رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 84 پاسخ
  • 47,207 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,053 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 66 پاسخ
  • 46,509 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 32,788 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,007 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 9,233 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,982 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,293 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,344 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,638 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,583 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,047 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 5,717 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,950 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 6,585 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 7,386 نمایش ها
 6. نیروی دریایی هند

  • 5 پاسخ
  • 8,009 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,204 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,418 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,414 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,765 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,773 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,063 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,888 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,843 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,674 نمایش ها
 7. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 6,749 نمایش ها
 8. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 7,848 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,132 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,915 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,055 نمایش ها
 9. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,341 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,210 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,678 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,073 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,780 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,730 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,721 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,642 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,258 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,663 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,217 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,272 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,449 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,931 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,119 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,290 نمایش ها