ناوچه‌ها و شناورهای گشتی

Corvettes and Patrol boats

24 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 135 پاسخ
  • 47,975 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,205 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,179 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,756 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,359 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,347 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,792 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,766 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,124 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,367 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,498 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,891 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,960 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,997 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,858 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,016 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,864 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,545 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,767 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,312 نمایش ها