جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 48 پاسخ
  • 26,788 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 26,829 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 26,380 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,129 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 47,400 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,486 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 33,035 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,147 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,368 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,213 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,164 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,225 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 33,213 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,130 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 41,943 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,315 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 12,704 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,486 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,721 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,602 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,482 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,968 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,541 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 4,312 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,355 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,620 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 24,717 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,377 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,381 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,143 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,199 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 7,002 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,808 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,288 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,201 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 22,783 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 2,424 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,055 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,191 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,190 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,772 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,851 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,804 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها