37 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 943 پاسخ
  • 358,168 نمایش ها
 1. AH-2 Rooivalk

  • 6 پاسخ
  • 7,824 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,068 نمایش ها
 2. گربه وحشي lynx

  • 26 پاسخ
  • 11,102 نمایش ها
 3. AH-1W/Z Super Cobra

  • 33 پاسخ
  • 28,620 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,948 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,862 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 29,039 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,907 نمایش ها
 4. هلی کوپتر Mi-28

  • 21 پاسخ
  • 15,779 نمایش ها
  • 90 پاسخ
  • 35,112 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
 5. آشنایی با هلی کوپتر Z-10

  • 9 پاسخ
  • 8,939 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 18,430 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,089 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,765 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,402 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,185 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,809 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,248 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,452 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,513 نمایش ها
 6. معرفی بالگرد Lakota

  • 26 پاسخ
  • 8,208 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,385 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 23,162 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,904 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
 7. Agusta A129 Mangusta

  • 9 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,916 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,278 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,828 نمایش ها
 8. بالګرد تایګر

  • 22 پاسخ
  • 11,909 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,322 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,446 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,381 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,282 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,871 نمایش ها