رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

75 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 19,582 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 27,675 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 29,492 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,859 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,067 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 6,808 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,001 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,885 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,993 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,117 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,577 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 3,119 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,247 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 3,656 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 4,490 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,605 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,574 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,742 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,547 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,333 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,292 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,520 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,166 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,084 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 4,915 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,423 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,526 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,579 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,939 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,502 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,089 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,389 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,379 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,269 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,114 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,217 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,382 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,234 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,418 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,529 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,514 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,085 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,434 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,708 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,284 نمایش ها