الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

116 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 42 پاسخ
  • 22,089 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,673 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,288 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,453 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,241 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,998 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,393 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 39,157 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,767 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 28,243 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 29,909 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,211 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,850 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,824 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 7,768 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 15,706 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 13,712 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,909 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,814 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,693 نمایش ها
 2. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 7,063 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,520 نمایش ها
 3. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 20,395 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,197 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,127 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,824 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,652 نمایش ها
 4. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 6,809 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,997 نمایش ها
 5. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 17,934 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,977 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,416 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,230 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 16,274 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,000 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 15,757 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,400 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,762 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,915 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,410 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,590 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,755 نمایش ها
 6. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 6,408 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,189 نمایش ها
 7. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 6,615 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,328 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,490 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,875 نمایش ها
 8. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 16,408 نمایش ها
 9. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 6,422 نمایش ها