رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 14,616 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 41,098 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,165 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 66 پاسخ
  • 41,541 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 29,696 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,199 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 8,536 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,203 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,993 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,067 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,899 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,336 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 4,986 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,161 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 5,772 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 6,562 نمایش ها
 6. نیروی دریایی هند

  • 5 پاسخ
  • 7,179 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,467 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,646 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,637 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,057 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,063 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,331 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,165 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,018 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,935 نمایش ها
 7. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 5,912 نمایش ها
 8. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 7,024 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,352 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,125 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,328 نمایش ها
 9. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 4,293 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,641 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,439 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,944 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,308 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,106 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,617 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,946 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,592 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,420 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,342 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,482 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 16,188 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,118 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,332 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,472 نمایش ها