توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 24 پاسخ
  • 2,496 نمایش ها
  • 183 پاسخ
  • 22,350 نمایش ها
  • 267 پاسخ
  • 43,201 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 16,764 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 4,318 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 45,769 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 10,471 نمایش ها
  • 196 پاسخ
  • 17,359 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 17,568 نمایش ها
  • 385 پاسخ
  • 72,516 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 25,449 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 23,944 نمایش ها
  • 132 پاسخ
  • 24,832 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,113 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,773 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 107,967 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,050 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,446 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,153 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 67,394 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 30,934 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 7,362 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 16,702 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 125,477 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 23,958 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 78,184 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 28,296 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,611 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,571 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,428 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 53,441 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,596 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,133 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 6,261 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,130 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,728 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,415 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 19,632 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,341 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,982 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,321 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 35,820 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 41,050 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,888 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 43,880 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 18,941 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,561 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 29,783 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,259 نمایش ها