فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 1,056 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,202 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,398 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,065 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,034 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,385 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,647 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,133 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,747 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,549 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 12,079 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,617 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,677 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,794 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,339 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,329 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,931 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,966 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,243 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,980 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,021 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,996 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,094 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 26,405 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,840 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 3,125 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,632 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,387 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,102 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,819 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,220 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,418 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,643 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,579 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,603 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,482 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,147 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,388 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,198 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,036 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 14,230 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,592 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,048 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,134 نمایش ها