37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 943 پاسخ
  • 355,979 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,739 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,852 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 10,973 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 28,433 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,804 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,596 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 28,784 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,601 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 15,650 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 34,708 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,667 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 8,838 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,263 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,009 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,671 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,279 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,099 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,700 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,184 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,403 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,354 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 8,125 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,331 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 22,960 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,853 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,742 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,811 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,175 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,756 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 11,828 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,257 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,396 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,307 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,249 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,841 نمایش ها