توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

178 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 266 پاسخ
  • 56,693 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 67,621 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 22,027 نمایش ها
 1. پروژه استخراج 1- g2mil.com

  • 1 پاسخ
  • 317 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 23,355 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 14,461 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,295 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 11,729 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,679 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 58,356 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,317 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 117,407 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 16,054 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 41,920 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,637 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 9,626 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,057 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 20,628 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,828 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,001 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,549 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 50,187 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,182 نمایش ها
  • 147 پاسخ
  • 89,123 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,420 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,141 نمایش ها
 2. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 4,827 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,333 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,141 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,384 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,055 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 15,901 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,948 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,396 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,072 نمایش ها
 3. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 29,341 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,058 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 36,028 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,284 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 36,372 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,223 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,297 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 22,966 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,637 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,222 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,891 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,791 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 16,925 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,351 نمایش ها
 4. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 6,127 نمایش ها