نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 10,334 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 7,018 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,140 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,597 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,067 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,234 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,042 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,205 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,932 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,334 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,630 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,439 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,119 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,898 نمایش ها