الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 10 پاسخ
  • 5,208 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,406 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,589 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 18,359 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 19,995 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,749 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,572 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 4,626 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,397 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,821 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 20,580 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,815 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,748 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,869 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,698 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 4,304 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 12,475 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,732 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,155 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 10,617 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,310 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,565 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,812 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,331 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,539 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,767 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,025 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,060 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,323 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,499 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 3,818 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,912 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,565 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,746 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,619 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,671 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 9,186 نمایش ها
 9. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,978 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,767 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها