الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 6,657 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 25,755 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,551 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 16,378 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,124 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,203 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,129 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,410 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 43,863 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,744 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 30,874 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 32,609 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,955 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,751 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,679 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 8,823 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,578 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,635 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,950 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,725 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,710 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 7,780 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,207 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 23,006 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,658 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,395 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 7,512 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,575 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 20,138 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,683 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,269 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,803 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,054 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,269 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,438 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,014 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,544 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,800 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,261 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,291 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 7,048 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,745 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 7,490 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,192 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,352 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 20,004 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 18,581 نمایش ها