razavisw

گالری تانک پرنده‌ی روسیه، SU-34

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

ببينم توي اون توالته اصلا آدم جا ميشه؟؟ :ph34r:
يه چيز ديگه اين رنگ سبزآبي در و ديوار خيلي مرده به نظر مياد. اصلا رو نرو آدم رژه ميره. خيلي هم كاكپيت رو جواد كرده. چرا مثل پرنده هاي آمريكايي و اروپايي از رنگ گرم و تيره استفاده نشده؟
 • Upvote 1
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#FF0000]SU-34[/color] در حال استراحت![/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_01.jpg[/IMG][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_02.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_02.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_03.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_03.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_04.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_04.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_05.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_05.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_06.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_06.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_07.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_07.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_08.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_08.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_09.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_09.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_10.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_10.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_11.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_11.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_12.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_12.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_13.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_13.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_14.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_14.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_15.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_15.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_15.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_15.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_16.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_16.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_17.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_17.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_18.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_18.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_19.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_19.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Parked_20.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Parked_20.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 14

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با تشکر از دوست عزیز ، جناب رضوی. تصاویر بسیار نابی هستند.

این هم تصویری از محفظه استقرار چتر ترمز جنگنده های خانواده فلانکر (از جمله سوخو 34)
پرسنل در حال آماده کردن چتر ترمز برای جنگنده می باشند.
[center]
[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10084/2~4.jpg[/img][/center]
 • Upvote 8

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[font=tahoma,geneva,sans-serif][quote]با تشکر از دوست عزیز ، جناب رضوی. تصاویر بسیار نابی هستند.[/quote][/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]خیلی لطف دارید علی آقا.[/font]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]--------------------------------------------------------[/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#FF0000]SU-34[/color] در حال تاکسی بر روی باند[/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_01.jpg[/IMG][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_02.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_02.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_03.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_03.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_04.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_04.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_05.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_05.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_06.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_06.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_07.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_07.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_08.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_08.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_09.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_09.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_10.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_10.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_11.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_11.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Taxiing_12.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Taxiing_12.jpg[/IMG][/url][/font][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اون تصاویر تست خیلی جالب بودن!!!
فکر میکنم اگر مربوط به ایران می‌بود و مثلا این تصاویر رو از قاهر می‌دیدیم، تا سال ۱۴۰۴ فقط باید به ملت توضیح میدادی که این یه روند عادیه!!!....

خیلی جالبه...!!!
سیستم رو لایه لایه مثل کامپویتر و نرم‌افزار کامپیوتری در نظر گرفتن....
اینکه راکت رو بتونه شلیک بکنه....
اینکه ایجکت رو بتونه انجام بده...!!!
اینکه تاکسی بکنه....
اینکه بمب ول کنه تو اسمون! (راستی جنگنده ها بمب هم میریزن مگه؟ این وسط پس کار هواپیمای سنگین تری مثل B2 چی میشه اونوقت؟ نوع بمب ها متفاوته یا تعدادش یا چی؟!)....

واقعا واقعا واقعا جالب بودش.... قیافه‌اش رو هم اصلا دوست نداشتم! :)

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[font=tahoma,geneva,sans-serif][quote]واقعا واقعا واقعا جالب بودش.... قیافه‌اش رو هم اصلا دوست نداشتم! :)[/quote][/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]لطف داری میثم جان! البته من قیافه‌ی خاصش رو خیلی دوست دارم icon_cheesygrin [/font]

[font=tahoma,geneva,sans-serif][quote]راستی جنگنده ها بمب هم میریزن مگه؟ این وسط پس کار هواپیمای سنگین تری مثل B2 چی میشه اونوقت؟ نوع بمب ها متفاوته یا تعدادش یا چی؟![/quote][/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif] icon_eek میثم جان بعیده!!! این اتفاقا یک بمب‌افکن هست و نه یک رهگیر! البته توانایی درگیری هوا به هوای خوبی هم داره که انشالله در ادامه با تصاویر تسلیحاتش توضیح خواهم داد...[/font]

[font=tahoma,geneva,sans-serif]B-1 , B2 ، B-52 ، TU-95 و TU-160 بمب‌افکن‌های استراتژیک هستند که حتما باید آسمان برای آن‌ها امن باشد تا بتوانند ماموریت خودشان را انجام دهند و در ثانی توانایی حمل حجم زیادی از تسلیحات رو هم دارن اما بمب‌افکن های کلاس سوخو 34 و سوخو 24 و سوخو 22 و همچنین F-111 و F-117 بمب‌افکن‌های تاکتیکی هستند که می‌توانند در فضای ناامن بواسطه‌ی جنگ الکترونیک قوی خود وارد شوند و عملیات‌های مورد نظر را با استفاده از عنصر غافل‌گیری به انجام رسانند، در ثانی این کلاس از هواپیما خطر ورود به حریم سیستم‌های پدافندی را به جان می‌خرند و عملیات SEAD انجام می‌دهند.[/font]

[font=tahoma,geneva,sans-serif]البته در ایالات متحده وظایف این کلاس از هواپیماها بر عهده‌ی کلاس دیگری از هواپیماها و تسلیحات گذاشته‌ شده است.[/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]به طور مثال وظیفه‌ی بمباران‌های گسترده به عهده‌ی F-15E گذاشته شده یا نقطه‌ زنی ها بوسیله‌ی F-16 انجام می‌شود.[/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]در نیروی دریایی از EA-18G برای عملیات SEAD استفاده می‌کنند[/font].
[font=tahoma,geneva,sans-serif]برای تهاجمات گسترده بواسطه‌ی استفاده‌ی انبوه از موشک‌های کروز و همچنین بوجود آوردن فضای امن در آسمان و استفاده از بمب‌افکن‌های استراتژیک، دیگر نیاز به این کلاس از هواپیما نداشتند که می‌بینید هر دو هواپیمای F-111 و F-117 بازنشست شدند...[/font]
[font=tahoma,geneva,sans-serif]یکی دیگر از دلایل کنار گذاشتن این کلاس از هواپیما در ایالات متحده، روند رو به رشد استفاده از مهمات هدایت شوند‌ه‌ی دورایستا است که خب بواسطه‌ی این مهمات، دیگر نیازی به نفوذ به مناطق نا امن نیست! (مانند حمله‌ی اخیر رژیم اشغالگر قدس به سوریه)[/font]

[font=tahoma,geneva,sans-serif]راستی بمب‌افکن‌هایی مثل TU-22M رو نمی‌دونم باید در چه کلاسی جا داد :mrgreen:[/font][font=tahoma,geneva,sans-serif] ![/font]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif]----------------------------------------------------------------------------------------------[/font][/center]
[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#b22222]Take off[/color] و [color=#b22222]Landing [/color]هواپیمای [color=#ff0000]SU-34[/color][/font][/center]

[center][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_01.jpg[/IMG][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_02.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_02.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_03.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_03.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_04.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_04.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_05.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_05.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_06.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_06.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_07.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_07.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_08.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_08.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_09.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_09.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_10.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_10.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_11.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_11.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_12.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_12.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_13.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_13.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_14.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_14.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_15.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_15.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][url=http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_16.jpg][IMG]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/thumb_SU-34_Take_off_Landing_16.jpg[/IMG][/url][/center]

[center][font=tahoma,geneva,sans-serif][color=#008000]به امید خدا ادامه خواهد داشت...[/color][/font][/center]
 • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با تشکر از جناب razavisw ، بار دیگر تصاویر landing جنگنده بمب افکن Su-34 Fullback .... به محل باز شدن چترها دقت کنید :

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/Su_34_10.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_01.jpg[/img]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/1509714.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/thumb_1509714.jpg[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/su34_9.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/thumb_su34_9.jpg[/img][/url]


تفاوت دم عقبی Su-34 با دیگر جت های خانواده فلانکر (شکل اول متعلق مدل اولیه آزمایشی موسوم به T-10B1 که در حقیقت Su-27IB هست بوده و شکل آخر ، Su-34 هست ) :


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/su34-2.gif[/img]
 • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اون محفظه پشتی سوخو 34 محل قرار گیری آنتن رادار عقب نگر هست.
 • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اقای
[b] [url="http://www.military.ir/forums/user/11953-razavisw/"]razavisw[/url] اگه تصاویر کوچک رو بزرگ میزاشتین خیلی خوب تر بود .اگه میشه تصاویر بعدی رو بزرگ بزارید[/b]

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='cheka' timestamp='1361912678' post='302339']
با تشکر از جناب razavisw ، بار دیگر تصاویر landing جنگنده بمب افکن Su-34 Fullback .... به محل باز شدن چترها دقت کنید :

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/Su_34_10.jpg[/img]

[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10248/SU-34_Take_off_Landing_01.jpg[/img]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/1509714.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/thumb_1509714.jpg[/img][/url]

[url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/su34_9.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/thumb_su34_9.jpg[/img][/url]


تفاوت دم عقبی Su-34 با دیگر جت های خانواده فلانکر (شکل اول متعلق مدل اولیه آزمایشی موسوم به T-10B1 که در حقیقت Su-27IB هست بوده و شکل آخر ، Su-34 هست ) :


[img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10210/su34-2.gif[/img]
[/quote]

برادر شما که گفتی اونجا جای رادار برای دیدن عقب هست.ولی ظاهرا جای چتر هست.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خیر جناب IR craft ، در جنگنده سوخو-34 (تاکید میکنم فقط در سو-34) دم عقبی رادار رو به عقب هست ، من مخصوصا تصاویر باز شدن چتر و محل باز شدنشون روی فول بک (بالای Fuselage) رو نشون دادم که متوجه بشید در Su-34 در دم عقبیش (برخلاف دیگر خانواده فلانکر به استثنای Su-35/37 که اونهم مثل فول بک هست) چتر نیست و رادار عقبی قرار گرفته
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.