56 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,305 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,940 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,807 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,017 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,828 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 27,114 نمایش ها
 2. شاهد285

  • 202 پاسخ
  • 75,008 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,588 نمایش ها
 3. h/2091

  • 30 پاسخ
  • 14,782 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 14,843 نمایش ها
 5. گربه وحشي lynx

  • 6 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 33,032 نمایش ها
 6. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 8,498 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 17,761 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,574 نمایش ها
 7. وحشت با Apache Longbow

  • 54 پاسخ
  • 17,580 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,311 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,454 نمایش ها
 8. AH-1W/Z Super Cobra

  • 6 پاسخ
  • 5,321 نمایش ها
  • 155 پاسخ
  • 53,543 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,745 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,849 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,354 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,463 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,699 نمایش ها
  • 59 پاسخ
  • 20,555 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,111 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,400 نمایش ها
 9. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 7,382 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,441 نمایش ها
 10. ميل 24

  • 10 پاسخ
  • 6,627 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,021 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,550 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
 11. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,988 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,371 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,708 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,260 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,135 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,482 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 10,253 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,124 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,578 نمایش ها
 12. بالګرد تایګر

  • 0 پاسخ
  • 1,792 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,000 نمایش ها
 13. MI-24 شیطان پرنده

  • 6 پاسخ
  • 4,616 نمایش ها