ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 7,022 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,361 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,693 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,461 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,523 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,838 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,613 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,048 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,571 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,033 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,543 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,892 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,483 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,977 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 7,648 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 12,878 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,308 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,729 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,908 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 5,267 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 11,305 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,057 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,336 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,574 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,112 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,713 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,412 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,862 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 32,458 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 19,940 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 17,417 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,664 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,574 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,477 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 26,504 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,830 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,178 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,101 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,926 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 5,670 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,130 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,300 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 25,595 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,926 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,898 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,529 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 29,466 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,223 نمایش ها