ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,815 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,284 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,306 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,019 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,143 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,186 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,277 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,059 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,599 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,202 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,637 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,721 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,353 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,744 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,690 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,612 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,995 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,161 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,946 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,134 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,543 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,162 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,676 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,845 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 21,046 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,399 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 12,011 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,930 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,482 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,548 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,875 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,094 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,590 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,149 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,053 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,721 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,067 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,920 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 16,097 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,850 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,588 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 21,797 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها