الکترونیک هوایی

مطالب مربوط به تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع هوافضا
Air born Electronics Warfare

118 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 8,616 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,188 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,114 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 19,064 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,273 نمایش ها
 1. ارتفاع سنج فشاری

  • 8 پاسخ
  • 4,219 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,606 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,049 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,312 نمایش ها
 2. گوش شیطان ، شنود اشباح

  • 42 پاسخ
  • 17,160 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,346 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,749 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,434 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,201 نمایش ها
 3. سامانه JLENS

  • 10 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
 4. راسوی وحشی "SEAD"

  • 4 پاسخ
  • 3,917 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,481 نمایش ها
 5. DRFM چیست؟

  • 29 پاسخ
  • 11,518 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,617 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,298 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
 6. کامپیوتر F14

  • 7 پاسخ
  • 4,051 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,466 نمایش ها
 7. LIDAR

  • 20 پاسخ
  • 9,921 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,914 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,540 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,527 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,708 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,298 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,243 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,742 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,422 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,978 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,093 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,323 نمایش ها
 8. سیستم غلاف LANTIRN

  • 0 پاسخ
  • 3,391 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,693 نمایش ها
 9. رادار چيست؟ قسمت ششم

  • 2 پاسخ
  • 3,637 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,934 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,333 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,320 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,009 نمایش ها
 10. رادار چيست؟ قسمت پنجم

  • 19 پاسخ
  • 8,541 نمایش ها
 11. خواص فیزیکی جعبه سياه

  • 8 پاسخ
  • 3,750 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,108 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها