الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 8,178 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,825 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,188 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 18,326 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 3,802 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,998 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,722 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,836 نمایش ها
 2. گوش شیطان ، شنود اشباح

  • 42 پاسخ
  • 15,676 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,933 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,126 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,813 نمایش ها
 3. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 3,654 نمایش ها
 4. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 3,698 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,970 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
 5. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 10,868 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,562 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,525 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,125 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
 6. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 3,849 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,319 نمایش ها
 7. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 9,312 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,683 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,711 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,332 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,192 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,051 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,759 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,555 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,593 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,215 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,257 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,396 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,181 نمایش ها
 8. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 3,087 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,513 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,380 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,487 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,002 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,078 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,435 نمایش ها
 10. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 7,977 نمایش ها
 11. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,534 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,776 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,540 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها