توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 63 پاسخ
  • 16,775 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,533 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,266 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 96,071 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 6,921 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,159 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 17,603 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 60,254 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 26,038 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 6,039 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 13,422 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,552 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 60,935 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 120,390 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 18,857 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 42,929 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,103 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 71,549 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 23,254 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,575 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,212 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,290 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 51,281 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,674 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,890 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,333 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,904 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,888 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,212 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 16,891 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,507 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,007 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,516 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 31,855 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,167 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 37,599 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,535 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 38,972 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,881 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,405 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 25,155 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,021 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,401 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,085 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,983 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 19,265 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,680 نمایش ها
 5. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 7,006 نمایش ها
 6. عقابان نیروی زمینی

  • 0 پاسخ
  • 3,633 نمایش ها