گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

477 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 241 پاسخ
  • 68,343 نمایش ها
 1. IRIAF & F-14A

  • 320 پاسخ
  • 101,597 نمایش ها
 2. IRIAF Mirage F1

  • 96 پاسخ
  • 42,193 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 54,663 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 46,529 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,605 نمایش ها
 3. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 51 پاسخ
  • 23,093 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,840 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 34,917 نمایش ها
 4. IRIAF C-130 Hercules

  • 29 پاسخ
  • 14,015 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 49,209 نمایش ها
 5. P-3F Orion ایرانی /تصویر

  • 19 پاسخ
  • 16,677 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 36,134 نمایش ها
 6. F-5 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 108 پاسخ
  • 37,994 نمایش ها
 7. IRIAF SAEGHE GALLERY

  • 133 پاسخ
  • 43,084 نمایش ها
 8. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 45,369 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 33,523 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,997 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,703 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 17,205 نمایش ها
 9. SU-24 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 59 پاسخ
  • 24,186 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 32,624 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,713 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,218 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,481 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,810 نمایش ها
  • 508 پاسخ
  • 50,891 نمایش ها
  • 720 پاسخ
  • 92,602 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 38,178 نمایش ها
  • 274 پاسخ
  • 33,449 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,584 نمایش ها
  • 315 پاسخ
  • 30,325 نمایش ها
  • 208 پاسخ
  • 26,152 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,895 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,965 نمایش ها
  • 271 پاسخ
  • 40,820 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,585 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,086 نمایش ها
  • 127 پاسخ
  • 27,288 نمایش ها
 10. گالری پهپادها

  • 221 پاسخ
  • 34,609 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,229 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,023 نمایش ها
 11. گالری سوانح هوایی

  • 180 پاسخ
  • 22,429 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,215 نمایش ها
 12. F-5 EM

  • 14 پاسخ
  • 6,309 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,593 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 15,568 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 27,235 نمایش ها
 13. گالري تصاوير F-35

  • 32 پاسخ
  • 11,737 نمایش ها