ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,738 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,956 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,969 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,744 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,797 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,884 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,983 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,947 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,360 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,888 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,439 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,469 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,113 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,263 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,563 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,416 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,248 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,959 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,880 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,463 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,980 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,196 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,332 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,886 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,836 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,422 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,441 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 20,351 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,958 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 11,785 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,582 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,180 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,516 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,946 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,313 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,025 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,934 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,649 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,831 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,679 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,674 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,696 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,428 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 21,449 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,394 نمایش ها