الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 3,059 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,766 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,230 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,263 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 19,160 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,325 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 4,261 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,686 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,133 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,400 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 18,728 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,435 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,056 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,487 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,290 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 3,955 نمایش ها
 3. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 3,950 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
 4. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 11,644 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,638 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,716 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,316 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,038 نمایش ها
 5. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 4,074 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,484 نمایش ها
 6. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 10,002 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,980 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,774 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,567 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,768 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,335 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,279 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,773 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,704 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,442 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,040 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,118 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,335 نمایش ها
 7. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 3,438 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,713 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,058 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,387 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,360 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,097 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 8,613 نمایش ها
 10. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,777 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,120 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,179 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,123 نمایش ها