جنگ آوران

درباره جنگ آوران بحث کنید! اسطوره ها و قهرمانان ملی کشورها در جنگ
Warriors Combatant - Military Characters

205 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 252 پاسخ
  • 57,037 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 569 نمایش ها
  • 392 پاسخ
  • 45,962 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 16,077 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 2,269 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,125 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,608 نمایش ها
 1. گرگ بان ها

  • 8 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
 2. دروغ سازان جنگ فروش

  • 0 پاسخ
  • 2,215 نمایش ها
 3. شباهت عجیب !

  • 0 پاسخ
  • 2,625 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,787 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,090 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,135 نمایش ها
 4. " جنگ در قاب نقره ای "

  • 92 پاسخ
  • 24,374 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,117 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,961 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,070 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,337 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,049 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,245 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,877 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,329 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,427 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,104 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,431 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,738 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 88,830 نمایش ها
  • 117 پاسخ
  • 66,572 نمایش ها
 5. ساختمان پاولوف

  • 30 پاسخ
  • 10,515 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,091 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,522 نمایش ها
 6. اخوان

  • 8 پاسخ
  • 4,173 نمایش ها
 7. ارتش خصوصی، BlackWater USA

  • 13 پاسخ
  • 4,497 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,456 نمایش ها
 8. حیدرخان عمواوغلی

  • 6 پاسخ
  • 2,821 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 15,319 نمایش ها
 9. صدام حسین

  • 37 پاسخ
  • 9,936 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,252 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,434 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 10,323 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 18,160 نمایش ها
 10. مبارزین در سایه....

  • 9 پاسخ
  • 3,927 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,952 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,329 نمایش ها
 11. جیش العدل کجاست؟

  • 25 پاسخ
  • 10,304 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,445 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,169 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,895 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,607 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,110 نمایش ها