ناوچه‌ها و شناورهای گشتی

Corvettes and Patrol boats

24 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 135 پاسخ
  • 49,772 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 19,889 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,883 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,926 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,972 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,143 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,745 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,084 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,783 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,207 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,351 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,233 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,648 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 8,683 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,542 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,324 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,568 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,146 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,670 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,385 نمایش ها