نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,835 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 6,758 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,765 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,350 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,838 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,033 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,398 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,924 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,468 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,078 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,364 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,180 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,555 نمایش ها