Recommended Posts

در حالي كه محمد البرادعي، دبيركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در اظهارات خود، مدعي وجود فشارها و تهديدهاي برخي كشورها (آمريكا و اسرائيل) براي جلوگيري از انتشار گزارش وي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي شده است، شواهد موجود در گزارش‌ وي، از مأموريت جديد سازمان‌هاي جاسوسي غربي به ويژه «سيا» به برادعي و بازرسان آژانس براي دستيابي به اطلاعات سري نظامي ايران حكايت دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، برادعي در بندهاي 37 تا 42 خود به مداركي اشاره كرده است كه به تازگي از سوي برخي كشورها (آمريكا) در اختيار اين آژانس قرار گرفته است؛ اين مدارك شامل نقشه‌ها، شنود مكالمات و اسنادي است كه گفته شده از ايران به دست آمده و درباره فعاليت‌هاي موشكي جمهوري اسلامي است.

بنا بر اين گزارش، در حالي كه جمهوري اسلامي اعلام كرده اسناد و اطلاعات يادشده جعلي بوده، آژانس از ايران خواسته است براي اثبات جعلي بودن اين ادعاها، اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي موشكي خود را در اختيارش قرار دهد.

به نظر مي‌رسد اين ادعاها كه به تازگي و پس از گذشت پنج سال از اتهام‌سازي بي‌پايه آژانس عليه جمهوري اسلامي مطرح مي‌شود، نشان مي‌دهد آژانس پس از به دست آوردن كليه اطلاعات فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران كه قطعا تاكنون در اختيار آمريكا قرار گرفته، مأموريت جديدي را براي دستيابي به اطلاعات نظامي ايران آغاز كرده است.

متن بندهاي مذكور كه به اعتراف آژانس با عنوان «تحقيقات مرتبط»! نه به عنوان فعاليت‌هاي هسته‌اي و صرفا براي دور جديد اتهام‌سازي و به دست آوردن اسرار نظامي ايران در گزارش قيد شده، به شرح زير است:

- آژانس مدارک مشخصي را که توسط ساير اعضا در اختيار اين نهاد قرار گرفته بود؛ در اختيار ايران قرار داد. اين مدارک مربوط به نمودار جريان مکان تبديل UO2 به UF6 بود که از سوي ايران انجام شده بود. اين مدارک توانايي تبديل سالانه يک تن UF4 را نشان مي داد. اين نمودار جريان نشان KM را برروي خود داشت و مربوط به «پروژه 13/5» بود. اين مدارک شامل مکالمات بين افراد شاغل در پروژه و و کارمندان يک شرکت خصوصي فعال در پروسه تجهيزات، بود. آژانس همچنيني مدارکي درباره روند توليد سالانه 50 تن UF4 دريافت کرد.

38- ايران اعلام کرد که اين ادعاها در خصوص ارتباط اين پروژه با مباحث موشکي بي‌اساس بوده و اطلاعاتي که درباره فعاليت ايران توسط ساير اعضا در اختيار آژانس قرار گرفته، ساختگي هستند. هر چند ايران موافقت کرد که پاسخهاي خود در اين زمينه را با ذکر جزئيات ارائه کند. در تاريخ 8 فوريه و 12 فوريه 2008 آژانس به صورت مکتوب درخواست خود براي شفاف‌سازي‌هاي بيشتر را تکرار کرد. در تاريخ 14 فوريه 2008 ايران پاسخ گفت و اظهارات قبلي خود را تکرار کرده و عنوان داشت که اين آخرين ارزيابي آنها درباره اين موضوع است. ايران اعلام کرد که تنها سازماني که در فعاليت‌هاي چرخه سوخت حضور داشته AEOI بوده و اين سازمان قراردادي با KM به منظور توسعه واحد UOC در گچين که تنها پروژه‌اي بود که KM از ابتدا درگير آن بود، داشت. از ديد ايران اين نمودار، ساختگي و اتهام‌ها بي اساس بودند.

39- در طول ديدارهاي مورخه 3تا 5 فوريه سال 2008 ، آژانس مدارک ادعايي برخي اعضاي آژانس را براي بررسي به ايران ارائه کرد که مربوط بود به: آزمايش تجهيزات شليک منفجرکننده با ولتاژ بالا؛ توسعه يک منفجر کننده سيم ارتباطي محترقه(EBW)؛ شليک همزمان منفجر کننده هايEBW چندگانه؛ ايران گفت که اين اسناد ساختگي است و اين‌که اطلاعات موجود در اين اسناد مي تواند به آساني در منابع اينترنتي نيز بازيافت شود. در طول اين ديدارها که در بالا به آن اشاره شد؛ آژانس همچنين پارامترها و کار توسعه مربوط به موشک شهاب 3 را توصيف کرد. يک تصوير کامپيوتري براي بررسي در اختيار ايران قرار داده شد که از سوي ديگر اعضاي آژانس تهيه شده بود و آرايش نموداري محتويات مخروط داخلي يک وسيله بازآمد را نشان مي داد.اين آرايش مي تواند با يک وسيله هسته‌اي مطابقت کند. اما ايران گفت که برنامه موشکي آن تنها براي کلاهکهاي متعارف مورد استفاده قرار مي‌گيرد و تنها بخشي از برنامه فضايي کشور است و اين‌که آرايش نموداري نشان داده از سوي آژانس بي‌اساس و ساختگي است.

40. در طول ديدارهاي 27 تا 28 ژانويه و 3 تا 5 فوريه سال 2008، آژانس از ايران خواست تا در تعدادي از اقدامهاي تهيه از سوي ERI, PHRC و IAP که مي تواند مربوط به مطالعات ادعا شده‌اي باشد که در بالا به آن اشاره شد، شفاف سازي کند. اين موارد شامل رشته هاي آموزشي در زمينه محاسبات نوتروني، تاثير امواج شوک بر فلز، جداسازي غني‌سازي / ايزوتوپ و موشک‌هاي بالستيک است. در پاسخ کتبي خود مورخ 5 فوريه سال 2008، ايران گفت که نرم افزار «شوک PAM» با هدف مطالعه هواپيما،برخورد خودروها، کيسه هاي هوا و براي طراحي کمربندهاي ايمني مورد بررسي قرار گرفته است. ايران همچنين گفت که کنترل کننده هاي تابشي که درباره آنها تحقيق کرده، به معناي استفاده براي اهداف حفاظت تابشي بوده است.

41. در طول همان ديدارها،آژانس خواستار شفاف‌سازي نقش‌هاي مقام‌ها و موسسات خاص و رابطه آنها با فعاليت‌هاي هسته‌اي شد. از ايران همچنين شفاف‌سازي در پروژه‌هايي ازجمله پروژه‌اي با نام «پروژه 4» (غني‌سازي احتمالي اورانيوم) و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مربوطه ليزري درخواست شد. ايران وجود برخي سازمان‌ها و دفاتر پروژه را که در مستندان به آن اشاره شده، رد کرد. ايران همچنين وجود برخي افراد را که نام آنها در مستندات آورده شده، انکار کرد و گفت که ادعاها درباره نقش‌هاي افراد ديگر که نام آنها آورده شده، بي‌اساس است.

42. در 15 فوريه سال 2008، آژانس يک ديدار ديگر را پيشنهاد داد تا مستندات بيشتري را به ايران درباره مطالعات ادعا شده نشان دهد. يعني پس از آنکه اجازه انجام چنين کاري از سوي کشورهايي که آن را تهيه کرده بودند، داده شد. ايران هنوز به اين پيشنهاد آژانس پاسخ نداده است.

اتهامات:
يکي از مسائل عمده باقي‌مانده مربوط به ماهيت برنامه هسته‌اي ايران موضوع مطالعات اتهامي در مورد پروژه نمک سبز، آزمايش مواد انفجاري قوي، و موشک داراي توان خروج و بازگشت به جو، مي باشند. اين موضوعي بسيار مهم و مايه نگراني جدي و اساسي در مورد هرگونه ارزيابي ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران است. آژانس در 3 تا 5 فوريه 2008 توانست تعدادي از اسناد مربوطه را به ايران نشان دهد. و همچنان اظهارات مطرح شده و توضيحات ارايه شده توسط ايران در پاسخ به اين اسناد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. ايران مي‌گويد که اين اتهامات بي اساس هستند و اطلاعات جعل شده‌اند. آژانس تنها توانست اجازه يابد که در 15 فوريه 2008 بعضي از اسناد بيشتر را به ايران نشان دهد. بر اساس موارد بالا آژانس هنوز در موقعيتي نيست که در مورد ماهيت کامل برنامه هسته‌اي ايران تصميم بگيرد. درعين حال بايستي توجه داشت که آژانس نه استفاده از مواد هسته‌اي را در ارتباط با مطالعات ادعايي کشف نموده و نه اطلاعات معتبري را در اين خصوص در اختيار دارد. مديرکل مصرانه از ايران مي خواهد که به صورت فعال با آژانس در بررسي مشروحتر اسناد در دسترس درخصوص مطالعات اتهامي که آژانس مجاز شده است آنها را به ايران نشان دهد، مشارکت نمايد.

