الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 8,487 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,149 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,958 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 18,976 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 4,169 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,537 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,944 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,213 نمایش ها
 2. گوش شیطان ، شنود اشباح

  • 42 پاسخ
  • 16,846 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,237 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,430 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,370 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,087 نمایش ها
 3. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
 4. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 3,881 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,078 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,432 نمایش ها
 5. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 11,418 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,600 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,276 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,979 نمایش ها
 6. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 4,018 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,454 نمایش ها
 7. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 9,817 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,865 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,347 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,498 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,656 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,228 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,205 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,717 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,655 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,607 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,405 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,909 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,069 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,312 نمایش ها
 8. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,673 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,831 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,268 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,926 نمایش ها
 10. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 8,468 نمایش ها
 11. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,722 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,022 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,047 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,071 نمایش ها