aviator

یگان ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

[color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3][b]یگان فوق ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا[/b] (به [url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C"]انگلیسی[/url]: Navy SEALs)‏، نام یگان [url="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"]تکاوری[/url] فوق ویژه نیروی دریایی ارتش آمریکا است.[/size][/font][/color]
[color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3]یگان فوق ویژه [url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7"]نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا[/url] در ۱۹۶۴ تشکیل شد[sup][url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-1"][۱][/url][/sup]، قابلیت حمله زمینی، هوایی و دریایی را به صورت هم‌زمان دارند.[/size][/font][/color]
[color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3]این نیروها وظیفه حملات دریایی ضربتی، عملیات‌های پنهانی و مخفی در عمق خاک دشمن و قابلیت حملات هم‌زمان را دارند.[/size][/font][/color]
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/US_Navy_SEALs_insignia.png/220px-US_Navy_SEALs_insignia.png


[b] کشته شدن اسامه بن لادن[/b]

[color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3]در تاریخ ۱ مه (۲ مه به ساعت محلی پاکستان) ۲۰۱۱ میلادی، [/size][/font][/color][url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7"]باراک اوباما[/url][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3]، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که «گروه شش»[/size][/font][/color][sup][url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7#cite_note-2"][۲][/url][/sup][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3] از یگان فوق ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا طی عملیاتی اسامه بن لادن، بنیان‌گذار و رهبر گروه القاعده و عامل حملات [/size][/font][/color][url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1"]یازده سپتامبر[/url][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3] را در یک ویلا در [/size][/font][/color][url="http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF"]ابیت آباد[/url][url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"]پاکستان[/url][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3] کشته‌اند. بنا به گفته مقامات رسمی ایلات متحده، این عملیات توسط ۲۰-۲۵ تکاور [/size][/font][/color][url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%88%D9%82_%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7"]یگان فوق ویژه نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا[/url][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3] تحت فرماندگی ستاد مشترک عملیات ویژه و با همکاری [/size][/font][/color][url="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7"]سیا[/url][color=#000000][font=Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', sans-serif][size=3] انجام پذیرفت.[/size][/font][/color]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/SEAL_delivery_vehicle_team_fast-roping_from_a_MH-60S_Seahawk_to_USS_Toledo.jpg/220px-SEAL_delivery_vehicle_team_fast-roping_from_a_MH-60S_Seahawk_to_USS_Toledo.jpg
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
جالبه خیلی تعدادشون کمه که چی جوری بن لادنو با اون همه بادیگارد زدن؟
کلا تعداد افرادی که در یگان های ویژه ی آمریکا خدمت می کنند چند تا هست؟یگان فوق ویژه چه طور؟
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
نیوی سیل گروه شیش، فقط اسمش نیوی سیل هستش و در اصل یک سازمان اطلاعاتی هستش....!!!!

یعنی چی؟؟؟
یعنی افسرهای نخبه‌ی سازمان های مختلف رو از پلیس و سی‌آی‌عی و اف‌بی‌ای و ارتش و همه جا جمع میکنن، که روی یه پرونده کار بکنن....

برای مثال، در خصوص بن‌لادن تحقیقات این گروه از قبل از 199 شروع شده و در سال 2012 بعد از کشتنش تموم شد!!!!

نکته‌ی مهم در خصوص نیوی سیل تیم 6 یا تیم 7 یا تیم 12 اینه که افراد این گروه‌ها، صرفا یک پرونده‌ی اطلاعاتی میگیرن و تموم!! وقتی حل شد بازنشست شده، میرن پی کارشون...

فیلم کاترین بیگلو به این نکته تا حدودی اشاره کرده که اون خانم مو قرمز برای مثال وارد میشه برای پیگیری پرونده‌ی یه نفر و وقتی پرونده رو به اتمام می‌رسونه، می‌فرستنش یه جای نامعلوم که زندگی بکنه و دیگه کار اطلاعاتی بهش نمیدن!!!!....

در همین خصوص، در فیلم مونیخ می‌بینیم که باز یه سری افراد از سازمان های مختلف برای ترور 11 نتفر انتخاب میشن که بعد از پایان عملیات، 2 نفر باقی مونده میرن پی کارشون!!!!....

