توان نظامی کشورها

درباره توان نظامی ارتش ها و نیروهای مختلف نظامی جهان شامل هوایی ، زمینی و دریایی بحث و گفتگو کنید.
Military power by Country

168 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 53 پاسخ
  • 13,587 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,994 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,377 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,203 نمایش ها
 1. صنایع نظامی عراق(قبل از سقوط صدام)

  • 146 پاسخ
  • 95,332 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 6,801 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,038 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 17,471 نمایش ها
  • 266 پاسخ
  • 60,007 نمایش ها
  • 88 پاسخ
  • 25,909 نمایش ها
 2. نيروي هوايي ارتش روماني (RoAF)

  • 6 پاسخ
  • 5,973 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 13,347 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,518 نمایش ها
  • 303 پاسخ
  • 60,621 نمایش ها
  • 143 پاسخ
  • 119,944 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 18,712 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 42,791 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها
  • 146 پاسخ
  • 71,278 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 23,124 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,490 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,230 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 51,223 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,792 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,762 نمایش ها
 3. نظامی ترین کشور دنیا

  • 3 پاسخ
  • 5,305 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,866 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,860 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,191 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 16,826 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,463 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,907 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,499 نمایش ها
 4. بررسی ارتش افغانستان

  • 34 پاسخ
  • 31,642 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,130 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 37,486 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,507 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 38,866 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,807 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,390 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 25,087 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,968 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,350 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,029 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,934 نمایش ها
  • 99 پاسخ
  • 19,176 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,607 نمایش ها
 5. موساددرایران

  • 18 پاسخ
  • 6,958 نمایش ها