الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 5,966 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,960 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,634 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,995 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,339 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 20,891 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,912 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,647 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 4,924 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,087 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 13,110 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 22,171 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,100 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,064 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,163 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,988 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 4,567 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 13,198 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,783 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,115 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,730 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 4,546 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,872 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 11,313 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,565 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,857 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,046 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,005 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,584 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,409 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,316 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,856 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,489 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,545 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,704 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 4,076 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 4,236 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,883 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,014 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,857 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,380 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 9,865 نمایش ها
 9. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,694 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,472 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,599 نمایش ها