MKE

آشنایی با جنگ بخش چهارم: کسب اعتماد به نفس

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

سال اول هجوم عراق به کشور ایران با این فرض طرح ریزی شده بود که ارتش نظام جدید فاقد توانایی است . اگر چه این فرض صحت داشت لیکن دشمن بدون شناخت صحیح از انقلاب انرژی متراکم و استعداد عظیم آن را برای حل مشکلات و بحران ها ی گوناگون از جمله وضعیت جنگی باور نداشت . این در حالی بود که عناصر انقلابی نیز از توان نهفته خود تصویر روشنی نداشتند . به همبن جهت روزهای اول جنگ با ابتکار دشمن و انفعال خودی آغاز شد . اما استعداد های نهفته در انقلاب به تدریج بروز کرد و نیروی مسلح جدیدی را متولد ساخت که نه تنها خلا ناشی از فروپاشی ارتش شاهنشاهی را پوشش می داد ، بلکه عامل تعیین کننده ای در سرنوشت جنگ گردید . این استعداد شکل گیری سیستم نظامی منبعث از انقلاب هر چند که از همان روز های اول جنگ بروز یافت لیکن تا رسیدن به مرحله بلوغ کامل زمان قابل توجهی بر آن گذشت . در ابتدا سازمان نظامی جدید نه تنها برای دشمن ناشناخته بود و نیروی های انقلابی نیز پیش بینی روشنی از آینده آن نداشتند بلکه برخی عوامل داخلی نیز به علت باورهای غیر انقلابی و بعضا ضد انقلابی از تسریع در روند شکل گیری سازمان جدید جلوگیری می کردند.
در آغاز جنگ اشخاصی در راس امور نظامی قرار داشتند که اولا فاقد بینش انقلابی بودند ثانیا به دلیل کوچک انگاشتن عراق نابرابری مقدورات خود در برابر دشمن را باور نداشتند . ثالثا شیوه ای پدافندی طراحی شده در رژیم گذشته را برای مقابله با ارتش عراق کافی می انگاشتند . آنها با همین بینش سه عملیات بزرگ را طرح ریزی کردند لیکن هر سه عملیات به شکست انجامید متاسفانه این شکست ها هیچ تاثیر مثبتی بر بینش آنان نگذاشت . فرماندهی کل قوا ( بنی صدر ) که راه حل نظامی را مسدود شده می دید ، به فعالیت های سیاسی روی آورد . وی که تنها عامل آغاز جنگ را ، احساس خطر غرب از انقلاب اسلامی و رهبری امام خمینی تصور می کرد ، درصدد بر آمد رهبری امام را تضعیف کند و با کودتای خزنده علیه خط امام اوضاع را در داخل کشور به دست گیرد تا زمینه را برای سازش با غرب فراهم کرده و بندهای پشت پرده برای پایان دادن به جنگ راهی بیابد . به موازات بحرانی شدن اوضاع داخلی ایران مواضع سیاسی عراق نیز تغییر می کرد . ارتش به رغم القائات سو پایبندی خود را به امام و نظام نشان داد .به رغم موفقیت امام در کنترل بحران و جلوگیری از فرعی شدن مسئله جنگ و نیز تولد نیروی جدید که همزمان با عزل بنی صدر ، بلوغ خود را در عملیات " فرمانده کل قوا " به نمایش گذاشته بود ، دشمن همچنان غافل بود و زمینه های اساسی در جنگ را درک نمی کرد . از سوی دیگر نیرویی که از دل انقلاب برخاسته بود و در عین حال هنوز به خود باوری نظامی نرسیده بود به تدریج در می یافت که گره جنگ تنها به دست نیروی های انقلابی باز می شود . به همین منظور ، در حالی که در شهرهای بزرگ روز های بحرانی و سختی سپری می شد ، فرماندهان عملیاتی سپاه همچون شهید حسن باقری ، برای پایه ریزی استراتژی جدید ، با تفکر و موشکافی ، تجارب به دست آمده در صحنه عمل را مرور می کردند

عملیات های بزرگ سال اول : دزفول - نصر - توکل منطقه : خوزستان فرماندهی : ارتش سازمان عمل کننده :مشترک

منبع : آشنایی با جنگ – جلد اول – مرکز مطالعات و تحقیقات سپاه

تصویرتصویر

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم