نارنجک انداز ها

در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
Grenade Launchers

15 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 8,977 نمایش ها
 1. نارنجک انداز M-79

  • 1 پاسخ
  • 6,184 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,064 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,891 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,226 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,360 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,600 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,510 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,877 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,644 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,136 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,601 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,867 نمایش ها