ناوچه‌ها و شناورهای گشتی

Corvettes and Patrol boats

24 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 135 پاسخ
  • 46,559 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 16,247 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,757 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,451 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,966 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,019 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,501 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,701 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,409 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,291 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,623 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,699 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,300 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,581 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,258 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,671 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,572 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,149 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,058 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,287 نمایش ها