رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 37 پاسخ
  • 19,972 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 26,215 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,831 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 5,914 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 17,141 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,388 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,279 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,512 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,776 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,273 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 2,730 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,689 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 3,192 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,363 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 4,002 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,990 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,139 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,047 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,027 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,944 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,184 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,675 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 2,952 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 4,321 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,016 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,857 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,172 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,278 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,653 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,128 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,636 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,118 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,130 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,511 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,767 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,493 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,927 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,929 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,628 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,404 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,996 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,422 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,598 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,975 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,205 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,169 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,996 نمایش ها