Recommended Posts

[align=center]فلاحت پيشه در گفتگو با فارس : آمريكا در استفاده ابزاري از آژانس و البرادعي شكست خورد [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شكست آمريكا در استفاده ابزاري از آژانس را از دلايل ناكامي آمريكا در صدور قطعنامه سوم عليه ايران عنوان كرد. [/align]

فلاحت پيشه در گفت و گو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس يكي از عوامل ناكامي آمريكا در تدوين و تصويب قطعنامه‌ سوم در شوراي امنيت سازمان ملل را شكست آمريكا در استفاده ابزاري از آژانس هسته‌اي خواند و گفت: آمريكائيها براي يك بار هم كه شده در استفاده ابزاري از آژانس هسته‌اي و گزارش آقاي البرادعي شكست خوردند.
وي افزود: در گزارش اخير، آقاي البرادعي از فاز سياسي تا حدي فاصله گرفته و وارد فاز حقوقي و فني شده بود چيزي كه ما در چند سال اخير از ايشان مي‌خواستيم.
عضو كميسيون امنيت‌ ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: آقاي البرادعي، در گزارش اخير خود راستي آزمايي ايران را تائيد كرد و اين باعث شد آمريكا بر چيزي كه بر روي آن سرمايه‌گذاري كرد بودند تا حدي تضعيف شود.
فلاحت پيشه مسايل عراق را نيز از ديگر عوامل ناكامي آمريكا در تصويب قطعنامه سوم عليه فعاليت ايران خواند و اظهار داشت: آمريكائيها در مسئله عراق مجبور شدند چند دور با ايران مذاكره كنند و از ايران درخواست كمك كنند به طور معمول آمريكائيها هيچ وقت از يك كشور هدف درخواست كمك نكردند و اين نشان مي‌داد كه ايرانيها هدف نيستند بلكه يك كشور تاثير‌گذار در تحولات منطقه هستند.
وي افزود: در حال حاضر دنيا ديگر آن مشروعيت لازم را بر اقدامات و راهبردهاي آمريكا ندارد زيرا الان تروريست حداقل تا 10 برابر در دنيا افزايش پيدا كرده است و هر جا هم كه آمريكائيها پا گذاشتند ناامني ايجاد شده است و بحرانهاي فزاينده در دنيا مثل بحران انرژي كه متاثر از سياست بين‌الملل آمريكا است كه قابل كنترل نيستند مجموعه اينها نشان دهنده شكست راهبرد آمريكائيها در منطقه است.
فلاحت پيشه گفت: در قبال ايران نيز با پذيرش اين فرجه زماني كه پايان مي‌يابد و آمريكائيها وارد فصل انتخاباتي شدند اين نشان مي‌دهد كه واقعا فصل ديگري از فشار غربي‌ها و مقاومت ايرانيها با پيروزي ايرانيها در حال پايان است.
نماينده اسلام اباد غرب با اشاره به به تعويق افتادن مذاكرات گروه 1+5 تا اوايل آذرماه آن را فرجه مناسبي دانست و اظهار داشت: اين موضوع بيش از اينكه يك فرجه باشد يك ترديد در قبال هرگونه اقدام و تحريم عليه ايران ميان دشمنان ما مشخصا آمريكائيها و كشورهاي غربي ايجاد مي‌كند به طوريكه شاهد هستيم كه برخي كشورهاي اروپايي به سمتي پيش مي‌روند كه تحريم‌هاي بانكي را كه خودشان شروع كردند به تدريج بشكنند.
وي ادامه داد: در اين فرجه ما بايد ضمن اينكه روابط خودمان را با آژانس در قالب اصل راستي آزمايي پيش ببريم برنامه‌هايمان را هم ادامه دهيم و در قبال كشورهاي ديگر دنيا از جمله كشورهاي اروپايي تنش زدايي بكنيم.
فلاحت پيشه با اشاره به مذاكرات آقاي متكي و وزراي خارجه انگلستان، فرانسه و ديگر كشورهاي موثر در دنياي امروز گفت: اين مذاكرات، مذاكرات خوبي بود و يك گام خوب در جهت تنش زدايي بود لذا ما با اين تنش زدايي مي‌توانيم فصل تازه و جديدي كه از دشمني عليه ايران شكل گرفته بود را سپري كنيم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: آمريكائيها براي هر سياست و راهبردي كه در دنيا پيش مي‌گيرند نيازمند شكل گيري يك مثلث هستند و تا زماني كه سه ضلع اين مثلث شكل نگيرد آنها ناكام مي‌شوند.
وي ايجاد رعب و شكست و تفرقه كشور هدف، اطمينان به پيروزي كشور مهاجم يعني آمريكا و مشروعيت بين‌المللي را سه ضلع مثلث براي پيشبرد سياست‌ها و راهبردهاي آمريكا در دنيا خواند و اظهار داشت: ايرانيها در طول اين مدت نه تنها دچار رعب و تفرقه نشدند بلكه مقاومت و حرفشان بيشتر شد و در مقابل در ضلع دوم آمريكائيها در اقدام دچار ترديد شدند و حتي نتوانستند در قبال كشورهاي ديگر مقبوليت خود را پيش ببرند و در نتيجه نتوانستند در مشروعيت بين‌المللي خود دنيا را به اين نتيجه برسانند كه ايران يك تهديد است و اين باعث يك عقب‌گرد جدي در راهبرد مورد نظر آمريكائيها بود.
وي افزود: بحث خواستن آمريكائيها مطرح نيست بلكه بحث توانستن آنها مطرح است. آنها مي‌خواستند ايران را وارد گرداب بحران بكنند ولي نتوانستند چنين كاري را بكنند.
نماينده اسلام غرب در ادامه سخنان خود به همراهي نكردن و سكوت دو كشور انگليس و آلمان با آمريكا و فرانسه در قبال تهديدات و مواضع خصمانه آمريكا عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه مواضع كل كشورها در قبال ايران تعديل شده است، گفت: چون كشورها و بخصوص آمريكائيها نتوانستند فضاي تند و بحراني را عليه ايران ايجاد كنند لذا مواضع شان را نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تعديل كردند.
وي كل تغييرات در مواضع اين كشور را متاثر از فضاي بين‌المللي و فضاي داخلي اين كشورها دانست و تصريح كرد: در كشورهاي انگليس و آلمان هم فضاي بين‌المللي امكان تندروي بيشتر به اين كشورها را نمي‌دهد و هم داخل اين كشور به طوريكه شاهد بوديم در داخل كشور انگليس دولت توني بلر كنار رفت و مردم و پارلمان اين كشور خواستار ملايمت بيشتر در كار دولت بودند در آلمان نيز آلمان‌ها همواره به رغم اينكه موضع‌شان در جمع غربي‌ها قابل تحليل بود ولي سعي كردند موضع تعديل شده‌اي را در پيش بگيرند.
فلاحت پيشه ادامه داد: در اين ميان تنها فرانسويها بودند كه متاثر از داخل كشورشان مواضع تندي را اتخاذ كردند كه به اعتقاد من چون مجلس و دولت فرانسه مي‌خواستند در شروع كارشان در جهت جريان مخالف دنيا حركت كنند لذا مواضع تندي را اتخاذ كردند ولي اعتماد تعديل بيشتر در مواضع‌شان وجود دارد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]در گفتگوي اختصاصي با فارس تشريح شد : حاشيه هاي سفر رئيس جمهور به آمريكا از زبان سخنگوي دولت [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: غلامحسين الهام سخنگوي دولت در سفر رئيس جمهوري اسلامي ايران به نيويورك در هيات همراه دكتر احمدي نژاد حضور داشت. شنيدن حواشي سفر به آمريكا و خصوصا نكاتي درباره سخنراني هاي رئيس جمهور در سازمان ملل و دانشگاه كلمبيا از زبان او خالي از لطف نيست. [/align]

متن كامل گفتگوي خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس با سخنگوي دولت بدين شرح است:

فارس- به عنوان اولين سوال مايل هستيم بدانيم كه از ديدگاه شما نوع نگاه حاضران در آمريكا به دكتر احمدي نژاد چگونه بود؟

الهام: حضور آقاي احمدي‌نژاد در آمريكا حضوري پرابهت و با عظمت بود. رفتار پليس و مقامات امنيتي آمريكا به گونه اي با احترام بود كه مي دانند با شخصيتي برجسته، ويژه و موثر طرف هستند و اين در نحوه سلوك آنها حس مي‌شد و معلوم بود كه تحت تاثير زواياي واقعي شخصيت آقاي احمدي‌نژاد قرار دارند.
مردم هم يك نگاه كنجكاو و در عين حال علاقمندانه داشتند و حتي در مسير رفت و آمدها و در طول مسيرها نسبت به دكتر احمدي‌نژاد توجه داشتند و ابراز احساسات مي‌كردند.
در سازمان ملل هم شخصيت‌هاي مختلف و خبرنگاران به شدت علاقمند بودند كه به اين شخصيت نزديك بشوند و آشنايي بيشتري پيدا كرده و ابراز احساسات كنند. اين مسئله به صورت مكرر در اكثر مراكز حضور هيات ايراني ديده مي‌شد. حتي خبرنگاران و چهره‌هاي كارشناسي در آنجا نيز به صورت مكرر تلاش داشتند كه در كنار دكتر احمدي‌نژاد عكس بگيرند.
وقتي سخنراني دكتر احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل تمام شد و از سالن مجمع عمومي بيرون آمد، صفي از شخصيت‌ها براي تبريك گفتن به ايشان شكل گرفته بود. البته در آنجا مرسوم بود كه تبريك مي‌گويند ولي به اين شكل كه اين همه جمعيت به صف بايستند، ديده نشده بود. در آنجا مشخص شد كه دكتر احمدي‌نژاد به تعبيري سخنگوي مستضعفان و مظلومان و به تعبيري عام‌تر، سخنگوي عدالتخواهان در جهان است.

فارس-وضعيت سخنراني رئيس جمهور در سازمان ملل و نوع نگاه حضار به اين سخنراني چگونه بود؟

معمولاً بعد از جلسات افتتاحيه مجمع عمومي سازمان ملل، ديگر به ساير سخنراني‌ها توجه چنداني نمي‌شود و در آن زمان، گروه‌ها مشغول گفت‌وگو، لابي و رفت و آمد هستند كه البته اين هم بخشي از كار است به همين جهت سخنراني‌ها معمولاً فقط ثبت تاريخي مي‌شود و متن مكتوب آن نيز در اختيار افراد قرار مي‌گيرد و فضاي جلسه فضاي التفاط به گوينده نيست.
اما در همين همهمه و شلوغي، وقتي نوبت به سخنراني رئيس جمهوري اسلامي ايران رسيد، به تدريج و در فرصت كوتاهي، ناگهان سالن پر شد و گروه‌هايي كه بيرون از مجمع عمومي بودند، بازگشتند و جايگاه‌ها را پر كردند و سكوت و آرامش ويژه‌اي بر كل سالن غلبه كرد.
با اينكه سخنراني دكتر احمدي نژاد طولاني شد و مدت آن از فرصت پيش‌بيني شده مقداري بيشتر شد، اما فضا همچنان منتظر و آرام بود كه همه پيام سخنراني ايشان را دريافت كنند.

فارس-در طول 2 روزي كه در نيويورك حضور داشتيد، با چه صحنه هاي جالبي مواجه شديد؟ مثلا در راهروهاي ساختمان سازمان ملل و يا در هنگام ملاقات مقامات ساير كشورها با رئيس جمهور.

الهام: در طول اين 2 روز در هر كجا كه ايشان عبور مي‌كردند با اشتياق خبرنگارها براي گفت‌وگو و با ابراز احساسات افراد از تيپ‌هاي مختلف مواجه مي‌شدند. حتي در همان فرصتي كه آقاي احمدي‌نژاد به اتاق پشت جايگاه مجمع عمومي سازمان ملل رفتند تا آماده شروع سخنراني شوند، كارمندهاي سازمان ملل به سرعت آمدند و ابراز علاقه كردند كه در اين فرصت با دكتر احمدي‌نژاد عكس بگيرند.
اين ابراز احساسات ويژه نشان مي‌داد كه دكتر احمدي‌نژاد شخصيتي جذاب، قابل احترام و در عين حال قابل پيگيري است؛ يعني احساس مي‌كنند بايد او را بشناسند و با زواياي فكري‌اش بيشتر آشنا شوند.
بعد از جريانات دانشگاه كلمبيا نيز، آنقدر آن مسئله محور بود كه در عموم ملاقات‌هاي سياسي كه در حاشيه مجمع عمومي صورت مي‌گرفت، اولين بحث شخصيت‌هاي سياسي درباره سخنراين رئيس جمهور ما در دانشگاه كلمبيا و ابراز نظر نسبت به آن بود. حتي برخي‌ها مي‌گفتند همه فضاي رسانه‌اي آمريكا تبديل به فضاي احمدي‌نژاد شده است. واقعاً هم همينطور بود كه با به قولي، حدود 500 ميليون نفر اين سخنراني را مستقيماً ديدند.

فارس-دقيقا تشريح كنيد چه حسي داشتيد. خصوصا نسبت به جرياناتي كه در حواشي موضوع سخنراني رئيس جمهور در دانشگاه كلمبيا اتفاق افتاد. فكر مي كنيد آمريكايي ها براي ما چه نقشه اي كشيده بودند؟

الهام: فضا و فرصت در نيويورك به گونه‌اي بود كه حس مي‌كردم حضور احمدي‌نژاد يك حضور ممتاز است و تاثير آن بيش از بوش بود. البته بوش اصلاً در حاشيه بود و تقريباً مي‌توان گفت موضوعيتي نداشت و آثار خاصي از حضور و وجودش ديده نمي‌شد در حالي كه وجود و حضور احمدي‌نژاد در همه جا تجلي داشت.
در اين سفر آمريكايي‌ها همه ظرفيت‌هاي خود را براي مقابله جدي و رواني با آقاي احمدي‌نژاد و جمهوري اسلامي بسيج كرده بودند و طراحي به گونه‌اي بود كه از سخنراني‌هاي اصولي، منطقي، تاثيرگذار و جريان‌ساز احمدي‌نژاد در سالهاي اخير و فضايي كه در اين مدت در جامعه جهاني ايجاد كرده بود، انتقام بگيرند و آنها را خنثي كنند.
اين حركت آنها را به ساحران فرعوني تشبيه مي‌كنم؛ يعني همه لوازم خود را براي فريب افكار عمومي و ايجاد جنجال براي شنيده نشدن پيام حق بسيج كرده بودند. اين شيوه‌اي است كه در مقابل همه مصلحان، بزرگان و انبيا هم ديده شده كه جريان باطل هميشه براي نشنيدن جريان حق، هياهو به راه مي‌اندازد تا حرف شنيده نشود و نتوان چهره واقعي و زيباي حقيقت را ديد.
اين اتفاق در آنجا هم افتاده بود؛ امريكايي‌ها كه به راحتي رسانه‌هايشان را مستقيم در اختيار انتشار پيام حقيقت و پيام احمدي‌نژاد قرار نمي‌دادند پس طراحي كرده بودند كه احمدي‌نژادي را به تصوير بكشند كه بي‌منطق، تند، خشن و جنگ طلب باشد وبراي آنها هيتلر و امثال اينها را تداعي كند. طراحي آنها اين بود.
از سويي اعتراضات صهيونيست‌ها را هم در اطراف دانشگاه كلمبيا سامان داده بودند كه البته خيلي اقليت بودند و فكر مي‌كردند ديگران هم اجتماع مي‌كنند و با ايجاد فضا در داخل و بيرون از سالن مي توانند نقشه اي را كه طراحي كرده بودند، به پيش ببرند. بيانيه رئيس دانشگاه هم در واقع كليد اصلي سناريو بود؛ فكر مي‌كردند متني كه رئيس دانشگاه مي‌خواند، انسجام فكري ميهمان و آقاي رئيس جمهور را به هم خواهد زد و وادار به واكنش مي‌كند و احمدي نژاد حالت تدافعي خواهد گرفت و برخوردها به مقابله به مثل مي‌كشد كه ديگر فرصتي براي فكر كردن شنوندگان نخواهد بود و آنها خسته مي شوند. از سوي ديگر هم چهره مورد نظر آنها از احمدي‌نژاد و ايران به تصوير كشيده خواهد شد.
آنها با فضاي اهانت‌آميز و بسيار زشت و بدترين و بي‌سابقه‌ترين كلمات و ادبيات در محفلي علمي و دانشگاهي، مي خواستند نظام فكري سخنران را به هم بريزند و برنامه‌ريزي دكتر احمدي‌نژاد تحت تاثير اين فضا كاملاً تغيير كند.
آنها مطمئن بودند كه اين اتفاق خواهد افتاد و شايد به همين خاطر مقدمات پوشش مستقيم اين مراسم را فراهم كرده بودند تا افكار عمومي جهاني چهره ديگري از رئيس جمهور ايران اسلامي ببيند.
علي رغم همه اين شرايط، آن ميهمان ويژه يعني آقاي احمدي‌نژاد با دهان روزه و با ايمان و اتكاي الهي، آرامش و اعتماد به نفس ويژه‌اي را نشان داد كه اين آرامش روحاني و ايماني، نقطه اول خنثي كردن و رفتن به جنگ عظيم ساحراني بود كه سازماندهي كرده بودند و آماده بودند تا او را مغلوب كنند. اين آرامش و اعتماد به نفس فضا را در كنترل گرفت.

فارس- آيا دكتر احمدي نژاد مسير سخنراني اش را تغيير نداد؟ آيا بهتر نبود واكنش ديگري به عمليات رواني طرف مقابل نشان دهد؟ مثلا سالن را ترك ميكرد و با همان لحن تند كه از او سوال مي پرسيدند، با همان لحن نيز جواب مي داد؟

الهام: دكتر احمدي‌نژاد مسير خود را رفت و سخنراني خود را كرد. شايد بعضي‌ها فكر مي‌كردند در آن شرايط بايد واكنش ديگري نشان داد. يعني مثلا يا جلسه را ترك كرد، يا مقابله كرد و يا اينكه برنامه‌ريزي قبلي را رها كرد و به موضع انفعالي و برخورد آمد. اما آقاي احمدي‌نژاد با آرامش و اعتماد به نفس مديريت كرد و با روندي كاملاً منطقي و مستدل راه خودش را طي كرد.
بهترين شيوه برخورد با آن توهين‌ها و خنثي كردن آن توسط رئيس‌جمهور انجام شد. آنها اينگونه طراحي كرده بودند كه توهين كنند، فضاي فكري را به هم بريزند و صحنه را تبديل به چالشي خشونت آميز كنند. پس اگر غير از رفتاري كه رئيس‌جمهور ما انجام داد، اتفاق مي‌افتاد آنها به هدفشان رسيده بود. اگر جلسه را ترك مي‌كرد، تبليغات مي‌كردند كه ايران براي اتهامات عليه خود پاسخي نداشت؛ آنها دقيقا به دنبال همين هدف بودند. اگر هم واكنش‌هاي تند و متقابل نشان مي‌داد چيزي دستگير شوندگاني كه جز از مجراي سانسور رسانه‌اي آنجا ايران رانمي‌شناختند، نمي‌شد.
نوع واكنش و دفاع رئيس‌جمهور در برابر آن توهين، همان روشي بود كه موجب شد ماهيت اتوكشيده آمريكا كه مي‌خواستند از خودشان نشان دهند به صورت عريان به جهانيان نشان داده شود كه خود آنها بي‌منطق، خشن و بي‌ادب هستند. همينها نيز باعث شد كه رئيس دانشگاه بدترين ضربه راخورد و الان بايد منفعلانه از حيثيت خود دفاع كند.
دكتر احمدي‌نژاد منطق انقلاب اسلامي را به خوبي ترويج كرد و در حالي اين كار را انجام داد كه بر سر گفتمان انقلاب اسلامي محكم ايستاد و حتي در مواضع اصولي وفكري انقلاب ذره‌اي وادادگي و انفعال نشان نداد.
رئيس جمهور پيام انقلاب و ديدگاه‌هاي اصولي ما نسبت به مسايل جهاني را منتقل كرد و اگر بگذارند ما مستقيما با مردم دنيا حرف بزنيم و سانسور رسانه‌اي برداشته شود و رسانه در جهت رساندن پيام واقعي به خدمت گرفته شود، پيام انقلاب كه پيام فطري انسان‌ها است موجي از گرايش‌ها را به سمت خود جذب مي‌كنند.
كساني هم كه اين نسخه‌ها را مي‌پيچند(بحث لزوم ترك سالن توسط احمدي نژاد) اگر توجه دارند، درجهت تكميل سناريوي صهيونيسم‌هاي دانشگاه كلمبيا تحليل مي‌كنند.

فارس-نوع سوالات دانشجويان چطور بود؟

الهام: شايد همه سؤالات از قبل تدوين شده بود و اصلاً معلوم نبود مال دانشجويان باشد، چون همه سؤالات آماده بود و مي‌خواندند و معلوم نشد آن سؤالات از كجا آمده بود. فرصتي براي گفتگوي مستقيم و تريبون آزاد هم وجود نداشت و مي‌خواستند در موضعي كه خودشان مي‌خواهند، روند را هدايت كنند كه البته دكتر احمدي‌نژاد به آنان پاسخ‌هاي مستدل، منطقي، روشن، عادلانه و با آرامش داد.
در آن فضا، مديريت و برنامه‌ريزي دكتر احمدي‌نژاد به همراه بيان قوي و منطقي، فضا را براي اعلام پيام پاك و حقيقت منطبق بر نياز فطرت مجموعه نشان داد. يعني همه تشنه بودند كه مطالب را بشنوند و به همين دليل فضاي سالن و فضاي بيرون از دانشگاه فضايي آرام بود آرام براي شنيدن و كنجكاو براي يافتن.

فارس-جريان تجمعات و اعتراضات را توضيح دهيد. در داخل دانشگاه در مقابل معترضين مشكلي برايتان پيش نيامد؟

الهام: من در محيط دانشگاه كلمبيا هيچ آثاري از تظاهرات و اعتراض نديديم فقط در بيرون دانشگاه عده اي جمع بودند.
تقريباً شايد عموم دانشگاه و خيل عظيمي از دانشجويان در محوطه‌اي اجتماع كرده و ايستاده بودند و در كمال سكوت و آرامش به دقت در حال ديدن و شنيدن تصوير و صداي رئيس جمهور اسلامي ايران بودند.
در داخل سالن هم همين وضعيت حاكم بود و همه با دقت آماده شنيدن بودند و در هر فرازي ابراز احساسات داشتند و مثبت يا منفي واكنش نشان مي‌دادند. همين نشان مي‌داد كه توجه ويژه‌اي دارند حتي مديران سالن هم كاملاً بحث را تعقيب مي‌كردند.
البته اشاره به اين نكته هم خالي از لطف نيست كه قبل از برگزاري مراسم در دانشگاه كلمبيا، تعدادي از دانشجويان كه علاقمند به شركت در اين مراسم بودند، مي‌گفتند به ما كارت ورود ندادند و مي‌خواستند از طريق ما وارد سالن شوند. تعدادي از ايرانيان هم مايل به حضور بودند كه به همراه ما داخل دانشگاه آمدند اما ظاهراً اجازه ندادند آنان در سالن حضور پيدا كنند.

فارس- آن فضاي تاريك سال سخنراني براي شما عجيب نبود؟

الهام: آنها با فضا و شرايطي كه ترسيم كردند تصور مي‌كردند كه كاملاً بر فضا مسلط هستند. حتي پردازش حواشي صحنه براي آنها كه مي‌خواستند تصاوير اين سخنراني را پخش كنند اصلاً مناسب نبود و اين نمي‌توانست يك كار تصادفي باشد.
آنها تصور مي‌كردند قرار است برنده شوند ولي بعد از پايان جلسه در ابراز نظر دانشجويان ايراني و امريكايي مي‌ديديم از اينكه رئيس جمهور در اين جلسه حضور داشت، خوشحال بودند و از رفتار رئيس دانشگاه و حواشي تند عليه دكتر احمدي‌نژاد ناراحت و منزجر بودند.
آنها علي رغم اينكه آمريكايي بودند اما بعد از استدلال‌هايي رئيس جمهور احساس قوت و رضايتمندي داشتند و معلوم بود از جلسه با دست پر بيرون مي‌آيند.

فارس-اولين واكنش يا جمله اي كه رئيس جمهور بعد از پايان سخنراني در دانشگاه كلمبيا در ميان هيات همراه به زبان آورد، چه بود؟

الهام: در آن جلسه بعضي‌ها تصور مي‌كردند كه با توجه به آن سخنان تند و اهانت‌آميز، فضا به نفع آنان تمام مي‌شود اما بعد از پايان جلسه، دكتر با اطمينان و آرامش خاصي به ما گفت: ما پيروز شديم.
از همان ابتدا هم آرامش خاصي داشت و به نتيجه مثبت كار مطمئن بود. خيلي‌ها كه همراه بودند اين احساس را نداشتند و نگران بودند.

فارس: اولين واكنشي كه شما بعد از پايان سخنراني با آن مواجه شديد، از چه نوعي بود؟

الهام: اولين واكنشي كه من ديدم از خبرنگار يو اس اي تودي بود كه از رئيس دانشگاه خيلي بد مي‌گفت و احساس مي‌كرد كه اقدام رئيس دانشگاه كلمبيا حيثيت آمريكا را پايمال كرد و رفتارش اصلاً قابل توجيه نبود و زمينه‌هاي هر نوع گفت‌وگو و فضاي مثبت را از بين برد.
آن خبرنگار با نهايت انزجار از رفتار رئيس دانشگاه كلمبيا ياد مي‌كرد و مي‌گفت كه در گزارش خود حتماً به اين مسئله خواهد پرداخت.

فارس-نظر خود شما چيست؟ پيامهايي كه اهانت رئيس دانشگاه كلمبيا به جهانيان داشت چه بود؟

الهام: رئيس دانشگاه كلمبيا يك بازيگر در جريان سياسي صهيونيستي بود كه همين باعث شد تا به اعتبار علمي و جايگاه دانشگاهي خود و حتي به اعتبار دانشگاه كلمبيا تير خلاص زد. و از آنسو يدبيضاي الهي تمام تلاش‌هاي آنها را خنثي كرد و تاريكي‌ها را به خودشان برگرداند و فضاي روشني ايجاد كرد.
از جمله پيامهاي رفتار رئيس دانشگاه كلمبيا در حقيقت رفتار دولت آمريكا اين بود كه تشت رسوايي آزادي بيان و مباحث حقوق بشر كه بوش در مجمع عمومي دوباره به آن پرداخت و خيلي از كشورها را متهم كرد به زمين زده شد.
آنها ادعاي آزادي بيان داشتند اما آنهمه فشار آوردند تا فضايي طبيعي و آزاد براي شنيدن حرف يك دولت و يك كشوري كه اين همه تبليغات عليه او كرده بودند وجود نداشته باشد.
آنان آنهمه فضاسازي كردند تا اين سخنراني در دانشگاه به صورت عادي صورت نگيرد و حرف شنيده نشود.
آنهمه از آزادي‌هاي گفتگو ،تحمل‌پذيري و تلورانس حرف مي‌زدند اما اصلا تحمل پذيري نداشتند كه حرفي غير از حرف‌هاي يكجانبه‌اي كه القا كرده اند، زده شود.
يك آمريكايي در گزارشي درباره سخنراني دكتر احمدي نژاد در دانشگاه كلمبيا گفته بود كه آقاي احمدي‌نژاد در محيط دانشگاه با دانشجويان و اساتيد صحبت كرد و منطق خود را مطرح كرد اما رئيس‌جمهور آمريكا فقط در پادگان‌ها حرف مي زند؛ يعني يك گفتگوي علمي و منطقي در مقابل يك بيان يكجانبه و نظامي.

فارس: ايرانيان مقيم آمريكا چه احساسي داشتند؟ بازتابهاي سفر را از آنها هم دريافت مي‌كرديد؟

الهام: احساس هويت مندي در ميان ايراني‌ها كاملا محسوس بود. اين احساس در اين سفر به آنان دست داد. ايرانياني كه تحت تبليغات تند و خشن چند سال اخير توسط غربيها به عنوان تروريست، عقب‌مانده، جنگ‌طلب،‌ خشونت‌گرا، بي‌منطق و ناقض ‌حقوق بشر متهم مي شدند، در همان روز اول سفر، باحضور دكتر احمدي‌نژاد در ميان خود، احساس ويژه‌اي پيدا كردند.
ايرانياني كه حتي بعضي از آنان از قبل از انقلاب در آنجا مانده بودند و حتي بعضي‌ها نيز متولد آنجا بودند، وقتي گزارش دستاوردها، پيشرفت‌ها و حركت عزتمند جمهوري اسلامي ايران را مي‌شنيدند، ‌ناخودآگاه احساس افتخار مي كردند و مرتب دست مي‌زدند و با سخناني تاييد مي‌كردند و از رئيس‌جمهور ميخواستند كه به مسيرش ادامه دهد و قدرت و عزتي كه براي ايران ايجاد كرده را پيگيري كند.
يك عده‌اي هم حتي بعد از اين جلسه آمدند كه و با اينكه وابسته به طيف دوران قبل از انقلاب بودند ولي اينقدر احساس شعف مي‌كردند كه مي‌گفتند احمدي‌نژاد به ما اعتبار و عزت داد و اين را ابراز مي‌كردند. برخي از اينها كساني بودند كه شايد هيچ سنخيت ايدئولوژيك هم با احمدي‌نژاد و نظام جمهوري اسلامي نداشتند.
بچه‌هاي آنها در مدارسشان در دفاع از احمدي‌نژاد با ساير دانش‌آموزان بحث كرده بودند. يعني اين بحث به ميان دانش‌‌آموزان كشيده شده بود.
در اين سفر، ايرانيان مقيم امريكا احساس پيوند پيدا كردند يعني الان جامعه ايراني يك جريان جاري جهاني است و تسخير آن كار سختي است.

فارس- به نظر شما چرا برآوردهاي آمريكا براي مغلوب كردن احمدي نژاد غلط از آب درآمد؟

الهام: دكتر احمدي‌نژاد در دانشگاه كلمبيا سخنانش را با جملات امام ختم كرد كه فرمود ما آرزو داريم روزي مسلسل ها به قلم تبديل شود. يعني در حقيقت رئيس‌جمهور پيام امام را به آنجا منتقل كرد.
شايد آنها فكر مي‌كردند فضاي ما يك فضاي انفعالي باشد مثل چندين سال قبل كه بعضي‌ها به آنجا رفتند همان حرف‌هاي آنها را زدند و ابراز شرمندگي كردند كه از دموكراسي آنجا عقب مانده هستند و تفكر حاكمين آمريكايي را تفكر نجات بخش بشريت تلقي مي‌كردند. و آن حرفها را در شرايطي مي‌زدند كه حرف‌هاي تكراري و كهنه آنها با توجه به رفتار سردمداران آمريكا حتي براي خود آمريكايي‌ها هم جاذبه ندارد.

فارس- به نظر ميرسيد شخصيت خود آقاي احمدي نژاد هم براي آنها جذابيت داشت. درست است؟

الهام: در جلسات مختلف از جمله جلسه با روساي كليساها و جلسه با نخبگان و انديشمندان فكري آمريكا، اين موضوع به وضوح ديده مي شد كه اينها به دنبال شناخت خود آقاي احمدي‌نژاد بودند و اين را به صراحت مطرح كردند. و حتي در جلسه روساي كليساي آمريكاي وكانادايي يك فردي از دكتر احمدي‌نژاد خواست كه بگويد مرجع تقليدش چه كسي است.
يكي ازروساي اين جلسه هم كتابي را به دكتر احمدي‌نژاد داد كه مي‌گفت آن را عروسش كه فلسطيني است نوشته است و مي‌خواهد نوه هاي احمدي نژاد هم بخوانند.

فارس- بيشتر در مورد چه مسائلي سوال مي كردند؟ منظورم همان روساي كليساهاي آمريكا و كاناداست.

الهام: بحث مهم ديگر كه دنبال مي‌كردند، شناخت نگاه موعود محور و انتظار محور آقاي احمدي‌نژاد بود. آنها مي‌خواستند دقيقا بدانند مساله مهدي موعود، انتظار و موعود امم كه ايشان مطرح مي‌كنند چيست. البته با جهتگيري‌هاي سياسي خاص خود هم سوالاتشان را مطرح مي‌كردند كه رئيس‌جمهور همه آن سوالات را با منطق، دقت و توجه همه جانبه جواب داد.
مباحث مربوط به صلح هم زياد در جلسه با روساي كليساها مطرح شد و بعد از مباحث ،‌كبوتر طلايي كه نشان صلح است را به عنوان مدالي بر سينه دكتر احمدي‌نژاد نصب كردند.
حس ديگري هم من دارم. آنها روي بحث هولوكاست و بحث اسراييل تاكيدات ويژه و سوالات زيادي داشتند. تحليل من از اين بود كه اينها اسراييل را يك شيطان مجسم مي‌دانند كه صلح و امنيت را به صورت جدي به خطر مي‌اندازد و به دنبال اين بودند كه موضوعاتي مثل هولوكاست را مسكوت نگه دارند تا امنيت و صلح آسيب نبيند و از اين زاويه بيشتر به بحث هولوكاست مي‌پرداختند.

فارس- آقاي دكتر، در بوليوي چه خبر بود ؟ ظاهرا آمريكا در آنجا هم عليه ايران جنگ رواني راه انداخته بود. درست است؟

الهام: بوليوي 5 رسانه دارد كه 4 تاي آنها وابسته به آمريكا و فقط يك راديو در اختيار دولت است. در آنجا در فاصله چند روزي كه قرار بود دكتر احمدي‌نژاد به بوليوي سفر كند، تبليغات تند ضدجمهوري اسلامي و ضد ايراني در آنجا گسترش پيدا كرد. مسايلي همچون حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان بسيار ميدان مانور آنها بود.
همينكه ما وارد فرودگاه سانتاكروز بوليوي شديم، يك ايراني پيش ما آمد و خيلي ناراحت با اشاره به فضاسازي و تهمت‌هايي كه عليه ايران مطرح شده بود، از آقاي احمدي‌نژاد استمداد مي‌طلبيد كه اين فضا را خنثي كند. در همين لحظات چند نفر از كارمندان خانم فرودگاه همين كه آقاي احمدي‌نژاد را ديدند با اشتياق آمدند و تقاضا كردند كه با رئيس‌جمهور عكس بگيرند و ديديم كه علي‌رغم همه تبليغات منفي نتوانسته بودند در بين مردم اثر بگذارند. با آن حجم تبليغات، قاعدتا بايدخانم‌ها در اين كشور از ايران منزجر و نگران باشند اما صراحتا ابراز مي‌كردند كه علاقمند به ايران و آشنايي هر چه بيشتر با ايران هستند.
در جلسه‌اي هم كه در محل امضاي اسناد رياست جمهوري پايتخت بوليوي انجام شد هم شاهد صحنه‌ هاي جالبي از حضور توده‌هاي مردم بوديم.
يك چيزي هم كه در آنجا براي من جالب بود و فضاي ايران را برايم تداعي مي‌كرد اين بود كه يك فردي در ميان آن جمعيت، شعار مي‌داد و بقيه جواب مي‌دادند اين صحنه من را ياد حاج‌بخشي خودمان در ايران مي‌انداخت.
البته شعار "زنده باد ايران" و"محمود محمود" ‌هم به صورت واضح در طول مسير و در همان سالن به صورت مكرر شنيده مي‌شد.
حتي در ميان آن جمعيت يك پيرمردي را ديدم كه مي‌خواهد خود را به دكتر احمدي‌نژاد برساند من هم دستش راگرفتم و پيش آقاي رئيس‌جمهور بردم كه ديدم كه با اشتياق مسايل كشورش را به دكتر احمدي‌نژاد توضيح داد وتعدادي سي‌دي از مسايل كشورش به ما و دكتر احمدي‌نژاد داد.
در آنجا هم علي‌رغم همه تبليغات، فضا مغلوبه شده بود و پايگاه فكري آنان در حقيقت به هم ريخته بود.
جالب اينكه ما در بوليوي سفارتي نداريم و رئيس‌جمهورشان هم اعلام كرد كه اين حركت مردمي، خودجوش است.
مردم تصاوير امام و رهبري را در دست داشتند و حتي تصوير رئيس‌جمهور را از روي تصاوير تلويزيوني نقاشي كرده و با خود آورده بودند.
آن فضا به وضوح نشان داد كه مردم تشنه يك حرف‌هاي ديگر و شنيدن گفتماني غير از گفتمان حاكم بر غرب هستند و شنيدن پيام انقلاب اسلامي را دنبال مي‌كنند.

فارس- در اين سفر به تعدادي از خبرنگاران و همراهان رئيس جمهور از سوي آمريكا ويزا داده نشد. آنها واقعا از چه چيز مي ترسيدند؟

الهام: حتي به برخي اعضاي هيات ايراني نيز براي شركت در اجلاس ايرانيان در واشنگتن ويزا ندادند. معلوم بود كه اينها به دنبال سانسور هستند درحالي كه روشنفكران آنها از رفت و آمد حرف مي‌زدند و خواهان آن بودند، الان مي‌ديدند كه اقدمات زيادي از سوي ايران انجام شد ولي آنها اكنون عليه خبرنگاران و مسئولان سياسي يا فرهنگي كشورمان محدوديت‌ ايجاد مي‌كنند پس معلوم است كه چه كساني ظرفيت و تحمل ندارند. اين مساله هم بر اتهامات بوش در مورد ممانعت از ارتباط صلح‌آميز جهاني اضافه شد.

فارس-جريان مصاحبه با كريستين امانپور خبرنگار سي ان ان چه بود؟ چرا اينقدر مصاحبه كوتاه انجام شد؟

الهام: آن خبرنگار خيلي التماس كرد. برنامه‌هاي رئيس‌جمهور بسيار فشرده بود و مايل به اين مصاحبه نبود. دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل مي‌گفت بعد از اينكه به آنها گفتيم رئيس‌جمهور فرصت مصاحبه با شما را ندارد امانپور بي‌امان تماس مي‌گرفت و التماس مي‌كرد و هر كسي را ديده بود، خواسته بود واسطه شوند كه رئيس‌جمهور با او مصاحبه كند.
دكتر احمدي‌نژاد با توجه به درخواست نمايندگي قبول كرد كه به يك سوال جواب دهد و در نهايت هم در يك زمان محدود فقط به دو سوال اين خبرنگار جواب داد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]وزير خارجه مصر: ايران يك قدرت اسلامي تأثيرگذار در منطقه است [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: وزير امور خارجه مصر از جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قدرت اسلامي تأثير‌گذار در منطقه ياد كرد و گفت:«ما در مصر به ايران به عنوان يك خطر نمي‌نگريم، زيرا ايران يك قدرت اسلامي تأثيرگذار در منطقه است و بايد به اين تأثير احترام بگذاريم.» [/align]

به گزارش فارس، "احمد ابوالغيط" در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه فرامنطقه‌اي الشرق‌الاوسط در مقر هيأت اعزامي اين كشور به نيويورك، وقوع هر گونه رويارويي نظامي ميان ايران و آمريكا را در حال حاضر بعيد دانست.
وي افزود: تحريم‌هايي كه آمريكايي‌ها در چارچوب آن حركت مي‌كنند، تحريم‌هاي اقتصادي و مالي‌اند. سخنان زيادي درباره حمله نظامي مطرح مي‌شود اما ما درباره آن هشدار مي‌دهيم و مي‌گوييم كه اين مسأله به اختلافات موجود پايان نخواهد داد و عواقب و پيامدهاي آن براي همه طرف‌ها بسيار خطرناك خواهد بود و در نتيجه بايد از آن اجتناب كرد.
ابوالغيط تأكيد كرد، كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا در ديدار با وي و وزراي خارجه كشورهاي عربي درباره جنگ يا رويايي نظامي آمريكا و اروپا در آينده با تهران سخني نگفته است.
وزير امور خارجه مصر همچنين در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌اي الحيات در پاسخ به پرسشي درباره احتمال حمله نظامي آمريكا به ايران گفت: ما با حمله آمريكا به ايران موافق نيستيم اما شاهد تشديد بحرانيم و اميدواريم كه اين بحران فروكش كند و از طريق فعاليت جدي ديپلماتيك و رايزني مستقيم با ايران مانند قضيه كره شمالي بخوبي پايان يابد.
ابوالغيط در ادامه مصاحبه با الشرق الاوسط از ايران به عنوان يك قدرت اسلامي تأثيرگذار در منطقه ياد كرد و گفت بايد به اين تأثير احترام گذاشت و با آن با مساوات برخورد كرد.
وي در پاسخ به سؤالي درباره آنچه خطر ايران در منطقه و تلاش آن براي تشكيل هلال شيعي در خاورميانه ناميده شد، گفت: ما در مصر به ايران به عنوان يك خطر نمي‌نگريم، زيرا ايران يك قدرت اسلامي تأثيرگذار در خاورميانه است و بايد به اين تأثير احترام بگذاريم و در نتيجه بايد با آن با مساوات و برابري برخورد كنيم.
وزير امور خارجه مصر در عين حال گفت: قاهره سيطره ايران بر منطقه را نمي‌پذيرد و آن را به رسميت نمي‌شناسد.
وي خاطرنشان كرد، در منطقه خاورميانه قدرت‌هاي تأثيرگذار وجود دارند كه تنها محدود به ايران نمي‌شود.
ابوالغيط در اين زمينه علاوه بر ايران به كشورهاي مصر، عربستان‌سعودي و تركيه اشاره كرد و ابراز عقيده كرد اين منطقه تنها به ايران تعلق ندارد.
وزير امور خارجه مصر همچنين از حق ايران در توسعه و استفاده از توان هسته‌‌اي با اهداف مسالمت‌آميز دفاع كرد و گفت: ما از حق ايران در توسعه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي دفاع مي‌كنيم و بر لزوم دوري از هرگونه درگيري نظامي با ايران تأكيد داريم و ايران هم بايد به نصيحت‌هاي دوستان‌مان كه اميد به صلح دارند، گوش فرا دهد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]حسني:غده سرطاني اسرائيل بزودي ريشه‌كن خواهد شد [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: عضو فراكسيون اكثريت مجلس با تاكيد بر باشكوه برگزار شدن راهپيمايي روز قدس گفت: با وحدت مسلمانان جهان غده سرطاني اسرائيل بزودي از منطقه ريشه كن خواهد شد. [/align]

حسين حسني نماينده نائين در مجلس در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس با بيان اينكه روز جهاني قدس امسال با توجه به حضور مدبرانه و هوشمندانه رياست جمهوري در مقر سازمان ملل در نيويورك مخصوصاً خنثي كردن توطئه صهيونيست در مهمترين دانشگاه آمريكا يعني دانشگاه كلمبيا از حساسيت بسيار ويژ‌ه‌اي برخوردار است، گفت: بحث عدم مشروعيت رژيم صهيونيستي و تحقيق در خصوص هولوكاست و برگزاري رفراندوم در سرزمين فلسطين و برخورد توام با متانت و منطق رياست جمهوري در قبال اهانت لابي صهيونيستي‌ در دانشگاه كلمبيا حقانيت و منطق كشور عزيز متمدن ايران اسلامي را به رخ جهانيان كشيد.
وي تاكيد كرد: حضور حماسي و برخاسته از غيرت ديني و ملي مردم شريف و فهيم ايران اسلامي در اين رويداد عظيم سياسي جهت حمايت از مردم فلسطين و محكوميت سازشكاران حكومت خودگردان و اربابان آنها نقش بسيار تعيين كننده‌اي دارد.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي افزود: مردم و مسئولين همچون سالهاي قبل با حضور گسترده در اين راهپيمايي و تجديد بيعت با آرمانهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري، به جهانيان نشان خواهند داد كه در پرتو اتحاد ملي و انسجام اسلامي، با وحدت مسلمانان جهان اين غده سرطاني بزودي از منطقه ريشه كن خواهد شد و انشاء الله با برچيده شدن بساط ظلم و بي‌عدالتي صلح و صفا و عدالت و مصونيت در دنياي كنوني استقرار يابد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]وزير خارجه انگليس در ديدار با متكي : استفاده از انرژي هسته‌اي حق مسلم ايران است [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: «ديويد ميليبند» در ديدار با متكي، استفاده از انرژي هسته‌اي را حق مسلم ايران دانست. [/align]

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان كه به منظور شركت در شصت و دومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك به سر مي‌برد با «ديويد ميليبند» وزير امور خارجه انگلستان ديدار كرد.
متكي در اين ديدار با اشاره به مسائل منطقه و با بيان اينكه در عراق و افغانستان بر اساس يك تصوير غلط راه اشتباه تعقيب شده، اظهار داشت: راه‌حل مشكل در عراق و منطقه، تصحيح سياست‌هاي غلطي است كه آمريكا و دولت قبلي انگلستان در عراق دنبال كرده‌اند.
وزير امور خارجه كشورمان با تبيين اوضاع افغانستان، خاطرنشان كرد: انگلستان مسئول مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است اما ما شاهد روند افزايش توليد مواد مخدر در اين كشور هستيم.
وي سپس با اشاره به ديدار مقامات ارشد انگليس در «موسي‌قلعه» با طالبان، تصريح كرد: اينگونه اقدامات، تداوم سياست‌هاي اشتباهي است كه باعث تقويت طالبان و تضعيف دولت منتخب افغانستان مي‌شود.
متكي با ارزيابي نقش ايران در منطقه، گفت: ايران تنها كشور منطقه است كه به طور كامل از دولت منتخب عراق و افغانستان حمايت مي‌كند.
وي سپس با تشريح همكاري‌هاي اخير ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، گفت: حمايت جامعه بين‌المللي از آژانس راه حل مناسبي است و به اعتقاد جمهوري اسلامي ايران تنها راه‌حل، استمرار مذاكره بين ايران و آژانس است.
وزير امور خارجه انگليس نيز در اين ديدار با اشاره به جلسه «1+5» در واشنگتن، گفت: استفاده از انرژي هسته‌اي حق مسلم ايران است و ما به منظور حمايت از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در همكاري‌هاي اخير با ايران، تا گزارش ماه نوامبر جاري روند اين مذاكرات كه از سوي البرادعي و سولانا ارائه مي‌شود، منتظر خواهيم ماند.
ميليبند همچنين سياست‌هاي كشورش در افغانستان و عراق را تشريح كرد و اقدام انگليس در بصره را در راستاي سياست‌هاي دولت جديد انگليس خواند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]كاردار فرانسه به وزارت خارجه احضار شد [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: كاردار سفارت فرانسه در تهران در پي اظهارات تحريك آميز و غير واقع بيانيه مسئولان سياسي فرانسوي در خصوص برنامه هسته‌اي ايران به وزارت امور خارجه احضار شد. [/align]

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امورخارجه، در پي اظهارات تحريك آميز و غير واقع بيانيه مسئولان سياسي فرانسه به ويژه سخنان افراطي و ادامه‌دار «برنار كوشنر» وزير امور خارجه فرانسه در خصوص برنامه هسته‌اي ايران، صبح امروز چهارشنبه «ژاپن گربلينگ» كاردار جمهوري فرانسه در تهران در غياب سفير اين كشور توسط رئيس اداره دوم غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض و ناخرسندي جمهوري اسلامي ايران از مواضع اخير اين كشور و تشديد لحن منفي فرانسه همزمان با توافقات سازنده ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به وي ابلاغ شد.
در اين ملاقات رئيس اداره دوم غرب اروپا با اشاره به مجموعه مواضعي كه مسئولان فرانسوي طي هفته‌هاي اخير در خصوص پرونده هسته‌اي ايران اتخاذ كرده‌اند، پيشگامي فرانسه در تلاش براي شكل گيري قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران، تشويق كشورهاي اروپايي به تحريم‌هاي اضافي خارج از چارچوب شوراي امنيت و نيز توصيه اين كشور به شركتهاي اروپايي براي عدم همكاريهاي جديدي اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران و انحراف افكار عمومي جامعه بين‌المللي از مسير همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را به شدت مورد اعتراض و انتقاد قرار داد.
«برنار كوشنر» وزير امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه (دهم مهر) طي مصاحبه‌‌اي با كانال يك راديو فرانسه (اروپ.ان) اظهار داشته بود كه وضع موجود در ايران خطرناك است و تنها با تشديد تحريم‌هاست كه جمهوري اسلامي ايران غرب را جدي خواهد گرفت،
وي دو هفته پيش در تاريخ 25/6/86 نيز در اظهارات غير مسئولانه ديگري از ضرورت آمادگي جامعه جهاني براي برخورد نظامي با برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران سخن گفته بود.
همچنين در جلسه احضار كاردار فرانسه در تهران، رفتار دوگانه و تبعيض آميز دولت فرانسه در برخورد با موضوع تروريسم مورد انتقاد قرار گرفت و تاكيد شد، آزادي عمل گروهك منافقين در اين كشور به عنوان نقض تعهدات و قطعنامه‌هاي بين‌المللي در موضوع مقابله با تروريسم توسط فرانسه ارزيابي مي‌شود و مورد اعتراض جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
كاردار فرانسه در تهران در اين ديدار اعلام كرد كه نقطه نظرات دولت جمهوري اسلامي ايران را در اسرع وقت به اطلاع مقامات فرانسوي خواهد رساند.
«گربلينگ» كاردار فرانسه در تهران، در خصوص آزادي عمل گروهك منافقين گفت: مواضع دولت فرانسه در خصوص اين گروه تغييري نكرده و آنها همچنان تحت نظارت دستگاه قضايي فرانسه مي‌باشند و هيچگونه همدردي با گروه وجود ندارد.
بنابه اخبار موجود سفير فرانسه در تهران در پي اعتراض برخي نمايندگان مجلس ملي فرانسه به اتخاذ سياست همسويي فرانسه و آمريكا در پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و بيان اظهارات افراطي برنار كوشنز براي ارائه توضيحاتي در خصوص اين مواضع به همراه وزير امور خارجه فرانسه به پاريس دعوت شده است.
طي روزهاي گذشته گروهك منافقين در ارتباط با ترور شهيد صياد شيرازي به شدت تحت فشار مراكز قضايي فرانسه قرار گرفته و اين گروه سعي مي‌نمايد تا با انجام تحركاتي در خصوص برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، ماهيت تروريستي اين اقدام خود را در افكار عمومي اروپا و به ويژه فرانسه تحت‌الشعاع قرار دهد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]ابراز شگفتي سخنگوي وزارت خارجه از اظهارات سعود الفيصل [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: سخنگوي وزارت خارجه از اظهارات منتسب به وزير خارجه عربستان ابراز شگفتي كرد و طرح اظهارات تنش زا را مبهم و دور از انتظار خواند. [/align]

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سيد محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص سخنان منتسب به «سعود الفيصل» وزير امور خارجه عربستان سعودي با ابراز شگفتي از اظهارات وي، گفت: جمهوري اسلامي ايران داراي روابط دوستانه با عربستان سعودي است لذا هر گونه اظهارنظر مغاير با اين روند را به نفع روابط فيمابين نمي‌دانيم.
وي اظهار داشت: ايراد اظهارات تنش زا از سوي دوستان عربستان سعودي مبهم و دور از انتظار بوده و طرح اين گونه سخنان مغاير با روح مناسبات فيمابين دو كشور قلمداد مي‌شود.
سخنگوي وزارت خارجه گفت: ما معتقديم مواضع دوستان منطقه‌اي بايد به گونه‌اي باشد كه مصالح عاليه آن و روابط بين كشورهاي منطقه را مدنظر قرار داده و دشمنان را از دستيابي به اهداف شوم و توسعه طلبانه ناكام بگذارد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]ونزوئلا درباره ماجراجويي آمريكا عليه ايران هشدار داد [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: وزير خارجه ونزوئلا درباره هرگونه ماجراجويي نظامي آمريكا در قبال ايران هشدار داد. [/align]

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آژانس بوليواري ونزوئلا، نيكلاس مادورو روز گذشته در جريان سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ضمن اعلام اين مطلب گفت، رسانه هاي آمريكايي در حال آماده كردن افكار مردم اين كشور براي ماجراجويي جديدي عليه ايران هستند.
وزير خارجه ونزوئلا با بسيار حاد خواندن حمله احتمالي به ايران گفت، رسانه هاي نوشتاري و تصويري آمريكا جنگ وحشيانه اي را عليه ملت و رهبران ايران براه انداخته اند.
نيكلاس مادورو افزود، جنگي رواني وجود دارد كه به گفته تحليلگران آمريكايي مقدمه اي براي آماده كردن افكار عمومي آمريكا در قبال لشگر كشي عليه ملت ايران است و اين بسيار حاد مي باشد.
مسئول ديپلماسي ونزوئلا با اشاره به رايزني هاي صورت گرفته با هيئت هاي حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل خاطرنشان كرد، نگراني از ديوانگي كه ممكن است بخشي از دولت جرج بوش عليه ملت صلح طلب ايران مرتكب شود، وجود دارد.
پيشتر هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا نيز بارها نسبت به تبعات هرگونه اقدام نظامي آمريكا عليه ايران هشدار داده بود.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]احمدي نژاد : ايران خواهان روابط پايدار با روسيه است [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: رئيس جمهور تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران هيچ محدوديتي براي توسعه روابط با روسيه قائل نيست و به دنبال روابط پايدار، موثر و حداكثري با اين كشور است. [/align]

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود احمدي نژاد در گفت و گو با خبرگزاري ايتارتاس و شبكه تلويزيوني دولتي روسيه، دو كشور ايران و روسيه را متحد طبيعي هم دانست و درباره ارزيابي خود از روابط آينده دو كشور اظهار كرد: به لحاظ جغرافيايي و موقعيت سياسي و همچنين از نظر سابقه فرهنگي، دو ملتي هستيم كه بايد در كنار هم باشيم. بسياري از منافع دو ملت ايران و روسيه به هم گره خورده و همينطور بسياري از علايق دو ملت مشترك است؛ بنابراين ما دو متحد طبيعي هستيم.
رييس جمهور با يادآوري اين نكته كه در گذشته و در مقاطع گوناگون روابط ايران و روسيه تحت تاثير عوامل خارجي بوده است، خاطر نشان كرد: برخلاف گذشته، امروز هر دو ملت و دولت مصمم هستند كه روابط خودشان را در بالاترين سطح و بيشترين حجم گسترش دهند.
احمدي نژاد ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در خصوص رابطه با روسيه را بلند مدت ارزيابي و تصريح كرد: ما دنبال روابط پايدار، موثر و حداكثري با كشور روسيه هستيم. گمان ما اين است كه اين اراده در دوستان روسي هم وجود دارد. ايران و روسيه مشتركات فراواني با هم دارند . هر دو كشور به لحاظ منابع زيرزميني بسيار غني بوده و براي تامين نيازهاي ملت خود نيازي به منابع ديگران ندارند. هر دو كشور داراي جمعيت بزرگ، فرهنگ غني و انسجام اجتماعي بوده و داراي ويژگي هاي شرقي هستند.
وي همكاري‌هاي همه جانبه ايران و روسيه را نه تنها به نفع دو كشور بلكه به نفع منطقه و جهان دانست و گفت: مولفه هاي همكاري دو كشور شباهت هاي بسياري با هم دارد و زمينه براي همكاري در بخش هاي گوناگون فراهم است. همكاري تهران و مسكو در موضوعاتي همچون امنيت خزر، منطقه خاورميانه و در صحنه بين الملل مي تواند بسيار مفيد و موثر باشد.
احمدي نژاد با اشاره به روابط اقتصادي ايران و روسيه ، روابط تجاري دو كشور را در حال گسترش خواند و اظهار داشت: بسياري از نيازها در روسيه وجود دارد كه در ايران توليد مي شود و ايران مي تواند اين نيازها را تامين كند. بسياري از نيازها هم در ايران هست كه طرف روس مي تواند آن را برآورده كند. هم اكنون زمينه هاي گسترش تجارت و همكاري هاي تجاري در سطح بالا فراهم است.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران محدوديتي براي توسعه همكاري ها با روسيه قائل نيست، به زمينه هاي مساعد براي همكاري هاي دوجانبه اشاره كرد و گفت: در زمينه هاي فرهنگي مي توانيم همكاري هاي بسيار خوبي داشته باشيم و هنر و ادبيات و موسيقي مي تواند نمونه هايي از موارد بي شمار تبادلات فرهنگي باشد. همچنين در خصوص همكاري هاي ورزشي پتانسيل هاي مختلفي در دو كشور وجود دارد. در زمينه هاي علمي، ايران كانون و مهد علوم و فناوري هاي گوناگون است و روسيه نيز به لحاظ علمي داراي مزيت هايي است كه همكاري در اين زمينه مي تواند به نفع دو ملت و كشور باشد. در بخش انرژي هم زمينه هاي بسيار خوبي براي همكاري وجود دارد. ايران و روسيه داراي بزرگترين منابع گاز و نفت هستند و همكاري در اين موارد، هم به نفع دو ملت و هم به نفع منطقه و جهان است.
احمدي نژاد اقتدار ايران را به نفع روسيه و اقتدار روسيه را به نفع ايران ارزيابي كرد و اظهار داشت: طبيعي است كه همكاري هاي دو كشور منجر به اقتدار بيشتر دو كشور خواهد شد واين به نفع دو ملت و به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان است .
رييس جمهور با بيان اينكه ايران و روسيه دو قدرت بزرگ هستند كه بايد در كنار هم باشند، گفت: روابط ايران و روسيه در سطح خوبي است و هر دو كشور در معادلات جهاني هم تاثير گذار هستند.

* نتايج سفر به نيويورك

رييس جمهور در خصوص نتايج سفر به نيويورك و سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل به ايتارتاس گفت: سازمان ملل عرصه بيان ديدگاه هاي گوناگون است و ملت ايران ديدگاه هايي درباره مسايل جهاني داشت كه در نشست سازمان ملل مطرح شد و با استقبال جهاني مواجه گرديد.
احمدي نژاد افزود: مواضع و ديدگاه‌هاي ايران درباره آزادي، عدالت و مهرورزي خواسته همه ملت هاي جهان از جمله روسيه است.
رييس جمهور، ايجاد ارتباط مستقيم و ارايه ديدگاه هاي واقعي جمهوري اسلامي ايران به مردم آمريكا را از ديگر نتايج سفر به نيويورك دانست و گفت: با سخنراني و نشست هايي كه در نيويورك انجام شد پوست فولاديني كه با سانسور از سوي مقام هاي آمريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده بود، شكست و مردم آمريكا مواضع وديدگاه هاي تحريف نشده ما را در خصوص مباحث مختلف جهاني و حتي داخلي شنيدند و بسيار مورد توجه قرار گرفت.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه فعاليت هاي هسته اي ايران در چارچوب مقررات آژانس و كاملاً صلح آميز است، اظهار كرد: تمام گزارش هاي آژانس تاكيد كرده اند كه فعاليت هاي ايران صلح آميز است و انحرافي مشاهده نشده است.

*برنامه هسته اي ايران را كاملاً روشن است

وي ادعاي برخي كشورهاي غربي را مبني بر اينكه درباره برنامه هسته اي به ايران اعتماد ندارند، غلط و فرافكني دانست و گفت: غرب از حكومت ديكتاتوري وابسته به خود در ايران حمايت مي كرد كه مردم كشور ما آن را كنار گذاشت و به استقلال و آزادي دست يافت. مخالفت هاي امروز غرب با ملت ايران بيشتر ناشي از آن مساله است؛ چرا كه منافع خود را در ايران از دست داده مي بينند.
رييس جمهور با بيان اينكه غرب پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون جنگ و تحريم را عليه كشور ما اعمال كرده است، افزود: غربي ها چون در موضع دشمني با جمهوري اسلامي هستند، قضاوت هايشان درباره برنامه هسته اي ايران نمي تواند قابل قبول باشد.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه كشورهايي كه با پيروزي انقلاب اسلامي صدمه خوردند، تلاش دارند پرونده هسته اي ايران را سياسي كنند، تاكيد كرد: غربي ها مي خواهند مخالفت با ملت ايران را در ظاهر مخالفت با سلاح هسته اي بيان كنند، در صورتي كه در دكترين دفاعي ما سلاح هسته اي جايگاهي ندارد و از لحاظ شرعي نيز آن را جائز نمي دانيم.
رييس جمهور با تاكيد بر قابل اعتماد نبودن برخي كشورهاي غربي در توسعه برنامه هاي هسته اي خود گفت: كشورهايي كه خود را تابع آژانس بين المللي اتمي نمي دانند و از قوانين آن تخلف مي كنند، نسل جديد بمب هاي اتمي را آزمايش مي كنند و به هيچ مرجع قانوني نيز جوابگو نيستند، براي امنيت جهان خطر آفرين هستند؛ بنابراين اگر بنا باشد درباره اعتماد به برنامه هسته اي ديگران كشوري مدعي باشد، آن كشور جمهوري اسلامي ايران است.
رييس جمهور مسير برنامه هسته اي ايران را كاملاً روشن و صلح آميز دانست و گفت: غربي ها چند سال است كه تلاش مي كنند پرونده ايران را از آژانس كه مسيري طبيعي دارد، خارج كنند، اما ملت ايران، ايستادگي و دوستان نيز در مجامع جهاني همراهي كرده اند و امروز پرونده كشورمان در آژانس مراحل طبيعي خود را طي مي كند.
احمدي نژاد با اشاره به اينكه روند و معادلات منطقه رو به صلح است، گفت: آمريكا منافع خود را در ايجاد اختلاف جستجو مي كند و در اين راستا اقداماتي انجام مي دهد كه استقرار سامانه موشكي در اروپا از آن جمله است.
وي همچنين يادآور شد: اراده، فرهنگ و تمدن مردم روسيه و تلاش دولت اين كشور باعث شد كه روسيه در هجوم غرب متلاشي نشود و در اين مقابله، داشتن يانداشتن بمب اتم تاثيري نداشت و به نوعي دسترسي به بمب اتم خرج اضافه بود.
احمدي نژاد در ادامه در پاسخ به پرسشهاي ديگري با بيان اينكه حوزه درياي خزر بايد حوزه دوستي و صلح باشد، تاكيد كرد: ملت هاي اطراف خزر داراي پيشينه مشترك هستند و بايد با صلح و دوستي در كنار هم زندگي كنند.
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه داد درياي خزر به موضوع كدورت بين همسايگان تبديل شود، تصريح كرد: اميدوارم در سفر آتي سران همسايه درياي خزر به تهران (23 مهر) توافقات خوبي بر مبناي توزيع عادلانه و تامين صلح و رفاه ملت هاي اطراف درياي خزر اتخاذ شود.
احمدي نژاد ايران را با تمدن چند هزار ساله و فرهنگ غني در مناسبات جهاني تاثير گذار دانست و گفت: ايران به خاطر پيشينه فرهنگي و سياسي در معادلات جهاني موثر است. چالش هايي هم كه در خاورميانه وجود دارد، ناشي از دخالت خارجي هاست.
رييس جمهور افزود: غربي ها براي چپاول نفت و گاز و غيره همواره در مسايل خاورميانه دخالت و مشكلات فراواني ايجاد كرده اند كه مهمترين كانون اين چالش ها رژيم صهيونيستي است كه همواره ناامني ايجاد مي كند.
احمدي نژاد با تاكيد براينكه كساني كه در اهداف خود شكست خورده اند به دنبال تشديد اختلاف بين كشورهاي منطقه هستند، تصريح كرد: آنها مي خواهند سياست خود براي روسيه - يعني قطعه قطعه كردن - را در كشورهاي خاورميانه نيز اجرا كنند اما ملت هاي منطقه بيدار هستند و دشمنان را در اين نيت شوم خود ناكام خواهند گذاشت .
رييس جمهور با بيان اينكه ما به دنبال برقراري امنيت و آرامش در خاورميانه هستيم، گفت: معتقديم مشكلات منطقه بايد با راه حل هاي انساني حل شود و ملت هاي منطقه قادر به برقراري صلح و امنيت پايدار بين خودشان هستند.

* اقوام ايراني همواره متحد بوده اند

احمدي نژاد در پاسخ به سوالي احتمال بروز اختلاف داخلي به خاطر تنوع زباني و قومي در ايران را رد كرد و اظهار داشت:ايران همانند گلستان بزرگ با گل هاي متفاوت است. دو عامل موجب همبستگي ملي در ايران است؛ عامل نخست اينكه همه اقوام در ايران در مرحله اول خود را ايراني وسپس عرب ، ترك، كرد، ارمني و ... مي دانند و فرهنگ ايراني بين اقوام مختلف متعالي و مشترك است. دوم اينكه، در ايران همه خدا پرست ، ميهمان نواز، وطن دوست ، صلح دوست و دوستدار عدالت هستند و سنت هاي اقوام مختلف در اين زمينه نيز خيلي به هم نزديك است.
رييس جمهور افزود: همه ايراني ها كمالجو و دوستدار رشد وتعالي هستند و براي رسيدن به آن در جهت پيشرفت ايران حركت مي كنند.
احمدي نژاد خاطر نشان كرد : طبق قوانين، اقوام گوناگون در ايران از حقوق يكسان برخوردارند و حتي حقوق اقليت ها نسبت به بقيه اقوام بيشتر است.

* مشاركت گسترده زنان ايراني

رييس جمهور در پاسخ به سوال ديگري نقش زنان ايراني در كانون خانواده و اجتماع را برجسته دانست و گفت: زن موجود بسيار ارزشمند و مظهر جمال خداوند است. با توجه به سابقه فرهنگي و آموزه هاي دين اسلام، زنان در ايران بسيار محترم هستند. خانواده هاي ايراني زماني كه صاحب فرزند دختري مي شوند بسيار بيشتر از اينكه صاحب فرزند پسر شوند، خوشحال هستند. زنان در كشور ما كانون و محور اصلي خانواده هستند و اعضاي خانواده را به هم پيوند مي دهند و مديريت خانواده برعهده خانم ها قرار دارد. زنان و دختران مظهر عاطفه و محبت هستند و فرزندان خانواده رسم دارند كه دست مادرانشان را مي بوسند.
احمدي نژاد با اشاره به حضور فعال زنان در كانون هاي اجتماعي ، فرهنگي و سياسي اظهار داشت: مطابق قوانين، فرقي بين زن و مرد از لحاظ برابري در حقوق وجود ندارد. زنان همان حقوقي را دارند كه مردها از آن برخوردار هستند. زنان درجمهوري اسلامي ايران در انتخابات شركت مي كنند، نامزد انتخابات مي شوند، در مهمترين پژوهشكده هاي علمي كارهاي بسيار مهمي برعهده دارند و به عنوان استاد در دانشگاه ها به تدريس مشغول هستند. 60 تا 70 درصد دانشجويان كشورمان را دختران تشكيل مي دهند و در صنعت و تجارت نيز حضور چشمگير دارند و كسي نمي تواند اين حق را از آنها سلب نمايد.
رييس جمهور با اشاره به بحث حجاب زنان در ايران گفت: حجاب به عنوان يك فرهنگ درجامعه ايران نهادينه شده است و اقوام مختلف حتي پيش از اسلام پوشش حجاب را داشتند. زنان با توجه به پايبندي به دين و اخلاقيات، حجاب را به صورت اختياري، انتخاب كرده اند. البته اين مساله قانوني هم است و اگر بعضي كنترل ها كه البته به صورت محدود مي باشد صورت مي گيرد، به خاطر صيانت از حقوق و امنيت اخلاقي جامعه و خود زنان است.
احمدي نژاد يكي از دلايل موفقيت زنان ايراني را پوشش اسلامي آنها دانست و خاطر نشان كرد: يكي از علت هاي موفقيت زنان كشورمان درعرصه هاي اجتماعي، داشتن حجاب اسلامي است. زنان با اين پوشش، به راحتي مي توانند در تمام عرصه ها حضور پيدا كنند و بدون اينكه جسم آنها مورد توجه باشد، انديشه هاي آنان مورد احترام و توجه قرار مي گيرد.
رييس قوه مجريه ويژگي هاي ممتاز زنان ايران را الگوي خوبي براي زنان روسيه برشمرد و گفت: نقش مادري ، همسر داري و محور بودن در كانون خانواده از سوي زنان ايراني بسيار پر رنگ است و داشتن اين ويژگي ها براي انسجام خانواده ضروري است. اين نقش تنها از عهده زنان بر مي آيد؛ چون اين نقش از دلي پر از محبت و عشق ساخته است كه مردان فاقد آن هستند. چنين نقشي در زنان ايراني برجسته است و زنان روسيه مي توانند براي داشتن خانواده اي صميمي و با محبت از آن بهره ببرند.

* پايبندي رييس جمهور به دين و ارزش هاي اسلامي

احمدي نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا انتخاب شما به عنوان يك رييس جمهور غيرروحاني نشان دهنده تغييراتي جدي در ايران است، خاطر نشان كرد: البته در ابتداي انقلاب اسلامي هم رييس جمهور هايي داشتيم كه در كسوت روحانيت نبودند و اين ملاكي براي انتخاب مردم نيست. اما اگر منظور، پايبندي به آموزه هاي ديني و اسلام است، اين مساله نيز ضرورتاً منوط به داشتن لباس روحانيت نمي شود. همه ما پايبند به دين و ارزش هاي اسلامي هستيم. كسي را هم كه مردم انتخاب مي كنند، براي اين است كه دستورات اسلامي را در جهت رشد و ترقي و كمال انساني مدنظر قرار دهد.
رييس جمهور اضافه كرد: دنياي امروز نيز براي رسيدن به صلح و آرامش بايد به تعليمات ديني رجعت كند و البته اين تعليمات بايد از منابع تحريف نشده باشد؛ چون امروز عده اي در دنيا هستند كه تجاوزگري و قتل عام مردم و ناامني را با دينداري توجيه مي كنند. معتقديم ديني كه از منشاء درست اخذ شده باشد، بهترين راه زندگي براي بشريت و رسيدن به صلح و امنيت است.

* انقلاب اسلامي ؛ راه جديد براي نيل به صلح

وي پيروزي انقلاب اسلامي را مهمترين رخداد جهان در دوره معاصر دانست و ياد آور شد: در سي، چهل سال اخير در ايران اتفاق بزرگي افتاد كه آن پيروزي انقلاب اسلامي بود. اين رخداد بزرگ سرآغاز تحول درجهان است؛ چرا كه مديريت و راه جديدي را براي رسيدن به كمال و صلح و آرامش انسانها ارايه كرد و تاكنون نيز به صورت گسترده در معادلات جهاني اثر گذاشته است.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه جنگ تحميلي تلاش قدرت هاي زورگو براي كمرنگ كردن نفوذ انقلاب اسلامي در عرصه جهاني بود، گفت: برخي ازكشورهاي زورگو، صدام را تجهيز كردند و به تصور اينكه جلوي نفوذ و انتشار انقلاب اسلامي را در جهان بگيرند، جنگ را به ملت ايران تحميل كردند. اين جنگ خسارت هاي جاني ومالي فراواني به كشورمان وارد كرد ولي ملت ايران با اتكا به سابقه تاريخي ،اين تهديد را به فرصت تبدل كرد و از درون به رشد و تعالي مادي و معنوي خود پرداخت. براي من ايستادگي ملت ايران در مقابل تجاوزگران، اصرار برخواسته ها ، وحدت ملي و مقاومت مردم در دوران انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي كه توانستند تهديد را به فرصت تبديل كنند، شيرين و باارزش است.

* پيشنهاد به پوتين براي سفر استاني

رييس قوه مجريه در پاسخ به سوالي درباره سفرهاي استاني، برقراري ارتباط نزديك با مردم را لازمه كشورداري دانست و تصريح كرد: كشور متعلق به مردم است و رييس جمهور صاحب كشور نيست. روال غلطي از پنجاه سال گذشته در كشور مان شكل گرفته بود كه همه جهت گيري ها را به تهران منحصر كرده و ديگر شهرها از امكانات پيشرفت عقب مانده بودند. معتقدم منابع و امكانات كشور بايستي به صورت عادلانه در تمام نقاط كشور تقسيم شود؛ چرا كه كشور متعلق به همه مردمي است كه در آن زندگي مي كنند و اين حق آنهاست كه به صورت يكسان از منافع آن برخوردار باشند.
رييس جمهور در ادامه مصاحبه با خبرگزاري ايتارتاس و شبكه دولتي روسيه با تاكيد بر اينكه پايه يك حكومت موفق برقراري رابطه عاطفي با مردم است، گفت: با شناختي كه از روحيه آقاي پوتين سراغ دارم، تصورم اين است كه وي هم سفر به ايالت هاي مختلف روسيه را در دستور كارهايشان قرار بدهند ؛ چرا كه چنين سفرهايي اتحاد ملي و همبستگي در داخل كشور را تقويت مي كند.

* تجربه ارزنده شهرداري تهران

احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال كه تجربه بزرگ شهرداري تهران چقدر در رياست جمهوري شما تاثير دارد، اظهار كرد: مديريت شهر تهران، مديريت كلان و بسيار پيچيده اي است . مديريت شهري با بيش از 5/7 ميليون جمعيت و صنعت و كشاورزي گسترده، تجربه بسيار ارزشمندي است. زيباترين اتفاق در دوران شهرداري تهران ايجاد پيوند مردم با مديريت شهري بود. تهران مشكلات فراواني دارد و حل آن بدون همكاري با مردم امكانپذير نيست. بهترين تجربه من كار مشترك با مردم بود و در اين دوران همه مردم احساس مي كردند كه در مديريت شهري نقش دارند و از اين رو دلسوزانه همكاري مي كردند.

* از لحظات بايد براي خدمت به مردم استفاده كنم

رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه چقدر از وقت خود را با خانواده و شركت در مراسم خانوادگي مي گذرانيد، گفت: حجم كار در رياست جمهوري بسيار زياد است و كمتر فرصت مي كنم در كنار خانواده باشم. اما سعي مي كنم مناسبت هاي مختلف و روزهاي تعطيل را با خانواده بگذارنم و در چنين فرصت هايي به ديدار والدين مي رويم. همچنين برخي مراسم ها مثل جشن هاي عروسي معمولا بهانه اي براي تجديد ديدار با بستگان دور و نزديك است.
احمدي نژاد در جواب به پرسشي مبني بر اينكه آيا در انتخابات بعدي رياست جمهوري هم شركت خواهيد كرد يا نه، تصريح كرد: چيزي كه امروز در عرصه مسووليت مهم رياست جمهوري براي من مهم است، استفاده از فرصت ها براي خدمت به ملت كشورم است. به آينده به آن شكلي كه شما گفتيد، فكر نمي كنم. اينكه دو سال ديگر چه اتفاقي مي افتد، من اطلاعي ندارم. وظيفه خود مي دانم كه امروز از فرصتي كه مردم برعهده ام گذاشته اند در جهت خدمت بيشتر به آنها استفاده كنم. امروز من وظيفه دارم كه براي حل مشكلات كشورم و پيشرفت آن برنامه و طرح داشته باشم و از لحظه به لحظه اين روزها براي خدمت به مردم استفاده كنم.

* تلخ و شيرين حكومت

رييس جمهور در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص اينكه از نظر شما حكومت و قدرت چه طعمي دارد، گفت: در فرهنگ ما حكومت يك تعهد دوجانبه بين مردم و حاكمان است. هر كدام نسبت به هم حقوق، مسووليت ها و تكاليفي دارند. از نگاه ما حكومت جز خدمت به مردم و برپايي عدالت نيست. اگر كسي بتواند به مردم خدمت كند و عدالت برپا كند، طعم حكومت شيرين است، اما اگر غير از اين باشد از زهر هم تلخ تر است. حكومت جز تعهدي به مردم براي دفاع از حقوق، امنيت و كرامت آنان، دفاع از تماميت ارضي و رفع موانع پيشرفت يك كشور نيست و البته اين را بايد با كمك و همكاري خود مردم انجام داد.البته در كشورهاي غربي نفس حكومت بر مردم لذت بخش است كه به نظر من اين موضوع يك انحطاط است.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
[align=center]سكوت خبرگزاري‌هاي بين‌المللي به دليل ايراني‌الاصل بودن «لسينگ» [/align]


[align=center]تصویر[/align]

[align=center]خبرگزاري فارس: در حاليكه خبرگزاري‌هاي بين‌المللي ساعتي قبل از احتمال برنده شدن يك نويسنده آمريكائي به عنوان مهم‌ترين نامزد نوبل ادبي امسال خبر مي‌دادند، با برنده شدن «دوريس لسينگ»، ايراني‌‌الاصل بودن وي را مسكوت گذاشتند. [/align]

به گزارش خبرگزاري فارس، بعد از آنكه سايت رسمي آكادمي سوئد از برنده شدن «دوريس لسينگ» نويسنده ايراني‌تبار انگليسي خبر داد خبرگزاري‌هاي بين‌المللي با انتخاب تيترهاي «نوبل ادبي امسال به «دوريس لسينگ» انگليسي رسيد» از اين رويداد ادبي خبر دادند.
با آنكه در اولين سطر زندگي‌نامه اين نويسنده زن كه در سايت آكادمي سوئد منتشر شده از ايراني‌تبار بودن وي نوشته شده است خبرگزاري‌هاي بين‌المللي صرفاً به انگليسي بودن وي اشاره كرده‌اند.
خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد كه جايزه نوبل ادبي امسال به «دوريس لسينگ» نويسنده انگليسي رسيد. اين خبرگزاري در خبر دوم خود در گزارشي كه درباره زندگي و فعاليت ادبي وي نوشته صرفاً به آثار و جوايز وي اشاره كرده و نامي از محل تولد و سال‌هاي زندگي وي در ايران نبرده است.
خبرگزاري فرانسه نيز در گزارشي نوشت كه جايزه نوبل ادبي امسال به نويسنده زن بريتانيائي رسيد. اين خبرگزاري در ادامه با اشاره به اينكه اين نويسنده 22 اكتبر امسال هشتاد و هشتمين سال تولدش را جشن مي‌گيرد از يكي از آثار او با عنوان «دفترچه يادداشت طلائي» اسم برده و هيچ اشاره‌اي به ايراني‌تبار وي نكرده است.
خبرگزاري آلمان هم در گزارش‌هاي جداگانه‌اي با اشاره به اينكه «لسينگ» با نوشتن رمان «دفترچه يادداشت طلائي» خود در دهه 70 زندگي‌اش به شهرت رسيد از وي به عنوان نويسنده‌اي فمينيست كلاسيك ياد كرده است.
آكادمي نوبل در معرفي «دوريس لسينگ» در صفحه اول پايگاه اينترنتي خود نوشته است : «دوريس لسينگ»، نويسنده‌ انگليسي‌اي‌ كه با قلم حماسي و با استفاده از تعليق، جسارت و آينده‌نگري يك تمدن جداشده از هم را مورد كند و كاو قرار داده برنده جايزه نوبل شد.
«لسينگ» بعد از «آلفرده يلي‌نك» نويسنده زن اتريشي كه سال 2004 برنده جايزه نوبل ادبي شده بود يازدهمين زني است كه به اين جايزه دست پيدا مي‌كند.
از سال 1901 كه جايزه نوبل پايه‌گذاري شد تاكنون 93 نويسنده مرد برنده اين جايزه شده‌اند. سال گذشته هم «اورهان پاموك» نويسنده اهل تركيه برنده اين جايزه شده بود.
ارزش جايزه نوبل ادبي يك ميليون و صد هزار يورو است و دهم دسامبر طي مراسم ويژه‌اي با حضور پادشاه سوئد به برنده آن اهدا مي‌شود.
آخرين برنده‌اي كه از بريتانيا برنده جايزه نوبل ادبي شده است هارولد پينتر نمايشنامه‌نويس بوده است.
پايگاه‌هاي خبري بي‌بي‌سي، آسوشيتدپرس، فرانسه ساعتي قبل از اعلام رأي آكادمي نوبل از برنده شدن «فيليپ راث» نويسنده آمريكائي، «آموس اُز» نويسنده اسرائيلي و «هاروكي موراكامي» نويسنده ژاپني به عنوان نويسندگاني كه بيشترين شانس برنده شدن را دارند ياد كرده بودند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بازتاب سخنان رهبر انقلاب اسلامي در رسانه‌هاي جهان

خبرگزاري فارس: سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامي ايران در جمع صدها هزار نمازگزار در مصلاي بزرگ تهران به مناسبت روز عيد سعيد فطر به ويژه آن بخش از سخنان ايشان در مخالفت با برگزاري كنفرانس آمريكايي _ صهيونيستي سازش در كانون توجه رسانه‌هاي منطقه و دنيا قرار گرفت.
[align=center]
تصویر
[/align]
به گزارش فارس، خبرگزاري امارات(وام) به نقل رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران گزارش داد: آيت الله خامنه‌اي خواستار تحريم كنفرانس پائيزي در خاورميانه شدند.
بنابراين گزارش، رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در جمع هزاران نفر از نمازگزاران در مصلي بزرگ تهران اظهار داشتند: آمريكا در صدد بازگردان اعتبار رژيم صهيونيستي است كه در جنگ تابستان گذشته در لبنان شكست خورده است.
ايشان اظهار داشتند: ملت فلسطين اين كنفرانس را رد مي‌كند، با اين وصف طرف‌هاي ديگر چگونه مي‌توانند در آن شركت كنند؟
بنابر اين گزارش، حضرت آيت الله خامنه‌اي گروههاي فلسطيني را به وحدت فراخواندند و از آنها خواستند تا مراقب دشمناني كه در كمين آنها نشسته‌اند، باشند.
اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در خصوص تحريم كنفرانس صهيونيستي_ آمريكايي سازش نيز در خبرگزاري نووستي روسي نيز بازتاب داشت.
اين خبرگزاري همچنين به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلام ايران گزارش داد، آيت‌الله خامنه‌اي خواستار تحريم كنفرانس پائيزي شدند.
بنابر اين گزارش، آيت الله خامنه‌اي برگزاري اين كنفرانس را نجات رژيم صهيونيستي دانستند.
اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران همچنين در رسانه‌هاي مصر نيز بازتاب گسترده‌اي داشت.
پايگاه خبري اخبار مصر نيز گزارش داد، آيت‌الله خامنه‌اي خواستار تحريم كنفرانس پاييزي شدند. بنابر اين گزارش، رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران برگزاري كنفرانس سازش را تنها براي نجات رژيم صهيونيستي و نه براي برقراري صلح در سرزمين‌هاي اشغالي دانستند و اظهار داشتند: تاكنون هر اجتماعي به نام صلح برقرار شده به ضرر مردم فلسطين بوده است.
خبرگزاري قطر (قنا) نيز به انعكاس سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع هزاران نمازگزار تهراني در مصلاي تهران پرداخت.
خبرگزاري قطر نيز با تيتري به نقل از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي گزارش داد، آيت‌الله خامنه‌اي كنفرانس پاييزي را خدعه آمريكا براي نجات اسرائيل دانستند.
بنابر اين گزارش، رهبر معظم انقلاب اسلامي، امروز درباره پيامدها و نتايج كنفرانس باصطلاح صلح «موسوم به كنفرانس پاييزي» كه آمريكا خواستار برگزاري آن در ماه نوامبر آينده است، هشدار دادند.
اين خبرگزاري گزارش داد، آيت الله خامنه‌اي در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر كه در مصلاي امام خميني(س) كه در آن مسؤولان ايراني و سفراي خارجي نيز حضور داشتند، اين كنفرانس را خدعه و تلاش مأيوسانه از جانب آمريكا براي نجات رژيم اشغالگر اسرائيل بعد از شكست سنگين اين رژيم به‌دست حزب‌الله لبنان در تابستان سال 2006 دانستند.
خبرگزاري رسمي سوريه (سانا) نيز به انعكاس سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران در جمع نمازگزاران در مصلاي تهران پرداخت و به نقل از ايشان گزارش داد، آيت‌الله خامنه‌اي درباره نتايج كنفرانس صلح آمريكا هشدار داد‌ه‌اند.
بنا بر اين گزارش، آيت‌الله خامنه‌اي تصريح كردند: تمامي نشست‌هاي گذشته كه با نام صلح برگزاري شده بي‌حاصل بوده است.
خبرگزاري كويت(كونا) نيز بر آن بخش از سخنان رهبري تمركز كرد كه درباره كنفرانس سازش بود.
اين خبرگزاري به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران با تيتري درشت نوشت: رهبر عاليقدر جمهور اسلامي ايران، خواستار تحريم كنفرانس پاييزي درباره خاورميانه شد.
سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع نمازگزاران در مصلاي بزرگ تهران بويژه در رد برگزاري كنفرانس سازش بازتاب گسترده‌اي در خبرگزاري‌هاي فرانسه، رويترز و آلمان داشته است.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
رويترز: رهبري ايران از كشورهاي اسلامي خواست كنفرانس پاييزي را تحريم كنند

خبرگزاري فارس: خطبه‌هاي امروز رهبر معظم انقلاب اسلامي در جمع صدها هزار نمازگزار عيد فطر در مصلاي تهران بويژه آن بخش از سخنان ايشان كه به برگزاري كنفرانس به‌اصطلاح صلح ديگر «موسوم به كنفرانس پاييزي» اشاره داشت بازتاب گسترده‌اي در سانه‌هاي خارجي بويژه خبرگزاري رويترز داشته است.

[align=center]تصویر
[/align]
به گزارش فارس، خبرگزاري رويترز به نقل از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي گزارش داد، رهبري ايران خواستار تحريم كنفرانس پاييزي از سوي كشورهاي اسلامي شدند.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سخناني در جمع روزه‌داران در مصلاي تهران گفتند: ملت فلسطين، اين كنفرانس را خدعه مي‌داند و مشاركت در آن را رد مي‌كنند با اين وصف دولت‌هاي ديگر چگونه مي‌توانند در اين كنفرانس شركت كنند؟
بنابر گزارش خبرگزاري رويترز، رهبر معظم انقلاب اسلامي اظهار داشتند: ديگر كشورهاي اسلامي نيز بايد به اين كنفرانس به‌عنوان يك خدعه بنگرند.
آيت الله خامنه‌اي اظهار داشتند: تحت عنوان استفاده از فرصت صلح، آمريكايي‌هاي در تلاشند تا خواست و اراده خود را بر فلسطينان تحميل كنند.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران تصريح كردند، هدف از برگزاري اين كنفرانس، نجات رژيم صهيونيستي است.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بازتاب فرمايشات رهبري در خبرگزاري آلمان

خبرگزاري فارس: سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامي در جمع نمازگزاران عيد سعيد فطر بويژه آن بخش از سخنان ايشان درباره كنفرانس آمريكايي ـ صهيونيستي سازش، بازتاب گسترده‌اي در خبرگزاري‌هاي جهان از جمله خبرگزاري آلمان (د.پ.آ) داشته است.
[align=center]
تصویر
[/align]
به گزارش فارس، خبرگزاري آلمان سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران را كه امروز در مصلاي تهران و در جمع ده‌ها هزار نمازگزار ايراد كرد، انعكاس داد.
اين خبرگزاري به نقل از رهبر معظم انقلاب اسلامي، اين عنوان را براي گزارش امروز خود از مصلاي تهران برگزيد: "كنفرانس صلح خاورميانه با هدف نجات اسرائيل برگزار مي‌شود."
بنابر اين گزارش، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، كنفرانس پاييزي را تلاشي از سوي آمريكا براي نجات رژيم صهيونيستي دانستند نه براي برقراري صلح در اراضي اشغالي.
بنابر اين گزارش، رهبر معظم انقلاب اسلامي، كنفرانس پاييزي را فشاري ديگر بر ملت فلسطين برشمردند و اظهار داشتند: طرح آمريكا در تلاش براي نجات رژيم صهيونيستي از فروپاشي صورت مي‌گيرد نه برقراري صلح در فلسطين.
آيت‌الله خامنه‌اي اظهار داشتند: با اين وصف، دولت‌هاي ديگر چگونه مي‌توانند در كنفرانسي شركت كنند كه ملت فلسطين آن را نمي‌پذيرند.
ايشان اظهار داشتند: تاكنون هر اجتماعي به نام صلح برقرار شده به ضرر مردم فلسطين بوده است.
گزارش خبرگزاري آلمان حاكي است: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي اظهار داشتند فلسطين را ملت فلسطين بايد نجات دهد و امت اسلامي بايد از آنها حمايت و پشتيباني كند.
سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره عراق نيز از ديگر محورهايي بود كه در خبرگزاري آلمان بازتاب داشت.
بنابر اين گزارش، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، آمريكا را مسؤول بي‌ثباتي و تروريسم كور در عراق دانستند و اظهار داشتند: آمريكا نمي‌خواهد يا قادر به تأمين امنيت در عراق نيست بنابراين آمريكا در هر فاجعه انساني و درماندگي كه در عراق روي مي‌دهد، مقصر و مسؤول اصلي است.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
تصميم ايران و قزاقستان بر افزايش حجم مبادلات تا سقف 10 ميليارد دلار

خبرگزاري فارس: محمود احمدي‌نژاد در كنفرانس خبري مشترك با نظربايف از تصميم ايران و قزاقستان براي افزايش حجم مبادلات تا سقف 10 ميليارد دلار خبر داد.


[align=center]
تصویر[/align]

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران و نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان پس از جلسات مشترك و امضاي اسناد همكاري بين هيئت‌هاي دو كشور در كنفرانس خبري مشتركي با خبرنگاران شركت كردند.
احمدي‌نژاد در پاسخ به سؤالي درباره شراكت با قزاقستان، رئيس جمهور اين كشور را دوست و برادر خوب خود دانست و گفت: ايران و قزاقستان داراي فرهنگ و تاريخ مشترك هستند و از دوره استقلال قزاقستان در دوران معاصر روابط دو ملت خوب و رو به گسترش بوده است.
وي با بيان اينكه ما از استقلال و پيشرفت قزاقستان حمايت مي‌كنيم و از اخبار پيشرفت‌هاي اين كشور تحت نظارت آقاي نظربايف خوشحال هستيم افزود: ايران و قزاقستان دو ملت متحد تاريخي هستند و همواره در كنار هم خواهند ماند.
وي با اشاره به زمينه‌هاي فراوان همكاري ايران و قزاقستان كه مورد گفتگو قرار گرفت، اظهار داشت: حجم مبادلات دو كشور اكنون سالانه دو ميليارد دلار است اما مصمم هستيم در فاصله زماني مناسب آن را به 10 ميليارد دلار برسانيم.
احمدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه همه موضوعات دو كشور را مورد گفتگو قرار داديم، افزود: زمينه‌هاي وسيعي براي گسترش همكاري‌ها مورد تفاهم است. در مورد حمل و نقل، ايجاد خط آهن از قزاقستان به تركمنستان و سپس به ايران و همچنين ايجاد جاده‌اي با ظرفيت بالا در كنار اين خط آهن و توسعه بنادر و خطوط كشتيراني مورد توافق است. همچنين توسعه همكاري در بخش انرژي، گاز و نفت و احداث پالايشگاه مشترك و سوآپ نفت و گاز نيز مورد توافق قرار گرفت. در مورد حضور بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك نيز بسيار زمينه‌ها مساعد است و در يك جمله هيچ مانعي براي توسعه روابط نداريم.
رئيس جمهور تصريح كرد: ديدگاه‌هاي ما نسبت به مسايل منطقه، درياي خزر و روابط بين‌المللي مشترك است و مصمم هستيم روابط را خصوصاً در بخش اقتصادي به بالاترين حد ممكن برسانيم و همچنين با حمايت از عدالت و صلح در عرصه بين‌المللي در مجامع مختلف از حقوق يكديگر دفاع كنيم.
احمدي‌نژاد سفر رئيس جمهور قزاقستان به ايران را گامي بلند در توسعه روابط توصيف كرد و اظهار داشت: آينده روابط دو كشور گسترده، سازنده و اميدبخش است و مطمئن هستيم تحت مديريت خوب آقاي نظربايف قزاقستان جايگاه خوبي در جهان خواهد يافت و نقش دو كشور براي توسعه صلح در درياي خزر دنياي اسلام و عرصه بين‌الملل تاثيرگذارتر خواهد شد.
نظربايف رئيس جمهور قزاقستان نيز با اشاره به گذشت 15سال از استقلال قزاقستان گفت: در طول اين سال‌ها روابط با ايران نزديك و خوب بوده و اسناد خوبي نيز به امضا رسيده كه اساس روابط دو كشور را تعيين كرده است.
وي افزود: ما با آقاي احمدي‌نژاد در فضايي صميمانه مذاكرات خوبي داشتيم و تمام بخش‌هاي روابط دو كشور را بررسي كرديم و مي‌بينيم كه براي پيشرفت روابط اقتصادي هيچ مانعي وجود ندارد و اسناد امضا شده بين دو كشور تحرك جديدي ايجاد مي‌كند.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
پوتين با كيف هسته‌اي به تهران مي‌آيد

خبرگزاري فارس: رئيس جمهور روسيه در سفر خود به تهران طبق روال عادي سفرهاي خود كيف هسته‌ايش را به همراه دارد.

[align=center]
تصویر[/align]

به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر صبح فردا سه‌شنبه با حضور سران پنج كشور ساحلي در تهران برگزار مي‌شود.
ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه كه به منظور شركت در اين اجلاس امشب وارد تهران خواهد شد كيف هسته‌اي خود را به همراه دارد. اين كيف ويژه را پوتين همواره حمل مي‌كند.
3 كيف فرمان تسليحات هسته‌اي در روسيه طراحي شده كه يكي از آنها در حال حاضر در اختيار پوتين قرار دارد و 2 كيف ديگر در دست وزير دفاع و رئيس ستاد موشكي اين كشور است و تسليحات هسته‌اي اين كشور با دريافت سه سيگنال از اين كيف‌ها در هر نقطه دنيا فعال مي‌شوند.
اگرچه اين كيف‌ها داراي كارايي عملي است ولي بيشتر در راستاي بازدارندگي تعبيه شده است.
آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق از اواسط دهه 60 كيف‌هاي هسته‌اي را طراحي كردند.
روز گذشته نيز يك هواپيماي روسي وسايل شخصي پوتين و هيئت همراه وي را به تهران آورد كه اين وسايل در محل اسكان پوتين مستقر شد.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مطالب مشابه

  • توسط EBRAHIM
   IRIS و پدید آمدن برنامه فضایی ایران (قسمت اول )

   مدتیست که از رسانه های جهانی،خبرهایی به گوش میرسد که ایران در حال تولید موشکی است که توانایی حمل ماهواره به فضا دارد.آيا چنين چيزي امكان دارد؟آيا اين ماجرا يك بلوف سياسيست يا حقيقت دارد؟
   دوستان از نظرات مفيد خودشون دريق نكنند امیدوارم مبحث جالبی شود.
   با تشكر   چند نکته قبال از خواندن مقاله :مطمئنا نظرات نویسنده با نظرات مترجم یکی نیست!!!
   در این مقاله موشک IRIS معادل موشک شهاب 3 دی فرض شده که آن هم به نوبه خود معادل موشک نو دونگ کره شمالی را در اختیار گرفته
   موشک IRIS ویا شهاب 3 دی اولین موشک ماهواره بر سبک ایران فرض شده اند (پراکنده بودن اطلاعات اجازه سخن قطعی را نمیدهد )
   موشک شهاب پنج معادل تائه دو پونگ دو کره شمالی فرض شده (البته از سوی نویسنده آن که آمریکایی هستند ) و عنوان اولین ماهواره بر سنگین ایران را بر دوش میکشد
   =============================================

   نخستین ظهور موشک ماهواره بر IRIS/IRSL-X-1

   با وجود ادعاهای ایران مبنی بر عدم بالابردن برد شهاب 3 دولت ایران در حال حاضر مشغول به ساخت و توسعه نخستین ماهواره بر خود موسوم به IRIS میباشد .
   پرتابگر ماهواره IRIS در ظاهر دارای ترکیب ساختمانی از موشک بالستیکShahab3 است که در مرحله اول از طراحی
   ان بهره میبرد و در مرحله دوم پرتابگر دارای دوقسمت موتور جامد و نیز محل حمل ماهواره (قسمت سوم) توسط پرتابگر است که قطر این مرحله از مرحله اول کمی بیشتر است و میتواند ماهواره های مخابراتی و علمی را در مدار زمین قرار دهد .
   .پرتابگر IRIS با پیکر بندی انجام شده بر روی آن پرتابگریست ایده آل به عنوان کاوشکر یا موشک اکتشافی که میتواند برای حمل کلاهک جنگی و یا توسعه کلاهک های فضایی قابل بازگشت و یا در نهایت برای ارسال محموله های علمی به فضا مورد استفاده قرار گیرد .البته این پرتابگر درحال حاضر نمیتواند ماهواره ها و یا محموله های با جرم بالا را به سمت مدار پرتاب کند . مگر اینکه مرحله سومی نیز به آن اضافه شود تا تبدیل به یک پرتابگر سنگین گردد .
   با توجه به آزمایش موشک چند مرحله ای شهاب 3 نویسنده بر این عقیده است که در صورتی که پرتاب آز مایشی موشک Shahab-3D نخستین پرواز آزمایشی پرتابگر IRIS باشد در آن صورت پرتابهای موشک های
   Shahab - 5 دومین و سومین مرحله از برنامه ساخت یک پرتابگر ماهواره ای است که ایران ادعا دارد در حال توسعه آن است .
   اولین تصویر از موشک IRIS در یکی از نمایشگاههای هوا و فضای ایرانیان در اندازه یک ماکت یک متری به نمایش گذاشته شد . نویسنده ادعا دارد که تستهای ناموفق پرتابی این موشک علت اصلی به تاخیر افتادن توسعه موشک حامل پرتابگر شهاب 5 تا کنون بوده است ولی با تردید بیان میکند که فقط زمان قادر به روشن ساختن این مطلب میباشد .

   نویسنده مقاله ادعا دارد که اختمال توسعه نوع جدیدی از موشک های بالستیک از روی این نسخه پرتابی با نامهای جدیدتر از Shahab - 3d وجود دارد ، ونیز باتوجه به موتور سوخت جامد مورد استفاده در مرحله فوقانی و نیز تمام اطلاعاتی که از موشک شهاب 3 در اختیار است ، طراحی نمایش داده شده از IRIS یقینا طرحی مناسب با استفاده از طراحی موشک بالستیک شهاب 3 است . هرچند که پرتاب این سیستم آزمایشی پیشرفته که پیش از این در غرب و شرق مورد استفاده قرار گرفته و از متدهای غربی و شرقی نیز برای توسعه استفاده کرده برای ملل چیز چندان غیر عادی نخواهد بود ، ولی به سرعت بخشیدن برای توسعه اولین ماهواره بر سنگین ایران قبل از پرتاب کمک شایانی خواهد کرد .
   نویسنده در ادامه با بیان شباهت موجود بین شهاب 3d و نسخه های دوم و سوم موشک تائه دو پونگ کره شمالی این پرسشها
   را مطرح میکند که آیا شهاب 3D میتواند نسخه اصلاح شده از ماهواره بر ایرانی IRIS باشد که تست نخست خود را سپری کرده است ؟ آیا این موشک همان نسخه بالستیک فضایی از موشک تائه دو پونگ 2 کره شمالی وترکیب ماهواره بر شهاب 5 است و یا اینکه موشک بالستیکی ساخت ایران است ؟
   شاید تاحد زیادی بتوان گفت که ایران در حال همکاری با کره شمالی برای ساخت نسخه دوم و سوم ماهواره بر شهاب 5 است و هر دو در انجام این طرح مشارکت جدی دارند. کره شمالی که در سال های پایانی قرن 20 نسخه جدید و بهسازی شده ای از موشک تائه دو پونگ 1 را آزمایش کرده بود در بین 26 Juan و 2 Julay سال 2001 نخستسن نمونه پرتابی از موشک تائه دو پونگ دو را برای پرتاب بر روی سکوی تاسیسات پرتاب خود قرار داده بود .
   این کاملا واضح است که موشک شهاب 3 دی چند ثانیه پس از پرتاب و قبل از پایان مرحله اول در اولین تست خود در آسمان منفجر شد . با وجود طراحی متناسب موتور سوخت جامد آن و نیز پوشش آیرو دینامیک موشک متاسفانه انفجار باعث جلوگیری از آزمایش این قسمت ها گردید . در کل باید به این نتیجه رسید که در صورت تداوم برای ساخت و تکمیل شهاب 5 گلی به یاد ماندنی برای مردم ایران در بخش فضا به ثمر خواهد رسید .


   ========================================
   اما مشخصات موشک IRIS

   حد اکثر بار قابل حمل توسط کلاهک موشک (کیلوگرم ): 760-987-1,158 بار فضایی و یا کلاهک جنگی .
   حداکثر برد ( کیلومتر ) : 1500
   تعداد مراحل : 2
   قطر موشک (متر ) : 1.32 - 1.35 – 1.85
   ارتفاع موشک : 17.1 متر
   وزن در حالت پرتابی سبک : 16000 کیلوگرم
   وظیفه : برای پرتاب محموله های فضایی علمی و تحقیقاتی و نیز ماهواره ها

   اطلاعات مربوط به مرحله اول موشک
   ارتفاع : 14 متر
   قطر : 1.32 – 1.35 – 1.85 متر
   جرم :15092 کیلوگرم
   تراست : موثر 26051 کیلوگرم بر فوت مربع - واقعی 26,760-26,600 کیلوگرم بر فوت مربع
   زمان سوخت : 110 ثانیه
   نوع سوخت : TM-185 (20% Gasoline + 80% Kerosene)
   نوع اکسید کننده : AK-27I (27% N2O4 + 73% HNO3 + Iodium Inhibitor)
   جرم سوخت :12912 کیلو گرم

   اطلاعات مربوط به مرحله دوم موشک
   ارتفاع : 3 الی 4 متر در کل
   قطر : 1.3 ای 2 متر
   وزن : نا معلوم
   تراست موتور : نامعلوم
   مدت زمان سوخت : 100 ثانیه
   نوع سوخت : جامد

   لطفا اگر کسی تصویری از این پرتابگر داره در تاپک قرار بده

   ادامه دارد ..........
   ======================
   منبع خبر:وبلاگ هوانوردی قرن 21
  • توسط Davood
   يك شركت آمريكايي ساخت هواپيما اعلام كرد مقام‌هاي اسراييلي تمايل دارند يكصد هواپيماي جنگي از نوع اف - ۳۵جديد را خريداري كنند.
   روزنامه اسراييلي معاريو روز پنج شنبه با اعلام اين خبر افزود، برخي مديران شركت لاكهيد مارتين به تازگي به تل‌آويو سفر كرده‌اند تا با اليعايزر شكيدي فرمانده نيروي هوايي اسراييل و برخي مقام‌هاي عالي رتبه ارتش اسراييل درباره اين معامله گفت و گو كنند.
   بر پايه اين خبر، هواپيماهاي اف ۳۵كه جديدترين در نوع خود است ، هواپيماي جنگي اصلي در نيروي هوايي آمريكا در آينده خواهد بود.
   روزنامه ياد شده نوشت : اگر اين معامله صورت گيرد، نيروي هوايي ارتش اسراييل ، اولين هواپيما از اين نوع را در سال۲۰۱۴ميلادي دريافت خواهد كرد.
   آمريكاطي سالهاي گذشته هر سال ميلياردها دلار كمك بلاعوض به سردمداران اسراييلي اهدا كرده كه بخش مهمي از آنها در قالب انواع تجهيزات پيشرفته نظامي ، سلاح‌هاي جديد و غير متعارف بوده است.
   بخشي از اين سلاحها را اسراييل در جنگ اخير خود عليه لبنان استفاده كرد و هزاران تن از مردم بي‌گناه اين كشور را با آنها به خاك و خون كشيد.

   irna.ir
  • توسط MR9
   آیین معارفه فرمانده جدید سپاه قدس 
    

    
   آیین معارفه فرمانده نیروی قدس سپاه برگزار شد
    
    
   پی نوشت :
    
   1- تاپیک جدید اخبار دفاعی جمهوری اسلامی ایران با مراسم معارفه فرمانده جدید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
   2- لینک تاپیک نخست در بند ذیل
   2- اخبار دفاعی جمهوری اسلامی ایران I
 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.