razavisw

مجموعه تصاویر و فیلم‌ خودروهای محافظت شده

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]واقعا متشکرم از دوستان با استقبال گرمشون از این تاپیک! :-( [/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]اشکال نداره، ما ادامه می‌دیم... <_< [/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]خودروی [color=#ff0000]MaxxPro[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]خودروی 4x4 ساخت شرکت [color=#b22222]Navistar Defense[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]تا جایی که اطلاع دارم، بعد از [color=#b22222]Humvee[/color]، در حال حاضر این خودرو پر تیراژترین خودروی مورد استفاده‌ی ارتش ایالات متحده می‌باشد.[/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://www.military.ir/forums/topic/3203-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-international-maxxpro-mpv-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/"]تاپیک این خودرو[/url][/font][/center]

[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_01.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_02.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_02.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_03.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_03.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_04.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_04.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_05.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_05.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_06.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_06.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_07.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_07.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_08.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_08.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_09.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_09.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_10.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_10.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_11.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_11.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_12.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_12.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_13.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_13.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_14.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_14.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_15.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_15.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 14

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]ادامه‌ی تصاویر خودروی [color=#FF0000]MaxxPro[/color][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_16.jpg[/IMG][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_17.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_17.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_18.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_18.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_19.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_19.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_20.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_20.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_21.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_21.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_22.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_22.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_23.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_23.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_24.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_25.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_25.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_26.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_27.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_27.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_28.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_28.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_29.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_29.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_30.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_30.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 13

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با تشکر از جناب رضوی :rose:

[center]تصاویری از امرپ بوفالو[/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_01_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_01_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_03_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_03_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_05_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_05_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_06_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_06_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_07_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_07_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_08_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_08_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_09_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_09_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_10_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_10_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_11_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_11_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_12_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_12_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_13_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_13_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_14_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_14_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_15_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_15_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_17_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_17_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_18_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_18_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_19_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_19_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_20_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_20_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_21_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_21_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_24_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_24_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_22_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_22_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_23_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_23_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_04_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_04_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/buffalo_mrap_16_of_24.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_buffalo_mrap_16_of_24.jpg[/IMG][/url][/center]
 • Upvote 12
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[center]با تشکر از سینا جان بابت حضورشون، مگر شما باعث گرما بخشیدن به این تاپیک بشوید...[/center]
[center]تصاویری که سینا جان قرار دادند، خودروی [color=#b22222]Buffalo [/color]مجهز به سپر [color=#b22222]SLAT [/color]ساخت شرکت [color=#b22222]BEA [/color]است...[/center]
[center]انشالله پس از اتمام تصاویر خودروی [color=#b22222]MaxxPro [/color]به سراغ این خودرو خواهم رفت.[/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]ادامه‌ی تصاویر خودروی [color=#FF0000]MaxxPro[/color][/font][/center]

[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_31.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_32.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_32.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_33.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_33.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_34.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_34.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_35.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_35.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_36.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_36.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_37.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_37.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_38.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_38.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_39.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_39.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_40.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_40.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_41.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_41.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_42.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_42.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_43.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_43.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_44.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_44.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_45.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_45.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 7

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]ادامه‌ی تصاویر خودروی [color=#FF0000]MaxxPro[/color][/font][/center]

[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_46.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_47.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_47.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_48.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_48.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_49.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_49.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_50.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_50.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_51.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_51.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_52.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_52.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_53.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_53.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_54.JPG][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_54.JPG[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_55.JPG][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_55.JPG[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_56.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_56.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_57.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_57.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_58.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_58.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_59.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_59.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_MRAP_60.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_MRAP_60.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 7

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]حملات انجام شده بر روی [color=#FF0000]MaxxPro[/color][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_01.jpg[/img][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_02.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_02.jpg[/img][/url] [/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_03.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_03.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_04.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_04.jpg[/img][/url] [/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_05.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_05.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_06.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_06.jpg[/img][/url] [/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_07.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_07.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_08.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_08.jpg[/img][/url] [/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_09.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_09.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_10.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_10.jpg[/img][/url] [/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_11.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_11.jpg[/img][/url] [/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Damaged_12.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Damaged_12.jpg[/img][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center] ویرایش شده در توسط razavisw
 • Upvote 13

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام. عکس ها عالی بود فقط یک خواهش مشخصات فنی اونا رو هم بزارین که عالی می شه .یک نکته جالب :آمریکایی ها با مدل های اولیه هامویی اومدن عراق را گرفتن بعد اونا رو به همون عراق فروختن بعد اینا رو وارد عراق کردن
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام

جناب رضوی خسته نباشی برادر.
عکسها عالی هستند.
خیلی برام جالب بود. کلی استفاده کردم. دستت درد نکنه :rose: :rose: :rose:

موفق باشی
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با تشکر از برادر رضوی عزیز.
تاپیک بسیار زیبایی شده است.
من که عاشق امرپ ها هستم. واقعا در جنگ های آینده تبدیل به یکی از ارکان اصلی ادوات نیروهای زمینی ارتش های مدرن جهان خواهند شد.
امیدوارم به زودی در کشور خودمان هم چنین خودروهایی را ببینیم.


چند تا تصویر هم از بنده داشته باشید.بوفالو صدمه دیده
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/Buffalo_IED.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_Buffalo_IED.jpg[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffalo40dm6.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffalo40dm6.jpg[/img][/url]بوفالو به وسیله بازوی ریموت خود درحال جستجوی IED ها است
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffalo7.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffalo7.jpg[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffalo18wi8.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffalo18wi8.jpg[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffalo22jd3.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffalo22jd3.jpg[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffaloatwork22jun05al5.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffaloatwork22jun05al5.jpg[/img][/url]
مقایسه هیبت بوفالو با هیکل یک سرباز معمولی
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/Buffalo12.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_Buffalo12.jpg[/img][/url]
تصویری از داخل بوفالو
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffalo31kb7.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffalo31kb7.jpg[/img][/url]
تصویری از داخل بوفالو
اپراتور بازوی کاوشگر مین و IED از داخل خودرو و در نهایت امنیت درحال جستجو بمب های سرراهی است
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffalo41qn7.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffalo41qn7.jpg[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffalo23dq5.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffalo23dq5.jpg[/img][/url]
عبور بوفالو از روی یک مین ، بدون هیچ گونه صدمه دیدن
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/buffaloiedtestingor6.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_buffaloiedtestingor6.jpg[/img][/url]
تصویری از داخل خودروی حفاظت شده کوگار
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/cougar19to3.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_cougar19to3.jpg[/img][/url]
خودروی کایمن پس از صدمه دیدن به وسیله یک IED
تمامی پرسنل داخل خودرو در کنار لاشه خودروشان عکس گرفتند.
هیچیک از پرسنل و نیروهای داخل خودرو ، حتی صدمه های سطحی نیز ندیدند
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/caiman_saves_soldiers.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_caiman_saves_soldiers.jpg[/img][/url]
این هم یکی از قدرتمند ترین و حفاظت شده ترین امرپ ها

گولان

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/golan8bx0.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_golan8bx0.jpg[/img][/url]
تصویری از داخل گولان
به کنسول کنترل آتش سلاح ریموت دقت کنید
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/golan12zj1.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_golan12zj1.jpg[/img][/url]
کنسول راننده گولان
[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/golan15wy6.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/thumb_golan15wy6.jpg[/img][/url]
امیدوارم مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه.
 • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[font=tahoma,geneva,sans-serif]ممنون از دوستان بابت لطفشون.[/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]علی آقا، تا شما و آقا سینا اینجا باشید ما بخودمون اجازه‌ی ورود نمی‌دیم، پس اگه لطف کنید و هرچی اطلاعات از این [color=#ff0000]MaxxPro [/color]دارید در طبق اخلاص گذاشته icon_cheesygrin و ما استفاده ببریم... (بخصوص اون خودروهای آسیب دیده، چون من توی نت، اطلاعات زیادی از اون حوادث پیدا نکردم...)[/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]راستی بنظرتون اگه به صورت محصول به محصول جلو برویم چطور است؟[/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]به طور مثال، هرچه عکس و فیلم و اطلاعات از یک خودرو داریم قرار دهیم و سپس به خودروی دیگری برویم؟[/font]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]------------------------------------------------------------------------[/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]دوستانی که قلب ضعیفی دارند، نگاه نکنند... :mrgreen:[/font][font=tahoma,geneva,sans-serif] [/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#ff0000]MaxxPro[/color][/font][/center]

