گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

477 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 241 پاسخ
  • 69,244 نمایش ها
 1. IRIAF & F-14A

  • 320 پاسخ
  • 102,176 نمایش ها
 2. IRIAF Mirage F1

  • 96 پاسخ
  • 42,520 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 54,971 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 47,234 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,661 نمایش ها
 3. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 51 پاسخ
  • 23,415 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,953 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 35,190 نمایش ها
 4. IRIAF C-130 Hercules

  • 29 پاسخ
  • 14,092 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 49,534 نمایش ها
 5. P-3F Orion ایرانی /تصویر

  • 19 پاسخ
  • 16,817 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 36,424 نمایش ها
 6. F-5 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 108 پاسخ
  • 38,228 نمایش ها
 7. IRIAF SAEGHE GALLERY

  • 133 پاسخ
  • 43,368 نمایش ها
 8. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 45,756 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 33,797 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 17,126 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,736 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 17,334 نمایش ها
 9. SU-24 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 59 پاسخ
  • 24,293 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 32,965 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,769 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,243 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,526 نمایش ها
  • 721 پاسخ
  • 93,943 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 14,758 نمایش ها
 10. گالري تصاوير F-35

  • 36 پاسخ
  • 12,220 نمایش ها
  • 509 پاسخ
  • 52,066 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,913 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 38,678 نمایش ها
  • 274 پاسخ
  • 33,822 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,636 نمایش ها
  • 315 پاسخ
  • 30,714 نمایش ها
  • 208 پاسخ
  • 26,448 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,983 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,072 نمایش ها
  • 271 پاسخ
  • 41,406 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,629 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,145 نمایش ها
  • 127 پاسخ
  • 27,481 نمایش ها
 11. گالری پهپادها

  • 221 پاسخ
  • 34,931 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,407 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,073 نمایش ها
 12. گالری سوانح هوایی

  • 180 پاسخ
  • 22,673 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,253 نمایش ها
 13. F-5 EM

  • 14 پاسخ
  • 6,357 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,628 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 15,686 نمایش ها