ColonelShak

تاپیک جامع آشنایی با در جات نظامی( ارتش قبل و بعد از انقلاب + سپاه پاسداران)

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

این هم تصویر درجات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران :

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/shekl.jpg[/img]

[color=red]
تاپیک ها با هم ادغام شده و منتقل گردید.
با تشکر
sina12152000[/color]
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[color=darkblue]کلنل جان ممنون ، دستت درد نکنه ،

به دلیل اهمیت این تصویر ، تاپیک شما را به صورت مهم پست کردم.[/color]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مرسی مال نیروی دریایی هم بزارین لطفا ومعادلش تو نیروی زمینی هم بگین.[

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اگر راجع به روش ارتقاء درجه در نيروها و اين كه كساني كه با مقاطع تحصيلي مختلف به سربازي مي روند، اگر در نيروي زميني خدمت كنند، چه درجاتي خواهند داشت، توضيح بدهيد خيلي عالي خواهد بود.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[color=red][b][size=18]شرح درجات نظامی ایران :[/size][/b][/color]

سَرباز در معنا کسی است که از جانش در پی آرمانی گذشته باشد.ولی معنای کاربردی این واژه برای کسی به کار برده می‌‌شود که پیشه نظامی‌گری داشته باشد و در ارتش و سپاه خدمت کند که بدین معنا سپاهی و لشکری هم می‌‌گویند.

سرجوخه از درجه‌های ارتش و سپاه است و به فرمانده ۴ یا پنج سرباز گفته می‌شود.
پیش از دوره رضاشاه به سرجوخه "سرجوقه" می‌گفتند. درجه سرجوخه بر روی دوش نصب نمیشود. در ارتش ایران بر روی قسمت پایین آستین و در سپاه بر روی بازو قرار میگیرد.
اخیراً در ارتش ایران کلیه درجات سربازان و سرجوخگان بر روی بازو نصب می گردد.

گروهبان نام یکی از درجات نظامی است. در ارتش و سپاه به کسی گروهبان گفته می‌شود که فرمانده یک گروه باشد. گروه، نام از یگان‌های ارتشی است که معمولاً از ۸ تا ۱۲ نفر تشکیل شده است. هر گروه خود معمولاً از دو جوخه تشکیل می‌شود.
درجه گروهبان در نیروی زمینی برابر با درجه مهناوی در نیروی دریایی است. پیش از دوره رضاشاه به گروهبان "وکیل" می‌گفتند.

اُستُوار درجه ايست در ارتش ایران ميان گروهبان و ستوان.
درجه استوار دو مرحله دارد:
استوار دوم
استوار يکم

سُتوان نام یکی از درجات نظامی است. در ارتش به کسی ستوان گفته می‌شود که فرمانده یک دسته باشد. دسته از یگان‌های ارتشی و سپاهی است که معمولاً ۳۰ تا ۴۰ نفر تشکیل شده است. در مرحله ستوانی نیز امکان ارتقاء وجود دارد و به این منظور درجات ستوان یکمی و ستوان دومی نیز داده می‌شود. ستوان نخستین درجه از درجه‌های افسری است.
خود واژه ستوان یا استوان در فارسی به معنی محکم و قابل اعتماد و موثق است. تلفظ این واژه در پارسی‌میانه اُستیگان بوده است.
پیش از دوره رضاشاه به ستوان "نایب" می‌گفتند.

سَروان فرمانده یک گروهان ارتش است. گروهان یکی از یگان‌های ارتشی و سپاهی است که معمولاً از ۱۰۰ تا ۴۰۰ سرباز تشکیل شده است. درجه سروانی یکی از درجات ارتش و سپاهاست.سروان درجهء بالاتر از ستوان و پایینتر از سرگرد است.
در ایران پیش از دوره رضاشاه به سروان "سلطان" می‌گفتند. در فارسی دری افغانستان برای درجه سروان واژه تورن و برای سروان بلندپایه‌تر جکتورن بکار می‌رود.

سَرگُرد از درجه‌های نظامی ایران است. سرگرد فرمانده یگ گردان است که ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ سرباز دارد. سرگرد درجهء بالاتر از سروان و پایینتر از سرهنگ است.
پیش از دوره رضاشاه به سرگرد "یاور" می‌گفتند. معنای خود واژهء سرگرد "فرمانده دلاوران" است. گُـرد در پارسی معنای پهلوان و دلیر و جنگاور را می‌‌رساند.

سَرهَنگ مقامی است در ارتش و سپاه که بالاتر از سرگرد و پایین تر از سرتیپ
درجهٔ سرهنگ را در فارسی افغانستان دگروال می‌گویند که واژه‌ای است پشتو.
درجه برابر با سرگرد در نیروی دریایی درجه ناخدا سوم است.

سرتیپ مقامی در ارتش که بالاتر از سرهنگ و پایین تر از سرلشگر است.
این مقام معادل درجه دریادار در نیروی دریایی است.

سردار لقبی است که در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دارندگان درجه نظامی بالاتر از سرهنگ که دوره دافوس (دانشگاه فرماندهی و ستاد) را گذرانده باشند، اعطاء می‌شود. معادل این لقب در ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر و در زمان پیش از انقلاب تیمسار بوده است.

امیر آخرین لقب نظامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به نظامیان دارای درجات نظامی بالاتر از سرهنگ که دوره دافوس (دانشگاه فرماندهی و ستاد) را گذرانده باشند بعد از لقب جناب اعطاء می شود و معادل این لقب در سپاه ، سردار و در زمان پیش از انقلاب تیمسار بوده است. این لقب شامل دارندگان درجات:سرتیپ دوم، سرتیپ یکم، سرلشگر، سپهبد و ارتشبد می شود.

سرلشکر لقبی احترام آمیزاست که تا اندکی پس از کشته شدن سرلشگر علی صیاد شیرازی در ارتش ایران برای دارندگان درجه‌ی نظامی سرتیپ و بالاتر از آن بکار می‌‌رفت. برای مثال؛ تیمسار سپهبد فضل اله زاهدی و تیمسار سرلشکر سید محمد خاوری .به صیاد شیرازی پس از مرگ درجه‌ی سپهبدی داده شد و تا مدتی در یادواره ها و خبر ها او را "تیمسار سپهبد صیاد شیرازی" می‌خواندند.
با توجه به این که درجه‌ی سپهبدی پس از انقلاب به کس دیگری داده نشده بود-- و هنوز هم داده نشده است


سپهبد نام یکی از درجات ارتشی است. سپهبد فرمانده یک سپاه از ارتش است. سپاه یکی از یگان‌های ارتشی است که معمولاً از بیش از ۳۰.۰۰۰ سرباز یعنی دو لشکر، تشکیل شده است.

اَرتِشبُد یکی از درجات بالای ارتشی در ایران است. آن را گاهی با ردهٔ ژنرال یکی دانسته‌اند.
بعد از مارشال که همان شاه می‌باشد، «ارتشبد» بالاترین درجه نظامی است که بیشتر اوقات به آن فرمانده کل قوا نیز می‌گویند.
درجه ارتشبدی از روی ژنرال چهار ستاره درارتش آمریکا در سال ۱۳۳۷ توسط محمدرضا شاه پهلوی ایجاد شد. اولین کسی که در ایران به این درجه ارتقاء پیدا کرد ارتشبد عبدالله هدایت درهمین سال بود.
از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۵۵ حدود ۲۰ نفر از افسران ارتش به درجه ارتشبدی ارتقا پیدا کردند که یک نفر از نیروی دریایی، ۴ نفر از نیروی هوایی و بقیه از نیروی زمینی بودند.آخرین ارتشبد درارتش شاهنشاهی، عباس قره‌باغی فرمانده وقت ژاندارمری بود که درسال ۱۳۵۵ به این درجه رسید.


بزرگ‌ارتشتاران عنوانی رسمی و نظامی است که در دوره پهلوی برای مقام فرماندهی سه نیروی مسلح کشور ایران بکار می‌رفت. فرمانده کل این سه نیرو در آن دوره محمدرضاشاه پهلوی بود. این عنوان پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران به «فرمانده کل قوا» تغییر یافت.به غیر از نیروی دریایی که درجات خاص خود را دارد این درجات با تغییرات ناچیز بـرای باقی نــیروهای مسلح کاربردی است.

این درجات عینا برای ناجـا و با کمی انحنا در پیـکان های درجـات گروهبانی و استواری ( تغییر به نیمدایره) برای سپاه پاسداران استفاده می شـود.

در زمان کنونی در هیچکدام از سیستم های نظامی ایران ارتشبد و سپهبد وجود ندارد

ارتقا درجات در شرایط عادی هر چهار سال یـکبـار صـورت میگیـرد .

سـیستم ارتقا تـا درجـه سرهــنگ تـمامی می ادامه می یابد و برای ارتقا به درجه سرتـیـپ دومـی و بـه بـالـا حــکم مـخـصوصی با تـوجه به سوابـق از سمت ستـاد مشترک
و با امضای مستقیم رهبری تنفیذ می شود

در سـپاه پاسـداران برای درجـات سرتیپ دومـی و به بالا از لـقب "سـردار"
و در ارتـش و نـیروی انتظامی از عنوان" امیر" استفاده می شود.

در ضمن اگر می بینید که برای مثال فرمانده ناجا سردار خوانده می شود به این دلیل است که از سپاه پاسداران به ناجا منـتقل شده و افـسران ارشـد دانشکده ای ناجا که در حال رسیدن به درجات سرتیپ دومی و به بالا هستند از زمان رسیدن به آن درجه امیر می شوند و نه سردار.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
TNT جان دستت درد نکنه توضیحات بسیار بسیار مفیدی ارائه کردید .


کلمات مخفف نیروهای نظامی:ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

نوپو: نیروی ویژه پاد وحشت

نوپو: نیروی ویژه پشتیبان ولایت

نزاجا: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی

نداجا: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی

نهاجا:نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی

پداجا: پدافند دفاعی ارتش جمهوری اسلامی

یگوپ: یگان ویزه پاسداران

ش.م.ر: شیمیایی میکروبی رادیو اکتیو

ساواک(مال زمان شاه است والان از بین رفته است): سازمان اطلاعات و امنیت کشور

نوهد:نیروی ویژه هوابرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
آشنایی با درجات ناجا:


سرباز صفر ............................................................. Private
سرباز یکم ............................................ Private First Class
سرجوخه........................................................... ... Corporal
گروهبان دوم ...................................... Sergeant First Class
گروهبان............................................................ Sergeant
سرگروهبان.............................................. Master Sergeant
استوار..................................................... Sergeant Major
ستوان دوم .................................................. 2nd Lieutenant
ستوان یکم ................................................. 1st Lieutenant
سروان ................................................................ Captain
سرگرد ................................................................... Major
سرهنگ دوم .................................... ...... Lieutenant Colonel
سرهنگ ............................................................... Colonel
سرتیپ ................................................. Brigadier General
سرلشگر ................................................... Major General
سپهبد ................................................ Lieutenant General
ارتشبد ............................................... Four Star) General)
رئیس ستاد نیرو های مسلح-------------------------------------------
فرمانده کل قوا .................................... Commander-in-Chief

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[color=darkblue]با تشکر از دوستان


[quote]رئیس ستاد نیرو های مسلح[/quote]

[size=18]
Chief Of Army Staff[/size]

COAS[/color]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تو تاریخ چند نفر به درجه ژنرال 5 ستاره رسیدن.فکر کنم زمان جنگ جهانی بود.به اونها چی میگن؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تي ان تي جان دستت درد نكنه
ولي يك ايراد كوچولو داره:
ارتشبرد واز روي ژنرالهاي 5 ستاره امريكا بعد از جنگ جهاني برداشته شده در زمان شاه خود تاج پهلوي بروي دوش يك درجه حساب ميشده و با وجود 4 ستاره ميشود هما كپي برداري از ژنرالهاي 5 ستاره امريكا
اقا يكي بياد يك شخصي كه واقعا اطلاعات كافي داره به ما بگه چرا مااز سر لشگر درجاتمون بالاتر نميره؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]اگر راجع به روش ارتقاء درجه در نيروها و اين كه كساني كه با مقاطع تحصيلي مختلف به سربازي مي روند، اگر در نيروي زميني خدمت كنند، چه درجاتي خواهند داشت، توضيح بدهيد خيلي عالي خواهد بود.[/quote]در نيروي زميني به ديپلم و زير ديپلم با توجه به نمرات دوره آموزشي از سرباز تا سرجوخه تعلق ميگيره .البته اگه ديپلمه ها كد بخورن ممكنه گروهبان سوم و گروهبان دوم هم بشن.
فوق ديپلم ها گروهبان يك ميشن كه اگه بد شانس باشن و برن دوره كد ممكه گروهبان دوم بشن!!!
ليسانس ستوان دوم و فوق ليسانس و بالاتر هم ستوانيكم ميشدن.
البته فكر ميكنم از اين دوره به بعد قراره به ليسانسها ستوان سومي بدن تا چند روز ديگه كه ليسانسها براي پذيرش بيان مشخص ميشه.

ضمنا نيروهاي كادر اگه درجه تشويقي نباشه يا به دلايل مختلف درجاتشون عقب نيفته تا سرهنگ تمام هر چهار سال يه درجه ميگيرن.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع نسبت به پاسخ بیشتر بسته شده است.