رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 37 پاسخ
  • 21,325 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 28,230 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,928 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 6,698 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,135 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 18,143 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,742 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,663 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,786 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,977 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 2,959 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 3,460 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 4,281 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,351 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,390 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,591 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,308 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,213 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,151 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,896 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 3,332 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 4,595 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,104 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,385 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,457 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,823 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,352 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,858 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,287 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,284 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,980 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,974 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,001 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,107 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,202 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,002 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,015 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,293 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,061 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,889 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,478 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,844 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,328 نمایش ها