death-white

تحلیل و پیگیری تحولات سوریه (1)

Recommended Posts

 

hfh0rm39syrkzt6xes3c.jpg

 

 

اسلحه تک تیرانداز M99 ساخت چین با کالیبر 12.7

 

قطعأ این اسلحه در منطقه ای کوهستانی مثل قلمون می تونه یه تهدید جدی برای نیرو های حزب الله و ارتش سوریه باشه

 

خدا نیرو های محور مقاومت رو در پناه خودش حفظ کنه

 

خدا کنه تعداد زیادی از اینها نداشته باشد

 

یعنی به معنی واقعی کلمه ، تروریست ها تا بن دندان مسلح شدن

ویرایش شده در توسط meisam1367

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

گنبد مطهر حضرت «رقیه» سلام الله، دخت امام حسین (ع)

 

13931023000507_PhotoL.jpg

 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

https://pbs.twimg.com/media/B7PG3RVCMAAJycI.jpg

https://pbs.twimg.com/media/B7PLv0-IYAEyqVD.png

بنظر میرسه که داعش در حال کشتن اعضای خارجی نادم و پشیمون خودش هست این دوتا عضوش که از جمهوری های سابق شوروی(روسیه و قزاقستان) هستند  رو به اتهام جاسوسی برای روسیه توسط این کودک بقتل رسوند این آقا کوچولو با خونسردی تمام این دونفر رو کشت و قبلا هم ارزو کرده که سر مخالفین رو ببره

ویرایش شده در توسط armagdon
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
حسن عباسی بازم داغ کرده مشالا داره...

ﭘﯿﺎﻡ 9 ﺩﯼ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﺮﺍﻝ ﺩﺭﻭﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﯾﻢ، ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﯾﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ، !ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺍﻋﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺷﻤﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻮﺩ، ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﻤﻦ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﯾﻢ*
ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ.
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮ ﺷﺎﺥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛
ﺩﯾﺪید ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ
!ﻭ ﯾﮏ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺯﯾﺮ 50 ﺩﻻ‌ﺭ ﻭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﯿﺰ ﻣﺬﺍﮐﺮﻩ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺕ ﺩﺍﺩﯾﻢ*
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ! ﭼﺮﺍ ﭘﺰ ﻏﯿﺮ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ؟ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ، ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ، ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩﯼ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮﺷﮏ ﮐﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﺩ! ﭘﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ؟ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﻣﻠﺖ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺯﺩﻥ ﭼﻪ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ‌ﺷﺎﻥ!
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺳﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺖ ﻭﻫﺎﺑﯽ ﺩﺍﻋﺸﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ؟ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ!!! ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭ ﺷﻬﯿﺪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮاﻕ ﺭﺍ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ؟ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺮﻭ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺐ؟
ﮐﺪﺍﻡ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ 30 ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ؟ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻻ‌ﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮﺩﯾﺪ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﯿﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ؛ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ؟ ویرایش شده در توسط i-ronin
 • Upvote 16
 • Downvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

بسم الله الرحمن الرحیم

اقای اردوغان در واکنش به حضور نتانیاهو در راهپیمایی "اتحاد" پاریس گفت:
"من یک سوال دارم و آن این است که نتانیاهو با چه رویی در راهپیمایی پاریس حاضر شد؟"
" چطور مردی که با کشتن 25 هزار نفر به «تروریسم دولتی» متهم است در این تظاهرات حاضر می‌شود و برای مردم دست تکان می‌دهد؟ "
لبخند

سگ زرد داره پاچه شغال رو میگیره.... :)
 • Upvote 1
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اقای اردوغان در واکنش به حضور نتانیاهو در راهپیمایی "اتحاد" پاریس گفت:

"من یک سوال دارم و آن این است که نتانیاهو با چه رویی در راهپیمایی پاریس حاضر شد؟"

 

چون 4 نفر اسرائیلی در گروگانگیری کشته شدن شرکت نتانیاهو طبیعی بود

ویرایش شده در توسط armagdon
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

داعش از کودک قاتل هم رونمایی کرد + تصاویر و متن بازجویی

 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تروریستی داعش با انتشار ویدئویی از دستگیری دو نفر از اعضای سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) در سوریه خبر داد.

این گروه تروریستی در این فیلم اعلام می‌کند این دو تن ــ که یکی از آنها تبعه کشور قزاقستان است ــ به جاسوسی برای این سازمان اعتراف کرده‌اند.

در فیلم منتشر شده دو فرد که خود را «مامایوف جانبولات ایسینجانوویچ (memayev jambulat yesenjanovich)» و «آشیموف سیرکای نیکولایاویچ (Ashimov sergey Nikolayavich)» معرفی می‌کنند به همکاری با روس‌ها اعتراف می‌کنند.

اما قسمت هولناک تر این فیلم، لحظه ای است که این دو نفر پس از پایان اعترافاتشان، به وسیله یک کودک اعدام می‌شوند!

این ویدئو نشان می‌دهد که یک پسربچه (ظاهراً قزاق) با شلیک گلوله از پشت و از فاصله نزدیک، این دو نفر را که روی زمین زانو زده‌اند می‌کشد.

این فیلم هفت دقیقه‌ای که مانند بسیاری از ویدئوهای منسوب به داعش به صورت حرفه‌ای فیلمبرداری و تدوین شده و به زبان روسی و با زیر نویس انگلیسی و عربی منتشر گردیده است.

متن سؤالات داعش و پاسخ این افراد به شرح زیر است:

بازجوی داعش: اسم کاملت چیه؟
ـــ مامایوف جانبولات ایسینجانوویچ (memayev jambulat yesenjanovich)

511deb67147f0121f798d76bdae281f4.jpg

داعش: مکان تولد؟
مامایوف: قزاقستان منطقه جامبول
داعش: تاریخ تولد؟
مامایوف: ۱۹۷۶
داعش: چه ماه و چه روزی؟
مامایوف: ۱۴ می
داعش: ملیت؟
مامایوف: قزاق

7a424374fa30358873fe752562e51b0f.jpg

داعش: قبل از اینکه به مناطق تحت سیطره دولت اسلامی بیایی چکار می‌کردی؟
مامایوف: در سرویس امنیت فدرال روسیه بودم.
داعش: در آنجا با چه کسی کار می‌کردی؟
مامایوف: کاسینکو اولیکسیی (katsenko Aleksey)
داعش: چه چیزی تو را مجبور به این کار کرد؟
مامایوف: آنها مرا مجبور کرده بودند.
داعش: تو برای چه مأموریتی به سوریه فرستاده شدی؟
مامایوف: مأموریت من این بود که در سوریه با یکی از رهبران داعش نزدیک شده و از او اطلاعات به دست بیاورم. همچنین اطلاعاتی از جنگجویان داعش بدست آورده و آنها را در اختیار روس‌ها قرار بدهم. مأموریت دوم من این بود که یک فلش مموری در لپ تاپ رهبر داعش قرار دهم.

990c967916dea5708278296d354233a7.jpg

داعش: آیا تو فلش مموری را در لپ تاپ رهبر دولت اسلامی قرار دادی؟
مامایوف: بله بله
داعش: پاداش این عمل چه بود؟
مامایوف: براساس نوع اطلاعاتی که به آنها می‌دادم پاداش می‌گرفتم
داعش: چطور به مناطق تحت سیطره دولت اسلامی آمدی؟ در کدام منطقه استانبول ساکن شدی و با چه کسانی دیدار کردی؟
مامایوف: در آپارتمانی نزدیک یک مسجد بزرگ بودم، در آنجا با دو نفر که یکی از آنها ترکیه‌ای بود ساکن بودم. مدتی در آنجا بودم بعدا مرا به فرودگاه فرستادند.
داعش: آیا آنها هم جاسوس بودند؟
مامایوف: بله، بله
داعش: آیا جای امنی بودی؟
مامایوف: بله خانه امنی بود
داعش: آیا غیر از تو جاسوس دیگری هم بود؟
مامایوف: بله یک روس و یک ترک هم بودند که هرکدام کیف‌های حاوی پول همراه داشتند.
داعش: آنها هم جاسوس بودند؟
مامایوف: مثل اینکه بودند.
داعش: مجاهدین ما به تو شک کردند و تو را گرفتند، درسته؟
مامایوف: بله
داعش: آیا تو اعتراف می‌کنی که جاسوس بودی؟ 
مامایوف: بله

9887064aba6957e25a0c8a65ab9ec885.jpg

 

ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ

داعش: اسم کاملت چیه؟
ـــ : آشیموف سیرکای نیکولایاویچ ( Ashimov sergey Nikolayavich)
داعش: تاریخ تولدت؟
آشیموف: ۳۰ مارس ۱۹۸۴

0689f835756c676eee453d6412655c50.jpg

داعش: قبل از اینکه به مناطق تحت سیطره دولت اسلامی بیای چکار می‌کردی؟
آشیموف: در سرویس امنیت فدرال روسیه کار می‌کردم.
داعش: با چه کسی همکاری می‌کردی؟ 
آشیموف: «الدار» مسئول من بود.
داعش: برای چه مأموریتی به مناطق تحت سیطره دولت اسلامی فرستاده شدی؟
آشیموف: قرار بود هر اطلاعاتی که درباره داعش و جنگجویان این گروه در سوریه به دست می‌آورم برای آنها ارسال کنم و همچنین درباره محل سکونت رهبر داعش اطلاعات بدست بیاورم.

f155b14731961d2c826ae77fe1e8b842.jpg

داعش: صادق باش! تو برای چه مأموریتی برای رهبر دولت اسلامی داشتی؟
آشیموف: مأموریت من این بود که او را به قتل برسانم.
داعش: آیا اطلاعاتی درباره جنگجویان داعش ارسال کردی؟
آشیموف: بله من یک سری اطلاعات جمع کردم و اطلاعاتی را برای روس‌ها فرستادم. در برابر هر اطلاعاتی که می‌فرستادم پاداشم را به کارت عابربانک من واریز می‌کردند.
داعش: سلیمان! (اسم قبلی آشیموف) حکم کسی که با کفار علیه مسلمانان همکاری می‌کند چیست؟
آشیموف: مرتد است. من قبلا مسلمان بودم و پس از اینکه برادرم را تحویل دادم مرتد شدم. پیامی دارم برای کسانی که به اینجا می‌آیند و جاسوسی می‌کنند: قبل از اینکه دیر شود توبه کنند!

ba464bf2187612d5f4ddd3acc27ea9ab.jpg

در ادامه این فیلم دو عضو سرویس امنیت فدرال روسیه با دستهای بسته که برای اعدام آماده شده‌اند دیده می‌شوند. پشت سر این افراد یکی از جلادان گروه تروریستی داعش که در کنار او یک کودک قزاق ایستاده دیده می‌شوند.

جلاد داعش می‌گوید: خداوند بر ما منت گذاشت(!) که سرویس اطلاعات دولت اسلامی این جاسوس‌ها را بگیرد. آن‌ها هم با همکاری با روسیه اعتراف کردند، در روسیه جذب سرویس جاسوسان شدند و بعد هم به منطقه تحت سیطره دولت اسلامی آمدند. اکنون هم در دام کودکان دولت اسلامی هستند.

سپس او خطاب به کودک قزاق عضو داعش می‌گوید: بیا اعدام کن!

کودک قزاق هم که حدود ده تا دوازده سال سن دارد با یک اسلحه کلت دو عضو سرویس‌های امنیتی روسیه را اعدام می‌کند.

وی یک گلوله از پشت به سر کاسینکو اولیکسیی و سه گلوله هم به سر آشیموف شلیک می‌کند.

این کودک که نامی از او منتشر نشده در پاسخ به سؤالی درباره شغل آینده خود گفته بود: می‌خواهم کفار را ذبح کنم، در آینده مجاهد شوم.

1dd00c9feffc832337a6260e1fec8184.jpg
646a89a49d1e514ffe40ab3106e02571.jpg
44128639b55799328036e518ad4ccc0e.jpg
675e555bb5cc48e38a5a6b0a2ae8d278.jpg
d4c112b9a0a0572b89dc0a94a36e8282.jpg
e09974e630aee3c8d6d862e8208b52d1.jpg
9c71e1c0299badced0070d92d1f9efe6.jpg
0f4f401416555d6a5a54d73b10ff419e.jpg
610980e8c18afd60bdc10ca93cc032bd.jpg
c7b68d52e968fda9c653cb7bbe71a9f3.jpg
ویرایش شده در توسط projectile
 • Upvote 12
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

گزارش تحولات اخیر جبهه های سوریه

 

حلب: حلب همچنان کانون درگیری‌ها
از استان حلب در شمال سوریه گزارش شده است که نیروهای ارتش سوریه با گروه‌های تروریستی مسلح اطراف منطقه «البریج» که هم اکنون به یکی از پیچیده‌ترین نقاط درگیری در این ریف شمال شرقی حلب تبدیل شده، به شدت درگیر شدند تا همزمان با آن کوی «الراشدین» و جبهه عملیاتی «الکلاسه» شاهد درگیری‌های مشابهی بین دو طرف باشد و یگان توپخانه ارتش سوریه نیز مواضع تروریست‌ها در کوی «العامریه» را هدف قرار دهد.
تصاویر زیر تاحدود زیادی وضعیت سخت و دشوار منطقه البریج را نشان دهد و اینکه چرا این منطقه هم اکنون به یکی از نقاط پیچیده عملیاتی ارتش سوریه تبدیل شده است.

 

1973710_873242679407193_4657391635216869

 

10858532_873242649407196_193818894050609

 

اما از دو شهرک شیعه نشین «نبل» و «الزهراء»، در ریف شمالی حلب ارتش و نیروهای دفاع ملی سوریه مواضع عمدتا وابسته به گروه‌ تروریستی تکفیری «جبهه النصره» حمله کرده و شماری از تروریست‌های وابسته به این گروه را به هلاکت رسانده و زخمی می‌کنند. اگرچه جدیدترین گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها اطراف نبل و الزهراء حکایت دارد و اینکه نیروهای ارتش سوریه حمل النصره به نبل را که قصد نفوذ به آن را داشتند، دفع کردند. در حمله النصره به نبل و الزهراء «ابو قدامه الأردنی» (تصویر زیر)، یکی از فرماندهان نظامی جبهه النصره در ادلب که فرمانده تروریست‌های خط شکن این گروه تروریستی شمرده می‌شد، نیز به هلاکت رسید.
البته صرف نظر از جبهه النصره که مهمترین گروه تروریستی فعال در این منطقه شمرده می‌شود، دیگر گروه‌های تروریستی مسلح ائتلافی را به نام «جبهه شامیه» تشکیل دادند که شامل خود جبهه النصره و آزادگان شام، ارتش مجاهدین و چندین گروه کوچک تروریستی دیگه می‌شود، ولی در حال حاضر جبهه النصره مهم‌تر از گروه‌های دیگر تروریستی در این جبهه عملیاتی نشان داده است.
در پاسخ به این حملات جبهه النصره نیروهای هوایی ارتش سوریه و یگان توپخانه آن مواضع تروریست‌ها در بیانون، مایر و حیان را بمباران کردند.
البته از داخل شهر حلب گزارش شده است که گروه‌های مسلح حمله گسترده‌ای را علیه دایره «اطلاعات هوایی» ارتش سوریه در کوی «جمعیت الزهراء» انجام دادند که با شکست مواجه شدند.
دایره اطلاعات هوایی ارتش سوریه در کوی «جمعیت الزهراء» یکی از بزرگترین شاخه‌های اطلاعاتی ارتش سوریه است که در غرب شهر حلب قرار دارد. مساحت این منطقه حدود ۲ و نیم هکتار است و با اینکه هم اکنون خط مقدم درگیری‌ها محور غربی حلب به شمار می‌آید، ولی به دلیل اینکه دایره «اطلاعات هوایی» خط اول دفاع از منطقه غرب حلب است که در کنترل ارتش سوریه بشمار می‌آید، بنابراین حفظ آن برای ارتش سوریه و تصرف آن برای گروه‌های تروریستی بسیار مهم و حیاتی است، چون با تصرف آن ارتش سوریه مجبور خواهد شد، تعدادی از محله‌های اطراف را تخلیه کند که به معنای تصرف آن توسط تروریست‌هاست.
اما هدف مهم‌تر تصرف این منطقه برای گروه‌های مسلح از کار انداختن آتش توپخانه ارتش سوریه است که از این نقطه همه روزه مواضع تروریست‌ها در ریف حلب را گلوله باران می‌کند. تروریست‌ها تلاش دارند، از این نقطه به عنوان مرکز ثقل و نقطه‌ای استراتژیک برای برهم زدن موازنه قوا در غرب حلب استفاده کنند.
علاوه بر اینکه قرار داشتن این منطقه در سطح جغرافیایی بالاتر از مناطق اطراف اشراف کاملی به طرفی می‌دهد که کنترل آن را در دست گیرد.
در جبهه «عین العرب» کُردهای مبارز این منطقه مواضع خود در قبال داعش را تحکیم می‌کنند. این درحالی است که طی درگیری‌های روز گذشته مبارزان کُرد حدود داعشی را در محور عملیاتی جنوب شرقی این شهر در «مکتبا رش» و «انبارهای آب» به هلاکت رساندند و در منطقه «مزرعه داوود»، در شمال شرقی عین العرب ۲ تانک و یک خودرو مجهز به تیربار سنگین داعش را منهدم کردند، در حالی‌که از تپه «مشتى نور» در جنوب غربی عین العرب نیز درگیری‌هایی گزارش شده است

 

حسکه: شکست داعش از مبارزان کُرد
شکست‌ها و خسارات داعش تنها به منطقه عین العرب منتهی نمی‌شود، بلکه در استان «حکسه»، در شمال شرقی سوریه نیز این گروه تروریستی تکفیری با شکست‌هایی مواجه و آن را واداشته تا طی استحکامات خود در تمام محورهای درگیری در ریف حسکه،‌ بویژه منطقه «جزعه» در «ریف الیعربیه» و در بزرگراه مرزی «السیاسی» در نزدیکی مناطق مرزی عراق را و روستاهای تحت تصرفش در «تل حمیس» از جمله «الدهماء» و «الراویه»، واقع در ریف شرقی قامشلی تا منطقه «راس العین» در محور غربی استان حسکه را تقویت کند.
این در حالی است که این گروه ظرف ۳ روز گذشته حملات متفرقه‌ای را علیه روستاهای جنوب «جزعه» که دارای اهمیت استراتژیکی در این منطقه است، انجام داده اما شکست مواجه شده است.
تشدید درگیری‌ها در محور غربی شهر «رأس العین» که با استان رقه، مهمترین پایگاه داعش در سوریه هم مرز است و پیشروی مبارزان کُرد به سمت جنوب شهرک «تل تمر»، واقع بین رأس العین و حسکه، به شدت داعش را از حملات غافلگیرانه مبارزان کُرد به وحشت انداخته و موجب شده، داعش ضمن متوقف کردن حملات خود در عین العرب، نگاه خود را بر منطقه «جرابلس» و از آنجا شهر «رقه» و همچنین بزرگراه «تل أبیض» معطوف و مواضع خود را در این مناطق و همچنین مناطق ممتد از «مبروکه» تا کوه «عبد العزیز»، در غرب شهر حسکه مستحکم کند.
این درحالی است که استقرار مبارزان کُرد در محور شمال غربی استان حسکه، بویژه در طول بزرگراه «تل تمر» تحرکات داعش در روستاهای «آشوری» منطقه را با مشکل مواجه کرده، به خصوص که این روستاها قبلا جولانگاه داعش بشمار می‌آمدند.
ارتش سوریه نیز در ادامه عملیات‌های خود در این منطقه در با همکاری نیروهای دفاع ملی داعش را به عقب نشینی بیش از پیش به سمت کوه عبد العزیز واداشته که مهمترین پایگاه این گروه تروریستی تکفیری در استان حسکه بشمار می‌آید. در حال حاضر ارتش سوریه در تدارک برای آغاز عملیات نظامی گسترده در کوه عبد العزیز است، بخصوص که عشایر منطقه نیز به شدت از ارتش سوریه حمایت و با آن همراهی می‌کنند، با آزادسازی کوه عبد العزیز هدف بعدی ارتش سوریه بی‌تردید شهر «الشدادی» خواهد بود، یعنی پایگاه اصلی داعش در ریف جنوبی حسکه، با تصرف الشدادی می‌توان گفت، حضور داعش محدود به شرق حسکه و شهر «الهول» خواهد بود که تنها ٣٠ کیلومتر با مرزهای عراق فاصله دارد.

 

دیر الزور: زمین‌گیر شدن داعش

 

daesh00451_PhotoL.jpg

 

اما در دیر الزور گروه تروریستی تکفیری «داعش» که سودای تصرف فرودگاه نظامی دیر الزور را در سر داشت پس از حملات مکرر و تحمل خسارات جانی و مالی بسیار سنگین هم اکنون اطراف این فرودگاه زمین گیر شده و می‌توان گفت، دیگر نشانی از آن حملات همه جانبه نیست، به همین دلیل مناطق اطراف فرودگاه امن گزارش شده و جنگنده‌های ارتش سوریه هر از چندگاهی به مواضع داعش در این منطقه را گلوله باران می‌کنند.
این درحالی است که همچنان خبرهایی مبنی بر پیوستن عشایر استان دیر الزور و ریف آن به نیروهای ارتش سوریه به گوش می‌رسد.

 

حمص: حملات مجدد علیه میدان نفتی الشاعر

 

daesh31023000501_PhotoL.jpg

 

از استان حمص در مرکز سوریه گزارش می‌رسد که گروه تروریستی تکفیری داعش بار دیگر میدان نفتی «الشاعر» و البته مواضع ارتش سوریه در این میدان نفتی و اطراف آن را که در ریف شرقی حمص قرار دارد، مورد حمله قرار داده است.
البته از روستای «حوش حجو» در نزدیکی میدان نفتی الشاعر نیز درگیری‌هایی گزارش شده است. اصولا مناطق نفت خیز سوریه به این جهت که تصرف آنها به داعش امکان بهره برداری از نفت این میدان‌ها و فروش‌ آنها را می‌دهد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

دمشق و ریف آن: پیروزی اهالی بیت سحم و ببیلا بر النصره
یکی از مهمترین تحولات جبهه ریف دمشق پیروزی اهالی شهرک «بیت سحم»، در ریف جنوبی دمشق بر جبهه النصره است. این شهرک که هم اکنون در محاصره ارتش سوریه قرار دارد، از هفته گذشته شاهد راهپیمایی‌های گسترده مردمی علیه جبهه النصره و اوضاع اسفباری است که این گروه تروریستی در این شهرک به وجود آورده است، به ویژه آنکه اعتراض‌های مردمی در این شهرک به شهرک «ببیلا» در جوار آن نیز کشیده شد و همین سرکرده‌های جبهه النصره را شب گذشته وادار کرد تا عقب نشینی از این بیت سحم را آغاز کند و به همین منظور با کمیته‌های آشتی ملی این شهرک و همچنین ببیلا تماس بگیرد تا زمینه خروج امن عناصرش از این دو شهرک را فراهم کند.

 

daesh1023000506_PhotoL.jpg

 

منابع آگاه محلی گفته‌اند که النصره خواهان عقب نشینی از بیت سحم و ببیلا به سمت محور شرقی اردوگاه آوارگان فلسطینی «یرموک» و شهرک «الحجز الاسود» در جنوب دمشق هستند تا در اولین مرحله ۴۰ تروریست النصره از بیت سحم خارج شوند، قرار است،‌ خروج تمام عناصر النصره که براساس اعلام این گروه ۲۳۰ فرد مسلح را شامل می‌شود، ظرف ۲ روز آینده پایان یابد.
در «جوبر»، واقع در شرق دمشق نیز عملیات ارتش سوریه با کشف شبکه‌ جدیدی از تونل‌ها ادامه دارد که طول یکی از این تونل‌ها بیش از ۲۰۰ متر بوده و به دیگر تونل‌های زیر زمینی منطقه ارتباط داشته است.
هم اکنون درگیری‌های در محورهای جنوبی و شرقی جوبر متمرکز است و تنها راه ارتباطی تروریست‌های این منطقه براساس اطلاعات بدست آمده دو تونل اصلی و مهم است که یکی از آنها جوبر را به جنوب زملکا و دیگری این منطقه را به شمال محله «القابون» مرتبط می‌کند و موجب شده تا تروریست‌ها تاکنون از طریق این دو تونل نیازهای نظامی و اساسی خود را تامین کنند و به مقاومت در برابر حملات ارتش سوریه ادامه دهند.
جوبر مهمترین منطقه‌ای است که بخشی از آن در دست گروه‌های تروریستی است و به این جهت برای آنها حائز اهمیت است که به دمشق، پایتخت سوریه بسیار نزدیک است و از دست دادن آن به معنای دور شدن خطر گروه‌های تروریستی از دمشق است.
در پایان خبرهای دمشق و ریف آن خالی از لطف نیست، تصویری از گنبد مطهر حضرت «رقیه» سلام الله، دخت امام حسین (ع) داشته باشیم که صبح امروز در هوای سرد دمشق گرفته شده است.

 

ادلب:‌ سلاخی یکی از جبهه انقلابیون سوریه توسط النصره
ریف ادلب، واقع در شمال غربی سوریه منابع نزدیک به گروه تروریستی موسوم به «جبهه انقلابیون سوریه» که سرکردگی آن را «جمال معروف» برعهده و طی درگیری‌های شدید و سختی که با جبهه النصره داشت، از مناطق تحت تصرف خود در ریف ادلب عقب نشینی کرد و به ترکیه گریخت، اعلام کردند که جبهه النصره در ادامه ترور سرکردگان جبهه انقلابیون سوریه، روز گذشته یکی از سرکردگان برجسته این گروه به نام «محمد الاخرس» را پس از ربودن وی در خاک ترکیه به قتل رساند. پلیس ترکیه جسد الاخرس را در حالی در یکی از زمین‌های زراعی «مرسین» یافت که نشانه‌های شکنجه در بدن وی از جمله کندن پوست صورتش کاملا مشهود بود.
الاخرس سرکرده تک تیراندازان جبهه انقلابیون سوریه و به «تک تیرانداز کوه» معروف بود.

 

daesh31023000500_fotoL.jpg

خلاصه ای از تحرکات جبه های مختلف

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

بسم الله الرحمن الرحیم

 

طرفداران داعش در غزه ، کلیپهای تبلیغاتی داعش (خصوصا صلیل الصوارم 4 ) رو بین ملت پخش می کنند.


----------------------------------------------------------

حماس که اول از مخالفین دولت سوریه حمایت کرد

الانم که اجازه میده عناصر داعش کارشون رو انجام بدند

آخرش چه شود الله اکبر

 

از کی تاحالا مردم مظلوم و بیچاره‌ی غزه همپیمان داعش شدن و ما خبر نداریم؟؟؟؟

 

اصلا داداشم مردم غزه نون ندارن بخورن... اب هم از این نامردهای اسرائيلی رد نمیشه بره تو، اونوقت اینا این همه سی‌دی خام با تجهیزات کافی داشتن که رو سیدی عکس هم چاپ کنن و رایگان بدن؟؟؟

 

نه..... اینا غزه نیست.... شما باید ثابت کنی این عکسا برا غزس! :)

 

 

http://www.abna24.com/cache/image/2015/01/13/9c71e1c0299badced0070d92d1f9efe6.jpg

 

این مدل دست گرفتن تپانچه، کمترین میزان لگد رو داره و بنابراین باعث میشه تیرانداز بتونه به صورت پی‌در‌پی شلیک کنه بدون اینکه اسلحه لگد بخصوصی داشته باشه....

 • Upvote 8
 • Downvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

http://www.military.ir/forums/topic/24684-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87/page-930#entry432225

 صد در صد بحث این مطلب جاش این تاپیک نیست

ببینید اردوغان الان چیکار کرده ؟

فقط فقط شانزده ستاره ای که تو نماد ریاست جمهوری ترکیه بودند رو جور دیگه ترسیم کرده. یعنی این شانزده دولت قبلاً بوده و اردوغان فقط لباس به اونا پوشنده. حالا اگه این نئو عثمان گری باید اتا تورک و اینونو رو نئو عثمان گر دونست که این نماد ها رو اوردند.

حالا یه سوال 

مگه صفویان ، افشاریه و قاجاریه ترک نبودند؟ چرا این دولت ها نماینده ندارن؟ .ریشه اقوام قزل باش و خود صفی الدین که به ترکیه امروزی میرسه

این مطلب داره میگه سریال حریم سلطان تاثیرش مثبت بوده.این سریال هر تاثیر مثبتی که داشته حداقل تو عثمان گریش منفی بوده و طرفداران عثمانی ها از این سریال متنفر بودند

راجع به کشور های عربی

تو یه ماه اخر فکر کنم پادشاه سه کشور مغرب اردن و قطر به ترکیه اومدن 

نخست وزیر ترکیه به بغداد رفته و نخست وزیر عراق به استانبول اومد .العبادی هم نو انکارا خواستار تسلیح و اموزش نیروهاش توسط ترکیه شد همونجوری که بارزانی خواسته بود.

در یه کلام وقتی اروپا که شریک سنتی ترکیه بود تو بحران رفت این دلار های عربی بود که نذاشت ترکیه به بحران بره .به جز مصر و سوریه روابط ترکیه با سایر کشورهای عربی خوبه و با عراق هم روبه بهبودیه اگه بگیم بهبود نشده

با سلام
ببینید اینکه طرح منطقه ای  اردوغان و حزبش با شکست مواجه شده،نظر اغلب کارشناسان جهانه...یعنی‌ فقط حرف چند تا سایت ایرانی‌ نیست...شما اگه رسانه‌‌های غربی رو هم دنبال کنید،اغلب به این نکته اشاره میکنند...این خبر هم که دوستمون گذاشت از بی‌ بی‌ سی‌ بود
کلا برنامه اردوغان هژمونی بر منطقه بود،که نقطه ثقل این برنامه مصر و سوریه بودند...خودتون بهتر شرایط ترکیه در مصر و سوریه رو میدونید
الان در شمال آفریقا فقط مراکش برای ترکیه مانده...مصر که هیچی‌،تینس حزب اخوانی النهضه در انتخابات پارلمان شکست خورد،ریاست جمهوری هم بین ۲ تا سکولار بود که السبسی کاندیدای به شدت ضّد اخونی پیروز شد که مخالف سیاست‌های ضّد سوری چند سال اخیر بوده
لیبی‌ ترکیه از اسلام گرایان فجر لیبی‌ حمایت میکنه اما جامعه جهانی‌ از دولت قانونی لیبی‌ و این دولت هم از طرف مصر سیسی حمایت میشه...در دنیا فقط ترکیه و قطر فجر لیبی‌ رو به رسمیت میشناسند که با دولت قانونی لیبی‌ در حال جنگه
الجزایر کلا به طور سنتی با اخوانی‌ها مشکل داره و از معدود کشور‌های عربی‌  بود که از اسد حمایت کرد،الان هم با همکاری مصر دارن مواضع فجر لیبی‌ رو بمب باران میکنند...پس فقط میمونه مراکش
در قلب خاورمیانه سوریه که هیچی‌
عراق هم کاملا مشخصه که بیشترین تاثیر رو از ایران میپذیره،همه اذعان دارند که یک رقابت بین ایران و آمریکا هست برای نفوذ بیشتر در عراق،کسی‌ از ترکیه نام نمیبره...بله دید و بازدید‌ها هست،روابط سیاسی و اقتصادی هست،همه اینها هست،اما اینها به  معنی‌ نفوذ داشتن در یک کشور نیست.دولت جدید عراق یک روندی رو شروع کرده که بر اساس آن قصد بهبود روابط با همسایگان خودش رو داره...رئیس جمهور عراق از عربستان دیدن کرده و قراره سفارت عربستان هم بازگشایی بشه،اما این به معنی‌ نفوذ بالای عربستان در دولت عراق نیست.ضمن اینکه روابط رو خود ترکیه به هم زد...مالکی که مرض نداشت این کارو بکنه،خود مالکی سابقه سفر به ترکیه رو داشته،کلی‌ رابطه اقتصادی با ترکیه بر قرار کرده بود اما اردوغان زد زیر همه چیز برای دفاع از امثال طارق هاشمی فراری...البته وقتی‌ به اشتباهش پی‌ برد دیگه نمیتونست حرفشو پس بگیره و ادامه داد به ضدیت با مالکی...حالا این فرصت رو پیدا کرده که روابطی رو که خودش و به طور یک طرفه خراب کرده بود ترمیم کنه...آموزش هم کشور‌های زیادی قول آموزش و کمک نظامی به عراق رو دادند و موضوع خاصی‌ نیست،حتا کشور‌های کم اهمیت اروپای شرقی‌...شما ببین الان رئیس جمهور و دیگر مقامات ایران سفر‌های زیادی به کشور‌های مختلفی‌ داشتند و قرار داد‌های زیادی امضا کردند،مثل کویت و آذربایجان،حالا آیا ایران در کویت از عربستان بیشتر نفوذ داره؟یا در آذربایجان بیشتر از ترکیه؟بحث داشتن روابط خوب فرق میکنه با نفوذ داشتن
یمن اثری از ترکیه نیست
لبنان یک سری تلاش‌هایی‌ داشت،اما هنوز کشور‌های تأثیر گذر اصلی‌ ایران و عربستان ،آمریکا و فرانسه هستند...ترکیه جایگاه خاصی‌ نداره

کلا مشکل ترکیه این بوده و هست که ارتباطات گسترده اقتصادیش رو نتونسته  تبدیل به نفوذ سیاسی و امنیتی کنه...شما اگه اقتصاد خوب داشته باشی‌ کشور‌ها از  رابطه استقبال میکنند اما نمیتونی صرفاً به این شکل بر تصمیمات کشور‌ها در موارد حساس تاثیر بگذاری
ترکیه با استفاده از  بهار عربی‌ سعی‌ کرد این کمبودش رو جبران کنه که موفق نشد

 • Upvote 5
 • Downvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه ۲۲ دی مقاله‌ای داشت با عنوان «ایران به عنوان هم‌پیمان عراق در نبرد علیه ستیزه‌جویان، از آمریکا پیشی گرفته است.».

به گفته او، ایران در طول سال گذشته تسلیحات و ساز و برگ جنگی به ارزش حدود ۱۰ میلیارد دلار به عراق فروخته است. بیشتر این تسلیحات نیز به کار جنگ‌های شهری می‌آید، مانند سلاح‌های تهاجمی، تیربارهای سنگین و خمپاره‌انداز.

۱۰ میلیارد دلار؟؟؟
احیانا اشتباهی پیش نیومده؟۱ میلیارد نیست؟؟؟
رقم خیلی‌ بالایی‌ هست...نوشته ایران اینها رو فروخته.اگه اینطور باشه ایران پارسال یکی‌ از بزرگ‌ترین صادر کنندگان سلاح در جهان بوده!!!!فکر کنم فقط آمریکا و روسیه در سال بیشتر از ۱۰ میلیارد سلاح میفروشند...آنوقت اینها در لیست صادرات غیر نفتی‌ حساب نمی‌‌شند؟؟؟کّل صادرات غیر نفتی‌ ما حدود ۵۰ میلیارد هست که شامل گاز،پتروشیمی،میینات گازی هم میشه...حالا ۱۰ میلیارد سلاح آن هم فقط به عراق؟؟؟؟ icon_eek icon_eek icon_eek

 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
شمارو به خدا اون کلیپ داعش رو ببینید.همه چیز عین یه فیلم هالیوودی ترسناک جلو میره.حتی اون کودک رو دقت کنید.چهره لباس پوشیدنش ساعت دستش.تیریپ اسپورتش.موهای اتو کشیده. بخدا اینا مثه یه فیلم هالیودی از سری فیلمای آخر زمانیشون داره کارگردانی میشه.
آخر عاقبت این فیلمها چیه؟
حوادث اخیر فرانسه و راهپیمایی های بعدش...
دعا کنید برای مقاومت.واقعا پیچ تاریخی رسیده.

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

همه حرفهای گزارش آسوشیتد پرس  به نقل از مقامات عراقی هست.

 

روزانه سه تا هواپیما در عراق میشینه رو ابومهدی مهندس خودش در مصاحبه گفت. دقیقا هم گفت خریداری میشه از ایران.

 

هادی عامری هم گفت وزرات دفاع و وزارت کشور عراق سلاح و مهمات رو می خرن و بین جبهه ها پخش می کنن. وزیر کشور عراق یکی از بچهه های سپاه بدر که اتفاقا خیلی به ایران نزدیکه. هست.

 

جبهه های عراق رو یه نگاه بندازید متوجه نیاز شدید عراق به سلاح می شید. ضمنا دواعش به همین راحتی از یه منطقه عقب نشینی نمی کنن. نیاز به آتش سنگین داره . باید منطقه رسما براشون بشه جهتم. خوب این خودش به عالمه مهمات میخواد. 

 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.