رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

76 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 437 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 22,415 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,138 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 30,465 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 31,988 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 23,506 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,508 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 7,167 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,674 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,659 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,553 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,498 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,952 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,679 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 4,154 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 4,952 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,287 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,963 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,136 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,984 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,698 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,670 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,895 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,639 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,495 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,454 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 4,210 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 5,377 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,835 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,632 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,911 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,939 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,297 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,474 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,744 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,363 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,492 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,397 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,575 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,837 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,927 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,608 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,964 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,713 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,509 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,841 نمایش ها