فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 19 پاسخ
  • 8,550 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,681 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,745 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,964 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,547 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,756 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,666 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,435 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,235 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,957 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 13,021 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,929 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,558 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 4,010 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 4,157 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 14,562 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,686 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,344 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,049 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,871 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,211 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,912 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,099 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,163 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 27,885 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,205 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,048 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,644 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,561 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 5,252 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,477 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,955 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,352 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,872 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,810 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,550 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,203 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,858 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,722 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,128 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 14,646 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,944 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,544 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,473 نمایش ها