از سری تاپیک های هیئت تحریریه     Joint Strike Fighter Advanced Short Take-Off/Vertical Landing (ASTOVL) 1983-1994     طرح مطالعاتی Super Harrier  جهت ساخت نمونه ی مافوق صوت  Harrier , این طرح را می توان پدر اولیه  ی JSF نامید .     طرح مطالعاتی BAE برای ساخت یک پرنده ی استیلث پیشرفته با قابلیت تیک اف در مساقت کوتاه و لندینگ عمودی   (ASTOVL)       کانسپت مطالعاتی لایکهید برای هواپیمای استیلث با قابلیت  Advanced Short Take-Off/Vertical Landing      طراحی هنری بر اساس طرح ASTOVL لایکهید      یک کانسپت  ASTOVL دیگر که توسط لایکهید طراحی شده بود      طرح لایکهید برای یک هواپیمای STOVL که GhostHawk نام گرفت      کانسپت  ASTOVL  طراحی شده توسط لایکهید که دارای لیفت فن در پشت کاکپیت بود .     کانسپت مطالعاتی ASTOVL طراحی شده توسط لایکهید با قابلیت پرواز مافوق صوت که ویژگی های اساسی F-35 را تجسم می کرد      طرح پیشنهادی مشترک BAE/Lockheed , یک پرنده ی رادار گریز با قابلیت ASTOVL که بر اساس ویژگی های مورد نیاز نیروی دریایی سلطنتی و سپاه تفنگ داران امریکا طراحی شده بود     طرح پیشنهادی مک دانل داگلاس با قابلیت ASTOVL     STOVL Strike Fighter (SSF) 1987-1994   جنگنده ی سبک وزن مقرون به صرفه ی مشترک (CALF)       1993-1994     نمونه ی مقیاس کوچک ازمایشی ساخته شده توسط لایکهید برای برنامه های جنگنده ی ضربتی STOVL ( SSF ) و CALF     تست لیفت فن طرح Lockheed SSF/CALF  توسط NASA برای اثبات عملکردش برای USMC و USAF     لیفت فن طرح لایکهید در مرکز تحقیقاتی Ames ناسا در طی مطالعات برنامه های ASTOVL/SSF/CALF ازمایش شد .     کانسپت لایکهید در حال تست لیفت فن در تونل باد      طراح مافوق صوت و استیلث لایکهید با قابلیت کاربری به صورت عادی و STOVL , به جز داشتن کانارد طراحی ان بسیار به ایکس-35 شبیه است     طرح پیشنهادی مک دانل داگلاس جهت براورده کردن نیاز های اعلام شده طی برنامه ی  CALF     طرح مطالعاتی اولیه  ی بوئینگ برای برنامه ی CALF با قابلیت STOVL     طرح های مطالعاتی بوئینگ که شامل نمونه های بی دم و دارای سکان هایی در نوک دم     طرح پیشنهادی بوئینگ برای برنامه ی CALF جهت تامین جنگنده ی اینده ی مورد  نیاز ها  USAF و USMC    United States Marine Corps     Multi-Role Fighter (MRF) 1990-1993       طرح پیشنهادی بوئینگ برای برنامه ی  MRF جهت ساخت  جایگزین کم هزینه ی  اف-16 برای نیروی هوایی     طراح پیشنهادی لایکهید برای برنامه  ی  MRF      کانسپت تک سرنشینه و تک موتوره طراحی شده توسط مک دانل داگلاس     کانسپت پیشنهادی توسط نورث روپ     کانسپت جنگنده ی بی دم طراحی شده توسط Rockwell     Joint Advanced Strike Technology (JAST) 1994-1996     طرح پیشنهادی لایکهید مارتین     طرح پیشنهادی لایکهید مارتین , برای این مدل برای تاکین نیاز های سپاه تفنگ داران  لیفت فن پیش بینی شده بود     نمونه ی با تیک اف عادی برای نیروی هوایی , پیشنهادی لایکهید     کانسپت طراحی شده توسط لایکهید مارتین با در نظر گرفتن استفده از سامانه ی تغییر بردار رانش و لیفت فن جهت نشست و برخاست عمودی روی عرشه ی ناو های هواپیما بر      Lockheed Martin JAST concept      طرح لایکهید در حال رها سازی بمب از مخازن داخلی     نمونه ی ناو نشین طرح پیشنهادی لایکهید     طرح لایکهید مجهز به هوک و ارابه ی فرود بهینه شده جهت نشست و برخاست از عرشه ی ناو     نمونه ی با نشست و برخاست و عادی برای نیروی هوایی , لایکهید     سیر تکاملی طراحی های لایکهید برای برنامه ی JAST که در  X-35 به اوج خود رسید      Joint Advanced Strike Technology (JAST) 1994-1996
    Joint Advanced Strike Technology (JAST) پیشنهادی توسط بوئینگ     نوع STOVL طرح بوئینگ برای برنامه ی JAST با ورودی هوای قابل تنظیم که جریان هوا را برای تک موتور اش افزایش میداد      طرح بوئینگ در حال رها سازی بمب از مخازن اخلی     نمونه ی مقیاس کوچک ازمایشی از طرح بوئینگ در حال تست تراست عمودی موتور     سیر تکاملی طراحی های بوئینگ که در  X-32 به اوج خود رسید     طرح پیشنهادی نورث روپ گرومن برای برنامه  ی JAST  در حال نمایش عملکرد پیشران جهت پرواز STOVL     طرح نورث روپ با یک سکان عمودی و بدون دم افقی و با کانارد کوچک     نمونه ی  تست  تونل باد از کانسپت اولیه  ی توسعه داده شده توسط مک دانل داگلاس و British Aerospace - BAe systems -  با سکان های V شکل مجزا و دم افقی     کانسپتی برای برنامه  ی  JAST شبیه طرح مک دانل که کانارد به ان اضافه شده      
Joint Advanced Strike Technology (JAST) 1994-1996     کانسپت پیشنهادی برای برنامه ی JAST , ارائه شده توسط  McDonnell Douglas, Northrop Grumman و British Aerospace     طرح بال و دم افقی و عمودی ترکیب شده در طرح مک دانل داگلاس     طرح مک دانل با بالهایی که یاداور F-101 است     نمونه ی طرحی شده برای خدمت در ناوهای هواپیما بر با بال های تا شو     مقایسه ی انواع مختلف طرح مک دانل در برنامه ی JAST  برای مارینز , نیروی هوایی , نیروی دریایی و نیروی دریایی سلطنتی     مدل  STOVL برای مارینز , پیشنهادی توسط McDonnell Douglas, Northrop Grumman و British Aerospace     طرح مک دانل در حال شلیک موشک از مخازن داخلی     تسلیحات قابل حمل توسط کانسپت مک دانل برای برنامه ی JAST     نوع  STOVL از طرح مک دانل با لیفت فن و نازل های دوقولو برای پرواز عمودی     اینلت های دوگانه ی طرح مک دانل    
انواع طراحی شده برای 4 مشتری اصلی توسط تیم مک دانل     نوع مخصوص نیروی درایی , طراحی شده توسط  McDonnell Douglas, Northrop Grumman و British Aerospace       //////////////////////////////////////////// چون اجازه ی ارسال تمام تصاویر را در یک پست نمیداد در 2 پست ارسال می شود