رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

74 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 37 پاسخ
  • 21,191 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 28,012 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,759 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 6,074 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,114 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 18,022 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,702 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,624 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,747 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,959 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,441 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 2,933 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,932 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 3,422 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 4,240 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,305 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,355 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,563 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,270 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,194 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,362 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,869 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 3,268 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 4,558 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,077 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,368 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,808 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,325 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,832 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,273 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,272 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,954 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,951 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,964 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,091 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,166 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,950 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,252 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,001 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,843 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,430 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,757 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,275 نمایش ها