mohmohammadi20

سوخترسانهای کایزر کلاس نیروی دریایی امریکا Henry J. Kaiser class

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[i][b]Henry J. Kaiser[/b][/i] class یا سوخترسانهای کلاس قیصر مجموعه ای از کشتیهای سوخترسان تحت فرماندهی نیروی دریایی امریکا هستند که از سال 1984 ساخت این کلاس شروع شد [font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]. در کل هیجده فروند از این کلاس سفارش داده شد که شانزده عدد از ان تحویل گشت و دو عدد از ان کنسل گشت. در تاریخ یک مارس 2011 شیلی یک فروند از این کشتی سوخترسان را به خدمت گرفت.[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]در اگوست سال 1984 کار ساخت این سری از سوخترسانها اغاز گشت . این کلاس شامل پانزده سوخترسان میشد که تحت فرماندهی military sealife command مشغول ارائه ی سوخت به کشتیهای در حال خدمت در نیروی دریایی و ارائه ی سوخت به جنگنده های مستقر بر روی ناوها میباشد.[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]در سال 2009 طی یک قرار داد یک فروند از این کشتی ها که ازسال 1987 تا 1996 در حال خدمت در نیروی دریایی امریکا بود به شیلی فروخته شد و اکنون در حال خدمت در نیروی دریایی شیلی میباشد. و در سال 2010 تصمیم به اوراق دو فروند از این کشتیها که نیمه کاره رها شده بودند گرفته شد و در سال 2011 این دو کشتی که نیمه ساخته شده بودند اوراق شد.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]در هر دو طرف این کشتیها ایستگاههای ارایه ی سوخت و مواد قرار دارد. این کشتی همچنین به دو انبار حمل و انتقال مواد غذایی تازه و یخ زده و دیگر مواد مجهز شده است و به دو سکوی انتقال مواد خشک ( غیر مایع) مجهز شده است[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]سه کشتی به نامهای patuxent ,laramier و rappahannock از این کلاس برای رعایت قانون الودگی نفتی 1990 (Oil Pollution Act) مجهز به دو لایه در پوسته ی خود شده است . این پوسته از کناره های کشتی 6 فوت و 6 فوت و شش اینج از لایه ی پایینی کشتی فاصله دارد . این لایه ی اضافی باعث شده است که از گنجایش انبارهای کالا به مقدار دوازده درصد کاسته شود.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]در دوازده نوامبر 1982 قرار داد اصلی برای ساخت اولین فروند یعنی ساخت کشتی T-AO 187 یا هنری جی کایزر به شرکت Avondale Industries اهدا شد.(مناقصه یا خرید . معلوم نیست. احتمال زیاد مناقصه).[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]این قرارداد در تاریخ بیست ژانویه ی 1983 ساخت کشتیهای T-AO 188,189 , 190 را نیز در بر گرفت.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]در یک قرار داد دیگر به تاریخ ششم ماه می 1985 ساخت کشتیهای T-AO 191 و T-AO 192 به شرکت کشتی سازی پنسیلوانیا Pennsylvania Shipbuilding Company منعقد شد. این قرارداد دارای گزینه ای برای ساخت T-AO 194 و 196 نیز بود که هرگز به مرحله ی اجرا در نیامد. پس از اینکه شرکت کشتی سازی پنسیلوانیا شروع به ساخت کشتیها شرکت به مشکل نقدینگی برخورد بنابر این نیروی دریایی این قسمت از قرارداد را(ساخت T-AO 194 و 196) را به شرکت Avondale Industries در تاریخ شانزدهم ژوئن 1988 واگذار کرد.
در قرارداد نیروی دریایی با شرکت Avondale Industries گزینه های دیگری نیز در طی زمان اضافه شد . این گزینه ها شامل موارد زیر بود:[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]ساخت کشتی T-AO 193 در بیست و هشتم ژوئن 1985 به قرارداد اضافه گشت.[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]ساخت کشتی for T-AO 195 در بیست و هفتم فبرواری 1986 به قرارداد اضافه گشت.[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]ساخت کشتی T-AO 197 در دوازدهم فبرواری 1987 به قرارداد اضافه گشت.[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]ساخت کشتی T-AO 198 در بیستم ژوئن 1988 به قرارداد اضافه گشت.[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]ساخت کشتی T-AO 200 و T-AO 202 و T-AO 204 در ششم اکتبر 1988 به قرارداد اضافه گشت.[/size][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]ساخت کشتیهای T-AO 199 و T-AO 201 و T-AO 203 در تاریخ بیست و چهارم مارس 1989 به قرارداد اضافه گشت.[/size][/font][font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]قرارداد نیروی دریایی با شرکت کشتی سازی پنسیلوانیا برای کشتیهای T-AO 191 ,192 قبل از تکمیل شدن کشتیها فسخ شد و در عوض قراردادی تازه با شرکت Tampa Shipyards, Inc., of Tampa FL منعقد شد . این شرکت یکی از شرکتهای زیربنایی و مادر ساخت کشتی در امریکا میباشد. این شرکت با شرکت Tampa Shipbuilding Company یا به اختصار , TASCO اشتباه نشود.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]در سال 1993 به خاطر اختلافات عمیق نیروی دریایی و شرکت Tampa Shipyards به خاطر ساختار و ساز کشتی و قیمت مواد به کار رفته در کشتی منجر به فسخ قرار داد شد. این در حالی بود که کشتی T-AO 191 تا نود و پنج درصد و T-AO 192 هشتاد و چهار درصد تکمیل شده بودند. پس از ان نیروی دریایی اعلام کرد که به این دو کشتی به عنوان سوخترسان دیگر نیاز ندارد بنابراین مطالعاتی را برای امکان تبدیل کردن این دو کشتی به کشتی حامل مهمات در دست گرفت. در این تحقیقات مشخص شد که هزینه ی تبدیل کاربری گران خواهد بود و کشتیها به خاطر انبار بودن طولانی مدت وضعیت مطلوبی ندارد . بنابراین در سال 2011 برای بازیافت فروخته شد.[/size][/font]


