الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 6,308 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 24,999 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,288 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 15,898 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,970 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,217 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,936 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,926 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 42,600 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,627 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 30,294 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 32,004 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,765 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,360 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,472 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 8,500 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,309 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,373 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,611 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,464 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,380 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 7,595 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,062 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 22,033 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,332 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,578 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,284 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,821 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 7,309 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,467 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 19,563 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,556 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,036 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,691 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 17,707 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,104 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,148 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,898 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,299 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,440 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,284 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,135 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,191 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 6,909 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,647 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 7,223 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,931 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,100 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,500 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 18,077 نمایش ها