جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

128 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 776 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,272 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,375 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,737 نمایش ها
 1. آخرین سرباز

  • 34 پاسخ
  • 5,856 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,392 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,560 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,847 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,606 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,832 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,750 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,516 نمایش ها
 2. جنایتی به نام Lidice

  • 10 پاسخ
  • 5,789 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,861 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,524 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,172 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,589 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,946 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها
 3. نبرد استالينگراد

  • 7 پاسخ
  • 3,996 نمایش ها
 4. اس.آ Sturmabteilung S.A

  • 5 پاسخ
  • 3,260 نمایش ها
 5. وافن اس‌اس Waffen SS

  • 9 پاسخ
  • 5,333 نمایش ها
 6. اشباح مرگبار

  • 8 پاسخ
  • 3,732 نمایش ها
 7. آيا ميدانيد .... !

  • 14 پاسخ
  • 2,694 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 830 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 933 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 813 نمایش ها
 8. حقایقی از جنگ دوم جهانی

  • 23 پاسخ
  • 4,517 نمایش ها