فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 3,527 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,579 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,597 نمایش ها
 1. Pegasus : اسطوره ی هایپرسونیک

  • 2 پاسخ
  • 3,501 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,791 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,698 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,967 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
 2. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,278 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,493 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,043 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,477 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,611 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,448 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,025 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,941 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,556 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,989 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,609 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,610 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,742 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 23,772 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,143 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,414 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,544 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,630 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,176 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,390 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 3,816 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,411 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,194 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,163 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,429 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,038 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,691 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,147 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,228 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,924 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,674 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,338 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 12,664 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,891 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,369 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,275 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,987 نمایش ها