الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 7,884 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,399 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,201 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 17,458 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 3,317 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,319 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,447 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,339 نمایش ها
 2. گوش شیطان ، شنود اشباح

  • 42 پاسخ
  • 14,011 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,562 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,820 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,449 نمایش ها
 3. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 3,382 نمایش ها
 4. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,893 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,955 نمایش ها
 5. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 10,147 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,508 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,312 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,908 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,827 نمایش ها
 6. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 3,602 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,111 نمایش ها
 7. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 8,631 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,396 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,837 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,105 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,558 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,797 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,128 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,314 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,506 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,692 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,048 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,761 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,980 نمایش ها
 8. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 2,800 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,276 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,089 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,014 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,674 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,816 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,775 نمایش ها
 10. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 7,349 نمایش ها
 11. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,259 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,076 نمایش ها