جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

128 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 24,314 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 43,783 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,412 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 38,341 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 32,041 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,052 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 334 نمایش ها
 1. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 10,873 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,705 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,153 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,812 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 8,396 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,723 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,549 نمایش ها
 2. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
 3. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 3,754 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,003 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,944 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,029 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,005 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 23,527 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 31,375 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,993 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,177 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,705 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,730 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,037 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,704 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,696 نمایش ها
 4. جنگ جهانی اول

  • 3 پاسخ
  • 3,223 نمایش ها
 5. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,295 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,731 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 20,694 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 1,969 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,649 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,779 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,746 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,408 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,463 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,427 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,750 نمایش ها
 8. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 2,774 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,657 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,552 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,522 نمایش ها