نیوی سیل تیم 6، در زمانی که ادعا کرد بن‌لادن رو کشته، صرفا چند نفر نیروی عملیاتی فرستاد!! یعنی دو هلیکوپتر نیرو میرن کار رو تموم میکنن و بر میگردن و مشخصا، بن‌لادن در جایی کشته شد که هیچکس انتظارش رو نداشت و اصولا به نظر میاد که اصلا بادیگاردی نداشته یا اگر داشته، فرصت دخالت نداشتن!!!!!!

پهپاد RQ-170 جزو دارایی های نیوی سیل تیم 6 هستش که صرفا این گروه ازش استفاده میکنه برای اهداف و مقاصد خاص خودش و فقط و فقط اهداف خاص خودش!!!

بنابراین، این دست سازمان های کوچیک ولی پر قدرت و پر نفوذ، جزو سازمان رزمی نیستن!!‌بلکه میتونن از سازمان های رزم مختلف، نیرو بردارن! :|
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سناپس جان البته من دیشب فیلم های گرفته شده توسط آرکیو 170 از درگیری سیلز با بن لادن رو دیدم ... اول که یکی از بالگرد ها سقوط می کنه بعد ملت می فهمند یکسری اومدند ولی در دو خروجی ساختمون نیرو ها حضور دارند ، 3-4 نفر از محافظان رو می کشند و بعدش بن لادن رو ... جالبیش این بود که کلی زن و بچه اونجا بوده ... بعدشم جنازه رو بر میدارن میرند و بالگردی که سقوط کرد رو منفجر می کنند ...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
فیلمهای ارکیو؟ کجا؟ از کجا میشه دیدشون؟؟؟
من بر اساس خونده هام و تطابق نصبیشون با فیلم زیرو دارک ترتی! :) گفتم....
اره کلیت ماجرا همین بوده.... ۳ خونواده اونجا بودن که همه‌شون بچه داشتن که نفری 3 بجه میشه 9 نفر با 3 زن میشه 12 نفر(حداقل!!!)

---------------
بعدشم من موندم که این فوق ویژه دیگه یعنی چی؟!! شاید بشه به عنوان یه صفت توی یه متن ازش استفاده کرد، ولی به عنوان عنوان! یه گروه خیر!! سرباز، تفنگدار، تکاور، نیروی ویژه، نیروی عملیات ویژه نهایت دسته بندی هایی هستش که لااقل من ازش خبردارم! :|

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='hamedof' timestamp='1375777826' post='327125']
سناپس جان البته من دیشب فیلم های گرفته شده توسط آرکیو 170 از درگیری سیلز با بن لادن رو دیدم ... اول که یکی از بالگرد ها سقوط می کنه بعد ملت می فهمند یکسری اومدند ولی در دو خروجی ساختمون نیرو ها حضور دارند ، 3-4 نفر از محافظان رو می کشند و بعدش بن لادن رو ... جالبیش این بود که کلی زن و بچه اونجا بوده ... بعدشم جنازه رو بر میدارن میرند و بالگردی که سقوط کرد رو منفجر می کنند ...
[/quote]
حامد نکن برادر من ... اون فیلم ها شاید ساختگی باشه...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='senaps' timestamp='1375777437' post='327122']
نیوی سیل گروه شیش، فقط اسمش نیوی سیل هستش و در اصل یک سازمان اطلاعاتی هستش....!!!!

یعنی چی؟؟؟
یعنی افسرهای نخبه‌ی سازمان های مختلف رو از پلیس و سی‌آی‌عی و اف‌بی‌ای و ارتش و همه جا جمع میکنن، که روی یه پرونده کار بکنن....

برای مثال، در خصوص بن‌لادن تحقیقات این گروه از قبل از 199 شروع شده و در سال 2012 بعد از کشتنش تموم شد!!!!

نکته‌ی مهم در خصوص نیوی سیل تیم 6 یا تیم 7 یا تیم 12 اینه که افراد این گروه‌ها، صرفا یک پرونده‌ی اطلاعاتی میگیرن و تموم!! وقتی حل شد بازنشست شده، میرن پی کارشون...

فیلم کاترین بیگلو به این نکته تا حدودی اشاره کرده که اون خانم مو قرمز برای مثال وارد میشه برای پیگیری پرونده‌ی یه نفر و وقتی پرونده رو به اتمام می‌رسونه، می‌فرستنش یه جای نامعلوم که زندگی بکنه و دیگه کار اطلاعاتی بهش نمیدن!!!!....

در همین خصوص، در فیلم مونیخ می‌بینیم که باز یه سری افراد از سازمان های مختلف برای ترور 11 نتفر انتخاب میشن که بعد از پایان عملیات، 2 نفر باقی مونده میرن پی کارشون!!!!....

نیوی سیل تیم 6، در زمانی که ادعا کرد بن‌لادن رو کشته، صرفا چند نفر نیروی عملیاتی فرستاد!! یعنی دو هلیکوپتر نیرو میرن کار رو تموم میکنن و بر میگردن و مشخصا، بن‌لادن در جایی کشته شد که هیچکس انتظارش رو نداشت و اصولا به نظر میاد که اصلا بادیگاردی نداشته یا اگر داشته، فرصت دخالت نداشتن!!!!!!

پهپاد RQ-170 جزو دارایی های نیوی سیل تیم 6 هستش که صرفا این گروه ازش استفاده میکنه برای اهداف و مقاصد خاص خودش و فقط و فقط اهداف خاص خودش!!!

بنابراین، این دست سازمان های کوچیک ولی پر قدرت و پر نفوذ، جزو سازمان رزمی نیستن!!‌بلکه میتونن از سازمان های رزم مختلف، نیرو بردارن! :neutral:
[/quote]
داداش RQ، مگه کلت کمری هستش، که میچسبونیش به نیوی سیلز...این پرنده فقط در مواردی به این نیرو ویژه ها سرویس میداده...
آخه قدرتمندترین سامانه ی جاسوسی جهان رو چه به یک تیم کماندویی...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
داداش نیم ساعت بالا توضیح دادم که نیوی سیل تیم 6 به هیچ عنوان نیروی رزمی نداره و یه سازمان اطلاعاتیه که مشخصه‌ی تفاوتش با تیم 7 و 12 در اینه که مطلقا از نیوی سیلز ها(کوماندو ها) استفاده میکنه!!!!!!

توی فیلم زیرو دارک 30 اگر ببینی، اون سازمانی که اخرای فیلم نشون میده و دختره میره اونجا، نیوی سیل تیم 6 اونا هستن!!!! یعنی یه گروه اطلاعاتی که RQ-170 مال این سازمان بوده!!...یا لااقل تنها استفاده‌کننده‌اش که عمومی شده اونا بودن یا یه همچین چیزی...!!!! (یه جا دیدم نوشته بود RQ-170 a navy seal team 6 property ).... همین چند روز پیش خوندمش ولی الان فرصت نیست لینکش رو پیدا کنم چون باید برگردم سر کار! :| فقط فرصت بود یه تاپیک نصف و نیمه بزنم....
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اون
[quote name='senaps' timestamp='1375783039' post='327173']
داداش نیم ساعت بالا توضیح دادم که نیوی سیل تیم 6 به هیچ عنوان نیروی رزمی نداره و یه سازمان اطلاعاتیه که مشخصه‌ی تفاوتش با تیم 7 و 12 در اینه که مطلقا از نیوی سیلز ها(کوماندو ها) استفاده میکنه!!!!!!

توی فیلم زیرو دارک 30 اگر ببینی، اون سازمانی که اخرای فیلم نشون میده و دختره میره اونجا، نیوی سیل تیم 6 اونا هستن!!!! یعنی یه گروه اطلاعاتی که RQ-170 مال این سازمان بوده!!...یا لااقل تنها استفاده‌کننده‌اش که عمومی شده اونا بودن یا یه همچین چیزی...!!!! (یه جا دیدم نوشته بود RQ-170 a navy seal team 6 property ).... همین چند روز پیش خوندمش ولی الان فرصت نیست لینکش رو پیدا کنم چون باید برگردم سر کار! :neutral: فقط فرصت بود یه تاپیک نصف و نیمه بزنم....
[/quote]
داداشم، اونی که شما میگی اطلاعات نظامیشونه، که هم زمان داره با CIA همکاری میکنه...در مورد فیلم، سی دقیقه ی بامداد هم برادر من این فیلم اولاً جهت دار هستش، دوماً برخی از واقعیات رو تحریف کرده و سوماً 10 درصد ماجرا رو هم نگفته...
شما برو مستند تیم مخفی شش رو ببین تا بفهمی، نیوی سیلز چیه...برادر من اینهایی که شما میگی در برابر یگان ویژه ی ندسا، سوسک هم نیستند (از بعد توان رزمی)...
قبلاً گفتم و باز هم میگم اگه عشق عملیات کماندویی هستی برو خاطرات کماندوهای خودمون رو بخون، تا سرت به فلک بخوره، داداش...
ما زمان جنگ عملیات کماندویی رهایی گروگان انجام دادیم توی خاک عراق با حدوداً هفت هشت تا آدم...C-130نشوندیم تو خاک عراق و باز گردوندیم...داداش وقتشه یک کم به داخل بپردازی...
باز هم میگم ، پرنده ایی که میتونه نصف یه کشور رو شنود سیگنالی کنه، چه ربطی داره به یه تیم کماندویی...
توی اون فیلم، CIA تصاویر پهپاد رو در اختیار، نیروهای نظامی قرار میده داداش...نیوی سیلز وابستگی داره به اطلاعات پنتاگون و حتی سیا، ولی یه دم و تشکیلات گسترده ی مجزای اطلاعاتی نیست که خاص ترین سامانه ی جمع آوری اطلاعات دنیا رو در اختیارش قرار بدهند...
  • Upvote 1
  • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='lordashrafi' timestamp='1375771215' post='327094']
جالبه خیلی تعدادشون کمه که چی جوری بن لادنو با اون همه بادیگارد زدن؟
کلا تعداد افرادی که در یگان های ویژه ی آمریکا خدمت می کنند چند تا هست؟یگان فوق ویژه چه طور؟
[/quote]
سلام.
برادر من بادیگارد کجا بوده؟؟؟ ... کلاً دو تا کلاش توی اون خونه بیشتر نبوده...بعد هم تعدادشون، همچین کم هم نبوده ها .. 24 نفر بودند...البته تعداد، برای همچین عملیاتی منطقی هستش...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
عزیز جان، من اون فیلم رو مثال زدم نه اینکه بگم طبق اون فیلم اونجوریه!!!!

عرض هم کردم که نیوی سیل تیم 6 یه سازمان اطلاعاتی هستش که چون صرفا و صرفا و صرفا از نیروهای نیوی سیل استفاده میکنه، خیلی ها فکر میکنن نیوی سی تیم 6 کوماندو ها هستن!!!!

بعدشم، من توی استاتوس یکی از عزیزان عرض کردم که نیوی سیل اصولا کار به جنگ چریکی برسه هیچ حرفی برای گفتن نداره!!!! استفاده‌ی نیوی سیل‌ها بیشتر جاهایی هستش که جنگ برابر یا با نیروی زیاد دارن!! یه جورایی کلاسیک هستن و تقریبا هر عملیات چریکی شرکت کردن، قیچی شدن!!!... (حالا تاپیک هاش هم میاد!!)...
در مقابل اینا، گرین برت ها هر وقت برا جنگ کلاسیک فرستاده شدن قیچی شدن و در مقابل توی جنگ چریکی عین داس عمل میکنن... بدون اسیب، تلفات وحشتناکی گرفتن!!!!....

در شروع جنگ، نیوی سیل تیم 6 اطلاعات کلی منطقه، پدافند ها و مسائل مربوطه رو جمع میکنه...(همه‌ی جنگ ها!) یه جورایی کار مهندسی رزمی و اینجور چیزا...!!! تیمهای نظارت و پشتیبانی هم میفرسته به منطقه که نظارت از نزدیک داشته باشن...
بعدش، از گرین برت ها برای ورود استفاده میشه( توجه کردی چی شد؟! نیوی سیلز ها صرفا برای جمع اوری اطلاعات و حفاظت ثانویه!) و کار ورود رو با لباس های مبدل گرین برت ها انجام میدن.....

در افغانستان، گرین برت ها وارد شدن در گروه‌های مختلف، یه عده کرزی رو بالا بردن، یه عده طالبانی ها رو اوردن پایین!!(‌بدون درگیر شدن با همه‌ی طالبانی ها، صرفا به دنبال ترور اصلی هاشون بودن!!)....
نیوی سیل ها هم بیشتر اموزش های تخریب و نظارت و پشتیبانی دیدن و توی جنگ چریکی هیچ حرفی ندارن و اصولا زیاد هم استفاده نمیشن!!...!!
  • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[quote name='senaps' timestamp='1375812025' post='327365']
عزیز جان، من اون فیلم رو مثال زدم نه اینکه بگم طبق اون فیلم اونجوریه!!!!

عرض هم کردم که نیوی سیل تیم 6 یه سازمان اطلاعاتی هستش که چون صرفا و صرفا و صرفا از نیروهای نیوی سیل استفاده میکنه، خیلی ها فکر میکنن نیوی سی تیم 6 کوماندو ها هستن!!!!

بعدشم، من توی استاتوس یکی از عزیزان عرض کردم که نیوی سیل اصولا کار به جنگ چریکی برسه هیچ حرفی برای گفتن نداره!!!! استفاده‌ی نیوی سیل‌ها بیشتر جاهایی هستش که جنگ برابر یا با نیروی زیاد دارن!! یه جورایی کلاسیک هستن و تقریبا هر عملیات چریکی شرکت کردن، قیچی شدن!!!... (حالا تاپیک هاش هم میاد!!)...
در مقابل اینا، گرین برت ها هر وقت برا جنگ کلاسیک فرستاده شدن قیچی شدن و در مقابل توی جنگ چریکی عین داس عمل میکنن... بدون اسیب، تلفات وحشتناکی گرفتن!!!!....

در شروع جنگ، نیوی سیل تیم 6 اطلاعات کلی منطقه، پدافند ها و مسائل مربوطه رو جمع میکنه...(همه‌ی جنگ ها!) یه جورایی کار مهندسی رزمی و اینجور چیزا...!!! تیمهای نظارت و پشتیبانی هم میفرسته به منطقه که نظارت از نزدیک داشته باشن...
بعدش، از گرین برت ها برای ورود استفاده میشه( توجه کردی چی شد؟! نیوی سیلز ها صرفا برای جمع اوری اطلاعات و حفاظت ثانویه!) و کار ورود رو با لباس های مبدل گرین برت ها انجام میدن.....

در افغانستان، گرین برت ها وارد شدن در گروه‌های مختلف، یه عده کرزی رو بالا بردن، یه عده طالبانی ها رو اوردن پایین!!(‌بدون درگیر شدن با همه‌ی طالبانی ها، صرفا به دنبال ترور اصلی هاشون بودن!!)....
نیوی سیل ها هم بیشتر اموزش های تخریب و نظارت و پشتیبانی دیدن و توی جنگ چریکی هیچ حرفی ندارن و اصولا زیاد هم استفاده نمیشن!!...!!
[/quote]
برو مستند Secrets of Seal Team 6 ببین...
این جوری که شما میگی CIA باید پیش اینها لونگ بندازه...برو توی فیلم ببین .. کاملاً واضحه که سیا از اینها به عنوان ابزار استفاده میکنه برادر من...
راستش من به شخصه خسته شدم از اینکه، در مورد این خارجی ها چیزی بخونم، در حالی که نمونه ی داخلی اش موجوده اون هم با کیفیت آنچنانی، اون هم بیست و چند سال پیش...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ما که راجع‌به ایرانی ها صحبتی نکردیم اصلا!!.... همه جای دنیا حتی یه درگیری کوچیک رو تو بوق میکنن که مردم بدونن ثانیه‌هایی که تو امنیت میگذرونن، سالهای سال از عمر افرادی رو صرف خودش کرده...!!
تو ایران، کشوری در بدترین منطقه‌ی دنیا در بین سلفیون محاصره شده بزرگ‌ترین دغدغه‌ی جووناش اینه که پلیش ارشاد بهشون گیر نده و بزرگ‌ترهاش اینه که چلوکباب کوبیده برا شام میتونن جور کنن یا نه!! یا مثلا پسته سر سفرشون هست یا نه؟؟؟

در خصوص مستند و اینا هم من تو تاپیک بالهای سرخ، برات مثال زدم که امار رسمی که همه جا منتشر شده 16 نفر به 35 نفر(حداکثر 35 طالب!) که تو مستندی که لینک کردم، میگه بعد از کشتن قهرمانانه‌ی 150 نفر، می‌بینن تعدادشون زیاده و گلوله تموم میکنن و می‌میرن در صورتی که همون اول که یکیشون تیر میخوره، هر کدوم به یه سمت فرار کردن و فقط یکیشون تونسته در بره!!!....

نیوی سیل تیم 6، برای یک پرونده‌ی بخصوص از نیروهای سیا و غیره و ذلک استفاده میکنه و یه سازمان مثل سیا نیست!!!!...

مطمئن باش توی ایران هم همینجوریه...!!! یعنی یه نفر، یا یه سری افراد اون بیرون هستن که بعد از فارق‌التحصیلی، فقط به پرونده گرفتن... تک پرونده‌ی ریگی، تروریست های پژاک و غیره و ذلک... و تمام عمر کاریشون صرف اون مسئله میشه.... صرف رهگیری 24 ساعته‌ی اون... صرف اینکه بفهمه ریگی و امثال ریگی چه ساعتی دستشویی میکنه و چقد طول میکشه هر بارش، کجا میره با کی میشینه.... دکترش کیه، رفیقش کیه.... پولش از کجا میاد؟ ماشینش از کجا میاد....؟ کی واردشون میکنه؟ کی اطلاعات رو براشون جمع میکنه و غیره و ذلک!...
اون شخص، و اون اشخاص ممکنه هزار برابر پیش‌رفته تر از اطلاعات و دم‌و دستگاهه عادیش تو سطح مملکت تجهیزات داشته باشن، ولی اون تجهیزات گسترده نیست و نمی‌تونن منطقه‌ی بزرگی رو تحت پوشش قرار بدن... اونا بالاتر از دستگاه اطلاعاتی نیستن و فقط هم‌سطحش هستن و تخصصی روی یه شخص بخصوص...


در خصوص وزارت اطلاعات خودمون، برخی پرونده‌های عادی رو توش طرف رو دنبال میکنه افسر مربوطه که بهش میگن کارشناس.... بعد از اینکه گرفتش، کارشناس مربوطه اون شخص رو بهتر از خودش میشناسه!!... بعدش هم گم و گور میشه...(این رو دیدم که میگم!!) می‌فرستنش یه شهر دیگه برا گرفتن یه نفر دیگه یا هر کار دیگه ای ...

در بیرون از اینجا هم همینجوریه.... من چند مثال زدم از بن‌لادن یا همون فیلم مونیخ و البته چند فیلم دیگه از عملیات های موساد که اکثرا بر اساس داستان واقعی هستن...!!

حرف اینه، شما میخوای بگی نیوی سیل تیم 6 کوماندوه، من به شما میگم و با اطمینان هم میگم که هیچ مدرک معتبری نمی‌تونی بیاری که بگه نیوی سیل تیم 6 چیزی بیشتر از یه دستگاه اطلاعاتیه!!!!..... در خصوص مستند هم همون بس که هفته‌ای یه دونه مستند ایرانی ساخته میشه در خصوص افرادی که تو المان، کتشون رو می‌فروشن که غذا گیر بیارن یا کلی مزخرفات مشابه خارجی دیگه!!!!...
اصولا من به مستند ها زیاد علاقه‌ای ندارم مگر اینکه با تصاویر رسمی و واقعی و همچنین همکاری رسمی اعزای سازمان مربوطه که در موردش حرف میزنن باشه...

من کتاب 5 نیوی سیل رو تا حالا خوندم که تو همه‌ی اینا به نیوی سیل تیم 6 به عنوان پشتیبان اطلاعاتی اشاره شده و در مواردی طرف گفته که مثلا تیم 6 من و چند نفر دیگه رو برای تست انجام یه عملیات خواسته بود و از این حرفا...!!.... ویرایش شده در توسط senaps

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
عزیز بنده شما درست میگی، نیوی سیلز خدا...CIA هم در آینده ایی نزدیک جاشو میده به سازمان نیوی سیلز...
مستند هم مشتقی از سند نیست و خالی بندیه...
کماندوهای ایرانی هم ارزشش رو ندارن که خاطراتشون رو بخونی، همیشه باید جنس خارجی باشه تا اصل باشه...عملیات مروارید کشک، عملیات قادر کشک، و خیلی چیزهای دیگه هم کشک...
وسلام.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مشکل شما اینه که نمی‌خوای قبول کنی نیوی سیل تیم 6 تیم عملیاتی نداره و اطلاعاتین همه‌ی نیروهاش یا اینه که من تاپیک در خصوص کوماندوهای خودی نمی‌ذارم یا مستند های تلویزیونی رو قبول ندارم یا چی؟!!؟؟؟

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.