فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,137 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,059 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,513 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,911 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,912 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,074 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,389 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,287 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,345 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,309 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,577 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,374 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,498 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,929 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,267 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,731 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,986 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,850 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 24,700 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,400 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,612 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,794 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,019 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,977 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,586 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,743 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,167 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,770 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,273 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,402 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,891 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,255 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,311 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,000 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,028 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,781 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,238 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,307 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,190 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,566 نمایش ها