فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 3,328 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,305 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,373 نمایش ها
 1. Pegasus : اسطوره ی هایپرسونیک

  • 2 پاسخ
  • 3,383 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,460 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,811 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,345 نمایش ها
 2. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 9,892 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,359 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 2,889 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 2,907 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,049 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,462 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,391 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,873 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,681 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,389 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,864 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,561 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,410 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,278 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,701 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 23,322 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,329 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,418 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,485 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,453 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,973 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,232 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,240 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,164 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,056 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,312 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,929 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,600 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,097 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,184 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,879 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,507 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,120 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,637 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 12,378 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,756 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,710 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,208 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,810 نمایش ها