ناوچه‌ها و شناورهای گشتی

Corvettes and Patrol boats

25 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 141 پاسخ
  • 17,171 نمایش ها
  • 138 پاسخ
  • 59,439 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,004 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,831 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 30,161 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,011 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,822 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,097 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,871 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,203 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,046 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,536 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,830 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,702 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,150 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,488 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,188 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,205 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 17,636 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,120 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,641 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,344 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 17,727 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,753 نمایش ها