[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_01.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_02.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_02.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_03.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_03.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_04.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_04.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_05.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_05.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_06.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_06.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_07.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_07.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_08.JPG][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_08.JPG[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_09.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_09.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_10.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_10.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_11.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_11.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_12.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_12.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_13.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_13.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_14.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_14.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_15.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_15.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_in_Group_16.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_in_Group_16.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 7

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تشکر سید جان...بسیار زیبا بود!
همش برا خودم ذخیره کردم :mrgreen:
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[font=tahoma,geneva,sans-serif]چاکریم! علی اصغر جان...[/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]می‌گفتی همه رو با بنزین یورو 4 میفرستادیم دم منزل... :mrgreen: [/font]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]------------------------------------------------------------------------[/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#FF0000]MaxxPro [/color]تغییر یافته به آمبولانس[/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_01.jpg[/IMG][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_02.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_02.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_03.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_03.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_04.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_04.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_05.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_05.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_06.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_06.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_07.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_07.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_08.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_08.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_09.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_09.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_10.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_10.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_Ambulance_11.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_Ambulance_11.jpg[/IMG][/url][/font][/center]


[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]طرح سه بعدی از [color=#ff0000]MaxxPro[/color][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_3D_03.jpg[/IMG][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_3D_01.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_3D_01.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_3D_02.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_3D_02.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/MaxxPro_3D_04.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_MaxxPro_3D_04.jpg[/IMG][/url][/font][/center]


[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#b22222]ویدئوی‌ تبلیغاتی خودروی [/color][color=#ff0000]MaxxPro[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]http://www.aparat.com/v/kAHzx[/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#b22222]ویدئوی نمایش سیستم تعلیق خودروی [/color][color=#ff0000]MaxxPro[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]http://www.aparat.com/v/clT4j[/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#b22222]ویدئوی معرفی ساختار درب خودروی [/color][color=#ff0000]MaxxPro[/color][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]http://www.aparat.com/v/nMeUZ[/font][/center]


[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][b][color=#ff0000]اتمام تصاویر خودروی MaxxPro[/color][/b][/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]اگر دوستان تصاویر، ویدئو و اطلاعاتی در مورد این خودرو دارند، لطفا در سایت قرار دهند. با تشکر[/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ا؟
زرنگی؟
آدرسم بفرستم، بعدش بیای خونمون تخلیه اطلاعاتی کنی؟ :cowboy:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بله حق با شماست رضوی عزیز. بهتره یکی یکی جلو بریم.

درباره انهدام ماکس پرو در عراق و افغانستان اطلاعات مفیدی پیدا نکردم. اما با توجه به نوع انفجار و نوع تخریب خودرو ، به احتمال 99 درصد این ماکس پرو ها توسط IED مورد هدف قرار گرفته اند. مثل تصویر زیر :

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/maxxpro_12.jpg[/img]


این دو تصویر هم مربوط به ماکس پرو در نمایشگاه یورو ساتوری 2012 است

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/p6206311fp5.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/p6206308rw9.jpg[/img]

در رابطه با انفجار ماکس پرو این دو ویدئو هم جالب هستند.

[url="http://isherwood.persiangig.com/ATR/LiveLeak-dot-com-1db190fd8df5-tohangi.flv"]http://isherwood.per...df5-tohangi.flv[/url]

[url="http://isherwood.persiangig.com/ATR/LiveLeak-dot-com-1f7c829d5eb1-spahr_001.flv.h264_base.mp4"]http://isherwood.per...v.h264_base.mp4[/url]
 • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[color=#008000]با تشکر از دوستان[/color]

[center][b][color=#ff0000]امرپ[/color] [font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#ff0000]MaxxPro[/color][/font][/b][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_02_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_02_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_01_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_01_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_03_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_03_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_04_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_04_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_05_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_05_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_06_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_06_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_07_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_07_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_08_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_08_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_09_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_09_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_10_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_10_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_14_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_14_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_13_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_13_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_12_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_12_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_11_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_11_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_15_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_15_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_16_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_16_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_17_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_17_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_18_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_18_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_22_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_22_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_21_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_21_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_20_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_20_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_19_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_19_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_23_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_23_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_24_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_24_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_25_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_25_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/mrap_26_of_26.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10206/thumb_mrap_26_of_26.jpg[/IMG][/url][/center]
 • Upvote 4
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم