ناوچه‌ها و شناورهای گشتی

Corvettes and Patrol boats

24 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 135 پاسخ
  • 47,403 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,794 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,020 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,628 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,245 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,210 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,485 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,655 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,946 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,569 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,405 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,783 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,852 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,807 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,587 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,855 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,744 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,078 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,477 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,299 نمایش ها