رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 37 پاسخ
  • 20,963 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 27,607 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,612 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 6,060 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,082 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 17,887 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,671 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,584 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,707 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,424 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,895 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 3,377 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 4,195 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,275 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,324 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,536 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,168 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,106 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,336 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,839 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,871 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 3,197 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,192 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,043 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,341 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,423 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,797 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,300 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,805 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,257 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,259 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,925 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,925 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,912 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,072 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,128 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,875 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,196 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,934 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,805 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,394 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,660 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,202 نمایش ها