امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

1- تلفات فقط نظامي طرفهاي عمده درگير در جنگ جهاني دوم عبارت است از: شوروي: 12 ميليون نفر- لهستان: 597 هزار نفر- آلمان: 3.25 ميليون نفر (و به قولي 2.5 ميليون نفر-ساشا) يوگوسلاوي: 305 هزار نفر- روماني: 450 هزار نفر- مجارستان: 200 هزار نفر- فرانسه: 245 هزار نفر- ايتاليا: 380 هزار نفر- انگلستان: 403 هزار نفر- آمريکا: 407 هزار نفر- هلند، چک، يونان و بلژيک: جمعا 116700 نفر 2- در جنگ جهاني اول فقط 5 درصد تلفات جنگ و در جنگ جهاني دوم 67 درصد تلفات جنگ را غير نظاميان تشکيل مي دادند. 3- بر اساس ميانگين گرفته شده، هر تفنگدار از هر لشکر ظرف مدت يک يا دو سال کشته مي شد. 4- روي هم رفته، احتمال کشته و يا مجروح شدن يک سرباز پياده جنگ جهاني دوم 50 درصد بود. 5- در سال 1944 آلماني ها مجبور شدند 22 لشکر خود را براي مقابله با آمريکايي ها به ايتاليا منتقل کنند و تعداد لشکرهاي آلماني در جبهه شرق از179در سال 1943به 157 لشکر در سال 1944 کاهش يافت(بسياري از اين لشکرها توسط قطار مستقيما از يوگوسلاوي به ايتاليا منتقل شدند و بدليل تجربه اي که در جنگيدن با روسها و پارتيزانها داشتند تلفات سنگيني به نيروهاي آمريکايي و انگليسي وارد کردند: 20000نفر تلفات آلماني ها در برابر52000 نفر تلفات متفقين-ساشا). کل لشکرهاي آلماني مستقر در فرانسه، بلژيک و هلند در سال 1944 ، 56 لشکر بود. 6- آلمان 45 درصد سوخت مورد نياز خود را از چاههاي نفت روماني تامين مي کرد. (تا زمان اشغال آنها توسط روسها در آگوست 1944) 7- علي رغم کمبود سوخت توليد تانک آلمان در سال 1943 دو برابر شد و در سال1944 ، 50 د رصد ديگر به آن اضافه شد. 8- توليد سوخت در سال 1944 در آلمان 6.4 ميليون تن و در آمريکا 223 ميليون تن بود. 9- در سا ل 1943 ، 72 درصد نيروهاي آلماني در جبهه شرق مشغول نبرد بودند که در سال 1944 به 40 درصد کاهش يافت. 10- در سال 1944 وافن اس اس 10 درصد نيروي نظامي آلمان و 25 درصد نيروي زرهي آلمان را در اختيار داشت. 11- فشنگهاي آلماني نور و دود کمتري (علي رغم کاليبر 8 ميليمتري-ساشا) از فشنگهاي آمريکايي توليد مي کردند و براي همين تشخيص اينکه آلماني ها از کجا دارند شليک مي کنند کار سخت تري بود. 12- در سال 1944 نيروي انساني آلمانها در جبهه شرق 3.1 ميليون نفر و روسها 6.8 ميليون نفر بود. 13- شهر بلگراد (پايتخت يوگسلاوي سابق) توسط نيروي هوايي متفقين در روزهاي 16 و 17 آوريل 1944 که مطابق با عيد پاک ارتدوکس ها بود، بمباران شد. مهمترين واحدي که در آن شرکت داشت سپاه پانزدهم نيروي هوايي آمريکا مستقر در فاجا در جنوب ايتاليا بود. اين حمله هوايي منطقه اي توسط 600 فروند بمب افکن که در ارتفاع بالا پرواز مي کردند انجام شد. تعداد تلفات غير نظامي 1160 نفر بود در حالي که تلفات نظامي آلمانيها تنها 18 نفر بود. اين بمباران در روزهاي 21 و 24 آوريل و 18 مي، 6 ژوئن، 8 جولاي و 3 سپتامبر 1944 تکرار شد. 14- در 15 فوريه 1944 بمب افکن هاي آمريکايي 427 تن بمب را روي صومعه ساخته شده بر فراز کوه مونته کاسينو در ايتاليا فرو ريختند. آمريکايي ها اعتقاد داشتند که اين صومعه (يا قلعه) يک دژ آلماني است. [اين قلعه مقر فرماندهي و ديده باني ارتش آلمان و بخشي از خط دفاعي سراسري گوستاو (مشابه خط زيگفريد در فرانسه) بود که بدليل قرار گرفتن بر روي يک تپه بلند کاملا مشرف بر منطقه بود و آلماني ها آتش دقيق توپخانه خود را از آنجا هدايت ميکردند. حملات متعدد زميني نيروهاي انگليسي و لهستاني براي تصرف آنجا با وجود تلفات بسيار شديد بي نتيجه مانده بود و آلماني ها به سختي از آن دفاع مي کردند. روستايي ها و مردم محلي بخاطر فرار از آتش جنگ در آنجا پناه گرفته بودند و آلماني ها آنها را درون قلعه اسکان داده بودند- ساشا]. در هنگام بمباران هيچ نيروي نظامي در قلعه مستقر نبود (و آلمانها قلعه را تخليه کرده بودند- ساشا) اما بيش از 300 زن و کودک از اهالي شهر کاسينو که فرار كرده و به قلعه پناهنده شده بودند، کشته شدند. ميزان تلفات نيروهاي لهستاني تا زماني که پرچم خود را بر روي خرابه هاي صومعه نصب کردند به 3779کشته و يا زخمي رسيده بود. 15- در 18 اکتبر 1942 هيتلر فرمان داد تا هر سرباز متفقين که در حين عمليات کماندويي آنها اسير گرفته مي شود سريعا و در محل تيرباران شود. (دليل اينکه اين مطلب را در اينجا نقل کردم بخاطر ذکر دليل صدور اين فرمان به ظاهر عجيب بود: نيروهاي تکاور يا کماندويي انگليسي هر سرباز و يا فرد غيرنظامي را که در حين عمليات کماندويي خود اسير مي گرفتند، بقتل مي رساندند. براي همين هيتلر اعلام کرد که نيروهاي کماندويي انگليسي سرباز معمولي نبوده بلکه جنايتکاراني هستند که نبايد با آنها مطابق قوانين ژنو برخورد شود. بارها اين دستور اجرا شد و بعنوان نمونه در هنگام فرود يک فروند هواپيماي حامل نيروهاي چترباز انگليسي در نروژ که براي خرابکاري در کارخانه آب سنگين آلمان به آنجا رفته بودند تمامي کماندوها در کنار هواپيما تيرباران شدند- ساشا) 16- بهنگام عمليات تمريني نيروهاي آمريکايي براي کسب آمادگي جهت عمليات D-Day در شب 27 آوريل واقع در يک منطقه ساحلي نزديک پليموت انگلستان، قايقهاي نيروبر (landing craft) آمريکايي مورد حمله 9 قايق اژدرافکن آلماني که از چربورگ فرانسه آمده بودند، قرار گرفتند و دو تا از نيروبرها غرق شده و بقيه آسيب ديدند. در ميان نفرات دو نيروبر غرق شده تلفات شديد بود: 638 نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. 17- حملات بمبهاي پرنده V1 بر روي انگلستان در شب 14 ژوئن 1944 آغاز شد و در 29 مارس 1945 به اتمام رسيد. کلا 10500 موشک شليک شد و 3957 تا از آنها توسط دفاع انگلستان منهدم شد. 3531 فروند به انگليس رسيدند که 2353 تا از آنها به لندن اصابت کردند. تلفات کلي از اين موشکها 6184 نفر كشته و 17981 نفر زخمي بود. از 1115 موشک V2 شليک شده به انگلستان 517 فروند به به لندن اصابت کرد که موجب مرگ 2754 و زخمي شدن 6253 نفر شد. حملات V2 هفت ماه ادامه داشت و آخرين فروند آن در ساعت 4:45 دقيقه بعدالظهر 29 مارس 1945 به شهر ارپينگتون در کنت انگلستان اصابت کرد. مسئول اصلي پروژه موشکها دکتر هانس کملر بود (که به درجه سرلشکري اس اس ارتقا يافت) و در ساعت 6:48 بعدالظهر روز 8 سپتامبر 1944 اولين موشک کملر در لندن منفجر شد. در روزهاي پاياني جنگ يک عمليات جستجو براي يافتن دکتر کملر انجام شد اما او هرگز پيدا نشد. تا به امروز شايد او تنها ژنرال آلماني باشد که بدون هيچ اثري ناپديد شده است. 18- توانايي هاي ذاتي ژنرال آيزنهاور آمريکايي، ژنرال انگليسي مونتگمري را خيلي تحت تاثير قرار نمي داد. در پايان دفتر خاطرات روزانه جنگ مونتگمري يک يادداشت استثنايي که توسط ژنرال مشهور انگليسي نوشته شده بچشم مي خورد: " و بالاخره لشکرکشي در شمال غربي اروپا به پايان رسيد. من خوشحال هستم، اين يک دستاورد دشواري بوده است... فرماندهي عالي هيچ فکر و عقيده محکمي براي اينکه چگونه جنگ را رهبري کند، ندارد و در همه جا تحت تاثیر وزش باد است (باري بهر جهت؟-ساشا)..... . نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر ما جنگ را بطور صحیح و شایسته ادامه داده بودیم جنگ تا کریسمس 1944 به پایان می رسید. مقصر و گناه این تاخیر به گردن آمریکایی ها است. از سوی دیگر و از دیدگاه منصفانه لازم است که یک مطلب دیگر گفته شود که اگر آمریکایی وارد جنگ نشده بودند و بما کمک نکرده بودند، ما هرگز و ابدا در جنگ پیروز نمی شدیم." 19- حضور ضعیف نیروی هوایی آلمان در هنگام عملیات D-Day باعث شد که سربازان آلمانی این جوک را درباره نیروی هوایی خود بسازند: "اگر یک هواپیما در آسمان نقره ای رنگ بود، آمریکایی است، اگر آبی رنگ بود، انگلیسی است و اگر نامرئی بود مال ما است!" 20- ژنرال فریتز بایرلین فرمانده لشکر پانزر لهر هنگامی که دستوری از جانب ژنرال فون کلوگه به مضمون نگهداشتن خط بهر قیمتی دریافت کرد، با عصبانیت پاسخ داد:"بیرون در خط مقدم همه در حال مقاومت و ایستادگی هستند. همه از جمله یگان نارنجک انداز من، مهندسین من و پرسنل تانکهای من، همه آنها در حال مقاومت برای حفظ موقعیت خود هستند. حتی یک نفر پست خود را ترک نکرده است. آنها بی صدا در سنگرهای خود دراز کشیده اند، بخاطر اینکه همه آنها مرده اند!" 21-4 اکتبر 1944 دپارتمان جنگ آمریکا فاش کرد که 11000 نفر از پرسنل نیروی هوایی آمریکا از زمان حمله ژاپن به پرل هاربر در 5600 سانحه هوایی کشته شده اند. 22- شهری که بیشترین آسیب را از حملات موشکهای V1 وV2 آلمانی متحمل شد بندر بلژیکی آنتورپ بود.بعد از اشغال 4 ساله شهر توسط آلمانی ها، اکنون شهر از همان مساله ای که لندن نیز از آن رنج می برد، در عذاب بود فقط اینبار خیلی بدتر بود. اولین راکت V2 در ساعت 9:45 صبح جمعه 13 اکتبر 1944 شهر را مورد اصابت قرار داد که در نتیجه 32 نفر کشته شدند. در 28 اکتبر یک فروند V1 تعداد 71 نفر را کشت و 40 خانه را ویران کرد. در 27 نوامبر یک فروند V2 به میدان تنیرز شهر بهنگام عبور کاروان نظامی متفقین اصابت کرد. انفجار 157 نفر را کشت که در آن میان 29 نفر سرباز بودند. بدترین فاجعه از میان همه، در 12 دسامبر 1944 اتفاق افتاد. هنگامی که یک فروند V2 سینما رکس آنتورپ را مورد اصابت قرار داد که منجر به کشته شدن 492 نفر شد که بیشتر نیروهای انگلیسی بودند. 500 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در یک دوره 175 روزه 106 فروند V1 و 107 فروند V2 شهر را مورد اصابت قرار داد که باعث مرگ 3752 غیر نظامی و 731 سرباز متفقین شد. 3613 خانه نیز ویران شد.(این آمار را با آمار جعلی اعلام شده توسط انگلیسی ها در مورد لندن مقایسه کنید، با یک تناسب می توان به آمار تخمینی تلفات انگلیسی ها دست یافت-ساشا) 23- در 23 آگوست 1944 یک فروند بمب افکن B-24 لیبراتور متعلق به سپاه هشتم هوایی آمریکا به داخل یک مدرسه مذهبی در فرکلتون انگلستان سقوط کرد و 38 کودک بهمراه 23 نفر از معلمین و مردم غیر نظامی و سه خدمه آنرا بقتل رساند. این بدترین حادثه سقوط هواپیما در انگلستان در طول جنگ بود. 24- "لشکر گمشده" نامی است که به سربازان آمریکایی که تا پایان سال 1945 در فرانسه و آلمان از خدمت گریخته اند داده شده است. تعداد آنها حدود 19000 نفر بوده که بسیاری از آنها در مزارع بعنوان کارگر کار می کرده اند ویا بعنوان قاچاقچی بازار سیاه فعالیت می کرده اند و یا در مخفی گاههای امن خود یعنی منازل دوست دخترهای جدیدشان بسر می برده اند. تا سال 1948 حدود 9000 نفر از آنها پیدا شدند. در 1947 دولت انگلستان برای سربازان فراری یک عفو عمومی اعلام کرد که در نتیجه 837 نفر خود را معرفی کردند. 25- یک معدن گچ در استافوردشایر انگلستان بعنوان انبار سه هزار و پانصد تن بمب با قدرت انفجاری بالا مورد استفاده قرار می گرفت که در آن 22 مایل مسیر راه آهن وجود داشت. در ساعت 11:10 صبح 27 نوامبر 1944 همه بمبها به یکباره منفجر شدند و ادعا شده که در اثر آن 70 نفر شامل هفت اسیر ایتالیایی کشته و 22 نفر زخمی شدند. آنچه از انفجار باقی ماند گودالی بعمق 25 متر بود که منطقه ای به مساحت 50000 متر مربع را تحت پوشش قرار می داد و در آن 200 گله گاو نیز از بین رفتند. هرگز یک توضیح رسمی درباره علت بزرگترین انفجار در تاریخ انگلستان منتشر نشد. 26- طی 6 ماهه اول سال 1944 از هر 1000 پرسنل بمب افکنی که در طول این مدت در ماموریتها شرکت داشتند، گزارش شده که 712 نفر کشته یا ناپدید شده اند و 175 نفر نیز زخمی شده اند یعنی نرخ کلی تلفات 89 درصد بوده است. 27- در روز شنبه 3 مارس 1945 ، 56 فروند بمب افکن B-25 میچل نیروی هوایی انگلستان بر فراز لاهه هلند ظاهر شدند. ماموریت آنها بمباران سایت راکتهای V-2 داخل جنگل درست در خارج شهر بود. هواپیماها اشتباها بمبها را روی بزودنهاوت حومه مسکونی شهر لاهه و به فاصله یک مایلی از سایت موشکهای V-2 رها کردند! بیش از 3000 خانه نابود شد و 511 از مردم غیر نظامی کشته شدند. در مجموع حدود 12000 نفر از مردم بی خانمان شدند. یک تحقیق توسط نیروی هوایی انگلستان نشان داد که این فاجعه بخاطر خطای افسر مسئول پرسنل هوایی رخ داده که مختصات افقی و عمودی محل را اشتباهی رند کرده بوده است!. منابع: http://www.angelfire.com/ct/ww2europe/ http://www.members.iinet.net.au

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

مطلب جالبی بود دستت درد نکند.
بعد از مدتها بررسی مسائل جنگ جهانی دوم به این نتیجه رسیدم که آلمان میتوانست پیروز جنگ باشد حتی اگر آمریکا هم وارد جنگ میشد باز تاثیری در پیروزیهای آلمان نباید میداشت فقط به شرطی که چند اشتباه فرماندهی و استراتژیک صورت نمیگرفت.
به طور مثال به این بخش از متن دوستمون توجه کنید،
 

علي رغم کمبود سوخت توليد تانک آلمان در سال 1943 دو برابر شد و در سال1944 ، 50 د رصد ديگر به آن اضافه شد.


در استراتژیهای نظامی ارتش آلمان از تانک به عنوان سلاحی جهت حملات ضربتی به دشمن عنوان شده بود که تانکها وظیفه پشتیبانی از نیروهای پیاده و یا حمله همزمان تانک با پیاده های زرهی را بر عهده داشتند. هرگز استفاده انبوه و مستقل از تانکها در خط مقدم برای شکستن خطوط دشمن پیش بینی نشده بود و همین نکته باعث شکست آلمان شد! استراتژی آلمان نیازی به تعداد انبوه تانک نداشت و اندکی تانک با همراهی جنگنده های اشتوکا و نیروهای پیاده قادر به شکست چند برابر تعداد خود تانک دشمن بودند اما این چند برابر حدی داشت که در روسها و آمریکائیها از آن تجاوز کردند و دیگر روشهای آلمانی در برابر گله ای از تانکهای روسی و آمریکایی کارایی نداشت!
روسها تا پایان جنگ بیش از 58000 تانک تی34 و حدود 8000 تانک سنگین تولید کردند اما آلمانها کمتر از نصف این تعداد تانک تولید کردند یا در اختیار داشتند که تنها تانکهای پانزر4 و تایگر و پانتر از توانایی مقابله با تانکهای تی34 برخوردار بودند. در مقابل آمریکا در سال 1945 بیش از 84000 تانک تولید کرد! بسیاری از این تجهیزات هرگز استفاده نشد و حتی نیروی انسانی برای استفاده وجود نداشت اما در صورت لزوم امکان عملیاتی کردن تمام تانکها بود.

ضعف استراتژیک آلمان در بلند مدت باعث شکست زمینی آنها شد.

در بعد هوایی نیز آلمان علیرغم تولید حدود 100 هزار هواپیمای جنگی تا پایان جنگ عملا از سال 1944 برتری هوایی خود را از دست داده بود! علت این امر هم ضعف در استراتژی لوفت وافه بود. این نیرو هرگز برای استفاده انبوه از هواپیماها آمادگی نداشت و به همین دلیل با توجه به کم بودن جنگنده های آلمانی در خط مقدم ، جنگنده های جدید جایگزین جنگنده های منهدم شده میشد و هرگز امکان استفاده گسترده از آنها وجود نداشت. اگر در سال 1941 آلمان تنها 20% این تعداد یعنی 20000 هزار هواپیمای جنگی در اختیار میداشت کار شوروی تمام بود.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
از ساشا ممنونم.در اين زمانه كمتر از واقعيت صحبت ميشه.كار شما جاي تقدير داره. موفق باشيد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
15 hours قبل , SHAHDAD گفت:

هیچ افسر،هیچ جراح یا دستیار،هیچ رئیس یا کمیسری،هیچ شخص غیر نظامی یا نظامی،با هر درجه یا سمتی که باشد،حق ندارد قطاری را متوقف کند یا دستور حرکت قطار را بدهد.اگر واگن ها در هنگام شروع حرکت قطار تخلیه نشده باشند لکوموتیوها باید با بخشی از واگن ها یا بدون واگن حرکت کنند و تمام حقایق باید به طور کتبی توسط راهبر گزارش شود تا در اختیار رئیس ترابری یا فرمانده کل اداره قرار گیرد( هرمان هاوپت،ژوئن ۱۸۶۲)

 

15 hours قبل , SHAHDAD گفت:

ین درس اساسی باید بارها و بارها آموخته شود، که حمل و نقل نظامی توسط فردی با سابقه کار در راه

اهن به نام سر اریک گدس، که تنها در فاصله ۳ روز از جایگاه یک مدیر راه آهن به درجه سرلشکری ارتش رسید، بازسازی شد

سلام - نکته بسیار مهمی است که حتی در شرایط جنگی و بحرانی نباید امور تخصصی فنی را به نظامیان واگذار کرد چون ممکن است موجب ناکارآمدی سیستم یا حتی بروز حوادث و تلفات شود موردی که در ایران دیده شد در جریان زلزله بم بود که از فرودگاه کرمان برای ارسال مایحتاج و نیرو برای کمک به زلزله زدگان و تخلیه مجروحان استفاده میشد در آن زمان نیروهای نظامی مستقر در منطقه و فرودگاه قصد داشتند کنترل فرودگاه را در دست بگیرند که با مخالفت شدید مقامات سازمان هواپیمایی و فرودگاه مواجه شد ( کار به درگیری فیزیکی هم کشید ) اما با این استدلال که انجام این امور توسط سایر نهادها موجب ناکارامدی و بروز حوادث و فجایع مضاعف در آن مقطع خواهد شد در نهایت کنترل فرودگاه و پروازها در اختیار سازمان هواپیمایی باقی ماند و البته نتایج کار هم در نوع خودش مثبت بود 

  • Like 2
  • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

  • مرور توسط کاربر    0 کاربر

    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.