جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

130 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 378 نمایش ها
  • 49 پاسخ
  • 20,501 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 598 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 673 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 32,833 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 30,873 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 29,963 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,566 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 52,975 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 19,057 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 35,699 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,651 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,181 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,189 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,305 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 35,039 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,257 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 46,079 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,229 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 15,665 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,164 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,705 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,329 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,341 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,558 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,639 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 5,367 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 5,208 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,511 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,561 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,236 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 25,996 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,024 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,927 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 8,836 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,325 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,989 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,163 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,901 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 24,105 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 3,108 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,698 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,362 نمایش ها