ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 6,699 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,434 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,660 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,365 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,450 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,365 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,600 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,750 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,047 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,353 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,224 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,222 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,827 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,189 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 5,355 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,227 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,630 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,674 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,696 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,962 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,770 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,925 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,064 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,629 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,289 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,088 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,739 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 19,245 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,253 نمایش ها
 3. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 11,333 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,049 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,869 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,210 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,974 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,835 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,835 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,824 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 3,493 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,342 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,220 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 14,906 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,233 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 20,777 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,242 نمایش ها