توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 64 پاسخ
  • 17,649 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,758 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,395 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 17,925 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 97,197 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,612 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,101 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,389 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 60,778 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 26,286 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 6,191 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 13,599 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,659 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 61,483 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 120,810 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 19,167 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 43,107 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 72,167 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 23,618 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,287 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,403 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 51,396 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,745 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,123 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,925 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,429 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,993 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,942 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,243 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 17,045 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,595 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,205 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,563 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 32,196 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 37,807 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,597 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 39,239 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,080 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,421 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 25,375 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,085 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,515 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,224 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,172 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 19,516 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,830 نمایش ها
 5. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 7,111 نمایش ها
 6. عقابان نیروی زمینی

  • 0 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها