امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

سلام در این تاپیک عکس هایی از اواکس ها و سوخت رسان ها را امیدوارم لذت ببرید

[img]http://www.airplane-pictures.net/images/uploaded-images/2012-2/4/183867s.jpg[/img]

[img]http://www.airplane-pictures.net/images/uploaded-images/2012-4/29/206774s.jpg[/img][img]http://www.airplane-pictures.net/images/uploaded-images/2012-3/15/195302s.jpg[/img]
[img]http://www.airplane-pictures.net/images/uploaded-images/2012-4/29/206786s.jpg[/img]
[img]http://http://up98.org/upload/server1/01/z/a5rqvjywr1t6o9fhydsj.jpg[/img][img]
[img]http://up98.org/upload/server1/01/z/9m1qog2z5arbh0oskjkn.png[/img]
[img]http://www.airplane-pictures.net/images/uploaded-images/2012-2/2/183432s.jpg[/img]
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سوخت گیری هوایی
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/914043-2011-11-13-9-41-46.gif[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/atiq_%286%29_copy.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/800px-Helicopter_aerial_refueling.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/pave-hawk-mid-air-refueling.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/6_84_con_from_kc_1.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/boom-receiver.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/C-5_Contact_Position.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/313078649_62254999df.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_38fee664.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_eb4f2e17.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_f2b568ea.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_26d55513.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_727f963f.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_fa36aadf.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_01c95fc1.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_345d59cd.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2daio8i.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AAR14_F_4_VMFA_235_DB_FROM_KC_130_PJM.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AAR22_F_4_USMC_VMFA_251_PETERMANCUS.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AAR24_LOCKHEEDKC_13020_HERCULES_Mc_DONNELDOUGLASF.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/afd2003_il78mki_rk344x_2.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F14.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F_14a.jpg[/img][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/FUEL.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/iiaff4eontanker_copy1.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/image%7E26.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/imagef14.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/Mi_G_29_SMT_in_flight_refuelling_jpg.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/MIG31.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mirage_2000n_99070c.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/su24_24.jpg[/img]
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/Su_32_17.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/su_24_03.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/Su24_IRAN.jpg[/img]
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/916ars-kc135-f-15e.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F-35-Lightning-II-takes-on-fuel-from-a-KC-130J-tanker.JPG[/img]
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/2006_CH_2_Pg066_ACE_-_KC-130.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/b52refuel_20080325.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/tankers_kc135_0003.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc135-11.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/KC-135large.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc_135_gallery_1.jpg[/img]


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/talon.jpg[/img]
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/kj2000_1.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/AWACS_ABMs.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/saab2000-24-large.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/kc30awacs_20080723.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.