فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,857 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,836 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,125 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,810 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,152 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,734 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,695 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,631 نمایش ها
 2. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,160 نمایش ها
 3. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,198 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,911 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,754 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,512 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,208 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,235 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,735 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,146 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,800 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,413 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,798 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 24,214 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,276 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,520 نمایش ها
 4. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,674 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,863 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,813 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,572 نمایش ها
 5. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 3,997 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,583 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,242 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,293 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,548 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,182 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,782 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,205 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,277 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,970 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,862 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,568 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,747 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 12,968 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,037 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,627 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,423 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها