MOHAMMAD

مباحث ویژه جنگ نرم(1)-آشنایی با ولایت فقیه، رکن اصلی نظام

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

اگه ولایت فقیه رو مردم قبول نداشته باشن یا بخواهن کس دیگری رو منسوب کنن ولایت فقیه وقت باید بدون اعتراض از مقامش صرفه نظر کنه. اگه ولایت فقیه خودشو بر مردم تحمیل کنه این دیگه ولایت فقیه گفته نمیشه.من این مطالب رو در سخنرانیهای ایت الله منتظری شنیدم و چندتا از مراجع تقلید دیگر هم بر این تاکید کردن :|
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]اگه ولایت فقیه رو مردم قبول نداشته باشن یا بخواهن کس دیگری رو منسوب کنن ولایت فقیه وقت باید بدون اعتراض از مقامش صرفه نظر کنه. اگه ولایت فقیه خودشو بر مردم تحمیل کنه این دیگه ولایت فقیه گفته نمیشه.من این مطالب رو در سخنرانیهای ایت الله منتظری شنیدم و چندتا از مراجع تقلید دیگر هم بر این تاکید کردن :|[/quote]

دوست عزیز ولایت فقیه از اموری است که اعتبار شرعی دارد و در حیطه امور "اعتباری عقلایی" که مردم واضع آن باشند نیست. شما را به مرور کتاب "ولایت فقیه" حضرت امام ارجاع می دهم.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]اگه ولایت فقیه رو مردم قبول نداشته باشن یا بخواهن کس دیگری رو منسوب کنن ولایت فقیه وقت باید بدون اعتراض از مقامش صرفه نظر کنه. اگه ولایت فقیه خودشو بر مردم تحمیل کنه این دیگه ولایت فقیه گفته نمیشه.من این مطالب رو در سخنرانیهای ایت الله منتظری شنیدم و چندتا از مراجع تقلید دیگر هم بر این تاکید کردن :|[/quote]

از نظر تشیع حاکمیت و ولایت مطلق از آن خداوند است (همچنان که در اصل پنج قانون اساسی ذکر شده است) و هیچ حاکمیتی حق تعارض با حاکمیت خداوند را ندارد و طبق نص صریح قرآن خداوند ولایتش را در طول (و نه در عرض) به پیامبران و سپس اولی الامر تفویض کرده است که منظور از اولی الامر یعنی اولیای خداوند که ائمه اطهار (ع) میباشند. همچنین هیچ گاه زمین از ولایت خداوند بی بهره نبوده و نخواهد بود (نخستین انسان پیامبر بود و ولایت خداوند از همان ابتدای آفرینش انسان بر وی نازل شد) و اگر چنین شود طبق روایات زمین اهل خود را خواهد بلعید. پس نیاز هست تا بصورت طولی و در ادامه ولایت تشریعی افرادی که اول پیامبران و سپس امامان و در زمان غیبت اولیای الهی زمامدار امور مسلمین باشند تا ولایت الهی را بر مردم جاری سازند. مسلما در زمان غیبت کبری امکان جاری ساختن ولایت از طریق امام معصوم علیه السلام ممکن نیست و در نتیجه نیاز است تا فردی به نیابت از ایشان این امانت را برعهده گرفته و رهبری مسلمین باشد. این شخص را ولی فقیه مینامیم که ولایت او در طول ولایت امام عصر و تفویض شده از سوی اوست و وظیفه اون حفظ و حراست و راهبری اسلام و امت اسلامی است.

درباره عزل کردن یا منصوب کردن ولایت فقیه نیز باید بگویم که نمی توان ولی فقیه را از مقامش عزل کرد حتی توسط مجلس خبرگان رهبری! ولایت فقیه را خبرگان ملت از بین افراد واجد شرایط (فقیه ، مجتهد ، عادل ، بالغ ، عاقل ، آگاه به مقتضیات زمان ...) کشف میکنند که این انکشاف از طریق تعیین مصداق انجام میگیرد (شرایطی که گفته شد فقیه ، عادل ...) بنابراین ولایت فقیه انتخابی نیست که امکان عزل آن برای انتخاب کنندگان باشد. ولی فقیه تنها در صورتی که از واجد الشرایطی خارج شود خود به خود از این مقام کنار میرود. اما اینکه مرحوم منتظری چرا نظر متفاوتی با حضرت امام (ره) داشت برمیگرده به مبانی ولایت فقیه از نظر ایشان که ولایت فقیه نسبی را قبول داشت و مخالف ولایت فقیه مطلقه که امام از سال 1327 مطرح کرده بودند بود. البته از نظر اعتبار علمی و فقهی نظریه آقای منتظری پایه های مستحکمی ندارد و به همین دلیل نتوانست این نظریه را بسط دهد. ضمن اینکه ولایت فقیه نسبی در عمل شامل تمام اصل حاکمیت و ولایت از جانب خداوند نمی تواند بشود و مانند این است که بگوئیم امام زمان بعد از ظهور امام و زمامدار مسلمین است اما مسلمانان خود یک رئیس جمهور انتخاب کنند!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مثل اینکه مراجع نظرشون در مورد ولایت فقیه فرقهایی داره مثلا نظراتی که آیت الله سیستانی و خوئی دارند با نظر امام خمینی فرق داره

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote][quote]اگه ولایت فقیه رو مردم قبول نداشته باشن یا بخواهن کس دیگری رو منسوب کنن ولایت فقیه وقت باید بدون اعتراض از مقامش صرفه نظر کنه. اگه ولایت فقیه خودشو بر مردم تحمیل کنه این دیگه ولایت فقیه گفته نمیشه.من این مطالب رو در سخنرانیهای ایت الله منتظری شنیدم و چندتا از مراجع تقلید دیگر هم بر این تاکید کردن :|[/quote]

از نظر تشیع حاکمیت و ولایت مطلق از آن خداوند است (همچنان که در اصل پنج قانون اساسی ذکر شده است) و هیچ حاکمیتی حق تعارض با حاکمیت خداوند را ندارد و طبق نص صریح قرآن خداوند ولایتش را در طول (و نه در عرض) به پیامبران و سپس اولی الامر تفویض کرده است که منظور از اولی الامر یعنی اولیای خداوند که ائمه اطهار (ع) میباشند. همچنین هیچ گاه زمین از ولایت خداوند بی بهره نبوده و نخواهد بود (نخستین انسان پیامبر بود و ولایت خداوند از همان ابتدای آفرینش انسان بر وی نازل شد) و اگر چنین شود طبق روایات زمین اهل خود را خواهد بلعید. پس نیاز هست تا بصورت طولی و در ادامه ولایت تشریعی افرادی که اول پیامبران و سپس امامان و در زمان غیبت اولیای الهی زمامدار امور مسلمین باشند تا ولایت الهی را بر مردم جاری سازند. مسلما در زمان غیبت کبری امکان جاری ساختن ولایت از طریق امام معصوم علیه السلام ممکن نیست و در نتیجه نیاز است تا فردی به نیابت از ایشان این امانت را برعهده گرفته و رهبری مسلمین باشد. این شخص را ولی فقیه مینامیم که ولایت او در طول ولایت امام عصر و تفویض شده از سوی اوست و وظیفه اون حفظ و حراست و راهبری اسلام و امت اسلامی است.

درباره عزل کردن یا منصوب کردن ولایت فقیه نیز باید بگویم که نمی توان ولی فقیه را از مقامش عزل کرد حتی توسط مجلس خبرگان رهبری! ولایت فقیه را خبرگان ملت از بین افراد واجد شرایط (فقیه ، مجتهد ، عادل ، بالغ ، عاقل ، آگاه به مقتضیات زمان ...) کشف میکنند که این انکشاف از طریق تعیین مصداق انجام میگیرد (شرایطی که گفته شد فقیه ، عادل ...) بنابراین ولایت فقیه انتخابی نیست که امکان عزل آن برای انتخاب کنندگان باشد. ولی فقیه تنها در صورتی که از واجد الشرایطی خارج شود خود به خود از این مقام کنار میرود. اما اینکه مرحوم منتظری چرا نظر متفاوتی با حضرت امام (ره) داشت برمیگرده به مبانی ولایت فقیه از نظر ایشان که ولایت فقیه نسبی را قبول داشت و مخالف ولایت فقیه مطلقه که امام از سال 1327 مطرح کرده بودند بود. البته از نظر اعتبار علمی و فقهی نظریه آقای منتظری پایه های مستحکمی ندارد و به همین دلیل نتوانست این نظریه را بسط دهد. ضمن اینکه ولایت فقیه نسبی در عمل شامل تمام اصل حاکمیت و ولایت از جانب خداوند نمی تواند بشود و مانند این است که بگوئیم امام زمان بعد از ظهور امام و زمامدار مسلمین است اما مسلمانان خود یک رئیس جمهور انتخاب کنند![/quote]

بله شما دریت میفرماید.ولی ایت الله سید محمد شیرازی.سیستانی-صادق شیرازی-محمد رضا شیرازی و چندتن از دیگر بزرگان مخالف این هستند که ولی فقیه خود را به مردم تحمیل کند و این نکته را هم یاد اوری کنم که اگر ولایت فقیه نزادپرست باشد اینکه دیگر ولایت فقیه نیست.من چیزهای بد و غم انگیزی از یک حکومت اسلامی دیده ام با اینکه اصلا دنبال سیاست و اینجور چیزها نیستم. ببینید مرحوب ایت الله خمینی گفتند که اسلام مرز ندارد .همینطور ایت الله سید محمد شیرازی در توضیح المسایل خود بیان کرده اند که حکومت اسلامی حق ندارد مسلمانی را بدون دلیل از جای خودش بیجا کرده و بیرون نماید.ببینید من با خانواده ام وفتی که به ایران پناهنده شده بودیم عده ای بسیجی ریختند و ما را گرفتن ما توضیح دادیم که چرا به ایران امده ایم . انها با خشونت گفتند به ما ربتی ندارد .اون موفع من زیر ۱۸ سال بودم.گفتم که من و شما همدین و برادر هستیم از که پیام گرفته اید که اینگونه با ما رفتار میکنید؟ گفتند که ما از مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای فرمان گرفته ایم! خوب خودتون قضاوت کنین به این گونه شخص میشه ولایت فقیه گفت؟ من اصلا قصد توهین ندارم. اگه در دین مقدس اسلام گروه بندی کنید بگید این شیعه افغانی این ایرانی این که دیگه مسلمانی نیست .حتی اگه انسانی را به خاطر پوست یا ملیتش بهش توهین کنیم اگه اولیا الله هم که باشیم تمام اعمال خوبمان در یک لحضه دود میشه میره هوا. اتحاد و وحدت مسلمانان به همین هست. من یک خاطره دیگه هم میگم.یک روز من داشتم به حرم مطهره امام رضا مشرف میشدم روز جمعه هم بود. یک جایی بود که کفشارو تحویل میدادن رفتم کفشمو تحویل دادم و داشتم میرفتم به نماز جمعه و به صحن مسجد گوهرشاد رفتم .صحن جوری بود که وقتی رو به قبله می ایستادم پشتم به ضریح مبارک میشد . خوب من رفتم به طرف صحن که دیدم دارن تلاشی میکنن.چندتا از همین مامورهای نیروی انتظامی یا بسیج بودن نمیدوم .لبایهاشون که سبز تیره بود از این کلاههایی که جلوشون یک صفحه ساف برامده هست داشتن .من رفتم جلو نوبت تلاشی به من رسید .منو تلاشی کردن.گفتن که افغانی ؟ گفتم اره .گفتن مدارک ؟ من جواب دادم که ندارم یادم رفته بود از خانه بردارم ! گفتن که برو بیرون یک چند نفری پشت من ایستاده بودن.من گفتم که من فقط امدم نماز جمعه رو بخونم و برم حرم حضرت که افغانی ایرانی نداره؟ حالا نمیدونم باور میکنین یا نه یادم نیست با باتوم بود یا چی بود همچین زدن تو صورت من که تمام دنیا جلو چشمام تاریک شد گیج شدم با سر و صورتی خونی از اونجا بیرون شدم یعنی ظلم از این بدتر میشه که ولایت فقیه مچین دستوری بده دوست عزیز.شما که معلوماتت از اسلم بیشتر از من هست خودت قضاوت کن.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سمندون جان اين چيزا كه گفتي حتي يك ذره هم ربطي به ولايت فقيه نداشت .
اگه توي يك كشور قانوني به درستي انجام نشه آيا ميشه گفت اين كشور اصلا قانون نداره ؟ مطمينا نميشه همچين ادعايي كرد .
برادر افغانيه من شما خودت داري ميگي بسيجي اين حرف رو بهت زده . مگه بسيجي امام معصومه كه اشتباه نكنه .
در ضمن وقتي شما به ايران پناهنده شدين همراه با ورودتون كلي مشكلات با خودتون به ايران آوردين . من در يه پست ديگه هم اين موضوع رو توضيح دادم كه وقتي يه تبعه خارجي (مثلا افغاني) يه كار خلافي انجام ميده اين خبر به سرعت بين مردم پخش ميشه و مردم اين خلاف رو به همه افغانيها تعميم ميدن . در نتيجه نظر مردم به همه افغانيها بد ميشه .
مردم همه كه كارشناس مسايل اجتماعي نيستن كه اين جور چيزها رو درك كنن .
البته از اين نكته نگذريم كه با ورود شما به ايران آمار خيلي از خلافها (اعتياد . دزدي . قتل . و ...) بالا رفت . به نظر بنده در اون زمان رفتار بهتري نسبت به شما نميشد داشت زيرا در اون زمان همه ديذها نسبت به شما منفي بود .
ناسلامتي شما از جايي ميومدين كه دهها ساله توش جنگ و غارت و كشت و كشتار بوده و به تبع اون مردم شما از نظر فرهنگي و تحصيلات رشد چنداني نتونسته بود بكنه و مردم كلا احساس بدي نسبت به شما داشتن .
من از ديد مردم گفتم نه از ديد يك كارشناس .
لطفا هر مطلبي رو به ولايت ربط ندين . اينجا ه مدينه فاضله نيست كه شما توقع دارين قوانين صد در صد درست اجرا بشه .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
لطفا این چیزا رو به ولایت فقیه ربط ندید کار های انسان دوستانه ایران که نمی تواند یک طرفه باشد اگه این طور بود که هر کسی ازمون سو استفاده می کرد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote]سمندون جان اين چيزا كه گفتي حتي يك ذره هم ربطي به ولايت فقيه نداشت .
اگه توي يك كشور قانوني به درستي انجام نشه آيا ميشه گفت اين كشور اصلا قانون نداره ؟ مطمينا نميشه همچين ادعايي كرد .
برادر افغانيه من شما خودت داري ميگي بسيجي اين حرف رو بهت زده . مگه بسيجي امام معصومه كه اشتباه نكنه .
در ضمن وقتي شما به ايران پناهنده شدين همراه با ورودتون كلي مشكلات با خودتون به ايران آوردين . من در يه پست ديگه هم اين موضوع رو توضيح دادم كه وقتي يه تبعه خارجي (مثلا افغاني) يه كار خلافي انجام ميده اين خبر به سرعت بين مردم پخش ميشه و مردم اين خلاف رو به همه افغانيها تعميم ميدن . در نتيجه نظر مردم به همه افغانيها بد ميشه .
مردم همه كه كارشناس مسايل اجتماعي نيستن كه اين جور چيزها رو درك كنن .
البته از اين نكته نگذريم كه با ورود شما به ايران آمار خيلي از خلافها (اعتياد . دزدي . قتل . و ...) بالا رفت . به نظر بنده در اون زمان رفتار بهتري نسبت به شما نميشد داشت زيرا در اون زمان همه ديذها نسبت به شما منفي بود .
ناسلامتي شما از جايي ميومدين كه دهها ساله توش جنگ و غارت و كشت و كشتار بوده و به تبع اون مردم شما از نظر فرهنگي و تحصيلات رشد چنداني نتونسته بود بكنه و مردم كلا احساس بدي نسبت به شما داشتن .
من از ديد مردم گفتم نه از ديد يك كارشناس .
لطفا هر مطلبي رو به ولايت ربط ندين . اينجا ه مدينه فاضله نيست كه شما توقع دارين قوانين صد در صد درست اجرا بشه .[/quote]

خوب پس ادعا نکنید که ما شیعه علی هستیم و علی را در کوفه تنها نمیگزاریم! ضمنن حکومت ایران با طالبان مشکل داشت طالبان از مردم پشتون هستن ۲۳ درصر مردم افغانستان شیعه هستن.شما که یجوری به بنده بی سواد میگین . درست من ۳ کلاس درس خوندم اینقدر معلوماتم از انسانیت هست من از مردم ایران وقع زیاد دارم. چرا چون همشون تحصیل کردن از همه چیز اگاه هستن. دوم شما میگید از جایی میایی که توش کشت و کشتار و تریاک اینجور چیزها.خوب مگه میشه انسانی رو که هیچ جرمی انجام نداده دماغشو شکست .مگه بسیج نباید یارو یاور مستضعفین جهان باشه ولی برعکسه میزنن تو صورتت میگن برو خداحافظ به نام ولایت فقیه.بحث سره مسلمانی بود.شما هم همه رو به یک چشم میبینی متاسفانه.تو افغانستان.ترک.ازبک.پشتون.تاجیک.هزاره و تعداد کمی سادات هم زندگی میکنن.من خودم سادات هستم.به من بگو تو که امام حسین رو قبول داری و میگی اللهم صل علی محمد و ال محمد بعدش میری مسجد روزه امام حسین گوش میکنی خودتو شیعه حساب میکنی و بعدش میای با باتوم تو صورت اولاد رهرا میزنی! این دیگه مسلمانی هست! خودت قضاوت کن.بنده از هیچ ایرانی بدم نمیاد چون مسلمان از مسلمان بدش نمیاد :| خوب سلطان محمودکه سنی بود که به ایران حمله کرد. ولی تاوانش رو باید اولاد زهراپس بدت.تاوانش رو باید شیعه های مظلوم هزاره پس بدن؟متاسفم که شما هم همرو به یک چشم میبینی.اینکه نشد یعه بودن ملمان بودن.در اسلام گفته شده اگر مسلمانی را در سختی و گرفتاری میبینی کمکش کن نزن تو سرش که پایین تر بره !!
:(

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
در فرهنگ اسلامی و بویژه شیعی ما، فارس، ترک، افغان، عرب و ... دلیل برتری و فخر نیست و تنها امتیاز تقواست. انقلاب اسلامی هم مبتنی بر یک ایدئولوژی اسلامی جهان شمول و نه ملی است. بنابراین برادران افغانی، فلسطینی، عراقی، یمنی، لبنانی و... همه از دید ما یکسان و ما در قبال وضعیت و سرنوشت شان مسئولیم و اینکه در برهه ای از زمان میزبان آنها بوده ایم را منتی بر ایشان نمی نهیم که اینجا بلاد اسلام است و افکار سخیف نژاد پرستانه و ناسیونالیستی در آن دخیل نیست. اما اینکه سر کلاف قصور را گم کنیم و آن را مستقیم به امر ولایت گره بزنیم و در نهایت در این بستر افکار مسموم تعدادی از اشخاص معلوم الحال را تکرار نماییم جای گله مندی دارد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[b][color=blue]دوستان عزیز از همگی خواهش می کنم حتما حتما حتما این سخنرانی از دکتر عباسی را که بی ارتباط به این تاپیک نیست گوش کنند [/color][/b]
[color=blue]
[b]قطعا با شنیدن این سخنرانی پنجره ای تازه به سوی شما گشوده خواهد شد[/b][/color]

[color=red][b]از سخنرانی های استاد در کلاس درس خودشان [/b][/color]

http://bachehayeghalam.ir/media/abbasi/abbasi025(www.BGH.ir).mp3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
من مراجع تقلید رد خیلی دوست دارم همینطور ولایت فقیه رو و امیدوارم که ایت الله خامنای در برابر دشمنان اسلام باشه.ولی اگر نباشه که هیچ چی دیگه.امیدوارم که مهدی ع ظهور کند و تمام مظلومان را از شره ستمگران خلاص فرماید. :| Ehsan_animator
خیلی ممنون دوست عزیز

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote][quote][quote]اگه ولایت فقیه رو مردم قبول نداشته باشن یا بخواهن کس دیگری رو منسوب کنن ولایت فقیه وقت باید بدون اعتراض از مقامش صرفه نظر کنه. اگه ولایت فقیه خودشو بر مردم تحمیل کنه این دیگه ولایت فقیه گفته نمیشه.من این مطالب رو در سخنرانیهای ایت الله منتظری شنیدم و چندتا از مراجع تقلید دیگر هم بر این تاکید کردن :|[/quote]

از نظر تشیع حاکمیت و ولایت مطلق از آن خداوند است (همچنان که در اصل پنج قانون اساسی ذکر شده است) و هیچ حاکمیتی حق تعارض با حاکمیت خداوند را ندارد و طبق نص صریح قرآن خداوند ولایتش را در طول (و نه در عرض) به پیامبران و سپس اولی الامر تفویض کرده است که منظور از اولی الامر یعنی اولیای خداوند که ائمه اطهار (ع) میباشند. همچنین هیچ گاه زمین از ولایت خداوند بی بهره نبوده و نخواهد بود (نخستین انسان پیامبر بود و ولایت خداوند از همان ابتدای آفرینش انسان بر وی نازل شد) و اگر چنین شود طبق روایات زمین اهل خود را خواهد بلعید. پس نیاز هست تا بصورت طولی و در ادامه ولایت تشریعی افرادی که اول پیامبران و سپس امامان و در زمان غیبت اولیای الهی زمامدار امور مسلمین باشند تا ولایت الهی را بر مردم جاری سازند. مسلما در زمان غیبت کبری امکان جاری ساختن ولایت از طریق امام معصوم علیه السلام ممکن نیست و در نتیجه نیاز است تا فردی به نیابت از ایشان این امانت را برعهده گرفته و رهبری مسلمین باشد. این شخص را ولی فقیه مینامیم که ولایت او در طول ولایت امام عصر و تفویض شده از سوی اوست و وظیفه اون حفظ و حراست و راهبری اسلام و امت اسلامی است.

درباره عزل کردن یا منصوب کردن ولایت فقیه نیز باید بگویم که نمی توان ولی فقیه را از مقامش عزل کرد حتی توسط مجلس خبرگان رهبری! ولایت فقیه را خبرگان ملت از بین افراد واجد شرایط (فقیه ، مجتهد ، عادل ، بالغ ، عاقل ، آگاه به مقتضیات زمان ...) کشف میکنند که این انکشاف از طریق تعیین مصداق انجام میگیرد (شرایطی که گفته شد فقیه ، عادل ...) بنابراین ولایت فقیه انتخابی نیست که امکان عزل آن برای انتخاب کنندگان باشد. ولی فقیه تنها در صورتی که از واجد الشرایطی خارج شود خود به خود از این مقام کنار میرود. اما اینکه مرحوم منتظری چرا نظر متفاوتی با حضرت امام (ره) داشت برمیگرده به مبانی ولایت فقیه از نظر ایشان که ولایت فقیه نسبی را قبول داشت و مخالف ولایت فقیه مطلقه که امام از سال 1327 مطرح کرده بودند بود. البته از نظر اعتبار علمی و فقهی نظریه آقای منتظری پایه های مستحکمی ندارد و به همین دلیل نتوانست این نظریه را بسط دهد. ضمن اینکه ولایت فقیه نسبی در عمل شامل تمام اصل حاکمیت و ولایت از جانب خداوند نمی تواند بشود و مانند این است که بگوئیم امام زمان بعد از ظهور امام و زمامدار مسلمین است اما مسلمانان خود یک رئیس جمهور انتخاب کنند![/quote]

بله شما دریت میفرماید.ولی ایت الله سید محمد شیرازی.سیستانی-صادق شیرازی-محمد رضا شیرازی و چندتن از دیگر بزرگان مخالف این هستند که ولی فقیه خود را به مردم تحمیل کند و این نکته را هم یاد اوری کنم که [color=red]اگر ولایت فقیه نزادپرست باشد اینکه دیگر ولایت فقیه نیست[/color].من چیزهای بد و غم انگیزی از یک حکومت اسلامی دیده ام با اینکه اصلا دنبال سیاست و اینجور چیزها نیستم. ببینید مرحوب ایت الله خمینی گفتند که اسلام مرز ندارد .همینطور ایت الله سید محمد شیرازی در توضیح المسایل خود بیان کرده اند که حکومت اسلامی حق ندارد مسلمانی را بدون دلیل از جای خودش بیجا کرده و بیرون نماید.ببینید من با خانواده ام وفتی که به ایران پناهنده شده بودیم عده ای بسیجی ریختند و ما را گرفتن ما توضیح دادیم که چرا به ایران امده ایم . انها با خشونت گفتند به ما ربتی ندارد .اون موفع من زیر ۱۸ سال بودم.گفتم که من و شما همدین و برادر هستیم از که پیام گرفته اید که اینگونه با ما رفتار میکنید؟ گفتند که ما از مقام معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای فرمان گرفته ایم! خوب خودتون قضاوت کنین به این گونه شخص میشه ولایت فقیه گفت؟ من اصلا قصد توهین ندارم. اگه در دین مقدس اسلام گروه بندی کنید بگید این شیعه افغانی این ایرانی این که دیگه مسلمانی نیست .حتی اگه انسانی را به خاطر پوست یا ملیتش بهش توهین کنیم اگه اولیا الله هم که باشیم تمام اعمال خوبمان در یک لحضه دود میشه میره هوا. اتحاد و وحدت مسلمانان به همین هست. من یک خاطره دیگه هم میگم.یک روز من داشتم به حرم مطهره امام رضا مشرف میشدم روز جمعه هم بود. یک جایی بود که کفشارو تحویل میدادن رفتم کفشمو تحویل دادم و داشتم میرفتم به نماز جمعه و به صحن مسجد گوهرشاد رفتم .صحن جوری بود که وقتی رو به قبله می ایستادم پشتم به ضریح مبارک میشد . خوب من رفتم به طرف صحن که دیدم دارن تلاشی میکنن.چندتا از همین مامورهای نیروی انتظامی یا بسیج بودن نمیدوم .لبایهاشون که سبز تیره بود از این کلاههایی که جلوشون یک صفحه ساف برامده هست داشتن .من رفتم جلو نوبت تلاشی به من رسید .منو تلاشی کردن.گفتن که افغانی ؟ گفتم اره .گفتن مدارک ؟ من جواب دادم که ندارم یادم رفته بود از خانه بردارم ! گفتن که برو بیرون یک چند نفری پشت من ایستاده بودن.من گفتم که من فقط امدم نماز جمعه رو بخونم و برم حرم حضرت که افغانی ایرانی نداره؟ حالا نمیدونم باور میکنین یا نه یادم نیست با باتوم بود یا چی بود همچین زدن تو صورت من که تمام دنیا جلو چشمام تاریک شد گیج شدم با سر و صورتی خونی از اونجا بیرون شدم یعنی ظلم از این بدتر میشه که ولایت فقیه مچین دستوری بده دوست عزیز.شما که معلوماتت از اسلم بیشتر از من هست خودت قضاوت کن.[/quote]

اصلا جالب نبود اون متنی که قرمز کردم! قبل حرف زدن کمی راجع به موضوع فکر کنیم بد نیست تا از واژه های درستی استفاده شود.

دوست من ولایت فقیه یک اصل کلی هست و با این حال شما شبهه ای مطرح میکنی که در آن با یک جز به کل انتقاد میشه!

ولی فقیه که بیکار نیست بیاد به یه نفر دستور بده شما این کار رو بکن اگر فلان شخص رو دیدی بزن تو صورتش!

مثل این هست که برم ترکیه و بعد پلیس این کشور با باتوم بزنه تو صورت من و بنده برگردم بگم اینم از اردوغان و گل چه حکومتی اسلامگرایی هست شعار میدن!

اشتباهات فردی را باید در سطح همان فرد مورد بررسی قرار داد و از بسط آن به جمع خودداری کرد.

اینکه با شما برخورد بدی شده برمیگرده به خیلی مسائل که با ورود افغانیها به ایران ایجاد شد و البته از انصاف نگذریم ایرانیان در طول تاریخ بعد از انصار دومین ملتی بودند که برادرانشان را به شهر خویش راه دادند که به نظر خود من این کار نیاز نبود و تنها کاری که باید میکردیم احداث اردوگاه آوارگان در منطقه صفر مرزی بود.

