37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 943 پاسخ
  • 354,787 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,657 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,643 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 10,787 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 28,198 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,633 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,247 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 28,400 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,358 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 15,468 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 34,253 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,568 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 8,759 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,130 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,907 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,586 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,096 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,017 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,112 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,340 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,144 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 7,963 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,263 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 22,674 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,788 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,665 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,619 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,993 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,656 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 11,659 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,189 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,142 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,199 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,789 نمایش ها