arash_slayer

تاپیک جامع رهبر آلمان نازی ..آدولف هیتلر

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

از کی تا حالا فون پالوس خائن شد؟ قبول کنید که هیتلر خود رای بود و همین باعث شکست آلمان شد. زمانی که فن پالوس که به اصطلاح شما بعدها خائن شد در استالینگراد از هیتلر تقاضا میکرد با عقب نشینی تاکتیکی موافقت کند این میشود خیانت؟ این اشتباه هیتلر باعث از دست رفتن بهترین نیروهای ارتش شد و توان هجومی آلمان در شرق به نصف تقلیل یافت. نباید انتظار داشت 300 هزار نفر در دمای زیر صفر و دو ماه بدون آب و غذای کافی مواضع خود را حفظ کنند. وقتی دست سرباز یخ زده چگونه با دشمن بجنگد؟ بسیاری از سربازان آلمانی در استالینگراد در نبرد تن به تن کشته شدند! این اشتباه و دو اشتباه قبلی هیتلر درباره حمله به شوروی یعنی دستور حمله به یوگسلاوی و تصرف استالینگراد قبل از فتح مسکو باعث شکست آلمان شد. زمانی که مسکو بی دفاع بود ژنرال فن پالوس در استالینگراد مشغول نبرد بود و وقتی زمستان شد و چند میلیون سرباز روسی برای دفاع از مسکو و استالینگراد اعزام شدند فرصت از دست آلمانها رفته بود. بعدش هم اومدن یک نبرد مسخره یعنی کورسک را طراحی کردند که تمام توان هجومی آلمان را از بین برد و از آن تاریخ به بعد نیروهای روس بدون توقف به سمت مسکو پیشروی کردند! چه احتیاجی به دوئل کورسک بود اگر از ابتدا اشتباهات بزرگ تکرار نمیشد؟ اشتباهات جنگی هیتلر بسیار زیاد است و هر چه پیروزی هم داشته در سایه نخبگان نظامی ارتش بود و شخص هیتلر فقط نبوغ سیاسی و سخنرانی داشت نه فرماندهی کل قوا!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

از کی تا حالا فون پالوس خائن شد؟ قبول کنید که هیتلر خود رای بود و همین باعث شکست آلمان شد. زمانی که فن پالوس که به اصطلاح شما بعدها خائن شد در استالینگراد از هیتلر تقاضا میکرد با عقب نشینی تاکتیکی موافقت کند این میشود خیانت؟ این اشتباه هیتلر باعث از دست رفتن بهترین نیروهای ارتش شد و توان هجومی آلمان در شرق به نصف تقلیل یافت. نباید انتظار داشت 300 هزار نفر در دمای زیر صفر و دو ماه بدون آب و غذای کافی مواضع خود را حفظ کنند. وقتی دست سرباز یخ زده چگونه با دشمن بجنگد؟ بسیاری از سربازان آلمانی در استالینگراد در نبرد تن به تن کشته شدند! این اشتباه و دو اشتباه قبلی هیتلر درباره حمله به شوروی یعنی دستور حمله به یوگسلاوی و تصرف استالینگراد قبل از فتح مسکو باعث شکست آلمان شد. زمانی که مسکو بی دفاع بود ژنرال فن پالوس در استالینگراد مشغول نبرد بود و وقتی زمستان شد و چند میلیون سرباز روسی برای دفاع از مسکو و استالینگراد اعزام شدند فرصت از دست آلمانها رفته بود. بعدش هم اومدن یک نبرد مسخره یعنی کورسک را طراحی کردند که تمام توان هجومی آلمان را از بین برد و از آن تاریخ به بعد نیروهای روس بدون توقف به سمت مسکو پیشروی کردند! چه احتیاجی به دوئل کورسک بود اگر از ابتدا اشتباهات بزرگ تکرار نمیشد؟ اشتباهات جنگی هیتلر بسیار زیاد است و هر چه پیروزی هم داشته در سایه نخبگان نظامی ارتش بود و شخص هیتلر فقط نبوغ سیاسی و سخنرانی داشت نه فرماندهی کل قوا!


كاملا اشتباه انديشه كرديد. بيشتر كتاب بخوانيد... لطفا... من به عنوان كسي كه ده ها كتاب و صد ها مقاله درباره آدولف هيتلر خوانده است به شما مي گويم عدم عقب نشيني ارتش آلمان از روسيه بهترين راه بود. زيرا ارتش ششم آلمان صد ها هزار سرباز روسي را در استالينگراد ميخكوب كرده بود. حالا شما فكر كنيد اگر اين 300 هزار سرباز عقب نشيني مي كردند و قوا روسي را آزاد مي گذاشتند چگونه خط جبهه ي آلمان در عرض مدتي اندك نابود مي شد و روس ها خيلي زودتر از مي 1945 به برلين مي رسيدند...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

زمانی که مسکو بی دفاع بود ژنرال فن پالوس در استالینگراد مشغول نبرد بود و وقتی زمستان شد و چند میلیون سرباز روسی برای دفاع از مسکو و استالینگراد اعزام شدند فرصت از دست آلمانها رفته بود. بعدش هم اومدن یک نبرد مسخره یعنی کورسک را طراحی کردند که تمام توان هجومی آلمان را از بین برد و از آن تاریخ به بعد نیروهای روس بدون توقف به سمت مسکو پیشروی کردند! چه احتیاجی به دوئل کورسک بود اگر از ابتدا اشتباهات بزرگ تکرار نمیشد؟ اشتباهات جنگی هیتلر بسیار زیاد است و هر چه پیروزی هم داشته در سایه نخبگان نظامی ارتش بود و شخص هیتلر فقط نبوغ سیاسی و سخنرانی داشت نه فرماندهی کل قوا!

دقیقا همین طور است
هیتلر با اشتباهات تاکتیکی در شرق و غرب باعث شکست نازی ها شد
در حالی که راه تا مسکو باز بود به تصور اینکه تصرف استالینگراد ضربه سختری برای شوروی است راه را به سمت اسالینگراد کج کرد و در غرب هم در حالی که کورینگ مشغول نابود کردن نیروی هوایی انگلیس بود در اوایل سپتامر 1940 با تغییر استراتژی به بمباران مناطق مسکونی پرداخت. به گفته کارشناسانن اگر آلمان این اشتباه را مرتکب نشده بود در چند هفته نیروی هوایی انگلیس به طور کامل نابود می شد و زمینه برای تهاجم دریایی به آن مهیا می شد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

زمانی که مسکو بی دفاع بود ژنرال فن پالوس در استالینگراد مشغول نبرد بود و وقتی زمستان شد و چند میلیون سرباز روسی برای دفاع از مسکو و استالینگراد اعزام شدند فرصت از دست آلمانها رفته بود. بعدش هم اومدن یک نبرد مسخره یعنی کورسک را طراحی کردند که تمام توان هجومی آلمان را از بین برد و از آن تاریخ به بعد نیروهای روس بدون توقف به سمت مسکو پیشروی کردند! چه احتیاجی به دوئل کورسک بود اگر از ابتدا اشتباهات بزرگ تکرار نمیشد؟ اشتباهات جنگی هیتلر بسیار زیاد است و هر چه پیروزی هم داشته در سایه نخبگان نظامی ارتش بود و شخص هیتلر فقط نبوغ سیاسی و سخنرانی داشت نه فرماندهی کل قوا!

دقیقا همین طور است
هیتلر با اشتباهات تاکتیکی در شرق و غرب باعث شکست نازی ها شد
در حالی که راه تا مسکو باز بود به تصور اینکه تصرف استالینگراد ضربه سختری برای شوروی است راه را به سمت اسالینگراد کج کرد و در غرب هم در حالی که کورینگ مشغول نابود کردن نیروی هوایی انگلیس بود در اوایل سپتامر 1940 با تغییر استراتژی به بمباران مناطق مسکونی پرداخت. به گفته کارشناسانن اگر آلمان این اشتباه را مرتکب نشده بود در چند هفته نیروی هوایی انگلیس به طور کامل نابود می شد و زمینه برای تهاجم دریایی به آن مهیا می شد


الحق كه نادانيد...
به فرض كه آلمان از راه دريايي وارد انگلستان مي شد!!! انگلستان بدون مستعمراتش چي داره آخه؟ تازه اگه آلمان انگليس رو مي گرفت ده ها ميليون نفر ادم اضافي رو دست آدولف هيتلر مي موندن...
اول بايد تكليف مستعمره ها و روسيه روشن مي شد...
============
در استالينگراد هم يكبار گفتم اگه ارتش ششم المان عقب نشيني مي كرد كل جبهه ي شرق آلمان رو مدتي اندك فرو مي ريخت...قواي الماني در استالينگراد نيروزي نزديك به 1 ميليون روسي را ميخكوب كرده بود...

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
شما فکر کن ما نادانیم! :D تاریخ نادان و دانا رو معرفی کرده است و نیازی به طرفداری تعصبی از دیگران وجود ندارد. icon_wink اشتباهات و جنایات هیتلر غیرقابل بخشش هست. icon_frown

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

الحق كه نادانيد...
به فرض كه آلمان از راه دريايي وارد انگلستان مي شد!!! انگلستان بدون مستعمراتش چي داره آخه؟ تازه اگه آلمان انگليس رو مي گرفت ده ها ميليون نفر ادم اضافي رو دست آدولف هيتلر مي موندن...
اول بايد تكليف مستعمره ها و روسيه روشن مي شد...
============
در استالينگراد هم يكبار گفتم اگه ارتش ششم المان عقب نشيني مي كرد كل جبهه ي شرق آلمان رو مدتي اندك فرو مي ريخت...قواي الماني در استالينگراد نيروزي نزديك به 1 ميليون روسي را ميخكوب كرده بود...

جناب عالی هم الحق که بی ادب هستید

کر طالب فیضی افتادگی آموز

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
... پس همون بهتر كه وقت خودم رو تلف نكنم... به اقاي سرباز نازي هم ميگم وقتش رو اينجا تلف نكنه... تاريخداني كه بياد و هولوكاست رو تاييد كنه اين اراجيف شما رو هم تاييد مي كنه... بدرود

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

... پس همون بهتر كه وقت خودم رو تلف نكنم... به اقاي سرباز نازي هم ميگم وقتش رو اينجا تلف نكنه...
تاريخداني كه بياد و هولوكاست رو تاييد كنه اين اراجيف شما رو هم تاييد مي كنه...
بدرود


آقاي عزيز شما ظاهرا از جنگ و جنجال لذت مي بريد لطف كنيد عفت كلام داشته باشيد هر كسي نظري دارد و قابل احترام است
شما با اين برخورد تحت نظر قرار داريد و اگر يكبار ديگر چنين موردي پيش آيد به طور كامل در اين بخش حق اظهار نظر نخواهيد داشت و بعضا اخراج خواهيد شد
با تشكر

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

آقاي عزيز كه مياي ميگي 1 تاريخ فاتحان مينويسند دقيقا مثل فاتحاني مانند چنگيز و تيمور و خشايار شاه و اسكندر كه با اسمشون چيزي جز ننگ جنايت ياد آدم نمياد 2 اينكه مگه آلمان جنگ اول راه ننداخت و يك جنگ استعماري بود هم جنگ اول هم جنگ دوم جهاني در مورد انگليس و فرانسه اونهام گناهشون كمتر از هيتلر نيست ولي حيووني مثل هيتلر كه فقط ده ميليون معلول و ديوانه تو اروپارو كشتند بعد تو ميگي هيتلر عشق يا اون آقا ميگهدرود بر هيتلر كه انگار يه آدم معصومه لابد به اين خاطر ازش حمايت ميكنين كه گفته نژاد آريايي برتره و ما ايرانيا آريايي هستيم كه اين شعارش هم براي فريب مردم آلمان بود اون فقط جنون قدرت داشت يه ذره عاقل باش كودكان ايتاليايي يا ................. چه گناهي داشتند اميدوارم روز قيامت با عشقت محشور بشي


تاريخ رو فاتحان مي نويسند ... هنوز هم سر حرفم هستم.

منظورم اين نيست كه نازي ها جنايت نكردند يا آدم نكشتند. همه ما مي دونيم اين اتفاقات افتاده و غير قابل انكاره ...

