گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

464 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 244 پاسخ
  • 75,334 نمایش ها
  • 286 پاسخ
  • 39,174 نمایش ها
  • 217 پاسخ
  • 30,725 نمایش ها
  • 754 پاسخ
  • 108,272 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
  • 324 پاسخ
  • 35,242 نمایش ها
  • 522 پاسخ
  • 59,365 نمایش ها
  • 226 پاسخ
  • 39,328 نمایش ها
  • 126 پاسخ
  • 54,407 نمایش ها
  • 119 پاسخ
  • 61,802 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 41,826 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,215 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 53,107 نمایش ها
 1. IRIAF & F-7

  • 31 پاسخ
  • 5,414 نمایش ها
  • 323 پاسخ
  • 109,722 نمایش ها
 2. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 55 پاسخ
  • 26,714 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 625 نمایش ها
  • 130 پاسخ
  • 30,758 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 43,854 نمایش ها
  • 273 پاسخ
  • 47,541 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 13,883 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 37,757 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,459 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 17,545 نمایش ها
  • 183 پاسخ
  • 25,516 نمایش ها
 3. IRIAF C-130 Hercules

  • 31 پاسخ
  • 15,898 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 26,945 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 18,994 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 39,584 نمایش ها
 4. IRIAF Mirage F1

  • 176 پاسخ
  • 58,107 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,208 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,545 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 39,212 نمایش ها
  • 133 پاسخ
  • 46,661 نمایش ها
 5. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 49,891 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 18,788 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,162 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 18,076 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 36,197 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,153 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,430 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,906 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 17,045 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,563 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,347 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,152 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,568 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,603 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 14,473 نمایش ها