توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

161 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 18,461 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 34,406 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 13,608 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 87,297 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 10,039 نمایش ها
  • 95 پاسخ
  • 24,902 نمایش ها
  • 407 پاسخ
  • 93,760 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 29,527 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,192 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 25,268 نمایش ها
  • 147 پاسخ
  • 23,144 نمایش ها
  • 183 پاسخ
  • 40,211 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 40,982 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 32,463 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 10,530 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 17,539 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,925 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,226 نمایش ها
  • 133 پاسخ
  • 40,181 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 21,734 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 6,114 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 31,789 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 31,813 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,440 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,639 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 21,633 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 4,572 نمایش ها
  • 267 پاسخ
  • 64,236 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,880 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 48,339 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,533 نمایش ها
  • 196 پاسخ
  • 33,781 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 38,268 نمایش ها
  • 95 پاسخ
  • 45,747 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 132,141 نمایش ها
  • 177 پاسخ
  • 54,025 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 14,283 نمایش ها
 2. بررسی ارتش افغانستان

  • 36 پاسخ
  • 42,184 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,818 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 26,847 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 87,055 نمایش ها
 3. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 10,277 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 26,037 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 138,417 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 37,788 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,252 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 93,881 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 41,722 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,032 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,089 نمایش ها