ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,753 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,011 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,020 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,817 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,853 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,944 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,040 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,963 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,405 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,931 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,460 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,505 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,154 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,592 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,477 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,293 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,086 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,279 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,562 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,221 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,370 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,919 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,886 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,470 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,517 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 20,451 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,045 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 11,816 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,632 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,233 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,448 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,574 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,983 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,358 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,046 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,960 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,661 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,878 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,715 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 15,748 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,463 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 21,505 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,408 نمایش ها