توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

174 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 12,317 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,224 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,250 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,829 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,272 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 16,407 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 58,302 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 24,747 نمایش ها
 1. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 5,639 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 12,607 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,149 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 59,409 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 118,682 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 17,446 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 42,283 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,865 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 69,228 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 21,944 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,902 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 50,737 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,413 نمایش ها
 2. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 92,387 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,126 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,433 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,073 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,523 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,630 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,113 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 16,366 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,220 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,253 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,288 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 30,412 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,660 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 36,683 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,385 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 37,645 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,078 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,340 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 24,141 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,761 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,831 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,528 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,422 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 18,152 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,028 نمایش ها
 5. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 6,509 نمایش ها