nazeat10

گالري هواپيماهاي ساخته شده توسط شركت ياك

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak27r-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak27r-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak27r-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak27r-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak27r-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak27r-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak27r-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak27r-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak27r-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak27r-5.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak27r-6.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak27r-6.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-5.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-6.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-6.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-7.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-7.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-8.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-8.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-9.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-9.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak28pp-10.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak28pp-10.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این هم یک آواکس از جنس یاک...

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak44-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak44-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak44-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak44-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak44-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak44-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak44-s2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak44-s2.jpg[/img][/url]

ادامه دارد...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
و این هم بالگردی دیگر از یاک...

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak100-1.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak100-1.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak100-2.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak100-2.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak100-3.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak100-3.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak100-4.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak100-4.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak100-5.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak100-5.jpg[/img][/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/yak100-6.jpg][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/thumb_yak100-6.jpg[/img][/url]


--------------------------------------------------------------------
از توجه شما دوستان به این تاپیک کمال تشکر رو دارم...

[size=18][color=red]پایان...[/color][/size]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم