ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 12,495 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,297 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,393 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,418 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,598 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,555 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,540 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,426 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,471 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,905 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 18,107 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,853 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,422 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,855 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,651 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 8,975 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,341 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 23,069 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,600 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,837 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,039 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 6,574 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 13,056 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,310 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,842 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,052 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,687 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,855 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,943 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,862 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 41,333 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,487 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 21,030 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,884 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,158 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,801 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 30,914 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,840 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 18,948 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,400 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,199 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 7,040 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,718 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,827 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 32,156 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,275 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,466 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,793 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 34,916 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,385 نمایش ها