ALI

سامانه تسلیحاتی کنترل از راه دور WAVE-100

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

این سامانه هم در شب و هم در روز و در هر شرایطی قادر به انجام فعالیت است. البته شرایطی مثل طوفان شن و امثالهم بر روی برد چشمی لنزها تاثیر می گذراند و تاثیری بر عملکرد کلی سامانه ندارند.

همانطور که سایت های اپتیکی مرکاوا مارک 4 در برابر تابش های فروسرخ مقاوم هستند ، لنزهای این سامانه نیز مجهز به سیستم مخصوص مقابله با پرتوهای فروسرخ هستند که توسط نیروهای دشمن به منظور آسیب رساندن به سایت های اپتیکی و چشم کاربران آن ارسال می شوند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
نسل جدیدتری از این سامانه ها با نام WAVE 200 نیز توسط کارخانجات رافائل اسرائیل ساخته شده است که دارای لنزهای قویتر و برد بیشتری نسبت به مدل قبلی خود است.


WAVE 200


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032956878123297.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032956879060827.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032956879998357.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032956880935887.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032956884373497.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032956883123457.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032956881873417.jpg[/img]===============================


WAVE 300 یکی دیگر از محصولات کارخانجات رافائل اسرائیل است. این سامانه مخصوص شلیک تیربارهای روسی طراحی شده است و به منظور استفاده از تیربارهای روسی مثل NSVT و PKT مورد استفاده قرار می گیرند. این سامانه می تواند باعث بقاء بیشتر نیروهای عملگر شود و باعث شود که نیروها بتوانند از تیربارهای روسی نیز استفاده کنند.


WAVE 300


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634465960593229065.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032957204696247.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032957205633777.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032957206571307.jpg[/img]======================================


آخرین محصول کارخانجات رافائل سامانه WAVE 400 است. اطلاعات چندانی از این سامانه منتشر نشده است.

اما در مجموع در آینده با تمامی سیستم های RCWS جایگزین خواهد شد.


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/img634032310582302817.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم