rezatizi

گالری بمب‌افکن‌ها و هواگردهای پشتیبانی نزدیک

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117TakingOffWithP47.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117TakingOff10oClock.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117TakingOff9oClock.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117LiftingWheels.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117Flying10oClock.jpg[/img]
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117BankingHardLeft10oClock.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117Flying4oClock.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117RearView.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117LandingWithParachute7oClock.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F117TaxyingWithPoliceCar.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F-117_man.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F-117_flag.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/f117-cutaway3.gif[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/ParkedF117.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F-117%7E0.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/F-111_Aardvark.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-11.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-04.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-21r.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-20r.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-16r.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-14r.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-17r.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-06.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-18r.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-05.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-19r.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-08.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
من تو کتاب خوندم که علت سقوط b2 نفوذ رطوبت به سیستم های کامپیوتری کنترل پرواز بوده. دیگه نمیدونم درسته یا اشتباه icon_rolleyes
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-13r.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-03.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/usaf-f-111-02.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/46354546893715446832.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/51827749232228261117.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/84973238983491209357.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/82297011855615157804.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_ff246dfe.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_fe1b577b.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_23cd24d3.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_b6ff2813.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_22ced24c.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
از مدیران واعضای سایت میخواهم تا نظراتشون رو در باره تاپیک های اخیرم بدهند با تشکر

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_efaa30ba.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_4c2f0df0.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_fc8e81fc.jpg[/img]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/mURI_temp_a09d2b94.jpg[/img]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم