فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 1,943 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,337 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 20,157 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 21,608 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,981 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 12,392 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,087 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 20,028 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,180 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,887 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,697 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 21,997 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 4,935 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,190 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 7,108 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 7,684 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 26,177 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,275 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,194 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,525 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,044 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,075 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,758 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,494 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,041 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,513 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,012 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 45,244 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,878 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 6,717 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,870 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,656 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,604 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,817 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 9,376 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,130 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,510 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,963 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,323 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,777 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,441 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,709 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,382 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,011 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,204 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 13,782 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,144 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 18,383 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,288 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,662 نمایش ها