Ahmad6644

تحلیل و پیگیری تحولات افغانستان ( از اوت 2007 )

Recommended Posts

 

گذری بر مطالب ضد ایرانی نویسندگان افغانستانی

 

 

کارستان هـرات و سوء استفادۀ ایران از پاکدلی برادران هـزارۀ ما

 

 

0-1108-afghanestan_vs_iran.png 

 

 

 

 خليل الله معروفی

برلین ، 29 نومبر 2007   

 

 

از سالهاست شنیده میشود، که کشور ایران مشغـول کشیدن کوریدوری میباشد ، که قـرار است از سرحد ایران تا قـلب افغانستان امتداد یابد. پروژه هائی که ایران زیر عـنوان کمک بازسازی به افغانستان روی دست گرفـته است ، نیز در چوکات همین ستراتژی تمرکز یافـته و آنانی که موضوع را از نزدیک و عملاً مشاهـده میکنند، بر این قـول صحه خواهـند گذاشت. سرمایه گذاری های نامعدود صنعتی ایران و ایرانیان در هـرات  و تمدید شاهـراه “دوغارون ــ هـرات” ، که ادامه اش تا  افغانستان مرکزی حتماً در نظر میباشد ، یکی از کارهای زیربنائی همین خط  مشی توسعه جویانه ، شووینیستی و عظمت طلبانۀ ایران است. 

 

درین اواخر آوازه ها و افـواهی در گردش است ، که گوشۀ دیگری از توطئه های خانه برانداز ایران را افـشاء میکند. آقای “عارف ذره بین” یکی از اولین کسانی بود که ضمن مقالۀ منتشرۀ خود در پورتال “افغان جرمن آنلاین ، زیر عـنوان “جنگ اقـتدار برعـلیه اراده بر سر مقایسۀ هـرات با فـلسطین” ، پرده از بسا ناروائی های جمهوری اسلامی ایران برداشت.

 

 

و آقای “جمیل بامی” که کاردار سفارت افغانی در تهـران بود و در چوکات وظیفـوی عمق فاجعه را از نزدیک لمس می کرد، موضوع را مشخصتر شگافـت و طی مقالۀ “استراتیژی خطرناک ایران در هـرات باستان” ( مؤرخ 18 نومبر 2007 ) خود در پورتال “افغان جرمن آنلاین” ، چنین آورد :

 

« در سالهای 1985 الی 1987 سکرتر دوم جمهوری دیموکراتیک افغانستان در تهـران بودم و بنا بر ارتباط وظایف، خوشبختانه با تعداد کثیر افغانها در تماس بودم و از یک پلان شوم و خطرناک رژیم آخوندی قـم و تهـران در قـبال کشورم افغانستان آگاه شدم که در آن زمان به مسؤولین سفارت آقای اسد کشتمند و به شخص عـبدالوکیل وزیر خارجه نوشتم که :

 

دستگاه استخبارات ایران تحت نظر آقای رفـسنجانی، قـطب زاده و شریعـت مداری با تجدید پلان های زمان رژیم شاه ( تهیه شده توسط سازمان استخباراتی آن زمان ساواک )، در نظر دارند ولایات هـرات، فـراه، نیمروز، غـور و بادغـیس را توسط افغانهائی که از جملۀ سران جهادی شاخه های حزب وحدت امروزی، متنفـذین محل، سران اقـوام هـزاره و ارکان دولتی داخل رژیم آن زمان آقایان سلطان عـلی کشتمند صدراعظم ، اسد کشتمند شاژدافـیر افغانی مـقـیم تهـران، عـوض نبی زاده ، آقای سرابی … تجزیه نمایند و غـرض تجزیه عمل اوپراتیفی ذیل را تحت اسم مستعار ( کرم ابریشم ) انجام دهـند.


مرحله اول :

 

اخراج در ظاهـر اجباری همۀ ملیت هـزاره از ایران و جابجا سازی آنها در نوار مرزی با ایران (هـرات، نیمروز، فـراه و بادغـیس). ترتیب و تنظیم اسکان توسط پول استخبارات ایران و حفـر چاه های عمیق، ساختمان های فـوری، مساجد، تکیه خانه ها و شفا خانه ها. ایجاد فارم های زراعـتی و دامداری و ایجاد مدارس، مکاتب و دانشکده های کوچک در این ولایات برای ملیت بخصوص هـزاره. ارسال و پرورش ملا ها و امامان ایرانی و افغانی از مشهد، تایبات، تهـران و قـم . ایجاد مراکز فـرهـنگی به سبک سیستم رژیم ایران، طبع و تالیف کتب درسی توسط ایران و ایجاد کانونهای کلتوری و مذهـبی در نوار سرحد .

مرحلۀ دوم :

 

تحریک مردمان بومی و مقاومت آنها عـلیه تازه مسکن گرفـته گان جدید هـزاره و مساعـد ساختن برخورد های میان قـومی، ملیتی و مذهـبی و تجهیز هـزاره ها با سلاح ایران و وخیم ساختن فـضای امنیتی و تشدید اختلافات تا سرحد قـتل عام هـردو جانب و بعداً سران و ملا امامان ملیت جدید جای گزین شده را وادار سازند که رسماً به کمک مطبوعات ایرانی اعلان کنند که ما ( در گذشته بخشی از ایران بودیم و فعلاً مجدداً خواهان پیوستن دوباره به ایران میباشیم و آنرا به مناقـشۀ دوکشور مبدل کرده و ایران خواهان الحاق آن بخشهای نا ارام افغانستان که گویا قـرار تقاضای مردم سرحد خواهان الحاق به ایران گردیده اند. در میان افـراد با نفـوذ رژیم ایران در داخل دستگاه دولتی افغانی نیز هـیزم آوران این معرکۀ خطرناک میگردیدند .»

 

 

من ده ها سال پیش خطری را که از جانب دولت ایران و پلان های عظمت طلبانه و بلندپروازانۀ شاه ایران ــ که خود را به گزاف “شاهـنشاه آریامهر” لقـب داده بود ــ متوجهِ تمامیت و سلامت  ارضی وطنم بود، احساس میکردم ، اما وقـتی در سالهای دهۀ هـشتاد و نود سدۀ گذشته  تا ابتدای قـرن حاضر ــ که مقارن دورۀ ناآرامیها و کش و کوک های وطنم میباشد ــ  به سفـرهای بیشمار به کشور ایران پرداخته و جوانب مختلف موضوع را از نزدیک بررسی کردم، این احساس  به درک و باور عمیق ِ تا سرحد یقـین تبدیل گردید.

 

معروف است که رژیم جمهوری اسلامی ایران از احساسات بیغش مذهـبی جوانان هـزارۀ ما سوء استفاده کرده و هـزاران فـرد معصوم ایشان را به جنگ صدام فـرستاده ، طعمۀ میدان های نبرد ساخت. رژیم های ضدمردمی نقاط ضعف تودۀ مردم  بی آلایش را درمی یابند و از آن به نفع خود سود می برند. رژیم های ایران و خصوصاً حکومت “آخوندی ــ کربلائی” موجوده ــ چنان که خاصۀ همه رژیم های مستبد و ضد مردمی  است ــ این کار را همیشه روا داشته اند و تا در توان دارند ، از این عمل شنیع باز نمی ایستند.

 

زمانی که در کابل ارجمند بودم ــ یعنی سی چهل سال پیش ــ  شنیده میشد که هـزاره ها گویا پابندی بسیار از ایران دارند و حتی میگفـتند که این هموطنان ما ، ایران را “مملکت اصلی” خود و “شاه ایران” را “پادشاه خویش” میشمرند. اما طوری که برداشت من است و قـسمی که از خلال صدها صحبت با برادران هـزارۀ متوطن در ایران معلومم گردیده ، هموطنان هـزارۀ ما سخت وطندوست و پابند و وفادار به کشور محبوبشان “افغانستان” میباشند و درجۀ “وطندوستی” و “وفاداری” ایشان به افغانستان، از هـیچ قـومی دیگر وطن ما کمتر نیست.

 

 

من ضمن “دفـتر خاطرات ایران” بسا چیزها و چشمدیدها را روی کاغـذ ریخته ام.بیشترین قـسمت این خاطرات حکایتگر حال و احوال هموطنان عادی و متعارف ما در ایران است ــ همانانی را که ایرانیان “افغانی پدر قحبه” و “افغانی پدر سوخته” خطاب میکردند ــ و اینکه بر این مظلومان در آن سامان چه میگذشته است.نکتۀ قابل تذکر اینست که هـزاره های ما به خاطر سیمای نمایان شان ، زود تر بحیث “افغانی” ــ  که ایرانیانً از روی خشم و غـیظ  “افـقـانی” تلفـظ میکنند ــ تشخیص گردیده و مورد آزار قـرار میگرفـتند.

 

 

 

/.

 خليل الله معروفی از دشمنان افراطی زبان فارسی و ایران است.


جدایی هرات از ایران

 

 

منبع : https://larawbar.net/742.html#.YRAZ9kAVQ2w

 

 

ویرایش شده در توسط remo
 • Like 1
 • Upvote 12

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

حیف وقتی که برای خواندن این چرندیات یک پشتو وهابی صرف کردم. 

در کل از آنجایی که پشتو ها اکثریت را در افغانستان ندارند تلاش خیلی زیادی کردند تا فارسی زبانان و شیعیان افغانستان را از ایران جدا کنند. 

 

 • Like 1
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

تالقان پنجمین مرکز استان افغانستان نیز به‌دست طالبان افتاد

 

عضو شورای استانی تخار افغانستان اعلام کرد که شهر تالقان در مرکز ولایت تخار افغانستان نیز پس از مراکز ولایات جوزجان، سرپل، قندوز و نیمروز، به دست طالبان سقوط کرد. 

 

این در حالی است که درگیری‌ها در مرکز استان هلمند، و غزنی به شدت ادامه دارد و به گفته ژنرال سمیع سادات فرمانده ارتش در استان هلمند در ۱۱ روز، یک‌هزار و ۴۰۰ تن از افراد طالبان در اطراف شهر لشکرگاه کشته و ۲ هزار تن دیگر هم زخمی شده‌اند

 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
بر 18 مرداد 1400 در 01:43 , remo گفت:

در سالهای 1985 الی 1987 سکرتر دوم جمهوری دیموکراتیک افغانستان

خطاب به نویسنده :درست بنویس : در سالهای 1985 الی 1987 سکرتر دوم حکومت مزدور شوروی و کودتاچی مارکسیست افغانستان در ایران بودی ! همان حکومتی که به دستور مسکو باقیمانده حزب توده و فدایی خلق را به عنوان مزدور جذب کرد ! ( مثل صدام که منافقین را جذب کرد ) ---- اینجا فضای نظامی است و ما حتی الامکان باید از سیاست دوری کنیم ولی بعضی مطالب باید نوشته شود به دو دلیل : اول اینکه دشمنانی که این سطور را میخوانند حساب کار دستشان بیاید دوم اینکه در آینده که این مطالب مطالعه میشود باعث سردرگمی و خدای ناکرده انحراف افکار مخاطبین جوان نشود --- عناصر مزدور در افغانستان که اکثر آنها از پشتونها هستندبرای حفظ منافع شخصی و قومیتی  یک روز لباس مزدوری استعمار انگلیس را به تن کردند که پاداش ان خط دوراند و تقسیم پشتونستان بین افغانستان و پاکستان بود  یک روز لباس مزدوری مارکسیسم شوروی را به تن کردند که پاداش آن جنگ ویرانگر و کشتار مردم افغانستان بود  و امروز طالبان هستند که لباس مزدوری غرب با بودجه مرتجعین عربی است  و عملکرد انها اظهر من الشمس است ممکن است سالهای آینده لباس مزدوری دیگری به تن کنند ولی کارنامه سیاه خود را نمیتوانند پاک کنند 

 • Like 1
 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

 طالبان مدعی تصرف مرکز ولایت «سمنگان» افغانستان شد

 

طالبان همزمان با موج جدید حمله به شهرهای بزرگ افغانستان، اعلام کرد شهرستان «ایبک» مرکز ولایت سمنگان را به کنترل خود در آورده است.

 

پیش از این طالبان مرکز ولایت‌های نیمروز، جوزجان، قندوز، سرپل و تخار را به کنترل خود در آورده بود. 

 

 • Like 2
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
7 minutes قبل , aminor گفت:

آموزشکده جماعت ترکستانی شاخه خراسان در شمال افغانستان

 

 

با سلام و تشکر بابت پوشش تحولات افغانستان ، انشالله که مثل تحولات سوریه و یمن از پست های شما بهره ببریم.

 

سوال :

 

این جماعت ترکستانی همون "حزب اسلامی ترکستان شرقی ETIP " چین هست ؟

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
34 minutes قبل , remo گفت:

 

با سلام و تشکر بابت پوشش تحولات افغانستان ، انشالله که مثل تحولات سوریه و یمن از پست های شما بهره ببریم.

 

سوال :

 

این جماعت ترکستانی همون "حزب اسلامی ترکستان شرقی ETIP " چین هست ؟

 

سلام

 

بله  البته با توجه به بیشتر شدن کشورهای تحت عملیات  بیشتر  بهTIP   شناخته میشن یا همون حزب ترکستان اسلامی  . امریکایی حزب اسلامی ترکستان شرقی رو ازفهرست گروههای تروریستی حذف کرده

 

نقل قول

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توجیه این اقدام گفت که برای بیش از یک دهه، هیچ مدرک معتبری مبنی بر ادامه وجود جنبش اسلامی ترکستان شرقی وجود نداشته است.

 

  در پاکستان هم یه مقر هم دایر کردن .  به غیر از پاکستان افغانستان سوریه  و چین در قرقزستان هم حملاتی را ترتیب دادن

 

ویرایش شده در توسط aminor
 • Like 2
 • Upvote 9

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

این جماعت ترکستانی دو هدف دارند اول تجزیه ی نقاط ازبک نشین افغانستان بعد هم آموزش نیروهای تروریستی برای فرستادن به چین. 

قطعا هم تحت حمایت ترکیه و آمریکا هستند حالا باید دید با طالبان هم هماهنگ هستند یا نه( در گذشته که طالبان با این ها درگیری های زیادی داشت) 

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

من واقعا خیلی دوست دارم بفهمم نظام ما چه برنامه ای در برابر طالبان داره. چه توافق های پشت پرده ای صورت گرفته؟ ایا ایران با چین و پاکستان سر حمایت از طالبان توافق کرده و یا بعدا با روسیه می خواهد علیه طالبان وارد عمل شود؟ ایا قبول کنیم که ایران اجازه تشکیل یک حکومت وهابی خطرناک در کتار مرزهای خود رو میده. واقعا برای من سوال است.

 • Like 3
 • Upvote 4

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

روسیه با کمک شیعیان افغانستان می تونه طالبان را شکست بده 

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
1 hour قبل , aminor گفت:

هند اگر الان اقدام نکنه ممکنه با تبعات سنگینی مواجه بشه  با این اوضاع  در آینده همراه با طالبان افغانستان جایی برای هند نیست وبدتر از همه مشکلات امنیتی برای این کشور

 

 

ایران  اگر الان اقدام نکنه ممکنه با تبعات سنگینی مواجه بشه  با این اوضاع  در آینده همراه با طالبان افغانستان جایی برای هند نیست وبدتر از همه مشکلات امنیتی برای این کشور

 

 

تمام این مشکلات و از آن بدتر برای ایران خواهد بود ولی با توجه به بی عملی ایران امید ها ظاهرا به هند هست تا منافع خودش رو تامین کنه

ویرایش شده در توسط ak2
 • Like 1
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ایجاد یک حساب کاربری و یا به سیستم وارد شوید برای ارسال نظر

کاربر محترم برای ارسال نظر نیاز به یک حساب کاربری دارید.

ایجاد یک حساب کاربری

ثبت نام برای یک حساب کاربری جدید در انجمن ها بسیار ساده است!

ثبت نام کاربر جدید

ورود به حساب کاربری

در حال حاضر می خواهید به حساب کاربری خود وارد شوید؟ برای ورود کلیک کنید

ورود به سیستم

 • مرور توسط کاربر    0 کاربر

  هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.