توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

156 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 31 پاسخ
  • 8,323 نمایش ها
  • 196 پاسخ
  • 13,567 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 14,363 نمایش ها
  • 385 پاسخ
  • 68,706 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 22,164 نمایش ها
  • 245 پاسخ
  • 35,977 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 20,856 نمایش ها
  • 132 پاسخ
  • 21,439 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,357 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 44,200 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 10,099 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,303 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 102,309 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,059 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,515 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,365 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 63,151 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 27,984 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 6,757 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 14,698 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 122,645 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 20,988 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 74,626 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 25,347 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,103 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,442 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,822 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 52,212 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,139 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,456 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,745 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,452 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,243 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,339 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 18,068 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,888 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,277 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,855 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 33,732 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 39,092 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,746 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 40,969 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,123 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,492 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 26,945 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,978 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,961 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 21,118 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,736 نمایش ها