فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,438 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,359 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,973 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,888 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,506 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,146 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,424 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,471 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,415 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,499 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,676 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,032 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,692 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,561 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,740 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,055 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,469 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,789 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,598 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,913 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 25,227 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,750 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,918 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,194 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,131 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,761 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,934 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,302 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,476 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,387 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,028 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,356 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,343 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,026 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,160 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,910 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,863 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,557 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,315 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,636 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,350 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها