رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 37 پاسخ
  • 19,343 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 25,364 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,294 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 5,808 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 16,683 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,189 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,074 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,369 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,157 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 2,609 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,552 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,229 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,762 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,000 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,902 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,918 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,832 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,551 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 2,810 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 4,189 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,895 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,043 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,168 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,007 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,512 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,010 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,019 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,179 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,653 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,183 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,802 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,742 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,423 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,056 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,860 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,064 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,465 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,074 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,785 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها