36 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 26,065 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 8,380 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,688 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 12,308 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 30,349 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,180 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 34,519 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 31,518 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,593 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 16,983 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 38,006 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,311 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 9,454 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,111 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,611 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,346 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,604 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,659 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,421 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,689 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,891 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,207 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 9,335 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,789 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,351 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,357 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 4,293 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,141 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,543 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,557 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 13,037 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,799 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,847 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,495 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,644 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,262 نمایش ها