جنگهای جهانی

مطالب مربوط به دو جنگ جهانی اول و دوم ...
World wars

128 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 795 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,365 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,485 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,753 نمایش ها
 1. آخرین سرباز

  • 34 پاسخ
  • 5,904 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 5,467 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,574 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,865 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,617 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,844 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,765 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,532 نمایش ها
 2. جنایتی به نام Lidice

  • 10 پاسخ
  • 5,825 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,878 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,544 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,189 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,968 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
 3. نبرد استالينگراد

  • 7 پاسخ
  • 4,032 نمایش ها
 4. اس.آ Sturmabteilung S.A

  • 5 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
 5. وافن اس‌اس Waffen SS

  • 9 پاسخ
  • 5,413 نمایش ها
 6. اشباح مرگبار

  • 8 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
 7. آيا ميدانيد .... !

  • 14 پاسخ
  • 2,706 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 846 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 946 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 825 نمایش ها
 8. حقایقی از جنگ دوم جهانی

  • 23 پاسخ
  • 4,550 نمایش ها