نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,188 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 6,366 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,202 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,024 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,516 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,722 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,467 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,530 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,850 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,716 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,797 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,326 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,046 نمایش ها