توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

178 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 266 پاسخ
  • 57,494 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 68,248 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 22,339 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,404 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 10,989 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,743 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 15,733 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 24,024 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,454 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 12,169 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,906 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 58,973 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,660 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 118,097 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 16,722 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 42,103 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,744 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 21,284 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,977 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,037 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,726 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 50,450 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,289 نمایش ها
  • 147 پاسخ
  • 90,877 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,769 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,284 نمایش ها
 1. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 4,946 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,475 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,335 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,502 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,079 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 16,112 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,084 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,840 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,174 نمایش ها
 2. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 29,874 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,348 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 36,351 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,343 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 36,967 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,640 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,317 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 23,536 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,693 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,501 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,203 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,098 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 17,526 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,686 نمایش ها
 3. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 6,408 نمایش ها