جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

128 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 43 پاسخ
  • 24,829 نمایش ها
  • 154 پاسخ
  • 44,634 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,585 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 39,108 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 32,325 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,063 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 803 نمایش ها
 1. سه گانه های برلین

  • 37 پاسخ
  • 11,319 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,192 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,522 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,913 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,263 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 23,494 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 8,819 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
 2. تاکتیکهای نفوذ

  • 10 پاسخ
  • 4,152 نمایش ها
 3. صندوق پستی 1142

  • 1 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,263 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,475 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,174 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,132 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 23,761 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 31,792 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,090 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,216 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,825 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,843 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,276 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,722 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,880 نمایش ها
 4. جنگ جهانی اول

  • 3 پاسخ
  • 3,351 نمایش ها
 5. اشباح تاریخ

  • 11 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,841 نمایش ها
 6. سمبل های نازی

  • 7 پاسخ
  • 21,140 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
 7. خط پیروزی

  • 0 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,913 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,883 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,503 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,567 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,527 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,854 نمایش ها
 8. ارتش شبح

  • 1 پاسخ
  • 2,884 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,772 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,578 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,665 نمایش ها