توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 376 پاسخ
  • 66,116 نمایش ها
  • 132 پاسخ
  • 19,985 نمایش ها
  • 240 پاسخ
  • 33,480 نمایش ها
  • 81 پاسخ
  • 20,562 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
  • 66 پاسخ
  • 19,094 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 44,051 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 12,031 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 8,911 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 11,584 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 99,962 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,497 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,958 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,785 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 61,753 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 26,842 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 6,487 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 13,939 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 121,729 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 19,822 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,262 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 73,263 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 24,182 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,885 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,393 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,578 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 51,653 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,911 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,552 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,196 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,547 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,148 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,053 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,308 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 17,342 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,705 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,622 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,649 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 32,840 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 38,283 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,703 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 39,741 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,394 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,468 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 25,837 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,458 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,423 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 19,994 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,139 نمایش ها
 5. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 7,325 نمایش ها