نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 9,078 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 6,257 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,116 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,946 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,668 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,302 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,428 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,713 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,605 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,945 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,713 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,218 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,630 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,926 نمایش ها