36 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 27,557 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 8,642 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,440 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 12,991 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 31,297 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,870 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 36,061 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 32,978 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,347 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 17,651 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 39,577 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,561 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 9,702 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 19,391 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,835 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,630 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,274 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,901 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,699 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,926 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,124 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,961 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 9,989 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,033 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,570 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,616 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,799 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 15,230 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,929 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 13,701 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,028 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,057 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,171 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,844 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,471 نمایش ها