ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

49 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 7,110 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,938 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,603 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,450 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,445 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,124 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,531 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,865 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,360 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,385 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,316 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,761 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,305 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,151 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 8,467 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,356 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 21,569 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,029 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,426 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,619 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 6,020 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 12,123 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,837 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,156 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,396 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,967 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,069 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,995 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,812 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 37,326 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 23,097 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 19,635 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 19,028 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,390 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,226 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 28,993 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,213 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 17,469 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,853 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,687 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 6,469 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,275 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,504 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 29,414 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,695 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,679 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,276 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 32,694 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,928 نمایش ها