فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

149 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,867 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,831 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,257 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,388 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,085 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,414 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,859 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,562 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,064 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,117 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,227 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,860 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,846 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,071 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,231 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,833 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,959 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,311 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,922 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,051 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 25,971 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,752 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,988 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 3,048 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,492 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,292 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,987 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,027 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,124 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,381 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,576 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,504 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,420 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,537 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,109 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,299 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,085 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,986 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 14,072 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,478 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,922 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,033 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,928 نمایش ها