ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,779 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,154 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,147 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,896 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,993 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,080 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,146 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,484 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,068 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,557 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,624 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,257 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,663 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,550 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,452 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,129 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,934 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,336 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,706 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,067 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,446 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,006 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,006 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,566 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,682 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 20,758 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,227 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 11,929 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,793 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,354 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,501 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,731 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,027 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,480 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,093 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,006 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,699 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,965 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,837 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,964 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,776 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,535 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 21,658 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها