توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

157 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 12 پاسخ
  • 1,384 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 39,926 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 45,155 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,218 نمایش ها
  • 196 پاسخ
  • 15,127 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 15,684 نمایش ها
  • 385 پاسخ
  • 70,405 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 23,396 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 22,039 نمایش ها
  • 132 پاسخ
  • 22,807 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,660 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 11,324 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 13,008 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 104,507 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,632 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,087 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,940 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 64,815 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 29,155 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 6,997 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,462 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 124,025 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,164 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,637 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 76,090 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 26,550 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,300 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,485 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,064 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 52,708 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,716 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,733 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,944 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,745 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,443 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,367 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 18,743 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,073 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,028 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 34,600 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 39,980 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,801 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 42,121 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,853 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,514 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 28,093 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,473 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,492 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 22,353 نمایش ها