ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,712 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,731 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,807 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,563 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,613 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,690 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,832 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,861 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,214 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,646 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,336 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,969 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,217 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,469 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,290 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,974 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,840 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,803 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,005 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,189 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,175 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,892 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,059 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,196 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,763 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,598 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,300 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,157 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 19,905 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,662 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 11,623 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,380 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,023 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,331 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,285 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,890 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,122 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,942 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,833 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,589 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,657 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,510 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,381 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,349 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 21,174 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,337 نمایش ها