الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 3,200 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,054 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,343 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,722 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 19,460 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,443 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 4,422 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,923 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,323 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,569 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 19,339 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,584 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,369 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,599 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,446 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
 3. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,656 نمایش ها
 4. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 11,986 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,672 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,356 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,077 نمایش ها
 5. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,522 نمایش ها
 6. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 10,187 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,111 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,208 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,643 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,920 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,454 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,410 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,878 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,863 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,184 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,192 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,379 نمایش ها
 7. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,773 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,281 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,499 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,439 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,237 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 8,778 نمایش ها
 10. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,218 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,335 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,177 نمایش ها