اما مثلا شما به جنايت آمريكايي ها در درسدن آلمان توجه كنيد؟؟؟ چرا امريكا هزاران شهروند بيگناه آلمان را در اين شهر به خاك و خون كشيد؟؟؟ مگر برلين در شرف فتح شدن

نبود؟؟؟ مگر كمر ماشين جنگي آلمان نشكسته بود؟؟؟ چه نيازي به اين كار بود؟؟؟

چرا ما امروزه چپ و راست اسم هلوكاست رو مي شنويم اما از كشتار شهر بزرگ درسدن چيزي نمي شنويم؟؟؟

چون امريكا فاتح جنگ بود و رسانه هاي تبليغاتي هم دست امريكاست... بنابراين تاريخ رو هم امريكا مي نويسه. هرجا رو بخواد نمك و فلفل مي زنه و گنده اش مي كنه و هر

قسمتي هم كه به نفعش نباشه حذف مي كنه ...

بنابراين تاريخ رو فاتحان مي نويسند

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
سلام هايل هيتلر هايل هيتلر هايل هيتلر درود بر پيشوا

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خوب در ابتدا از لطف دوستداران پيشوا تشكر ميكنم(نگاه اسمم نكنين) :| بايد به اين كوروشي كه با ديدن فيلم 300 جوگير شده بگم كه دست از لجاجت برداره و با هم نژادهاش همراه بشه.اگر تمام خوبيهاي هيتلر رو ناديده بگيري نميتوني توان و هوش پيشوا رو دستكم بگيري. در جهان يهودي زده ي امروز سخنان شما همونقدر مسموم كننده هست كه سريال ... حسن فتحي. درود بر پيشوا به اميد جهان بدون يهود

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
در ضمن يادم رفت بگم :دم همتون گرم فكر نميكردم اينهمه نازي رو يكجا ملاقات كنم.از اشنايي با شما مفتخرم. درود بر پيشوا به اميد جهان بدون يهود
  • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
خواهشاْ دوباره بحث مسخره‌ي نازي‌پرستي رو تو سايت باب نكنين! نمي‌دونم يعني نسل بشر اينقدر وحشي شده كه از كشتار همديگه لذت مي‌بره؟ همه لذت مي‌برن كه به اصطلاح پيشوا٬ چقدر جالب ميليون‌ها انسان بيگناه رو به كام مرگ فرستاد و اين رو جزو هوش ايشون قلمداد مي‌كنن! بعد هم بگيم واسه چي دارين از اينا حمايت مي‌كنين مي‌گن معلومه ديگه! آريايي‌ان! نژاد برتر! ما آريايي‌ها اول بوديم٬ بعد خدا بوجود اومد :| :| ! خواهشاْ اينقدر بحث‌هاي بي‌پايه و اساس براه نندازين! اگه خيلي ايران دوستين٬ بچسبين به روزگار فعلي ايران كه معاون اول امريكا مياد روبروي خليج فارس مي‌ايسته و ايران رو به حمله و اشغال تهديد مي‌كنه! اگه خيلي ايراني هستين٬ مرگ و درودتون رو هم درست نشونه بگيرين!
  • Like 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
گور بابای هیتلر و مادر سوخته های غربی ....... واقعا برای نسل جوان متاسفم که اینقدر بی هویت و پیشوا شده که می چشبه به خر مگسی مثل هیتلر.
  • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
برای آدولف هیتلر ۲۹ ساله و تازه از ارتش مرخص شده ، زمان صلح وحشتناک به نظر می رسید.ارتش خانه او بود و تنها جایی که موفقیت کسب کرده بود. تقاضا کرد سرباز بماند و پُست نگهبان زندان در اردوگاهی در ۹۶ کیلومتری مونیخ به او داده شد. وظیفه اش این بود که مراقب اُسرای روسی و بریتانیایی تا زمان آزادیشان باشد . گرچه این پست ملال آور بود،اما دست کم به طور موقت شغل،غذا و سرپناه داشت . دوره این شغل که به سر رسید هیتلر به مونیخ برگشت و از آنچه دید تکان خورد . انقلابیون با بازوبندها و نشان های سرخ در همه جا حضور داشتند . آن ها کنترل بانک ها ، هتل ها ، و دیگر اماکن عمومی را به دست گرفته بودند . هیتلر از آن ها نفرت داشت و بعدها در زندگی نامه اش آنها را تبهکاران حقیر ونکبتی خطاب می کرد . به عقیده او ، آ نها مسئول گرفتاری آلمان بودند . از نظر هیتلر آ نها بودند که باید تقاص پس می دادند . در پائیز ۱۹۱۹ فرصت برایش پیش آمد . مافوق هایش که می دانستند دیدگاه های دست راستی و ضد کمونیستی او با ارتش هماهنگ است،ماًموریت چالش انگیزتری را به او واگذار کردند. ازاو یک مامور مخفی ساختند که افراد یا گروه هایی را که احتمال می رفت برای ارتش یا جمهوری نوپای وایمار خطری به شمار روند از نزدیک زیر نظر بگیرد . هیتلرازاین ماموریت خوشش می آمد ، گزارش های روزانه می نوشت ، وهر وقت احساس می کرد کسی به هر نحوی مخالف حکومت است به مافوق هایش اطلاع می داد . پاداش اضافی این شغل آموزش ویژه در دانشگاه مونیخ بود .او که ازمدتها پیش به خاطر ناکامی در ورود به کالج تلخکام بود ، سر انجام در کلاس های فلسفه سیاسی حضور می یافت ، با این هدف که به آلمان محبوبش کمک کند . وقتی آموزش هیتلر کامل شد ، از او خواسته شد باز هم برخی گروه های سیاسی را زیر نظر بگیرد تا ببیند آیا بالقوه مُضر هستند یا نه . نخستین گروهی که او زیر نظر گرفت گروه کوچکی بود که خود را (( حرب کارگران آلمان )) می خواند این گروه نمی توانست تهدیدی برای ارتش دست راستی آلمان به حساب آید . چون تنها ۵۴ عضو داشت وهیچ تشکیلاتی هم نداشت.در جلسه ای که هیتلر حضور داشت ، خزانه دار گزارش داد که تنها هفت مارک ( حدود ۲.۲۵ دلار ) در صندوق حزب موجود است . اعضای گروه عقیده داشتند که کمونیست و یهودیان مسئول بیش تر گرفتاریهای آلمان هستند عقیده ای که بسیاری در ارتش با آن همراه بودند . هیتلر در گزارش خود با دیدی تحقیرامیز نوشت که (( بجز چند رهنمود ، چیز دیگری وجود ندارد ، نه برنامه ای ، نه اعلامیه ای ، نه مطلب چاپ شده ای ، نه کارت عضویتی ، و نه حتی مهر لاستیکی ناقابلی .)) با این حال رفقای هیتلر به فلسفه این حزب علاقه مند بودند . آن ها به او توصیه کردند به (( حزب کارگران آلمان )) پیوندد و ببیند آیا می توان آن ها را بعد ها به چیز مفیدی تبدیل کرد . و بدین ترتیب آدولف هیتلر ، سه روز پس از حضور در نخستین جلسه ، یک نامه رسمی دریافت کرد که به اواطلاع می داد عضو شماره ۵۵ (حزب کارگران آلمان) است . هیتلردرسال ۱۹۱۹ عضو رسمی حزب کارگران آلمان شده بود.همکاری اش با این سازمان کوچک سیاسی چنان او را مشغول داشت که مجبور شد از ارتش کناره گیری کند . با همان شور و حرارتی که خود را وقف کار پیام رسانی کرده بود ، نقش جدید خود را به عنوان سیاستمدار حزبی بر عهده گرفت . یکی از نخستین کسانی که متوجه تواناییهای هیتلر در مقام رهبر شدآنتوان درکسلر پایه گذار حزب کارگران آلمان بود. درکسلر کارگر فنی سی و پنچ ساله ای بود که در نفرت هیتلراز کمونیست و یهودیان سهیم بود. او نیزمانند هیتلراعتقاد داشت یهودیان مسبب بسیاری ازعقاید انقلابی اند که به آلمان آسیب رسانده است . و این واقعیت که چند یهودی سرشناس جزو پایه گذاران جمهوری درتنگنا افتاده وایمار بودند باعث می شد که هیتلرودرکسلر به یهودیان در آلمان حتی بیش تر بدگمان شوند . هر چند درکسلر به عقاید حزبش متعد بود ، مدیر نبود.شم تبلیغاتی یا روابط عمومی نداشت. بدین ترتیب ، به نظر می رسید که حرب کارگران آلمان محکوم است که یک گروه کوچک حاشیه ای بدون تقریبا هیچ نقش و قدرتی باقی بماند. درکسلر از این که سمت مدیر تبلیغات را به هیتلر پیشنهاد کرد خشنود بود . و پس از آن همه چیز تغییر کرد !!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.