گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

502 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 242 پاسخ
  • 64,972 نمایش ها
 1. IRIAF & F-14A

  • 320 پاسخ
  • 98,719 نمایش ها
 2. IRIAF Mirage F1

  • 96 پاسخ
  • 40,062 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 52,296 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 43,533 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,211 نمایش ها
 3. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 51 پاسخ
  • 21,381 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,671 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 32,475 نمایش ها
 4. IRIAF C-130 Hercules

  • 29 پاسخ
  • 13,162 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 46,631 نمایش ها
 5. P-3F Orion ایرانی /تصویر

  • 19 پاسخ
  • 15,693 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 34,307 نمایش ها
 6. F-5 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 108 پاسخ
  • 36,129 نمایش ها
 7. IRIAF SAEGHE GALLERY

  • 133 پاسخ
  • 40,945 نمایش ها
 8. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 43,013 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 32,171 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,697 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,402 نمایش ها
  • 296 پاسخ
  • 65,438 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 16,924 نمایش ها
 9. SU-24 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 59 پاسخ
  • 22,745 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 30,695 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,543 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,104 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,314 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,930 نمایش ها
  • 711 پاسخ
  • 87,204 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 2,744 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,053 نمایش ها
  • 271 پاسخ
  • 38,002 نمایش ها
  • 502 پاسخ
  • 47,018 نمایش ها
  • 314 پاسخ
  • 28,048 نمایش ها
  • 207 پاسخ
  • 22,960 نمایش ها
  • 272 پاسخ
  • 30,977 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,283 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,768 نمایش ها
  • 127 پاسخ
  • 25,489 نمایش ها
 10. Concept

  • 91 پاسخ
  • 22,538 نمایش ها
 11. گالری پهپادها

  • 221 پاسخ
  • 32,548 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,829 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,271 نمایش ها
 12. گالری سوانح هوایی

  • 180 پاسخ
  • 20,623 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,913 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 23,711 نمایش ها
 13. F-5 EM

  • 14 پاسخ
  • 5,951 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,273 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 14,230 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 26,005 نمایش ها
 14. گالري تصاوير F-35

  • 32 پاسخ
  • 10,751 نمایش ها