گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

482 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 242 پاسخ
  • 65,975 نمایش ها
 1. IRIAF & F-14A

  • 320 پاسخ
  • 99,793 نمایش ها
 2. IRIAF Mirage F1

  • 96 پاسخ
  • 40,896 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 53,224 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 44,701 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,367 نمایش ها
 3. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 51 پاسخ
  • 22,062 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,153 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 33,430 نمایش ها
 4. IRIAF C-130 Hercules

  • 29 پاسخ
  • 13,505 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 47,630 نمایش ها
 5. P-3F Orion ایرانی /تصویر

  • 19 پاسخ
  • 16,104 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 35,032 نمایش ها
 6. F-5 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 108 پاسخ
  • 36,928 نمایش ها
 7. IRIAF SAEGHE GALLERY

  • 133 پاسخ
  • 41,714 نمایش ها
 8. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 43,998 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 32,655 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,804 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,526 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 17,014 نمایش ها
 9. SU-24 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 59 پاسخ
  • 23,322 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 31,438 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,614 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,144 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,373 نمایش ها
  • 508 پاسخ
  • 48,668 نمایش ها
  • 720 پاسخ
  • 90,046 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 36,212 نمایش ها
  • 274 پاسخ
  • 32,118 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,382 نمایش ها
  • 315 پاسخ
  • 28,978 نمایش ها
  • 208 پاسخ
  • 24,894 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,316 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,114 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,399 نمایش ها
  • 271 پاسخ
  • 39,124 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,405 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,893 نمایش ها
  • 127 پاسخ
  • 26,199 نمایش ها
 10. گالری پهپادها

  • 221 پاسخ
  • 33,331 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,343 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,574 نمایش ها
 11. گالری سوانح هوایی

  • 180 پاسخ
  • 21,338 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 23,893 نمایش ها
 12. F-5 EM

  • 14 پاسخ
  • 6,092 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,399 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 14,776 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 26,506 نمایش ها
 13. گالري تصاوير F-35

  • 32 پاسخ
  • 11,128 نمایش ها