الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 384 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 19,003 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,215 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 772 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,386 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,781 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,813 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 34,449 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,646 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 25,601 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 27,215 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,507 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,941 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,031 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 6,958 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 14,976 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 12,940 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,027 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,076 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,889 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 6,348 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,778 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 18,099 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,085 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,221 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,523 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 6,142 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,375 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 16,012 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,279 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,668 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,576 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,445 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,885 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 13,920 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,758 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,075 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,313 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,321 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,976 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,153 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 5,733 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,577 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 5,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,636 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,760 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,927 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 14,461 نمایش ها
 9. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 5,785 نمایش ها