جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

126 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 1,060 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 847 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 22,186 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 937 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 995 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 34,804 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,112 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 18,465 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 31,162 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,524 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 20,581 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 36,919 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,959 نمایش ها
 1. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 4,874 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,518 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,506 نمایش ها
 2. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 4,243 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,280 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,193 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 22,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,425 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 35,903 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,299 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,405 نمایش ها
 3. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 16,925 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,031 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,904 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,654 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,053 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,950 نمایش ها
 4. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 5,699 نمایش ها
 5. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 5,512 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,730 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,527 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 26,356 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,312 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,092 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,216 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 9,671 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,364 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,054 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,476 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 24,550 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها