الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

117 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 314 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 16,817 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,914 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,145 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,558 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 32,040 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,073 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 24,197 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 25,822 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,156 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,901 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,601 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 6,488 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 14,588 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 12,541 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,609 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,666 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,462 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 5,974 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,399 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 17,005 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,013 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,219 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,891 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 5,778 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,034 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 14,972 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,897 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,283 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,233 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,448 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,810 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,918 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,418 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,675 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,988 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,276 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,651 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,824 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 5,365 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,254 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 5,514 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,235 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,384 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,045 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,919 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 13,454 نمایش ها
 9. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 5,442 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,047 نمایش ها