37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 943 پاسخ
  • 362,180 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 23,771 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,985 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,555 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 11,317 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 28,976 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,194 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 32,465 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 29,495 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,437 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 16,020 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 35,837 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,949 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 9,086 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,650 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,260 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,942 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,618 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,319 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,016 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,348 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,558 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,952 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 8,405 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,463 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,001 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,957 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,176 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,527 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,979 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 12,101 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,466 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,518 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,555 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,341 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,933 نمایش ها