فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 1,694 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,186 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,684 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 21,182 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,798 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 12,079 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,947 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,681 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,081 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,740 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,465 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 21,651 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 4,815 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,941 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 6,981 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 7,525 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,657 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,099 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,049 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,251 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,708 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,936 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,383 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,370 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,695 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,372 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 44,205 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,616 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 6,565 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,673 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,465 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,496 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,735 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 9,169 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,046 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,834 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,182 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,684 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,085 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,584 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,289 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,922 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,107 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 13,649 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 18,204 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,160 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,513 نمایش ها