی آسیب پذیری و تهدیدات را از عناوین کلی برنامه های سال 86 پدافند غیرعامل در دستکاههای مختلف برشمرد و گفت: این مطالعات بررسی و مدیریت ریسک را در زیر ساخت تنظیم می کند و بر اساس آن پیشنهادهای اجرایی را در جهت کاهش آسیب پذیری ها ارائه می شود.

وی برای روشن شدن این مبحث به مخازن فلزی نفت اشاره کرد که با به کار گیری روشهایی نظیر سازه های بتونی، سلولی ، ضد انفجار کردن مخازن و... از آسیب پذیری آن در مقابل تهدیدات می کاهد.

دکتر جلالی از مطالعه پدافند غبرعامل حدود 110 پروژه حیاتی و حساس کشورخبر داد و گفت: 50 عنوان پروژه اجرایی در جهت کاهش آسیب پذیری تا پایان سال عمرانی( تیرماه) به بهره برداری می رسد و امسال80 عنوان طرح و اجرا داریم که همزمان مطالعه و اجرا می شود. همچنین 85 عنوان دستورالعمل فنی و 90 عنوان طرح های پژوهشی فاقد سابقه تحقیقاتی داریم که امیدواریم نتایج این پژوهش ها در پایان سال عمرانی ارائه شود.

وی ضمن انتقاد از نبود روشهای آموزشی در عرصه ایمن سازی و دفاع غیرعامل در سطح مدارس، دانشگاهها و دیگر فضاهای آموزشی از انتشار 40 عنوان کتاب درسی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه در رشته های مختلف با محوریت پدافند غیر عامل تا پایان امسال خبر داد و اظهار امیداوری کرد که با همکاری دستگاههای فرهنگی کشور بتوان این نقیصه را با آگاه سازی مردم برطرف نمود.

وی از راه اندازی سایت پایداری به عنوان سایت رسمی پدافند غیرعامل در جهت آگاه سازی مردم در هفته آینده خبر داد و تأکید کرد: ما تلاش داریم که به عنوان یک نهاد سیاست گذار عمل کنیم و وارد مسائل اجرایی دستگاهها نشویم و تنها ملاحظات فنی مربوط به حوزه دفاع را دنبال کنیم .[/align]

[align=center]مهر[/align]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
انجام اقدامات دفاع غيرعامل، در جنگ‌هاي نامتقارن امروزي در جهت مقابله با تهاجمات خصمانه و تقليل خسارت ناشي از حملات هوايي، زميني و دريايي كشور مهاجم، موضوعي بنيادي است كه وسعت و گستره آن تمامي زيرساخت‌ها و مراكز حياتي و حساس نظامي و غيرنظامي، سياسي، ارتباطي، مواصلاتي نظير بنادر ، فرودگاه‌ها، و پل‌ها، مراكز فرماندهي و جمعيت مردمي كشور را در برمي‌گيرد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ضمن خوش آمد به شما دوست جدید، ایجاد تاپیک بدون مطلب مغایر با قوانین سایت است و بجای آن میتوانید نظر خود را در تاپیکهای ایجاد شده قبلی بیان کنید. تشکر

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل خوانده می شود.

به بیان ساده‌تر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به حداقل میزان خود برسد.

هدف از اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل كاستن از آسیب‌پذیری نیروی انسانی و مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم كشور علیرغم حملات خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی و تامین نیازهای حیاتی و تداوم اداره كشور در شرایط بحرانی ناشی از جنگ است.

به عنوان مثالی ساده، از پدافند غیرعامل می توان به استتار، اختفا و ایجاد سرپناه برای تاسیسات مهم و استراتژیک اشاره کرد.

در پدافند عامل مثل سیستم های ضد هوایی و هواپیماهای رهگیر، فقط نیروهای مسلح مسئولیت دارند. در حالی که در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان ها، صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش مؤثری بر عهده گیرند.

تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه یکی از کارخانجات مهم هواپیماسازی در امریکا (متعلق به شرکت لاکهید) در جریان جنگ جهانی دوم برای در امان ماندن از تیررس هواپیماهای ژاپنی مورد اختفا قرار گرفته به طوری که از بالا شبیه یک دهکده متروک به نظر می رسد:

کارخانه هواپیماسازی قبل از استتار:


تصویر


همان کارخانه پس از استتار:

تصویر
با توجه به حجم تهدیداتی که ایران در عرصه بین الملل با آن مواجه است، در زمینه پدافند غیرعامل هنوز در ابتدای راه هستیم و باور هر چه بیشتر مدیران و کارشناسان به این مقوله مهم می‌تواند ضریب ایمنی کشور را در برابر تهاجم‌های احتمالی بیگانگان افزایش دهد.

آنچنانکه جلالی رئیس پیشین كمیته دائمی پدافند غیر عامل كشور اذعان داشته، پس از انقلاب به دلیل عدم دركی واحد از تهدیدات و تردید در اولویت تهدیدات، حجمی از سازندگی در مناطق مورد تهدید صورت گرفت و در اجرای پروژه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی به موضوع پدافند غیرعامل توجه نشده است و به عنوان مثالی از این دست جایی مثل منطقه عسلویه در تیررس آمریكا است و موارد پدافندی در آن رعایت نشده است.

با توجه به وجود تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی، استقلال، و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته، بحث پدافند غیرعامل در طول سالهای اخیر از سوی مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری، مورد توجه فراوان قرار گرفته است.دستگاههای میکروفیلم

دستگاه های میکرو فیلم می توانند عنوان یک ابزار مهم در طرح های پدافند غیرعامل پیشنهاد شوند.

میکرو فیلم در مقایسه با سایر روشهای ضبط و نگهداری اطلاعات (مکتوب یا دیجیتالی) آسیب پذیری کمتری در مقابل حملات نظامی احتمالی داشته و پس از تهاجم نظامی راحت تر قابل بازیابی است.در ادامه به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت:

در هنگام وقوع سوانح غیر طبیعی نظیرجنگ، نگهداری از اطلاعات یکی از از ارکان اصلی مدیریت بحران و پیروزی به شمار می‌رود. این اطلاعات می تواند شامل اطلاعات فرماندهی، پرسنلی، مواضع نیروهای داخلی، لجستیک و ... بوده و حتی اطلاعات صنعتی را نیز شامل شود.

این مورد اخیر در مورد ایران اهمیت فوق العاده‌ای دارد. توضیح آنکه در سالهای اخیر با تلاش و همت متخصصین و کارشناسان صنایع دفاعی، دستاوردهای قابل توجهی در زمینه تکنولوژی دفاعی حاصل شده است. به همین جهت مدارک و مستندات مربوط به این تسلیحات دفاعی از اهمیت والایی برخوردارند.

چرا که در صورت بروز هر نوع تهاجم، اولا ایران مشمول تحریم بوده و به ناچار لازم است خود نیازمندیهای دفاعی خود را برطرف سازد. ثانیا دشمن با وقوف به این مسئله انهدام صنایع دفاعی را در صدر لیست اهداف مورد تهاجم خود قرار خواهد داد. بنابراین باید به گونه ای از اطلاعات محافظت نمود که حتی در صورت از دست دادن نیروی انسانی متخصص و نیز تاسیسات و تجهیزات، بتوان آنها را مجددا بنا نهاد و اقدام به تولید تجهیزات دفاعی لازم نمود.تصور سنتی بر آن است که باید برای حفاظت از اطلاعات، بانک های اطلاعاتی را پشت دیوارهای سخت بتونی با حفاظت های شدید نگهداری کرد. در حالی که امروزه روش های حفاظت اطلاعات به طور عمده دچار تغییرات ماهیتی شده است. و همگام با تغییر روش های تهاجم، روش های حفاظت نیز تغییر یافته اند.

یکی از روشهای نوین تهاجم به اطلاعات استفاده از بمب های الکترومغناطیس است که در نبردهای یوگسلاوی و نیز عراق به دفعات مورد استفاده قرار گرفت.

نور شدیدی ساطع می شود، در یک لحظه همه چیز در خاموشی فرو می رود. بوی سوختن وسایل الکتریکی در فضا می پیچد. پوشش سیم ها سوخته و خطوط نازک تلفن قطع می شوند ومهم تر از همه، درون هیچ کدام از رایانه‌ها، حتی یک بیت اطلاعات باقی نمانده، در حالی که هیچ کس کوچیکترین آسیبی ندیده است.این به معنای از بین رفتن تمام اطلاعات فرماندهی، نقشه ها و اطلاعات فنی و ... است که به صورت دیجیتالی نگهداری می شده است.

دستگاه های میکرو فیلم قادرند حجم عظیمی از اطلاعات را به دور از چنین تهدید هایی در خود جای داده و در مواقع ضروری جهت بازخوانی و بازیابی در اختیار مسئولین امر قرار دهند.

سخن آخر:

با توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی ، استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته ضرورت عقلی دفاع کاملا مشهود می باشد .آمار و سوابق جنگهای گذشته نشان می دهد پدافند عامل در حال حاضر به تنهایی قادر به مقابله با سلاح های مدرن و مخرب آفندی جهت جلوگیری از اثرات ویرانگر آنها بر مراکز حیاتی و حساس و نیروی انسانی نیستند و لذا به کار گیری اصول و معیارهای پدافند غیرعامل می تواند به تکمیل زنجیره دفاعی کمکی موثر و قابل توجه نماید که این امر به طور شایسته ای از جانب مقام معظم رهبری نیز مورد تاکیر قرار گرفته است. به جاست این موضوع به ویژه از سوی وزارتخانه ها و سازمان های عمرانی مورد اهتمام جدی تری قرار گیرد.

