رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 84 پاسخ
  • 50,303 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 20,777 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,358 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 66 پاسخ
  • 48,944 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 34,338 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,446 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 9,537 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,936 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,982 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,006 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,914 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,391 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 6,071 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,370 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 7,049 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 7,838 نمایش ها
 6. نیروی دریایی هند

  • 5 پاسخ
  • 8,439 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,547 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,775 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,976 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,085 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,111 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,417 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,400 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,208 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,037 نمایش ها
 7. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 7,277 نمایش ها
 8. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 8,469 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,535 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,291 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,453 نمایش ها
 9. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 5,296 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,671 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,561 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,023 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,439 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,121 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,724 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,096 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,625 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,952 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,774 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,337 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,386 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,716 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,570 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,428 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,565 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,742 نمایش ها