نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 8,720 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 5,793 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,913 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,769 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,290 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,558 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,999 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,159 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,367 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,330 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,498 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,540 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,728 نمایش ها