ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,949 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,927 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,923 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,593 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,683 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,784 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,786 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,348 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,895 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,987 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,878 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,100 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,716 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,813 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 6,977 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 12,446 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,297 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,528 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,110 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,284 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,528 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,378 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,641 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,413 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,748 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,099 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 15,405 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 28,477 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 17,288 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 15,473 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,710 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,837 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,799 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 24,473 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,585 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,177 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,423 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,270 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 4,980 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 13,292 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,323 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 22,190 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,182 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,848 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 26,726 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,585 نمایش ها