ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,826 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,519 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,464 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,161 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,263 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,472 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,420 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,168 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,707 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,508 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,735 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,825 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,475 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,855 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,751 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,911 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,083 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,252 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,098 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,224 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,475 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,654 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,213 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,462 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,865 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,195 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 21,612 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,769 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 12,282 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,245 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,599 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,655 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 21,210 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,124 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,856 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,247 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,143 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,814 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,349 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,182 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 16,543 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,951 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,681 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 22,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,560 نمایش ها