منبع:www.avia.com

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
موضوع تكراري اسلت لطفا قبل از ارسال دقت بيشتري كنيد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
درست اما واسه کسايی که تازه امدن ميتونه مفيد باشه. از اين گذشته ميشه يه بحث باز کنيم و به اين مقاله کوتاه اطلاعات اضافه کنيم. wikipedia.org فراموش نشه واسه جم آوری مطلب

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
:| :lol: :| icon_cheesygrinارسال پست بدون متن مجاز نیست. لطفا تکرار نشود.
SAEID

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

موضوع تكراري اسلت لطفا قبل از ارسال دقت بيشتري كنيد

درسته که پست تکراریه ولی مطلبش واقعا بدرد میخوره
دست شما درد نکنه.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اهداف و اهميت پدافند غيرعامل برابر آمار سرشماري سال 1378، تعداد شهرهاي كشور 600 و تعداد روستاها 6500 بوده است، پدافند هوائي مراكز حياتي و حساس موجود كشور در شهرها صرفا با توپ ضد هوائي 23 ميليمتري، نيازمند 240000 قبضه توپ، يك ميليون و دويست هزار نفر نيروي انساني (خدمه)، 30000 آتشبار و 750 گردان پدافند هوايي خواهد بود كه امكان تامين، تشكيل، سازماندهي و پشتيباني آن دور از دسترس مي‌باشد. اهداف پدافند غيرعامل: 1- كاهش قابليت‌ و توانايي سامانه‌هاي شناسايي، هدف يابي و دقت هدف‌گيري تسليحات آفندي دشمن. 2- بالا بردن قابليت‌ بقا، استمرار عمليات و فعاليت‌هاي حياتي و خدمات رساني مراكز حياتي، حساس و مهم نظامي و غير نظامي كشور در شرايط وقوع تهديد، بحران و جنگ. 3- تقليل آسيب پذيري و كاهش خسارت و صدمات تاسيسات، تجهيزات و نيروي انساني مراكز حياتي، حساس و مهم نظامي و غير نظامي كشور در برابر تهديدات و عمليات دشمن. 4- سلب آزادي و ابتكار عمل از دشمن. 5- صرفه جوئي در هزينه‌هاي تسليحاتي و نيروي انساني. 6- فريب و تحميل هزينه بيشتر به دشمن و تقويت بازدارندگي. 7- افزايش آستانه مقاومت مردم و نيروي خودي در برابر تهاجمات دشمن. 8-حفظ روحيه و انسجام وحدت ملي و حفظ سرمايه‌هاي ملي كشور. 9- حفظ تماميت ارضي، امنيت ملي و استقلال كشور.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
موضوع خوبيه.با اينكه تكراريه اما مي تونيم اون رو كاملتر كنيم. من در چند پروژه پدافندي(پدافند غير عامل-passive defense) كار كردم و يه نيمچه اطلاعاتي از تعارف -سازه و مكانيابي و ... دارم. اگر دوستان علاقه مند باشند بخشي از اونها رو كه طبقه بندي نداره براشون ارسال مي كنم. :| :| :lol:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
من دفاع غير عامل را دوست دارم چون راحت ميشيني تا چه پيش آيد .ميتواني چاي هم بخوري

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
کوضوع خوب و هنوز ناشناخته ایه. من هم یکمی رفتم دنبالش اما نتونستم سر دربیارم خواستم تو موضوع deception کار کنم.برخوردم به پارامترهائی که انسان برای شناسائی چه مستقیم و چه غیر مستقیم استفاده میکنه.رسیدم به یه سایت که نزدیک به 100 پارامتر برای شناسائی پدیده های قابل اندازه گیری معرفی کرده بود.از یه طرف دیگه هم رسیدم به این مهم که ما هنوز تو کشور ، سیستمهای اندازه گیری برای بکار گیری در این مورد نداریم. شبیه سازی rcsوirو...... کار بسیار سختیه.از اون موضوعات 100 مهندسیه معکوسه که در هر مرحله اش نیاز به تحلیل و تفسیر های علمی ، عملیاتی، استراتژیک و سیاسی و اجتماعی داره.....

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام ايران خودش ازاين موضوع يك باركتك خورده خاطره : درمرز كرمانشاه درزمان جنگ رزمنده هاازدورديده بودند كه چراغ هايي درحال حركت است اين ها به صرعت حالت آماده باش وخشم شب رااعلام ميدارند وتاصبح آماده ي حمله ي دشمن ميشوند وحتي اگرخودشان هم مي خواستند عملياتي كنند عملياتشان رالغو كردند ولي صبح فهميدند كردهاباايجادپدافند غيرعامل وباكمترين تجهيزنظامي به بيشترين نحو رزمنده هاراتهديدكرده اند زيرا هم تعداد وهم مهمات وهم سلاح هاي كم ترونازل تري داشتند پس 8چراغ فانوس ايجاددلهره ي يك موشك رادردل رزمنده هابوجودآورده بود.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.