نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 8,066 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 5,193 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,485 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,407 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,002 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,310 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,189 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,724 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,701 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,951 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,428 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,147 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,600 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,302 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,309 نمایش ها