aminor

VIP
 • تعداد محتوا

  2,476
 • عضوشده

 • آخرین بازدید

 • Days Won

  275

تمامی ارسال های aminor

 1. نبرد زرهی لوبان استالین با مارشل کانف فرمانده جبهه اول اکراین تماس گرفته و پرسید مشکل ارتش سوم تانک چیست ؟؟؟ در 12 ژانویه سال 1945 جبهه ای یکم اکراین وبلاروس که با پیوستن ارتش اول لهستان تقویت شده بودن از سر پل های ایجاد شده در ساحل غربی رود ویستولا حمله گسترده ای را آغاز کردند. آنها در عرض 23 روز 500 کیلومتر به سمت غرب پیشروی کردند ، در 3 فوریه به رودخانه اودر رسیدند و سرپل های جدید بزرگی را در ساحل غربی آن ایجاد کردند.در 8 فوریه ، جبهه اول اوکراین با 980.000 نفر نیرو ، به فرماندهی مارشال کونیف ، با استفاده از دو سر پل ایجاد شده در رود اودر حمله دیگری را در منطقه سیلسیای کوچک آغاز کرد. هدف آنها: محاصره و تصرف شهر برسلاو است. در جناح چپ جبهه یکم اکراین - دو ارتش وسپاه سواره نظام گارد- همراه با جبهه چهارم اوکراین قرار بودبه سمت درسدن پیشروی کنند. منطقه صنعتی سیلسیی به علت دارا بودن معادن زغال سنگ مس روی سرب نقره و کادیوم برای بقای صنعتی نظامی المان بسیار حیاتی بود دفاع از این منطقه بر عهده نیروهای باقیمانده از ارتش مرکزی به فرماندهی ژنرال شرونرواگذارشد. نیروهای ارتش سرخ- پیشروی خود را آغاز کردند.شهرهای Glogau و Breslau هر دو تا 16 فوریه محاصره شدند. به دلیل مقاومت شدید آلمان در حوالی برسلاو ، كونیف به دو سوم ارتش سوم تانك گارد به فرماندهی سرهنگ ریبالكو دستور داد كه به سمت شرق حرکت کرده و مدافعان المانی در این منطقه را سرکوب کند . در آن زمان دو سپاه زرهی ازارتش سوم کارد قبلاً به بونزلاو رسیده بودند ، شهری که مقبره ژنرال کوتوزوف ، فرمانده معروف روس ، در آنجا دفن شده است. حمله سراسری ارتش سرخ در جریان نبرد ویستولا تا اودر عبور نیروهای ارتش سرخ از رودخانه ویستولا تا 16 فوریه ، جبهه اول اوکراین دارای 1289 تانک و زرهکوب بود - در آغاز حمله در 12 ژانویه شمار تانکهای وتوپهای هجومی (زره کوب ) به عدد3648و نیروهای پیاده هم به بیش از 900 هزار نفر رسیده بود. پس از محاصره کامل شهر برسلاو ، تمام نیروهای ارتش سوم تانک گارد برای تصرف بونزلاوبه این منطقه سرازیر شدن. به ریبالکو فرمانده ارتش سوم تانک دستور داده شد تا به رود نیسی برسد و گورلیتز را تصرف کند. سپاه نهم زرهی با لشکر 8 پانزر آلمان درگیر شد. ریبالکو به دو سپاه تانک دیگر تحت فرماندهی خود دستور داد که تمام نیروهای آلمانی را در اطراف گورلیتزدور بزند. طبق دستورات وی ، سپاه 7تانک گارد و ارتش سوم تانک گارداز رودخانه Queis عبور کرده و به Lauban حمله کردن. نیروهای ارتش سرخ در danzig لهستان حمله توسط سپاه تانک 7 گارد در غروب 17 فوریه شروع شد. لاوبان توسط بازماندگان لشکر 6 پیاده مکانیزه به (فرمانده: سرلشکر اتو-هرمان بروکر) که در ابتدا فاقد هرگونه تجهیزات سنگین نظامی بود به همراه تعدادی اندکی از نیروهای مردمی بومی محافظت میشد . در 5 فوریه ، به مدافعین دستور داده شد تا هرگونه حمله زرهی شوروی را ، متوقف کنند به علت نداشتن تجهیزات مناسب نیروهای شوروی به سرعت به قسمتهای شمالی و شرقی شهر نفوذ کردند . با این پیشروی خطوط راه اهن استراتژیک گورلیتز به برلین دردسترس ارتش سرخ قرار میگرفت . روسها با تصرف ایستگاه قطار منطقه- 4 قطار حامل تجهیزات نظامی را به غنیمت گرفته همچنین نزدیک به 300 گارگر اجباری اصالتا اهل شوروی را ازاد کردن البته همچنان دو تیپ زرهی ارتش سرخ با استعاداد تقریبی 60 دستگاه تانک دربخشهای از شهر لوبان مشغول جنگ شهری در خیابانهای باریک بوده مدافعین المانی با استفاده از پانزر فاست 10 تانک ارتش سرخ را منهدم کردن همچنین یک گردان پیاده شوروی هم در این درگیریها منهدم شد بخش دیگری از واحدهای زرهی شوروی به علت موانع بتنی ضد تانک از پیشروی بیشتر باز ایستاده بودن اما این موارد اصلا کافی نبود . تانکهای تی 34/85 منهدم شده در داخل شهر لوبان شهر لاوبان در سال 1939 17.537 نفرسکنه داشت- این شهر دقیقا در بین خطوط دفاعی دو ارتش 4 و 17 المان قرار داشت فاصله ان تا گورلیتز 20 تا بوتزن 50 و تا درسدن 100 کیلومتر بود وسقوط ان سبب ایجاد شکافت و احتمالا خطرمحاصره شدن یگانهای المانی را در پی داشت همچین امید المان برای دریافت زغال سنگ مس سرب وسایر مواد معدنی ناحیه سیلسی را از بین می برد. المان ها به سرعت دست به کار شدن و سه لشگر را به منطقه لوبان ارسال کردن این نیروها موفق شدن پیشروی ارتش سرخ را متوقف کنند سرفرماندهی ورماخت خودرا بر اغاز یک ضد حمله سراسری برای بیرون راندن ارتش سرخ از ناحیه سیلزی و همچنین رسیدن به شهرمحاصره شده برسلو ( استالینگراد هیتلر )ا ماده میکرد اما برای تحقق این امر یک لازم بود حتما شهر لوبان و خطوط راهن استراتژیک منتهی به برلین در این منطقه به طور کامل باز پس گرفته شود المانها همچنین مصم بودن اجازه ندهید شهر های . گورلیتز و درسدن که جناح راست برلین محسوب میشدن به دست شوروی بیفتند به فیلد مارشال شورنر فرمانده مدافعین ارتش مرکزی دستور داده شد حملات ارتش سوم تاک شوروی را در ابتدا دفع و سپس این نیروها از منطقه بیرون براند برای این کار آلمانها 4 لشکر دیگر در منطقه مستقر کردن . فیلد مارشال شورنر مارشال کانف (کونیف) بسیاری از یگانهای المانی نصف استعداد واقعی خود نیرو وتجهیزات هم نداشتن اکثر فرماندهان به تازگی منصوب شده بودن و شناخت کافی از نیروهای خود را نداشته کمبود سوخت دشمن اصلی واحد های زرهی المان بود نکته جالبتر برخی از واحدهای زرهی که به منطقه ارسال شده بودن در ابتدا جنگ جهانی به عنوان واحدهای غیر قابل استفاده در تهاجم شناخته شده بود و حال در اوخر جنگ این وضع هم ادامه داشت نقشه حمله آلمان بسیار ساده بود. در حالی که یگان های زرهی از جناحین حمله می کردند ، بقایای تیپ 103 زرهی و لشکر 6 در خط دفاعی نگهداری می شدند. هدف: بازپس گیری Lauban ،رسیدن بهNaumburg و محاصره ارتش سوم تانک گارد بود . نیرومندترین واحدهای در جناح راست مستقر شده بودن اسم رمز عملیات بازی ها انتخاب شد دو لشکر 17 زرهی و لشکر مکانیزه محافظ از جناح راست یعنی از مناطق Rachenau و Gruna حمله را اغاز میکردن لشکر 8 پانزر هم از جنگلهای اطراف کنزندورف حمله کند. نیروهای آلمان و شوروی هر دو در لاوبان بودند. خط مقدم قبل از حمله یک خط شرق و غرب بودآلمانی ها می خواستند حمله ای غافلگیرانه و سریع به سمت شمال انجام دهند. در مجموع نیروهای المانی شامل سپاه 57 زرهی به فرماندهی سرلشگر والتر نهرینگ (لشکر 8 پانزر ، تیپ 103 زرهی ، لشکر 408 ، لشکر 16 پانزر ،و لشگر پیاده محافظ پیشوا ( به فرماندهی اتو رمر ) وسپاه 39 فردریش کریشنر شامل لشگر 17 زرهی ولشگر مکانیزه پیشوا بوده استعداد زرهی واحد های ورماخت به شرح زیرآمده است سپاه 57 زرهی لشگر 8 زرهی پانزر دارای 14 توپ ضد تانک / 38 دستگاه تانک پانزر چهار / 18 تانک پانتر/9 دستگاه زره کوب جاگد پانزر وهتزر لشگر 16 8 توپ 88 م م ضد تانک / 11 دستگاه زره کوب جاگد پانزر / 25 تانک پانزر 4 /13 تانک پانتر و36 زرهکوب ستوگ StuG لشگر 408 پیاده نظام دارای 6 هنگ پیاده تیپ 103 زرهی شامل 7تانک پانتر و 12 زره کوب ستوگ StuG لشگر محافظ پیشوا 29زره کوب StuG 20 تانک پانتر و 40 تانک پانزر 4 واحدهای از لشگر 21 زرهی پانزرشامل 34 تانک پانتر و 32 تانک پانزر 4 سپاه 39 زرهی لشگر 17 شامل 20 تانک پانتر و 10 تانک پانزر 4 لشگر مکانیزه پیشوا 33 زرهکوب StuG 17 تانک پانتر و 5 تانک پانزر 4 لشگر 6 دارای 12 تانک پانزر 4 / سه توپ 88 م م / 9 دستگاه زرهکوب هتزر Hetzer کل استعداد زرهی نیروهای شرکت کننده 162 تانک پانزر 4 /129 تانک پانتر / 110 دستگاه زره کوب ستوگ و 29 دستگاه زره کوب جاگد پانزر و هتزر بوده البته استعداد واقعی و عملیاتی در حدود 30 تا 40 براورد میشود وما بقی تانک ها و زره کوب ها زمین گیر بوده ونیاز به تعمیرات داشته اند زره کوب جاگدپانزر زره کوب جاگدپانزر 38 ( هتزر Hetzer ) تانک پانتر تانک پانزر 4 زره کوب ستوگ StuG اما در طرف مقابل ارتش سوم تانک گارد دارای حدود 60 هزار سرباز 460 تانک تی 34 ( 350 دستگاه به صورت عملیاتی ) / 18 تانک تی 34/76 با تیغه های مین روب - 21 تانک استالین 2- 59 زر کوب 122 ISU 63زره کوب اس یو SU85) 85 )و 63 زره کوب اس یو 76 41زره کوب SU57 20 توپ 152 م م /20 توپ 100 م م ضد تانک / 222 توپ 76 م م ضد تانک 84 توپ 57 م م ضد تانک / 48 راکت انداز کاتیوشا / 140 خمپاره 120 م م /224 خمپاره 82 م م 79 توپ 37 م م ضد هوایی / 60 خودرو زرهی M 17 حامل تیربار های چهار لول 12.7 و 161 تیربار 12.7 دوشکا البته برخی از واحدهای شوروی هم استعداد عملیاتی کافی در زمان حملات را نداشته به طور مثال سپاه 9 مکانیزه 48 دستگاه تانک و سپاه 7 55 دستگاه تانک عملیاتی داشته زره کوب اس یو 76 زره کوب اس یو 57 زره کوب اس یو 85 زره کوب ISU 122 تانک تی 34 /76 مجهز به خیش مین کوب تانک استالین 2 ارتش سوم تانک گاردشوروی متشکل از واحدهای زیر بود: سپاه6 تانک گارد (تیپ 51 ، 52 و 53 تیپ گارد تانک )، تیپ موتوری 22 گارد ، هنگ توپخانه سبک 1645 ، هنگ توپخانه سنگین 385 گارد ، هنگ توپخانه (خودکششی )1893 ، 1894 (گردان موتوری 3 گارد ، هنگ توپخانه 272 گارد (مسلح به خمپاره) ، هنگ توپخانه 286 گارد ، سپاه7 تانک گارد (تانک گارد 54 ، 55 و 56) تیپ ، تیپ پیاده موتوریزه 23 گارد ، هنگ توپخانه سبک 408 ، هنگ توپخانه سنگین گارد 384 ، هنگ توپخانه 702 و 1419 ، گردان پیاده موتوری 4 گارد ، هنگ توپخانه 467 گارد (خمپاره) ،هنگ توپخانه 287 گاردضد هوایی) ، سپاه9 پیاده موتوری (تیپ 69 ، 70 ، 71 پیاده پیاده موتوری ، تیپ 91 تانک ، هنگ توپخانه سنگین (خودکششی) گارد 383 ، توپخانه 1295 و 1507 هنگ ، گردان 100 پیاده موتوری ، هنگ توپخانه گارد 1719 ، تیپ 16 توپخانه ، هنگ تانک سنگین گارد 57 ، هنگ90 مکانیکی تانک ( هنگ مهندسی ) ، هنگ 50 پیاده موتوری ، گردان 39پیاده موتوری ، تیپ 199نور اافکن هنگ 1381 و 1394 AA توپخانه ، اسکادران 372 پروازی تانک ها ، توپهای کششی اسلحه های تهاجمی (زرهکوبها ) ، پیاده نظام لشگر پباده مکانیزه وتوپها خودکششی(واحدهای حمله زرهی) تقریبا همزمان حمله آلمان را آغاز كردند. روسها انتظار این ضد حمله را نداشته نیروهای زرهی المان در مناطق باز و هموار با مقاومت کمی از سوی ارتش سرخ مواجه شدن بنابراین موفق شدن اوبر-بیلاو را باز پس بگیرند اما در جنگل های واقع در شمال شهر اوبر بلافاصله درگیریها شدیدی به وجود امد. نیروهای لشکر 17 پانزر در کمترین زمان به این جنگل رسیدند. بعد از ظهر سرلشکرمدر (فرمانده لشکر مکانیزه پیشوا") باید تصمیم می گرفت که چه اقدامی انجام دهد طبق برنامه به سمت گونترسدروف پیش روی کند وبا حجم انبوهی از نیروهای زرهی و توپهای ضد تانک ارتش سرخ مواجه شود ویا به سمت شرق تغییر مسیر داده و به سایر نیروهای المانی دست بدهد . حلقه محاصره کوچک تری را تکمیل کند با این کار خسارتهای کمتری متحمل میشد اما نیرهای کمتری از ارتش سرخ هم به دام می افتادند. نقشه کلی از حملات آلمان ها و محورهای آن وی برای کسب تکلیف با فرمانده ارتش مرکزی فیلدمارشال شوورنر تماس گرفت و از نقشه خود حمایت کرد شونز در پاسخ گفت این تصمیم با فرمانده سپاه 57 زرهی سرلشگر زرهی والتر نهرینگ است زیرا او فرمانده نیروهای زرهی تک ور بوده این فرمانده زرهی در پاسخ به مدر وشورنر اعلام کرد که حمله به گونترسدروف حلقه محاصره بزرگتری را ایجاد میکند اما شما بیشتر از نیروهای سپاه 57 پیشروی کرده اید و بنابراین این شماهستید که باید تصمیم بگیرید که چه کاری باید صورت گیرد . این نمونه ای از روش جنگ آلمان بود، كه حاكی از آن بود كه افسران در میدان جنگ در صورت تغییر وضعیت جنگ باید تصمیم نهایی را بگیرند(البته اگر هیتلر واطرافیانش اجازه میدادن) سرلشگر مدر تصمیم خود را گرفت لشکربه سمت شرق چرخیده و به سمت هاگسدورف پیشروی کرد تا به نیروهای اتحاد جماهیر شوروی که چند روز پیش با لشگر 6 پیاده مکانیزه جنگیده بودند حمله کند. لشکر 8 پانزر در همان جهت به سمت لیندن برگ حمله کرد. در شب هنگ 4 و هنگ هنگ 2 این لشگر به رودخانه Queis رسیدند وو یک سرپل در ساحل ان ایجاد کردن که به دلیل ضد حملات ارتش سرخ مجبور به عقب نشینی از ان شدن . با این حال به علت دید خوب المانها با توپها وتانک های خود هر گونه حرکت را برای ارتش سرخ در نزدیکی Naumburg را تهدید میکردن این شهر توسط سپاه 39 المان از سمت غرب مورد مورد حمله قرار گرفت تانکهای لشگرهای 8 و لشگر محافظ پیشوا موفق شدن شهر نولاند را باز پس گرفته و در ادامه با موجود مقاومت شدید شوروی در جنگل های کسلسدورف سرانجام این منطقه را هم تصرف کنند در ادمه نیروهای زرهی لشگر مکانیزه خطوط دفاعی شوروی در نزدیکی شهر نولاند در درهم کوبیده و آلت-نولاند هم پاکسازی شد المانها با جمع اوری نیروهایی خود به جنگلهای شمال غربی این شهر حمله کردن اما اینبار توپهای ضد تانک شوروی حملات المان ها را دفع کردند. اواخر شب شده بود و المانها حملات را متوقف و خط تدافعی تشکیل دادن. نیروهای آلمانی در داخل شهر لوبان/ عموما واحدهای لشگر 6 در 2 مارس یک طوفان برف کوتاه برای مدتی منطقه را در هم نوردید .ارتش سرخ با وارد کردن قوای زرهی خود به میدا نبرد و شروع ضد حملات موفق شد حمله سرلشگر رمر به ناومبورگ Naumburgرا متوقف کند. تو پ ها راکت ها و خمپاره های ارتش سوم گارد شوروی در حال کوبیدن کانزندورف نولاند بودند. یک گردان از لشگر مکانیزه پیشوا حمله جدیدی را به محورLogau صورت داد و موفق شد خود را به خطوط راه اهن واقع در جنوب Naumburg برساند نیروها ارتش سرخ قبلا در انجا موضع گرفته بودن . لشکر 17 پانزر( زیر مجموعه سپاه 39 )، در شمال شرقی گورلیتزGörlitz ، به سمت بونزلاوحملات جدیدی را ترتیب میدهد .. با شروع حملات سنگین هوایی پیشروی سپاه 39 متوقف شده و این حملات خسارتهای را به بارارود . ضد حملات زرهی ارتش سرخ سبب محاصره موقت دو هنگ المانی شد . با وجود ناهمواری زمین نیروهای کمکی ارتش سرخ سریعا به منطقه ارسال شدن . با خارج شدن ارتش سرخ از شوک اولیه حملات آلمان وسرازیر شدن قوای کمکی به منطقه برای فرماندهی المان محرز شدن که باز پس گیری Naumburg ( جهت تکمیل محاصره هزاران سرباز ارتش سرخ ) غیر ممکن بوده . پس سریعا برنامه محاصره ها را در مقیاس کوچکتر برنامه ریزی کرده بدین منظور پیش قراولان لشگر مکانیزه پیشوا سر پل جدید وتقویت شده ایی را در ساحل رود Queis ایجاد کرده تانکهای این لشگر با زیر اتش گرفتن جاده منتهی به Naumburg بسیاری از ستونهای خودرو وکامیونهای ارتش سرخ را منهدم کردن در سوی دیگر شهر Haugsdorf در حملات المان های باز پس گرفته شد لشگر 17 زرهی هم خود را به گونترسدروف رسانده و موفق شد 48 توپ هجومی ( زرهکوب ) وابسته به سپاه 9 موتوریزه ارتش سرخ را به غنیمت بگیرد حالا نوبت لوفت وافه بود که با وجود بدی اب هوا با شروع پراوزهای خود به پشتیبانی از نیروهای خودی را ا اغاز کرد حال تلاش اصلی آلمانها به قطع کردن عقبه شهر لوبان و مناطق پیرامونی ان ومحاصره سربازان روس در این منطقه متمرکز شد نیروهای ارتش سرخ ارتش سرخ که تمام توان خود را بر جلوگیری از سقوط Naumburg ناومبورگ به کار گرفته بودبا تغییر برنامه ورماخت تا حدودی غافلگیر شد برای جلوگیری از محاصره نیروهای خود در لوبان دستور عقب نشینی را صادر کرد لشگر 6 پیاده مکانیزه آلمان که چندهفته پیش بر اثر حملات مجبور به تخلیه بخشی از شهر شد با کمک واحد های زرهی وارد لوبان شده 54 سرباز المانی در جریان درگیریها نسبتا شدید باز پس گیری کالم شهر لوبان کشته شدن شاهدان عینی گزارش دادن 24 تانک تی 34 منهدم شده در کنار هم در میدان نزدیک شهر وجود داشته 10 دستگاه تانک منهدم شده دیگر هم در اطراف شهر پیدا شد در مجموع 81 دستگاه تانک و توپ خودکششی ارتش سرخ در تاریخ 2 مارس در حومه لوبان منهدم شدن . در تاریخ 4 مارس نیروهای زرهی آلمان که از قسمت شرقی شهر را ترک کرده بودن به طور تصادفی با نیروهای زرهی ارتش سرخ مواجه شدن بر اثر درگیری تعدادی از تانکهای آلمانی آسیب دیده ویا منهدم شدن تلفات زرهی آلمان روسها در حال حمله به نولند برای باز پس گیری ان بودن که با قوای آلمان برخورد کرده بودن سپاه 39 زرهی با تقویت نیروهای خود مانع از سقوط شهر شد .در جناح چپ لوبان بخشی دیگر از نیروهای لشگرمکانیزه پیشوا با گسترش سرپل وتصرف مناطق جدیدی درحوالی رود Queis موفق شدن با نیروهای لشگر 8 پانزر ارتباط بر قرار کنند در نتیجه این پیشروی عقبه ارتش سرخ در مناطق با سایرنیروهای خود ی قطع شد و به نوعی یک پاکت ایجاد شد اما این پاکت کمتر از حد انتظار ورماخت بود .در 5 مارس پیشروی های اندکی بدست امده سپاه 57 زرهی المان در جناح راست در نبردهای زرهی موفق به انهدام 30 دستگاه تانک ارتش سرخ در شمال شرقی شهر لوبان شد بدلیل مقاومتهای سرسخاتانه ارتش سرخ این سپاه تنها توانسته بود مناطق کمی را باز پس بگیرد از انجا که لگشر پیاده محافظ پیشوا سخت در جنگ هلهای شمال لوبان گیر افتاده بود نتوانست به موقع به لشگر مکانیزه پیشوا دست داده و حلقه محاصره را تکمیل کند همین موضع فرصت کافی را به روسها داد تا اکثر نیروهای خود را از حلقه محاصره خارج کنند و خطر انهدام کامل ارتش سوم زرهی گارد شوروی از بین برود حملات در تا 6 مارس ادامه داشت اما دیگر آلمانها توان کافی برای پیشروی را نداشتهو عملیات را ارتش سرخ هم این مناطق رااز دست رفته میدید به همین دلیل ضد حملات خود را متوقف کرد تا 8 مارس منطقه ارام شد و عملیات ارتش المان به پایان می رسد . زره کوب ISU 122 و ISU 85منهدم شده در داخل شهر ستون منهدم شده زره کوبهای اس یو 85 . تاریخ نویسان شوروی مطالب اندکی درباره این حمله خطرناک المان نوشته اند دلیل ان هم خرد شدن زرهی ارتش سوم تانک در استانه تصرف برلین بوده است . دو سپاه زرهی تازه تاسیس المانی در یک عملیات گاز ابنری ارتش سوم تانک شوروی را در استانه انهدام کامل قرار دادن در حالی که از لحاظ تجهیزات و نفرات در مضیقه بودن مارشال کینف فرمانده محور اول اکراین که نزدیک به 1 میلیون سرباز را فرماندهی میکرد در کتاب خاطرات خود تنها به لحظاتی بحرانی درباره این حمله اشاره میکند اما این وضعیت بحرانی به حدی بوده است که اعلام میکند که استالین با او تماس گرفته و پرسید مشکل ارتش سوم تانک چیست ؟؟؟ در واقع ضد حملات المان زمانی متوقف میشود که ارتش 52 تانک شوروی به کمک ارتش سوم می اید و این نیروها را از انهدام کامل نجات میدهد . در تاریخ 9 مارس گوبلز وزیر تبلیغات المان نازی شخصا از منطقه دیدن میکند وی در دفتر خاطرات خود می نوسید که یک سپاه تانک شوروی تقریباً به طور کامل منهدم شد بدون آنکه خسارت زیادی به المان وارد شود شوند. در لاوبان ، حجم تخریب بسیار بالا بود . وی همچنین رفتارسربازان آلمانی و شوروی را مصمم و بی رحمانه در طول نبرد توصیف کرد - که دلیل اصلی اسیر شدن فقط 176 سرباز ارتش سرخ در طول عملیات همین رفتار بود!!!!. حجم تلفات زرهی شوروی برای سه روزاصلی نبرد بسیار بالا بود 162 تانک ، 106 وسیله نقلیه ، 159 زرهکوب 74 خمپاره و توپ در این نبرد منهدم شده و ده ها دستگاه تانک زرهکوب وسایل نقلیه هم به غنیمت ارتش المان درامد عملا ارتش سوم تانک به این حجم از خسارت از میدان نبرد کنار کشیده تا دست به بازسازی خود بزند تا دو ماه بعد در نبرد برلین شرکت کند اما تلفات ارتش المان از لحاظ تقریبیا ناچیز بوده طبق گزارشات تنها 11 دستگاه تانک و زرهپوش المان در نبرد لوبان منهدم شدن البته تعدادی هم اسیب دیده گزارش شده (25 دستگاه)که قابلیت تعمیر در کوتاه مدت ومیان مدت راداشتن از لحاظ نفرات هم بیشتر تلفات را لشگر محافط پیشوا و لشگر 6 متحمل شد حضور گوبلز در شهر لوبان دفاع متحرک زرهی !!! نبرد لوبان این تاکتیک المانها را تقویت کرد که حمله دشمن در منطقه ایی که فقط توسط پیاده نظام محافظت میشود تنها با استقرار وجابجایی سریع اوحدهای زرهی ومکانیزه قابل دفع شدن است شهر لوبان در ابتدا تنها توسط لشگر 6 پیاده المان محافظت میشد که با یورش سنگین ارتش سرخ در زمانی کوتاه تقریبا سقوط کرد المانها سریعا با وارد کردن واحدهای زرهی خود به منطقه ارتش سرخ را غافلگیر و انها را منهدم کردن دلیل اصلی پیروزی ارتش المان در این نبردنسبتا کوچک را می تواند انعطاف پذیری و جابجایی سریع و تحرک نیروها دانست . ورماخت سریعا نیروهای زرهی و مکانیزه خود را در منطقه مستقر کرد و با طرح ریزی یک نقشه معقول حملات را شروع واز اصل غافلگیری استفاده کرد و با تصرف سریع مناطق اجازه عکس العمل را از ارتش سرخ سلب کرده واز همه مهمتر با مشاهده عدم توان با ایجاد یک حلقه محاصره (پاکت) بزرگ سریعا نقشه خود را عوض کرده وبه جای تلاش بیهوده طرح پاکت کوچکتر را پیگیری کرد تنها کافی بود المانها به جایی تغییر نقشه به حملات خود به سمت Naumburg اصرار میکردن تا انهدام کامل نیروهای خود را مشاهد کنند شهر لوبان تا پایان جنگ در کنترل المان باقی ماند و یک سد محکم دربرابر ارتش سرخ برای پیشروی به سمت درسدن بود. همچنین با حفظ خطوط راه اهن و بخشی از معادن منطقه میسر انتقال احتمالی مواد اولیه به داخل خاک المان باز بود . نکته جالب اینکه بخشی از واحدهای المانی حاضر در این نبرد در چند ماه بعد هم در نبرد بوتزن موفق شدن نیروهای ارتش سرخ و نیروهای لهستانی را با تاکتیکی تقریبا مشابه شکست بدهند بعد از پیروزی در لوبان ژنرال شوورنر فرمانده نیروهای مرکزی المان در حرکتی جاه طلبانه قصد شکستن محاصره شهر برسلاو را داشت بدین منظور لشگرهای 208 پیاده و31 وافن اس اس به شهرک استریگائو در 70 کیلومتری شرق لوبان اعزام کرده المانها با رعایت اصل غافلگیری خطوط ارتش سرخ در منطقه را از بین برده وبه داخل شهرک نفوذ میکنند سه روز درگیری شهری و جنگ تن به تن شدیدی در این شهرک رخ داده در 12 مارس نیروهای ارتش سرخ به دلیل کمبود تجهیزات و خطر محاصره شدن دستور عقب نشنی را دریافت میکنند اما به علت نفوذ نیروهای المان به خطوط ارتباطی ارتش سرخ بخشی از نیروهای وحشت زده سپاه 5 گارد شوری در تلاش برای عقب نشینی و ماحصره نشدن در دام آلمانها افتاده و قتل عام میشوند . درگیریهای به ارتفاعات اطراف شهرک کشیده شده با شروع کولاک شدید در منطقه نیروهای ارتش سرخ با پشتیبانی تانکهای تی 34 در پناه برف برای باز پسگیری شهرک ضد حمله خود را اغاز کرده که با مقاومت شدید نیروهای اس اس درهم کوبیده میشوند . زنرال کونیف فرمانده محور اول اکراین با جابجایی ارتش چهارم تانک به سمت سیلسیای و شروع حملات اصلی برای فتح منطقه تمام تلاشهای المانهای جهت شکست محاصره برسلاو را خنثی کرده . هر چند خود برسلاو تا زمان تسلیم نهایی آلمان در ماه می مقاومت کرد نبرد لوبان یک درس بزرگ را در پی داشت شوروی دریافت که دست کم گرفتن دشمن اشتباه بزرگی است حتی اگر پیروزی نهایی از قبل تضمین شده باشد منبع MILITARY.IR https://ostfront.forumpro.fr/t1727-la-contre-attaque-de-lauban-2012 https://historyimages.blogspot.com/2011/09/1945-soviet-army-last-stages-ww2.html https://discover.hubpages.com/education/Operation-Gemse-at-Lauban-1945 https://pikabu.ru/story/operation_gemse_ili_istoriya_odnoy_fotografii_6358384 و...............
 2. بسم الله........ 4اسفند 1399 پهپاد اوریون در آسمان سوریه شبکه تلوزیونی روسیه 1 روز گذشته گزارشی مستند ومیدانی از مراحل تست چندین پهپاد ساخت این کشور را منتشر کرد . در بخشهای از این گزارش که مربوط به پهپاد اوریون بوده صحنه های از عملیات شناسایی وتهاجمی بر فراز کشور سوریه را هم شامل میشد . بدین ترتیب اولین پهپاد تهاجمی میان برد روسیه به صورت رسمی در سوریه مراحل تست خود را پشت سر گذاشته و اماده تحویل به یگانهای ارتش روسیه است . با توجه به تصاویر این پهپادها از پایگاه هوایی تی 4 در جنوب شرق سوریه به پراوز درامده و اهدافی را در استان های حمص و دیرالزور مورد شناسایی و یا حمله قرار داده اند . به نظر میرسد تا کنون 20 پراوز شناسایی و 17 پراوز هجومی برای این پهپاد فعلا در سوریه ثبت شده است . پهپاد اوریون 1 دارای مداومت پراوزی 24 ساعته با برد 250 کیلومتر سقف پراوز 30 هزار پا( بیش از 7 کیلومتر) تجهیزات و محموله قابل حمل 200 کیلوگرم بوده تعداد تخمینی پهپادهای سقوط کرده روسی از زمان ورود مستقیم این کشور به درگیریهای سوریه پهپاد orlan 10 بیشترین تعداد سقوط را داشته به طور که در یک ماه گذشته سه سقوط از این پهپاد گزارش شده است ستار ها نمایانگر تعداد سقوط هستند
 3. بسم الله........ مارب مسافت 10 کیلومتر رزمندگان مقاومت یمن در هفت روز اخیر موفق شد با چندین عملیات خود را به نزدیکی های شهر مارب برسانند .. روز گذشته نیروهای انصارالله در ادامه پیشروی ها خود مناطقی همچون الزور کوه الحمار و الحماجره را پاکسازی کرد تا فاصله خود را تا ورودیهای شهر مارب به ده کیلومتر برسانند هم اکنون درگیری ها بر سر سد مارب متمرکز شده است با جدی شدن حملات انصارالله وخطر سقوط مارب طرفداران منصور هادی خواستار اعلام بسیج عمومی جهت دفع حملات شده اند هدف قرار دادن پهپاد شناسایی رزمی ch4 ارتش عربستان توسط رزمندگان مقاومت در استان مارب یمن
 4. اسکورت کاروان ارتش در دیرالزور توسط بالگردهای ارتش سوریه . نزدیک یکسال است هوانیروز سوریه تحت نظر روسها درحال بازسازی و کسب اموزشهای لازم است . به طور مثال پیش از این ما به ندرت شاهد اسکورت نظامیان سوری توسط بالگردهای ارتش دراین ارتفاع بودیم و بیشتر بالگردهای گازل نقش اسکورت کاروانهای سوریه ان هم شامل مقامات سیاسی و نظامی را برعهده داشتن سرانجام با وساطت بزرگان شهر طفس درعا و حضور نظامیان روسی توافق شد ارتش وارد این شهر شده و مسلحین شهرهم با تحویل دادن سلاح و تعهد به زندگی خود بپردازند . ارتش نیروهای نسبتا زیادی را در داخل شهر مستقر نموده تا در صورت دست به سلاح بردن دوباره مسلحین امادگی مقابله را داشته باشد . هر چند با وجود مسلحین سابق در هر منطقه نباید انتظار ارمش پایدار را در کوتاه مدت داشت حمله ناشناس در نزدیکی ابوکمال بدون تلفات حمله پهپادی به خودروی مسلحین در لاذقیه
 5. تقریبا همزمان با این پروازهای یک حمله هوایی ناشناس در نزدیکی ابوکمال صورت گرفته همچنین یک پهپاد سوری یک خودرو مسلحین رو در لاذقیه هدف قرار داده اگه وقت بود تصاویرش رو میذارم
 6. بسم الله........ 20 بهمن 1399 مراسم تحویل صدها خودرو تاکتیکی وزرهی به مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم، تعدادی خودروی نفربر زرهی رخش و کیا، شناور‌های حیدر و تندرو خلیج فارس، وانت کمک دار ارس و وانت کمک دار کاپرا و آمبولانس‌های هاردتاپ و خودرو‌های سواری دنا و سمند از سوی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا تحویل فرماندهی مرزبانی شد.
 7. بسم الله الرحمن الرحیم منفک شده از تاپیک تحولات یمن 1399/11/09 تاپیکهای مرتبط با محوریت حمله به آرامکو UAV kent 2.0 concept: عملیات تن ماهی سپر صحرا : بررسی شبکه دفاع هوایی ارتش عربستان سعودی منابع یمنی : شلیک موشک قاهر1 به شرکت نفت آرامکو در جیزان عربستان
 8. بسم الله........ 10 بهمن 1399 عملیات ارتش سوریه در منطقه بادیه (بیابانهای حمص و دیرالزور) بعد از تلاش داعش برای نا امن کردن جاده تدمر به دیرالزور و همچنین جاده اثریا (در مثلث رقه حماه حلب) نیروهای ارتش سوریه با کمک مقاومت و پشتیبانی هوایی روسیه یک سری عملیات را برای پاکسازی بخشهای الوده در مثلث تدمر دیرالزور والمیادین اغاز کرده است . این مناطق به علت بیابانی و خالی از سکنه بودن و نداشتن راهای ارتباطی برای چند سال است که به پناهگاه داعش تبدیل شده است وو تاکنون چندین بار توسط ارتش و متحدین پاکسازی شده اما هر بار به علت عدم مکان استقرار نیرو در این مناظق دوباره داعش شروع به بازسازی خود کرده . در یک ماه گذشته نیروهای داعش بیشتر به انجام عملیات کمین و کار گذاشتن تله های افنجاری بر سر مسیر نیروهای ارتش روی اوردن تا انجام حملات مستقیم به طور مثال در انفجار یک تله انفجاری در چهل روز گذشته بر سر مسیر کاروان اتوبوس های ارتش 28 نظامی سوریه کشته شدن در اخرین حملات در دو هفته پیش هم 5 نیروی تیپ فلسطینی قدس به شهادت رسیدن . ارتش سوریه در عملیاتهای اخیر خود به جای استقرار در این مناطق الوده که کاری پر هزینه وتلفات است عملیات بکاو بکش رو اغاز کرده است . یکی از تفاوت های عملیات اخیر استفاده پررنگتر از پشتبانی هوایی است بالگردها و جنگنده های روس وسوری است تا کنون 90 سورتی پراوز برای عملیات شناسایی اسکورت وشکار داعش انجام داده اند این پشتیبانی کار نیروهای ارتش را به مراتب راحتتر کرده است به طور مثال در یکی از حملات جتهای سوخو 24 در منطقه اثریا 13 عضو داعش به هلاکت رسیده اند نقشه مقداری قدیمی است . وبیشر مناطق هاشور زده مد نظر است
 9. بسم الله........ 4 اسفند 1399 دوشب پیش رژیم صیهونیستی بار دیگر مواضع ارتش سوریه در حومه شهر مصایف را مورد حملات موشکی خود قرار داد . بنا بر اعلام منابع نیمه رسمی هدف مرکز تحقیقات ارتش در منطقه بوده است . سوریها به صورت رسمی اعلام کرده اند اکثر موشکهای شلیک شده را سرنگون کرده اند اما تعداد پرتابه ها را اعلام نکرده اند . به نظر میرسد تمام بمبهای پرتاب شده رژیم صیهونیستی در رسیدن به اهداف خود ناکام بوده اند. اما نکته اصلی استفاده رژیم صیهونیستی از بمبهای هوا سرشیgbu3b در این حملات بوده . سوریها هم برای دفع حملات از سامانه پانتسیر و اس 200 بهره برده اند سامانه پانتسیر موفق به رهگیری تعدادی از این بمب های هوشمند دور برد شده این بمب های در بهترین حالت 110 کیلومتر برد داشته حملات صیهونیستها بر فراز اسمان طرابلس لبنان صورت گرفته که تا مصایف نزدیک 85 کیلومتر مسافت دارد . در این حملات بر اثر اصابت یکی از بمبهای رژیم صیهونیستی 4 عضو یک خانوداه به شهادت رسیده اند. نکته دیگر (به عنوان فرض)بقایای اصابت گلوله های کالیبر بالا بر روی یکی از منازل مسکونی دیده میشود ممکن است بقایای اصابت گلوله های توپ 30 م م سامانه پانتسیر بوده. این احتمال وجود دارد سامانه پانتسیر تا لحظات اخر با این بمب هوا سرشی درگیر بوده یا این بمب بعد اسیب دیدن توسط گلوله 30 م م به منازل مسکونی اصابت کرده است. درحمله بعدی این خود سامانه پانتسیر است که به عنوان هدف انتخاب خواهد شد بقایای موشک های سامانه پانتسیر و اس 200 بقایای منتسب به برخی از بمب های شکار شده اثار اصابت گگلوله های 30 م م ؟؟؟ اعزام مجدد نیروهای لشگر گارد به استان درعا انتقال توپهای کششی توسط بالگردهای آمریکایی به پایگاهی در شمال استان حسکه
 10. بسم الله............ بواتزن آخرین پیروزی نقشه ایی از حمله سراسری ارتش سرخ در نبرد برلین نیروهای ارتش سرخ بعد از تصرف کامل لهستان به پشت دروازه های برلین رسیده وخود را مهیای پورش نهایی به برلین میکردن سقوط رایش سوم حتمی بود . جناح چپ و خود شهرو حومه آن به جبهه یکم و دوم بلاروس وچناح راست به عهده جبهه دوم اکراین سپرده شد. در محور ارتش بلاروس رودخانه اودر ارتفاعات سیلو و شهر برلین قرار داشته اما کار در محور جبهه اکراین ساده تربود هدف اصلی رسیدن به شهر درسدن بوده. در روز 16 آوریل 1945 حمله سراسری ارتش ارتش سرخ در تمام محورها آغاز شد نیروهای جبهه اکراین شامل ارتش دوم لهستان ارتش 52 شوروی و ارتش 4 گارد شوروی بوده فرماندهی این نیرو را ژنرال ایوان کونف بر عهد داشته هدف اصلی که بر عهده این نیروهای گذاشته بودن شامل عبور از رودخانه نیس قطع کردن ارتباط جناح راست برلین به خود شهر نابودساختن بقایایی نیروهای المانی در منطقه و همچنین رسیدن به شهرهای درسدن وتورگو بوده .در 17 آوریل نیروهای لهستانی که در محور مرکزی جبهه اکراین مستقر شده بودن حملات خود را اغاز کردن ارتش دوم لهستان یک نیروی تقریبا با ملیتی لهستانی بوده که در کنار ارتش اول لهستان و و چند واحد کوچکتر لهستانی وفاداربه شوروی وآرمانهای حزب کمونیست از سال 1943 میلادی برای نبرد با آلمان ها تشکیل شد . با ازاد سازی ورشو وورود به خاک اصلی المان لهستانی ها مشتاق گرفتن انتقام شکست 1939 از آلمان ها بودن به همین خاطر هزاران سرباز و داوطلب لهستانی در قالب نیروهای مستقل در کنار ارتش سرخ میجنگیدن سرباز کشته شده ارتش آلمان در جریان سقوط شهر بوتزن ارتش دوم لهستان استعدادی در حدود 90 هزار سرباز 291 دستگاه تانک ( تانکهای تی 34 و استالین 2) 135 زره کوب ( اس یو 76 . 85. 122 و 152) وصدها قبضه توپ صحرایی وضد زره داشته لشگرهای 10.9.8.7.5 و سپاه 1 زرهی واحدهای ارتش دوم را تشکیل میدادن با شروع حمله نهایی در 16 اوریل بعد از یک گلوله باران بسیار شدید بروی مواضع آلمانی ها ارتش دوم لهستان از رودخانه نیس گذشته و موفق به شکستن خطوط نیروهای المانی در این محور شده با این پیشروی و تصرف پلهای موجود بروی رودخانه نیس در شمال شهر بواتزن نیروهای المانی که در جنگلهای موسکائو در تلاش برای عقب نشیین بودن ارتباط خود را به عقبه از دست دادن و محاصره میشوند در روزهای 18 و 19 آوریل لشگر 8 و سپاه پنجم زرهی از ارتش دوم لهستان به پیشروی خود در جنوب ادامه داده ونیروهای آلمانی را وادار به عقب نشینی میکند . فرماندهی ارتش دوم لهستان تصمیم میگیرد پیش از حمله ارتش شوروی به وسینبرگ و بواتزن و تصرف این مناطق مستقیما به سمت درسدن پیشروی کند . این در حالی بود که وظیفه اصلی این نیروها تامین جناحین ارتش سرخ آمادگی برای مقابله با حملات آلمانی ها و ایفای نقش یک نیروی ذخیره برای انجام ضد حملات احتمالی بود. نقشه سراسری ازمحورهای حملات طرفین در جناح راست برلین همزمان با پیشروی لهستانی ها به سمت درسدن ارتش سرخ هم حملات را برای تصرف بواتزن اغاز کردمدافعین شهر چیزی در حدود 3000 نفر بوده ترکیبی از نیروهای فولگشروم(بسیج آلمان) نیروهای جوانان هیتلری . نیروهای گردان پدافند هوایی /گروهان محکومین بقایای هنگ 244 گرانیدر( مکانیزه) و 200 تن از اعضای لشگر 10 اس اس پانزر در روز 18 اوریل بعد از تصرف روتبرگ وایجاد یک شکاف عمیق در جانح چپ المانی ها شهر وینسبرک در مجاروت بوتزن توسط سپاه 7 گارد ارتش سرخ به اشغال در امد . در مرحله بعد این سپاه حمله مستقیم به شهر بوتزن را اغاز کرد در میانه راه ستونهای زرهی ارتش سرخ توسط بمب افکن های شیرجه رو المانی اشتوکا مجهز به توپهای 37 م م مورد حمله قرار گرفت با وجود وارد شدن ضربات سنگین توسط اشتوکاها به ستونهای زرهی شوروی اما این حملات برای متوقف کردن نیروهای پیشروی کننده ارتش سرخ کافی نبود در ادامه هم تانکهای المانهای دهها تانک شوروی را منهدم کرده اما بازهم کافی نبود . در 18 اوریل تیپ 24 از سپاه گارد موفق به تصرف فرودگاه متروکه ایی در شرق بواتزن شد با فرارسیدن غروب روسها سعی کردن خود شهر بوتزن را تصرف کنند که یک گروهان المانی به مدت 23 ساعت در برابر حملات روسها بشدت مقاومت کرده روز بعد حملات روسها با شدت بیشتر از سر گرفته شد . علاوه بر تیپ 24 که به صورت مستقیم به خود شهر حمله کرده تیپ 26 از جناح چپ و تیپ 57 گارد شوروی از محور شمالی حملات را اغاز کرده بعد از شکافته شدن خطوط المانها در محور شمالی نیروهای شوروی با چرخش به چپ جاده بوتزن به درسدن را قطع کرده در روز 19 اوریل روسها موفق به ورود به شهر شده و درگیریهای خیابانی اغاز شد همزمان یک هنگ لهستانی تنها را ارتباطی باقیمانده شهر در شهرک کودا را قطع کرده و بدین ترتیب شهر بوتزن به صورت شبه کامل محاصره شده در همین روز لشگر 1 هرمان گورینگ المان با سپاه زرهی لهستان در 2 کیلومتری شرق کدرسورف درگیر شده تانکهای لهستانی به ناگاه در کمین تانکهای المانی گرفتار شده برخی از تانکها از فاصله 50 متری مورد هدف قرار گرفتن لهستانی در این درگیری کوتاه ضربات سختی را متحمل شدن در مدت تنها 20 دقیقه 43تانک لهستانی منهدم و 12 تانک دیگر از جمله 