Recommended Posts

گستاخی امارات در طرح نقشه ترور سردار سلیمانی

طرح نقشه ترور سردار سلیمانی

ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیس دبی و از نزدیکان محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در اظهاراتی بی شرمانه خواهان ترور سردار سلیمانی ، فرمانده سپاه قدس ایران هنگام حضور وی در نجف و کربلا برای نشست با سیاسیون شیعه و سران نیروهای بسیج مردمی در عراق شد.خلفان در سلسله توییت هایی بی شرمانه با حمله به ایران و به طور مشخص سردار سلیمانی نوشت: گامهای فارسی بر روی سرزمین قادسیه قدم می گذارد.وی در ادامه گزافه گویی های وقیحانه خود نوشت: سلیمانی امنیت کشورهای عربی را به خطر انداخته است. سلیمانی کسی است که اگر نام بغداد برده شود، از ترس به خود می لرزد. چه کسی پای سلیمانی را می شکند؟ و چه کسی او را در بغداد مدفون خواهد کرد؟ چه کسی فرمانده فارس را به اسارت خواهد گرفت؟ آیا قهرمانی هست؟ اگر مردان علیه سلیمانی نقشه بکشند، او را از بین خواهند برد.معاون رئیس پلیس دبی در ادامه اظهارات توهین آمیز خود نوشت: عراق اگر سلیمانی را به قتل نرساند، مردی به دنیا نیاورده است. ورود سلیمانی به خاک عراق لکه ننگی خواهد بود.وی در ادامه سلسله توییت های بی شرمانه خود علیه سردار سلیمانی نوشت: ای قهرمانان بغداد، صیادان سلیمانی باشید و او را به روی زمین بیندازید.باشگاه خبرنگاران این خبر را منتشر کرده است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/611735/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87

 

 

نمی دانم این رئیس پلیس دبی و معاونش چکاره هستند که از این نظرها می دهند ؟

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

گستاخی امارات در طرح نقشه ترور سردار سلیمانی
طرح نقشه ترور سردار سلیمانی[/size]
ضاحی خلفان، معاون رئیس پلیس دبی و از نزدیکان محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در اظهاراتی بی شرمانه خواهان ترور سردار سلیمانی ، فرمانده سپاه قدس ایران هنگام حضور وی در نجف و کربلا برای نشست با سیاسیون شیعه و سران نیروهای بسیج مردمی در عراق شد.خلفان در سلسله توییت هایی بی شرمانه با حمله به ایران و به طور مشخص سردار سلیمانی نوشت: گامهای فارسی بر روی سرزمین قادسیه قدم می گذارد.وی در ادامه گزافه گویی های وقیحانه خود نوشت: سلیمانی امنیت کشورهای عربی را به خطر انداخته است. سلیمانی کسی است که اگر نام بغداد برده شود، از ترس به خود می لرزد. چه کسی پای سلیمانی را می شکند؟ و چه کسی او را در بغداد مدفون خواهد کرد؟ چه کسی فرمانده فارس را به اسارت خواهد گرفت؟ آیا قهرمانی هست؟ اگر مردان علیه سلیمانی نقشه بکشند، او را از بین خواهند برد.معاون رئیس پلیس دبی در ادامه اظهارات توهین آمیز خود نوشت: عراق اگر سلیمانی را به قتل نرساند، مردی به دنیا نیاورده است. ورود سلیمانی به خاک عراق لکه ننگی خواهد بود.وی در ادامه سلسله توییت های بی شرمانه خود علیه سردار سلیمانی نوشت: ای قهرمانان بغداد، صیادان سلیمانی باشید و او را به روی زمین بیندازید.باشگاه خبرنگاران این خبر را منتشر کرده است.
http://www.tabnak.ir/fa/news/611735/گستاخی-امارات-در-طرح-نقشه-ترور-سردار-سلیمانیشباهت-احمدی-نژاد-و-عارف-از-دید-یک-اصلاح-طلبطعنه-پیامکی-حسین-شریعتمداری-به-روحانیپیام-تسلیت-داعش-به-اعدامی-های-کردستانپیشنهاد-سپردن-نوبخت-به-موزه
 
 
نمی دانم این رئیس پلیس دبی و معاونش چکاره هستند که از این نظرها می دهند ؟


وقتی نمیتونیم جواب مناسبی به پررو بازیهای این همسایه های خوبمون بدیم همچنان باید شاهد همچین اظهاراتی باشیم.
 • Upvote 3
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

وقتی نمیتونیم جواب مناسبی به پررو بازیهای این همسایه های خوبمون بدیم همچنان باید شاهد همچین اظهاراتی باشیم.

 

مشکل این است که این طرف جایگاهی ندارد ولی صداش تو رسانه ها تقویت می شود 

رئیس پلیس دبی خودش چه جایگاهی دارد که معاونش بخواهد داشته باشد

این مساله تا حدی دست ما را در جواب می بندد 

 

در آن سو اگر ادعاهای واهی سر جزایر سه گانه را هم اضافه کنیم 

به همراه لات حرف زدن های آنها ما را به سمت راه حل های عملی می برد 

راه حل هایی که زبان ها را در دهانشان قفل کند 

 

مشخصا امارات روی بحث اقتصادی ادعا دارد وباید روی این بحث با او درگیر شد 

راهکار اول عدم امکان قرارگیری در ترانزیت به کشور ما و ارتباط مستقیم به جای واسطه کردن امارات 

راهکار دوم تبدیل آنها به وارد کننده محصولات ما 

راهکار سوم کاهش امکان انتقال سرمایه به این کشور از سمت ما

 

موارد گفته شده به علت تحریم ها و بحث دور زدن سخت و غیر ممکن بود بویژه با دلال بازی ها ولی امروز دیگر این بهانه را نداریم

 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

مشکل این است که این طرف جایگاهی ندارد ولی صداش تو رسانه ها تقویت می شود 

رئیس پلیس دبی خودش چه جایگاهی دارد که معاونش بخواهد داشته باشد

این مساله تا حدی دست ما را در جواب می بندد 

 

در آن سو اگر ادعاهای واهی سر جزایر سه گانه را هم اضافه کنیم 

به همراه لات حرف زدن های آنها ما را به سمت راه حل های عملی می برد 

راه حل هایی که زبان ها را در دهانشان قفل کند 

 

مشخصا امارات روی بحث اقتصادی ادعا دارد وباید روی این بحث با او درگیر شد 

راهکار اول عدم امکان قرارگیری در ترانزیت به کشور ما و ارتباط مستقیم به جای واسطه کردن امارات 

راهکار دوم تبدیل آنها به وارد کننده محصولات ما 

راهکار سوم کاهش امکان انتقال سرمایه به این کشور از سمت ما

 

موارد گفته شده به علت تحریم ها و بحث دور زدن سخت و غیر ممکن بود بویژه با دلال بازی ها ولی امروز دیگر این بهانه را نداریم

 

این یارو حرف زدنش در حد واق واق کردنه

باید سنگی بهش زد تا خفه خون بگیره

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

انتونی کردزمن  تغییر بالانس خلیج

بد نیست بخوانید 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160804_Gulf_Balance_Iranian_Threat.pdf

 

وضع خرابه ها

3~1.jpg

 

 

2-4.jpg
 

1~6.jpg

 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

عکس را پاک کن خلیج ع ر ب ی نیست فارسه

سلام

پاک نکن ، اینو به جاش استفاده کن .

2-4.jpg

 • Upvote 7

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

این مردک همواره از این واژه جعلی استفاده می کنه. بهش ایمیل زیر را زدم، ولی جواب نداده:

 

Dear Anthony

  
  I hope things are going well with you
  
  I have read most of your publications on Military Balance in middle east. It seems that you spend time and put a lot of effort into your job; however, it is very appalling that you kill the quality of your job by forging "Arabian Gulf" throughout your publications
   As a researcher (which I hope you are) you should know that there has been no "Arabian Gulf" in the documented history of human civilization. If you have been paid by Arabs or  other corrupted institutes to fake it, that is up to you, but be advised that a "fact = Persian Gulf" cannot be replaced with a "fake = Arabian Gulf
 
With Regards
 • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

این کردزمن تحلیل هاش آبکی .یه جا میگه تجهیزات نظامی ایران فرسوده اند و نمی تونه حتی یک نارنجک بسازه یک جا میگه ایران در حال ساخت موشک های پیشرفته هسته ای است.کلا آلت دست عرب هاست.

 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

http://defence-blog.com/news/saudi-arabia-to-buy-new-ukrainian-made-grom-2-tactical-missile-systems.html

بحث عربستان با اکراین برای خرید سامانه موشکی گروم2 

فعلا 40 میلیون دلار دریافت کردن از عربستان برای توسعه سیستم وتستش 

برد 350تا حداکثر 500 کیلومتر 

 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

http://defence-blog.com/news/saudi-arabia-to-buy-new-ukrainian-made-grom-2-tactical-missile-systems.html

بحث عربستان با اکراین برای خرید سامانه موشکی گروم2 

فعلا 40 میلیون دلار دریافت کردن از عربستان برای توسعه سیستم وتستش 

برد 350تا حداکثر 500 کیلومتر 

اگر ابن خبر رو در کنار خرید اسکندر از روسیه بزاریم نشان دهنده این است که  برای تاسیسات نفتی کشور  و همینطور بقیه نقاط اقتصادی در جنوب تهدیدی خیلی زیادی برای کشور دارد که باید به فکر چاره ای برای این موشک ها در نظر گرفت

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

اگر ابن خبر رو در کنار خرید اسکندر از روسیه بزاریم نشان دهنده این است که  برای تاسیسات نفتی کشور  و همینطور بقیه نقاط اقتصادی در جنوب تهدیدی خیلی زیادی برای کشور دارد که باید به فکر چاره ای برای این موشک ها در نظر گرفت


دشمن میخواد شیوه ما رو علیه خودمون استفاده کنه. خرید موشکهای بالستیک از چین و روسیه و اوکراین یک تهدید خیلی جدی برای کل کشور هست بخصوص اگه خبرهای راجع به پاکستان و سلاح هسته ای هم حقیقت داشته باشه. کار خاصی هم متاسفانه نمیشه کرد چون مثلا موشک اسکندر برای گذر از سپر موشکی ناتو در شرق اروپا ساخته شده، پدافتد ما که بدون تعارف پنبه هست واسه این گونه سلاحها.
 • Upvote 2
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

دشمن میخواد شیوه ما رو علیه خودمون استفاده کنه. خرید موشکهای بالستیک از چین و روسیه و اوکراین یک تهدید خیلی جدی برای کل کشور هست بخصوص اگه خبرهای راجع به پاکستان و سلاح هسته ای هم حقیقت داشته باشه. کار خاصی هم متاسفانه نمیشه کرد چون مثلا موشک اسکندر برای گذر از سپر موشکی ناتو در شرق اروپا ساخته شده، پدافتد ما که بدون تعارف پنبه هست واسه این گونه سلاحها.

 

 هر چیزی یه نقطه ضعف دارد اگر از سلاح دشمن اطلاعات کافی داشته باشیم می تونیم از نقاط ضعف ان سلاح  استفاده کنیم هر چند که کار سختی هست

 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
باب کورکر رئیس کمیسیون روابط خارجی کنگره آمریکا گفت: کاخ سفید با قراردادهای مربوط به فروش جنگنده به قطر و کویت و بحرین به ارزش 8 میلیارد دلار که مدتی است به تعلیق درآمده، اعلام موافقت کرده است.
 
به گزارش مشرق، بر اساس قراردادهای یاد شده 72 جنگنده F-15E به قطر و 40 جنگنده F/A-18 E/F به کویت و چند جنگنده اف 16 به بحرین فروخته خواهد شد.

 

 
شایان ذکر است کاخ سفید دیروز چهارشنبه موافقت خود را در خصوص فروش 36 جنگنده به قطر به ارزش تقریبا 4 میلیارد دلار و 28 جنگنده با احتمال افزایش 12 جنگنده دیگر به کویت به ارزش تقریبا سه میلیارد دلار به اطلاع اعضای کنگره رساند.

 

 

بر اساس این گزارش، عملیات فروش یاد شده بیش از دو سال است که به دلیل نگرانی های مطرح شده از سوی اسراییل مبنی بر احتمال قرار گرفتن این جنگنده ها در دستان اشتباه و استفاده علیه وی به تعلیق درآمده بود.

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/638303/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

 • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم