ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 916 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,143 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,568 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,046 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,869 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,917 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,954 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,980 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,164 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,642 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,384 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,612 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,078 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,618 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,287 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 8,786 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,507 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 22,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,327 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,701 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,896 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 6,306 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 12,429 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,104 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,467 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,705 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,305 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,021 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,539 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 21,943 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 39,406 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,314 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 20,498 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,031 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,732 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,530 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 30,157 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,310 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 18,328 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,141 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,986 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 6,778 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,229 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,315 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 30,886 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,033 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,993 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,566 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 33,922 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,235 نمایش ها