deserthawk

نبرد لانگ والا درسی آموزنده برای فرماندهان جنگی

3 ارسال ها در این موضوع

لشکر 18 تصرف و تثبیت لانگ والا را به تیپ 206 پیاده و هنگ زرهی 38 سواره نظام ارتش محول کرد و تیپ 51 پیاده و 22 سواره نظام را برای ادامه عملیات بعد از تصرف لانگ والا و تسخیر جیسالمر مامور کرد.

علیرغم ضعف در شناسایی رزمی، مشکل اصلی نبود پشتیبانی توپخانه و استفاده از زرهی بدون حمایت ثانویه بوده است، پیاده با پشتیبانی زرهی حرکت می کنه، زرهی چی؟
یارو فرمانده لشکر باید اعدام می شد با این عملیاتش. حرکت ستون زرهی در شب قابل استتار و اختفا نیست مگر در پس زمینه درگیری، صدای حرکت ستون از چند کیلومتری قابل تشخیص هستش. باید تقدم با عملیات پیاده مکانیزه و تک نهایی با زرهی در صورت نیاز می بود.

13

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام
به نظرميادهنديها به خوبي ازشرايط محيطي محل درگيري اگاه بودند
وهيچ تانك وزره پوشي را براي محافظت از پست لانگ والا اختصاص نداده بودن
درعوض تعدادزيادي راكت و مين زدتانك تدارك ديده بودن ومنتظر همين اشتباه از طرف پاكستانيها
بودن،،گيرافتادن تانكهادر شنهاي نرم ،،تاريك شدن هوا و سپس شكارتانكها.
0

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم