razavisw

گالری RAH-66 Comanche

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

سلام خدمت دوستان عزیز.
می‌دانید که اواخر دهه‌ی 80 و دهه‌ی 90، زمان رونمایی و عمومیت بخشیِ فناوری‌های نهانکاری، در ارتش ایالات متحده بود. از تایید وجود B2 Spirit و استفاده‌ی گسترده از F-117 تا رو نمایی از نسل پنجم جنگنده‌ها، با رونمایی و تولید انبوه F-22!
در این بین، ارتش آمریکا طرحی را در دستور کار داشت که به وسیله‌ی آن، به بالگردی تجسسی دست پیدا کنند که هم رادارگریز باشد و هم توانایی تهاجمی خوبی، داشته باشد, که این طرح در نهایت منجر به ساخت بالگرد RAH-66 Comanche به شراکت دو کمپانی Boeing و Sikorsky شد.
اطلاعات بیشتر را در تاپیک مربوطه پیدا کنید، اما در پایین تصاویری از این بالگرد زیبا را در اختیار شما دوستان عزیز قرار می‌دهم.

[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Wallpaper_01.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_01.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_01.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_02.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_02.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_03.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_03.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_04.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_04.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_05.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_05.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_06.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_06.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_07.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_07.jpg[/IMG][/url][/center]


[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Wallpaper_02.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_08.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_08.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_09.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_09.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_10.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_10.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_11.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_11.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_12.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_12.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_13.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_13.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_14.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_14.jpg[/IMG][/url][/center]


[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Wallpaper_03.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_15.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_15.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_16.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_16.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_17.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_17.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_18.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_18.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_19.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_19.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_20.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_20.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_21.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_21.jpg[/IMG][/url][/center]


[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Wallpaper_04.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_22.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_22.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_23.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_23.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_25.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_25.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_27.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_27.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_28.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_28.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_29.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_29.jpg[/IMG][/url][/center]


[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Wallpaper_05.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_30.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_30.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_31.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_31.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_32.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_32.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_33.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_33.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_34.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_34.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_35.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_35.jpg[/IMG][/url][/center] ویرایش شده در توسط razavisw
  • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#B22222]پرواز دو فروند RAH-66[/color][/font][/center]
[center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Double_RAH_66_Comanche_01.jpg[/img][/center]

[center][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Double_RAH_66_Comanche_02.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Double_RAH_66_Comanche_02.jpg[/img][/url][/center]

[center][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Double_RAH_66_Comanche_03.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Double_RAH_66_Comanche_03.jpg[/img][/url][/center]

[center][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Double_RAH_66_Comanche_04.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Double_RAH_66_Comanche_04.jpg[/img][/url][/center]

[center][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Double_RAH_66_Comanche_05.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Double_RAH_66_Comanche_05.jpg[/img][/url][/center]

[center][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Double_RAH_66_Comanche_06.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Double_RAH_66_Comanche_06.jpg[/img][/url][/center]


[center][color=#b22222]پرواز RAH-66 در کنار AH-64[/color][/center]
[center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_With_AH_64_01.jpg[/img][/center]

[center][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_With_AH_64_02.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_With_AH_64_02.jpg[/img][/url][/center]

[center][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_With_AH_64_03.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_With_AH_64_03.jpg[/img][/url][/center]

[center][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_With_AH_64_04.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_With_AH_64_04.jpg[/img][/url][/center]


[center][color=#b22222]استراحت RAH-66 در کنار پیر خسته F-117[/color][/center]
[center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_With_F_117.jpg[/img][/center]

[center][color=#b22222]جابجایی RAH-66 بوسیله C-5[/color][/center]
[center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Transport_01.jpg[/img][/center]

[center][color=#b22222]جابجایی این بالگرد برای انجام تست[/color][/center]
[center][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Transport_02.jpg[/img][/center][center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#b22222]کاکپیت تمام دیجیتال RAH-66[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Cockpit_02.jpg[/img][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Cockpit_01.jpg[/img][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Cockpit_03.jpg[/img][/font][/center]


[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#b22222]جایگاه باز تسلیحات[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Weapon_01.jpg[/img][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Weapon_02.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_Weapon_02.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Weapon_03.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_Weapon_03.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Weapon_04.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_Weapon_04.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Weapon_05.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_Weapon_05.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Weapon_06.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_Weapon_06.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Weapon_07.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_Weapon_07.jpg[/img][/url][/font][/center]


[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#b22222]بازدید عموم از این بالگرد[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_01.jpg[/img][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_02.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_02.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_03.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_03.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_04.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_04.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_05.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_05.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_06.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_06.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_07.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_07.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_08.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_08.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_09.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_09.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_10.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_10.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/Exhibition_RAH_66_Comanche_11.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_Exhibition_RAH_66_Comanche_11.jpg[/img][/url][/font][/center]


[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#b22222]و در آخر[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Paper_01.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_Paper_01.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/RAH_66_Comanche_Paper_02.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_RAH_66_Comanche_Paper_02.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][color=#ff0000][font=tahoma,geneva,sans-serif]دوستان، با توجه به برملا شدن وجود UH-60 رادارگریز، آیا این پروژه Comanche بعد از اعلام کنسلی، دنبال نشده؟! و به سکویی برای بالگرد همجومی/شناسایی نهانکاری با قابلیت‌های بیشتر، تبدیل نشده است؟![/font][/color][/center]
[center][color=#ff0000][font=tahoma,geneva,sans-serif]دوستان کسی در این موضوع اطلاع دارد؟[/font][/color][/center] ویرایش شده در توسط razavisw
  • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خیلی زیباست بخصوص نحوه تعریف ورودی هوا موتور ...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
پرنده ی قشنگیه.چرا این هلکوپتر وارد ارتش آمریکا نشده

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
واقعا عجیبه تکنولوژی فراتر از روز داشت ولی چرا وارد خدمت نشد؟
ولی من وقتی میبینم احساس میکنم که دست و پام بسته شده نیمتونم حرکت کنم .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بالگردی با فناوری برتر

اما خوب بالگردها بیشتر از اونی که با رادار شناسایی شوند به صورت بصری یا با دستگاههای اپتیکی شناسایی میشوند کمتر بالگردی توسط موشک های راداری مورد اثبات قرار گرفته است ولی هر جا بالگردی سرنگون شده است یا توسط توپ بوده یا موشک های حرارتی که هر دو مربوط به جنبه های بصری هستند.

اصولا بالگردی که در چند متری زمین ودر بین پستی و بلندیهای محیطی پرواز میکنه زیاد احتیاجی به رادار گریز بودن نداره بلکه یک بالگرد بیشتر از همه نیاز به قدرت بالا استحکام بدنه و همچنین توانایی مانوری بالا دارد پس پنهانکار بودن بالگرد نه تنها شاید خیلی نکته مثبتی نباشه بلکه شاید باعث ضعیف تر شدنش بشه کما اینکه بالگردی مثل آپاچی از این بالگرد سرتر هست

در کل این بالگرد بیشتر به درد عملیات های ویژه در عمق خاک دشمن میخوره مثل ترور یا نابودی سایت های راداری پیش از یک حمله گسترده


بالگردهای آینده باید بالگردهایی باشند با سرعت های بالا صدای بسیار کم و همچنین شناسایی بصری کم

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.