منبع : سايت خبري تابناك

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
حالا دارن از این مهره استفاده می کنند . ولی ما می دونیم چطور برخورد کنیم این یارو هم به زودی کارش تمومه.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با انتشار گزارش البرادعي، مشخص شد اين گزارش هم مانند گذشته با ايجاد ابهامات در پرونده هسته‌اي ايران، همچنان هيزم‌بيار آتش شوراي امنيت است. اين گزارش، اعلام مي كنه ايران دسترسي لازم به مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي را فراهم کرده.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
در واقع البرادعي به رغم پايان زمانبندي مداليته و حل و فصل کلي برنامه هسته‌اي ايران، كشورمان را از اتهامات بي‌پايه‌اي که آمريکا و کشورهاي غربي عليه آن بيان مي‌کنند، تبرئه نكرده . با اينحال چه البرادعي گزارش مثبت بده و چه گزارش منفي نبايد خللي در ادامه برنامه هسته اي ايران ايجادكند. مطمن باشيد اگر ما بعنوان يك عامل بازدارنده به اين قضيه نگاه كنيم بعد از دستيابي كامل همين كشورهاي غربي اول ازهمه حتي از دوستان و برادران عرب مسلمانمون!!!!! به ما تبريك ميگن. icon_cheesygrin icon_cheesygrin :mrgreen:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
به نقل از بازتاب در گزارش جديد البرادعي، براي نخستين بار از يک دانشمند ايراني به نام آقاي فريدزاده، سخن به ميان آمده که شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نام او را در ليست خود قرار داده و به ادعاي آنان، وي يک شخصيت نظامي است و همزمان، رئيس مرکز تحقيقات فيزيک تهران بوده و ايران مانع ملاقات بازرسان آژانس با نامبرده شده است.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

انگار دارن راه رو برای حمله ی نظامی صاف می کنند.


این احمق ها فکر کردن ایران عراقه که راه رو باز کنه این البرادعی بیاد دل و روده اشو نگاه کنه! دوستان این پرونده تا صدسال دیگه بسته نمی شه! این یک طرح دراز مدت برای جاسوسی از تاسیسات ایرانه! چون سازمان های جاسوسی غربی توانایی نفوذ به این تاسیسات رو ندارند از پوشش سازمان ملل منگل استفاده می کنند! icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سازمان مجاهدين خلق ايران، تشکيلات مخالف حکومت جمهوري اسلامي که در تبعيد به سرمي برد، روز ‏چهارشنبه 20 فوريه اعلام کرد که جمهوري اسلامي در حال اقدام براي تجهيز يک موشک به کلاهک هسته ‏اي است. اين سازمان مي گويد منابعي که در دستگاه هاي دولتي ايران دارد خبر داده اند که که حکومت در ‏آوريل 2007 يک مرکزفرماندهي عملياتي هسته اي به نام مژده درلويزان ايجاد کرده است که سرپرستي آن ‏را يک مهندس هسته اي به نام محسن فخري زاده مهابادي برعهده دارد که تحت نظر مستقيم وزيردفاع، ‏مصطفي نجّار، عمل مي کند.‏ به گفته مجاهدين، مرکز مژده قرار است به عنوان حلقه رابط فعاليت تأسيسات ديگرازجمله خجير، که در يک ‏منطقه نظامي واقع در 120 کيلومتري جنوب شرقي تهران قراردارد، عمل کند. بخش ديگر از فعاليت هاي ‏هسته اي، به گفته مجاهدين، در دانشگاه سپاه، مالک اشترکه با مرکز مژده در ارتباط مستقيم قراردارد، انجام ‏خواهدگرفت. ‏ سازمان مجاهدين با نشان دادن تصاوير ماهواره اي(از منابع در دسترس تجاري) به خبرنگاران اسامي ‏رمزبرنامه ونام متخصصيني را که در زمينه هاي مختلف برنامه هسته اي مانند روبوت ها، غني سازي ‏اورانيوم، تشعشعات و داده پردازي فعاليت مي کنند، در اختيار آنان گذاشت. به گفته سازمان در اين طرح ‏تکنيسين هائي از کره شمالي نيز شرکت دارند که در مهمانسرائي در خجير، که محل آن برروي ‏تصاويرماهواره اي مشخّص شده بود، اسکان داده شده اند.‏ اين اتهامات که هنوز براي تائيد صحت شان زود است، درست وقتي برملا مي شوند که قرار است البرادعي، ‏مديرآژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش خود مبني بر ميزان همکاري ايران با بازرسان بين المللي را ارائه ‏دهد. و به خصوص پس از گزارش سازمان اطلاعات آمريکا مبني بر توقف برنامه ايران براي ساخت کلاهک ‏هسته اي در2003. سخنگوي مجاهدين روز چهارشنبه خواستار آن شد که" البرادعي بازرساني را به مرکز ‏مورد اشاره بفرستد". سازمان مجاهدين خلق که درفهرست سازمان هاي تروريستي اتحاديه اروپاقراردارد درسال2002 در يک کنفرانس مطبوعاتي در واشنگتن، از وجود تأسيسات نظامي هسته اي مخفي در نطنز و ‏اراک پرده برداشت. ‏ منبع: لوموند،21 فوريه

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
این منافقین الهی که زیر گل برن . فقط دنبال این هستند که خودشون رو مظلوم نشون بدند که بگن ما داریم به شما کمک می کنیم که ایران داره ............... در زمان صدام هم همینطور بود . فقط دنبال یه چیزی هستند که بگن ما بدرد بخوریم پس ما رو از لیست تروریستی در بیارین . اگر یه روز بگن این منافقین رو از روی زمین ور می داریم به شرط اینکه آمریکا به ایران حمله کنه قبول می کردم .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بد جوري سوختن icon_cheesygrin تب شون هم خيلي بالاست دارند چرت و پرت ميگن icon_cheesygrin :mrgreen:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
انی ها از انسانیت هیچ بویی نبردند و فقط به دنبال منافع خودشون بودند . :mrgreen: icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خدا اين كثافت ها رو لعنت كنه كه تو اين لجن هسته اي اول بي عقلي خودمون تو پنهانكاري درست و دوم اين لعنتي ها به ما ضربه زدن الان هم حرف مفت اونها رو رو طلا مي نويسن واسه فشار به ايران

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تقصیر دولت مردان ماست که کار اینارو یه سره نمی کنن. اینارو باید همشون رو اول کشت بعد تیکه تیکه کرد بعد کباب کرد بعد ...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تقصیر دولت مردان ماست که کار اینارو یه سره نمی کنن.
اینارو باید همشون رو اول کشت بعد تیکه تیکه کرد بعد کباب کرد بعد ...


خوب اینا مثل آوارگان اینور و اونور پراکنده اند! و جدیدا هم که به وهابی ها ملحق شده اند! اینایی که بازگشتند اگر خطایی کردند مطمئنا کشته می شند! نگران نباش برادر! :mrgreen: icon_cheesygrin

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
اوضاع و احوال اين بدبختها خيلي بدتر از اون چيزيه كه گفتيد.ديگه غربيها هم براي اونها تره خورد نمي كنن.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مطالب مشابه

  • توسط FLANKER
   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385294.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385295.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385335.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385333.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385300.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385309.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385302.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385304.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385306.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385307.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385334.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385336.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385337.jpg

   http://www.farsnews.net/plarg.php?nn=M385338.jpg
  • توسط EBRAHIM
   IRIS و پدید آمدن برنامه فضایی ایران (قسمت اول )

   مدتیست که از رسانه های جهانی،خبرهایی به گوش میرسد که ایران در حال تولید موشکی است که توانایی حمل ماهواره به فضا دارد.آيا چنين چيزي امكان دارد؟آيا اين ماجرا يك بلوف سياسيست يا حقيقت دارد؟
   دوستان از نظرات مفيد خودشون دريق نكنند امیدوارم مبحث جالبی شود.
   با تشكر   چند نکته قبال از خواندن مقاله :مطمئنا نظرات نویسنده با نظرات مترجم یکی نیست!!!
   در این مقاله موشک IRIS معادل موشک شهاب 3 دی فرض شده که آن هم به نوبه خود معادل موشک نو دونگ کره شمالی را در اختیار گرفته
   موشک IRIS ویا شهاب 3 دی اولین موشک ماهواره بر سبک ایران فرض شده اند (پراکنده بودن اطلاعات اجازه سخن قطعی را نمیدهد )
   موشک شهاب پنج معادل تائه دو پونگ دو کره شمالی فرض شده (البته از سوی نویسنده آن که آمریکایی هستند ) و عنوان اولین ماهواره بر سنگین ایران را بر دوش میکشد
   =============================================

   نخستین ظهور موشک ماهواره بر IRIS/IRSL-X-1

   با وجود ادعاهای ایران مبنی بر عدم بالابردن برد شهاب 3 دولت ایران در حال حاضر مشغول به ساخت و توسعه نخستین ماهواره بر خود موسوم به IRIS میباشد .
   پرتابگر ماهواره IRIS در ظاهر دارای ترکیب ساختمانی از موشک بالستیکShahab3 است که در مرحله اول از طراحی
   ان بهره میبرد و در مرحله دوم پرتابگر دارای دوقسمت موتور جامد و نیز محل حمل ماهواره (قسمت سوم) توسط پرتابگر است که قطر این مرحله از مرحله اول کمی بیشتر است و میتواند ماهواره های مخابراتی و علمی را در مدار زمین قرار دهد .
   .پرتابگر IRIS با پیکر بندی انجام شده بر روی آن پرتابگریست ایده آل به عنوان کاوشکر یا موشک اکتشافی که میتواند برای حمل کلاهک جنگی و یا توسعه کلاهک های فضایی قابل بازگشت و یا در نهایت برای ارسال محموله های علمی به فضا مورد استفاده قرار گیرد .البته این پرتابگر درحال حاضر نمیتواند ماهواره ها و یا محموله های با جرم بالا را به سمت مدار پرتاب کند . مگر اینکه مرحله سومی نیز به آن اضافه شود تا تبدیل به یک پرتابگر سنگین گردد .
   با توجه به آزمایش موشک چند مرحله ای شهاب 3 نویسنده بر این عقیده است که در صورتی که پرتاب آز مایشی موشک Shahab-3D نخستین پرواز آزمایشی پرتابگر IRIS باشد در آن صورت پرتابهای موشک های
   Shahab - 5 دومین و سومین مرحله از برنامه ساخت یک پرتابگر ماهواره ای است که ایران ادعا دارد در حال توسعه آن است .
   اولین تصویر از موشک IRIS در یکی از نمایشگاههای هوا و فضای ایرانیان در اندازه یک ماکت یک متری به نمایش گذاشته شد . نویسنده ادعا دارد که تستهای ناموفق پرتابی این موشک علت اصلی به تاخیر افتادن توسعه موشک حامل پرتابگر شهاب 5 تا کنون بوده است ولی با تردید بیان میکند که فقط زمان قادر به روشن ساختن این مطلب میباشد .

   نویسنده مقاله ادعا دارد که اختمال توسعه نوع جدیدی از موشک های بالستیک از روی این نسخه پرتابی با نامهای جدیدتر از Shahab - 3d وجود دارد ، ونیز باتوجه به موتور سوخت جامد مورد استفاده در مرحله فوقانی و نیز تمام اطلاعاتی که از موشک شهاب 3 در اختیار است ، طراحی نمایش داده شده از IRIS یقینا طرحی مناسب با استفاده از طراحی موشک بالستیک شهاب 3 است . هرچند که پرتاب این سیستم آزمایشی پیشرفته که پیش از این در غرب و شرق مورد استفاده قرار گرفته و از متدهای غربی و شرقی نیز برای توسعه استفاده کرده برای ملل چیز چندان غیر عادی نخواهد بود ، ولی به سرعت بخشیدن برای توسعه اولین ماهواره بر سنگین ایران قبل از پرتاب کمک شایانی خواهد کرد .
   نویسنده در ادامه با بیان شباهت موجود بین شهاب 3d و نسخه های دوم و سوم موشک تائه دو پونگ کره شمالی این پرسشها
   را مطرح میکند که آیا شهاب 3D میتواند نسخه اصلاح شده از ماهواره بر ایرانی IRIS باشد که تست نخست خود را سپری کرده است ؟ آیا این موشک همان نسخه بالستیک فضایی از موشک تائه دو پونگ 2 کره شمالی وترکیب ماهواره بر شهاب 5 است و یا اینکه موشک بالستیکی ساخت ایران است ؟
   شاید تاحد زیادی بتوان گفت که ایران در حال همکاری با کره شمالی برای ساخت نسخه دوم و سوم ماهواره بر شهاب 5 است و هر دو در انجام این طرح مشارکت جدی دارند. کره شمالی که در سال های پایانی قرن 20 نسخه جدید و بهسازی شده ای از موشک تائه دو پونگ 1 را آزمایش کرده بود در بین 26 Juan و 2 Julay سال 2001 نخستسن نمونه پرتابی از موشک تائه دو پونگ دو را برای پرتاب بر روی سکوی تاسیسات پرتاب خود قرار داده بود .
   این کاملا واضح است که موشک شهاب 3 دی چند ثانیه پس از پرتاب و قبل از پایان مرحله اول در اولین تست خود در آسمان منفجر شد . با وجود طراحی متناسب موتور سوخت جامد آن و نیز پوشش آیرو دینامیک موشک متاسفانه انفجار باعث جلوگیری از آزمایش این قسمت ها گردید . در کل باید به این نتیجه رسید که در صورت تداوم برای ساخت و تکمیل شهاب 5 گلی به یاد ماندنی برای مردم ایران در بخش فضا به ثمر خواهد رسید .


   ========================================
   اما مشخصات موشک IRIS

   حد اکثر بار قابل حمل توسط کلاهک موشک (کیلوگرم ): 760-987-1,158 بار فضایی و یا کلاهک جنگی .
   حداکثر برد ( کیلومتر ) : 1500
   تعداد مراحل : 2
   قطر موشک (متر ) : 1.32 - 1.35 – 1.85
   ارتفاع موشک : 17.1 متر
   وزن در حالت پرتابی سبک : 16000 کیلوگرم
   وظیفه : برای پرتاب محموله های فضایی علمی و تحقیقاتی و نیز ماهواره ها

   اطلاعات مربوط به مرحله اول موشک
   ارتفاع : 14 متر
   قطر : 1.32 – 1.35 – 1.85 متر
   جرم :15092 کیلوگرم
   تراست : موثر 26051 کیلوگرم بر فوت مربع - واقعی 26,760-26,600 کیلوگرم بر فوت مربع
   زمان سوخت : 110 ثانیه
   نوع سوخت : TM-185 (20% Gasoline + 80% Kerosene)
   نوع اکسید کننده : AK-27I (27% N2O4 + 73% HNO3 + Iodium Inhibitor)
   جرم سوخت :12912 کیلو گرم

   اطلاعات مربوط به مرحله دوم موشک
   ارتفاع : 3 الی 4 متر در کل
   قطر : 1.3 ای 2 متر
   وزن : نا معلوم
   تراست موتور : نامعلوم
   مدت زمان سوخت : 100 ثانیه
   نوع سوخت : جامد

   لطفا اگر کسی تصویری از این پرتابگر داره در تاپک قرار بده

   ادامه دارد ..........
   ======================
   منبع خبر:وبلاگ هوانوردی قرن 21
  • توسط worior
   به نام حق
    
   پیشگفتار
   این تاپیک جهت بررسی و طرح ایده های مختلف در زمینه تهاجم موشکی کروز و پاسخ پدافند بصورت ارزان و گسترده ایجاد گشته است.
   سایر سناریو ها نظیر حملات موشک های بالستیک، و یا بمب های دورایستا(گلاید، بدون موتور)، همچنین موشک های هایپرسونیک موضوع این تاپیک نیست.
    
   طرح حمله:
   در دسترس بودن سامانه های موشکی کروز در خدمت بسیاری از ارتشهای منطقه و استفاده گسترده از این سامانه ها در منطقه خاورمیانه، لزوم دارا بودن یک سامانه مقاومت پدافندی موثر را گوشزد میکند، اما چنین سامانه ای با چه وضعیتی روبروست و چگونه باید پاسخ بدهد؟
    


    
   فرض کنیم، در تهاجم یک روزه 8 ساعته، با هدف گشایش مسیر پدافند و بدست گرفتن آسمان ایران، ائتلاف مهاجم، اقدام به اجرای تهاجمی با مشخصات ذیل بنماید:
   - 4000 موشک کروز، در برد های مختلف، بدون خطا(فرض میشود، این تعداد موشکی هست که به هدف خواهد رسید)
   - اهداف عمقی و مرزی
   - شانس اصابت موشک های پدافندی در صورت رهگیری 75 درصد.
   مشاهده میکنید که با شلیک 4000 موشک پدافندی، تنها قادر به انهدام 3000 موشک کروز مهاجم خواهیم بود، و این به معنای اصابت دست کم 1000 موشک به هدف و مشغولیت 8 ساعته پدافند بر روی تعداد بسیار زیادی هدف خواهیم بود. با توجه به تصویر فوق این رقم حتی بیش از موشک هایی ست که در سال 2003 به عراق شلیک شده است. 
   آیا چنین حمله ای از نظر هزینه ای و لجستیک برای ائتلاف مهاجم دشوار خواهد بود؟
   - قیمت هر موشک تاماهاوک کلاس 4 که از آخرین و بیشترین حجم امکانات مسیریابی بهره میجوید، 1.87 میلیون دلار با نرخ شناور 2017 محاسبه شده است، بنابراین 4000 موشک حداکثر 8 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و این رقم حتی اگر به 10 یا 20 میلیارد دلار نیز برسد، با توجه بودجه نظامی کشورهایی مانند آمریکا و اعراب منطقه، همچنین تامین هزینه در چند سال مالی، رقمی دور از ذهن و دست نیافتنی نیست. هم اکنون نیز فقط دو کشور عربستان و امارات در حدود 1200 موشک کروز در اختیار دارند. اگر به دو کشور، سایرین چون ایالات متحده، فرانسه، انگلستان و ... اضافه شوند، مقدار 4000 موشک رقم کاملا دست یافتنی خواهد بود.
   - از نظر لجستیک نیز، با توجه به تعداد بسیار پایگاه های اجاره ای و تسخیری دشمن در منطقه، و گستردگی پهنه جغرافیایی مرزهای کشورمان، استقرار چنین موشک هایی فقط به ناوها محدود نمیشود، و تمامی پایگاه های زمینی میتوانند به عنوان محل پرتاب استفاده شوند، و میتوان این فرض را گرفت که طی سالهای اخیر این انبار سازی موشک های کروز صورت گرفته باشد و به زمان حمله موکول نگردیده است.
    
   هزینه مقابله؟
   - دفع موثر 4000 موشک بالستیک برای پدافند به تنهایی بسیار دشوار به نظر میرسد، و طبیعی ست که برای این منظور نمیتوان صرفا بر پدافند موشکی متکی بود. اگر خطای 0.75  برای پدافند را بپذیریم، به رقمی در حدود 5400 موشک پدافندی،مقدار بسیاری تجهیزات کشف و شناسایی و مقدار بالایی شانس نیاز است. فلذا عقلانه است که پایگاه ها و محل های شلیک دشمن پیش از اقدام یا در همان دقایق اولیه حمله شود (که این موضوع بحث این تاپیک نیست).
   - اخلال gps و حتی انهدام ماهواره های هدایت کننده نیز با توجه به تجهیزات مدرن ترکام و وجود عوارض طبیعی بسیار در ایران مزیتی در حدود بالابرد چند درصد خطا به سامانه های کروز وارد میکند. این میزان خطا را بدلیل عدم وجود اطلاعات کافی از کیفیت و دقت سامانه های مهاجم همچنین بروز پیشرفت های آینده باید فاکتور گرفت و به تنها به برخورد سخت پدافند متکی بود.
    
   با توجه به موارد فوق یک مجتمع پاسخ برای مقابله طراحی کنید، به نحوی که قادر باشد:
   - 100 درصد موج اول حمله که علیه پدافند و تجهیزات راداری ثابت است را از کار بی اندازد
   - 80 درصد کل موشک ها در موج های بعدی را منهدم کند
   - بعد از 8 ساعت تهاجم سنگین همزمان با انواع اخلال با دست خالی مواجه نشود.
   - اقدام سخت یا hard kill باشد.
   - این پاسخ در سامانه خلاصه شود. اقدامات غیر عامل نظیر استتار، تعدد و اخلال نادیده گرفته شود.
   - موج اول 800 موشک
   - موج دوم 1200 موشک
   - موج سوم 600 موشک
   - موج چهارم 1400 موشک
   - هر موج حمله 2 ساعت.
   - از همه مهمتر، سیستم بسیار ارزان و موثر باشد.
    

    
    
    
   دارایی کنونی پدافند موشکی ایران:

    
    
   با تشکر، از حضورتون در بحث
    
    
    
    
    
    
  • توسط zed
   نكاتي درباره توان موشكي عراق

   يكي از كميته‌هاي وزارت دفاع، كميته تهيه و توسعه موشك‌هاي دوربرد به رياست سرتيپ ستاد «صلاح التكريتي» متخصص رشته موشكي (توپخانه) بود. حاصل فعاليت اين كميته پيش از جنگ، توليد سه نوع موشك به نام‌هاي موشك حسين، موشك عباس و موشك عابد يا ژوئيه بود. اين موشكها با رايزنيها و مساعدت‌هاي فراوان يكي از شركت‌هاي فرانسوي به مرحله توليد رسيده بود. حتي هيأت فرانسوي به رياست «بيار موللر» چندين بار به وزارت دفاع عراق آمد و آزمايش هايي بر روي اين موشكها انجام داد. اين موشكها برخلاف ادعاي عراق، صد در صد توليد مشترك فرانسه و شوروي است. البته شايان توضيح است كه توان موشكي عراق ابتدا با موشك‌هاي «اسكاد» شوروي با برد سيصد كيلومتر تقويت و توسعه يافت، آنگاه عراقيها با استفاده از تكنولوژي و تجربيات روسها و فرانسويها اقدام به توليد سه موشك مزبور كردند كه من درباره ويژگي‌هاي هر يك از آنها توضيح مي‌دهم:

   1- موشك «حسين»
   برد اين موشك، 650 كيلومتر و وزن كلاهك جنگي آن، 500 كيلوگرم است. اين كلاهك هاي جنگي، حاوي مواد انفجاري خطرناكي است كه استفاده از آن در جهان ممنوع است. شعاع اصابت اين موشك حدود هزار متر محاسبه شده است.
   در طي‌ سال‌هاي 1984، 85 و 88 (1363، 64،67) با اين موشك، شهر تهران را مورد حمله قرار داديم. البته مناطق و شهرهاي مرزي مانند اهواز و آبادان نيز از تيررس اين موشكها در امان نبودند.
   سرتيپ ستاد «ثابت سلطان» مدير توپخانه اصرار داشت از اين موشك براي كوبيدن مناطق مسكوني استفاده كنيم. وقتي از او علت اين اصرار را پرسيدم گفت:‌بايد مناطق مسكوني را هدف موشك قرار دهيم تا سربازان ايراني مجبور شوند به فكر خانواده هايشان بيفتند و آنگاه براي جوياشدن از حال آنان به پشت جبهه بازگردند و جبهه را خالي كنند.
   گفتم: اما اين اقدام ما آنان را به ادامه جنگ مصمم‌تر خواهد كرد.
   جواب داد: هرگز! اين كار به نارضايتي آنان نسبت به دولتشان كه حاضر به قبول آتش بس نيست دامن خواهد زد.

   2- موشك «عباس»
   برد اين موشك حدود 850 كيلومتر، وزن كلاهك جنگي آن نزديك به 350 كيلوگرم و شعاع اصابت آن تقريبا 1500 متر است. اين موشك چندين بار براي حمله به تهران، اصفهان، تبريز، يزد و نيز بندرهاي ايرن مورد استفاده قرار گرفت.
   هربار كه اقدام به پرتاب اين موشك به سوي يكي از شهرهاي ايران مي‌كرديم صدام با خوشحالي با ما تماس مي‌گرفت و مي‌گفت:‌ آفرين به شما غيور مردان! شما تاريخ را رو سفيد كرديد! شما روي «قعقاع» و «سعد» را سفيد كرديد!»
   عدنان خيرالله وزير دفاع استفاده از موشك عباس به دليل برد بيشتر آن نسبت به موشك حسين تأكيد داشت. دو موشك عباس و حسين، از قدرت انفجار بسيار بالايي برخوردارند. مردم عراق، اين موشكها را «زلزله» مي‌نامند؛ زيرا در هنگام اصابت اشتباهي يكي از اين موشكها به يكي از پلها در «گرمة علي» در بصره، روستاي مجاور با خاك يكسان و پل، به طور كامل منهدم شد و حفره بسيار بزرگي ايجاد گرديد كه به دليل شدت انفجار، محل پل قابل شناسايي نبود.

   3- موشك عابد «ژوئيه»
   طول اين موشك، 25 متر، وزن آن 48 تن و داراي سه مرحله است. اين موشك كه با مشاركت فرانسه و چين ساخته شده، قادر است يك كلاهك جنگي را به وزن حدود پانصد كيلوگرم تا مسافت حدود 1500 كيلومتر حمل كند. تفاوت اين موشك با دو موشك قبلي اين است كه آن دو براي پدافند و موشك «عابد» براي هجوم ساخته شده است. از اين موشك براي حمله به تهران، اصفهان و شهرهاي مرزي اهواز، آبادان، خرمشهر و.... استفاده شده است.
   تصاوير گرفته شده توسط هواپيماهاي شناسايي، نشان دهنده حجم وحشتناك خسارات ناشي از انفجار اين موشك در اوايل و در طول جنگ بود. اين تصاوير كه به صورت فيلم‌هاي ويديويي، در معرض ديد دانشجويان دوره‌هاي 30و 44 دانشكده ستاد قرار گرفت، به قدري هولناك بود كه عده اي از آنان دچار افسردگي و بيماري‌هاي روحي و رواني شدند. همچنين نسخه‌هايي از اين فيلمها براي سران دولت‌هاي حاشيه خليج فارس- از جمله امير كويت، ملك فهد و شاه حسين- ارسال شد.

   ماهواره‌هاي جاسوسي
   مشكلي كه اين موشكها داشتند چگونگي هدايت و تصحيح مسير حركت آنها براي اصابت به هدف بود.
   ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه موشك، وسيله‌اي با يك كلاهك جنگي است كه در قسمت فوقاني آن قرار دارد و در موقع اصابت ابتدا اين كلاهك منفجر مي‌شود.
   تفاوت موشك با هواپيما در اين است كه موشك تنها يك بار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و عمر آن با همان يك پرتاب به پايان مي‌رسد اما هواپيما مي‌تواند پروازهاي متعددي انجام دهدو در هر پرواز چندين تن بمب و كلاهك جنگي فرو ريزد. هواپيما همچنين ممكن است پيش از سرنگون شدن توسط دشمن ده ها حمله هوايي انجام داده باشد كه بدين رو در مقايسه با موشك‌هاي زمين به زمين، ارزانتر محسوب مي‌شود.
   ما در هنگام استفاده از موشك يا هواپيما براي بمباران مناطق مسكوني ايران به ميزان تأثيرگذاري آنها توجه داشتيم. به همين دليل منطقي به نظر نمي‌رسيد كه مثلا يكصد ميليون دلار خرج موشكي كنيم كه خسارات مادي آن به ارتش ايران معادل يك ميليون دلار تخمين زده مي‌شد؛ به خصوص باتوجه به اينكه موشك‌هاي زمين به زميني كه برد يكصد كيلومتر دارند بسيار گران تمام مي‌شوند. بايد توجه داشت كه اينگونه موشك‌هاي يك بار مصرف براي حمل كلاهك‌هاي هسته‌اي ساخته شده اند؛‌ زيرا ارزش حجم انهدامي كلاهك هسته اي، صدها برابر ارزش موشك است. اما استفاده از اين موشكها به ويژه موشك هاي ميان برد براي حمل كلاهك‌هاي جنگي (كلاسيك)، كاري غيرعاقلانه است.
   به عنوان نمونه، قيمت يك موشك مدل «3-Df» از سري موشك‌هاي چيني فروخته شده به ما معادل چهل ميليون دلار بود. اين موشك در اصل براي اين طراحي شده است كه كلاهكي هسته‌اي با قدرت انفجاري 103 مگاتن (103 ميليون تن) مواد منفجره كلاسيك را حمل كند. اين موشك در آغاز جنگ براي حمله به شهر نوسود و تمامي شهرها ايران كه استحكامات بتوني داشتند مورد استفاده قرار گرفت.
   همانگونه كه گفته شد مشكل اينگونه موشكها چگونگي هدايت و تصحيح مسير حركت آنها بود اما بر اساس توافق عراق و دولت آمريكا در زمان رياست جمهوري كارتر و ريگان، قرار شد كه اين كشور به وسيله ماهواره‌هاي فضايي ما را در زمينه هدايت موشكها ياري دهد.
   از لحاظ فني اگر برد موشك بيش از سيصد كيلومتر باشد لازم است در طي حركت آن تا هدف مسير موشك دو يا سه بار تصحيح شود. اگر موشك بيشترين مسير خود را در داخل خاك خودي يا فضاي كشور دوست طي كند با فرمان‌هاي داده شده از ايستگاه‌هاي زميني يا هوايي موجود بر سر راه آن مسير خود را تصحيح مي‌كند؛ اما اگر بخش اعظمي از مسير موشك، در خاك دشمن باشد هدايت آن غيرممكن خواهد بود و تنها ماهواره‌هاي فضايي قادر به تصحيح خواهند بود.
   ما در طول جنگ حداكثر استفاده را از ماهواره‌هاي جاسوسي آمريكا در خليج فارس كرديم و به كمك آنها توانستيم حدود چهارصد موشك به طرف شهرهاي مرزي، مناطق مسكوني شهرهاي مختلف و يگان‌هاي عازم جبهه پرتاب كنيم.

   منبع :خبرگزاري فارس
   خاطرات سرلشكر عراقي«صبار فلاح اللامي»
 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.