جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

127 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 815 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,393 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,688 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,781 نمایش ها
 1. آخرین سرباز

  • 34 پاسخ
  • 5,966 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,574 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,605 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,909 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,635 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,861 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,787 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,549 نمایش ها
 2. جنایتی به نام Lidice

  • 10 پاسخ
  • 5,882 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,891 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,570 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,635 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,013 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها
 3. نبرد استالينگراد

  • 7 پاسخ
  • 4,131 نمایش ها
 4. اس.آ Sturmabteilung S.A

  • 5 پاسخ
  • 3,329 نمایش ها
 5. وافن اس‌اس Waffen SS

  • 9 پاسخ
  • 5,535 نمایش ها
 6. اشباح مرگبار

  • 8 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
 7. آيا ميدانيد .... !

  • 14 پاسخ
  • 2,721 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 963 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 843 نمایش ها