الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 8,021 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,598 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,689 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 17,868 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 3,556 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,645 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,591 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,592 نمایش ها
 2. گوش شیطان ، شنود اشباح

  • 42 پاسخ
  • 14,653 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,745 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,962 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,640 نمایش ها
 3. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 3,509 نمایش ها
 4. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 3,567 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,927 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,081 نمایش ها
 5. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 10,509 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,538 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,413 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,009 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,865 نمایش ها
 6. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 3,713 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,208 نمایش ها
 7. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 8,949 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,535 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,258 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,216 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,871 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,945 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,423 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,432 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,552 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,924 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,149 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,068 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,072 نمایش ها
 8. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 2,943 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,388 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,248 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,384 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,308 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,274 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,942 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,105 نمایش ها
 10. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 7,649 نمایش ها
 11. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,218 نمایش ها