37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 943 پاسخ
  • 353,207 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,535 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,297 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 10,497 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 27,801 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,352 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 30,657 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 27,790 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,981 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 15,173 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 33,585 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,414 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 8,635 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 17,946 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,746 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,452 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,789 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,882 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,488 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,996 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,236 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,783 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 7,693 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,159 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 22,212 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,682 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,538 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,618 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,309 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,710 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,473 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 11,379 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,078 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,237 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,886 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,108 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,698 نمایش ها