گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

472 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 746 پاسخ
  • 101,190 نمایش ها
  • 283 پاسخ
  • 35,844 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 311 نمایش ها
  • 130 پاسخ
  • 28,676 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 2,658 نمایش ها
  • 518 پاسخ
  • 55,424 نمایش ها
  • 216 پاسخ
  • 28,377 نمایش ها
  • 322 پاسخ
  • 32,401 نمایش ها
 1. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 53 پاسخ
  • 24,558 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 41,065 نمایش ها
  • 225 پاسخ
  • 36,707 نمایش ها
  • 322 پاسخ
  • 105,577 نمایش ها
  • 273 پاسخ
  • 44,114 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 12,773 نمایش ها
  • 118 پاسخ
  • 35,890 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,867 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,275 نمایش ها
  • 183 پاسخ
  • 23,598 نمایش ها
 2. IRIAF C-130 Hercules

  • 31 پاسخ
  • 14,795 نمایش ها
  • 243 پاسخ
  • 71,994 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 25,283 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 37,762 نمایش ها
 3. P-3F Orion ایرانی /تصویر

  • 23 پاسخ
  • 18,010 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 50,245 نمایش ها
 4. IRIAF Mirage F1

  • 96 پاسخ
  • 43,890 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 56,106 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,871 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,418 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 50,763 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 37,358 نمایش ها
 5. F-5 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 108 پاسخ
  • 39,380 نمایش ها
 6. IRIAF SAEGHE GALLERY

  • 133 پاسخ
  • 44,487 نمایش ها
 7. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 47,227 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 17,432 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,885 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 17,712 نمایش ها
 8. IRIAF & F-7

  • 27 پاسخ
  • 3,790 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 34,312 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,990 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,365 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,689 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 15,557 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,076 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,788 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,370 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,272 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,658 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,301 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,236 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,295 نمایش ها