رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 37 پاسخ
  • 18,648 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 24,479 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 18,716 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 5,716 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 16,245 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,011 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,893 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,044 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 2,489 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,427 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 2,962 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,098 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 3,755 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,556 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,870 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,147 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,776 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,824 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,730 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,977 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,430 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,479 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 2,680 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 4,060 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,789 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,925 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,073 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,445 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,902 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,907 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,927 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,887 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,545 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,901 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,699 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,566 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,734 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,717 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,734 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,339 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,712 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,952 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,436 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,694 نمایش ها