Skyhawk

موتور پلاسما برای فضاپیما

امتیاز دادن به این موضوع:

Recommended Posts

مقدمه
پس از گذشت تقریبا نیم سده از پرتاب نخستین موشک به فضا ، فناوریهای بکار رفته در ساخت موتورهای موشک ، دست خوش دگرگونیهایی گشته است. موتورهای سوخت مایع و سوخت جامد از این جمله هستند. در حال حاضر جدیدترین فناوری بکار رفته در ساخت موتور موشک ، موتور یونی است که از حالت چهارم ماده ، یعنی پلاسما بهره می‌برد. جالب است بدانید که ایده‌ پیشرانش الکتریکی از همان ابتدا توسط وارنرفن براون در دهه 1930 شکل گرفت؛ ولی او کارش را با سامانه‌های پیشران شیمیایی آغاز کرد.موشکهای مرسوم همان موشکهایی هستند که وقتی به صحنه پرتاب شاتل فضایی یا مأموریت آپولو فکر می‌کنید در ذهنتان نقش می‌بندد. دود شعله بسیار بسیار عظیمی از گازها بر می‌خیزد. موشکهای مرسوم مقادیر بسیار عظیمی نیروی پرتاب تولید می‌کنند تا اجسام را در فضا قرار دهند و مانند هواپیمای جت ، آتش بازی و یا بادکنک رها شده ، از پدیده‌ای موسوم به پیشرانش استفاده می‌کنند. در اصل موشک به دلیل خروج مواد با فشار زیاد همچون گازهای داغ از عقب آن ، به سمت جلو حرکت می‌کند. گازها از سوختن در مجاورت اکسیژن یا ماده دیگری به نام اکسید کننده شکل می‌گیرند. یون ، یک اتم یا مولکول باردار است. علت باردار بودن ، آن است که تعداد الکترونها در اتم یا مولکول با تعداد پروتونها برابر نیست.
پیشران چیست؟
اساس کار موشکها قانون سوم نیوتن است: هر کنشی ، واکنشی برابر و در جهت مخالف دارد. برای اینکه موشکها به سمت جلو خیز بردارند، باید چیزی به سمت عقب خیز بردارد. آن چیز پیشران است. پیشران ماده‌ای است که از عقب راکت فضاپیما با فشار خارج می‌شود و باعث رانش به سمت جلو یا نیروی پرتاب می‌شود. غالبا پیشران نوعی سوخت است که با یک اکسید کننده می‌سوزد تا حجم زیادی از گازهای بسیار داغ تولید کند. این گازها منبسط می‌شوند؛ تا جایی که با شدت از عقب موشک خارج شوند و نیروی پرتاب یا پیشرانش تولید کنند.

گاهی اوقات پیشران نمی‌سوزد، و بطور مستقیم از فضاپیما خارج می‌شود و تولید نیروی پرتاب یا پیشرانش می‌کند. در رانش یونی ، پیشران از اتمهای باردار الکتریکی ساخته شده است که بر اساس خاصیت مغناطیسی از عقب فضاپیما خارج می‌شوند. برای پیشرانه‌های کوچکتر ، یک گاز متراکم از عقب فضاپیما خارج می‌شود.
یون چیست و اتمها چگونه باردار می‌شوند؟
یون یک اتم یا مولکول باردار است. علت باردار یون آن است که تعداد الکترونها در اتم یا مولکول با تعداد پروتونها برابر نیست. یک اتم می‌تواند بسته به اینکه تعداد الکترونها بیشتر یا کمتر از تعداد پروتونها باشد، بار منفی یا مثبت بدست آورد. وقتی که یک اتم توسط اتمی دیگر جذب شود، چون تعداد الکترونها و پروتونهای آن برابر نیست، به آن "یون" گفته می‌شود. اگر اتم الکترونهای بیشتری نسبت به پروتون داشته باشد، یون منفی یا آنیون خوانده می‌شود.

یک اتم باردار الکترون اضافی یا کمبود الکترون دارد. در سامانه دی اس 1 اتمها تا زمانی که بسیتر پر انرژی و ناپایدار شوند، گرما می‌بینند. سپس با الکترونهایی که توسط یک اشعه کاتدی در محفظه پیشران تخلیه شده‌اند برخورد می‌کنند. وقتی که الکترونها در محفظه پیشران با اتمها برخورد می‌کنند باعث می‌شوند که تعدادی از الکترونهای موجود در اتم از آن جدا شوند. این توده بسیار گرم و باردار اتم همراه با الکترونهای مجزا تبدیل به پلاسما می‌شود.
پلاسما چیست؟
پلاسما به عنوان چهارمین حالت ماده شناخته می‌شوند. سه نوع دیگر جامد ، مایع و گاز هستند. پلاسما ابری از پروتون ، نوترون و الکترون است که در آن الکترونها از مولکولها و اتمهای خودشان جدا شده‌اند و به پلاسما این امکان را می‌دهند که بیشتر مانند هر سه آنها (پروتون ، نوترون و الکترون) رفتار کند تا مثل توده‌ای از اتمها ، پلاسما بیشتر شبیه گاز است؛ زیرا اتمها با یکدیگر رابطه مشخصی ندارند، اما متفاوت از یک گاز رفتار می‌کند. به گفته دانشمندان پلاسما دارای رفتار جداگانه است. یعنی می‌تواند مانند یک مایع جاری شود و یا اینکه می‌تواند ناحیه‌ای را اشغال کند که در آن اتمها مانند آجرهایی به یکدیگر چسبیده‌اند.
یونها چگونه شتاب می‌گیرند؟
یونها رفتار مغناطیسی دارند. مانند یک آهنربا جذب چیزهایی با بار مخالف می‌شوند و از چیزهایی که بار مواق دارند دفع می‌شوند. سامانه الکتریکی پیشرانش یونی در دی اس 1 از این اصل جهت شتاب دادن به یونها بهره می‌برد. یک یون مثبت به سمت یک شیء با بار منفی شتاب می‌گیرد و از شیء با بار مثبت دور می‌شود. مقدار نیروی جاذبه و دافعه بستگی به اختلاف بار اشیای جذب شونده و دفع شونده دارد. هر چه این اختلاف -که اختلاف پتانسیل خوانده می‌شود- بیشتر باشد، یونها سریعتر حرکت می‌کنند و هر چه شیء بار بیشتری داشته باشد، یون سعی می‌کند سریعتر به سمت آن حرکت کند.
پیشرانش الکتریکی خورشیدی یا پسرانش یونی
پیشرانش الکتریکی خورشیدی از خاصیت الکتریسیته و مغناطیس جهت راندن یک سفینه در فضا بهره می‌برد. الکتریسیته از صفحه‌های خورشیدی سفینه حاصل می‌شود و به اتمهای داخل محفظه ، بار الکتریکی مثبت می‌دهد. این اتمهای باردار توسط میدان مغناطیسی به سمت عقب سفینه رانده و سپس توسط دافعه مغناطیسی به خارج از سفینه پرتاب می‌شوند. این مانند اتفاقی است که وقتی شما دو قطب هم نام دو آهنربا را نزدیک یکدیگر می‌کنید رخ می‌دهد؛ آنها همدیگر را دفع می‌کنند. این رگبار منظم خارج شونده از سفینه ، نیروی پرتاب لازم برای حرکت به جلوی سفینه را در فضا ایجاد می‌کند.

هر وسیله برای حرکت باید سوخت حمل کند، موتورهای یونی روشی ارائه می‌کنند که در آن سفینه‌های فضایی برای حرکت در فضا ، بر خلاف موشکهای مرسوم نیازی به حمل مقادیر زیاد سوخت ندارند. این روش مزایای زیادی دارد. یکی اینکه هر چه سفینه سوخت کمتری حمل کند، سبکتر خواهد بود و راحت‌تر به فضا می‌رود. مزیت دیگر این است که چون سفینه به سوخت کمتری نیاز دارد، خیلی زود سوختش تمام نمی‌شود تا از کار بیفتد. بیشتر انرژی داخل موشک یونی توسط الکتریسیته تأمین می‌شود که می‌تواند توسط صفحه‌های خورشیدی در حین پروار تولید شود.
تفاوت موتور یونی با موتورهای مرسوم
هر دو نوع موتور ، سفینه را توسط تولید نیروی پرتاب به جلو می‌رانند. این نیروی پرتاب توسط ماده ای پیشران که از عقب سفینه خارج می شود به وجود می آید. موتورهای یونی با موتورهای شیمیایی (موتورهایی که با سوخت مایع یا جامد کار می کمنند)، در چگونکی تولید نیروی پرتاب و به دست آوردن انرژی متفاوتند. موتورهای شیمیایی توسط مخلوط سوخت با یک ماده ی اکسید کننده کار می کنند. این کار باعث می شود که گاز منبسط شود و با فشار از عقب موتور خارج شود و نیروی پرتاب تولید کند.

موتورهای شیمیایی موتورهایی با جرم محدود هستند. به این معنی که مقدار توان و نیرویی که یک موتور شیمیایی تولید می‌کند، بستگی به این دارد که موشک چه مقدار سوخت و مواد اکسید کننده بتواند حمل کند. وقتی ماده پیشران تمام شود، موشک نمی‌تواند سریعتر حرکت کند. با وجود این ، موتورهای یونی متفاوت از موتورهای شیمیایی کار می‌کنند. موتورهای یونی به مقدار بسیار کوچک گاز شتابی اعمال می‌کند که با سرعت بسیار بالایی خارج شوند. برعکس ، موتورهای شیمیایی مقدارهای فراوان گاز را با سرعت کمتری به بیرون می‌رانند.

این به آن معنی است که موتورهای یونی سوخت بسیار کمتری استفاده می‌کنند. موتورهای یونی ، موتورهایی با انرژی محدود هستند؛ نه با جرم محدود. بنابراین تمام شدن گاز مسأله‌ای زیاد مهمی برای آنها به حساب نمی‌آید. محدودیتی که برای موتورهای یونی وجود دارد این است که بطور معمول ، تمام برق صرف تغذیه موتور یونی می‌شود. موتورهای یونی محدود به این هستند که یک موشک چه مقدار انرژی یا برق می‌تواند حمل کند، یا اینکه صفحه‌های خورشیدی آن چه مقدار انرژی می‌توانند جمع آوری کنند.


ضربه ویژه
ضربه ویژه به معنی تغییرات اندازه حرکت بر واحد جرم برای سوخت موشک است. به عبارت دیگر زمانی که سوخت استفاده شود، میزان فشار جلو برنده چه قدر است. سرعت یک موشک در مقایسه با وزنش به نیروی پرتاب بستگی دارد که تقریبا مقدار ماده پیشرانی است که از عقب موشک با سرعت خارج می‌شود. هر چه سرعت خروج پیشران از عقب موشک بیشتر باشد، موشک با سرعت بیشتری حرکت می‌کند یا بار بیشتری را می‌تواند حمل کند. ضربه ویژه پیشران موشک ، میزان تقریبی سرعت پیشرانی است که از عقب موشک به بیرون می‌جهد.

موشکی با ضربه ویژه زیاد ، نسبت به موشکی با ضربه ویژه کم ، به سوخت کمتری احتیاج دارد. هر چه ضربه ویژه زیادتر باشد به ازای مقدار سوختی که به بیرون می‌جهد، فشار بیشتری تولید می‌شود. یا به بیانی دیگر ، ضربه ویژه مشخص می‌کند که چه مقدار سوخت باید مصرف شود تا فشار مناسبی بدست آید.
عاقبت یونها پس از ترک فضاپیما
شلیک یونهای مثبت به بیرون از عقب فضاپیما ، آن را به جلو حرکت می‌دهد. در همین زمان پرتویی از الکترون با بار منفی از یک خنثی کننده کاتدی به بیرون شلیک می‌شود. چون بارهای مثبت و موتورهای گاز سرد از نظر قابلیت کنترل شبیه به سوخت مایع ، اما سبکتر و ساده‌تر هستند. این موتورها در اصل مخزنهای فشار بالایی هستند که بین حالت باز و بسته تغییر وضعیت می‌دهند. عملکرد آنها کمی شبیه اسپری رنگ است، زمانی که در یچه آن باز است، مواد تحت فشار داخل آن به بیرون می‌جهند.

موتورهای یونی با موتورهای سوخت جامد و سوخت مایع تفاوت دارند. آنها موتورهایی با نیروی پرتاب پایین محسوب می‌شوند که می‌توانند برای مدتهای بسیار طولانی کار کنند. عمر موشکهای شیمیایی بطور معمول از چند ثانیه تا چند روز است، در حالی که طول عمر موتورهای یونی در هر کجا می‌تواند از چند روز تا چند ماه متغیر باشد.
پیشرانه یون زنون
یک موتور از همان اصل مرسوم کنش و واکنش استفاده می‌کند، اما نوآوری بزرگی که صورت گرفته ، بازده بالای آن است. گاز زنون که از هلیوم یا نئون سنگینتر است، به داخل موتور یونی جریان پیدا می‌کند و در آن جا باردار می‌شود و اتمهایش تبدیل به یون می‌گردند. به محض انجام این عمل ، یونهای زنون در معرض یک ولتاژ الکتریکی قرار می‌گیرند. با برقدار شدن یک جفت میله در حدود 1300 ولت که در داخل موتور تعبیه شده‌اند، یونها به بیرون پرتاب شدند، نیرویی در جهت عکس حرکت خود به موتور وارد می‌کنند و باعث راندن آن به جلو می‌شوند.

یونهای زنون با سرعت 35 کیلومتر بر ثانیه حرکت می‌کنند. این سرعت 10 برابر سرعت گازهای خروجی از موتور موشکهای مرسوم است، بنابراین موتورهای یونی می‌توانند تا 10 برابر بیشتر فشار تولید کنند. بکار گیری موتورهای یونی به دلیل نیاز کمتر به سوخت ، راهی برای انجام مأموریتهای مهیج و بلند پروازانه در پهنه بی‌کران منظومه شمسی و فضا به حساب می‌آید. موتورهای یونی در هر لحظه مقدار بسیار کمی گاز زنون مصرف می‌کنند. به آن معنی که نیروی پرتاب بسیار کمی تولید می‌شود.

اگر یک ورق کاغذ بر روی دستتان قرار دهید، همان فشاری را حس خواهید کرد که موتور یونی آن فشار را برای راندن یک فضاپیما تولید می‌کند. تقریبا چهار روز یا بیشتر طول می‌کشد تا تنها یک کیلوگرم زنون به مصرف برسد. دی اس 1 با مصرف کمتر از 74 کیلوگرم زنون سرعتی در حدود ¾ کیلومتر بر ثانیه پیدا می‌کند. این مقدار در میان سایر موشکها یک رکورد محسوب می‌شود. دی اس 1 می‌تواند سرعت بیشتر از این هم بدست آورد؛ ولی مأموریت آن این نیست که تندتر و تندتر برود. بنابراین از بیشینه سرعت خود استفاده نمی‌کند. کارکرد آن 678 روز است؛ یعنی بسیار طولانی‌تر از هر سامانه موشکی دیگر. پروژه داون در هر دوی این موارد یعنی سرعت و ماندگاری می‌تواند از دیگر سامانه‌ها پیشی بگیرد. در آینده سرعت و ماندگاری موتورهای یونی بیشتر هم خواهد شد.

منبع : http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1+%d9%be%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7+%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c+%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7&SSOReturnPage=Check&Rand=0


برای اطلاعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه کنید

www-pao.ksc.nasa.gov/kspao/captions/1997/aug/97pc1287.htm
www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/Propulsion/zoom-splar-ion.htm
www.science.nasa.gov
www.boeing.com/satellite
www.vectorsite.net
 • Upvote 6

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
فناوری پلاسما جزو تکنولوژی های هایتک محسوب می شوند که در حال حاضر معدود کشورهایی در این زمینه مشغول تحقیق و پژوهش هستند. (ژاپن جزو کشورهای پیشرو است). خدمت دوستان میلیتاری عرض کنم که موتورهای پلاسمایی، نسل آینده موتورهای جنگنده محسوب می شوند و با به میدان آمدن آنها انقلابی در این زمینه رخ خواهد داد که صنعت هوانوردی نظامی را به شدت انحصاری خواهد نمود. در این زمینه در جمهوری اسلامی قدم هایی برداشته شده است اما به شدت محدود.به دلیل کمبود نیروهای متخصص در این زمینه چند سالی است که این مبحث به سختی پیش می رود اما اخیرا با اهتمام خاص مسئولین به تکنولوژی های کلیدی، شاهد استارت خوبی در این زمینه هستیم.
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
پلاسما براي استفاده در جو فعلا خيلي مناسب نيست ! اما با مصرف بسيار كم ضربه ويژه بالايي براي ماهواره ها توليد ميكنه .. كه ميتونه مدتهاي زياد اون رو به پرواز در بياره و به سرعتهاي بالا برسونه ...
 • Upvote 3

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
فکر نکنم بشه ازش تو جنگنده استفاده کرد !
چون اولا اين موتور توي خلا کارميکنه ,دوما شتابش خيلي کم هست !!!!! کمتر از شتاب راه رفتن حلزون !!!!

مثلا براي اين که فضا پيما رو به سرعت مناسب براي سفرهاي فضايي برسونه چند ماه يا يکي دو سال وقت احتياج داره !!!!!! ولي در نهايت سرعتش خيلي از موتور هاي موشکي حال حاضر بيشتره
!!!!!
اگه رو جنگنده بر فرض مثلا هم سوار کنيم يک ماه طول ميکشه تا جنگنده سرعتش برسه
به حد تيک آف !!!!!
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر
با تشکر از برادر رضا در این تاپیک نیز در این مورد مطالبی وجود داره و در ضمنت اولین تجربه حرفه ای استفاده از موتورهای یونی در فضا نیز موجود است:

http://www.military.ir/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8017
 • Upvote 1

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

ناسا در فناوری راکت پلاسمایی برای پرواز فضایی سریع سرمایه‌گذاری کرد

 

با حمایت مالی ناسا از یک شرکت خصوصی برای توسعه یک موتور پلاسمایی با فناوری پیشرفته، بشریت ممکن است یک گام به پروازهای فوق‌سریع به مریخ نزدیک‌تر شود.

 

plasma_rocketb_anima3.gif

 

شرکت فناوری راکتی Ad Astra که در توسعه فناوری پیشرانش راکتی پلاسمایی تخصص دارد، مذاکرات قرارداد با ناسا را به پایان رسانده است. به‌عنوان بخشی از کمک‌هزینه NextSTEP (مخفف Next Space Technology Exploration Partnership به معنای مشارکت بعدی در اکتشاف فناوری فضایی)، سازمان ناسا نیمی از هزینه‌های آزمایش‌های شرکت Ad Astra را طی سه سال آینده پوشش خواهد داد.
موتور راکت این شرکت از فناوری VASIMR (مخفف Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket به معنای راکت مگنتوپلاسما با ضربه ویژه متغیر) بهره می‌برد و برای رساندن راکت‌ها به سرعت‌هایی است که قبلاً غیر قابل دستیابی بودند. برای تولید پلاسما، این موتورها گاز تحت‌فشار را به کمک امواج الکترومغناطیس به دماهای بسیار بالا می‌رسانند. پلاسمای تولیدشده به کمک میدان‌های مغناطیسی کنترل می‌شود.

 

در یک بیانیه شرکت Ad Astra نوشته‌شده:
هدف این آزمایش‌ها نشان دادن طراحی جدید اختصاصی هسته این موتور و زیرسامانه کنترل حرارتی آن و برای تخمین بهتر طول عمر آن است.اگر این شرکت فناوری VASIMR را با موفقیت توسعه دهد، زمان موردنیاز برای سفر به مریخ می‌تواند تا مدت کمتر از دو ماه کاهش یابد.
تحت مفاد توافقنامه همکاری، شرکت Ad Astra باید نشان دهد که موتورش قادر به کار با توان 100 کیلووات به مدت حداقل 100 ساعت است. این آزمایش‌های پیش‌نمونه‌ها در مجتمع Webster این شرکت در تگزاس انجام خواهد شد.

 

حتی قبل از دریافت کمک‌هزینه ناسا، شرکت Ad Astra بیش از 10000 آزمایش VASIMR را با موفقیت اجرا کرده است. این آزمایش‌ها اثباتگر فناوری بودند، اما تاکنون، موتورهای پلاسمایی فقط می‌توانند به مدت کمتر از یک دقیقه کار کنند. تحقیقات جدید به امید ارتقای ظرفیت‌های موتور انجام می‌شوند.

ارزش کلی این کمک مالی 9 میلیون دلار است و به‌صورت یک قرارداد یک‌ساله است که بسته به نتایج آزمایش‌ها، دو سال تمدید بالقوه برای آن در نظر گرفته شده است.
 

vasimr.jpg

 

http://www.spacedaily.com/reports/NASA_Funds_Plasma_Rocket_Technology_for_Superfast_Space_Travel_999.html

http://members.iinet.net.au/~trashladin/mars.php

ویرایش شده در توسط Mosip
 • Upvote 10

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

برادر MOSIP عزیز واقعا از شما تشکر میکنم به خاطر پوشش و پیگیری اخبار فضایی . بخش فضایی اگر نگم مقام اول رو در میان مطالب مورد علاقه من داره ، قطعا با فاصله یک اپسیلون در مقام دوم قرار داره . ولی متاسفانه به دلیل مشغله کاری و حجم انبوه و گسترده مطالب حوزه دفاعی-نظامی ، زمان کافی برای ترجمه ، تایپ و ارسال اخبار و تحولات بخش فضا و اکتشافات فضایی باقی نمیمونه.

 

البته پیگیری و رصد اخبار حوزه فضا رو تقریبا میتونم بگم به طور لحظه ای و آنی دنبال میکنم ( به دلیل ارسال مستقیم خبر از منابع اینترنتی ) . جالبه بدونید این پروژه پیشران پلاسمایی اَد آسترا رو که با همکاری تنگاتنگ ناسا دنبال میشه ، از سال 2010 پیگیری میکنم و همین خبر اخیر رو 1 ساعت بعد از انتشارش در سایت رسمی این کمپانی ، توی تَب بارِ گوگل کروم خودم گذاشتم و از اون موقع تا همین الان فرصت ترجمه و ارسالش پیش نیومد. و تعداد بسیار زیادی خبر و مطلب دیگه که نهایتا اینقدر از زمانش میگذره و قدیمی میشه که ناچارا ازش صرف نظر میکنم.

 

همین جا میخوام از فرصت پیش اومده استفاده کنم و مطلبی رو که خیلی وقت بود که میخواستم بگم ، الان عنوان کنم.

 

یه بنده خدایی بود در سایت به نام برادر " مهدوی تری دی " که مدیر بخش فضا بود ، البته آخرین فعالیت ایشون در سایت مربوط میشه به 19 دسامبر سال 2014 که بنده هنوز در سایت عضو نشده بودم . ایشون با گفتن یک " خدانگهدار " ساده در استاتوس به فعالیت خودشون پایان دادند و از اون زمان هم هیچ حضوری در سایت نداشته اند . ( فقط به آخرین به روز رسانی های وضعیت این بنده خدا یه نگاه بندازید و اون کلمه " خدانگهدار "  قفل شده رو ببینید ، واقعا یه حس غم انگیز عجیبی به آدم منتقل میشه )

 

این بنده خدا به طرز حیرت انگیز و غیر قابل باوری در زمینه اطلاع رسانی تحولات عرصه فضا فعال بودند و با خوندن ارسال های ایشون ، به راحتی میشه فهمید که چه مقدار زیادی از زمان روزانه خودشون رو به این امر اختصاص میدادن و با چه دقت ، حوصله و پشتکاری به ترجمه و بازتاب اخبار و رویدادهای فضایی میپرداختند.

 

یکی از اولین مسائلی که باعث ناراحتی و افسوس شدید بنده پس از عضویت در سایت شد ، نبودن ایشون بود که حقیقتا با کار و فعالیت حتی 10 کاربر هم در بخشِ فضا ، این فقدان جبران نمیشه. به جرات میتونم بگم بیشترین تعداد مقالاتی رو که در این انجمن خوندم ، پُست ها و مطالب ایشون بوده .

 

به همه علاقه مندان و شیفتگان عرصه فضا و فضانوردی هم پیشنهاد میکنم تا مطالب و مقالات ایشون رو مطالعه بفرمایند که الحق والانصاف در حوزه علوم فضایی در فضای وِب به زبان فارسی ، هیچ کس به کاملی و جامعی ایشون فعالیت نداشته و تا حالا در سطح کمّی و کیفی ، نظیری برای زحمات ایشون ندیده ام. بنده به طور شخصی ، قسمت بزرگی از اطلاعات و دانش حوزه فضایی خودم رو مدیون ایشون میدونم که با نوشتار و بیان سلیس و زیبا به زبان فارسی ، در ذهن و دل بنده حَک شده.

 

شاید فقط تعداد اندکی از کاربران و برادران عزیز فعال در این سایت ، به ابعاد و تاثیرات نبود برادر مهدوی در سایت میلیتاری واقف باشند . وجود چنین فردی در هر سایت و یا فروم علمی ، مایه مباهات و اعتبار اون سایت هست که متاسفانه فعلا جاشون اینجا خیلی خیلی خالیه.

 

از همه عزیزانی و بزرگوارانی هم که در این سایت ، از برادر mahdavi3d  خبر و اطلاعی دارند و یا در گذشته با ایشون ارتباط داشته اند ، تقاضای عاجزانه دارم تا از این بنده خدا خبر و سراغی بگیرند و ایشون رو به ادامه فعالیت در سایت تشویق کنند.

 

برای برادر مهدوی گرامی و دوست داشتنی دعا میکنم و انشاالله که هر جای این کره خاکی و هر نقطه در زیر سقف این گنبد کبود هستند ، سلامت و شاد و موفق و خوشبخت باشند . 

 • Upvote 12

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

برادر MOSIP عزیز واقعا از شما تشکر میکنم به خاطر پوشش و پیگیری اخبار فضایی . بخش فضایی اگر نگم مقام اول رو در میان مطالب مورد علاقه من داره ، قطعا با فاصله یک اپسیلون در مقام دوم قرار داره . ولی متاسفانه به دلیل مشغله کاری و حجم انبوه و گسترده مطالب حوزه دفاعی-نظامی ، زمان کافی برای ترجمه ، تایپ و ارسال اخبار و تحولات بخش فضا و اکتشافات فضایی باقی نمیمونه.

 

 

استدعا دارم برادر عزیزم این تلاش کوچک بنده باز هم نمیتونه زحمات کاربران حال و گذشته میلیتاری بخاطر جمع آوری این همه مطالب و استفاده بنده از اینها رو جبران کنه من وظیفه خودم میدونم سهمی در این گنجینه کم نظیر داشته باشم.

 

شما دقیقا دست بر روی بزرگترین افسوس بنده در میلیتاری گذاشتید: جناب مهدوی

آشنایی من با این انجمن و بعد از آن جذب شدن به مباحث نظامی نخست بخاطر مطالب پر محتوا و کامل جناب مهدوی بود

با توجه به اینکه حوزه مطالعاتی  بنده کیهانشانسی و هوافضا است به جرات اعلام میکنم مطالبی مشابه با این ارزش علمی و جزئیات کامل و صحیح در نت فارسی وجود ندارد و بنده افتخار میکنم که میتونم هرچند ضعیف و ناچیز در ادامه مطالب جناب مهدوی را روزآوری کنم.

 

بنده هم از طرق مختلف سعی کردم باهاشون تماس بگیرم، بوسیله ایمل و همچنین وبلاگشون پیغام هایی فرستادم ولی متاسفانه جوابی دریافت نکردم و سعادت آشنایی و عرض ارادت به این عزیز دانشمند را نداشتم. برای ایشون طلب سلامتی و سعادتمندی از خداوند میکنم.

ویرایش شده در توسط Mosip
 • Upvote 5

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

شما بزرگوارید . شخصا شما رو به فعالیت بیشتر در این زمینه تشویق میکنم و هر کمکی هم که از دستم بر بیاد ، در خدمت و آماده همکاری هستم . چون با توجه به این که رشته تخصصی شما هم کیهان شناسی و فضانوردی هست ، قطعا خیلی بهتر و علمی تر میتونید تحولات این عرصه رو پوشش بدید.

 

اتفاقا منم چندین بار به ایمیل ایشون در وبلاگ فضاایران پیام فرستادم که هیچ پاسخی دریافت نکردم . الان هم فقط امیدم به اعضای سایت هست تا از ایشون یه خبری بگیرم.

 

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

فکر میکنم میتونید جناب مهدوی رو در اینجا پیدا کنید

واقعا حضور ایشان و مطالبی که میگذاشتند بخصوص پیگیری تحولات فضایی در جهان برای سایت نعمت بود

http://www.iranamerica.com/forum/index.php

برای رفتن به سایت باید از قند شکن استفاده کنید.

ویرایش شده در توسط Skyhawk
 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام خدمت همه دوستان

 

باید عرض شود واقعا شایسته این همه محبت دوستان نیستم. مطالبی که شما دو دوست تازه میلیتاری، naserr و Mosip گرامی در اختیار سایرین قرار می‌دهید، به نظر بنده کیفیتی به مراتب بالاتر از مطالبی دارد که اینجانب، زمانی در سایت کار می‌کردم.

از آنجایی که اخبار فناوری را کماکان دنبال می‌کنم، سایت میلیتاری با طیفی از کاربران خوب و باسوادش نیز مورد توجه اینجانب است و به همین جهت، هر از گاهی مطالب را دنبال می‌کنم. امروز ابراز محبت دوستان را دیدم، و دیگر چاره‌ای جز پاسخ نبود.

 

اما در مورد جدایی بنده از سایت، با توجه به اینکه اینجا جای شرح و بسط آن نیست، (بماند که طبق روال مدیریتی بنده، کل مطالبی که در مواردی به جز پیشران پلاسمایی در اینجا درج شده باید حذف بشود!  big_grin :blushing:)، فقط بسنده می‌کنم به ذکر این نکته که یک زمانی خود اینجانب نیز در همین سایت افسوس جدایی عزیزانی چون: mostafa_by و SAEID و ALI و  ColonelShak و  marshal1987 و  ILLUMINATOR و  Cadillac و دیگران را خوردم.

 

در هر صورت امیدوارم سایت ارزشمند میلیتاری در آینده کمتر شاهد چنین روندی باشد و به قول دوست عالیقدر و دانشمندمان جناب مصطفی، دیالوگ بر مونولوگ ترجیح داده شود.

موفق و پیروز باشد.

:rose:

 

به به به به . آقا چه سعادتی نصیب ما شد . این جور موقع ها معمولا مردم میگن " کاشکی از خدا یه چیز دیگه میخواستم " ولی با قاطعیت میتونم بگم که در این مورد خاص و این زمان خاص ، بنده همچین حرفی رو نمیزنم و بسیار بسیار خوشحال شدم .    از به کار بردن افراطی و بیش از حد صورتک بیزارم ولی الان موضوع فرق میکنه دیگه . حس و حال من الان یه چیزی تو این مایه هاست :  :19: :19: :party:  :party:  not_worghy  not_worghy    :20:  

 

برادر مهدوی کجایی مرد مومن ؟ بابا بیا و حال خراب ما رو ببین که به خاطر جای خالیت همش داریم غصه میخوریم . بیا که هیچ اَحَدی جای شما استاد بزرگوار رو نمیگیره . به خدا قسم نمیتونی تصور کنی که چقدر خوشحال شدم وقتی چشمم به این  mahdavi3d, on 13 Sept 2015 - 10:56 PM, said:   افتاد . انشاالله هر جا که هستی سلامت و شاد باشی . 

 

والا بنده از مسائلی که میان شما و سایت گذشته کاملا بی اطلاع هستم ، ولی از شما تقاضا دارم اگر قابل چشم پوشی و بخشش هست  ، لطفا بزرگواری بفرمایید و سایت میلیتاری رو از نور روشنگر علم و دانش خودتون بهره مند بفرمایید . :oops:  :rose: :rose:

 

اگر کاری از دست این بنده کم سواد برمیاد به خدا قسم در خدمتم . مطمئن هستم که به افرادی که برای  تلاش های دلسوزانه و خالصانه شما ارزش قائل هستند و به نقش و تاثیر فعالیت علمی شما به خوبی واقفند ، بی اعتنایی نمیکنید و روی اونارو زمین نمیندازید . و میدونم که صدای دل این بنده رو به خوبی شنیدید و حس کردید.  :cry:

 

به خدا قسم که تاپیک زدن برای VULCAN و AR-1 و BE-4 و SLS و ANGARA و ARIANE 6  و OSIRIS-REx و NEW HORIZONS و MARS COLONIZATION و ........................   فقط و فقط برازنده خودته و خودت.

بیا ، منتظرم. :16:

 • Upvote 11

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

با سلام خدمت همه دوستان

 

باید عرض شود واقعا شایسته این همه محبت دوستان نیستم. مطالبی که شما دو دوست تازه میلیتاری، naserr و Mosip گرامی در اختیار سایرین قرار می‌دهید، به نظر بنده کیفیتی به مراتب بالاتر از مطالبی دارد که اینجانب، زمانی در سایت کار می‌کردم.

از آنجایی که اخبار فناوری را کماکان دنبال می‌کنم، سایت میلیتاری با طیفی از کاربران خوب و باسوادش نیز مورد توجه اینجانب است و به همین جهت، هر از گاهی مطالب را دنبال می‌کنم. امروز ابراز محبت دوستان را دیدم، و دیگر چاره‌ای جز پاسخ نبود.

 

اما در مورد جدایی بنده از سایت، با توجه به اینکه اینجا جای شرح و بسط آن نیست، (بماند که طبق روال مدیریتی بنده، کل مطالبی که در مواردی به جز پیشران پلاسمایی در اینجا درج شده باید حذف بشود!  big_grin :blushing:)، فقط بسنده می‌کنم به ذکر این نکته که یک زمانی خود اینجانب نیز در همین سایت افسوس جدایی عزیزانی چون: mostafa_by و SAEID و ALI و  ColonelShak و  marshal1987 و  ILLUMINATOR و  Cadillac و دیگران را خوردم.

 

در هر صورت امیدوارم سایت ارزشمند میلیتاری در آینده کمتر شاهد چنین روندی باشد و به قول دوست عالیقدر و دانشمندمان جناب مصطفی، دیالوگ بر مونولوگ ترجیح داده شود.

موفق و پیروز باشد.

:rose:

 

big_hug :praying:  big_hug :praying: big_hug

 

جناب مهدوی عزیز واقعا کلمات در اینجا گویای شوق بنده از این حضور جنابعالی نیست برادر ناصر به حق در پست بالا ادای احساس کردند

 

من هنوز این افتخار پاسخگویی شمارو باور نکردم این مانند یک رویاست ولی موقعیت را غنیمت میشمارم و همینجا قلبا و در نهایت همچون یک شاگرد از شما دانشمند بزرگوار خواهش میکنم با بازگشتتون به انجمن ما را از دانشتون بی نصیب نگذارید not_worghy

 

از همین حالا چشم به چراغ سبز آنلاین شما دارم daydreaming_new!

 • Upvote 2

به اشتراک گذاشتن این پست


لینک به پست
اشتراک در سایت های دیگر

لطفا وارد سیستم شوید برای ارسال نظر

شما قادر خواهید بود بعد از ورود به سیستم این نظر را ترک نماییدورود به سیستم