ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,683 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,428 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,183 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,291 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,016 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,445 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,625 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,898 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,005 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,101 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,090 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,153 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,227 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,157 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,271 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,515 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,578 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,800 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,701 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,720 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,650 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,785 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,493 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,922 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,851 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,303 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 18,585 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 10,793 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 11,017 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,639 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,694 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,077 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,659 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,795 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,513 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,695 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,568 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,381 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,995 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,902 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,366 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,388 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,104 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 20,322 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,132 نمایش ها