SHERVIN

پروژه جاسوسی Ibex

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[align=center]
[img]http://www.spyflight.co.uk/images/JPGS%5CBoeing%20707%5CIranian%20ELINT%20707.jpg[/img]
هواپيماي جاسوسي ELINT بوئينگ 707 نيروي هوايي ايران[/align]

پروژة آي‌بکس (به معني مارال يا بز کوهي) در حدود سال 1974 در ايران کليد خورد و هر دو کشور ايالات متحده و ايران به اندازة برابر در اجراي آن سهم داشتند. با اين حال ايران تقريبن تمامي هزينه‌هاي پروژه را که بيش از 500 ميليون دلار بود به پيمانکار اصلي پروژه يعني کارخانة Rockwell پرداخت نمود. پيش از آنکه کمپاني راکول عهده‌دار ساخت قطعات پروژة IBEX شود، يک پروژة پيشنهاد شده توسط اسرائيلي‌ها از طرف نيروي هوايي به دليل ضعيفتر بودن تکنولوژي رد شد.

پروژة آي‌بکس که کار مشترکي بود بين سازمان اطلاعات مرکزي (CIA) + آژانس اطلاعات ملي آمريکا (NSA) و ايران، اقدامي بسيار مهمي بود جهت بنا کردن پايگاههاي جاسوسي و انجام يک سري مشاهدات جاسوسي و ايجاد پستهاي شنود در طول مرز مشترک با شوروي به همراه خريداري و عملياتي نمودن تعدادي قابل توجهي هواپيماي شناسايي. تا پيش از انقلاب اسلامی ایران ، تعداد پنج ايستگاه جاسوسي بسيار مدرن در شمال ايران وجود داشت: سه ايستگاه به صورت مشترک توسط پرسنل نيروي هوايي و نيروي هوايي ايالات متحده اداره مي‌شد و دو تاي ديگري توسط پرسنل سازمان CIA و شايد NSA. ايستگاههاي پرسنل سازمان سيا در نوشهر (سايت شماره 1) و کبکان (سايت شماره 2) قرار داشتند.

روشن‌ترين وظائف پنج ايستگاه جاسوسي مستقر در شمال ايران اينها بودند:
[color=red]
- شنود مکالمات راديويي و سنجش ميزان ترافيک و جابه‌جايي نيروهاي ارتش سرخ در قسمت جنوب اين کشور (شمال ايران) به ويژة يافتن شواهدي که نشان‌دهندة فعاليت غيرعادي و زياد نيروهاي نظامي شوروي در وراي مرزها باشد.

- آگاهي از آزمايشات موشکي شوروي.

- دريافت تصاوير بسيار با کيفيت ثبت شده توسط ماهواره‌هاي جاسوسي آمريکا.[/color]

پرسنل نيروي هوايي ايالات متحده، ماموريتهاي پروازي ELINT (شنود الکترونيک) خارج از پايگاههاي آمريکا همچون پايگاه اوکيناوا و آلاسکا را به انجام مي‌رساندند. در اين پايگاهها، پرسنل رهگير (Tracksmen) پيام‌هاي هشدار را در مورد مشاهدة موشکهاي اتمي شوروي به آگاهي مي‌رساندند. اين سايتها بسيار پيچيده بودند به طوري که (Stansfield Turner) آنها را سيستم‌هاي ساخته شده براي قرن 21 ام توصيف کرد.

برخي از قسمتهاي نيروي هوايي ايران درگير پروژة IBEX بودند و وظيفة تأمين دفاع هوايي براي اين پنج پايگاه را برعهده داشتند. دورتادور تمامي پايگاهها با چندين لايه سيم خاردار و ميدانهاي مين پوشش داده شده بود و پرسنل نگهباني نيروي هوايي قادر بودند به سرعت پرسنل غيرمجاز از ورود به داخل ايستگاه را شناسايي و از آنجا دور نمايند. به جز اينها، دو فروند هواپيماي DHC-4 Caribou از نوع برخاست کوتاه (STOL)، جهت فراهم آوري امور لجستيکي اين پايگاهها خريداري شده بودند و پرسنل را به پايگاههاي دوردست پروژه ترابري مي‌کردند. چنين چيزهاي بسيار جالب به نظر مي‌رسند، اگرچه پرسنل نيروي هوايي هرگز هواپيماهاي DHC-4 را به کار نگرفتند اما يکي از اين هواپيماها هنوز در محل موزة اين نيرو در پايگاه مهرآباد تهران با رنگ‌آميزي کامل نيروي هوايي وجود دارد. سرنوشت ديگر هواپيماهاي DHC-4 روشن نيست.
[align=center]
[img]http://www.freeimagehosting.net/uploads/f957a327fb.jpg[/img]
هواپيماي ترابري DHC-4 Caribou در محل نمايشگاه هوايي تهران[/align]

برنامة اصلي پروژة IBEX بر روي دو هواپيماي بوئينگ 707 نيروي هوايي و دو فروند از شش فروند هواپيماي گشت دريايي P-3F Orion نيروي دريايي پياده گرديد و آنها براي وظيفة ELINT تغيير داده شدند. با اين حال به جاي استفاده از هواپيماهاي P-3F Orion، نيروي هوايي تصميم گرفت تا چهار فروند هواپيماي هرکولس از نوع C-130E/H را خريداري نمايد. زيرا آنها قادر بودند ضمن اينکه دستگاههاي حساس و پيچيدة ELINT را بار زده‌اند، از باندهاي غيرآماده و خاکي واقع در ارتفاعات زياد نيز برخاست نمايند. دگرگوني چهار هواپيماي هرکولس C-130E/H در بخش گرينويل از کارخانة لاکهيد همزمان با يک فروند بوئينگ B707-3J9C نيروي هوايي با تجهيز به سيستم‌هاي بسيار پيشرفتة الکترونيکي، در سال 1975 آغاز شد.

[align=center]
[img]http://www.freeimagehosting.net/uploads/c425df7a50.jpg[/img]
هواپيماي هرکولس سي-130 جاسوسي نيروي هوايي شاهنشاهي ملقب به خفاش[/align]

هر هواپيماي هرکولس که به ادوات مرتبط با پروژة IBEX مجهز شده بود، تعداد 13 جايگاه اپراتور داشت. هر زيرسيستم ELINT نصب شده در هرکولس‌ها قادر بود فرستنده‌هاي الکترونيکي همچون رادار، سايتهاي پرتابگر موشکهاي سام، بي‌سيم و ... در فواصل بسيار دور را شناسايي و طبقه‌بندي کند. در کنار زيرسيستم‌هاي ELINT، يک دوربين عکاسي پرقدرت با زاوية ديد اريب و عمودي نيز به عنوان جزئي از سامانه‌هاي ELINT وظائف تجسس و شناسايي را کامل مي‌کرد. دگرگوني‌ها مورد نياز در هرکولس‌ها نيازمند گسترش و تقويت سازه دروني هواپيماها جهت نصب ادوات ويژة الکترونيکي بود که شامل نصب آنتن‌هايي با طيف‌هاي کاري گوناگون بر روي بالها و بدنه، يک جهت‌ياب آرايه‌اي قابل جمع شدن در زير بدنه و يک جايگاه ويژه و بزرگتر شده به شکل پاد (غلاف يا جايگاهي الکترونيکي که در بيرون هواپيما نصب مي‌شود) در قسمت زيرين دو موتور انتهايي بالها مي‌گرديد. هرکولس‌هاي پروژة IBEX، به همان خوبي که قادر بودند وظيفة ديده‌باني و ذخيرة داده‌هاي راديويي و سيگنالهاي راداري روسها را انجام دهند، به دوربين‌هاي عکاسي با فاصلة کانوني بسيار بلندي جهت تصويربرداري از فرستنده‌هاي راداري روسها از ارتفاعات بسيار بالا مجهز بودند.
[align=center]
[img]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Aero_Commander.jpg[/img]
هواپيماي Aero Commander-560[/align]

بر اساس برخي گزارشها، قسمتي از قطعات و تجهيزات مربوط به پروژة IBEX دست کم درون دو فروند هواپيماي متعلق به هوانيروز ارتش شاهنشاهي از نوع Aero Commander-560 نيز نصب شده بودند. بايد توجه کنيد که هر دو گونه هواپيماي C-130 و Aero Commander-560 در اوايل دهه 1970 به طور گسترده در پروازهاي جاسوسي - شناسايي در نزديک مرز شوروي به کار گرفته شدند. جدا از جستجوها و ديده‌باني‌هايي که براي آزمايشات موشکي اتحاد شوروي انجام گرفتند، ارتش شاهنشاهي ايران به وسيلة سيستم‌هاي IBEX، کار شناسايي و مکان‌يابي، جستجو و تعيين هويت و همچنين تشخيص سيگنالهاي راداري را که سرچشمه‌شان کشورهاي همسايه و به ويژه عراق بودند به انجام مي‌رساند.

