ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,865 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,206 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,915 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,575 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,698 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,431 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,812 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,518 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,059 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,478 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,073 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,187 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,614 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 6,204 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,968 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,895 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,702 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,524 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,566 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,817 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,036 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,577 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,487 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,518 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,428 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 23,617 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 14,070 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 13,197 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,342 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,989 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,981 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 22,293 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,261 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,837 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,587 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,454 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,320 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,084 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 18,132 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,013 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 23,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها