الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 3,291 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,259 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,392 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,909 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 19,586 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,659 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,520 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 4,490 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,022 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,665 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 19,802 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,678 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,599 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,703 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,546 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 4,175 نمایش ها
 3. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 4,113 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها
 4. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 12,105 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,808 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,112 نمایش ها
 5. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 4,212 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,550 نمایش ها
 6. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 10,292 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,173 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,350 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,697 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,027 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,506 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,475 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,918 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,926 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,533 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,313 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,227 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,400 نمایش ها
 7. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,808 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,846 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,409 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,595 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,498 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,350 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 8,898 نمایش ها
 10. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,280 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,437 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,225 نمایش ها