4 تانک استالین 2 به غنیمت المانها در امده. مدافعین المانی شهر بواتزن در روز 21 اوریل مجبور شدن تمام خطوط دفاعی خود را به داخل شهر کشانده تانک استالین 2 به غنیمت گرفته شده برخی از مدافعین در یک قلعه سنگی قدیمی در بالای ارتفاعات مشرف بر شهر مستقر شدن اوضاع برای المانی ها بشدت ناامید کننده بودتا این که ضد حمله ورماخت اغاز شد آلمانی ها از چند روز پیش در حال جمع آوری باقیمانده نیروهای خود را در اطراف بواتزن بودن. در روز 21 اوریل بین نیروهایی که به سمت درسدن در حال پیشروی بودن ونیروهای لهستانی - شوروی که در اطراف بواتزن در حال درگیری بودن شکاف عمیقی ایجاد شده بودن که تنها توسط دو لشگر ضعیف پوشش داده میشد ورماخت با پی بردن به این موضوع تصمیم به شروع ضد حمله گرفت این ضد حمله تقریبا با ضد حملات ارتش 12و3 المان برای شکستن محاصره خود شهر برلین همزمان بوده . بین واحدهای لشگر 9و سپاه زرهی لهستان که در حال پیشروی به سمت در سدن بودن و همچنین نیروهای لهستانی که آلمانیها در جنگلهای muskauer محاصره کرده بودن شکافت عمیقی ایجاد شده در حال گسترش بود لشگر 10 و 7 در نزدیکی نایسکی niesky مشغول نبرد بودن واحدهای لشگر 5 و تیپ 16 حد فاصل بین نیروهای آلمانی محاصره شده ونیرهای المانی در جنوب را پر کرده بودن خطوط لهستانی ها تا درسدن بیش از 50 کیلومتر کشیده شده بود و در این فاصله نیروی انچنانی برای دفاع وجود نداشت لهستانی بشدت در تلاش بودن تا افتخار تصرف شهر درسدن را به نام خود کنند اما غافل از آنکه این شکاف 50 کیلومتری از دید نظامیان ورماخت پنهان نمانده بوده و بهترین فرصت را برای شروع اخرین حمله بزرگ خود را بدست اروده بودن طرح کلی ضد حملات آلمان در جریان نبرد برلین طرح کلی بدین صورت بوده شکستن خطوط روسها در جنوب رسیدن به نیروهای محاصره شده ارتش نهم و حرکت به سمت برلین محاصره شده . اما تمام نیرویی که برای این حمله جاه طلبانه در نظر گرفته شده بود 50 هزار سربازان آلمانی 300 تانک زرکوب وتوپ خودکششی بود واحدهای المانی گرد آوری شده شامل بقایایی لشگر 1 چترباز هرمان گورینگ که اکنون به یک لشگر زرهی تبدیل شده بودن لشگر 20 زرهی پانزر لشگرهای موتوری برندنبورگ و هرمان گورینگ 2 لشگرهای 17و 72 هنگ 552 از نیروهای فولگشروم به همراه چند صد سرباز از لشگر 10 زرهی اس اس پانزر آلمانهای در این حمله جمعا 62 دستگاه تانک( که شامل 2 تانک تایگر 1 / 30 دستگاه تانک پانتر / 28 تانک پانزر 4و 2 دستگاه تانک پانزر 3) 293 زرهکوب توپ کششی و خودکششی ( که شامل 123 دستگاه STUG III-IV / هرتز 39دستگاه / 29 نشرن / 20توپ105م م خودکششی STUH 42 / 43 توپ کششی 75 م م و دهها قبضه توپ 88 م م فلک) نیروهای لشگر چتر باز زرهی شده هرمان گورنیگ در حال عزیمت به خطوط نبرد البته مشکل آلمانهای تنها تعداد نفرات وتجهیزات نبود سرنوشت جنگ کاملا مشخص شده بود . خیلی از یگانهای آلمانی از یک سوم تا یک چهارم استعداد واقعی خود را داشته / تجهیزات آنها فرسوده شده بود ومشکل سوخت به بزرگترین دشمن المان ها تبدیل شده یگانهای زرهی ومکانیزه را بشدت با محدودیت چابجایی و تحرک مواجه کرده بود البته ترکیب نیروهای حمله کننده هم جالب بود یا بشدت بی تجربه ویا برعکس بسیار با تجربه وجنگ دیده طرح در نظر گرفته برای حمله هم به هیچ عنوان با واقعیت های میدانی وتوان نیروهای تک ور همخوانی نداشت البته در ان سوی میدان هم نیروهای لهستانی هم مشکلات خود را داشتن اکثر سربازان لهستانی بی تجربه بودن امامشکل آنان تجهیزات و نفرات نبود بلکه کمبود شدید افسران بوده جز به طوری که برای هر 1200 سرباز تنها یک افسر وجود داشت که آن تعداد محدود روسهای لهستانی تبار بودن . با جمع اوری و استقرار نیروهای در محور های مشخص شده راس ساعت 4 صبح حملات آغاز شد محورهای حملات ارتش آلمان برای باز پسگیری شهر بوتزن و شکستن محاصره نیروهای خودی در بوستان های موسکائو نیروهای آلمانی که در محور شمالی یعنی جنگلهای موسکائو muskauerجای که خود در محاصره بودن به فرماندهی ژنرال جورج جائور به سمت فورس لگن و هیدنگر و در جنوب هم لشگر 545 به فر ماندهی فردریش کریشنر به همین دو شهر یورش برده در گام اول المانی هاسعی داشتن محاصره نیروهای خود در جنگلهای موسکائو را بشکند لهستانی ها که انتظار حمله را در این زمان نداشته غافلیگر شده تیپ 16 و لشگر لهستان از دو سمت به صورت ساندویچی تحت فشار قرار گرفتن در غرب ل 20 پانزر حرکت خود را به سمت بوتزن آغاز کرده این درحالی بودکه ل 17 در نیسکی و ویزنبرگ پیشروی کرده لشگرهای 116 و 294 شوری را را در هم کوبیدن آلمانی ها بین ارتش دوم لهستان وارتش 52 شوروی در حدود 40 کیلومتری شمال شرقی بوتزن نیروهای ل 48 تفنگدار شوری را جارو زده وآنها را به سمت SPREMBERG عقب راندن فرمانده ل 254 شوری به شدت زخمی شده در ابتدای حمله فرمانده کل ارتش دوم لهستان با وجود اگاهی از وضعیت جبهه نبرد به تلاش خود برای پیشروی به سمت در سدن ادامه داد این در حالی بود که عقبه این نیروی در حال قطع شدن بود این حرکت به هرج ومرج بین قوای لهستانی دام زد بعضی از یگان ها کاملا ارتباط خود را با عقبه ازدست داده بودن برخی دیگر در حال محاصره شدن بودن و تعدادی دیگر هم در حال پیشروی به سمت درسدن با حمله همزمان واحدهای المانی در جنوب وشمال محاصره جنگل موسکائو شکسته شد گام اول حمله با موفقیت هرچه تمام به پایان رسید نیروهای محاصره شده نجات پیدا کرده چهار لشگر وتیپ لهستانی وشوروی بعد از دریافت ضربات سنگین مجبور به تخلیه شمال غربی بوتزن شدن وشهرک های مثل هیندنبرگ هیسنبرگ و فورسلگن باز پس گرفته شدن همین شکسته شدن خط محاصره نیروهای شوروی لهستانی وجود در ان منطقه را به چهار گروه تقسیم کرده چندین واحد لهستانی محاصره شدن بیشترین خسارتهای را ل 5 و تیپ 16 متحمل شدن مقر ل 5 که تنها توسط یگ گردان اموزشی محافظت میشد مورد حمله قرار گرفت و مجبور به عقب نشینی شدن از 1300 سرباز لهستانی تنها 100 نفر زنده ماندن فرمانده ل 5 هم جز کشته شدن گان بود . سربازان المانی بر بالای پیکر سرباز روس در حومه شهر بقایای توپ تهاجمی su122 ارتش دوم لهستان 200 تا 300 نیروی اسیر فولگشرو آلمانی در یک انبار در اطراف بوتزن نگهداری میشدن که با عقب نشینی لهستانی ها این انبار هم اتش زده شددر 23 اوریل آلمانی ها در یک پیشروی خیره کننده به رودخانه SCHWARZER در شرق و LOHSA و OPPITZ و GROOSDUBRAU در غرب رسیدن بخش عمده ایی از قوای آلمانی در اطراف جنگلهای لوهسا ( LOHAS) مستقر شدن آلمانی ها در ادامه فشار به KONIGSWARTHA را دامه دادن با این پیشرویها در شمال شرقی بوتزن واطراف رودخانه سپری وجنگلهای موسکائو سرانجام فرماندهی سپاه لهستان مجبور به توقف پیشروی به سمت درسدن شده به نیروهای خود دستور داد به عقب برگردن و رخنه های ایجاد شده بین خطوط را پر کنند در22 اوریل همچنین به نیروهای زرهی لهستانی به منظور بازسازی وتجدید قوا به عقب برگردد ل 7 هم فراخوانده شد. تنها ل 9 در اطراف درسدن باقی ماند برای جلوگیری از فروپاشی خطوط نیروهای لهستانی ارتش شوروی 8 لشگر خود را به منطقه ارسال کرد به ل 19 ول 95 پباده از سپاه 4 تانک شوروی دستور داده شد به منظور سد کردن پیشروی المانی ها در اطراف KAMEZZ - KONIGSWARTH دست به حمله بزنند ارتش دوم هوایی هم بعدا به سایر نیروها اضافه شد در همین حال پیشروی آلمانها در به جنوب شرقی بوتزن موفقیت امیز بود ل 294 شوری توسط ل برنبورگ در ویشنبرگ به محاصره در امد در 24 اوریل این لشگر شوروی بشدت اسیب دیده و واحدهای زیادی را از دست داد ل 20 زرهی از سمت جنوب توانست با واحدهای المانی محاصره شده در شهر بوتزن ارتباط برقرار کند بلافاصله ل 20 با هماهنگی واحدهای داخل شهر دست به حمله زده و محاصره شهر به صورت کامل رفع و تقربیا تمام بوتزن بازپس گرفته شد ضد حمله لهستانیها برای عقب راندن ل 20 با شکست مواجه شد برای چند روز درگیری خانه به خانه صورت گرفته در روزهای بعد پیشروی المانی ها در خارج از شهر متوقف شده چونکه دیگر سوختی برای پانزرها باقی نمانده بود نیروهای آلمانی در نزدیکی بوتزن . با وخیم تر شدن اوضاع تنها راه باقیمانده عقب نشینی سراسری برای روسها ولهستانی ها بود به با ابلاغ دستور عقب نشینی سراسری واحدی باقیمانده لهستانی و نیروهای ارتش سرخ مناطق درگیری را ترک و یک خط پدافندی از منطقه LOHSA-KAMENZ - HEIDENGER تشکیل دادن ل 9 لهستان که قبلا در اطراف درسدن مستقر شده بود در 26 اوریل دستور عقب نشین دریافت کرد این واحد لهستانی با تصور اینکه خطوط عقب نشینی امن است حرکت را آغاز کرده آلمانها با آگاهی ازمسیر غقب نشینی ل 9 حملات بر علیه این واحد لهستانی را اغاز کردن هنگ 26 این لشگر نابود شد و 75 درصد پرسنل ان کشته شدن فرمانده این لشگر هم در ادامه حملات کشته شد یک کاروان 300 نفری امدادی لهستانی هم در بین مسیر مورد حمله قرار گرفت وتمام 300 نفر کشته شدن . به علت خسارتهای سنگینی که به این واحد واردشده بود دیگر نمیشد نام لشگر ویا تیپ را بر آن گذاشت و افراد باقیمانده این یگان در لشگر 19 گارد شوروی ادغام شدن . دیگر سوختی ومهمات آنچنانی برای المانی ها باقی نمانده بود . هزاران سرباز کمکی ارتش سرخ هم به منطقه اعزام شده بودن و با تشکیل یک خط پدافندی هر حمله ایی را در هم میکوبیدن قدرت آلمانی ها در همین حد بود هر چند نه فرماندهان های شوری و لهستانی انتظار این حمله به این شکل را نداشتن غرور و سهل انگاری لهستانیها به شدت برایشان گران تمام شد اگر ورماخت نیرو وتجهیزات بیشتر داشتن مطمئنا پیشروی ها ادامه پیدا میکرد. در 26 اوریل نبرد بوتزن به پایان رسید هر چند تا 28 آوریل یشرویها ادامه داشت هیتلر که خود در برلین در محاصره بود واخرین روزهای عمرش را سپری می کرد در پیامی این پیروزی را تبریک گفت . نبرد بوتزن باردیگر نشان داد دست کم گرفتن دشمن میتواند بهای سنگینی داشته باشد موضوعی که ارتش سرخ چند ماه قبل تر در چهل کیلومتری بواتزن یعنی شهر لوبان بخوبی متوجه ان شد المان تا دقایق اخر هم زهر دار است . این نبرد اخرین پیروزی آلمان در جنگ جهانی دوم محسوب میشود . البته بعد این هم در چند عملیات که برای عقب نشینی به سمت نیروهای غربی صورت گرفت المانی ها موفقیت های داشتن اما نمی توان به آنها به چشم یک عملیات تهاجمی نگاه کرد و بیشتر برای فرار کردن از دست ارتش سرخ وپناه بردن به نیروهای غربی بود خطوط درگیری بعد از باز پس گیری چند شهر وشهرک از جمله بوتزن در نبرد بوتزن حد فاصل 21 تا 28 اوریل بین 18 تا 25 هزار سرباز لهستانی کشته زخمی ومفقود شدن المان ها تلفات خود را 1600 نفر اعلام کردن 716 غیر نظامی المانی هم در این درگیریها کشته شدن در مجموع 1000 سرباز المانی کشته شده در طول جنگ در قبرستان این شهر به خاکسپرده شدن بخش زیادی متعلق به بازه زمانی 16 تا 28 اوریل می باشد براساس امار ارتش دوم لهستان 5000 هزار سرباز لهستانی کشته 2800 نفر مفقود و نزدیک به 11 هزار نفر زخمی شده همچنین لهستانی ها امار تلفات آلمان ها را تا 6500 (کشته زخمی ومفقود اسیر) اعلام کردن 200 دستگاه تانک و زرهپوش ارتش دوم لهستان هم در این درگیریم منهدم شدن. از تلفات ارتش سرخ اماری در دسترس نیست. منابع : https://en.topwar.ru/141697-srazhenie-za-bautcen-poslednyaya-pobeda-vermahta.html https://weaponews.com/history/28788-the-battle-of-bautzen-the-last-victory-of-the-wehrmacht.html https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Bautzen_(1945) https://www.berlinexperiences.com/the-battle-of-berlin-1945-a-day-by-day-account/
 11. بسم الله........ دوم دی ماه 1399 خودرو زرهی شده بآس 1 ساخت رزمندگان مقاومت . در نگاه اول این زرهپوش به خودرو ایرنی رویین تن شباهت دارد سرنگون شدن پهپاد شناسایی رزمی ch4 ارتش عربستان توسط رزمندگان مقاومت در استان مارب یمن
 12. بسم الله........ 10 آذر 1399 بعد از گذشت نزدیک به 10 ماه تصاویری از انهدام 3 دستگاه تانک صبرا بهینه شده وبه همراه یک نفر AVC15 ارتش ترکیه دردرگیریها ی شمال غرب سوریه منتشر شده است . احتمالا این ادوات در بازه زمانی 10 تا 15 اسفند 1398 در منطقه جبل الزاویه در شمال استان حماه مورد هدف قرار گرفته اند . با توجه به تصاویر احتملا هدف توسط موشکهای ضد زره مورد اصابت قرار گرفته اند .نکته جالب ترکیه پیش از این از شکار این اداوت گزارشی منتشر نکرده بود مکان حمله به این زرهپوشها هم در منطقه جبل الزاویه بود که نشان میدهد علاوه بر حومه سراقب ترکها هم در درگیری شمال حماه مشارکت مستقیم داشته اند
 13. بسم الله........ 8آبان 1399 روایت روسی از نبرد پالمیرا اخیرا یک گروه رسانه ایی روسی در حال ساخت یک فیلم سینمایی درباره نبرد پالمیرا (تدمر ) بوده است . با توجه به تصاویر صحنه های فیلم برداری هم در خود منطقه حمص وتدمر در حال ضبط هستند . با توجه به حضور یگان های زرمی ارتش سوریه در منطقه این گروه روسی هیچ گونه محدودیتی در استفاده از تجهیزات انها نداشته و توانسته استفاده مناسبی از این تجهیزات با کمترین هزینه ممکن ببرد. در تصاویر تانکهای تی 72 بی 3 اهدایی ارتش روسیه به سوریها هم مشاهده میشود البته نکته تاسف اور عدم استفاده مناسب ایران و سینما یی ان از شرایط موجود سوریه است . بجز فیلم سینمایی به وقت شام و تا حدودی سریال پایتخت تا کنون هیچ اثر قابل ملاحظه ایی درباره درگیریهای سوریه تهیه نشده است . این در حالیست زمان حال با توجه به اینکه خیلی از مناطق همچنان شاهد حضور یگانهای رزمی ارتش سوریه هستند وهمچنان اثار جنگ را تا سال ها به خود خواهدن دید . استفاده از تجهیزات رزمی این یگانها کار دشواری نیست و و با کمترین هزینه ممکن این امکان رخ میدهد . لوکیشنهای طبیعی و صد البته واقعی در کناز حضور یگانهای رزمی در این مناطق فرصت گرانبهایی برای هر فیلم ساز خواهد بود . حتی (بر فرض محال ) سینمایی ایران می تواند از سوریه برای ساخت فیلمهای درباره دفاع مقدس استفاده کند مطمئنا روسها اقدامات رسانه ایی و فرهنگی خود را در سوریه گسترش خواهند داد و باید شاهد ساخت فیلم هاو سریال های متعدد روسی درباره نبردهای سوریه و رشادت سربازان روسی در مبارزه با تروریست باشیم . روسها سعی خواهند کرد برای ایندگان خود را فاتح نبرد سوریه معرفی کند نکته جالب به غیر پشتیبانی هوایی خوب روسها در نبرد های سه گانه تدمر نیروهای زمینی این کشور حضور به ماتب کمتری نسبت به رزمنگان مقاوت و سوری داشته اند . به طوری که در نبرد اول تدمر بین 150 تا 180 نیروی سوری و مقاومت شهید شده و تنها یک تلفات از رسها گزارش شده است در نبرد سوم تدمر هم 100نیروی سوری و مقاومت به همراه 10 نظامی روس جان خود را از دست دادن
 14. بسم الله........ 8آبان 1399 حمله به بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا روز سه شنبه هفته جاری اخبار و تصاویری از اتش سوزی در پالایشگاه آموای از بزرگترین پالایشگاه های آمریکای لاتین در ونزوئلا منتشر شد . این اتش سوزی به سرعت مهار شده اما سبب متوقف شدن فعالیت بخشهای از این پالایشگاه شد . امروز مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به صورت رسمی اعلام کرد اموای در یک حمله تروریسیتی هدف یک سلاح قدرتمند قرار گرفته است و سبب متوقف شدن فعالیت بخشهای از ان شده است . بنا بر اعلام رسمی ونزوئلا این کشور که از کمبود شدید سوخت رنج می برد در نظر دارد با تعمیر و راه اندازی پالایشگاههای خود علاوه بر تامین نیاز داخلی بیش از 30 درصد سوخت اضافه را صادر کند . پالایشگاه اموای یکی از اصلی ترین مراکز تامین سوخت ونزوئلا بوده این کشور اخیرا با کمک ایران علاوه بر دریافت چندین محموله سوخت در حال از سر گیری فعالیت مجدد پالایشگاههای خود بود ه وبخشی از بحران سوخت را حل کرده است . ونزوئلا اعلام کرده مراحل تعمیر این پالایشگاه اغاز شده و بزودی به چرخه فعالیت با می گردد نکته جالب بعد از این انفجار یک هواپیماهای باری بویینگ 747 خطوط هوایی قشم ایر ایران به سرعت عازم ونزوئلا شده ومحموله خود را درکاراکاس تخلیه کرد . در ابدا با جنجال تبلیغاتی رسانه های غربی حدس زده شد این هواپیما حامل موشک یا قطعات مربوط به ساخت ان بوده اما به احتمال زیاد بعد از اعلام رسمی ونزوئلا مبنی بر حمله به پالایشگاه اموای محموله این بویینگ شامل قطعات مرود نیاز جهت تعمیر مجدد پالایشگاه 650 هزار بشکه ایی اموای بوده است. دو نفر در رابطه با این حمله بازداشت شده اند
 15. بسم الله........ 25مهر 1399 بازدید وزیر راه از صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) در اصفهان وزیر راه و شهرسازی در این سفر از هواپیمای ترابری تاکتیکی ایران ۱۴۰، خط تولید هواپیما تی – ۹۰ و کوثر، مرکز و تست طراحی اقدام و سامانه‌های هوایی، هواپیمایی ایران ۱۴۰ و هواپیمای آتش‌نشان و شبیه‌ساز پرواز در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران بازدید کرد
 16. بسم الله........ 12 مهر ماه 1399 ادامه نبردها در قره باغ با وجود گذشت یک هفته از آغاز درگیری در قره باغ وادعای جمهوری اذربایجان مبنی بر تصرف چندین روستا وشهرک تا کنون هیچ سندی در این باره ارائه نداده است . تنها رسانه های باکو تصاویر از یک مقر تصرف شده ارتش ارمنستان را به نمایش گذاشته اند . نکته جالب در مسیر منتهی به این منطقه یک ستون نظامی منهدم شده وجود داشته که رسانه های آذربایجان ان را به ارمنستان نسبت داده بودن اما وجود یک نفربر بی ما پی 3 ( متعلق به خود آذی ها بوده ) در این ستون حاکی از انتشار اخبار دروغ و مبالغه امیز ازسوی طرفین بخصوص اذربایجان است . نکته خطرناک حضور مستقیم مزدوران سوری طرفدارا ترکیه در این درگیریهای است که هم برای ایران وهم برای روسیه میتوانند خطر آفرین باشند برخی از مناطق درگیری به مرز ایران چسبیده است این یعنی مزدروان سوری به واسطه ترکیه هم اکنون در چند صد متری مرزهای ایران قرار دارند . منابع خبری متعددی از تلفات سنگین از مزدوران خبر داده به طوری که در درگیریهای اخیر 30 تا 100 تن از این افراد کشته شده اند . البته نکته مهم نحوه برخورد ایران با مسئله درگیری در قره باغ است ایران تنها از طرفی حمایت می کند که درخواست کمک خود را رسما ارائه کند و قطعا این کمک پنهان وغیر مستقیم خواهد بود . هرچند جمهوری اذربایجان سالسیان است به پایگاهی برای برنامه ریزی علیه ایران تبدیل شده است مناطقی که درگیریها در این متمرکز بوده شکار دو تانک تی 90 و یک نفربر بی تی ار 82 ارتش اذربایجان علاوه بر تلفات سنگین ارمنیها در حملات پهپادی وتوپخانه ایی آذربایجان این کشور هم تلفات سنگین انسانی متحمل شده است . ارمستان تلفات رسمی خود تا دیروز را 154 کشته اعلام کرده این درحالی ایست که جمهوری اذربایجان تنها به ارائه تلفات غیر نظامیان بسنده کرده . نکته جالبتر حملات مستمر آذربایجان به مناطق غیر نظامیان قره باغ بوده این درحالی ایست که تصاویر کمی از حملات ارمنستان به مناطق غیر نظامی وجود دارد آنهم در صورت صحت تصاویر و خبرها تصاویر منتسب به برخی از مزدوران هلاک شده سوری در قره باغ داستان آنتونف های آذربایجان انتشار تصاویر شکار هواپیماهای قدمی انتونف 2 جمهوری اذربایجان توسط ارمنیها باعث تعجب بسیار از ناظر درگیری قره باغ شده است که چرا اذربایجان از یک هواپیمای دو باله ملخی ترابری بر فراز میدان نبرد استفاده میکند . برخی از منابع از احتمال استفاده از این پرنده های قدیمی در نقش طعمه برای شناسایی مکان استقرار دفاع هوایی ارمنستان بوده است . جمهوری اذربایجان با کمک چین این پرنده های را بدون سرنشین کرده است عدم گزارش یا تصویری از خلبانان کشته شده از این هواپیما این موضوع را تصدیق میکند اما نکته مهم این است که علاوه بر نقش طعمه این پرنده ها در بمباران مواضع ارمنستان نیز استفاده میشود در بقایایی یکی از انتونف های سرنگون شده یک بمب سقوط آزاد مشاهده شده است . تا کنون تصاویر 4 یا 5 انتونف هدف قرار گرفته منتشر شده است اما ارمنستان به طور متوسط روزانه از سرنگون کردن 3هواپیما اذری صحبت می کند وجود 60 انتونف پارک شده در یکی از فرودگاههای آذربایجان بدون سرنشین کردن انتونف 2 توسط چین ==================== انشا ا... دیگه مثل یکی دو ماه گذشته فعالیتم رو توی سایت کم میکنم مگر ..........
 17. در این تاپیک به صورت مختصر با تکخال های زرهی آلمان در جنگ جهانی دوم که دارای رکورد بیش از 100 شکار هستند آشنا میشیم [url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/c1~0.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/thumb_c1~0.jpg[/img][/url] 1- کورت کنیسپل( kurt knispel) تولد : 20سپتامبر 1921چکسلواکی مرگ :28 آوریل 1945 چکسلواکی (23 سالگی ) در نبرد با تانک به تانک زخمی و بر اثر شدت جراحات دربیمارستان در گذشت یگان خدمتی : گردان سنگین تانک 503 آمار شکار تانک : 168 تایید شده + 27 تایید نشده مناطق محل خدمت : نرماندی / جبهه ی شرقی نوضحات : در تانک های پانزر 1/2/4 به عنوان توپچی و فرمانده خدمت کرده / از 1943 خدمت در تانک ببر1 را تجربه کرده و در مرحله بعد در تایگر دو که با این تانک42 شکار را در کارنامه خود ثبت کرده است / سابقه شکار یک تی 34 در فاصله 3000 متری را در کارنامه خود دارد [url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/c2~0.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/thumb_c2~0.jpg[/img][/url] 2-اتو کاریوس (otto carius) تولد:27 مه 1922 وایمار آلمان/ هم اکنون 90سال سن دارد محل اسارت : در 15 آوریل 1945 در اطراف رود راین خود را تسلیم نیروی های امریکایی کرد آمار شکار : 150 مناطق خدمت : عملیات بارباروسا / ناروا یگان خدمتی :گردان سنگین تانک 502 توضیحات : در 1941 به عنوان یک توپچی پانزر 38 خدمت خود را آغاز کرد / زخمی شدن در 1941 در عملیلت بارباروسا/ در 1945 فرماندهی یک جاگد تایگر را برعهده گرفت [url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/c3~0.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/thumb_c3~0.jpg[/img][/url] 3-یوهانس بولتر (johannes bolter) تولد:15 فوریه 1915 روهر پادشاهی پروس مرگ:16 سپتامبر 1987 (72 سالگی) امار شکار : 139 تا 144 یگان خدمتی : گردان سنگین تانک 502 مناطق محل خدمت :بارباروسا /لهستان / فرانسه [url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/c4~0.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/thumb_c4~0.jpg[/img][/url] 4-مایکل ویتمن تولد : 22 آوریل 1914 مرگ : 8 اوت 1944 (30 سالگی ) احتملا براثر حمله هوایی در فرانسه امار شکار :138 یگان خدمتی : گردان سنگین اس اس 101 مناطق محل خدمت: لهستان /نبرد فرانسه/ نبرد یونان/کوروسک / نرماندی توضیحات : در ایتدا فرماندهی یک ستوک (stug ) را بر عهده داشت / در مراحل بعد فرمانده یک پانزر 3 و تایگر 1 شد/در 13 ژوئن 1944 در مواجهه با ل 7 زرهی انگلیس 14 تانک 15 نفربر و2 اسلحه ضد تانک را نابود کرد / در جبهه ی شرق در 13 نوامبر 1943 13 تی 34 رانابود کرد [img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/c5.jpg[/img] 5-والتر کنیپ ( walter knipe) تولد :13دسامبر 1909 مرگ: 22آوریل 1944 / بر اثر شلیک تصادفی از اسلحه لوگر یک سرباز امار شکار:129 یگان خدمتی :ل 17 پانزر اس اس مناطق محل خدمت :جبهه ی شرقی / فرانسه توضیحات : در 1942 فرمانده یک ستوگ شد و بعد ها فرمانده یک یگان ستوگ را برعهده گرفت / از 5جولای 1943 تا 17 ژانویه 1944 یگان اواعلام کرد 126 تانک روسی در مقابل از دست دادن 2 تانک را نابود کرده است 6-کارل کورنر(karl korner) تولد :19 آوریل 1920 مرگ : 8اوت 1997 امار شکار :102 یگان خدمتی :گردان سنگین 503 اس اس مناطق محل خدمت:جبهه ی شرقی توضیحات :در اوریل 1945 2 تانک استالین 2 را نابود کرد / در همان روز او یک یگان روسی شامل 11 تانک استالین 2 و 120 تانک تی 34/85 را مشاهده کرد که به همراه 2 تایگر2 دیگر به روسها حمله کرد در این نبرد رکورد شکار 39 تانک با 39 دور شلیک را دارد / کورنر به همراه یگان خدمتی خود به دفاع از برلین مشغول شد که در 29 آوریل 1945 به علت شکار 102 تانک دشمن مدال صلیب شوالیه را دریافت کرده [url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/c6.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/thumb_c6.jpg[/img][/url] 7-بالتسار ول (balthasar woll) تولد :1سپتامبر 1922 مرگ:18 مارس 1996 امار شکار :100 یگان خدمتی :گردان سنگین 501 مناطق خدمتی : جبهه ی شرقی / فرانسه توضیحات :در عملیات کوروسک او به عنوان بهترین تفنگ چی شناخته شد / در سپتامبر 1943 به علت نابودی80 تانک و 107 اسلحه ضد تانک صلیب آهنی را دریافت کرد / در فرانسه نرماندی به شدت زخمی شد و از جنگ کنار کشید [url="http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/c7.jpg"][img]http://gallery.military.ir/albums/userpics/10218/thumb_c7.jpg[/img][/url] 8- پل ایگر(Egger) تولد :26نوامبر 1916 مرگ :2007 امار شکار :113 یگان خدمتی :گردان سنگین 502 مناطق محل خدمت : جبهه ی شرقی / فرانسه توضیحات :در نبرد کیف 1941 28 تانک 14 اسلحه ی ضد تانک را نابود کرد / در نبرد سوم خارکف 1943 آمار شکار خود را به 65 رسانید در 1943 تانک تایگر را دریافت کرد و بعدها به جبهه ی نرماندی منقل شد و موفق شد در آنجا 14 تانک را به امار شکار خود اضافه کرد / او دوباره به جبهه ی شرقی منتقل شد او در اطراف ستاتین 19 تانک دشمن را منهدم کرد / او بعد از سقوط برلین موفق شد از محاصره روسها بگذرد و خود را تسلیم نیروهای امریکایی کرد 9-هانس سندروک ( Sandrock) تولد :20آوریل 1913 مرگ :سپتامبر 1995 امار شکار :100 یگان خدمتی : ل 3 پانزر مناطق خدمتی : نبرد لهستان / تخلیه دونکرک/نبرد غزاله / نبردتوبروک منبع : ویکی پیدیا
 18. بسم الله........ 6مهر ماه 1399 ادامه درگیریها در قره باغ جمهوری آذربایجان مدعی اشغال چندین روستا وشهرک بوده اما تا این لحظه هیچ گونه تصاویری دراین باره منتشر نکرده است حملات پهپادی آذری ها به سامانه های راداری وپدافندی ارمنستان انهدام یک ستون زرهی ارتش اذربایجان از جمله نفربرهای بی ما پی 3 و بی تی ار 82
 19. بسم الله........ 6مهر ماه 1399 آغاز دوباره درگیری ها بین جمهوری آذربایجان وارمنستان بعد از چند روز هشدار طرفین مبنی بر احتمال اغاز دوباره دگیریها مرزی از صبح امروز با حرکت نیروهای آذربایجانی به داخل منطقه ناگورنو قره باغ زدخوردهای کم سابقه ایی در این منطقه به وقوع پیوسته است . وزارت دفاع ارمنستان مدعی اندهام چندین دستگاه تانک و سرنگون کردن دو فرودن بالگرد و سه پهپاد اذری شده است همچننی آذربایجان از حمله به 12 سامانه دفاع هوایی و اشغال چند روستا سخن گفته است اما تا این لحظه موضوعی که میتوان ان راتایید کرد انهدام چندین زرهپوش جمهوری اذربایجان توسط ارتش ارمنستان بوده است البته تصاویری از بقایای یک بالگرد هم منتشر شده که صحت ان فعلا تایید نمیشود . مانند درگیریهای پیشین بر خلاف انچه که از رژه ها وتبلیغات ارتش آذربایجان منتتشر میشد عدم هماهنگی و برنامه ریزی مناسب به همراه ضعف آموزشی در نیروهای جمهوری آذربایجان قابل مشاهده است از کار افتادن دو تانک اذری براثر انفجار مین انهدام یک تانک ویک خودرو ریکاوری و یک نفربر بی ام پی آذربایجان شکار دو تانک اذربایجان بوسیله گلوله های توپخانه و یا موشکهای های ضد زره زیر اتش قرار گرفتن نیروهای زرهی اذربایجان ========================= کلیپهای این درگیریهای رو یک از دوستان زحمتش رو بکشه
 20. بسم الله........ 6 شهریور 1399 ضربات سنگین النصارالله به عناصر داعش و القاعده در عملیات رزمندگان مقاومت بر علیه نیروهای داعش در شمال استان بیضا و مجاورت مارب نزدیک به 1000 کیاومتر مربع از مناطق تحت کنترل این گروهها پاکسازی شده همچنین بنا بر اعلام رسمی انصارالله 14 پایگاه نیروهای دشمن تصرف و نزدیک به 250 تن از این نیروهای کشته زخمی ویا اسیر شدن .بدین ترتیب تقریبا شمال استان بیضا از لوث وجود این گروهها پاکسازی شده است
 21. بسم الله........ 31 مرداد 1399 تهدیدات احتمالی پیش رو ایران در طی هفته گذشته چند حمله توسط پرنده های کنترلی ساخته شده توسط اکراد در شمال سوریه و منطقه عفرین وهمچنین استان حکاری ترکیه در مرز با ایران گزارش شده است . در این حملات پرنده های کنترلی ساخت اکراد سعی در ترور سران گروههای مسلح درعفرین سوریه و یا بمباران مواضع ارتش ترکیه در خاک این کشور را داشته اند که در تمام اقدامات خود ناکام ماندند .شاید یکی از دلایل اصلی حملات ناموفق عدم اموزش واشنایی نیروهای کرد با این وسایل باشد موضوعی که با گدشت زمان واموزش می توانند تا حدود ان را بر طرف کنند . همچنین در ماه های گذشته چند حمله توسط موشکهای ضد زره در خاک ترکیه برعلیه ارتش این کشور گزارش شده است . حتی یک تجمع نیروهای ترک مورد حمله قرار گرفته است . با کنار هم گذاشتن این موضوعات وهمچنین بیشتر شدن تحرکات ضد انقلاب در مرزهای شمالی غربی کشور عزیزمان باید امادگی کافی برای مقابله با این دست تهدیدات احتمالی در بین نیروهای انتظامی ونظامی ایجاد شود و در غیر انیصورت بهایی جز خون عزیزانمان پرداخت نخواهد شد با توجه به شرایط خاص کشورمان ومنطقه وهمچنین نزدیک تر ومتحد تر شدن دشمنانمان در صورت اراده طرف مقابل سیل انبوهی از تجهیزات از جمله پهپادهای کوچک موشکهای ضد زره موشکهای دوش پرتاب و راکت و حمپاره اندازهای سبک ومتوسط و... در اختیار این دست گروهها قرار خواهد گرفت یکی از نکات خیلی مهمی که تاکنون مانع تحقق این دست اقدامات شده است عدم همراهی مردم محلی با این گروهها بوده اما تنها این موضوع کافی نیست حکاری عفرین حملات به وسیله موشکهای ضد زره http://s10.picofile.com/file/8406279092/Kurdistan_Workers’_Party_PKK_militants_targeting_Turkish_troops_with_an_anti_tank_guided_missile_in_south_eastern_Hakkari.ts.html https://www.aparat.com/v/hvaDU
 22. بسم الله........ 31 مرداد 1399 برخورد از نوع ترکیه ایی ده روز پیش ناو گان نیرویی دریایی ترکیه درحالی که کشتی اکتشافی نفت گاز عروج ریس را در حوالی ابهای مورد مناقشه در حد فاصل جزیره قبرس تا کرت اسکورت میکردند . توسط یک کشتی نظامی یونانی به نام لیمنوس مورد تعقیب قرار میگیرد . در حین این اسکورت وتعقیب بین دو ناو ترکیه ایی ویونانی تصادفی رخ داده وصدماتی به هر دو کشتی وارد میشود . به نظر میرسد یکی از ناوهای ارتش ترکیه با نزدیک شدن به ناو یونانی و به قصد منحرف کردن مسیر و یا ترساندن این ناو به سمت ان گردش کرده اما ناو لیمنوس به مسیر خود ادامه داده و در این بین برخورد هم صورت گرفته است . ناو یونانی دچار خسارتهای جزیی در قسمت سینه ناو شده اما ناو کلاس بارباروس با شماره F247 در قسمت پهلو خود نزدیک پاشنه ناو خساراتهای جدی تری متحمل شده است . اردوغان بعد از این حادثه در سخنانی کوتاه اعلام کرد حمله ایی به کشتی عروج ریس ( اوروج رئیس) انجام شده و ترکیه به ان پاسخ داده است . حتی برخی منابع به نقل از اردوغان اعلام کردن ترکیه درسی فراموش نکردنی به یونان داده است !!!!!!!!!!!! ناوگان اکتشافی ترکیه + کشتی عروج . ناو اسیب دیده ترکیه تصاویر گرافیکی حادثه ناو یونانی لیمونس
 23. بسم الله........ 31 مرداد 1399 هدیه ناخواسته به تازگی تصاویری توسط پهپادهای ترک در لیبی ضبط شده است که در ان یک بالگرد میل 17 نیروهای قوای خلیفه را در منطقه ایی بیابانی نمایش میدهد. در واقع این تصاویر مربوط به یک بالگرد میل قوای حفتر است که به علت نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در اطراف شهر سرت شده است منطقه ایی که این بالگرد به زمین نشسته است در بین خطوط نیروهای دو طرف واقع شده است . منابع دولت وفاق مدعی به غنیمت گرفتن این بالگرد هستن اما بعد از گذشت چند روز تا کنون هیچ تصویری دراین رابطه منتشر نکرده اند
 24. بسم الله........ 29 مرداد 1399 وزارت دفاع روسیه در بیانیه ایی از کشته شدن یکی از زنرالهای (تیمسار) خود در 15 کیلومتری شهر دیرالزور و در نزدیکی چاهای نفت التیم خبر داد. کاروان مشترک نیروهای سوری و روس که بعد از انتقال کمکهای بشر دوستانه !!! در راه بازگشت در یک تله انفجاری گرفتار میشوند . در این انفجار علاوه بر کشته شدن یک ژنرال روس دو نظامی روس دیگر زخمی شده منابع سوری هم تا این لحظه کشته شدن یی از فرماندهان میانی دفاع وطنی را بر اثر این افنجار تایید کرده اند. با توجه به بیانه وزارت دفاع روسیه مبنی بر حمله به کاروان در مسیر باز گشت احتمالا داعش تحرکات این کاروان را زیر نظر داشته است و در مسیر این ستون تله های انفجاری جا گذاری کرده همچنین داعش بعد از یک وقفه یکی دو ماهه چند حمله را در اطراف المیادین وسخنه صورت داده . در اطراف السخنه در یکی از حملات داعش 5 نیروی تیپ فلسطینی قدس به شهادت میرسند که با اعزام نیروهای کمکی بعد از به هلاکت رسیدن 12 تن از نیروهای داعش مهاجمین مجبور به عقب نشینی شده . نکته جالب استفاده داعش از موشک هدایت شونده ضد زره در حمله به تانک تی 62 ارتش سوریه است . آخرین حمله ثبت شده داعش توسط موشک ضد زره به 10 ماه پیش بر میگردد .در این حمله یکی از خدمه های تانک به شهادت رسیده . سوریها از پرپایی پستهای ثابت در مناطق بیابانی و خالی از سکنه که کاملا الوده به داعش است خودداری میکنند علت این امر هم تجربه گذشته است در صورت بر پایی این گونه پست های وسنگرها و نیاز این اماکن به جابجایی نیرو و دریافت پشتیبانی و غذا ومایحتاج نیروهای داعش با حمله به نیروهای پشتیبانی کننده به راحتی می توانند از سوریها تلفات بگیرند . البته هرازگاهی هم داعش به کاروانهای پشتبانی کننده حملاتی را ترتیب میدهد اما با توجه به بعد مسافت و انجام جابجایی در مناطق امن تر صدمات کمتر بوده . در عوض سوریها برخی مناطق الوده را به صورت بکاو و بکش به صورت موقت پاکسازی میکنند و درصورت امکان در این مناطق سنگر دائم بر پا کرده و وسعت مناطق الوده را کمتر میکنند ساعاتی پیش منابع مخالفین مدعی سنگونی یک پهپاد ارتش روسیه توسط ترکها در نزدیکی مرز ترکیه شدن .اما با توجه به تصاویر احتمالا یک پهپاد رپیر ارتش امرکیا بوده . دیروز یک پهپاد امریکایی در حال گشت زنی بروی منطقه بوده است . منابع مخالفین بعد از مشخص شدن هویت احتمالی کشور دارنده پهپاد اعلام کردن این پهپاد توسط گروههای مسلح در ادلب به وسیله موشک دوش پرتاب ساقط شده است .البته مدعی سرنگون شدن دو پهپاد دیگر روس هم هستن ولی ...... روز گذشته در حومه شهر قامشلی نیروهای سوری مانع از عبور کاروان ارتش امریکا شده . وبعد از شروع مشاجره طرفین به سمت همدگیر تیراندازی میکنند ( به روایت امریکایی ها ) در این درگیری یک نظامی سوری شهید و دو تن دیگر زخمی شده . منابع سوری از حمله هواگردهای امریکایی به این سنگر ارتش خبر داده اند اما با توجه به تصاویر حملات هوایی تایید نمیشود . احتملا هواگردهای امریکایی برای پشتیبانی احتمالی از نظامیان خود در منطقه به پراوز در امده اند تبادل زندانی بین سوریها ومسلحین شش زن زندانی وابسته به مسلحین از جمله یک زن فلسططینی ساکن اردوگاه یرموک دمشق در برابر دو سرباز و یک افسر ارتش سوریه مبادله شدن
 25. بسم الله........ 26 مرداد 1399 به تازگی تصاویری از مراحل تست میدانی پهپاد مدل رهگیر انتحاری هوایی کرار منتشر شده است . در این تصاویر یک پهپاد کرار حداقل در فاصله 30 کیلومتری با استفاده جستجوگر اپتیکی حرارتی خود موفق به پیدا کردن هدف کرده ودر فاصله 3 کیلومتری فرایند قفل را صورت داده است پهپاد کرار رهگیر که به پهپاد کرار 3 هم شناخته میشود احتمالا دارای برد بین 700 تا800کیلومتر ( با توجه به اضافه کردن سرجنگی و جستجوگر اپتیکی ) حداکثر سرعتی معادل 700 کیلومتر بر ساعت ارتفاع پراوزی تا 11000 هزار متر از سطح زمین و مداومت پروازی در حدود 80 تا 90 دقیقه داشته باشد . گونه دیگر از این پهپاد به مدل کرار رهگیر هوایی شناخته میشود تواناتی حمل موشکهای هوا به زمین شهاب ثاقب را دارد اما تا کنون هیچ تصاویری از تست میدانی این مدل به نمایش گذاشته نشده است