توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

169 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 13,010 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,652 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,826 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,000 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 6,375 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,684 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 16,995 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 59,141 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 25,368 نمایش ها
 1. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 5,801 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 13,014 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,363 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 59,884 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 119,301 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 18,103 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 42,494 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 70,250 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 22,588 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,120 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,066 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 51,015 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,533 نمایش ها
 2. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 93,790 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,481 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,588 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,198 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,718 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,762 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,137 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 16,631 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,355 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,605 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,408 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 30,996 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,934 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 37,083 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,447 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 38,327 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,493 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,358 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 24,703 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,863 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,125 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,820 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,720 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 18,722 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,353 نمایش ها
 5. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 6,778 نمایش ها