امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

hmas-anzac-ffh150-frigate-australia_3.jp

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/hmas-anzac-ffh150-frigate-australia.jpg]thumb_hmas-anzac-ffh150-frigate-australi[/url]

HMAS Anzac (FFH-150) Frigate Warship

  • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

052D-01.jpg

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/052D-05.jpg]thumb_052D-05.jpg[/url][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/Type-052D-052C-Compare.jpg]thumb_Type-052D-052C-Compare.jpg[/url][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/052d-cutaway.jpg]thumb_052d-cutaway.jpg[/url]

Type 052D

  • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

hms-dauntless-d33_2~0.jpg

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/hms-dauntless-d33_5~0.jpg]thumb_hms-dauntless-d33_5~0.jpg[/url]

HMS Dauntless (D33) Air-Defense Guided Missile Destroyer Warship 

  • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

admiral-gorshkov-baku-carrier_2.jpg

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/admiral-gorshkov-baku-carrier_4.jpg]thumb_admiral-gorshkov-baku-carrier_4.jp[/url][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/admiral-gorshkov-baku-carrier_5.jpg]thumb_admiral-gorshkov-baku-carrier_5.jp[/url]

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/admiral-gorshkov-baku-carrier_6.jpg]thumb_admiral-gorshkov-baku-carrier_6.jp[/url][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/admiral-gorshkov-baku-carrier.jpg]thumb_admiral-gorshkov-baku-carrier.jpg[/url]

Admiral Gorshkov (Baku CVHG-103) Aircraft Carrier

  • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

uss-kauffman-ffg59.jpg

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/uss-kauffman-ffg59_28.jpg]thumb_uss-kauffman-ffg59_28.jpg[/url]

USS Kauffman (FFG-59) Anti-Submarine Warfare (ASW) Frigate Warship

  • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

USS_Gerald_R__Ford_28CVN-7829_underway_o

[url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10246/USS_Gerald_R__Ford_28CVN-7829_in_dry_dock_front_view_2013.JPG]thumb_USS_Gerald_R__Ford_28CVN-7829_in_d[/url]

Gerald R. Ford underway on 8 April 2017

  • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

Flickr_-_Official_U_S__Navy_Imagery_-_CV

 

George H.W. Bush (top) conducts an ordnance transfer with Harry S Truman off the East Coast in 2011

 

  • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم