ColonelShak

معرفی چند نمونه خمپاره انداز ساخت داخل

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

خمپاره انداز 120 م م حدید HADID HM16-120mm


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/hadidhm16.jpg[/img]ساخت جمهوری اسلامی ایران،بدون خان،سرپر،باتیر منحنی و دارای برگه ناظم آتش دو وضعیتی میباشد.در کشورهای دیگری از جمله رژیم اشغالگر قدس و فنلاند نیز تولید میشود.

اگر برگه ناظم آتش روی حرف F باشد و حرف S دیده شود اسلحه به ضامن است و اگر برگه ناظم آتش روی حرف S باشد و حرف F کاملا مشخص باشد ، اسلحه آماده شلیک است.

این سلاح دارای دو قنداق سبک و سنگین است که از نظر شکل ظاهری با هم فرقی نداشته ،ولی از نظر وزن با هم متفاوتند.با قنداق سبک نمیتوان با خرجهای بالا مانند خرج 6 و 8 و 9 تیراندازی نمود،ولی با قنداق سنگین میتوان با خرجهای بالا تیراندازی کرد.

توجه – هنگامیکه با خرج 9 و با گلوله های موشکی تیراندازی میکنید باید روی قنداق را با کیسه های شنی سنگین نمود.

مختصات خمپاره انداز 120 میلیمتری حدید HM16

کالیبر : 2/120 میلیمتر

وزن لوله و کاسه سوزن : 44 کیلوگرم

وزن قنداق سبک : 37 کیلوگرم

وزن قنداق سنگین : 5/68 کیلوگرم

وزن کل خمپاره انداز با قنداق سبک : 500/108 کیلوگرم

وزن کل خمپاره انداز با قنداق سنگین : 140 کیلوگرم

وزن دو پایه :5/17 کیلوگرم

طول لوله : 173 سانتیمتر

حداکثر برد تحت زاویه 45 درجه (800میلیم) با خرج 8 : 6100 متر

حداقل برد تحت زاویه 1422 میلیم با خرج 8 : 3000 متر

حداکثر برد با خرج موشکی تحت زاویه 45 درجه (800 میلیم) : 9800 متر

حداقل برد با خرج موشکی : 250 متر

خط سیر گلوله بر حسب زوایای متفاوت و خرجهای مختلف : 300 الی 3200 متر

یکدور گردونه برد : 5/4 میلیم

یک دور گردونه سمت : 5/6 میلیم

انواع مهمات خمپاره انداز 120 میلیمتری حدید HM16

1 – گلوله سوختار شدید : برای گرفتن تلفات از دشمن بر علیه نفرات انان بکار میرود،بر روی ماسوره آن شکافی تعبیه شده است که در حالت ,ادی ماسوره آن فورا عمل میکند و چنانچه پیچ را 90 درجه بچرخانیم ماسوره آن تأخیری شده و بصورت تأخیری عمل میکند.زمانیکه دشمن در سنگرهای دو سقف باشد یا زیر سقفی باشد ماسوره را تأخیری کرده تا گلوله از سقف نفوذ کرده و منفجر گردد. مختصات این گلوله به شرح زیر است :

وزن : 7/12 کیلوگرم

رنگ : سبز پر رنگ (خاکستری)

خرج اصلی : 3/3 کیلوگرم (TNT)

منطقه کشنده : 40 × 25 متر

شعاع منطقه خطر : 400 متر

2 – گلوله دودانگیز فسفر سفید : برای ایجاد پرده دود و علامت گذاشتن بکار میرود.مختصات این گلوله بشرح زیر است :

رنگ : سبز روشن

خرج اصلی : خرج انفجاری فسفر سفید تقریبا 2 کیلوگرم

سایر مشخصات آن عینا با گلوله سوختار شدید یکی است.

3 – گلوله خرج موشکی : برای گرفتن تلفات بکار میرود و مختصات آن بشرح زیر است:

وزن : 80/15 کیلوگرم

رنگ : سبز روشن

خرج اصلی : تقریبا 3/2 کیلوگرم TNT

منطقه کشنده : 40 × 25 متر

شعاع منطقه خطر : 400 متر

حداکثر برد گلوله موشکی : 9800 متر

نحوه عملکرد گلوله موشکی :

بعد از داخل شدن خمپاره ،چاشنی مانند گلوله معمولی ضربه می خورد و گلوله در اثر فشار گاز خرج پرتاب ، از دهانه لوله به خارج پرتاب میشود.وبعد از آنکه گلوله تقریبا 400 متر از دهانه لوله دور شد خرج موشکی PRC از مقر خود خارج شده و از خمپاره انداز جدا میشود.حداقل برد گلوله با خرج موشکی 500 متر و حداکثر آن 9800 متر میباشد.

4 – گلوله منور : این گلوله برای روشن کردن منطقه نبرد بکار برده میشود و مختصات آن عبارتند از :

وزن : 2/13 کیلوگرم

رنگ : زرد

خرج اصلی : 000/500 شمع قدرت روشنایی

شعاع روشنایی : 750 متر

زمان برای تنظیم روشن شدن گلوله : 5 الی 56 ثانیه

خمپاره انداز 81 م م حدید HADID HM15-81mm


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/hadidhm15.jpg[/img]جنگ افزاری است سر پر ، بدون خان با سمت تیر منحنی ساخت جمهوری اسلامی ایران و رژیم اشغالگر قدس.سبک،ساده،با جابجایی سریع که میتواند انبوهی از آتش را در کمترین زمان و با دقت زیاد روی هر گونه هدفی در محدوده برد خود شلیک نماید.

این جنگ افزار میتواند در هر گونه شرایط جوی مورد استفاده قرار گیرد،همچنین میتوان از این سلاح در زمان محاصره با تیراندازی دورادور (360 درجه) اجرای آتش نمود.

مختصات خمپاره انداز 81 میلیمتری حدید HM15

وزن کل : 40 کیلوگرم

وزن لوله : 500/14 کیلوگرم

طول لوله : 145 سانتیمتر

وزن دوپایه : 300/12 کیلوگرم

وزن قنداق : 300/12 کیلوگرم

وزن زاویه یاب : 750/1 کیلوگرم

میدان تیر در سمت : 360 درجه

میدان تیر در برد : 700 ال 1600 میلیم

میدان تیر در سمت (با گردونه سمت ) : 125 میلیم

یک دور گردش کامل گردونه برد : در حدود 8 میلیم

یک دور گردش کامل گردونه سمت : در حدود 9 میلیم

حداکثر برد تحت زاویه 45 درجه و با خرج 7 : 4900 متر

حداقل برد با حداکثر زاویه تیر و خرج صفر : 150 متر

مأموریت خمپاره انداز 81 میلیمتری حدید HM15

1 – پشتیبانی مداوم و نزدیک از یگانهای تکاور و درگیر شدن با هدفهایی که معمولا از تیر رس جنگ افزارهای با تیر مستقیم محفوظ میباشند.

2 – اجرای آتش و روشن نمودن خط لجمن.

3 – کم کردن دید تیربارها و سلاحهای ضد هوایی دشمن ،همچنین علامت دادن به توپها و سلاحهای منحنی زن (با گلوله دودزا ) و برای تقویت آتش.انواع مهمات خمپاره انداز 81 میلیمتری حدید HM15

1 – گلوله سوختار شدید : این گلوله به رنگ سبز زیتونی،وزن 4 کیلو و طول 38 سانتیمتر میباشد.(تولیدات کشورهای مختلف از لحاظ طول،وزن،و رنگ متفاوت میباشد)از این نوع مهمات بر علیه دشمن استفاده میگردد.شعاع ترکش این مهمات 20 متر میباشد.

2 – گلوله دودانگیز : این گلوله برنگ سبز روشن با یک نوار سبز،وزن 4 کیلوگرم و خرج اصلی آن فسفر سفید میباشد که از آن برای علامت دادن،تنظیم تیر و ثبت تیر استفاده میگردد.

