توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 113 پاسخ
  • 18,704 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 986 نمایش ها
  • 133 پاسخ
  • 30,890 نمایش ها
  • 400 پاسخ
  • 81,634 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 14,592 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,095 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 1,828 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 22,489 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 8,655 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 22,982 نمایش ها
  • 184 پاسخ
  • 29,089 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 31,032 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,479 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,152 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,731 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 26,863 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 3,386 نمایش ها
  • 267 پاسخ
  • 51,074 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 7,971 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 46,568 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,885 نمایش ها
  • 196 پاسخ
  • 23,519 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 29,381 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,327 نمایش ها
  • 95 پاسخ
  • 36,699 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 4,998 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 115,972 نمایش ها
  • 177 پاسخ
  • 43,603 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 9,145 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 20,278 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,627 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 74,405 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 8,430 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 20,096 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 130,123 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 29,173 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,754 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 84,158 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 33,304 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,502 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,715 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,677 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,363 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 55,796 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,151 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,186 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 7,105 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,551 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,521 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 23,417 نمایش ها