37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 943 پاسخ
  • 360,320 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,917 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,380 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 11,238 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 28,838 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,109 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 32,233 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 29,321 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,190 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 15,943 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 35,521 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,876 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 9,025 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,570 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,198 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,854 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,524 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,269 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,959 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,308 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,524 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,832 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 8,343 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,432 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 23,432 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,972 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,953 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,099 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,452 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,947 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 12,025 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,432 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,490 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,323 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,905 نمایش ها