الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 6,595 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,364 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,912 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,395 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 20,307 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 21,811 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,998 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,087 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 5,254 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,800 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 13,430 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 25,043 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 11,403 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,377 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,447 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,295 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 4,855 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,371 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 13,972 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,845 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,321 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,270 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 4,780 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,088 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 12,007 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,827 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,160 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,274 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,641 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,643 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,064 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,478 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,586 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,062 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,195 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,744 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 4,325 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 4,493 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,181 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,278 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,086 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,051 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 10,543 نمایش ها
 9. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 4,459 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,135 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها