الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 8,300 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,027 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,669 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 18,726 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,335 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,838 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,040 نمایش ها
 2. گوش شیطان ، شنود اشباح

  • 42 پاسخ
  • 16,326 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,102 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,106 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,280 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,970 نمایش ها
 3. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 3,774 نمایش ها
 4. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 3,807 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,032 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,346 نمایش ها
 5. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 11,185 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,579 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,621 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,222 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,949 نمایش ها
 6. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 3,947 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,407 نمایش ها
 7. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 9,627 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,796 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,065 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,430 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,498 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,156 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,051 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,663 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,432 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,350 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,718 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,008 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,267 نمایش ها
 8. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 3,233 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,614 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,498 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,162 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,190 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,725 نمایش ها
 10. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 8,269 نمایش ها
 11. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,865 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها