36 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 24,587 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 8,120 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,950 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 11,618 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 29,417 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,511 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 33,101 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 30,089 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,845 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 16,315 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 36,523 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,068 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 9,205 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,814 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,385 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,078 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,927 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,425 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,156 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,454 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,657 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,362 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 8,691 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,566 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,123 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,118 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 4,067 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,475 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,838 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,155 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 12,388 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,574 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,622 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,825 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,035 نمایش ها