نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 8,776 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 5,898 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,953 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,812 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,309 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,062 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,223 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,456 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,390 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,805 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,545 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,017 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,564 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,771 نمایش ها