گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

404 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 305 پاسخ
  • 82,581 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 56,794 نمایش ها
  • 339 پاسخ
  • 78,262 نمایش ها
  • 751 پاسخ
  • 132,404 نمایش ها
 1. IRIAF & F-5

  • 75 پاسخ
  • 71,819 نمایش ها
 2. IRIAA & CH-47

  • 12 پاسخ
  • 4,162 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 12,493 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,115 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 29,548 نمایش ها
 3. IRIAF & F-4

  • 111 پاسخ
  • 114,565 نمایش ها
 4. IRIAF & F-14A

  • 62 پاسخ
  • 142,594 نمایش ها
  • 147 پاسخ
  • 30,609 نمایش ها
  • 360 پاسخ
  • 71,864 نمایش ها
  • 304 پاسخ
  • 88,141 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 78,525 نمایش ها
  • 161 پاسخ
  • 58,710 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 59,775 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,858 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 239 نمایش ها
 5. IRIAF & F-7

  • 12 پاسخ
  • 14,794 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,545 نمایش ها
 6. IRIAF & P-3F

  • 7 پاسخ
  • 27,241 نمایش ها
 7. IRIAF &PC-7

  • 3 پاسخ
  • 3,347 نمایش ها
 8. IRIAA & AH-1

  • 38 پاسخ
  • 49,162 نمایش ها
 9. YAK-130 &IRIAF

  • 1 پاسخ
  • 399 نمایش ها
  • 129 پاسخ
  • 66,895 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 61,789 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,657 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 12,967 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,044 نمایش ها
  • 188 پاسخ
  • 85,746 نمایش ها
  • 235 پاسخ
  • 69,467 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 28,148 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 35,532 نمایش ها
 10. IRIGC-AF/NAVY MIL-17

  • 2 پاسخ
  • 756 نمایش ها
  • 107 پاسخ
  • 80,301 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 30,543 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 31,002 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 77,900 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,255 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 12,478 نمایش ها
  • 183 پاسخ
  • 50,497 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 99,115 نمایش ها
 11. شاهکارهای RF-4

  • 89 پاسخ
  • 73,015 نمایش ها
  • 133 پاسخ
  • 72,747 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,565 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 23,563 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,845 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,487 نمایش ها