فراموش نکنیم که با دستور امام راحل (ولی فقیه) شما توانستید وارد ایران شوید و هر نوع حکومت دیگری بود چنین کاری نمیکرد.

درباره نظر علمایی هم که فرمودید به نظر من اگر بی احترامی به ایشان نباشد جزو مراجع بزرگ تشیع نیستند و نظر ایشان در سطح روحانی منطقه ای میباشد. اینکه ولایت فقیه حق ندارد خود را بر مردم تحمیل کند این از ریشه نظر اشتباهی است و هر بزرگواری چنین سخنی گفته باشد از اصل ولایت در اسلام بی خبر است و ولایت فقیه را با مقامی قراردادی مانند ریاست جمهوری مقایسه میکند که میگویند کسی حق ندارد قدرت را به زور بدست آورد که میشود توتالیتاریسم منتهی ولایت فقیه یک قرارداد اجتماعی بین انسانها نمیباشد که مساله انتخاب یا اکتساب برای آن مطرح باشد. ولی فقیه در طول ولایت خداوند بر انسان میباشد و کسی حق مخالفت با ولایت الله را ندارد و اگر چنین کند از ولایت الله خارج شده و ولایت شیطان را خواهد پذیرفت. مانند این که بگوئیم هیچ پیامبری حق ندارد خود را بر مردم تحمیل کند! که اصلا مساله تحمیل کردن مطرح نیست و ایشان از جانب خداوند به پیامبری مبعوث میشود حال چه مردم بخواهند یا نخواهند. در ثانی در پست قبلی اشاره کردم که ولی فقیه را خبرگان ملت از بین افراد واجد شرایط پیدا میکنند و این خبرگان ملت توسط خود مردم انتخاب میشود.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بسم الله فی الاول والاخر

[quote]من مراجع تقلید رد خیلی دوست دارم همینطور ولایت فقیه رو و امیدوارم که ایت الله خامنای در برابر دشمنان اسلام باشه.ولی اگر نباشه که هیچ چی دیگه.امیدوارم که مهدی ع ظهور کند و تمام مظلومان را از شره ستمگران خلاص فرماید. :| Ehsan_animator
خیلی ممنون دوست عزیز[/quote]

ببین برادر!!! شما به صرف دو ادعا یکی برخورد به اصطلاح بسیجی ها! با شما، و دیگری ادعای به اصطلاح بسیجی ها، در مورد امام خامنه ای

به انتشار تراوشات ذهنی خود در باره عزیزترین اشخاص امت اسلامی می پردازید، انتشار جو بدبینی، و شبهه پراکنی و تردید در مورد آقا!!!

آنوقت از انصاف و مسلمانی می گویی؟

گیریم ما ادعای برخورد با شما را به حکم مسلمانی پذیرفتیم!!! شما چگونه ادعای بسیجی ها را در مورد آقا به آسانی پذیرفتید و قضاوت کردید؟!!

هر نسبت دادنی باید در کمال اطمینان باشد!!! در ضمن من بچه گلشهر مشهدم! و با افاغنه محشور!!! بسیار هم دوستشان دارم!!!

اما نبینم دیگه شبهه پراکنی و تردید نسبت به آقا ایجاد کنی!!! :( icon_razz

آن هم که مراجعی گفته اند راجع به تحمیل!!! خوشبختانه محبوبیت آقا اظهر من الشمس است!!! تنها غرض ورز این مسئله را نادیده می گیرد!!!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
از يك طرف ميخوام از كنار صحبتهاي ناعاقلانه سمندون رد بشم و جوابي بهش ندم و حرفاش رو پاي بي اطلاعيش از مسايل بزارم و از طرفي با خودم ميگم اگه به اين سادگي از كنار حرفاش بگذريم بعدها ممكنه جرات كنه و به آقا توهين كنه .
من در اين تاپيك و يه تاپيك ديگه جواب اين حرفاشو دادم و دوستان هم تكميلش كردند اما از مدير سايت (آقا سعيد) ميخوام در صورت قانع نشدن جناب سمندون يك اخطار در مورد حرفاشون (حرفهاي سمندون) بهش بده .
با تشكر .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع نسبت به پاسخ بیشتر بسته شده است.