Parviz

تاپیک جامع قطعنامه ها و تحریم های علیه جمهوری اسلامی ایران

Recommended Posts

کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا، روز پنجشنبه، بيست و پنجم اکتبر، در يک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که واشینگتن تحريم های تازه ای علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و سه بانک دولتی ايران اعمال می کند. خانم رايس که به همراه هنری پالسون، وزير خزانه داری آمريکا صحبت می کرد، گفت: «اين تحريم های تنبيهی به دليل حمايت ايران از سازمان های تروريستی در عراق و خاورميانه، صادرات موشکی و فعاليت های هسته ای اين کشور اتخاذ شده است.» آنچه در پی می آيد، متن کامل دلايل اعمال اين تحريم ها و نام شرکت ها و افرادی است که مورد تحريم واقع شده اند: متن کامل امروز( ۲۵ اکتبر، سوم آبان ماه )، دولت آمريکا در مقابله با تلاش ايران برای دستيابی به قابليت های اتمی و حمايت آن کشور از تروريسم به چند اقدام بزرگ دست زده است. اين اقدامات شامل افشای بانک های ايرانی، شرکت ها و افرادی می شود که به گونه ای با سازمان های خطرناک تروريستی ارتباط داشته اند و تمامی آنها را از سيستم اقتصادی آمريکا خلع يد می کند. امروز وزارت امور خارجه آمريکا بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ دو نهاد اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران را که از عوامل اصلی نگرانی های هسته ای ايران به شمار می آيند، به ليست تحريم معرفی کرد. علاوه بر آن، وزارت خزانه داری آمريکا بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ ، ۹ نهاد وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پنج فرد وابسته به وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران را که با سپاه پاسداران در ارتباط هستند، همچنین بانک های ملی و ملت و سه فرد مربوط به سازمان صنايع فضا و هوای ايران را مورد تحريم قرار داد. وزارت خزانه داری آمريکا، نيروی قدس، وابسته به سپاه پاسداران را به دليل فراهم آوردن تجهيزات برای ستيزه جويان طالبان و ديگر سازمان های تروريستی و همچنين بانک صادرات ايران را به اتهام حمايت مالی از سازمان های تروريستی جزو تحريم شماره ۱۳۲۲۴ قلمداد کرد. اکنون، عناصر سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ايران به ليست قطعنامه های شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد افزوده شده اند و از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، درخواست شده است تا دارايی ها، موجودی ها و اشخاصی را که در ليست آن قطعنامه ها ذکر شده اند، همراه با دارايی و موجودی های تحت کنترل آنان را مسدود کرده و مانع دسترسی آنها به کمک های مالی و منابع اقتصادی شوند. «نيروی کاری فعاليت های مالی»، که نخستين هيئت تعيين کننده استانداردهايی برای جلوگيری از کمک رسانی های مالی به تروريست ها و پول شويی است، اخيرأ تهديدهايی را که از سوی ايران متوجه سيستم اقتصاد جهانی می شود، در معرض افکار عمومی قرار داد. اين هيئت از اعضای خود خواست تا نهاد هايی را که با ايران معاملات اقتصادی انجام می دهند راهنمايی کرده و آنان را از خطرات جدی ناشی از عدم همکاری دولت ايران با جامعه بين المللی آگاه سازند. همچنين هفته گذشته وزارت خزانه داری آمريکا به بانک های آمريکايی در رابطه با خطرات ناشی از سوی دولت ايران هشدار داد. اقدامات امروز نيز با اين هشدار همسو است و اطلاعات بيشتری را به نهادهای اقتصادی ارائه می دهد تا به اين وسيله بتوانند در برابر نهادهای ايرانی يا اشخاصی که در امور تکثيرسلاح و حمايت از تروريسم دست دارند از خود دفاع کنند. تاثير اقدامات امروز در نتيجه اقدامات امروز، تمامی معاملات اين نهادها با تشکيلات يا افراد آمريکايی ممنوع اعلام شده است و هر گونه دارايی نيز که ممکن است اين نهادها تحت حوزه قضايی آمريکا از آن بهره مند باشند مسدود خواهد شد. ايالات متحده آمريکا با اشاره به نگرانی جدی شورای امنيت سازمان ملل متحد نسبت به برنامه های اتمی و موشکی ايران، همچنين تمامی حوزه های قضايی را به انجام اقدامات مبارزاتی مشابه دعوت می کند، تا به اين ترتيب اطمينان حاصل شود که قطعنامه های شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنيت به طور کامل و گسترده در دست اجرا قرار خواهد گرفت. معرفی های امروز همچنين بخش خصوصی بين المللی را از خطرات همکاری اقتصادی با سه بانک عمده ايران و بسياری از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، که در چند بخش صنعتی اصلی ايران نيز نفوذ دارد، آگاه ساخت. کمک های مالی برای تکثيرسلاح و نهادهای معرفی شده بر اساس دستور اجرايی شماره ۱۳۳۸۲که در بيست و نهم ژوئيه سال دو هزار و پنج ميلادی توسط رييس جمهوری آمريکا به امضاء رسيد، دستوری است به منظور مسدود ساختن دارايی های مربوط به تکثيرکنندگان سلاح های کشتار جمعی و حاميان آنها، و منفک ساختن آنان از سيتسم تجاری و اقتصادی آمريکا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، وابسته به هيئت نمايندگان سازمان ضد جاسوسی آن کشور، که با فرماندهی رهبرجمهوری اسلامی ايران اداره می شود، از پنج شعبه نيروهای زمينی، هوايی، دريايی، بسيج و نيروی عمليات ويژه قدس تشکيل شده است. اين نهاد، گذشته از اداره تمامی زندان ها، شمار بسياری از منافع مالی کشور را نيز که شامل توليدات دفاعی، ساختمان سازی و صنعت نفت می شود، در دست دارد. چند تن از رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران بر اساس قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد مورد تحريم قرار گرفته اند. سپاه پاسداران نسبت به تکثير موشک های دوربردی که قادر به حمل کلاهک اتمی باشند، صراحتا ابراز تمايل کرده است. سپاه پاسداران يکی از نخستين سازمان های وابسته به رژيم است که به توسعه و آزمايش موشک شهاب سه دست زده است. اين سازمان در سال ۲۰۰۶ تلاش کرد تا تجهيزات پيچيده و گران قيمتی توليد کند که می تواند به برنامه موشک های دوربرد و برنامه اتمی ايران کمک کند. وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران کنترل سازمان های صنايع دفاعی را در دست دارد. اين وزارتخانه، يکی از نهادهای ايرانی است که در ضميمه قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد شناسايی شده است و در سی ام مارس ۲۰۰۷، توسط دستورشماره ۱۳۳۸۲ هيئت اجرايی ايالات متحده آمريکا مورد تحريم قرار گرفته است. وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، همچنين در نوامبر سال ۲۰۰۰، به خاطر مداخله در برنامه تکنولوژی تکثير موشک های دوربرد بر اساس لايحه کنترل صادرات سلاح مورد تحريم قرار گرفت. وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران، کنترل نهايی سازمان صنايع هوا و فضای ايران را در اختيار دارد. سازمان صنايع هوا و فضای ايران، سازمان مسئول تحقيقات و توسعه موشک های دوربرد از جمله گروه صنايع شهيد همت و شهيد باقری است که هر دو، نخست بر اساس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت و سپس توسط دستور اجرايی ۱۳۳۸۲ تحريم شده اند. وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران، علنا به تمايل ايران برای ادامه کار بر روی موشک های دوربرد اشاره کرده است. ژنرال مصطفی محمد نجار، وزير دفاع ايران گفته است يکی از پروژه های اصلی وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح ساختن موشک های شهاب سه است و اين فعاليت هرگز متوقف نخواهد شد. نمايندگان وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، به عنوان ارائه دهندگان کمک به يک نهاد معرفی شده از سوی دستور شماره ۱۳۳۸۲ فعاليت کرده اند و طی دو سال گذشته در شماری از درخواست های معاملاتی که شامل مواد و تکنولوژی های مربوط به موشک های دوربرد می شد، قانون شکنی کرده اند. بانک ملی، شعبات و موسسات وابسته به آن بانک ملی بزرگ ترين بانک ايران به شمار می آيد و خدمات آن، از جمله متوجه نهادهايی است که با برنامه های مربوط به موشک های دور برد و برنامه اتمی ايران همکاری می کنند و در ليست نهادهای تحريم شده سازمان ملل قرار گرفته اند. خدمات اين بانک، شامل انجام معاملاتی برای بانک سپه و سازمان صنايع دفاع، گروه صنايع شهيد همت طی ماه های اخير می شود. بانک ملی در پی تحريمی که بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل بر بانک سپه اعمال شد، تلاش کرد تا نسبت به انجام معاملات با بانک سپه احتياط به خرج دهد؛ درحالی که بانک ملی در نقش خود به عنوان يک مجرای اقتصادی، امکانات و تسهيلات شماری از خريدهای مواد بسيار حساس برای برنامه اتمی و موشکی ايران را فراهم کرده است. بانک ملی با انجام اين کار، يک سلسله خدمات اقتصادی از جانب صنايع هسته ای و موشکی ايران را، از جمله در امر بازکردن اعتبارنامه و حفظ حساب های بانکی فراهم کرده است. اين بانک همچنين خدمات بانکی را در اختيارسپاه پاسداران جمهوری اسلامی و سپاه قدس قرار داده است. خدمات بانک ملی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ جهت ارسال دست کم يکصد ميليون دلار به نيروهای قدس مورد استفاده قرار گرفته است. بانک ملی در جريان رسيدگی به معاملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران، دست به فعاليت های بانکی گمراه کننده زده است تا به اين وسيله دخالت خود در سيستم بانکی بين المللی را مبهم و تار جلوه دهد؛ برای مثال بانک ملی خواستار آن شده است که نامش از معاملات اقتصادی بين المللی حذف شود. بانک ملت، شعبات و موسسات وابسته به آن بانک ملت نيز در حمايت از نهادهای وابسته به برنامه هسته ای ايران، مانند سازمان انرژی اتمی ايران و شرکت انرژی نوين، خدمات بانکی در اختيار آنها قرار داده است. هر دو سازمان بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ و قطعنامه های شماره ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ به عنوان سازمان های تحريم شده معرفی شده اند. بانک ملت، خدمات و رسيدگی های مربوط به حساب های بانکی وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران را عمدتا از طريق کانال اقتصادی انرژی نوين انجام می دهد. بانک ملت کارهای مربوط به فعاليت های ميليون دلاری برای برنامه اتمی ايران را دست کم از سال ۲۰۰۳ تاکنون انجام داده است. انتقال پول از بانک ملت به شرکت های مربوط به برنامه اتمی ايران تا همين اواخر صورت گرفته است. بانک صادرات، شعبات و موسسات مربوط به آن بانک صادرات ايران که از حدود سه هزار و دويست شعبه و دفتر برخوردار است، توسط دولت ايران برای کمک رسانی به سازمان های تروريستی، از جمله حزب الله و گروه تروريستی حماس، که از سوی اتحاديه اروپا نيز گروهی تروريستی معرفی شده است، و گروه فلسطينی جهاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ ميلادی، بانک صادرات پنجاه ميليون دلار، با کمک بانک مرکزی ايران و از طريق موسسات وابسته به خود در لندن، به شعبات خود در بيروت و به نفع فعاليت های خشونت بار حزب الله ارسال داشته است. حزب الله بارها از طريق بانک صادرات برای ديگر گروه های تروريستی از جمله فعالان حماس، ميليون ها دلار پول ارسال داشته است. در اوايل سال ۲۰۰۵ ميلادی، حماس از دارايی های قابل توجهی درحساب های سپرده بانک صادرات برخوردار بود و در سال گذشته نيز بانک صادرات چند ميليون دلار پول به حماس منتقل کرده است. شرکت های متعلق يا تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران: وزارت خزانه داری آمريکا شرکت هايی را که در ليست زير قرار دارند، بر اساس ارتباطشان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران برای بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲ معرفی می کند. اين نهادها يا متعلق به سپاه پاسداران هستند و يا تحت کنترل رهبران آن قرار دارند. سپاه پاسداران با داشتن روابط نزديک با شرکت هايی که در بخش های بازرگانی و تبليغاتی معاملات ميليون دلاری انجام می دهند، از قدرت سياسی و اقتصادی قابل توجهی در ايران برخوردار است. سپاه پاسداران از طريق شرکت های خود در فعاليت های متنوعی بويژه در عرصه توليدات نفتی و پروژه های عظيم ساختمان سازی در سراسر کشور دست دارد. در سال ۲۰۰۶ سازمان (قرارگاه) خاتم الانبياء معاملاتی معادل دست کم هفت ميليارد دلار از جمله در بخش های نفت، گاز و راه و ترابری انجام داد. اين شرکت ها عبارتند از: - دفاتر اصلی شرکت ساختمان سازی خاتم الانبياء - نفت اورينتال کيش - قرب نوح - دفتر مشاورت مهندسی ساحل - قرب کربلا - شرکت مهندسی سپاسد - عمران ساحل - شرکت حرا - قرارگاه سازندگی قائم افراد وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران: وزارت خزانه داری آمريکا، افرادی را که در ليست زير قرار دارند تحت بخشنامه ۱۳۳۸۲ بر اساس روابطشان با سپاه پاسداران به ليست تحريم شدگان معرفی کرده است. يکی از پنج فرد معرفی شده به قطعنامه شماره ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز افزوده شده است و چهار تن ديگر به عنوان شخصيت های اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران ضميمه قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شورای امنيت شده اند: ـ ژنرال حسين سليمی، فرمانده نيروی هوايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ سرتيپ مرتضی رضايی، معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ علی اکبر احمديان، نماينده فرمانده نيروی دريايی و رييس پيشين ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ سرتيپ محمد حجازی، فرمانده پيشين نيروی مقاومت بسيج ـ سرتيپ قاسم سليمانی، فرمانده نيروی قدس ديگر افراد وابسته به برنامه های موشکی دوربرد ايران: وزارت خزانه داری کشور بر اساس بخشنامه شماره ۱۳۳۸۲، عده ای را به خاطر روابطشان با سازمان صنايع هوا و فضا، نهادی که از پيش توسط بخشنامه معرفی شده بود، معرفی می کند. اين افراد همچنين به دليل مداخله در برنامه موشکی ايران در ليست قطعنامه شماره ۱۷۳۱ شورای امنيت قرار گرفته اند: ـ احمد وحيد دستگردی، رييس سازمان صنايع فضاو هوا ـ رضا قلی اسماعيلی، رييس روابط بازرگانی و امور بين المللی بخش سازمان صنايع فضا و هوا ـ بهمنيار مرتضی بهمنيار، رييس بخش امور مالی و بودجه سازمان صنايع فضا و هوا حمايت از تروريسم ـ معرفی بر اساس بخشنامه اجرايی شماره ۱۳۲۲۴ بخشنامه اجرايی شماره ۱۳۲۲۴ سند معتبری است که با هدف مسدود کردن دارايی های تروريست ها و حاميان آنان و به منظور قطع روابط آنها با سيستم اقتصادی و بازرگانی آمريکا به تصويب رسيده است. براساس اين بخشنامه، انجام هرگونه معامله ميان افراد و گروه های معرفی شده و هر گونه فرد آمريکايی ممنوع اعلام می شود و هرگونه دارايی که فرد معرفی شده ممکن است در محدوده قضايی آمريکا داشته باشد، مسدود می گردد. نيروی قدس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران: نيروی قدس که شاخه ای از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران است، به ستيزه جويان طالبان، حزب الله لبنان، حماس، گروه فلسيطنی جهاد اسلامی و جبهه مشهور به آزادی خواهی فلسطين کمک های مادی می کند. نيروی قدس ابزار اصلی رژيم جمهوری اسلامی برای کمک های مهلک به طالبان به شمار می آيد و هم از لحاظ مادی و هم تهيه اسلحه به اين ستيزه جويان در مبارزه عليه آمريکا و نيروهای متحدش در افغانستان کمک می کند. دولت ايران دست کم از سال ۲۰۰۶ تا کنون انواع محمولات کوچک قابل حمل نظامی را دراختيار ستيزه جويان طالبان قرار داده است. چنين حمايتی بخش هفتم الزامات شورای امنيت سازمان ملل متحد را نقض می کند. قطعنامه شماره ۱۲۶۷ سازمان ملل متحد تحريم هايی را عليه طالبان و قطعنامه های شماره ۱۳۳۳ و۱۷۳۵ ممنوعيت فروش سلاح به طالبان را اعمال می کنند. با حمايت نظامی نيروی قدس ازستيزه جويان طالبان، گمان می رود که ايران تلاش می کند به نيروهای آمريکا و ناتو ضربه وارد آورد. نيروی قدس درحمايت از نظاميان و شبه نظاميان حزب الله و فعاليت های تروريستی آنها، چه از طريق کمک های مالی و تسليحاتی و چه از لحاظ کمک های اطلاعاتی و لجيستيکی تاريخچه ای طولانی دارد. نيروی قدس در « دره بقاع» واقع در لبنان، اردوگاه های آموزشی نظامی برای حزب الله لبنان برپا کرده و بر اساس گزارش ها، بيش از سه هزار ستيزه جوی وابسته به حزب الله را در آموزشگاه های خاص خود در ايران تعليم می دهد. نيروی قدس، سالانه در حدود يکصد تا دويست ميليون دلار کمک مالی دراختيار حزب الله لبنان قرار می دهد و با نقض تعهدنامه شماره ۱۷۰۱ شورای امنيت سازمان ملل متحد، حزب الله لبنان را در تجديد تسليحات نظامی اش کمک می کند. علاوه بر آن، نيروی قدس کمک های نظامی مهلک، به شکل سلاح، آموزش، پول و راهنمايی در اختيار ستيزه جويان شيعی عراق قرار می دهد تا نيروهای نظامی ائتلاف و عراقی را، همانند افراد غير نظامی عراقی هدف حمله قرار دهند. فهرست نام شرکت ها و افراد: نهادها ۱ – بانک صادرات ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن) ۲ – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳ - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران – نيروی قدس ۴ – وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ايران ۵ – بانک ملی ايران (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن) ۶ – بانک کارگشايی (تهران – خيابان مولوی – ميدان محمديه – پلاک ۵۸۷) ۷ – بانک ملی ايران ZAO (مسکو – روسيه) ۸ – بانک ملی – مسئوليت محدود (لندن – بريتانيا) ۹ – بانک آريان (پروژه معاملاتی مشترک ميان بانک های صادرات و ملی – کابل – افغانستان) ۱۰ – بانک ملت (همه شعب خارج از کشور اين بانک به همراه شعبه مرکزی آن) ۱۱ - MELLAT BANK SB CJSC (ايروان – ارمنستان) ۱۲ – بانک بين المللی پرشيا – مسئوليت محدود (بريتانيا) نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ۱۳ – قرارگاه سازندگی خاتم الانبيا – (تهران) ۱۴ - – شرکت «نفت شرق – کيش» (تهران و دبی) ۱۵ – قرارگاه سازندگی کربلا (تهران) ۱۶ – شرکت مهندسی سپاساد (تهران) ۱۷ – قرب نوح (تهران) ۱۸ – شرکت عمران ساحل (تهران) ۱۹ – شرکت مهندسين مشاور ساحل (تهران) ۲۰ – موسسه حرا (تهران) ۲۱ – قرارگاه سازندگی قائم (تهران) شخصيت های وابسته به سازمان صنايع هوايی (زير مجموعه وزارت دفاع) ۱ – مرتضی بهمينبار ۲ – احمد وحيد دستجردی ۳ – رضاقلی اسماعيلی شخصيت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۱ – مرتضی رضايی ۲ – محمد حجازی ۳ – علی اکبر احمديان ۴ – حسين سالمی ۵ – قاسم سليمانی

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
چه جلب ، از كي تا حالا شركت‌هاي تجاري ، عمراني و نفتي ايران سلاح اتمي مي‌سازن ؟ :lol:


راستي حاج پرويز جان منبع رو يادت رفت بذاري و اين واسه بار اول نيست كه خبر بدون منبع مي‌ذاري ، اگه تكرار بشه پست پاك مي‌شه ، پس منبع اين رو هم بذاريد و از اين به بعد يكم بيشتر دقت كنيد

موفق باشيد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
احمد آقا ، نكنه فكر كردي كار و زندگيم رو گذاشتم و مقاله به اين بلندي رو از خودم نوشتم ، در ضمن از تهديد هم خوشم نمياد ، منبع راديو فردا يكي از ارگانهاي رسمي آمريكا ، خبر هنوز روي سايت اين راديوست .

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
در کل امریکا هر کسی رو که به پیشرفت ایران در هوافضا و برنامه اتمی کمک کنه تحریم می کنه. به این میگن آخر دموکراسی :lol:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
راستی شرکت های ایرانی از کی دارن بمب اتمی می سازن؟؟ خودشون بزگترین زرادخانه های دنیا رو دارن اونوقت میان چارتا شرکت ایرانی رو تحریم میکنند!!!!!!! :lol:

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

احمد آقا ، نكنه فكر كردي كار و زندگيم رو گذاشتم و مقاله به اين بلندي رو از خودم نوشتم ، در ضمن از تهديد هم خوشم نمياد ، منبع راديو فردا يكي از ارگانهاي رسمي آمريكا ، خبر هنوز روي سايت اين راديوست .


من همچين جسارتي نكردم ؛ چون در خبرهاي قبليتون هم از منبع خبري نبود گفتم بيشتر دقت كنيد والا مجبور مي‌شم اخبار بدون منبع رو حذف كنم . :lol:

موفق باشيد

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

از كي تا حالا شركت‌هاي تجاري ، عمراني و نفتي ايران سلاح اتمي مي‌سازن ؟

اینا هرکی که به برنامه هسته ای ایران به هر صورتی ربط پیدا کنه رو تحریم میکنن مثلا اگه طرف
گچکار باشه و رفته باشه یه اتاق تو قرارگاه خاتم رو گچ کرده باشه تحریم میشه :lol:
البته من منظورم رو به صورت طنز بیان کردم وگرنه اینا همه به هم ربط دارن

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]اوباما و تحریم های ایران[/align]

سرانجام اوباما بعنوان نفر اول دمکرات ها برای اتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد و رقابت 18 ماه وی با هیلاری کلینتون به پایان رسید. چنانچه اوضاع سیاسی جهانی با وضعیت کنونی تداوم یابد وی با اختلاف فاحشی جان مک کین را مغلوب خواهد کرد. البته جمهوری خواهان به خاطر بودن در قدرت ابزارهای قدرتمند تری در اختیار دارند که پرداختن بدان ها مجال دیگری می خواهد و فعلا بدان ها نمی پردازیم.

در این نوشته قصد داریم به یکی از حساس ترین پرسش ها در مورد آینده سیاست ایالات متحده بطور عام و نحوه برخورد با ایران بطور خاص بپردازیم. نخست باید به یک سوال کلیشه ای پاسخ گفت و آن اینکه آیا دمکرات ها سیاست معتدل تری نسبت به جمهوری خواهان دارند یا خیر؟ مسائلی مانند حقوق بشر که دمکرات ها به پیگیری آن ها شهره هستند واقعیت دارد یا شعار است؟

هیچ دلیلی برای متفاوت بودن اهداف جمهوری خواهان از دمکرات ها وجود در دست نیست و حتی یک گزاره تاریخی نیز برای اثبات این ادعا وجود ندارد. نه در جنگ افروزی جمهوری خواهان جلوترند و نه در دمکرات بودن دمکرات ها، هیاهویی که درباره تفاوت دو حزب وجود دارد زاییده ذهن استراتژیست های آمریکایی برای داغ کردن تنور انتخاباتی آمریکاست. بنابراین چیزی که باقی می ماند تفاوت های تاکتیکی دو حزب است و ارتباطی که با تحریم های علیه ایران در این باره وجود دارد.

خاستگاه مالی این دو با یکدیگر متفاوت است به همین دلیل باید انتظار را به تفاوت اولویت های آن ها در برآورده ساختن خواست حامیانشان جستجو کرد و از آن جا که قدرت گرفتن یکی به معنی حذف دیگری نیست پس منافع دیگری نیز در درجه بعد لحاظ خواهد شد، فقط این تغییر در اولویت هاست که اتفاق می افتد. بنابراین باید بیشترین تغییرات را در داخل ایالات متحده جستجو کرد نه در بیرون و سیاست خارجی این کشور. دمکرات ها در نظم دادن به نظام مالیاتی بسود طبقه متوسط و تامین اجتماعی سابقه بهتری دارند.

چیزی که برای محافل سیاسی داخل ایران اهمیت دارد نحوه تعامل دولتی دمکرات و رئیس جمهوری بنام باراک اوباما با ایرانست. با این فرض قوی که وی بتواند پیروز انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد. بسیاری انتظار دارند که انتخاب اوباما باعث چرخش سیاست آمریکا از تخاصم به همکاری خواهد شد، گزینه هایی مانند حمله نظامی، تلاش برای تضعیف از درون و ... به کناری گذارده خواهد شد و ایالات متحده ایران را بعنوان یک بازیگر موثر منطقه ای پذیرفته و سیاست بلند مدت خود را در همکاری با آن قرار می دهد.

در صورت پیروزی اوباما برژینسکی و تفکرش جای رایس و چنی را خواهند گرفت و اوباما که در سیاست خارجی تجربه و دانشی ندارد عنان را به آن ها خواهد سپرد. برژینسکی در درستی سیاست هژمونیک ایالات متحده تردیدی ندارد بحثی که وی همواره مطرح کرده است سرعت تحولات در دولت جورج بوش است. از سال 2001 تا 2003 ایالات متحده دو جنگ براه انداخته است و به قول کسینجر به آرزو و صبر سی ساله اش برای حضور نظامی در خاورمیانه و خلیج فارس جامه عمل پوشانده است. هیچ منطقی به ایالت متحده توصیه نمی کند که با صرف هزینه هایی که جوزف استیگلیتز آن را 3 هزار میلیارد دلار تخمین می زند صدام حسین را سرنگون کند و سپس با ایرانی کهه با فرپاشی عراق به تنها قدرت منطقه تبدیل شده است مماشات کند. برژینسکی معتقد است سیاست های بوش باعث می شود که ایالات متحده زودتر از آنچه که باید از هژمون به یک قدرت در نظام چند قطبی بدل خواهد شد، زیرا اتخاذ سیاست خصمانه و با سرعت زیاد باعث ایجاد ترس در قدرت های دیگر شده و به دنبال آن ایجاد ائتلافی از قدرت ها علیه آمریکا را بدنبال خواهد آورد.

برژینسکی (صاحبنظر سیاست خارجی)، اوباما، هوارد دین (رییس حزب دموکرات) - دموکرات‏ها از ابزارهای نرم راحتتر استفاده می‏کنند.

برژینسکی نیز معتقد است ایالات متحده برای حمله به ایران نیازی به بهانه هسته ای ندارد. فصل هفت منشور شرایط دیگری را نیز برای حمله پیش بینی کرده است البته اگر آمریکا خود را ملزم بداند که برای حمله حتما باید مجوز شورای امنیت را داشته باشد. در جنگ دوم بالکان و در حمله به عراق چنین مجوزی اخذ نشد. وی به شدت نگران موضع گیری کشورهای مسلمان علیه آمریکاست که به شدت به آمریکا بدبین شده اند و حتی احتمال می دهد سنی ها بر خلاف انتظارات به یاری حکومت شیعه عراق و یا ایران بشتابند. همچنین سیاست بوش مبنی بر اینکه تنها راه غلبه بر مشکلات خاورمیانه برخورد با ایران است را منطقی نمی داند و معتقد است ماجرا بسیار پیچیده تر است. این نظر تا حدی به نظریات رایس نیز نزدیک است. دمکرات ها در مقطع کنونی حلقه تحریم ها را به شدت تنگ کرده و فشارهای اقتصادی را افزایش می دهند. نظر برژینسکی در مورد پرهیز از بگومگو کردن سردمدارن کنونی کاخ سفید با احمدی نژاد برای هر چه بیشتر منزوی کردن ایران است، بدون شک اگر خود وی در مقام سیاستگذاری قرار گیرد چنین خواهد کرد.

حامیان مالی اصلی حزب دمکرات بنگاههای مالی و بانک های بزرگ هستند، با توجه به اولویت تحریم و منزوی ساختن ایران در کوتاه مدت، لازم نیست با واسطه کاری انجام دهند و نسبت به جمهوری خواهان مزیت دارند. آن ها بی واسطه و راحتتر می توانند برای سخت تر کردن تحریم ها اقدام کنند. نخستین تحریم های منسجم ایالات متحده علیه ایران نیز در زمان رئیس جمهور دمکرات، بیل کلینتون، با طرح سناتور داماتو انجام شد. البته نباید فراموش کرد که دمکرات ها نیز در موقع لزوم در اقدام به جنگ تردید نخواهند کرد و داشتن مزیت برای تحریم اقتصادی به معنی منتفی شدن گزینه نظامی نیست. اقداماتی اینچنینی را باید در چارچوب تاکتیک های کوتاه مدت بررسی کرد.

با این اوصاف فشار تحریم بر ایران افزایش خواهد یافت و برخلاف انتظارات برخی محافل داخلی، آمریکا از هر گونه اقدامی که به رسمیت بخشیدن بیشتر وجه بین المللی ایران منجر شود خودداری خواهد کرد. نباید انتظار مذاکره در سطح مقامات عالی و مستقیم به معنی موضوع ایران و آمریکا را داشت. اینگونه اقدامات به معنی داشتن سیاست بلند مدت برای داشتن تعامل با ایران است که با سیاست هژمونیک آمریکا در تضاد است. هر دو حزب بر سیاست جهانی ایالات متحده برای شکستن قدرت های منطقه ای توافق دارند. نخستین موج آن را دمکرات ها در بالکان انجام دادند و موج دوم آن را جمهوری خواهان با تصرف عراق دنبال کردند. انتخاب اوباما به معنی چرخش در سیاست کلان هژمون نوظهور آمریکا نیست.

شعارهای اوباما و دمکرات ها از زمان پیروزی در سنا و آغاز رقایت های انتخاباتی درون حزبی از شعارهای اولیه که مردم پسند بود به سمت واقعیت های حاکم بر سیاست خارجی استراتژیک آمریکا در حرکت بوده است. خروج از عراق که از سوی دمکرات ها هنگام فتح سنا و از طرف اوباما در سال گذشته بر زبان می آمد به چگونگی کمک به عراق در چارچوب حضور بلند مدت تغییر کرده است. تنها تغییر در سیاست خارجی آمریکا تشدید تحریم ها برای ایران و بهانه های جدید برای ماندن در عراق خواهد بود و در استراتژی کلان نیز تغییری روی خواهد داد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
من فكر نمي كردم اين اوباما هم بخواد مثل بقيه ريس جمهورهاي ديگه ي امريكا اين روش را پيش بگيره ولي مثل اينكه ما شانس نداريم

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
دوستان سلام اوباما یا هر کس دیگه همه یک عروسک خیمه شب بازی هستن در دستان لابی صهیونیسم اگه زمان بوش کس دیگه ای هم رئیس جمهور میشد بازم حمله به عراق و افغانستان پیش میومد و این تحریم ها شکل می گرفت تعویض شدن و نشون دادن افکار متفاوت از اینها همگی در راستای اینه نشون داده بشه دموکراسی وجود داره

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
ببينيد دوستان اول از همه ممنون برادر ليچ من كارشناسان مساپل سياسي نيستم و هيچ ادعايي در اين مورد ندارم ولي يك صخبت داشتم . طبق پيشبني هاي پرزيدنت احمدي نژاد و خودم اوباما شانسي در برابر پيروزي نداره چون هيچ وقت من فكر نمي كنم مقامات كاخ سفيد بزارن كه يك سياه پوست وارد كاخ سفيد بشه و بيشتر مي خوره كه مك كين وارد كاخ سفيد بشه . ولي اين موضوع رو نبايد كتمان كرد كه امكان داره اوباما هم رپيس جمهور بشه ولي امكانش ضعيفه . به هر حال هر نامزد رياست جمهوري بايد براي كسب رياست جمهوري واچه خواري براي اين صهيونيست ها بكنه تا بهش راي بدن . اين ها هم همش حرف هاي انتخاباتي است . اين اوبامام هيچ گونه سابقه سياسي نداره و نمي دونه در دنيا چه خبره . اوبامام فقط 3 سال در كنگره بوده كه 3 سال سابقه كافي براي رياست جمهوري نيست /

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با حرف سيد و كركس موافقم!!! اون ها نوكر و بازيچه صهيونيست بين المللند!!! icon_frown به هيچ كدوم اميدي نيست!!

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
توافق اعضای دائم شورای امنیت و آلمان بر سر پیش نویس قطعنامه جدید علیه ایران پس از انتشار خبر تعویق نشست 1+5 به واسطه مخالفت مسکو، از به کارگیری شمشیری دولبه از سوی روس ها در مقطع فعلی معادله هسته ای ایران حکایت می نماید.

به نظر می رسد به رغم اغلب مواضع و تحلیل های ارائه شده مبنی بر غیرمنتظره بودن صدور قطعنامه جدید علیه ایران، باید این اقدام مسکو را اقدامی تاکتیکی و از پیش طراحی شده در چارچوب دیپلماسی قفقازی روسیه ارزیابی نمائیم.

بر این اساس مسکو، در اقدامی از پیش طراحی شده در چارچوب رویکرد همیشگی خود در قبال مسائل ایران، اعلام موضع اجماعی 1+5 در خصوص کلیات قطعنامه جدید شورای امنیت را عهده دار می شود؛ این اقدام حساب شده روسیه را باید به مثابه به کارگیری «شمشیری دو لبه» از سوی مسکو نگریست که از سویی ایران و از سوی دیگر جبهه ضد ایرانی گروه 1+5 را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

شمشیر دولبه روسیه که به عنوان تاکتیک مسکو در این مقطع زمانی در دستور کار قرار گرفته به خوبی توانسته اجماع کمرنگ شده 1+5 در گذر زمان را با به کارگیری مکانیزم قطعنامه ای (ولو در ابعاد شکلی) حداقل در مقطع کنونی مواجهه با ایران، ساماندهی کند؛ این اقدام مسکو نه تنها تا حدودی تعادل در مواضع این کشور در قبال ایران را به آمریکا و هم پیمانان او گوشزد می کند که فی نفسه قطعنامه ای جدید را به مجموع کارنامه هسته ای ایران می افزاید و این چیزی است که جناح رادیکال 1+5 کم و بیش در پی آن بوده و هستند.

اما لبه دیگر این شمشیر دو لبه متوجه جمهوری اسلامی ایران است؛ هر چند که مسکو توانست با پیشگامی در ارائه پیش نویس قطعنامه جدید به شورای امنیت و تصویب زودهنگام آن، رضایت نسبی 1+5 را در رویه کلی ضد ایرانی شان جلب کند اما بدون شک روس ها در گام بعدی خود برای « فروش» همین قطعنامه به تهران نیز اقدام خواهند کرد! و این مرحله ای حساس است که با توجه به پیشینه روسیه در این چارچوب، برای پاسخگویی و مواجهه مناسب باید در دستور کار دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد.

با توجه به مسائل مذکور به نظر می رسد که باید نگاه مسکو به مسئله هسته ای ایران حداقل در این مقطع زمانی را به عواملی خارج از آن همچون مسائل مربوط به قفقاز و آنچه دیپلماسی قفقازی ایران خوانده می شد نیز مرتبط نمائیم؛ در همین چارچوب توجه به این نکته لازم می نماید که قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران پس از مذاکرات سرگی لاوروف و کاندولیزا رایس صادر شده است.

به هر حال با نیم نگاهی به مواضع سابق روسیه در خصوص ایران در می یابیم که اعلام موضع طلبکارانه از سوی مسکو در آینده نه چندان دور به واسطه پیشگیری از صدور قطعنامه ای با محتوای رادیکال تر و به اصطلاح تنبیهی تر به هیچ وجه دور از ذهن نیست و این نکته ای است که قطعا بسیاری از مقامات ایرانی از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی به آن پی برده اند؛ اما باید دید در مواجهه با گام آتی مسکو و همچنین گروه 1+5، « تصمیم دیگری » که لاریجانی از آن سخن رانده، چه خواهد بود؟

منبع : خبرگزاری مهر

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع نسبت به پاسخ بیشتر بسته شده است.