جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 41 پاسخ
  • 17,825 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 30,609 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 29,150 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 28,545 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,493 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 50,295 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 17,459 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 34,384 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,315 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 4,164 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,785 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,636 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,326 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 34,132 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,219 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 44,020 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,695 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 14,205 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,836 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,330 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,652 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,988 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,059 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,309 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,978 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 4,856 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,176 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,101 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,919 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 25,574 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,699 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,592 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,614 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,961 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,908 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,827 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,589 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 23,576 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 2,795 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,397 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,073 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,161 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,115 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,508 نمایش ها