56 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,095 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,601 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,623 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,726 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,671 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 26,466 نمایش ها
 2. شاهد285

  • 202 پاسخ
  • 74,188 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,185 نمایش ها
 3. h/2091

  • 30 پاسخ
  • 14,281 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 14,532 نمایش ها
 5. گربه وحشي lynx

  • 6 پاسخ
  • 3,605 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 32,556 نمایش ها
 6. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 8,234 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 17,560 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,390 نمایش ها
 7. وحشت با Apache Longbow

  • 54 پاسخ
  • 17,029 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,194 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,154 نمایش ها
 8. AH-1W/Z Super Cobra

  • 6 پاسخ
  • 5,173 نمایش ها
  • 155 پاسخ
  • 53,072 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,614 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,821 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,237 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,134 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,469 نمایش ها
  • 59 پاسخ
  • 20,053 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,750 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,999 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,043 نمایش ها
 9. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 7,094 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,327 نمایش ها
 10. ميل 24

  • 10 پاسخ
  • 6,491 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,734 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,434 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,274 نمایش ها
 11. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,669 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,060 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,549 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,064 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,842 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,437 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,852 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,021 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,290 نمایش ها
 12. بالګرد تایګر

  • 0 پاسخ
  • 1,688 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,899 نمایش ها
 13. MI-24 شیطان پرنده

  • 6 پاسخ
  • 4,500 نمایش ها