توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

161 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 84 پاسخ
  • 7,418 نمایش ها
  • 95 پاسخ
  • 22,300 نمایش ها
  • 388 پاسخ
  • 82,321 نمایش ها
  • 407 پاسخ
  • 90,218 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 26,763 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 15,741 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 10,151 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 22,732 نمایش ها
  • 147 پاسخ
  • 19,903 نمایش ها
  • 183 پاسخ
  • 36,888 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 38,271 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 30,824 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 8,090 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 16,333 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,278 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,059 نمایش ها
  • 133 پاسخ
  • 37,510 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 19,610 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 4,868 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 29,002 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 29,285 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,004 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,508 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,007 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,271 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 31,943 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 4,277 نمایش ها
  • 267 پاسخ
  • 60,177 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,185 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 47,870 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,970 نمایش ها
  • 196 پاسخ
  • 30,764 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 35,701 نمایش ها
  • 95 پاسخ
  • 43,183 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 126,940 نمایش ها
  • 177 پاسخ
  • 50,895 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,877 نمایش ها
 2. بررسی ارتش افغانستان

  • 36 پاسخ
  • 40,566 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,155 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 24,913 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 83,129 نمایش ها
 3. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 9,763 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 24,279 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 135,932 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 35,286 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,855 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 90,963 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 39,321 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,998 نمایش ها