گالري نيروي هوايي

عکسها و فیلمهای مرتبط با نیروی هوایی و هوانوردی و هوافضا

479 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 240 پاسخ
  • 67,027 نمایش ها
 1. IRIAF & F-14A

  • 320 پاسخ
  • 100,872 نمایش ها
 2. IRIAF Mirage F1

  • 96 پاسخ
  • 41,679 نمایش ها
  • 108 پاسخ
  • 54,154 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 45,770 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,506 نمایش ها
 3. "AH-1 & BELL HELICOPTER "IRIAA"

  • 51 پاسخ
  • 22,740 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,610 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 34,330 نمایش ها
 4. IRIAF C-130 Hercules

  • 29 پاسخ
  • 13,824 نمایش ها
  • 124 پاسخ
  • 48,585 نمایش ها
 5. P-3F Orion ایرانی /تصویر

  • 19 پاسخ
  • 16,465 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 35,727 نمایش ها
 6. F-5 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 108 پاسخ
  • 37,607 نمایش ها
 7. IRIAF SAEGHE GALLERY

  • 133 پاسخ
  • 42,628 نمایش ها
 8. شاهکارهای RF-4

  • 87 پاسخ
  • 44,801 نمایش ها
  • 101 پاسخ
  • 33,153 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 16,891 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,634 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 17,112 نمایش ها
 9. SU-24 & IRIAF ( گالري عكس)

  • 59 پاسخ
  • 23,902 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 32,152 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,665 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,189 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,434 نمایش ها
  • 508 پاسخ
  • 49,910 نمایش ها
  • 720 پاسخ
  • 91,478 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 37,393 نمایش ها
  • 274 پاسخ
  • 32,918 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,509 نمایش ها
  • 315 پاسخ
  • 29,763 نمایش ها
  • 208 پاسخ
  • 25,657 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,678 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 3,460 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,740 نمایش ها
  • 271 پاسخ
  • 40,141 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,513 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,010 نمایش ها
  • 127 پاسخ
  • 26,850 نمایش ها
 10. گالری پهپادها

  • 221 پاسخ
  • 34,071 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 11,898 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,853 نمایش ها
 11. گالری سوانح هوایی

  • 180 پاسخ
  • 21,991 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,152 نمایش ها
 12. F-5 EM

  • 14 پاسخ
  • 6,227 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,523 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 15,274 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 26,945 نمایش ها
 13. گالري تصاوير F-35

  • 32 پاسخ
  • 11,499 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,581 نمایش ها