گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

477 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 321 پاسخ
  • 103,374 نمایش ها
 1. P-3F Orion ایرانی /تصویر

  • 22 پاسخ
  • 17,374 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 48,319 نمایش ها
  • 241 پاسخ
  • 69,886 نمایش ها
 2. IRIAF Mirage F1

  • 96 پاسخ
  • 42,883 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 55,302 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,732 نمایش ها
 3. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 51 پاسخ
  • 23,669 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,076 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 35,744 نمایش ها
 4. IRIAF C-130 Hercules

  • 29 پاسخ
  • 14,195 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 49,897 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 36,650 نمایش ها
 5. F-5 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 108 پاسخ
  • 38,529 نمایش ها
 6. IRIAF SAEGHE GALLERY

  • 133 پاسخ
  • 43,702 نمایش ها
 7. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 46,243 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 34,063 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 17,220 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,777 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 17,469 نمایش ها
 8. SU-24 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 59 پاسخ
  • 24,447 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 33,320 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,827 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,274 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,561 نمایش ها
  • 722 پاسخ
  • 95,277 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 15,027 نمایش ها
 9. گالري تصاوير F-35

  • 36 پاسخ
  • 12,363 نمایش ها
  • 509 پاسخ
  • 52,900 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,958 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 39,138 نمایش ها
  • 274 پاسخ
  • 34,194 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
  • 315 پاسخ
  • 31,066 نمایش ها
  • 208 پاسخ
  • 26,750 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,085 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,217 نمایش ها
  • 271 پاسخ
  • 41,990 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,663 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,193 نمایش ها
  • 127 پاسخ
  • 27,667 نمایش ها
 10. گالری پهپادها

  • 221 پاسخ
  • 35,263 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,627 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,132 نمایش ها
 11. گالری سوانح هوایی

  • 180 پاسخ
  • 22,897 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,297 نمایش ها
 12. F-5 EM

  • 14 پاسخ
  • 6,418 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,677 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 15,770 نمایش ها