رزمناوها و ناوشکن‌ها

Cruisers and Destroyers

75 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 67 پاسخ
  • 20,871 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 29,138 نمایش ها
 1. ناوشکن های ببر و پلنگ

  • 62 پاسخ
  • 30,802 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 22,730 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
 2. فهرست تاپیک ها

  • 0 پاسخ
  • 7,002 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,491 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,346 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,225 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,321 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها
 3. رزم ناو Hallandklass

  • 0 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,474 نمایش ها
 4. ناوشکن کلاس "فلچر"

  • 4 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
 5. HMS Defender

  • 12 پاسخ
  • 4,734 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,967 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,774 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,526 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,406 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,270 نمایش ها
 6. نبرد ناو موساشی

  • 0 پاسخ
  • 3,989 نمایش ها
 7. نبرد ناو یاماموتو

  • 3 پاسخ
  • 5,154 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,634 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,464 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,721 نمایش ها
 8. ناوشکن کلاس هالند

  • 0 پاسخ
  • 2,772 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,131 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,714 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,296 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,595 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,573 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,849 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,311 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,884 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,411 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,616 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,600 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,038 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,758 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,151 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,304 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,650 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,937 نمایش ها