جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

205 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 248 پاسخ
  • 55,459 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 528 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,773 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,983 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,008 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,046 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,572 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,847 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,180 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,569 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,714 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,113 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 24,078 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,999 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,023 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,009 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,193 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,827 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,163 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,135 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,970 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,309 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,718 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 88,524 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 65,401 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,393 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,019 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,423 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,370 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,798 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,155 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,845 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,028 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,284 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,255 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,013 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,942 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,305 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,211 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,343 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,974 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,808 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,078 نمایش ها