فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

149 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,283 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,754 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,656 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,173 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,242 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,061 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,614 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,335 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,715 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,537 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,635 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,005 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,166 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,795 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,759 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,970 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,687 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,907 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,846 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,000 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 25,761 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,694 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,899 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 3,017 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,408 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,249 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,913 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,574 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,079 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,351 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,541 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,900 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,464 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,274 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,466 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,075 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,038 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,938 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,878 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,424 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,847 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,956 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,857 نمایش ها