نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 7,744 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,259 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,236 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,158 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,810 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,546 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,405 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,762 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,998 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,425 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,063 نمایش ها