توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

163 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 72 پاسخ
  • 13,346 نمایش ها
  • 373 پاسخ
  • 64,485 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 43,878 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 18,284 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,050 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,552 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 18,072 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 98,300 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,225 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,730 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,213 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,538 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 61,091 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 26,418 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 6,341 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 13,696 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 121,212 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 19,369 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,193 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 72,634 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 23,791 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,764 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,338 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,466 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 51,482 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,820 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,264 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,029 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,472 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,052 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,976 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,275 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 17,114 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,635 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,345 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,583 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 32,457 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 37,958 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,648 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 39,389 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,157 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,441 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 25,469 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,571 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,282 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,236 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 19,623 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,923 نمایش ها
 5. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 7,160 نمایش ها