با اين حال پس از نصب تجهيزات IBEX در ايران، خبري پخش شد مبني بر اينکه شاه فقيد از کيفيت و کارکرد تجهيزات راضي نيست و بدين جهت کمپاني راکول از کارشناسان سازمان سيا جهت بهبود کارکرد ادوات کمک گرفت. به جز اينها، در مرحلة بسيار ابتدايي پروژه، نگراني‌هاي شديدي در واشينگتن و ساير مراکز سياسي آمريکا پخش شد زيرا کمپاني راکول برخي از کارشناسان سابق سازمان اطلاعاتي NSA را جهت آموزش به پرسنل ارتش شاهنشاهي به کار گرفته بود که بعضي از آنها پس از کار با تجهيزات مورد نظر در داخل آمريکا، دچار اختلالات و بيماري شده بودند.

تاکنون نحوة حل مشکلات پيش آمده با IBEX مشخص نشده است اما به هر حال سيستم عملياتي شد و تمامي چهار هواپيماي هرکولس C-130H پروژه که به نام مستعار خفاش شناخته مي‌شدند پيوسته در نزديکي مرز با شوروي پرواز داده شدند. اين هواپيماهاي جاسوسي سي-130 (خفاش) به همراه پنج ايستگاه زميني، تحت فرماندهي تيمسار عبدالله عصرجديد، قسمت مهمي از واحد الکترونيک هوايي شناسايي نيروي هوايي شاهنشاهي را تشکيل داده و مابقي واحدها، دو اسکادران مستقل از هواپيماهاي شناسايي - جاسوسي RF-4E و RF-5A بودند. تماي خفاش‌ها و تنها هواپيماي بوئينگ 707 اين پروژه در حالت عادي در پايگاه هوايي مهرآباد تهران استقرار داشتند اما پايگاههاي برجسته و مهمي نيز به عنوان پايگاههاي پيشرو در تبريز و همدان و احتمالن در ساير جاها همچون شيراز و زاهدان نيز به خوبي قادر به سرويس‌دهي بودند.

[align=center][img]http://www.freeimagehosting.net/uploads/55377919bf.jpg[/img][/align]

در اکتبر 1978، هواپيماي ELINT بوئينگ 707 با اسکورت دو شکاري اف-14 تامکت نيروي هوايي شاهنشاهي مجهز به موشکهاي فونيکس، يک فروند ميگ-25 شناسايي شوروي را از فاصلة 200 کيلومتري بر فراز درياي خزر رهگيري مي‌کنند


منبع : http://partizan.parsiblog.com/

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[color=darkblue]سلام
فرصت بررسی نیست،به بخش الکترونیک هوایی منتقل شد.تشکر![/color]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با تشكر
عاقبت اين تجهيزات چي شد؟ هنوز توي ايران هستند؟ هنوز به درد مي خورند؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
متشكر شروين جان

اين پروژه بيشتر به ژن تاريكي معروفه.

[quote]عاقبت اين تجهيزات چي شد؟ هنوز توي ايران هستند؟ هنوز به درد مي خورند؟[/quote]
اين تجهيزات بسيار پيشرفته وسري بوده و هستند به طوري كه اون زمان حتي خلبانهاي C_130 كه ايراني بودند حق نداشتند از كاكپيت بيرون بيان و حتي چشمشون به اين وسايل بخوره!
البته يك بار هم سر اين قضيه يكي از اين پرواز هاي ناسايي كنسل شد كه كلي سر وصدا به پا كرد و ....
البته شواهدي وجود داره كه از اين تجهيزات در جنگ با عراق استفاده شده ولي بعد از اون هيچ خبر موثقي در دست نيست!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
جمیعا خیلی لطف دارید دوستان .

گویا منبع اصلی مطلب این بود که یکی از دوستان عزیزم یادآوردی کردند :

http://www.centralclubs.com/forum-f182/ibex-t62140.html

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
دستت درد نكنه
خيلي جالب بود ... منم خيلي دوست دارم از سر نوشت دقيق اين تجهيزات با خبر بشم و نكنه اين تجهيزاتم جزو اونايي بوده كه مثتشار هاي آمريكايي موقع خروج از كشور يه بلايي سرشون اورن ! :mrgreen:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم