SHAHRZAD

آشنايي با سيزده آشيانه جنگنده هاي شكاري ايران

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

پايگاه يکم شکاري – مهر آباد تهران

اين پايگاه در اصل براي حفاظت شهر تهران و تاسيسات صنعتي و نظامي آن و همچنين ماموريت هاي آموزشي و آزمايشي مورد استفاده قرار ميگرد. در ضمن اين پايگاه به عنوان سرفرماندهي هواپيماهاي ترابري ارتش و دوره هاي اورهال و سرويس برخي از جنگنده و هواپيماهاي ارتش مورد استفاده است . در اين پايگاه عموما اکثر جنگنده ها و هواپيماهاي ارتش در حال تردد هستند . در اين پايگاه عمدتا از حدود 18 ميگ 29 و حدود 5 اف 14 تامکت براي گشت هاي هوايي و رهگيري هواپيماهاي متخاصم استفاده ميشود . اين ترکيب يعني استفاده از دو رهگير با قابليت هاي متفاوت اما ماثر باعث شده در کنار پدافند هاي سنگين اطراف تهران که عمدتا اس200 و هاگ و البته سام ميباشند آسماني امني براي تهران و حومه ان رقم بخورد. در اين پايگاه سوخو24 هم عملياتي است و پرواز ميکند و احتمالا اين بمب افکن ها در شرايط اضطراري و جنگ ماموريت ها خود را از اين پايگاه شروع خواهند کرد . همچنين وجود اف 5 ها هم به دليل آموزش ميباشد . پايگاه مهر آباد در جريان جنگ چندان مورد هجوم هواپيماهاي عراقي قرار نگرفت ولي در چنيدن بار ميگ ها و سوخو هاي بمب افک عراقي اين پايگاه را مورد هجوم خود قرار دادند .


2-پايگاه دوم شکاري ـ تبريز

اين پايگاه به مامن اصلي انواع اف 5 شهير است و احتمالا حدود 30 فروند از اين شکاري در اين پايگاه عمليات هاي پروازي و آموزشي و گذراندن دوره اورهال را پشت سر ميگذرانند . چند سالي هم هست که تعدادي ميگ 29 هم به اين پايگاه اضافه شده و قدرت رهگيري آسمان اذربايجان شرقي و غربي و اردبيل را بهبود بخشيده است . اصولا اف 5 ها قدرت رهگيري در شب را ندارند به بنا براين يکي از ضعف ها بزرگ منطقه شمال غرب کشور عدم رهگيري در شب در مواجه با هواپيماهاي متخاصم بود که در جنگ اين موضوع بارها موجب حضور جنگنده هاي عراقي در شب بخصوص در اروميه و شهر هاي مرزي ميشد که البته آن موقع سعي ميشد بيشتر از سيستم پدافند هوايي هاگ بهره برده شود و يا گاهي اوقات جنگنده هاي گشت پايگاه نوژه همدان و يا اف 14 هاي گشت تهران به کمک ميا آمدند که البته به خاطر عدم پوشش کامل راداري اين مهم به درستي انجام نميپذيرفت . اما در حال حاضر وجود ميگ هاي 29 اين عيب را هم تا حدي زيادي پوشانده است و حتي گفته ميشود . اما در کل اين پايگاه نقش زيادي در جريان جنگ ايفا نمود و تعدادي زيادي از عمليات هاي هوايي با محوريت اف 5 ها از اين پايگاه صورت ميگرفت . اين پايگاه همچنين در حال حاضر دوره اورهال و اموزش تکميلي اف 5 را برگذار مينمايد .3-يگاه سوم شکاري – شهيد نوژه همدان

پايگاه نوژه در 65 کيلومتري شهر همدان در ميان کوه هاي بلند الوند قرار گرفته . موقعيت اين پايگاه مشهور به به دليل قرار گرفتن در غرب کشور بسيار مهم است همچنين مکان اين پايگاه به علت قرار گرفتن در موقعيتي مناسب ار ديد راداري بسيار حائز اهميت است . اين پايگاه مشهور که شهرتش به دليل وجود تعداد زيادي اف 4 فانتوم است در جريان جنگ نقش بسيار گسترده و مهمي را ايفا نموده است بطوري که حدود 35%عمليات هاي مهم برخاسته از اين پايگاه بوده است. اين پايگاه بارها و بارها مورد هجوم جنگنده هاي عراقي قرار گرفت ولي به دليل ها بسياري منجمله موقيعت مکاني مناسب و واکنش سريع پدافند هوايي و رهگيري هوايي از صدمات زياد مصمون ماند . در زماني هم کودتاي در اين پايگاه صورت گرفت که به کودتاي نوژه مشهور است و در ان تعدادي خلبان و کادر پروازي کشته شدند . اين پايگاه بيشترين اف 4 هاي نيروي هوايي را در خود جاي داده و به طبع دوره هاي اروهال و اموزش اين جنگنده باوفا در اين پايگاه برقرار است .


4- پايگاه چهارم شکاري – دزفول - وحدتي

پايگاه دزفول به دليل قرار گيري در نزديک مرز و عراق و وجود تاسيسات عمراني مهم کشور از جمله سد دز که در حال حاضر کنترل کننده برق کل کشور است اهميتي زيادي دارد . اين پايگاه به عنوان يک پايگاه ضربتي و وا کنش سريع عمل ميکند و وجود اف 5 هاي ضربتي دليل بر اين است که اين پايگاه عمدتا به عنوان اولين واکنش دهنده به تهاجمات هوايي دشمن محسوب ميشود .


5- پايگاه پنجم شکاري – اميديه

اين پايگاه در کنار شهر هاي آغاجاري و اميديه و در 85 کيلومتري شهر اهواز واقع شده اين پايگاه در قبل از انقلاب يک پايگاه رزرو محسوب ميشد ولي بعد از انقلاب و با توجه به تهاجمات وسيع بمب افک هاي عراقي کم کم حالت عملياتي به خود گرفت هر چند که هم اکنون نيز کاملا يک پايگاه مستقل و کاملا عملياتي نيست اين پايگاه اف 7 ها يا همان ميگ هاي 21 چيني را درون خود جاي داده و احتمالا علاوه بر تامين اسمان امني براي تاسيسات نفتي و پالايشگاهي اهواز و اغاجاري ( که بعيد اين مهم را بتوان يا اف 7 انجام داد) بيشتر فعاليت آموزشي جنگنده اف 7 را پيش ميبرد .


6- پايگاه ششم شکاري بوشهر
اين پايگاه شهرتي خاص درکل منطقه دارد. اين پايگاه بسيار مهم و حياتي ايران به دليل قرار گرفتن در کنار دريا و همچنين موقعيت بسيار استراتژيک در منطقه هميشه مورد نگاها بوده و هست . وجود گرداني از اف 14 ها و اف4 ها که از قديم تا به حال اصلي پايگاه را به وجود اورده اند . تعداي بسيار زيادي از عمليات هاي جنگ از اين پايگاه شروع ميشد و در طول جنگ اين پايگاه که بيشتر به عنوان پشتيبان هوايي تاسيسات شرياني و مهم نفتي و گازي ايران عمل ميکند بارها مود هجوم جنگنده هاي بعثي قرار گرفت و نبردهاي هوايي بيشماري را به خود اختصاص داده است . درحال حاضر علاوه بر حفاظت تاسيسات نفتي جنوب که شريان اصلي اقتصاد کشور هست حفاظت از تاسيسات اتمي بوشهر و تاسيسات گازي عسلويه و پارس جنوبي در دستو کار اين پايگاه است.


7- پايگاه هفتم شکاري شيراز - شهید دوران

اين پايگاه به عنوان سر فرماندهي بمب افکن هاي نيروي هوايي خدمت ميکند . وجود سوخو 24 – سوخو 25 و احتمالا سوخو22 ثابت ميکند اين پايگاه مکاني براي بمب افکن هاي سبک نيروي هوايي است . البته در اين پايگاه هميشه تعداد کمي در حدود 4 فروند جنگنده اف14 وجود دارد که احتمالا براي گشت هاي هوايي منطقه در نظر گرفته شده است . همچنين پايگاه شيراز از هواپيماهاي دوربرد دريايي مشهور به اوريون نگهداري ميکند که احتمالا 3 فروند ميباشت . اين هواپيماها گشت هاي دريايي را انجام ميدهند و به عنوان پشتيبان نيروي دريايي عمل ميکنند. در پايگاه شيراز با انواع هواپيماهاي ترابري نيروي هوايي هم مواجه ميشويم بطوري ميتوان گفت از اين پايگاه پرواز هاي زياد ترابري انجام ميشود .


8- پايگاه هشتم شکاري ـ اصفهان – شهيد بابايي

پايگاه هشتم را شايد بتوان يکي از مشهورترين پايگاه هاي ايران و منطقه دانست و دليل اين شهرت وجود تعداد قابل توجهي از جنگند هاي اف 14 نيروي هوايي است . اين پايگاه از قديم هم به عنوان سرفرماندهي اف 14 ها مشهور بوده همينطور شهر اصفهان و تاسيسات عظيم دفاعي و موشکي و هسته اي آن بسيار حائز اهميت است و ميباست آسمان امن براي آْن تدارک ديده شود . عمده اين تامين امنيت بر عهده پايگاه هشتم و جنگند هاي اف 14 و پدافند موشکي موسوم به s-300 است . در چند سال گذشته چند فروند جنگنده اف 5 هم در پايگاه وجود داشته که احتمالا به عنوان آموزش پرواز از آناه بهره برداي ميشود.9- پايگاه نهم شکاري بندر عباس

اين پايگاه به دليل موقيعت خاص و استراتژيک تنگه هرمز و همچنين پشتيباني هوايي از نيروي دريايي و ناو هاي جنگي ايران که عمدتا در بندر عباس پهلو ميگرند شکل گرفته است . البته بايد گفت اين پايگاه به عظمت و وسعت پايگاههاي ديگر نيروي هوايي نيست و تعداد اندکي از جنگند هاي نيروي هوايي که عمدتا اف 4 باشند در اين پايگاه حضور دارند . اما به دليل موقيعت خاص منطقه اين پايگاه ميتواند نقش هاي زياد و گوناگوني را ايفا کند . برخي گفته ها از حضور حداقل 2 فروند اف 14 در اين پايگاه خبر ميدهند که البته بايد گفت زياد هم دور از نظر نيست چرا که با توجه با وجود ناو هاي هواپيما بر آمريکايي و گشت هاي هوايي مدام جنگند هاي آن و برخي اوقات شکستن حريم هوايي ايران اينکه ايران اف 14 ها را به مقابله بيندازد چندان هم بعيد نيست .10- پايگاه دهم شکاري – بندر چابهار

اين پايگاه هم نقش مشابه اي که پايگاه بندر عباس ايفا ميکند را انجام ميدهد يعني دفاع هوايي ار منقطه جنوب شرقي ايران و پشتيباني نيروي دريايي منقطه و احتمالا گشت هاي هوايي در مرز پاکستان . در اين پايگاه هم تعدادي از جنگنده هاي اف 4 وجود دارد واين وظابف بر عهده اين جنگند هاي ميباشت .


11- پايگاه يازدهم شکاري – زاهدان

نميتوان گفت اين پايگاه مانند ديگر پايگاه هاي نيروي هوايي نقش ماثري را دارد .زيرا هنوز به درستي وظابف اين پايگاه مشخص نيست . هرچند که وظيفه عمومي حفاظت از آسمان سيستان و گشت هوايي در اطراف مرز را ميتوان به طور عمده گفت ولي نبود جنگند هاي کافي در اين پايگاه و ساير موارد ديگر اين پايگاه را در زمره پايگاه هاي مهم قرار نداده است .


12- پايگاه دوازدهم شکاري مشهد

پايگاه مشهد در ظلع شمالي فرودگاه مشهد واقع شده به عنوان جديد ترين پايگاه ايران از آن ياد ميشود در گذشته هميشه خلا يک پايگاه هوايي در منطقه شمال شرق و شرق کشور احساس مشد با اينکه در آن منطقه معمولا تحرکات هاي مهمي صورت نميگريد و لي عدم پوشش هوايي ميتونست خطراتي را به دنبال داشته باشد که اين مهم با شکل گيري اين پايگاه تا حدي رفع شد.

اين پايگاه از ميرازهاي فرانسوي پذايرايي ميکند همان جنگند هاي که در دوران جنگ بسيار خلبانان ايران را آزار دادند . ميرازها جنگند هاي ضربتي به شمار ميايند . و ميتواند عکس العمل سريعي نسبت به هجوم هاي هوايي دشمن داشه باشند . گفته ميوشد اين ميرازها همان هاي هستند که عراق در سالهاي 1991 و 2003 يعني جنگ اين کشور با امريکا به ايران به امانت گذاشت تا انها ار حملات جنگند هاي آمريکايي در امان باشند. نکته جالب در مورد اين پايگاه اين است که چند فروند سوخو 27 در اين پايگاه حين پرواز ديده شده اند همان جنگنده هاي که ايران بيشتر اوقات وجود انها را درنيروي هوايي خود تکذيب ميکند .


13-پايگاه سيزدهم ترابري زنجان

اين پايگاه در 10 کيلومتري غرب زنجان قرار دارد و از آن هم جهت پروازهاي غير نظامي و هم نظامي استفاده مي شود فرود هواپيماهاي ترابري c-130 و ايولوشين ارتش و سپاه بارها در آن مشاهده شده است البته چندين بار هواپيماهاي نظامي ميگ 29 و فانتوم نيز در آن مبادرت به فرود و برخواست کرده اند.در سال 1386 (2007 ميلادي) ارتش ايران اعلام کرد که اولين پايگاه نظامي خود پس از انقلاب 1357 را، در نزديکي شهر بيرجند، مرکز استان خراسان جنوبي در شرق ايران افتتاح کرده استمنبع : انجمنهای تخصصی ای تک
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ممنون.
فكر مي كنم امنيت آسمان ايران بيشتر متكي به پدافند موشكي باشه . البته با وجود نيروهاي متعهد و شهادت طلب نيروي هوايي به جنگنده هاي شكاري هم ميشه اميد وار بود.

(بازم متشكرم ولي خيلي غلط املايي داشت). icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
آیا میشه برای امنیت آسمان از جنگنده ها و پدافند توامان استفاده کرد؟؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با سلام
جهت تصحیح: تعداد زیادی از هواپیماهای میراژ پایگاه مشهد الان در پایگاه دیگری عملیاتی هستن.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام
من چون با پایگاه اصفهان اشنا هستم اینو بگم که تعداد f5 ها بیشتر از انگشتای 2 تا دسته
تقریبا به همین تعداد هم f7 چینی یا همون میگ 21 وجود داره.خیلی سر و صدا دارن این چینیا.کلی هم دود میکنه
pc7 ها هم که قابل ذکر نیست
icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم