رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 37 پاسخ
  • 20,609 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 27,027 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,359 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 6,004 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 17,596 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,567 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,482 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,638 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,881 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,369 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 2,844 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,819 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 3,308 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,478 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 4,114 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,175 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,254 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,479 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,157 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,117 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,045 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,281 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,784 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,802 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 3,095 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 4,442 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,125 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,977 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,285 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,371 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,748 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,233 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,742 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,207 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,219 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,787 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,867 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,771 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,026 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,055 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,816 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,699 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,116 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,740 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,108 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,322 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,470 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,114 نمایش ها