فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 1,177 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,897 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,132 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 20,577 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,660 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,577 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,755 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,196 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,963 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,603 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,217 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 21,213 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 4,677 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,596 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 6,790 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 7,317 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,119 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,869 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,894 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,377 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,700 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,984 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,161 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,404 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,131 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,786 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 43,048 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,297 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 6,259 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,394 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,198 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,587 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 8,799 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,899 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,200 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,672 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,018 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,536 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,621 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,400 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,938 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 13,429 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,775 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 17,959 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,934 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,267 نمایش ها