الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

115 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 6,826 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 26,365 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,702 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 16,775 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,274 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,536 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,261 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,761 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 44,827 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,868 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 31,271 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 33,141 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,067 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,046 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,904 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 9,045 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 16,813 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 14,835 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,147 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,024 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,940 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 7,905 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,355 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 23,459 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,717 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,482 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 7,656 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,654 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 20,377 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,794 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 12,419 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,879 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,345 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,411 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,790 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,091 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,645 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,614 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 19,254 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,352 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,361 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 7,147 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,811 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 7,646 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,340 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,502 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 20,384 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 18,939 نمایش ها