[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]این کلاس از کشتیهای سوخترسان اسم اولین کشتی از این سری را به خود گرفتند و به کلاس هنری جی کایزر نامیده شدند. نه تای اول این سری از کشتیها نامهای کشتی سازهای معروف مخترعین و طراحهای دریایی امریکایی و مهندسین هوافضای امریکایی کسانی که نقش مهمی را در تاریخ نیروی دریایی امریکا داتشند را یدک میکشند و اسم کشتیهای دهم تا هیجدهم این سری به نامهای رودخانه های امریکا مزین گشتند این روش رسمی سنتی برای سوخترسانهای نیروی دریایی میباشد.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]این سری از کشتیها در وضعیت غیر رسمی مشغول خدمت در نیروی دریایی امریکا میباشد و به این معنی است که خدمه ی این کشتیها غیر نظامی و بدونه رتبه ی نظامی میباشند.بعد از تکمیل شدن هر شانزده فروند از این کلاس همه ی کشتیها طی سالهای 1986 تا 1996 در وضعیت فعال به سر میبردند و کشتی [i]Andrew J. Higgins[/i] T-AO-190 اولین کشتی از این کلاس بود که از خدمت کنار گذاشته شد و پس از ان نیز بعضی از کشتیها در دوره هایی خارج از سرویس و یا در حالت رزرو و وضعیت عملیاتی محدود قرار گرفتند.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]کشتی [i]Andrew J. Higgins یا T-AO 190 بعد از اینکه در سال 1996 از خدمت خارج گشت هرگز به خدمت در نیروی دریایی امریکا بر نگشت و در سال 2009 به شیلی فروخته و مشغول خدمت در نیروی دریایی شیلی با نام [/i][i]Almirate Montt [/i][i] شد.[/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]در مجموع 18 عدد سفارش داده شد و دو عدد در مراحل پایانی ساخت کنسل و اوراق شدند. این کلاس شامل کشتیهای زیر میباشد:[/size][/font]


[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Henry J. Kaiser با شماره بدنه ی T-AO 187 .وضعیت فعال . محل خدمت کالیفرنیای جنوبی. از سال 1987 تا اکنون در حال سرویس رسانی.[/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Joshua Humphreys با شماره بنده ی T-AO 188 .وضعیت فعال . در سال 1996 از خدمت خارج و در سال 2005 دوباره مشغول خدمت شد. از سال 1988 تا 1996 و از سال 2005 تا 2006 و از سال 2010 تا اکنون در حال خدمت.[/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]John Lenthall با شماره بدنه ی [/i][i]T-AO 189 . وضعیت فعال.[/i] در سال 1996 از خدمت خارج و در سال 1998 دوباره مشغول خدمت شد. از سال از سال 1987 تا 1996 و از سال 1998 تا اکنون در حال خدمت .[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Andrew J. Higgins با شماره بنده ی [/i][i]T-AO 190.[/i]وضعیت فعال در نیروی دریایی شیلی.در سال 1996 از خدمت خارج و در سال 2010 به شیلی فروخته شد.از سال 1987 تا 1996 مشغول خدمت در نیروی دریایی امریکا و از سال 2010 تا اکنون مشغول خدمت در نیروی دریایی شیلی با نام [i]Almirante Montt.[/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Benjamin Isherwood . با شماره بدنه ی T-AO 191 . در حالی که تا 95 درصد تکمیل شده بود کنسل شد. و در سال 2011 اوراق شد. در سال 1988 راه اندازی شد. هرگز در خدمت نبود.[/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Henry Eckford . با شماره بدنه ی T-AO 192 . در حالی که تا 84 درصد تکمیل شده بود کنسل شد. در سال 2011 اوراق شد . در سال 1989 راه اندازی شد. هرگز در خدمت نبود.[/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Walter S. Diehl[/i] . با شماره بدنه ی T-AO 193 . وضعیت فعال. در حال خدمت از سال 1988 تا اکنون.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]John Ericsson . با شماره بدنه ی [/i]T-AO 194 . وضعیت فعال . در حال خدمت از سال 1991 تا اکنون .[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Leroy Grumman . با شماره بدنه ی [/i]T-AO 195 . وضعیت فعال . در حال خدمت از سا ل1989 تا اکنون.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Kanawha . با شماره بدنه ی T-AO 196[/i] . وضعیت فعال . در حال خدمت از سال 1991 تا اکنون.[/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Pecos. با شماره بدنه ی T-AO 197. وضعیت فعال . در حال خدمت از سال 1990 تا اکنون. [/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Big Horn . با شماره بدنه ی T-AO 198 . وضعیت فعال . در حال خدمت از سال 1992 تا اکنون . [/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Tippecanoe . با شماره بدنه ی T-AO 199 . وضعیت فعال . در حال خدمت از سا ل 1993 تا اکنون . [/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Guadalupe . با شماره بدنه ی T-AO 200. وضعیت فعال . در حال خدمت از سا ل 1992 تا اکنون . [/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Patuxent . با شمراه بدنه ی T-AO 201. وضعیت فعال . در حال خدمت از سا ل 1995 تا اکنون . [/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Yukon . با شماره بدنه ی T-AO 202. وضعیت فعال . در حال خدمت از سا ل[/i] 1994 تا اکنون . [/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Laramie . با شماره بدنه ی T-AO 203 . وضعیت فعال . در حال خدمت از سال 1996 تا اکنون . [/i][/size][/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][size=4]USNS [i]Rappahannock . با شماره بدنه ی T-AO 204 . وضعیت فعال . در حال خدمت از سا ل1995 تا اکنون . [/i][/size][/font]
  • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
عکسهای این کلاس سوخترسان.لطفا به گالری منتقل شود.
اسم هر کشتی بر اساس شماره ی بدنه قابل شناسایی هست.


سوخترسانها یT-AO 191 و 192 که هرگز وارد خدمت نشد
[url="http://www.uploadax.com/images/27572420411713537077.jpg"]http://www.uploadax.com/images/27572420411713537077.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/09253170053021393555.jpg"]http://www.uploadax.com/images/09253170053021393555.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/85090895129684202823.jpg"]http://www.uploadax.com/images/85090895129684202823.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/08120622509404927549.jpg"]http://www.uploadax.com/images/08120622509404927549.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/41885120824534208581.jpg"]http://www.uploadax.com/images/41885120824534208581.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/16824586389196753137.jpg"]http://www.uploadax.com/images/16824586389196753137.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/01727526141581751470.jpg"]http://www.uploadax.com/images/01727526141581751470.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/37421924081471436415.jpg"]http://www.uploadax.com/images/37421924081471436415.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/31023142720429442318.jpg"]http://www.uploadax.com/images/31023142720429442318.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/16714127273403887933.jpg"]http://www.uploadax.com/images/16714127273403887933.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/19047402448581998442.jpg"]http://www.uploadax.com/images/19047402448581998442.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/27746260733950380170.jpg"]http://www.uploadax.com/images/27746260733950380170.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/54308851630166722924.jpg"]http://www.uploadax.com/images/54308851630166722924.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/15141813442415440987.jpg"]http://www.uploadax.com/images/15141813442415440987.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/06472168785428540987.jpg"]http://www.uploadax.com/images/06472168785428540987.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/43617919512230433573.jpg"]http://www.uploadax.com/images/43617919512230433573.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/28020400408605436468.jpg"]http://www.uploadax.com/images/28020400408605436468.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/11140640849444950598.jpg"]http://www.uploadax.com/images/11140640849444950598.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/12414678848180619406.jpg"]http://www.uploadax.com/images/12414678848180619406.jpg[/url]

[url="http://www.uploadax.com/images/81070843069298698784.jpg"]http://www.uploadax.com/images/81070843069298698784.jpg[/url]
  • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
چرا نوشتید هرگز عملیاتی نشدند؟ اینا که به وضوح در حال خدمت هستند توی تصاویر!؟

یک سؤال فنی دیگر هم داشتم از دوستان مطلع، چراغ اول(!) رو برای اتصال دو کشتی چجوری روشن می کنند؟ با پرتاب پنوماتیکی کابل های فولادی؟ و سپس آویزان کردن شلنگ ها از آن ها و سُر دادنشون به سمت کشتی دریافت کننده ی خدمات؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[
[quote name='PersianKing' timestamp='1379852142' post='340319']
چرا نوشتید هرگز عملیاتی نشدند؟ اینا که به وضوح در حال خدمت هستند توی تصاویر!؟

یک سؤال فنی دیگر هم داشتم از دوستان مطلع، چراغ اول(!) رو برای اتصال دو کشتی چجوری روشن می کنند؟ با پرتاب پنوماتیکی کابل های فولادی؟ و سپس آویزان کردن شلنگ ها از آن ها و سُر دادنشون به سمت کشتی دریافت کننده ی خدمات؟
[/quote]
فقط کشتیهای 191 و 192 عملیاتی نشدند و بقیه ی شانزده فروند هنوز هم در حال خدمت هستن. این دو کشتی همانطور که گفتم تا سال 2011 تو بندرگاه باقی بودند و بعد از اینکه هزینه ی تغییر کاربری کشتی از سوخترسان به حامل تسلیحات گران تمام میشد اوراق شدند. ویرایش شده در توسط mohmohammadi20
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.