توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

168 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 13,374 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,873 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,058 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,110 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 6,670 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,923 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 17,342 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 59,686 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 25,741 نمایش ها
 1. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 5,907 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 13,265 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,483 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 60,249 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 119,620 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 18,514 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 42,608 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,043 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 70,856 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 22,980 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,149 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,171 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 51,161 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,600 نمایش ها
 2. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 94,727 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,694 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,695 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,268 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,825 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,828 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,167 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 16,772 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,425 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,810 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,475 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 31,415 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,092 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 37,329 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,477 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 38,736 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,727 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,374 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 25,007 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,913 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,300 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,979 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,884 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 19,060 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,536 نمایش ها
 5. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 6,923 نمایش ها