3 – گلوله منور : این گلوله برنگ زرد (مهمات اسرائیلی)و رنگ سفید (مهمات ایرانی) به وزن 4 کیلو و مدت روشنائی 55 ثانیه با قدرت 500 هزار شمع و زمان قابل تنظیم 5 الی 43 ثانیه بعد از پرتاب میباشد.این گلوله از انواع دیگر بزرگتر میباشد و از آن برای روشن کردن منطقه نبرد و جلو خطوط خودی استفاده میگردد.

4 – گلوله مشقی: گلوله آموزشی فاقد مواد اصلی و خرج پرتاب سوختار شدید میباشد و برای خرج کردن گلوله خمپاره از داخل خمپاره انداز و نحوه تنظیم خرجها استفاده میگردد.

خمپاره انداز 60 م م حدید HADID HM14-60mm


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/hadidhm14.jpg[/img]ساخت جمهوری اسلامی ایران.سر پر و بدون خان و دارای زاویه آتش 700 الی 1400 میلیم در برد و میدان آتش 360 درجه میباشد.خمپاره انداز عموما بوسیله یک گروه چهار نفری کار میکند،اما در صورت ضرورت توسط دو نفر مورد استفاده قرار میگیرد و در مواقعی که از لوله آن با زاویه یاب چریکی استفاده میشود،توسط یکنفر قابل استفاده میباشد.زاویه یاب چریکی ساده و دقیق بوده و در مدت آتش در وضعیت خود ثابت می ماند،ولی زاویه یاب قبضه ای بهتر است از دوپایه آزاد شود.

کارکردهای خمپاره انداز 60 میلیمتری :

1 – بر روی مواضع نزدیک دشمن اجرای آتش میکند.

2 – پشتیبانی نزدیک از نیروی تک ور (حمله کننده) را انجام میدهد.

3 – خط لجمن را روشن می نماید.

4 – برای استتار و ثبت تیر سلاحهای نیمه سنگین و سنگین یگانهای خودی ، ایجاد دود می کند.

مشخصات عمومی خمپاره انداز 60 میلیمتری حدید HM14

1 – دقت بالا

2 – حمل و نصب سریع و راحت

3 – بکارگیری آسان

4 – قدرت آتش بالا

5 – آموزش آسان

6 – قابلیت استفاده در کلیه شرایط جوی

7 – قابلیت استفاده در کلیه زمینهای دو عارضه ،دشت ، کوهستان و ...

مختصات فنی خمپاره انداز 60 میلیمتری حدید HM14

کالیبر : 60 میلیمتر

طول لوله با کولاس : 5/740 میلیمتر

حداکثر برد : 2555 متر

حداقل برد : 150 متر

زاویه حرکت در برد : 45 تا 85 درجه

وزن کل : 500/17 کیلوگرم

نواخت تیر : 10 الی 20 گلوله در دقیقه

توجه – نواخت تیر فوق مربوط به 5 دقیقه اول میباشد،اما در دقایق بعدی نواخت تیر کمتر میباشد.

نکات ایمنی در هنگام شلیک با خمپاره انداز 60 میلیمتری :

1 – خرج مجاز در استفاده از خمپاره 60 میلیمتری چریکی (خرج 1 و 2 ) میباشد.

2 – از قرار دادن قنداق روی اجسام سخت مانند سنگ و آهن و...خودداری شود.

3 – از قرار دادن قنداق روی بدن ( پا و ران و...) اجتناب کنید.

4 – برای پشتیبانی از نیروی تکاور که فاصله آن با دشمن کمتر از 15 متر است استفاده نگردد.

5 – در 5 دقیقه اول هر دقیقه 10 گلوله ، نهایتا 20 گلوله . 5 دقیقه دوم 8 گلوله ، همینطور دقایق بعدی از تعداد شلیک کاسته شود تا بر اثر داغ شدن بدنه لوله ، باعث خود افروزش گلوله نگردد.

6 – هنگام شب بعد از پرتاب حتما تغییر موضع دهید تا بخاطر آتش دهانه خمپاره،خط و محل نیروهای خودی کشف نگردد.

خمپاره انداز 60 م م کوماندویی فاتح HM12 و نارالله HMHM13


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/db_6__Aruncator_de_bombe_calibru_60_mm_tip_comando.jpg[/img] [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/commando.jpg[/img]اسلحه ای است ساخت جمهوری اسلامی ایران،سبک و ساده و از گروه اسلحه های قابل حمل بوسیله نفر بوده و قادر به اجرای حجم زیاد آتش با سرعت بالا بر روی هدف میباشد.این خمپاره انداز برای کاربرد در هر نوع میدان جنگی و در هر گونه اوضاع آب و هوایی و عملیات تهاجمی،سلاحی مناسب میباشد.خمپاره اندازهای کماندویی قابل استفاده واحدهای پیاده نظام و یگانهای هوابرد نیز میباشد.

زاویه یاب دقیق و ساده که در تمام مدت آتش باید در وضعیت خود ثابت باشد که یک پارچه برزنتی جهت حمل و نقل و جلوگیری از سوختن دست سرباز روی لوله قرار گرفته است،و از آن در دادن زاویه برد نیز استفاده میشود. در خمپاره انداز (نارالله) دستگیره ای بجای پارچه برزنتی قرار داده شده.

درپوش روی لوله جهت حفاظت آن از ورود گرد و غبار و آب باران میباشد.یک بند برزنتی که یک سر آن به کولاس و سر دیگرش به بدنه متصل است ،برای حمل سلاح استفاده میشود.درپوش هم به آن متصل و از آن آویزان است.

مختصات فنی خمپاره انداز فاتح HM12

کالیبر : 60 میلیمتر

طول لوله با کولاس : 677 میلیمتر

حداکثر برد : 1050 متر

حداقل برد : 50 متر

زاویه برد : 45 تا 85 درجه

زاویه در سمت : 360 درجه

نواخت تیر : 10 گلوله در 5 دقیقه اول

وزن کل : 150/8 کیلو گرم

حداکثر خرج مجاز : 2 خرج

سرعت اولیه گلوله با خرج یک : 100 متر بر ثانیه

مختصات فنی خمپاره انداز نارالله HM13

کالیبر : 60 میلیمتر

طول لوله با کولاس : 400 میلیمتر

حداکثر برد : 800 متر

حداقل برد : 50 متر

زاویه برد : 45 تا 85 درجه

زاویه در سمت : 360 درجه

نواخت تیر : 10 گلوله در 5 دقیقه اول

وزن کل : 200/6 کیلوگرم

حداکثر خرج مجاز : 1 خرج

سرعت اولیه گلوله با خرج یک : 92 متر بر ثانیه


منبع : http://amoozeshnezami.blogfa.com/cat-45.aspx
  • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام
من شنيده بودم تو كره و ژاپن بعضيا از بس كار مي كنن مي ميرن ولي اصلا فكر نمي كردم همچين آدمايي اين جا هم باشن
آقا تا اين كلنل خودايي نكرده يه كاري دست خودشو ما نداده بفرستينش مرخصي اجباري ببينين كي گفتم

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

خمپاره انداز ایرانی در دست ارتش اکراین

FTNx_jLWYAA8Dso.jpeg

این خمپاره اندازهای ایرانی از طرف ایران به یمن فرستاده شده بوده که در سالهای قبل کشتی این محموله را آمریکا توقیف میکند و حالا آمریکا این محموله را به اکراین برای جنگ با روسیه داده

 

منبع:

https://mobile.twitter.com/UAWeapons/status/1527691142023847938

  • Like 2
  • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

خمپاره انداز های صادراتی ایران

چند نمونه خمپاره انداز در اندازه های متفاوت و حتی یک خمپاره انداز خودکششی توسط وزارت دفاع برای صادرات قرارداده شده است. 

Screenshot_20230505_204132_com_adobe_rea

Screenshot_20230505_204138_com_adobe_rea

Screenshot_20230505_204148_com_adobe_rea

Screenshot_20230505_204127_com_adobe_rea

Screenshot_20230505_204143_com_adobe_rea

 

جزئیات:

thumb_Screenshot_20230505_204127_com_ado

thumb_Screenshot_20230505_204132_com_ado

thumb_Screenshot_20230505_204138_com_ado

thumb_Screenshot_20230505_204148_com_ado

thumb_Screenshot_20230505_204143_com_ado

ویرایش شده در توسط mehdipersian
  • Like 4
  • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.