فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

149 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,178 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,517 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,480 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,014 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,547 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,221 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,525 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,488 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,940 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,770 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,079 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,755 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,633 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,800 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,091 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,574 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,826 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,178 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,715 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,943 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 25,399 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,576 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,822 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,950 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,267 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,809 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,916 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,440 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,330 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,494 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,834 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,417 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,103 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,364 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,044 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,184 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,944 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,690 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,362 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,689 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,763 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,774 نمایش ها