سلام قاعده کلی این است که در منازعاتی که شکل می گیرد هیچ گاه یک عامل دخیل نمی باشد و بلکه مجموعه ای از عوامل مختلف با درصد تاثیر گذاری های متفاوت آن منازعه را شکل می دهند . اما درباره سوال شما می شود گفت که یکی از عوامل در منازعات منطقه ای  می تواند خطوط انتقال گاز باشد . تصویر زیر خط لوله مورد نظر ترکیه را نشان می دهد .  ترک ها بر این نظر هستند که خطوط انتقال گاز از آسیای میانه و منطقه قفقاز و ایران و قطر به داخل کشور ترکیه رفته و از آنجا به مرکز و جنوب اروپا رود . به این صورت ترک ها امنیت سرزمینی خودشان و وابستگی دیگر کشور ها به سرزمینشان را افزایش می دهند و  می توانند از این اهرم در دیگر منازعات منطقه ای و بین المللی بهره برند . البته اکنون بخشی از گاز ایران به ترکیه می رود اما خط لوله مورد نظر ایران به صورت تصویر زیر است . می بینید که طرح در ایران به شکل دیگری است . یعنی خطوط اصلی از عراق به سوریه رفته و در آنجا به دو مسیر جنوب اروپا و آفریقا منشعب گردد . خط مسیر اروپا به سمت قبرس و یونان می رود و البته بخشی از گاز هم از مسیر ترکیه عبور می کند . به این شکل ایران می تواند تاثیرگذاری ترکیه را کمتر کرده و همزمان از درگیری های ترک ها و یونانی ها در مواقع لزوم بهره ببرد و البته امنیت و تاثیر گذاری شرکای منطقه ای خودش  را هم افزایش دهد .   با این توضیحاتی که خدمت شما ارائه دادم شاید بتوان گفت یکی از دلایل ترکیه در شیوه عملشان در سوریه می تواند مسئله خطوط گاز باشد (البته یکی از دلایل و با درجه تاثیر خودش) . این مسئله برای روس ها هم می تواند حائز اهمیت باشد و به نسبت به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای دیگر کشور ها هم به همین گونه است . امیدوارم تا حدودی متوجه پیچیدگی های نحوه تصمیم گیری در عرصه سیاست و مباحث امنیتی شده باشید .   خوب خدا را شکر که بحث به چارچوب های استاندارد نزدیک شده است . تعریفی که ارائه کردید به صورت کلی می تواند مفهوم عمق استراتژیک در عرصه نظامی گری را برساند و جالب است که شما هم مفهوم آقایان را کم و بیش قبول دارید (پس یکبار دیگر پست خودتان که مورد بحث واقع شده است را مطالعه کنید) . ادامه جمله تان هم هیچ کدام منافاتی با بحث اصلی ندارد . همانگونه که در پست قبل گفتم آفت بحث مورد نظر بنده جزئی نگری می باشد . نکته مهم اینجاست که این ما هستیم که باید وابستگی های دیگران را به خودمان افزایش دهیم تا بتوانیم بهره های بیشتری ببریم (برای فهم منظور بنده موضوع مفهوم شناسی قدرت را که در انجمن قرار داده ام را نگاهی بیندازید) . در ضمن فکر نمی کنم  محدودیت های ما در هر صورتی بیشتر ازمحدودیت دسترسی ما  به غزه بشود . موفق باشید  
    • Upvote
    • Like
    12