گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

475 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 727 پاسخ
  • 97,366 نمایش ها
 1. IRIAF C-130 Hercules

  • 31 پاسخ
  • 14,638 نمایش ها
  • 243 پاسخ
  • 71,191 نمایش ها
  • 316 پاسخ
  • 31,540 نمایش ها
  • 276 پاسخ
  • 34,870 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 1,944 نمایش ها
  • 512 پاسخ
  • 54,084 نمایش ها
  • 123 پاسخ
  • 40,089 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 25,108 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 37,385 نمایش ها
 2. P-3F Orion ایرانی /تصویر

  • 23 پاسخ
  • 17,853 نمایش ها
 3. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 52 پاسخ
  • 24,181 نمایش ها
  • 128 پاسخ
  • 28,123 نمایش ها
  • 321 پاسخ
  • 104,353 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 49,358 نمایش ها
 4. گالري تصاوير F-35

  • 36 پاسخ
  • 12,563 نمایش ها
  • 208 پاسخ
  • 27,232 نمایش ها
 5. IRIAF Mirage F1

  • 96 پاسخ
  • 43,452 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 55,775 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,833 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,301 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 50,357 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 37,055 نمایش ها
 6. F-5 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 108 پاسخ
  • 39,003 نمایش ها
 7. IRIAF SAEGHE GALLERY

  • 133 پاسخ
  • 44,178 نمایش ها
 8. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 46,813 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 34,430 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 17,340 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,827 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 17,597 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 33,818 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,884 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,307 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,622 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 15,389 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,031 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,744 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,245 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,116 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,556 نمایش ها
  • 271 پاسخ
  • 42,950 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
 9. گالری پهپادها

  • 221 پاسخ
  • 35,781 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,964 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,238 نمایش ها
 10. گالری سوانح هوایی

  • 180 پاسخ
  • 23,214 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,343 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,740 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 16,033 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 27,890 نمایش ها