نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 8,556 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 5,567 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,831 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,678 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,801 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,022 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,188 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,205 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,665 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,416 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,876 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,494 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها