فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,090 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,320 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,214 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,860 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,758 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,979 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,452 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,060 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,284 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,448 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,850 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,362 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,446 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,569 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,984 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,631 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,484 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,666 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,031 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,363 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,766 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,086 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,883 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 24,991 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,480 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,677 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,870 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,117 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,087 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,698 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,882 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,285 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,455 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,737 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,954 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,299 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,329 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,009 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,881 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,827 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,410 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,261 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,434 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,777 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,656 نمایش ها