پرش به


شناورهای سطحی

مطالب مربوط به انواع کشتیها و رزمناوها و ناوشکنها و ...
Military Surface Vessels

زیر انجمن ها

شناورهای سطحی'">

ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

 • 48 تاپیک
 • 685 پاسخ
اشنایی با ناوهواپیمابر  Gi... - آخرین ارسال توسط mina68

رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

 • 74 تاپیک
 • 746 پاسخ
ناوشکن های ببر و پلنگ - آخرین ارسال توسط Sami1993

ناوهای محافظ

Frigates

 • 56 تاپیک
 • 1,726 پاسخ
فریگت های کلاس جماران ایران... - آخرین ارسال توسط kelardasht

ناوچه‌ها و شناورهای گشتی

Corvettes and Patrol boats

 • 24 تاپیک
 • 331 پاسخ
ناوچه های موشک انداز کلاس ک... - آخرین ارسال توسط Sami1993

شناورهای تندرو

Fast Attack & Patrol Crafts

 • 36 تاپیک
 • 518 پاسخ
شناور IPS-18 اژدر افکن نیرو... - آخرین ارسال توسط Sami1993

مقایسه شناورها

Comparing Vessels

 • 3 تاپیک
 • 136 پاسخ
مقایسه ی فنی ناوشکن جماران... - آخرین ارسال توسط eagleboy

شناورهای پشتیبانی

Cargo , Logistics & Auxiliary Ships

 • 14 تاپیک
 • 70 پاسخ
ناوگان لجستیکی نیروی دریایی... - آخرین ارسال توسط Sami1993

بی سرنشین های دریایی

Unmanned Maritime Vehicle

 • 9 تاپیک
 • 82 پاسخ
AUV62-MR، یاقوت کبود در اعماق - آخرین ارسال توسط gama

ناوهای آبی خاکی و نیروبر

Amphibious and Landing Ships

 • 17 تاپیک
 • 290 پاسخ
ناوهای کلاس هندیجان نیروی د... - آخرین ارسال توسط Sami1993

شناورهای اطلاعاتی و جاسوسی

Intelligence and Espionage Ships

 • 9 تاپیک
 • 29 پاسخ
ناوهای کلاس یوان وانگ(Yuan... - آخرین ارسال توسط gholam22