جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

128 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 25,397 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 45,503 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,746 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 39,903 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 32,638 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,079 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,162 نمایش ها
 1. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 11,778 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,648 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,132 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 24,197 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 9,283 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,090 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
 2. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,286 نمایش ها
 3. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 4,003 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,521 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,083 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,348 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,260 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 23,971 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 32,220 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,202 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,939 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,964 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,518 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,040 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,743 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,011 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,521 نمایش ها
 4. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,514 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,968 نمایش ها
 5. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 21,582 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,896 نمایش ها
 6. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 2,202 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,022 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,995 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,608 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,680 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,637 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,970 نمایش ها
 7. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 3,005 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,896 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,677 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,815 نمایش ها