37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 943 پاسخ
  • 356,852 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,780 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,949 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 11,039 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 28,513 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,872 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,738 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 28,919 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,739 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 15,714 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 34,900 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,727 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 8,886 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,357 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,055 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,719 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,335 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,142 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,751 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,215 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,426 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,433 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 8,160 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,354 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 23,071 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,882 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,791 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,821 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,866 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,227 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,798 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 11,868 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,419 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,347 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,261 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,853 نمایش ها