ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,723 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,870 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,899 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,671 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,720 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,834 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,921 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,926 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,309 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,824 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,401 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,432 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,235 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,525 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,350 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,151 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,853 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,239 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,358 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,952 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,141 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,276 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,842 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,767 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,392 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,371 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 20,226 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,866 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 11,752 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,524 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,105 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,390 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,455 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,916 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,262 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,000 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,904 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,793 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,644 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,603 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,673 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 21,365 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,381 نمایش ها