رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

75 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 83 پاسخ
  • 32,457 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 861 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,543 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 32,438 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 66 پاسخ
  • 33,876 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 24,764 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,797 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 7,424 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,974 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,009 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,703 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 3,779 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,954 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 4,465 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 5,245 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,247 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,413 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,296 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,945 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,928 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,167 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,912 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,783 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,735 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 4,551 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 5,705 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,126 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,890 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,160 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 3,193 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,539 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,193 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,759 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,999 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,157 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,761 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,177 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,829 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,150 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,372 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,442 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,257 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,541 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,826 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,133 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,231 نمایش ها